Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?Yüklə 2 Mb.
səhifə19/21
tarix25.11.2016
ölçüsü2 Mb.
#68
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

911) Çənəaltı nahiyyədə güclü ağrı var. Şişkinlik ayırd edilir. Palpasiya ağrılıdır. Mərkəzdə fluktuasiya qeyd olunur. Şişkinlik tez bir zamanda yayılır. Ümumi intoksikasiya əlamətləri müşahidə olunur. Daha böyük ehtimalla diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Udlaqətrafı nahiyyənin absesi

B) Lüdviq anginası

C) Dilin absesi

D) Dilaltı nahiyyənin absesi

E) Çənəaltı nahiyyənin flegmonası
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 215-216
912) Udlaqətrafı nahiyənin xarici sərhədini göstərin.
A) İçəri qanadabənzər əzələ və onurğa önü fassiya ilə

B) Qanadabənzər ara fassiya və içəri qanadabənzər əzələnin içəri tərəfi ilə

C) İçəri qanadabənzər əzələ və qulaqaltı ağız suyu vəzin udlaq cismi ilə

D) Bayır qanadabənzər əzələ və onurğaönü fassiya ilə

E) Bayır qanadabənzər əzələ qanadabənzər ara fassiya ilə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
913) Udlaqətrafı nahiyəyə keçmək üçün hansı anatomik struktur istiqamətvericidir?
A) Biz - udlaq əzələsi

B) İçəri qanadabənzər əzələ

C) Damaq-udlaq əzələsi

D) Çənə - dilaltı əzələ

E) Çənəaltı dilaltı əzələ
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
914) Xəstədə udma aktı zamanı güclü ağrılar baş verir. Ağzın açılması məhduddur, çənəbucağı altında şişkinlik infiltirat qeyd olunur. Gicgah darağından arxaya selikli qişa şişkin və hiperemiyalaşmışdır. Proses hansı nahiyyədə gedir?
A) Qulaqətrafı çeynəmə

B) Çənə - qanadabənzər

C) Gicgah

D) Udlaqətrafı

E) Gicgahaltı
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 222-223
915) Ağız boşluğu dibi hansı əzələ vasitəsi ilə iki mərtəbəyə bölünür?
A) Biz - dilaltı

B) Çənəaltı - dilaltı

C) Çənə - dilaltı

D) İki qarıncıqlı

E) Kürək - dilaltı əzələ
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 237-239
916) Qulaqətrafı çeynəmə nahiyəsinin irinli prosesi zamanı kontrakturanın yaranmasının səbəbi nədir?
A) Xüsusi çeynəmə əzələsində gərginliyin artması

B) İltihabın oynaq boşluğuna sirayət etməsi

C) Xüsusi çeynəmə sinirinin qıcıqlanması

D) Ümumi intoksikasiyanın olması

E) İltihabın çeynəmə əzələsinə yayılması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 218-219
917) Gözaltı nahiyyənin irinli iltihabi proseslərində kəsik hansı dişlər nahiyyəsində aparılır?
A) 13 - 16

B) 11- 13

C) 12 - 18

D) 11 - 14

E) 12 - 15
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 227
918) Xəstə ağrılardan, ağzın açılmasının çətinləşməsindən şikayət edir. Ağız daxili müayinə zamanı selikli qişa yuxarı böyük azı dişlər nahiyyəsində hiperemiyalı şişkindir. Ümumi intoksikasiya, 40° C temperatur qeyd edilir. Diaqnoz aşağıdakılardan hansı olmalıdır?
A) Gözaltı nahiyyənin absesi

B) Qanad damaq çuxurunun absesi

C) Gicgah nahiyyəsinin fleqmonası

D) Gicgahaltı və qanad - damaq çuxurunun fleqmonası

E) Gicgah nahiyyəsinin absesi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231
919) Pasiyent çənəaltı nahiyyənin absesinə görə əməliyyat olunmuşdur. Əməliyyatdan sonra üz sinirinin marginal şaxəsinin zədələnməsi qeyd edilir. Bunun səbəbi nədir?
A) Kəsik çənənin aşağı kənarına çox yaxın aparılmışdır

B) Kəsik çənənin aşağı kənarından çox uzaq aparılmışdır

C) Kəsik çənənin ortası ilə aparılmışdır

D) Kəsik çox dərin aparılmışdır

E) Kəsik ağızdaxili aparılmışdır
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 286
920) Gicgahaltı çuxurun neçə divarı var?
A) 6

B) 5


C) 2

D) 3


E) 4
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229
921) Gicgahaltı çuxurun divarlarını seçin.

I. ön

II. arxa

III. bayır

IV. içəri

V. yuxarı

VI. aşağı
A) I, III, IV, V

B) II, III, IV, V

C) I, II, IV, V

D) II, III, IV, V

E) I, II, III, IV
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229
922) Gicgahaltı çuxurun içəri divarını hansı anatomik struktur təşkil edir?

A) Xış sümüyü

B) Əsas sümüyün qanadabənzər çıxıntısının bayır səhifəsi

C) Əsas sümüyün qanadabənzər çıxıntısının içəri səhifəsi

D) Damaq sümüyünün perpendikulyar səhifəsi

E) Xəlbir sümüyünün perpendikulyar səhifəsi


Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229
923) Gicgahaltı çuxur göz yuvası ilə aşağıdakılardan hansının vasitəsilə əlaqə yaradır?
A) Aşağı gözyuvası yarığı ilə

B) Qanadabənzər – damaq yarığı ilə

C) Almacıq gicgah kanalı vasitəsi ilə

D) Oval dəliklə

E) Yuxarı göz yuvası yarığı ilə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231
924) Qanadabənzər damaq çuxurunun neçə divarı var?
A) 2

B) 6


C) 4

D) 3


E) 5
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231
925) Qanadabənzər damaq çuxurunun divarlarını göstərin.

I. ön

II. arxa

III. bayır

IV. içəri

V. yuxarı

VI. aşağı
A) I, II, V, VI

B) I, II, IV, V

C) II, III, V, VI

D) I, III, IV, V

E) III, IV, V, VI
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231
926) Qanadabənzər damaq çuxurunun yuxarı divarını hansı anatomik struktur təşkil edir?
A) Gözyaşı sümüyü

B) Əsas sümüyün cisminin alt səthi

C) Əsas sümüyün böyük qanadı

D) Əsas sümüyün kiçik qanadı

E) Xəlbir sümüyünün horizontal səhifəsi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. // Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т. Г. Москва, «Медицина», 2000. c 229-231
927) Çeynəmə fassiyası hansı anatomik strukturları əhatə edir?
A) Çeynəmə əzələsi və çənəaltı tüpürcək vəzin bir hissəsi

B) Qulaqaltı tüpürcək vəzisi

C) Qanadabənzər kələf

D) Çeynəmə əzələsi və qulaqaltı tüpürcək vəzin bir hissəsi

E) Çeynəmə əzələsi və bayır qanadabənzər əzələ
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
928) Çeynəmə fassiyası öndə hansı fassiyaya keçir?
A) Yanaq - udlaq

B) Boyunun səthi fassiyası

C) Onurğaönü

D) Nəfəsborusu önü

E) Xüsusi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 285
929) " Corpus Adipozun " hansı fassiya ilə əhatə olunmuşdur?
A) Onurğaönü

B) Yanaq udlaq

C) Çeynəmə

D) Xüsusi dərin

E) Xüsusi səthi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 282
930) Boynun bayır üçbucağında neçə üçbucaq var?
A) 5

B) 3


C) 4

D) 2


E) 6
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 291-293
931) Yuxu üçbucağı yuxarıdan hansı anatomik struktur ilə əhatə olunmuşdur?
A) Kürək dilaltı əzələ

B) Çənə dilaltı əzələ

C) Qalxan dilaltı əzələ

D) İki qarıncıqlı əzələrin arxa qarıncığı

E) İki qarıncıqlı əzələnin ön qarıncığı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 291-293
932) Sellülit nədir?
A) Gözyuvasının fleqmonası

B) Əzələlərin fleqmonası

C) Piy toxumalarının strukturunun dəyişilməsi və orada mübadilə pozuntusu nəticəsində mikrodüyünlərin əmələ gəlməsi

D) Dərialtı piy və boşluqlu üzvlərin fleqmonası

E) Boşluq üzvlərinin fleqmonası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 273-275
933) Çənə - qanadvari nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Desensibilizəedici müalicə

B) Manual terapiya

C) Simptomatik müalicə

D) Sedativ müalicə

E) Şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
934) Çənə - qanadvari nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Manual terapiya

B) Şüa müalicəsi

C) Hipotenziv müalicə

D) Sedativ müalicə

E) Dezintoksikasiya
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
935) Çənə - qanadvari nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Sedativ müalicə

B) Antibakterial müalicə

C) Şüa müalicəsi

D) Hipotenziv müalicə

E) Manual terapiya
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
936) Çənə - qanadvari nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Kimyaterapiya

B) Rentgenoterapiya

C) Fizioterapiya

D) Elektrokoaqulyasiya

E) Krioterapiya
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
937) Qulaqətrafı - çeynəmə nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Desensibilizəedici

B) Şüa müalicəsi

C) Manual terapiya

D) Sedativ müalicə

E) Kimyaterapiya
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
938) Qulaqətrafı - çeynəmə nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Dezintoksikasiya

B) Hipotenziv müalicə

C) Şüa müalicəsi

D) Manual terapiya

E) Sedativ müalicə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
939) Qulaqətrafı - çeynəmə nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya daxildir?
A) Manual terapiya

B) Şüa müalicəsi

C) Antibakterial müalicə

D) Hipotenziv müalicə

E) Sedativ müalicə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
940) Gicgah nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Desensibilizəedici

B) Hipotenziv müalicəsi

C) Manual terapiya

D) Sedativ müalicəsi

E) Şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
941) Dilin abses və fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aiddir?
A) Elektrokoaqulyasiya

B) Rentgenoterapiya

C) Krioterapiya

D) Fizioterapiya

E) Kimyaterapiya
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 286
942) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) Hipotenziv müalicə

B) Şüa müalicəsi

C) Manual terapiya

D) Sedativ müalicə

E) Antibakterial müalicə


Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
943) Udlaqətrafı nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Sedativ müalicə

B) Antibakterial müalicə

C) Manual terapiya

D) Hipotenziv müalicə

E) Şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
944) Xüsusi çənəaltı nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Manual terapiya

B) Hipotenziv müalicə

C) Sedativ müalicəsi

D) Şüa müalicəsi

E) Antibakterial müalicə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
945) Xüsusi çənəaltı nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks terapiyaya aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Dezintoksikasiya

B) Sedativ müalicə

C) Hipotenziv müalicə

D) Manual terapiya

E) Şüa müalicəsi
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
946) Gicgah nahiyənin fleqmonası zamanı kompleks müalicəyə aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Sedativ müalicə

B) Desensibilizəedici müalicə

C) Hipotenziv müalicə

D) Şüa müalicəsi

E) Manual terapiya
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» s. 283
947) Üz - çənə nahiyyəsində yumşaq toxumaların irinli iltihabı zamanı proses aşağıdakılardan hansının vasitəsilə baş beyin sinuslarına keçir?
A) Üzün köndələn arteriyası ilə

B) Gicgah venası ilə

C) Retromolyar vena ilə

D) Üz arteriyası ilə

E) Üz venalarının anastomozları ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 347
948) Hansı hallarda göz qapaqlarında bərk konsistesiyalı infiltrasiya ola bilər?
A) Üz damarların tromboflebiti zamanı

B) Qızılyel zamanı

C) Karbunkul zamanı

D) Furunkul zamanı

E) Qarayara zamanı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
949) Hansı hallarda üzdə ağrılı infiltrat “ dartılma ” şəklində ola bilər?
A) Bucaq venasının tromboflebitində

B) Noma zamanı

C) Karbunkulda

D) Furunkulda

E) Qızılyeldə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
950) Üzün bucaq venasının tromboflebiti zamanı patoloji ocaqda hərarət nə qədər yüksələ bilər?
A) 5 - 6 C°

B) 1,5 - 2,5 C°

C) 4 - 5 C°

D) 0,5 - 1,0 C°

E) 3 - 4 C°
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
951) Mağaralı cibin tromboflebiti zamanı hansı kəllə - beyin sinirinin funksiyası itmir?
A) Üçlü sinirin

B) Gözün hərəki sinirinin

C) Blokabənzər sinirin

D) Uzaqlaşdırıcı sinirin

E) Üz sinirinin
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
952) Hansı halda göz bəbəyinin və göz dibinin venalarının genəlməsi müşahidə edilir?
A) Mediastenit

B) Bucaq venasının trombozu

C) Noma

D) QarayaraE) Mağara sinusunun trombozu
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
953) Gözün hərəki sinirinin parezi hansı halda müşahidə olunur?
A) Bucaq venasının trombozu

B) Noma


C) Mağara sinusunun trombozu

D) Qarayara

E) Mediastenit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
954) Aşağıdakılardan hansı zamanı eritropoezin zəifləməsi baş verir?
A) Tromboflebit zamanı

B) Sepsis zamanı

C) Fleqmona zamanı

D) Karbunkul zamanı

E) Abses zamanı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
955) Gerke, İvanov, Raviç - Şerbo simptomları aşağıdakılardan hansı üçün səciyyəvidir?
A) Ağız boşluğunun fleqmonası üçün

B) Tromboflebit üçün

C) Pnevmoniya üçün

D) Mediastenit üçün

E) Sepsis üçün
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
956) Gerke sindromu nədir?
A) Nəfəs aldıqda vidaci çuxur nahiyyəsinin içəri batması

B) Başı arxaya verdikdə döşarxası nahiyyədə ağrının artması

C) Ənsə nahiyyəsində şişkinlik və krepitasiyanın olması

D) Vidaci oymada şişkinlik və krepitasiyanın olması

E) Daimi öskürəyin olması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
957) İvanov simptomu nədir?
A) Döş qəfəsi nahiyyəsində şişkinlik və krepitasiyanın olması

B) Ənsə nahiyyəsində şişkinlik və krepitasiyanın olması

C) Boynun sinir – damar dəstəsinin yuxarı qaldırılması nəticəsində döşarxası nahiyyədə ağrının artması

D) Başı arxaya verdikdə döşarxası nahiyyədə ağrının artması

E) Xəstənin məcburi vəziyyəti
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
958) Raviç – Şerbo yuqulyar simptomu üçün aşağıdakılardan hansı doğrudur?
A) Daimi öskürəyin olması

B) Vidaci oymada şişkinlik və krepitasiyanın olması

C) Nəfəsalma zamanı vidaci oymanın içəri batması

D) Döş qəfəsində ağrıların artması, təngənəfəslik və disfagiya

E) Döş qəfəsi nahiyyəsində ödemin əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
959) Döş qəfəsi nahiyyəsində pulsasiya edən, kürəkarxası nahiyyəyə irradiasiya edən və döş fəqərəsi çıxıntılarına basdıqda, qida qəbulu zamanı və dərindən nəfəs aldıqda artan ağrı aşağıdakılardın hansında müşahidə edilir?
A) Ağciyər iltihabında

B) Ön mediastinitdə

C) Arxa mediastinitdə

D) Ağız boşluğunun fleqmonasında

E) Sepsisdə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
960) Ridinger simptomu nədir?
A) Döş sümüyünün perkussiyası zamanı döşarxası nahiyyədə ağrının artması

B) Belin uzun əzələrinin rigidliyi

C) Boynun damar - sinir dəstəsinin yuxarı qalxması nəticəsində ağrıların artması

D) Dərindən nəfəs aldıqda və ya qidanı udmaq istədikdə ağrıların artması

E) Vidaci oymanın hamarlaşması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
961) Boynun yan hissəsindən keçən mediastinotomiya hansı yolla aparılır?
A) Körpücüyün yuxarı kənarı ilə

B) Vidaci oymadan

C) Döş - körpücük - məməyəbənzər əzələnin arxa səthi ilə

D) Döş - körpücük - məməyəbənzər əzələnin ön səthinin kənarı ilə

E) Boyun orta xətti ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
962) Septisemiyanın sinonimi nədir?
A) Toksemiya

B) İrinləmiş metastazları olmayan bakterimiya

C) İrinli - iltihabi prosesin damarlar arası ilə yayılması

D) İrinləmiş metastazları olan daimi bakterimiya

E) İrinli - iltihabi prosesin əzələlər arası ilə yayılması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А. А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 346-352
963) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasının klinik şəkli necədir?
A) Çənəaltı və xüsusi çənəaltı nahiyələrinin yumşaq toxumalarında infiltratın olması

B) Trizm


C) Dilin hiperemiyası

D) Yanaq nahiyəsinin ödemi və hiperemiyası

E) Aşağı ğöz qapağının ödemi
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 275
964) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasını ilk növbədə aşağıdakılardan hansı ilə differensiyasıya etmək lazımdır?
A) İlthabi infiltratla

B) Yanaq nahiyəsinin fleqmonası ilə

C) Alt dodağın furunkulu ilə

D) Lyudviq anginası ilə

E) Xroniki haymoritin kəskinləşməsi ilə
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 274
965) Ağız boşluğu dibi nahiyəsinə irin əsasən haradan keçir?
A) Gicgahaltı nahiyədən

B) Çənəaltı tüpürcək vəzisindən

C) Yanaq nahiyəsinin absesindən

D) Qulaqaltı tüpürcək vəzisindən

E) Çənə - qanadvari nahiyədən
Ədəbiyyat: В. М. Безруков, Т. Г. Робустова. Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, том1, стр. 273


Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin