Ağrı (pain) teriminin anlamı cezadırYüklə 0,88 Mb.
tarix12.02.2017
ölçüsü0,88 Mb.Ağrı (pain) teriminin anlamı cezadır

 • Ağrı (pain) teriminin anlamı cezadır

 • (Poena=Ceza, intikam, işkence)

 • Kişisel ve özel bir acı duygusudur;

 • Olası doku hasarını gösteren zararlı bir uyarıcıdır;

 • Organizmayı zarardan korumaya çalışan bir yanıt örüntüsüdür.

 • Sternbach (1968) • Ağrı, vücudun belli bir bölgesinden kaynaklanan, doku harabiyetine bağlı olan veya olmayan, kişinin geçmişteki deneyimleriyle de ilgili, hoş olmayan emosyonel bir duyumdur, davranış şeklidir.

 • Uluslar arası Ağrı Araştırmaları Derneği

 • Taksonomi komitesiAğrının tipleri

 • Ağrının iki ana tipi vardır.

 • Akut ağrı: Keskin,batıcı,lokalize,hızlı ve acı olarak nitelendirilebilir.

 • Kronik ağrı: Yanıcı,zonklayıcı,künt,mide bulandırıcı ve tam lokalize olmayan ağrıdır.

 • Ağrı, anksiyete ve duygusal sıkıntı oluşturur; iyilik haline zarar verir; fonksiyonel kapasiteyi etkiler ve ailesel, sosyal ve mesleki rolleri yerine getirme yeteneğini engeller.AĞRININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Ağrı algılama, tanılama ve ağrıya karşı verilen reaksiyonlar kişiden kişiye değişiklik gösterir.

 • Ağrı değerlendirmenin en kolay yolu hastaya ağrısı olup olmadığını sormaktır.

 • Ancak cevabın evet veya hayır olması ağrıyı değerlendirmek için yeterli değildir.AĞRININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Bu nedenle hastadan çok detaylı anamnez almak, hastayı devamlı gözlemek, uygun ölçüm yöntemlerinden yararlanmak hastanın başlangıçtaki değerlendirilmesi için yardımcı olacağı gibi

 • sonraki değerlendirmeler için de yol gösterici bir kaynak olacaktır

 • Hastayı değerlendirirken her basamakta; fiziksel, psikolojik,

 • sosyal ve çevresel faktörler göz önüne alınmalı, bu faktörlerin

 • karşılıklı etkileşime neden olarak ağrının düzeyine etkili olabilecekleri unutulmamalıdırAğrılı hastanın değerlendirilmesi önce gözlemle başlar.

 • Ağrıyı azaltıcı davranışlar,

 • kullanılan ilaçlar,

 • Hastanın aktivitesindeki artış ve azalma,

 • Uyuyup uyumadığı,

 • bunun yanı sıra yüz ifadesi,

 • sinirlilik,

 • inleme,

 • iç çekme gibi sesle verilen bilgiler;

 • duruşu,

 • topallama ya da yürüyüş bozukluğu,

 • etkilenen bölgeyi ovuşturma ya da destekleme,

 • sık sık sekil değiştirme ya da aynı pozisyonda sürekli kalma gibi özelliklerine bakılması gerekirAğrı değerlendirilmesi hastadan alınan bilgilere göre yapılmalıdır.

 • Genel öykü;

 • burada hastanın sosyo-demografik bilgileri,

 • mevcut olan hastalığın öyküsü,

 • kullandığı ilaçlar, ilaç alerjisinin

 • olup olmadığı,

 • geçmiş tıbbi öyküsü alınır.

 • Hastanın geçmiş ağrı öyküsü, tedavileri ve etkileri de değerlendirilmelidir • Ağrı öyküsü;

 • ağrının başlangıcı,

 • süresi, şiddeti,

 • özellikleri,

 • ağrıyı rahatlatan ve arttıran faktörler değerlendirilirKlinik muayene;

 • ağrıýa verilen yanıt gözlemlenir.

 • Ağrının nabız, solunum, kan basıncına olan etkisi değerlendirilebilir.

 • İdeal bir akut ağrı değerlendirilmesi bu basamakları içerir:

 • 1. Hasta ağrısını değerlendirmeye aktif olarak katılmalıdır.

 • 2. Hastanın ağrısı düzenli olarak sorgulanmalıdır.

 • 3. Hastanın ağrısı, hem dinlenme hem de hareket halinde değerlendirilmelidir.

 • 4. Ağrı şiddetinde beklenmedik bir artış yeni bir ağrı nedeni veya postoperatif bir komplikasyon nedeni olarak ele alınmalı dikkatlice bir anamnez alınmalıdır.

 • 5. Kötü ya da yüksek ağrı skorlarında ağrı tedavisi tekrar gözden geçirilmelidir. • Yazılı kayıtlar, ağrının “görünür” olmasını sağlar ve tedavi yöntemlerinin değerlendirilip, geliştirilmesine, belirli protokollerin oluşturulmasına yardım eder.

 • Bu nedenle maksimum kabul edilebilir ağrı skorunun tanımlanması ve rutin olarak tedavi öncesi ve sonrasında ölçülerek kaydedilmesi gerekir.Ağrı şiddeti tek boyutlu ve çok boyutlu skalalar kullanılarak Değerlendirilebilir

 • 1. Tek Boyutlu Ağrı Skalaları

 • Görsel Analog Skala (Visual Analog Scale–VAS): Ağrı şiddetini ölçmede ve takibinde kullanılır. Bir ucunda ağrısızlık diğer ucunda olabilecek en şiddetli ağrı yazan 10 cm. bir cetveldir.

 • b) Sözel Tanımlayıcı Skala (Verbal Descriptor Scale–VDS):

 • Ağrı değerlendirilmesinde hastanın ağrısını tanımlayan “ağrım yok, hafif, rahatsýz edici, kötü, korkunç, dayanılmaz” ifadelerinden ağrısına uygun olanı seçmesi istenir.

 • c) Sayısal Değerlendirme Skalaları (Numerical RatingScale– NRS):

 • Skala ağrının yokluğu (0) ile başlayıp dayanılmaz ağrı (10 ya da 100) düzeyine varır.

 • d) Yüz İfadesi Skalası (Face Scale–FS): Hastanın yüz ifadesine yakın görüntü belirlenir

 • 2. Çok Boyutlu Ağrı Skalaları

 • Geniş kapsamlı hazırlanıp ağrıyı tanımlayıcı ifadelerin yer aldığı skalalardır. Hastanın sorulara cevap vermesi istenerek ağrı değerlendirilirAĞRI TANIMLAMA SKALALARI

 • İletişim kurulan hastalarda;

 • Sayısal Oranlama Skalası

 • O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 • Ağrı Yok Orta Olabilecek En Şiddetli Ağrı

 • Sözel Tanımlayıcı Skala

 • Ağrı Yok Hafif Orta Şiddetli Çok Şiddetli DayanılmazAĞRI TANIMLAMA SKALALARI

 • Yüz İfadelerini Derecelendirme (Wong-Baker) Skalası

 • Ağrı Yok Biraz Ağrı Biraz Daha Daha Fazla Oldukça En Şiddetli

 • Fazla Fazlaİletişim kurulamayan hastalarda;

 • İletişim kurulamayan hastalarda;

 • Ağrıya bağlı davranışsal değişiklikler ve fizyolojik göstergeler (kalp hızı, kan basıncı, solunum hızı) değerlendirilmeli.

 • Sözsüz ağrı belirtileri değerlendirilmeli;

 • Yüz ifadesi: Kaşları çatık, gergin vb.

 • Kendini koruma pozisyonu ya da koruyucu davranışlar

 • Huzursuzluk ya da motor aktivite de artma

 • İçe dönüklük ya da motor aktivite de azalma

 • İskelet kaslarında gerginlik

 • Dikkat süresinde kısalma

 • İrritabilite, anksiyete

 • Uyku bozukluklarıAkut ağrı belirtileri değerlendirilmeli;

 • Akut ağrı belirtileri değerlendirilmeli;

 • Terleme

 • Vazokonstriksiyon

 • Kan basıncında artma

 • Nabız sayısında artma (100>)

 • Pupiller dilatasyon

 • Solunum hızında değişiklik

 • Kas gerginliği ya da spazm

 • Bulantı, kusma, abdominal distansiyon ve olası ileusa yol açabilen intestinal motilitede azalmaAğrı İle İlgili Hemşirelik Tanıları:

 • Ağrı İle İlgili Hemşirelik Tanıları: • Ağrı tedavisinde hemşirenin yapması gereken;

 • tedaviye etkin olarak katılması,

 • tedavi sonucunu izlemesi,

 • farmakolojik olmayan ağrı yöntemlerini kullanarak ağrıyı yaşanabilir sınırlar içinde tutarak gelişebilecek sorunları önleyebilmesidir.

 • Hemşire ağrı kontrolünde vazgeçilmez bir role sahiptir.DEĞERLENDİRME

 • Ağrı giderme yöntemlerinin etkinliği değerlendirilmelidir.

 • Bunun için ağrı tedavisinden önce ve sonra hastanın ağrısı ile ilgili bilgiler alınıp kayıt edilmelidir.

 • Duyusal, davranışsal ve bilişsel yanıtları tedavi öncesi ve sonrasında kıyaslanmalı ve ağrının tedaviye cevabı konusunda son sözün hastaya ait olduğu unutulmamalıdır.

 • Eğer ağrı tedaviye cevap vermediyse, hastadan alınan veriler tekrar gözden geçirilmeli ve yeniden planlama yapılmalıdır.
Yüklə 0,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə