Ўзбекистон Стоматологлар Ассоциацияси «Stomatologiya» илмий-амалий журналYüklə 1,27 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/9
tarix25.11.2016
ölçüsü1,27 Mb.
#26
1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

 

Резюме

Проведена 

сравнительная 

оценка  эффективности  наиболее 

часто 


используемых 

сегодня 


трансплантационных материалов с 

целью 


замещения 

барабанной 

перепонки. 

Произведено 

72 

операции с 

«хорошим» 

результатом  у  75%  больных,  что 

свидетельствует об эффективности 

перихондрия 

козелка 


ушной 

раковины  и  фасции  височной 

мышцы  в  качестве  трансплантата 

для проведения тимпанопластики. 

Резюме

Бу  иш  хозирги  кунда  ноғора 

парданинг  бутунлигини  тиклашда 

қўлланиладиган 

трансплантант 

материалларнинг  эффективлигини 

ўрганиш  устида  олиб  борилган. 

Ўтказилган  72  та  операциядан  75 

%  беморларда  «яхши»  натижа 

берди.  Бу  тимпанопластика  учун 

қулоқ 

супраси 


юмшоғи 

перихондрияси  ва  чакка  мушаги 

фасциядан 

олинган 


трансплантантни 

эффективлигидан дарак беради. Abstract. 

The  efficiency  of  most  popular 

in  nowadays  transplant  materials  for 

replac ing  of  eardrum  had  been 

determined. 

There 


were 

72 


operations  with “good”  results  (75% 

cases)  had  been  performed,  which 

testifies  the  efficiency  of  using  of 

tragus  perichondrium  and  temporal 

muscle  fascia  in  tympanoplastic 

operations.  

 


74 

 

74  

 

  

 

 

Информация 

 

МУАЛЛИФ ЛАР ДИҚҚАТИГА 

Журнал 

тиббиёт 


фани 

ва 


соғлиқни  сакдашнинг  долзарб 

масалалари 

бўйича 

устивор 


йўналишдаги  янги  муҳим  илмий 

маълумотларни  ўзида  мужассам 

қилган  ориганал  ахборотларни 

қабул қилади. 

Муаллиф учун эслатма 

Қўлёзмаларни  расмийлаштириш 

қоидалари: 

I. Мақола 2 та нусҳада ўзбек ёки 

рус  тилида,  илова  қилинадиган  

хат, эксперт хулосаси ва ўзбек, рус 

ҳамда 

инглиз 


тилларидаги 

рефератлар  (кўпи  билан  15  қатор 

ва камида 10 қатор бўлиши лозим) 

билан такдим килинади. 

Маколага  чоп  этилиш  ҳуқуқини 

берадиган, думалоқ муҳр босилган 

юқори  турган  шахс  рухсатномаси 

ва  унинг  имзоси  қўйилган  хат 

билан  биргаликда  топширилиши 

керак.  Агар  мақола  иккита  ва 

ундан 

кўпроқ 


муассасаларда 

тайёрланган  бўлса,  уларнинг  ҳар 

биридан 

алоҳида 


йўлланма 

бўлиши  керак.  Муаллифларнинг 

бири  илмий-тадқиқот  института 

директори 

ёки 

даволаш 


муассасасининг  бош  врачи  бўлса, 

унда 


Соғлиқни 

сакдаш 


вазирлигидан 

йўлланма 

олиш 

зарур. 


Экспертиза 

актига 


муҳр 

босилган  бўлиши  керак.  Имзолар 

ёнида  фамилиялар  кўрсатилиши 

шарт. 


II. 

Мақола 


компьютерда 

терилган  (шрифтнинг  катталиги  - 

14, қаторлар орасидаги масофа  1,5 

га  тенг;  юқоридан, пастдан  ва чап 

томондан 20 мм, ўнгдан эса 10 мм 

жой 


қолдириш 

лозим) 


ва 

дискетада  ёзилган  ҳолда  тақдим 

килиниши 

керак. 


Дискетада 

такдим  этилаётган  мақолалар Microsoft  Word  7,0  -  2000,  for 

Windows  95/98. 

III.  Мақоланинг  титул  варақида 

куйидагилар кўрсатилади: 

- мақоланинг тўлиқ номи; 

- асосий сўзлар; 

муаллифларнинг илмий 

даражаси, 

унвони, 

исми, 


фамилияси; 

- иш бажарилган муассаса номи; 

-  муҳарририят  билан  бевосита 

иш олиб борувчи муаллифнинг иш 

ва уй телефон рақамлари. 

Мақолада 

уни 

чоп 


этиш 

ҳуқукини берадиган раҳбар имзоси 

бўлиши 

керак. 


Мақоланинг 

охирида  барча  муаллифларнинг 

имзоси  бўлиши керак. 

IV.  Мақоланинг  тузилиши.  У 

қуйидаги  бўлимлардан  ташкил 

топган бўлиши лозим: 75 

 

75  

- кириш қисми; 

- материаллар ва методлар; 

- натижалар; 

- тахлил; 

- хулосалар; 

- адабиётлар. 

Мақоланинг  ҳар    бир  қисмини 

(кириш 

қисмидан ташқари) 

ажратиш лозим. 

Муаллиф мақоласини синчиклаб 

текшириб,  таҳрир  қилган  бўлиши 

керак. 

Мақола 


аниқ, 

ихчам, 


узундан-узун 

тафсилотларсиз 

бўлиши  ҳамда  матндаги  берилган 

маълумотлар 

жадвал 

ва 


расмлардагилар 

билан 


такрорланмаслиги керак. Муаллиф 

фикрича,  таъкидланиши  лозим 

бўлган 

сўзларнинг тагига 

чизилади. 

Махсус 

ҳарфли 


шрифтлар  ва  белгилар  (масалан, 

грек 


алифбоси 

ҳарфлари), 

шунингдек  расм  ва  жадвалларга 

бериладиган изохлар улар биринчи 

марта қўлланилганида  саҳифанинг 

чап томонига чиқариб ёзилади. 

Ўлчов  бирликлари 

Халкаро 


тизим 

(СИ) 


бирликларида 

ифодаланиши 

керак. 

Зарурат 


бўлганда  СИ  ўлчов  бирлигидан 

кейин қавс  ичида бошқа  тизимлар 

бўйича  ўлчовлар  кўрсатилиши 

мумкин. 


V. Расмларни тайёрлаш.   

Расмлар қора тушда  ишланиши, 

фото, 

эхограмма,  допплерограммалар 

 

контраст бўлиши  керак.  Расм  орқасига 

қалам  билан  унинг  юқори  ва 

пастки  томони,  рақами,  биринчи 

муаллифнинг 

фамилияси 

ва 


мақоланинг 

номи 


ёзилади. 

Расмларнинг  тартиб  рақамлари 

уларнинг  матндаги  бирма-бир 

кетинлигига мувофиқ қўйилади. 

Расмларга 

бериладиган 

тушунтирув изоҳлар алоҳида бетга 

расмнинг 

рақами 

кўрсатилиб, ёзилади. 

Микрофоторасмлар 

изоҳида  бўяш  усули,  окуляр  ва 

объективда 

неча 

марта 


катталаштирилгани кўрсатилади. 

VI. 


Жадвалларни 

расмийлаштириш.  

Ҳар  бир  жадвал    алоҳида  бетга  

интервалга  тенг  масофада терилиши керак. Жадвалнинг номи 

ва  зарурат  бўлса,  эслатма  ёки 

изохдар  берилиши  керак.  Жадвал 

ўзида 


фақат 

зарур 


бўлган 

маълумотларни 

сакдаши 

ва 


текширилган 

умумлаштирилган 

ҳамда  статистик  ишлаб  чикилган 

материаллардан  иборат  бўлиши 

керак. 

VII. 


Формулаларни 

расмийлаштириш.  Формулаларда 

қуйидагилар кўрсатилади: 

-  кичик  ва  бош  ҳарфлар  (бош 

ҳарфлар  остига  иккита  чизиқча, 

қичик  ҳарфлар  устига  эса  иккита 

чизиқча чизилади); 

- лотин ва грек ҳарфлари (лотин 

харфлари  кўк,  грек  ҳарфлари  эса 

кизил  ранг  билан  ўраб  қўйилиши 

лозим); 

-  кагор  ости  ва  кагор  усти 

харфлари ва рақамлари. 

VIII. 


Адабиётлар  рўйхатини 

тузиш.  


Адабиётлар рўйхатига охирги 10 

йил 


ичида 

чоп 


этилган 

76 

 

76  

материаллар  (10  тадан  ошмаслиги 

керак) 

киритилади. Улар 

библиографик 

қоидаларга 

мувофиқ  тузилади  ва  мақоланинг 

охирида  берилади.  Библиография 

биринчи 


муаллиф 

фамилияси 

бўйича  аниқ  алфавит  тартибда  ва 

бир 


муаллифнинг 

бир 


неча 

асарлари  келтириладиган  бўлса, 

хронологик тартибда тузилади. 

Рўйхатда:  китоблар  бўйича  - 

муаллиф  фамилияси  ва  исми-

шарифи,  китобнинг  тўлиқ  номи, 

чиқарилган 

жойи 


ва 

йили; 


журналлар, 

тўпламлар, 

илмий 

асарлар 


бўйича 

муаллиф фамилияси 

ва 


исми-шарифи, 

журнал, тўплам, илмий асар номи, 

йили,  сони,  бетлари  (нечанчидан 

нечанчигача)  кўрсатилиши  шарт. 

Рўйхатга  чоп  этилмаган  ишлар 

(диссертациялар  авторефератлари) 

ва дарсликлар киритилмайди. 

Текшириб  чикилган  адабиётлар 

рўйхатида  муаллифнинг  имзоси 

бўлиши  керак.  Синчковлик  билан 

ўқиб  ва  текшириб  чикилмаган 

адабиётлар 

рўйхати 

чоп 


этилмайди. 

IX.  Мазкур  қоидаларга  риоя 

қилинмай 

тайёрланган 

мақолаларни  муҳарририят  қабул 

қилмайди. 

X. 

Таҳрир 


ҳайъати 

материалларни  чоп  этилишини 

таъқикл  аш  ҳуқуқига  эгадир 

(жумладан,  ижобий  тақриз  олган 

маколаларни ҳам). 

 

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 

Журнал 

принимает к 

публикации 

оригинальные 

сообщения 

по 

 

актуальным вопросам  медицинской  науки  и 

здравоохранения, 

содержащие 

новые 


существенные  научные 

результаты, 

имеющие 

приоритетный характер. 

Памятка автора 

Правила 


оформления 

рукописей: 

I.  Статья  представляется  в    2 

экземплярах  на  узбекском  или 

русском 

языке 


с 

сопроводительным 

письмом, 

экспертным 

заключением 

и 

рефератами  (10-15  строк)  на узбекском,  русском  и  английском 

языках.  Статья  должна  иметь визу 

вышестоящего  лица  на  право 

опубликования, 

заверенную 

круглой 


печатью, 

и 

сопроводительное письмо 

за 


подписью  вышестоящего  лица. 

Если  статья  выполнена  в  двух  и 

более  учреждениях,  она  должна 

иметь  направления  из  каждого. 

Если  один  из  авторов  является 

директором 

НИИ, 

ректором учебного  заведения  или  главным 

врачом  лечебного  учреждения, 

необходимо 

направление 

Минздрава. 

Акт  экспертизы  должен  быть 

заверен 

печатью. 

Рядом 

с 

подписями обязательно 

указываются фамилии. 

II.  Статья  должна  быть  набрана 

на  компьютере  и  представлена  с 

дискетой    (шрифт  14,  расстояние 


77 

 

77  

между строками 1,5). Поля сверху, 

снизу и слева - 20 мм, справа  - 10 

мм. 


Представленные  на  дискетах 

статьи  должны  быть  набраны  на 

компьютере 

в 

программе Microsoft  Word  for  Windows 

95/98. 

III.  На  титульной  странице 

указываются: 

- полное название статьи; 

- ключевые слова; 

ученая  степень,  научное звание,  инициалы  и  фамилии 

авторов; 

название учреждения, 

в 

котором выполнена работа; -  телефоны  автора,  с  которым 

следует 


вести 

редакционную 

работу. 

Статья 


обязательно 

должна 


иметь  визу  руководителя  работы 

на  право  ее  опубликования.  В 

конце  статьи  ставятся  подписи 

всех авторов. 

IV.  Структура  статьи.  Статья 

должна  содержать  следующие 

разделы: 

- вводная часть; 

- материалы и методы; 

- результаты; 

- обсуждение; 

- выводы; 

- литература. 

Каждый  раздел  статьи  (кроме 

вводной) следует выделить. 

Статья  должна  быть  тщательно 

отредактирована 

и 

выверена автором.  Изложение  должно  быть 

ясным,  сжатым,  без  длинных 

введений, 

повторений 

и 

дублирования  в  тексте  таблиц  и рисунков. 

Слова,  которые,  по  мнению 

автора,  должны  быть  выделены, 

подчеркиваются 

в 

тексте. 


Специальные  буквенные  шрифты 

и  символы  (например,  буквы 

греческого  алфавита),  а  также 

ссылки  на  рисунки  и  таблицы 

выносятся  на  левое  поле  при 

первом упоминании. 

Единицы  измерения  должны 

быть  выражены  в  единицах 

Международной  системы  (СИ). 

При  необходимости  в  скобках 

после единиц измерения СИ может 

быть указана размерность в других 

системах. 

V.  Оформление  иллюстраций. 

Рисунки  должны  быть выполнены 

черной 


тушью, 

фотографии, 

эхограммы, 

допплерограммы, 

рентгенограммы  -  контрастны.  На 

обороте 


каждой 

иллюстрации 

карандашом  указывается  верх  и 

низ,  номер  рисунка,    фамилия 

первого  автора  и  название статьи. 

Иллюстрации 

должны 

быть 


пронумерованы  согласно  порядку 

их следования в тексте. 

Подписи к рисункам печатаются 

на 


отдельной 

странице 

с 

указанием  номера  рисунка.  В подписях  к  микрофотографиям 

указывается 

метод 

окраски, увеличение окуляра и объектива. 

VI. Оформление таблиц. Каждая 

таблица  печатается  на  отдельной 

странице    через  2  интервала.  Все 

таблицы  должны  иметь  название  

и 

при необходимости 

-  


78 

 

78  

подстрочные 

примечания. 

Таблицы 


должны 

содержать 

только  необходимые  данные    и 

представлять собой обобщенные и 

статистически 

обработанные 

материалы исследования. 

VII.  Оформление    формул.  В 

формулах необходимо размечать: 

-  строчные  и  прописные  буквы 

(прописные  обозначаются  двумя 

черточками  снизу,  а  строчные  - 

двумя черточками сверху); 

-  латинские  и  греческие  буквы 

(латинские 

обводятся 

синим 

цветом, греческие - красным); -  подстрочные  и  надстрочные 

буквы и цифры. 

VIII. Оформление литературы. В 

библиографию  вносятся  работы 

всех  упомянутых  авторов  (но  не  

более  10  работ,  опубликованных 

только  за  последние  10  лет). 

Список литературы составляется в 

соответствии 

с 

библиографическими правилами  и помещается  в  конце  статьи. 

Библиография составляется строго 

в алфавитном порядке по фамилии 

первого 


автора 

и 

в хронологическом, если приводится 

несколько  публикаций  одного  и 

того же автора. 

В  списке  обязательно  должны 

быть  приведены:  по  книгам  - 

фамилия  автора  и  его  инициалы, 

полное    название  книги,  место  и 

год 


издания; 

по 


журналам, 

сборникам,  научным  трудам  - 

фамилия    автора  и  его  инициалы,  

название 

журнала, 

сборника, 

научного  труда,  год,  номер, 

страницы  -  от  и  до.  В  список  не 

включаются 

неопубликованные 

работы,  диссертационные  работы 

и авторефераты к ним,  учебники. 

Проверенный 

список 


литературы должен быть подписан 

автором.  Невыверенный  список 

литературы  к  публикации  не 

допускается. 

В 

тексте 


ссылки 

на 


библиографические 

указатели 

обозначаются  цифрами  согласно 

списку 


использованной 

литературы. 

IX.  Статьи,  оформленные  без 

соблюдения 

данных 

правил, 


редакцией не принимаются. 

Х. 


Редакционная 

коллегия 

вправе  отклонить  публикацию 

материалов  (в  том  числе  и 

получивших 

положительную рецензию). 

 

Yüklə 1,27 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin