1. Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesi bilgi sisteminin amaçlarından biri değildir?Yüklə 321,63 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix22.07.2017
ölçüsü321,63 Kb.

MALIYET YÖNETIMI / DÖNEM SONU

1

1.  Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesi bilgi sisteminin amaçlarından biri değildir?

A)  Mamul ve hizmetlerin maliyetlerini hesaplamak

B)  Yönetimin  gereksinim  duyduğu  diğer  nesnelerin 

maliyetlerini hesaplamak

C)  Planlama ve kontrole yardımcı olmak

D)  Karar almaya olanak sağlamak

E)  Finansal tabloları hazırlamak

2.  Ürün  yaşam  seyrince  ürün  tasarımlarının  toplam 

maliyet  etkisini  değerlendirmek  için  yöneticileri 

teşvik  etmek  ve  aynı  zamanda  maliyetleri  azalt-

mada tasarım değişikliklerine yön vermeye ne ad 

verilir?

A)  Karar Alma

B)  Stratejik Planlama

C)  Değer Zinciri Oluşturma

D)  Hedef Maliyetleme

E)  Faaliyet Temelli Yönetim3.  Aşağıdakilerden  hangisi  değişken  maliyetlerden 

biri değildir?

A)  Hammadde

B)  İşçilik 

C)  Yönetici maaşları

D)  Elektrik giderleri

E)  Tamir bakım giderleri4.  Aşağıdakilerden hangisi regresyon analizinin var-

sayımlarından biri değildir?

A)  Doğrusallık

B)  Bütünlük

C)  Normallik

D)  Bağımsızlık

E)  Sabit değişim5.  (X)  işletmesinde  çantanın  birim  satış  fiyatı  ¨  45 

birimdir. Çantaların her birini imal edebilmek için 

işletmenin  katlandığı  birim  değişken  maliyet  ¨25 

birimdir.  Bu  çantaların  üretildiği  dönem  içinde 

oluşması beklenen toplam sabit maliyet ise 35.000 

liradır. X  işletmesinin ¨ 15.000 kâr elde etmesi için 

gerekli olan üretim miktarı ne kadardır?

A)  2000


B)  2800

C)  1750


D)  2500

E)  2250


6.  Gelirlerin  giderleri  karşıladığı,  kâr  ve  zararın  sıfır 

olduğu satış miktarı ve tutarına ne denir?

A)  Birleşik nokta

B)  Ayrım noktası

C)  Katkı payı

D)  Katkı oranı

E)  Başabaş noktası7.  Aşağıdakilerden hangisi işletme bütçeleri hazırla-

nırken dikkate alınması gereken aşamalardan biri 

değildir?

A)  Birleştirme ve düzeltmeler

B)  Onay 

C)  İlkelerin belirlenmesi

D)  Sapmaların belirlenmesi

E)  Ayrıntılı plan teklifi8.  İşletmede bütçe döneminde 10.000 birim ürün üre-

tilmesi  planlanmaktadır.  Birim  ürün  için  standart 

süre  30  dakikadır.  Ortalama  saat  ücretinin  ¨2  ol-

ması durumunda, bütçe dönemi için direkt işçilik 

maliyeti tutarı kaç ¨’dir?

A)  4.000

B)  5.000

C)  8.000

D)  10.000

E)  20.0009.  Aşağıdakilerden hangisi üretilen toplam ürün mik-

tarı  için  işçilere  fiilen  ödenen  saat  ücreti  ile  aynı 

miktardaki ürünü üretebilmek için ödenmiş olması 

gereken standart saat ücreti arasındaki farkı ölçer?

A)  Direkt işçilik ücret sapması

B)  Direkt işçilik miktar sapması

C)  Direkt işçilik saat sapması

D)  Direkt işçilik fiili sapma

E)  Direkt işçilik zaman sapması10.  Bir  üretim  işletmesinde  1001  koduyla  tanımlanan 

mamulü üretmek için Z cinsi direkt ilk maddeden 

4  kilogram  kullanılacağı  öngörülmektedir.  Z  cinsi 

direkt ilk madde için standart birim fiyat 80 liradır. 

Aynı madde için fiilî fiyat 85 lira olarak gerçekleş-

miştir. Dönem içinde 875 birim 1001 mamulü üretil-

miş ve Z cinsi direkt ilk maddeden 3.400 kilogram 

kullanılmıştır. Z cinsi direkt ilk malzeme ve malze-

me  maliyetinde  fiyat  sapması  kaç  liradır  ve  nasıl 

bir sapmadır?

A)   ¨ 17.000 olumlu sapma

B)   ¨ 17.000 olumsuz sapma

C)   ¨ 17.000 standart sapma

D)   ¨ 17.000 negatif sapma

E)   ¨ 17.000 pozitif sapmaMALIYET YÖNETIMI / DÖNEM SONU

2

11.  İşletmelerin faaliyet gösterebileceği faaliyet hacmi aralığını kapsayan farklı faaliyet hacimleri için aşa-

ğıdaki bütçelerden hangisi düzenlenir?

A)  Dinamik bütçe

B)  Statik bütçe

C)  Nakit bütçe

D)  Esnek bütçe

E)  Fiili bütçe12.  Bir işletmenin vergi sonrası faaliyet kârından, top-

lam varlıklarının cari borçlarını aşan kısmının ağır-

lıklı ortalama sermaye maliyetiyle çarpımı tutarının 

çıkarılmasıyla elde edilen tutara ne ad verilir?

A)  Artık gelir

B)  Ortalama sermaye maliyeti

C)  Satışların getiri oranı 

D)  Dengeli ölçüm kartı tekniği 

E)  Ekonomik katma değer13.  Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu 

yönünden  transfer  fiyatlandırması  yoluyla  örtülü 

kazanç  dağıtımından  mal  veya  hizmet  alım  ya  da 

satımını yapan kurumlardan biri değildir?

A)  Sermaye şirketleri

B)  Kooperatifler

C)  Dernek

D)  Leasingler

E)  Vakıflar14.  Aşağıdakilerden  hangisi  emsal  fiyatın  tespitinde 

kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A)  Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi

B)  Maliyet Artış Yöntemi

C)  Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi

D)  Kâr Bölüşüm Yöntemi

E)  Fayda Maliyet Yöntemi15.  Aşağıdakilerden hangisi karar sürecinde yer alan 

adımlardan biri değildir?

A)  Problemin tanımlanması

B)  Alternatif davranış şekillerinin belirlenmesi

C)  Alternatiflerin değerlendirilmesi

D)  En iyi alternatifin seçilmesi

E)  Çözümlenemeyen problemlerin ertelenmesi16.  Karar  alırken  göz  önünde  bulundurulmasına  rağ-

men  muhasebe  kayıtlarında  görünmeyen  maliyet 

aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Fırsat maliyeti

B)  Batmış maliyet

C)  İkili gelir maliyeti

D)  Ek maliyet

E)  Marjinal maliyet17.  Tam  maliyet  temeli  ¨ 30,  değişken  maliyet  temeli 

¨ 20 olan bir işletmede tam maliyet temeline uygu-lanan yüzde % 50 olduğuna göre hedef satış fiyatı 

kaç ¨’dir?

A)  20


B)  30

C)  40


D)  45

E)  50


18.  Bir  bilgisayar  perakende  satıcısının  yerel  pazar-

daki  diğer  rakiplerin  sunmadığı  bir  özellik  olarak 

yerinde  onarım  hizmeti  sunması  aşağıdakilerden 

hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A)  Maliyet Liderliği Stratejisi

B)  Farklılaştırma Stratejisi

C)  Odaklanma Stratejisi

D)  Konumlandırma Stratejisi

E)  Değer Zinciri Stratejisi19.  İşletme tarafından seçilmiş olan yapı ve süreçlerin 

bir sonucu olarak yürütülen günlük faaliyetlere ne 

ad verilir? 

A)  Yapısal faaliyetler

B)  Yönetsel faaliyetler

C)  Operasyonel faaliyetler

D)  Stratejik plan

E)  Değer zinciri20.  Aşağıdakilerden hangisi JIT yöntemine ait bir özel-

lik olamaz?

A)  Çekme sistemi

B)  Düşük stok miktarı

C)  Değer katma odaklı

D)  Küçük tedarikçi tabanı

E)  Hücresel yapıMALIYET YÖNETIMI / DÖNEM SONU

3

CEVAP ANAHTARI1

E

11

D

2

D

12

E

3

C

13

D

4

B

14

E

5

D

15

E

6

E

16

A

7

D

17

D

8

D

18

B

9

A

19

C

10

B

20C


Yüklə 321,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə