Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Kəskin irinli odontogen periostit zamanı irinin yayılma yollarını təyin edinYüklə 2 Mb.
səhifə12/21
tarix25.11.2016
ölçüsü2 Mb.
#68
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

555) Kəskin irinli odontogen periostit zamanı irinin yayılma yollarını təyin edin:

A) Folkman və havers kanalları boyunca

B) Ağız boşluğunun zədələnmiş selikli qişası vasitəsilə

C) Zədələnmiş üz dərisi vasitəsilə

D) Çənəətrafı yumşaq toxumalar vasitəsi ilə

E) Fallopi kanalları vasitəsi ilə


Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 195
556) Kəskin irinli odontogen periostit zamanı irinin yayılma yollarını təyin edin.
A) Zədələnmiş üz dərisindən

B) Çənəətrafı yumşaq toxumalar vasitəsilə

C) Fallopi kanalları vasitəsi ilə

D) Destruksiya olunmuş alveol çıxıntısının divarından

E) Ağız boşluğunun zədələnmiş selikli qişası vasitəsi ilə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 195
557) Kəskin irinli odontogen periostitin əsas əmələ gətirici amilini təyin edin:
A) Xəstənin cinsi

B) Çənələrin vaskulyarizasiyası

C) Xəstədə mövcud olan böyrək patologiyası

D) Xəstənin yaşı

E) Stafilokoka qarşı mikrob sensibilizasiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 195
558) Hansı bakterial agent kəskin irinli odontogen periostiti əmələ gətirir?
A) Difteriya çöpləri

B) Qeyri - patogen stafilokok

C) Vərəm çöpləri

D) Bağırsaq klostridiləri

E) Qonokok
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 195
559) Paraallergik reaksiyalara aid olmayan amili göstərin.
A) İstilənmə

B) Soyuma

C) Emosional gərginlik

D) Bakterial sensibilizasiya

E) Fiziki gərginlik
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196
560) Kəskin irinli odontogen periostit zamanı əmələ gələn yumşaq toxumaların ödeminin həcmi nədən asılıdır?
A) İrinli ocaq nahiyəsində sinir kələfinin strukturundan

B) İrinli ocaq nahiyəsində venoz kələfin strukturundan

C) Diş tacının dağılma dərəcəsindən

D) Diş köklərinin anatomiyasından

E) Pulpa kamerasının həcmindən
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196
561) Çənələrdə sümüküstü toxumanın magistral növ venoz kələfinin mövcud olduğu nahiyəni təyin edin.
A) Sərt damaq

B) Orbitanın aşağı kənarı

C) Çənənin bucaq nahiyəsi

D) Əngin frontal nahiyəsi

E) Əng sinusunun ön lövhəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196
562) Kəskin odontogen periostit zamanı iltihabi kontrakturanın dərəcəsini tapın və uyğunluğu təyin edin:

I. dərəcə

II. dərəcə

III. dərəcə

1 – ağzın açılması 1 sm qədər məhduddur

2 – ağzın açılması zəif məhduddur

3 – ağzın sərbəst açılması qeyri - mümkündür
A) I – 1; II – 3; III – 2.

B) I – 2; II – 1; III – 3.

C) I – 2; II – 3; III – 1.

D) I – 1; II – 2; III – 3.

E) I – 3; II – 1; III – 2.
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 196
563) Damaq absesi hansı növ patologiyaya aiddir?
A) Yumşaq toxumaların irinli-nekrokit prosesləri

B) Kəskin odontogen osteomielit

C) Kəskin odontogen periostit

D) Yumşaq toxumaların fleqmonaları

E) Kəskin odontogen haymorit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 197
564) Kəskin odontogen periostit zamanı irinli ocağın hansı lokalizasiyası zamanı kollateral ödem hesabına üzün assimetriyası qeyd olunmur?
A) Çənənin bucaq nahiyəsində

B) Sərt damaq nahiyəsində

C) Göz yuvasının aşağı kənarında

D) Əngin frontal nahiyəsində

E) Əng sinusunun ön lövhəsində
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 197
565) Kəskin odontogen periostitdən fərqli olaraq xroniki periodontitin kəskinləşməsi zamanı aşağıdakılardan hansı qeyd olunmur?
A) İltihab prosesi səbəbkar dişdən sümüküstü toxumaya yayılır

B) İltihab prosesi yalnız səbəbkar dişin kök zirvəsində lokalizasiya edir

C) Yumşaq toxumalarının kollateral ödemi baş verir

D) Dişin müsbət perkussiyası qeyd edilir

E) Ağrılar üçlü sinirin şaxələri boyunca yayılır
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 197
566) Çənənin daxili səthində lokalizasiya olunan kəskin irinli odontogen periostit hansı növ patologiya ilə oxşardır?
A) Dilaltı tüpürcək vəzisinin kəskin iltihabi prosesi

B) Yanaq nahiyəsinin kəskin odontogen absesi

C) Dil kökünün fleqmonası

D) Aşağı kəsici dişlərin generalizasiya olunmuş paradontiti

E) Aşağı molyarların kəskin qanqrenoz pulpiti
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 197
567) Çənənin dil tərəfində lokalizasiya olunan kəskin irinli odontogen periostit zamanı hansı anatomik struktur heç vaxt zədələnmir?
A) Dilaltı tüpürcək vəzisi

B) Volkman kanalları

C) Çənənin daxili kortikal səthi

D) Selikli qişa

E) Sümüküstü nahiyə
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 197
568) Çənənin kəskin seroz periostiti zamanı səbəbkar diş funksional və estetik əhəmiyyət daşımırsa, mütləq aparılan manipulyasiyanı göstərin:
A) Səbəbkar dişin tacının estetik bərpası

B) Səbəbkar dişin çıxarılması və periostotomiya

C) Yalnız periostotomiya

D) Yalnız səbəbkar dişin çıxarılması

E) Fizioterapevtik müalicənin aparılması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 199
569) Çənənin kəskin irinli periostit zamanı səbəbkar diş funksional və estetik əhəmiyyət daşımırsa, mütləq hansı manipulyasiya aparılır?
A) Yalnız səbəbkar dişin çıxarılması

B) Səbəbkar dişin çıxarılması və periostotomiya

C) Səbəbkar dişin tacının estetik bərpası

D) Yalnız periostotomiya

E) Fizioterapevtik müalicənin aparılması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 199
570) Damaq absesi olduğu halda cərrahi müdaxilə çərçivəsində hansı xüsusi cərrahi manevr aparılmalıdır?
A) Yerli keyləşdirmənin aparılması

B) İltihabi ocağa uyğun olaraq selikli qişada və sümüküstü toxumada kəsiyin aparılması

C) Lentvari drenaj piltənin əmələ gəlmiş boşluğa yeridilməsi

D) İltihabi ocaq üzərindəki selikli qişanın üçbucaq şəklində eksiziyası

E) Yaranın antiseptik məhlullarla yuyulması
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 199
571) Sadə xroniki periostitin anlayışına aşağıdakılardan hansı uyğundur?
A) Patologiya zamanı əmələ gəlmiş yeni osteoid toxuması aparılan müalicədən sonra reqressiya olunur

B) Patologiya zamanı əmələ gələn sümüyün ossifikasiyası hiperostozla nəticələnir

C) Patologiya zamanı regionar və sümüküstü daxili limfatik kələfdaxili dəyişikliklər baş verir

D) Patologiya sümüyün nəzərə çarpan rezorbsiya və restrukturizasiya ilə xarakterizə olunur

E) Patologiya zamanı çənənin kortikal səthinin və sümüküstü toxumasının dağılması qeyd olunur
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200
572) Sümükləşən (ossifikasiya edən) xroniki periostit anlayışı hansıdır?
A) Patologiya sümüyün nəzərə çarpan rezorbsiya və restrukturizasiya ilə xarakterizə olunur

B) Patologiya zamanı əmələ gəlmiş yeni osteoid toxuması aparılan müalicədən sonra reqressiya olunur

C) Patologiya zamanı çənənin kortikal səthinin və sümüküstü toxumasının dağılması qeyd olunur

D) Patologiya zamanı əmələ gələn sümüyün ossifikasiyası hiperostozla nəticələnir

E) Patologiya zamanı regionar və sümüküstü daxili limfatik kələfdaxili dəyişikliklər baş verir
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200
573) Rarefikasiya edən xroniki periostit anlayışına aşağıdakılardan hansı uyğundur?
A) Patologiya zamanı regionar və sümüküstü daxili limfatik kələfdaxili dəyişikliklər baş verir

B) Patologiya sümüyün nəzərə çarpan rezorbsiya və restrukturizasiya ilə xarakterizə olunur

C) Patologiya zamanı əmələ gəlmiş yeni osteoid toxuması aparılan müalicədən sonra reqressiya olunur

D) Patologiya zamanı çənənin kortikal səthinin və sümüküstü toxumasının dağılması qeyd olunur

E) Patologiya zamanı əmələ gələn sümüyün ossifikasiyası hiperostozla nəticələnir
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200
574) Aşağıdakılardan hansı xroniki periostitə aiddir?
A) Sadə

B) Mürəkkəb

C) İdiopatik

D) Perforativ

E) Nekrozlaşan
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200
575) Xroniki periostitə aid olan anlayışı göstərin:
A) Ossifikasiya edən

B) Perforativ

C) Skeletizasiya edən

D) İdiopatik

E) Nekrozlaşan
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200
576) Xroniki periostitə aid olan anlayışı göstərin:
A) Rarefikasiya edən

B) İdiopatik

C) Buynuzlaşan

D) Kontakt

E) Skeletizasiya edən
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200
577) Sadə xroniki periostitin əsas səbəbini göstərin.
A) Limfadenit

B) Kəskin periostit

C) Qlossit

D) Stomatit

E) Sialodenit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200
578) Sümükləşən xroniki periostitin əsas səbəbini göstərin.
A) Limfadenit

B) Sialodenit

C) Stomatit

D) Qlossit

E) Kəskin periostit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200
579) Rarefikasiya edən xroniki periostitin əsas səbəbini göstərin.
A) Limfadenit

B) Stomatit

C) Sialodenit

D) Travma

E) Qlossit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200
580) Rarefikasiya edən xroniki periostit zamanı ocaq sərhədlərində olan dişlərin perkusiyasının nəticəsini təyin edin:
A) Müsbətdir

B) Qonşu dişlərə yayılır

C) Kəskin ağrılıdır

D) Mənfidir

E) Zəif - müsbətdir
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200
581) Rarefikasiya edən xroniki periostitinin patogenetik mexanizmini göstərin.
A) Travma – hematoma – iltihablaşma

B) Travma – alveol çıxıntısının sınığı – hərəkətlilik

C) Travma – dişin laxlaması – patoloji periodontal cibinin əmələ gəlməsi

D) Travma – selikli qişanın zədələnməsi – yaranın iltihablaşması

E) Travma – hematoma – orqanizasiya
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200
582) Xroniki periostit hansı patologiya ilə oxşardır?
A) Xroniki pulpit

B) Xroniki odontogen osteomielit

C) Xroniki periodontitin kəskinəşməsi

D) Kəskin odontogen periostit

E) Xroniki sialodoxit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200
583) Xroniki periostit aşağıdakı hansı patologiya ilə oxşarlıq təşkil edir?
A) Xroniki sialodoxit

B) Xroniki periodontitin kəskinəşməsi

C) Kəskin odontogen periostit

D) Xroniki travmatik osteomielit

E) Xroniki pulpit
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 200
584) Kəskin irinli odontogen periostitdən fərqli olaraq xroniki periostitin müalicəsində hənsı cərrahi manevr aparılır?
A) Patoloji ocaq təftiş olunur

B) Estetik və funksional əhəmiyyət daşımayan diş çıxarılır

C) Selikli qişada kəsik aparılır

D) Yara tam tikilir

E) Yerli keyləşdirmə aparılır
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 201
585) Çənənin məhdudlaşan odontogen ostomieliti zamanı iltihabi ocaq hansı nahiyəni əhatə edir?
A) Çənənin oynaq çıxıntısı

B) Çənənin tac çıxıntısı

C) Çənənin yarısı

D) Çənənin cismi və ya şaxə nahiyəsi

E) 2-3 diş nahiyəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 203
586) Çənənin ocaqlı odontogen ostomieliti zamanı iltihabi ocaq hansı nahiyəni əhatə edir?
A) Çənənin tac çıxıntısı

B) Çənənin cismi və ya şaxə nahiyəsi

C) 2-3 diş nahiyəsi

D) Çənənin yarısı

E) Çənənin oynaq çıxıntısı
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 203
587) Çənənin diffuz odontogen ostomieliti zamanı iltihabi ocaq hansı nahiyəni əhatə edir?
A) Çənənin oynaq çıxıntısı

B) Çənənin tac çıxıntısı

C) Çənənin yarısı

D) 2-3 diş nahiyəsi

E) Çənənin cismi və ya şaxə nahiyəsi
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 203
588) Periodontitlərin hansı formasında yalnız rentgenoloji müayinə əsasında düzgün diaqnoz qoyula bilməz?
A) Xroniki qranulyasiya edici periodontitdə

B) Kəskin periodontitlərdə

C) Xroniki fibroz periodontitdə

D) Xroniki qranulamatoz periodontitdə

E) Kistoqranulomalarda
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 195-199
589) Aşağıdakılardan hansı dişi saxlamaq şərti ilə aparılan cərrahi müalicə üsullarına aid edilə bilməz?
A) Dişin allotransplantasiyası

B) Dişin hemiseksiyası

C) Diş kökü zirvəsinin rezeksiyası

D) Diş kökünün amputasiyası

E) Dişin replantasiyasi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология. Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 165-166
590) Aşağıdakılardan hansı dişi saxlamaq şərti ilə aparılan cərrahi müalicə üsullarına aid deyil?

A) Diş implantasiyası

B) Dişin hemiseksiyası

C) Diş kökünün amputasiyası

D) Кoronoradikulyar separasiya

E) Dişin replantasiyası


Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 166-167
591) Dişi saxlamaq şərti ilə cərrahi müalicə üsullarına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Dişin endodontik müalicəsi

B) Diş implantasiyası

C) Dişin çıxarılması

D) Koronoradikulyar separasiya

E) Dişin allotransplantasiyası
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 167-168
592) Dişi saxlamaq şərti ilə cərrahi müalicə üsullarına aşağıdakılardan hansı daxildir?
A) Diş allotransplantasiyası

B) Dişin endodontik müalicəsi

C) Diş kökünün amputasiyasi

D) Diş implantasiyası

E) Dişin çıxarılması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 168
593) Dişi saxlamaq şərti ilə aparılan cərrahi müalicə üsullarna aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Dişin endodontik müalicəsi

B) Dişin çıxarılması

C) Dişin hemiseksiyası

D) Diş implantasiyası

E) Dişin allotransplantasiyası
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 167-168
594) Aşağıdakılardan hansı dişi saxlamaq şərti ilə aparılan cərrahi müalicə üsullarına aiddir?
A) Dişin replantasiyası

B) Dişin çıxarılması

C) Dişin endodontik müalicəsi

D) Diş implantasiyası

E) Dişin allotransplantasiyası
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 164-165
595) Dişi saxlamaq şərti ilə icra edilən cərrahi müalicə üsullarına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Diş allotransplantasiyası

B) Dişin endodontik müalicəsi

C) Dişin autotransplantasiyası

D) Diş implantasiyası

E) Dişin çıxarılması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 165
596) Qranulyasiya edici və qranulematoz periodontitlər necə differensasiya edilir?
A) Rentgenoloji müayinə ilə

B) Xəstəliyin başlanması vaxtına görə

C) Biopsiyaya əsasən

D) Pasiyentin şikayətlərinə əsasən

E) Keçid büküşünün vəziyətinə görə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 161-163
597) 23-cü diş kökü zirvəsinin rezeksiyası zamanı aşağıdakı ağrılaşmalardan hansı baş verə bilməz?
A) Qan damarının zədələnməsi

B) Aşağı alveol sinirinin zədələnməsi

C) Burun boşluğunun perforasiyası

D) Haymor cibinin perforasiyası

E) Selikli qişanın bor vasitəsi ilə zədələnməsi
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 172-173
598) Dişlərin hemiseksiyasına göstəriş hansıdır?
A) Qalan diş tacı hissəsinin dayaq kimi ortopedik konstruksiya üçün yararlı olması

B) Xroniki periodontitli tək köklü dişlər

C) Çox köklü dişlərin kəskin seroz periodontiti

D) Qalan diş yuvasının diş implantasiyası üçün yararlı olması

E) Çox köklü dişlərin kəskin irinli pulpiti
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 167-168
599) Dişlərin replantasiyasına əks göstəriş hansıdır?
A) Çənələrin kəskin odontogen periostitləri, xroniki periodontitin kəskinləşməsi

B) Çox köklü dişlərin xroniki periodontitlərində konservativ müalicə zamani baş vermiş fəsadlar

C) Təsadüfən çıxarılan dişlər

D) Çox köklü dişlərin xroniki qranulyasiya edici və qranulamatoz periodontitləri

E) Dişlərin çıxarılması zamanı diş tacının dağılması
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 164-165
600) Diş köklərinin amputasiyası əməliyyatına göstəriş hansıdır?
A) Xroniki odontogen ostomielitə səbəb olan tək köklü dişlər mövcud olduqda

B) Diş tacının dayaq kimi ortopedik konstruksiya üçün yararlı olmadığı dişlərdə

C) Konservativ müalicəyə tabe olmayan infeksiyanın xroniki mənbəyi yalnız bir kök ətrafında yerləşdikdə

D) Konservativ müalicəyə tabe olmayan infeksiyanın xroniki mənbəyi bütün köklərə nüfuz etdikdə

E) Xroniki odontogen haymoritin səbəbi diş kökü zirvəsi əng sinusunda yerləşdikdə
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 168
601) Koronoradikulyar separasiya nədir?
A) Diş zirvəsi rezeksyası olunur

B) Çıxarılan dişlər öz alveoluna qaytarılır

C) Diş tacı bölünür və kökarası sahədə küretaj aparılır

D) Çox köklü dişlərdə köklərin biri tac hissəsi ilə birlikdə götürülür

E) Çox köklü dişlərdə diş tacınin saxlanılması ilə köklərinin biri çıxarılır
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 194
602) Koronoradikulyar separasiya göstəriş hansıdır?
A) Çox köklü dişlərdə tac hissəsinin dağılması

B) Tək köklü dişlərin xroniki qranulyasiya edici və qranulamatoz periodontiti

C) Diş kökü zirvəsində xroniki infeksiya mənbəyinin olması

D) Çox köklü dişlərin xroniki qranulyasiya edici və qranulamatoz periodontitləri

E) Dişin bifurkasiya sahəsində dişin sərt toxumalarının və ətraf sümüyün destruksiyası
Ədəbiyyat: «Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» Тимофеев А.А. Издание 4-е, переработанное и дополненное, Киев: «Червона Рута-турс». 2002 . с 194
603) Replantasiya zamanı dişin alveolla ən əlverişli birləşməsi hansıdır?
A) Osteoid

B) Fibroz-osteoid

C) Fibroz

D) Periodontal

E) Periodontal-fibroz
Ədəbiyyat: Хирургическая стоматология.// Издание второе переработанное и дополненное. Под редакцией проф. Робустовой Т.Г.Москва, «Медицина», 2000. c 164-165


Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin