Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Çənə - dilaltı novcuğun bayır sərhəddini göstərinYüklə 2 Mb.
səhifə17/21
tarix25.11.2016
ölçüsü2 Mb.
#68
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

803) Çənə - dilaltı novcuğun bayır sərhəddini göstərin.
A) Dilaltı - dil əzələsi

B) Dil kökünün əzələləri

C) Çənə - dilaltı əzələ

D) Bayır qanadabənzər əzələ

E) Çənənin molyarlar səviyyəsində olan içəri səthi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
804) Çənə - dilaltı novcuğun içəri sərhəddini göstərin.
A) Dil kökünün əzələləri

B) Bayır qanadabənzər əzələ

C) Çənə - dilaltı əzələ

D) Ağız dibinin selikli qişası

E) Dilaltı - dil əzələsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
805) Çənə - dilaltı novcuğun absesi zamanı kəsik haradan aparılır?
A) Ağız boşluğu tərəfindən 1.5 - 2 sm uzunluğunda

B) Ağızxarici yolla üz sinirin marginal şaxəsinin kənarından

C) Dil sinirinin və arteriyasının kənarından keçməklə şışkinliyin üzərindən

D) Ağız boşluğu tərəfindən 1 - 1.5 sm uzunluğunda

E) Ağız boşluğu tərəfindən 4 - 5 sm uzunluğunda
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
806) Dilaltı nahiyənin flelqmonası zamanı hansı kəsik aparılır?
A) Çənəaltı nahiyədən

B) Dil kökü nahiyəsindən

C) Ağızxarici

D) Xüsusi çənəaltı nahiyədən

E) Ağızdaxili
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290
807) Çənə - dilaltı novcuğun absesi zamanı çox rast gəlinən törədicilər hansılardır?
A) Solğun spiroxetlər

B) Aerotolerant anaeroblar

C) Stafilokokklar, streptokokklar

D) Şüalı göbələklər

E) Vərəm mikobakteriyaları
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
808) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin əmələ gəlməsinə səbəb olan iltihabi proses olan nahiyə hansıdır?
A) Üst dodaq

B) 18, 17, 16, 26, 27, 28 dişlər

C) Qulaqətrafı limfa vəziləri

D) Yanaq


E) 48, 47, 46 və 36, 37, 38 dişlər
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
809) Çənə - dilaltı novcuğun absesi üçün səciyyəvi kliniki əlaməti hansıdır?
A) Alt dodaq nahiyəsi dərisinin hiperemiyası

B) Çənəarxası nahiyəsi toxumalarının infiltratı

C) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası

D) Ağız dibi nahiyəsi toxumalarının ödemi və hiperemiyası

E) Trizm
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
810) Çənə - dilaltı novcuğun absesi üçün səciyyəvi kliniki əlamət hansıdır?
A) Udqunma zamanı ağrı, ağzın açılmasının məhdudlaşması

B) Çənəarxası nahiyəsi toxumalarının infiltratı

C) Trizm

D) Alt dodaq nahiyəsi dərisinin hiperemiyası

E) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
811) Çənə-dilaltı novcuğun absesi aşağıdakılardan hansı ilə differensiasiya edilir?
A) Yanağın fleqmonası

B) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası

C) Çənə-qanadvari nahiyənin absesi

D) Alt dodağın karbunkulu

E) İltihabı kontraktura
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
812) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin inkişafı zamanı infeksiya haraya yayılır?
A) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə

B) Çənə - qanadvari nahiyəyə

C) Subdural nahiyəyə

D) Beynin venoz cibinə

E) Qanadabənzər venoz kələfə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
813) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin inkişafı zamanı infeksiya yayılır?

A) Subdural nahiyəyə

B) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə

C) Beynin venoz cibinə

D) Dil kökünə

E) Qanadabənzər venoz kələfə


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
814) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin inkişafı zamanı infeksiya yayılır?
A) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə

B) Qanadabənzər venoz kələfə

C) Haymor cibinə

D) Subdural nahiyəyə

E) Çənəaltı nahiyəyə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
815) Çənə - dilaltı novcuğun absesinin inkişafı zamanı infeksiya yayılır?
A) Udlaqətrafı nahiyəyə

B) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə

C) Haymor cibinə

D) Çənə sümüyünə

E) Subdural nahiyəyə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
816) Çənə - dilaltı novcuğun absesində ilkin müraciət zamanı ediləcək yardım?

A) Novokain blokadasının edilməsi

B) Fizioterapiya

C) İynə refleksoterapiyanın təyini

D) Əzələ daxili ağciyər analeptiklərinin yeridilməsi

E) İrinli ocağın açılması


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
817) Çənə - dilaltı novcuğun absesində operativ müdaxilə zamanı hansı kəsik aparılır?
A) Çənə bucağını əhatə edən kəsik

B) Çənə - qanadvari büküş boyunca aparılan kəsik

C) Xüsusi çənəaltı nahiyədən çənənin aşağı kənarına yaxın nahiyədən aparılan kəsik

D) Çənəaltı nahiyədə çənənin aşağı kənarına paralel aparılan kəsik

E) Çənə - dilaltı novcuğun selikli qişasında çənənin içəri kənarına yaxın nahiyədən aparılan kəsik
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
818) Çənə - dilaltı novcuğun absesində operativ müdaxilə zamanı zədələnə bilər?

A) Dil


B) Almacıq sümüyü

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəzi

D) Dil siniri

E) Üz arteriyası


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
819) Çənə - dilaltı novcuğun absesində operativ müdaxilə zamanı hansı struktur zədələnə bilər?
A) Dil

B) Dil arteriyası

C) Almacıq sümüyü

D) Üz arteriyası

E) Qulaqətrafı tüpürcək vəzi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
820) Dilin abses və fleqmonaları daha çox hansı qeyri - odontogen səbəbdən yaranır?
A) Qulaqətrafı nahiyənin limfadeniti

B) Dilin travması

C) Yanaq nahiyəsinin limfadeniti

D) Aşağı dişlərin kəskin periodontiti

E) Alt dodağın furunkulu
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
821) Dilin abses və fleqmonalarının yaranmasında aşağıda sadalanan qeyri - odontogen səbəblərdən hansının rolu daha böyükdür?
A) Qulaqətrafı nahiyənin limfadeniti

B) Kəskin tonzillit

C) Aşağı dişlərin kəskin periodontiti

D) Alt dodağın furunkulu

E) Yanaq nahiyəsinin limfadeniti
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
822) Dilin abses və fleqmonaları zamanı səciyyəvi klinik əlamət nədir?
A) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası

B) Ağzın açılmasının məhdudlaşması

C) Çənə - qanadvari büküşün ödemi

D) Dilaltı yastıqcıqların şişməsi

E) Üzün asimmetriya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
823) Dilin abses və fleqmonaları zamanı səciyyəvi klinik əlamət hansıdır?
A) Üzün asimmetriya

B) Ağzın açılmasının məhdudlaşması

C) Çənə - qanadvari büküşün ödemi

D) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası

E) Dilin ödemi və infiltratı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
824) Dilin abses və fleqmonaları zamanı səciyyəvi klinik əlamət hansıdır?
A) Ağzın açılmasının məhdudlaşması

B) Çənə - qanadvari büküşün ödemi

C) Udqunma zamanı ağrı

D) Üzün asimmetriyası

E) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
825) Aşağıdakılardan hansı dilin abses və fleqmonaları zamanı səciyyəvi klinik əlamət hesab edilir?
A) Çənə - qanadvari büküşün ödemi

B) Tənəffüsün çətinləşməsi

C) Ağzın açılmasının məhdudlaşması

D) Üzün asimmetriyası

E) Çənəaltı nahiyənin ödemi və hiperemiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
826) Dilin abses və fleqmonaları ilk növbədə aşağıdakılardan hansı ilə differensiasiya edilir?
A) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası ilə

B) Ağız dibi fleqmonası ilə

C) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə

D) Alt dodağın karbunkulu ilə

E) İltihabı kontraktura ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
827) Dilin abses və fleqmonalarının inkişafı zamanı infeksiya haraya yayılır?
A) Qulaqətrafı tüpürcək vəzisinə

B) Subdural nahiyəyə

C) Beynin venoz cibinə

D) Ağızdibi nahiyəsinin yumşaq toxumalarına

E) Qanadabənzər venoz kələfə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
828) Dilin abses və fleqmonalarının inkişafı zamanı infeksiya aşağıdakı hansı nahiyəyə yayılır?
A) Beynin venoz cibinə

B) Qanadabənzər venoz kələfə

C) Qulaqətrafı tüpürcək vəziyə

D) Subdural nahiyəyə

E) Çənəaltı nahiyəyə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
829) Dilin abses və fleqmonalarında ilkin müraciət zamanı hansı yardım göstərilməlidir?
A) İrinli ocağın açılması

B) Novokain blokadasının edilməsi

C) Əzələ daxili ağciyər analeptiklərinin yeridilməsi

D) Fizioterapiya

E) İynə refleksoterapiyanın təyini
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
830) Dilin abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Şüa müalicəsi

B) Manual terapiya

C) Desensibilizasiyaedici

D) Sedativ müalicə

E) Hipotenziv мüalicə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
831) Dilin abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Manual terapiya

B) Şüa müalicəsi

C) Sedativ müalicə

D) Dezintoksikasiya müalicəsi

E) Hipotenziv müalicə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
832) Dilin abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə hansı müalicə daxildir?
A) Antibakterial müalicə

B) Hipotenziv Müalicə

C) Sedativ müalicə

D) Şüa müalicəsi

E) Manual terapiya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
833) Dilin cismində olan infeksiyanın yayılma yollarına aşağıdakılardan hansı aid deyil ?
A) Təmas yolu ilə

B) Sinir lifləri boyu

C) Əzələ lifləri boyunca

D) Fassiyalararası sahədən

E) Limfogen yolla
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
834) Aşağıdakılardan hansı dil kökünün fleqmonasında aparılan kəsik növüdür?
A) Yaxalıqvari kəsik

B) Translingual kəsik

C) Orta şaquli kəsik

D) Ağızdaxili kəsik

E) Çənəaltı kəsik
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290
835) Dilin abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Kimyəvi dərman müalicəsi

B) Krioterapiya

C) Elektrokoaqulyasiya

D) Rentgenoterapiya

E) Fizioterapiya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
836) Dilin limfa düyünləri harada yerləşir?
A) Çənəaltı nahiyədə

B) Xüsusi çənəaltı - dil əzələsinin aşağı hissəsində

C) Dilin arxa 1/3 hissəsində

D) Xüsusi çənəaltı - dil əzələsinin ortasında

E) Xüsusi çənəaltı - dil əzələsinin yuxarı hissəsində
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 291-300; «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 258-269
837) Dilin limfa düyünü limfanı haradan alır?
A) Çənəaltı nahiyədən

B) Dilin ön, orta, arxa 1/3 hissəsindən

C) Dilin orta 1/3 hissəsindən

D) Dilin arxa 1/3 hissəsindən

E) Dilin ön 1/3 hissəsindən
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 291-300; «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 258-269
838) Çənə - dilaltı novcuğun abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Kimyəvi dərman müalicəsi

B) Krioterapiya

C) Rentgenoterapiya

D) Elektrokoaqulyasiya

E) Fizioterapiya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
839) Çənə - dilaltı novcuğun abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Hipotenziv müalicə

B) Sedativ müalicə

C) Şüa müalicəsi

D) Manual terapiya

E) Dezintoksikasiya müalicəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
840) Çənə - dilaltı novcuğun abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Şüa müalicəsi

B) Manual terapiya

C) Antibakterial müalicə

D) Hipotenziv müalicə

E) Sedativ müalicə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
841) Çənə - dilaltı novcuğun abses və fleqmonasının kompleks müalicəsinə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Sedativ müalicə

B) Hipotenziv müalicə

C) Manual terapiya

D) Şüa müalicəsi

E) Desensibilizasiyaedici
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
842) Dilaltı nahiyənin yuxarı sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Xüsusi çənəaltı – dil və dilaltı əzələlər

B) Çənə cisminin içəri səthi

C) Dil əzələləri

D) Çənə - dilaltı əzələ

E) Ağız dibi selikli qişası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290
843) Dilaltı nahiyənin aşağı sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Çənə cisminin içəri səthi

B) Xüsusi çənəaltı – dil və dilaltı əzələlər

C) Çənə-dilaltı əzələ

D) Ağız dibi selikli qişası

E) Dil əzələləri
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290
844) Dilaltı nahiyənin bayır sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər

B) Dil əzələləri

C) Çənə - dilaltı əzələ

D) Çənə cisminin içəri səthi

E) Ağız dibinin selikli qişası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290
845) Dilaltı nahiyənin içəri sərhədini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər

B) Dil əzələləri

C) Çənə cisminin içəri səthi

D) Ağız dibi selikli qişası

E) Çənə - dilaltı əzələ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 289-290
846) Dil kökünün yuxarı sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Yumşaq damaq

B) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər

C) Dilin yan əzələləri

D) Dil əzələləri

E) Çənə - dilaltı əzələ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
847) Dil kökünün aşağı sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Qırtlaq qapağı

B) Dil əzələləri

C) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər

D) Çənə - dilaltı əzələ

E) Dilin yan əzələləri
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
848) Dil kökünün bayır sərhəddini aşağıdakılardan hansı təşkil edir?
A) Dilin əzələləri

B) Çənə - qanadvari büküşlər

C) Xüsusi çənəaltı - dil və dilaltı əzələlər

D) Çənə - dilaltı əzələ

E) Dilin yan əzələləri
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
849) Çənə - dilaltı novcuğun absesi aşağıdakılardan hansı ilə diferensiasiya edilir?
A) İltihabi kontraktura ilə

B) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə

C) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası ilə

D) Alt dodağın karbunkulu ilə

E) Çənə - qanadvari nahiyənin absesi ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290
850) Dilin abses və fleqmonası aşağıdakılardan hansı ilə diferensiasiya edilir?
A) Ağız dibinin fleqmonası ilə

B) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə

C) İltihabi kontraktura ilə

D) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası ilə

E) Alt dodağın karbunkulu ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 290-291
851) Gözyuvasıaltı nahiyənin yuxarı sərhədi hansıdır?
A) Almacıq - əng tikişi

B) Gözyuvasının yuxarı kənarı

C) Gözyuvasının aşağıkənarı

D) Əng sümüyünün alveol çıxıntısı

E) Armudabənzər çıxıntının kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280-281
852) Gözyuvasıaltı nahiyənin aşağı sərhədi hansıdır?
A) Əng sümüyünün alveol çıxıntısı

B) Göz yuvasının aşağı kənarı

C) Almacıq - əng tikişi

D) Armudabənzər çıxıntının kənarı

E) Çənə sümüyü
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280-281
853) Gözyuvasıaltı nahiyənin daxili sərhədi hansıdır?
A) Gözyuvasının aşağıkənarı

B) Armudabənzər dəliyin kənarı

C) Əng sümüyün alveol çıxıntısı

D) Əng sümüyün çıxıntısı və armudabənzər dəliyin kənarı

E) Almacıq - əng tikişi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280-281
854) Gözyuvasıaltı nahiyənin xarici sərhədi hansıdır?
A) Armudabənzər çıxıntının kənarı

B) Almacıq sümüyü

C) Əng sümüyünün alveol çıxıntısı

D) Gözyuvasının aşağıkənarı

E) Almacıq - əng tikişi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 280-281
855) Almacıq nahiyəsinin yuxarı sərhədi hansıdır?
A) Almacıq - gicgah tikişi

B) Almacıq - əng tikişi və yanaq nahiyəsinin ön - yuxarı sərhədi

C) Almacıq - əng tikişi

D) Yanaq nahiyəsinin ön yuxarı şöbəsi

E) Gicgah nahiyəsinin ön aşağı şöbəsi, gözyuvasının aşağı kənarı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 281


Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə