1. poruchy afektu afektYüklə 57 Kb.
tarix09.02.2017
ölçüsü57 Kb.


PORUCHY EMOCÍ

Emoce jsou psychické jevy, které mají hodnotící význam, a proto jimi vyjadřujeme, zda je nám něco příjemné nebo nepříjemné, uspokojení nebo neuspokojení...


Anatomie – thalamus a limbický systém.
Afektivita = pohotovost k emočním reakcím.

Emotivita = celková dlouhodobá emoční charakteristika jedince


Char. rysy emocí:

 • subjektivita

 • polarita

 • aktuálnost

 • dynamičnost

 • asociativnost (vyskytují-li se vedle sebe 2 emoce různé kvality, vzniká z nich asociací nová emoce, která není jen jejich prostým součtem)

 • iradiace (výsledná emoce se uplatní dominantně a ostatní jsou jí podřízené)

 • přesun emocí (emoce se může přenášet z jednoho jevu na druhý)

Tělesné projevy emocí: • mimika

 • pantomimika (gesta, pohyby, držení těla...)

 • hlasový výraz

 • vegetativní a hormonální změny

Rozdělení emocí 1. podle polarity:

 • kladné

 • záporné

 1. podle kvality:

 • nižší:

  • tělesné – směřují k udržené rovnováhy (žízeň, únava...)

  • individuální – člověk je prožívá jako vztah k základním jevům (radost, smutek, strach)

 • vyšší: mají sociální a společenský význam

  • sociální

  • estetické

  • etické


1. PORUCHY AFEKTU
Afekt = intenzivní emoce, která vzniká rychle, prudce po více či méně zřetelném podnětu a má konkrétní zaměření.

Městnání afektu – dojde k výbuchu na nepatrný podnět. Přesun afektu – jedinec na silný prvotní podnět nereaguje, ale na jiný, třeba již slabý podnět, bývá reakce bouřlivá. Sdružení afektu – k rozšíření emoční reakce na další předměty nebo osoby. Odreagování afektu = afektivní napětí bylo uvolněno nějakým jiným náhradním způsobem.


 1. afekt nezvládnutý – dotyčný není schopen v dostatečné míře ovládnout své chování. Není zde poruchy vědomí, ani amnézie.
 1. patický afekt – liší se od normálního a nezvládnutého:

 • ↑ intenzita

 • ↑ trvání (ne vždy)

 • na jeho vrcholu dochází ke krátce trvající kvalitat. poruše vědomí (obnubilaci)

 • po jeho odeznění je proto na období vrcholu amnézie

 • chování a jednání neodpovídá osobnosti postiženého

 • zpravidla končí spánkem, únavou, vyčerpáním

 • často vzniká na určitém terénu – opilost, demence, encefalopatie, hladovění, únava...
 1. afektivní stupor – na rozdíl od normálního průběhu afektu je fáze prvnostního zárazu vytupňována v afektivní stupor. Dostavuje se většinou po hrůzné události nebo situaci – postižený strne, není schopen pohybu či řeči, mimika a gestikulace se zastaví.
 1. afektivní ztlum (útlum) – objevuje se po nadměrném emocinálním podnětu – dojde k odsunutí afektu. Postižený reaguje klidně a bez emocí, emoční reakce se plně projeví až když pomine nebezpečí.
 1. afektivní raptus – afekt se mimořádně vystupňuje a prodlouží v trvání. Probíhá se značnou silou a energií. Může se být spojen s patickým nebo nezvládnutým afektem.
 1. paroxyzmální afekt (ictal emotion) – náhle, bez zjevné příčiny, obsahem je nejč. úzkost. Trvá většinou hodiny. Často v důsledku poruch temporálního laloku (u epilepsie apod.).
 1. zvýšená afektivní dráždivost – zvýšená pohotovost k patolog. afektivním reakcím.2. PORUCHY NÁLADY
Nálada = déletrvající pohotovost k emočním reakcím určitého směru.

Faktory ovlivňující náladu: fyzikální (sezónní zimní deprese), chemické (drogy, psychofarmaka), somatogenní a metabolické (deprese u hypotyreózy, premenstr. krize, popudlivost při hypoglykemii a hypertyreóze), organické (afekce CNS), psychologické (traumatizující zážitky → deprese).


Charakter. rysy patických nálad:

 • intenzita – sebevětší odchylka norm. nálady zdaleka nedosahuje intenzity patické nálady

 • trvání – týdny, měsíce

 • nezávislost na psychogenních podnětech – je na delší dobu neodklonitelná

 • vliv na ostatní psych. funkce (myšlení, jednání, vzhled, osobnost) – silnější než u norm. nálady

 • podmíněnost chorobnými změnami CNS – je vždy součástí nějaké duš. poruchy
 1. Expanzivní nálady

  1. euforie – pocit pasivní „tupé“ spokojenosti – u afekt. a organ. psych. poruch, intoxikací...

  2. manická a hypomanická nálada – u afekt, poruch, schizoafekt. poruchy, organ. poruchy

  3. extatická nálada – pocit blaženosti, vytržení, štěstí, povzenesenosti
  1. rezonantní (zlobná) nálada – podrážděnost, nevlídnost, zvýšené sebevědomí

  2. explozivní nálada – hl. u epileptiků a chron. alkoholiků

  3. moria – veselá nálada s nemístným, netaktním a vulg. žertováním a obtěžováním okolí. Často u léze front. laloku.

  4. dysforie (rozlada) – oproti rezonantní náladě je mírnější a není přítomno zvýšené sebevědomí. U epilepsie, ment. retardace i u manického sy.
 1. Depresivní (mikromanické) nálady

  1. depresivní nálada

  2. bezradná nálada – bezradnost a neschopnost rozhodování

  3. anhedonická nálada – neschopnost prožívat štěstí, radost. Oproti apatickému nemocnému prožívají tuto neschopnost nešťastně.

  4. morózní nálada – zlostná, mrzutá, vyšší riziko sebevraždy
 1. Úzkostné (anxiózní) nálady

  1. anxieta a anxiózní nálada – subjektivně nepříjemný pocit obav a strachu. Strach nemá konkrétní obsah (narozdíl od fobie)

  2. fobie – patol. strach, perzistující a iracionální, z konkr, specifické situace, objektu nebo činnosti. Fobie není jedinec schopen potlačit vlastní vůlí, i když si je uvědomuje jako bezdůvodné pocity, ke kterým má kritický postoj.


3. PORUCHY VYŠŠÍCH CITŮ


 • nadměrný rozvoj vyšších citů

 • defekt vyšších citů

  • sociální tupost – porucha až úplná neschopnost citového kontaktu

  • moral insanity = anetičnost – vystupňování citového defektu do krajního egoismu, bezcitnosti, bezohlednosti

 • poruchy estetických citů

 • poruchy etikých citů

  • emoční depravace – mizení morálních zábran a stupňování pudového jednání při celkovém úpadku osobnosti

  • emoční degradace – úpadek celé osobnosti – city se redukují na oblast tělesných potřeb – zejména u organ. psych. poruch.


4. PORUCHY STRUKTURY EMOCÍ


 1. paratymie (paradoxní emoce) – emoce nejsou přiměřené aktuálnímu podnětu kvalitou ani kvantitou. Může se projevit též mimickou inadekvátností (nemocný se tváří plačtivě při veselé náladě, nebo se směje, přestože je mu smutno a úzko (paramimie).

 2. emoční ambivalence – současně jsou přítomné kladné i záporné emoce, nálady a city. Časté u schizofrenie, fobií, depresí.

 3. emoční oploštělost – afektivita setřelá, nevýrazná, neměnná, jsou lhostejní, neúčastní. U schizofrenie, organ. poruch, poruch osobnosti

 4. emoční labilita – měnlivé emoce

 5. emoční inkontinence – větší stupeň emoční lability. Nestálost a neschopnost udržet emoce v jednom směru. Střídaní emocí nemusí být však tak rychlé a je přítomna výraznější emoční odklonitelnost. Zejm. u organ. poruch.
 1. emoční tenacita – dlouhé přetrvávání emoce – opak emoční lability. U poruch osobnosti (fanatických).

 2. emoční inkongruence – prožívání a projev neodpovídá myšlenkovému obsahu. Pacient např. nezaujatě líčí hrůzné bludné prožitky – důležitý příznak schizofrenie
 1. alxitymie – neschopnost nebo obtížnost rozumět vlastním emocím. Výkyvy nálady většinou interpretují tělesně (somatizace), dochází k „řeči orgánů“.

 2. idisynkrazie – selektivní emoční přecitlivělost a odpor vůči různým vjemům a situacím (pilování, pohled na krev...)

 3. katatymie – výrazné emoční zkreslení někt. psych. funkcí – myšlení, úsudek, chování...
www.lpolach.cz

© MUDr. Ladislav Polách
Yüklə 57 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə