Anesteziologiya reanimatologiya ixtisası üzrə əlavə 134 test tapşırığıYüklə 251 Kb.
səhifə2/3
tarix09.12.2016
ölçüsü251 Kb.
1   2   3

47) Yanaşı gedən ağciyərlərin bronxoobstruktiv xəstəliyi olan pasiyentlərdə aşağı ətraflarda yaxud kiçik çanaq orqanlarında əməliyyat aparıldıqda hansı anesteziya metoduna üstünlük verilməlidir?

A) Regional anesteziya

B) Spontan tənəffüslə venadaxili anesteziya

C) İnhalyasion anestetiklərlə endotraxeal anesteziya

D) Qeyri-inhalyasion anestetiklərlə endotraxeal anesteziya

E) Laringeal maska ilə ASV aparmaqla ümumi anesteziya

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
48) Böyrək transplantasiyası zamanı bu miorelaksantdan istifadə daha məqsədəuyğundur:

A) Pipekuronium (Arduan)

B) Pankuronium (Pavulon)

C) Atrakurium (Trakrium)

D) Tubokurarin (Kurarin)

E) Vekuronium (Norkuron)

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
49) Bağırsaqların əməliyyatdan sonrakı parezinin profilaktikasına aşağıdakılardan hansı aid deyildir?

A) Epidural blokada

B) Mədə-bağırsaq traktının dekompressiyası

C) Prozerinin istifadəsi

D) İmalə

E) Adrenomimetiklərin istifadəsi

Ədəbiyyat : Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с. C 378
50) Alt çənə sınıqlarının cərrahi müdaxilələrinin anestezioloji təminatı zamanı ağciyərlərin süni ventilyasiyasının hansı metodundan istifadə olunması daha məqsədəuyğundur?

A) Orotraxeal metodu

B) Nazotraxeal metodu

C) Traxeostomiya metodu

D) Laringeal maska metodu

E) Krikotireoidotomiya metodu

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
51) Mitral stenozu olan xəstəyə peritonitlə əlaqədar təcili cərrahi əməliyyat aparıldıqda, anesteziya zamanı ilk növbədə hansı patoloji vəziyyət meydana çıxa bilər?

A) Hipertonik kriz

B) Ağciyər arteriyasının trombeboliyası

C) Damar müqavimətinin enməsi nəticəsində kollaps

D) Bradikardiya

E) Ağciyər ödemi

Ədəbiyyat Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
52) Bronxial astması olan xəstələrdə ümumi anesteziya zamanı hansı preparatın istifadəsi məqsədəuyğun deyildir?

A) Halotan

B) İzofluran

C) Ketamin

D) Propofol

E) Tubokurarin

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с.
53) Ambulator xəstələrin anesteziyadan sonra evə buraxılma kriteriyalarına daxil deyil:

A) 30-60 dəqiqə ərzində A/T, nəbz və tənəffüs tezliyinin sabit olması

B) Kömək olmadan sərbəst yeriməsi və sərbəst maye qəbulu

C) Qanaxmanın olmaması

D) Əməliyyat sahəsində güclü ağrı hissiyatı

E) Şəxsiyyətini, məkan və zamanın düzgün qiymətləndirməsi

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 3-я / – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2004. 298 с.
54) Böyrək transplantasiyası əməliyyatından sonra erkən dövrdə baş verən hiperqlikemiyanın səbəbi nədir?

A) Miorelaksantların təsiri

B) İmmunosupressor preparatların təsiri

C) Qlükokortikoidlərin təsiri

D) İnhalyasion anestetiklərin təsiri

E) Mannitolun təsiri

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер» , 2010, 848 с.
55) Əməliyyat stolunda üzüaşağı vəziyyətdə olan xəstələrdə sıxılmaq və dartılmaqdan qorunmalıdır:

A) Gözlər

B) Bütün cavablar düzdür

C) Kişi xarici cinsiyət üzvləri

D) Süd vəzilər

E) Bazu oynağı

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер» , 2010, 848 с.
56) TUR-sindromu üçün xarakterik deyil?

A) Hiperkaliyemiya

B) Ağciyər ödəmi

C) Dezoriyentasiya

D) Hiponatriyemiya

E) Bradikardiya

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер» , 2010, 848 с.
Bölmə 10. Reanimatologiyanın ümumi məsələləri.
57) Dövr edən qanın həcmi 10% azalıbsa qanitirmənin həcmi təxminən nə qədərdir?

A) 1000 ml

B) 1500 ml

C) 2000 ml

D) 2000 ml-dən çox

E) 500 ml

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
58) Dövredən qanın həcmi 20% azalıbsa qanitirmənin həcmi təxminən nə qədərdir?

A) 1500 ml

B) 500 ml

C) 2000 ml -dən çox

D) 2000 ml

E) 1000 ml

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
59) Dövredən qanın həcmi 30% azalıbsa qanitirmənin həcmi təxminən nə qədərdir?

A) 1500 ml

B) 1000 ml

C) 500 ml

D) 2000 ml

E) 3000 ml

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
60) Dövr edən qanın həcmi 40% azalmışsa qanitirmənin həcmi təxminən nə qədərdir?

A) 2000ml

B) 1500 ml

C) 500 ml

D) 1000 ml

E) 4000 ml

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
61) Yüngül qanitirmələr zamanı cavanlarla yaşlıların hemodinamiki göstəriciləri müqayisə edildikdə:

A) Cavanlarda taxikardiya fonunda normotenziya, yaşlılarda isə bradikardiya fonunda hipotenziya daha tez müşahidə olunur

B) AT və nəbz göstəricilərində cavanlar və yaşlılar arasında fərq müşahidə olunmur

C) Cavanlarda taxikardiya fonunda hipotenziya, yaşlılarda bradikardiya fonunda normotenziya daha tez müşahidə olunur

D) Cavanlarda bradikardiya və normotenziya, yaşlılarda taxikardiya və hipotenziya daha tez müşahidə olunur

E) Cavanlarda bradikardiya və hipotenziya, yaşlılarda taxikardiya və normotenziya daha tez müşahidə olunur

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
62) Ağciyər şuntunun inkişafının səbəbi:

A) Mərkəzi venoz təzyiqin aşağı olması

B) Ağciyərlərdə ventilyasiya intensivliyinin qan dövranın intensivliyindən çox olması

C) Ağciyər arteriyasının qapanma təzyiqinin aşağı olması

D) Ağciyərlərdə ventilyasiya intensivliyinin qan dövranı intensivliyindən az olması

E) Sağ mədəciyin çatışmazlığı

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
63) Qlükokortikoidlərin yanaşı effektlərinə aid deyildir?

A) Plazmada glükozanın konsentrasiyasının artması

B) Hipertenziya

C) Bronxospazm

D) Peptiki xora

E) Orqinozmdə mayenin yığılması

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
64) Furosemidin yanaşı effektlərinə aid deyildir?

A) Dehidratasiya

B) Hipokaliyemiya

C) Hemokonsentrasiya

D) Hipotenziya

E) Hipervolemiya

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
65) Bir doza eritrositar kütlə (270±20 ml) neçə ml qana ekvivalent sayılır?

A) 270


B) 510

C) 300


D) 150

E) 750


Ədəbiyyat : İsmayılov İ.S. Reanimasiya: prinsipləri, mərhələləri, və metodları. Dərs vəsaiti. Bakı – 2007, 174 s.
66) Patoloji piylənmə zamanı hipoventilyasiya sindromunun səbəbi?

A) Plazmada bikarbonatın konsentrasiyasının azalması

B) Tənəffüs yollarının rezistentliynin azalması

C) Tənəffüs işinin azalması

D) Tənəffüs tezliyinin artması

E) Torakopulmonal komplayensinin azalması

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 3-я / – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2004. 298 с., ил.
67) Patoloji piylənmə zamanı (Pikvik sindromu) hipoventilyasiya sindromu üçün xarakterik deyildir:

A) Sianoz

B) Hipokapniya

C) Hiperkapniya

D) Sağ mədəcik çatışmazlığı

E) Yuxululuq

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 3-я / – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2004. 298 с., ил.
68) Kəskin pankreonekroz üçün xarakterik əlamət hansıdır?

A) Hipokaliyemiya

B) Hiperkalsiyemiya

C) Hiperkaliyemiya

D) Anemiya

E) Poliuriya

Ədəbiyyat : Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие / Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
69) Kəskin pankreonekroz üçün xarakterik nədir?

A) Hipoalbuminemiya

B) Hiperkalsiyemiya

C) Hiperkaliyemiya

D) Anemiya

E) Hipervolemiya

Ədəbiyyat : Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие / Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
70) Piy emboliyası üçün xarakterikdir:

A) Petexial səpgilər (boyun və döş qəfəsində)

B) Təngnəfəslik (ağ ciyər forması)

C) Komaya qədər inkişaf edən yuxululuq (beyin forması)

D) PaO2-nin enməsi

E) Bütün sadalananlar

Ədəbiyyat : Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие / Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
71) Parenximatoz orqanların (qaraciyər, dalaq) qapalı zədələnmələri zamanı ilkin olaraq müşayiət olunur:

A) Yayılmış peritonit ilə

B) Arterial təzyiqin yüksəlməsi ilə

C) Massiv qanaxma ilə

D) Bradikardiya ilə

E) Poliuriya ilə

Ədəbiyyat : Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
72) Boşluqlu orqanların (mədə, bağırsaq, sidik kisəsi) qapalı zədələnmələrində yaxın dövrdə müşayiət olunur:

A) Massiv qan axma ilə

B) Arterial təzyiqin yüksəlməsi ilə

C) Bradikardiya ilə

D) Yayılmış peritonit ilə

E) Poliuriya ilə

Ədəbiyyat : Анестезиология и реаниматология: Руководство / Под.ред. Ю.С.Полушина. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2004, 720 с.
73) Bədxassəli hipertermiya sindromu üçün xarakterik deyildir?

A) Taxikardiya

B) Bradikardiya

C) Suksinilxolinin istifadəsindən sonra baş verməsi

D) Ağır metabolik asidoz

E) PaCO2-nin yüksəlməsi

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
74) Massiv qanitirmələrdə eritrositar kütlə ilə təzə dondurulmuş plazmanın hansı nisbətdə köçürülməsi məsləhətdir?

A) 4 doza eritrositar kütlə ilə 1 doza təzə dondurulmuş plazma

B) 4 doza eritrositar kütlə ilə 2 doza təzə dondurulmuş plazma

C) 2 doza eritrositar kütlə ilə 3 doza təzə dondurulmuş plazma

D) 1 doza eritrositar kütlə ilə 1 doza təzə dondurulmuş plazma

E) 2 doza eritrositar kütlə ilə 4 doza təzə dondurulmuş plazma

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
Bölmə 11. Ürək-ağciyər-beyin reanimasiyasi.
75) Adrenomimetiklərdən hansı anafilaksiyanın və mədəciklərin fibrilyasiyasının müalicəsində əsas preparat hesab olunur?

A) Epinefrin (Adrenalin)

B) Fenilefrin (Mezaton)

C) Klonidin (Klofelin)

D) Dofamin

E) Metildopa

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
76) Krikotireoid membranın punksiyası və krikotireotomiyanın aparılması məsləhət deyildir:

A) Böyüklərdə

B) Qocalarda

C) Qadınlarda

D) Kişilərdə

E) Kiçik yaşlı uşaqlarda

Ədəbiyyat : Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие / Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
Bölmə 12. Şok.
77) Anafilaktik şok zamanı hipotenziyanın (kollapsın) səbəbi:

A) Damar keçiriciliyinin azalması və damar daxili mayenin həcminin azalması

B) Damar keçiriciliyinin yüksəlməsi və damar daxili mayenin həcminin artması

C) Damar keçiriciliyinin yüksəlməsi və damar daxili mayenin həcminin artması

D) Qanda anafilaktik reaksiya mediatorlarının azalması

E) Damar keçiriciliyinin yüksəlməsi və damar daxili mayenin həcminin azalması

Ədəbiyyat : Интенсивная терапия. Реанимация. Первая помощь: Учебное пособие / Под ред. В.Д.Малышева. М.:Медицина, 2000, 464 с.
Bölmə 13. Homeostaz və onun əsas pozğunluqları.
78) II tipli şəkərli diabet üçün xarakterik deyildir:

A) Hiperqlikemiya

B) Mədəaltı vəzinin β-hücəyrələrin destruksiyası

C) İnsulin ifrazının pozulması

D) Toxumaların insulinə qarşı olan həssaslığın pozulması

E) Şəkərli diabetin müxtəlif fəsadlarının baş verməsi

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
79) I tipli şəkərli diabetdə hiperqlikemiyanın korreksiyası üçün təyin edilir:

A) Qlimepirid (Amaril)

B) Biquanid (Metformin)

C) İnsulin

D) Qlimepirid + Biquanid

E) Akarboza

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
80) Qusmanın inkişaf mexanizminə aid deyildir:

A) Nazik bağırsağın retroqrad peristaltikası

B) Abdominal və diafraqma əzələlərinin yığılması

C) Qida borusunun retroqrad peristaltikası

D) Mədənin yığılması

E) Qida borusunun yuxarı sfinkterinin açılması

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
81) Qusma refleksinin afferent həlqəsinə aid deyildir:

A) Udlaq


B) Bronxlar

C) Vestibulyar aparat

D) Ürəyin mədəcikləri və iri damarlar

E) Mədə-bağırsaq traktı

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
82) Qusmaəleyhinə preparatlara aid deyildir:

A) Metoklopramid

B) Droperidol

C) Ondasetron

D) Deksametazon

E) Morfin

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
83) Hansı preparat qusmaəleyhinə istifadə olunmur?

A) Metoklopramid

B) Droperidol

C) Atropin

D) Deksametazon

E) Fentanil

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
Bölmə 14. Tənəffüss funksiyasının kəskin pozğunluqları
84) Yenidoğulmuşlarda hipoksiyaya cavab olaraq qeyd olunmur:

A) Tənəffüs mərkəzinin depressiyası

B) Tənəffüs mərkəzinin stimulyasiyası

C) Bradipnoe

D) SpO2 səviyyəsinin düşməsi

E) Apnoe


Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
85) Kiçik yaşlı uşaqlar üçün xarakterik deyildir:

A) Diafraqmal tipli tənəffüs

B) Qabırğalar horizontal müstəvidə yerləşir

C) Tənəffüsdə əsasən döş qəfəsi iştirak edir

D) Böyüklərlə müqayisədə ağciyərlərin ölçüləri bədənin ölçülərinə nisbətən disproporsional olaraq kiçikdir

E) Metabolizmin sürəti daha yüksəkdir

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
86) Yenidoğulmuşlarda tənəffüsün dəqiqəlik həcmininin adekvatlığını nə təmin edir?

A) Yüksək tənəffüs həcmi

B) Tənəffüs həcminə nisbətən daha böyük fizioloji ölü sahənin həcmi

C) Böyüklərlə müqayisədə daha çox alveolların olması

D) Yüksək tənəffüs tezliyi

E) Tənəffüsdə əsasən döş qəfəsinin iştirak etməsi

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
87) Anesteziya zamanı pnevmoperitoneumun təsiri nəticəsində adətən gözlənilmir:

A) Bradikardiya

B) Venoz qayıtmanın azalması

C) Ağciyərlərin komplayensinin azalması

D) Ürəyin vurğu həcminin azalması

E) Ağciyərlərin funksional qalıq həcminin artması

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
88) Alveolyar hipoventilyasiya zamanı:

A) PAO2↓, PACO2↑, pH↑, PaCO2

B) PAO2↓, PACO2↑, pH↓, PaCO2

C) PAO2↓, PACO2↑, pH↓, PaCO2

D) PAO2↑, PACO2↑, pH↓, PaCO2

E) PAO2↓, PACO2↓, PaO2↓, PaCO2

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
89) Bronxospazmın müalicəsi üçün təyin olunan aminofillinin (eufillinin) yanaşı effektlərinə aid deyildir:

A) Diurezin artması

B) Qıcolmalar

C) Hipokaliyemiya

D) Aritmiyalar

E) Hipertenziya

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
90) Uşaqlarda istifadə olunan endotraxeal borunun daxili diametri (mm-lə):

A) Uşağın hər yaşına 1 mm əlavə edilir

B) 5 yaşına – 5; 6-11 yaş arasında – 6; 12 yaşdan yuxarı – 7

C) (uşağın yaşı / 4) + 4

D) Səs yarığının ölçüsünə görə seçilir

E) (Bədən çəkisi / 2) + 4

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
91) Uşaqlarda orotraxeal intubasiya zamanı borunun distal ucundan kəsici dişlərə kimi olan məsafə (sm-lə):

A) Uşağın hər yaşına 1 sm əlavə edilir

B) 1-3 yaş arasında – 10; 4-10 yaş arasında – 12; 10-18 yaş arasında – 20

C) Yenidoğulmuşlarda – 8; 1 ildən başlayaraq hər yaşa 1 mm əlavə edilir

D) (uşağın yaşı / 2) + 12

E) (bədən çəkisi / 2) + 4

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
92) Uşaqlarda nazotraxeal intubasiya zamanı borunun distal ucundan kəsici dişlərə kimi olan məsafə (sm-lə):

A) (bədən çəkisi / 2) + 6

B) (uşağın yaşı / 2) + 15

C) 1-3 yaş arasında – 12; 4-10 yaş arasında – 15; 10-18 yaş arasında – 24

D) Yenidoğulmuşlarda – 8; 1 ildən başlayaraq hər yaşa 1 sm əlavə edilir

E) Uşağın hər yaşına 2 sm əlavə edilir

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер» , 2010, 848 с.
93) Yenidoğulmuşlarda istifadə olunan endotraxeal borunun diametri (mm-lə):

A) 5 – 5,5

B) 1 - 2

C) 5 – 6,5

D) 1,5 – 2,5

E) 3 – 3,5

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
94) Anesteziya zamanı kapnoqrammada nəfəsvermənin sonunda CO2 göstəricinin enməsi hansı halda qeyd olunur?

A) Anesteziya dərinləşdikdə

B) Natrium bikarbonatın infuziyasından sonra

C) Hipertermiyada

D) Karboperitoneumdan sonra

E) Ağrı hissi olanda

Ədəbiyyat : Анестезиология и интенсивная терапия: Справочник практикующего врача / Под ред.Б.Р.Гельфанда. – М.: Литтерра, 2005. – 544 с.
95) Süni ventilyasiya aparılarkən intubasion borunun hermetikliyinin pozulması baş verdikdə nəfəsvermənin sonunda karbon qazın parsial təzyiqi:

A) Artır


B) Dəyişmir

C) Normadan 2 dəfə çox olur

D) Normadan 4 dəfə çox olur

E) Düşür


Ədəbiyyat : Анестезиология и интенсивная терапия: Справочник практикующего врача / Под ред.Б.Р.Гельфанда. – М.: Литтерра, 2005. – 544 с.
96) Süni ventilyasiya zamanı respirátor dayananda kapnoqrammada:

A) Enən hissədə ləngimə qeyd olunur

B) Qalxan hissənin tez yüksəlməsi qeyd olunur

C) Dalğalar qeyd olunmur

D) Qalxan və enən hissələrin arasında plato qeyd olunmur

E) Normal dalğalar qeyd olunur

Ədəbiyyat : Анестезиология и интенсивная терапия: Справочник практикующего врача / Под ред.Б.Р.Гельфанда. – М.: Литтерра, 205. – 544 с.
97) Alveolyar ventilyasiyanın adekvatlığının əsas göstəricisi hansıdır?

A) Ekspirator qazlarda O2-nin konsentrasiyası

B) Arterial qanda O2-nin təzyiqi

C) Dövr edən qanın dəqiqəlik həcmi

D) Ağciyər kapilyarlarının qapanma təzyiqi

E) Ekspirator qazlarda CO2-nin təzyiqi

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
Bölmə 15. Reanimasiya və intensiv terapiyanın digər metodları
98) 0,9%-li NaCl məhlulunun infuziyası zamanı orqanizmə daxil olmuş Na+ ?

A) Hücəyrədaxili sektora keçir

B) 50%-i hüceyrədənkənar sektorda qalır, 50%-i isə hüceyrədaxili sektora keçir

C) 25%-i hüceyrədənkənar sektorda qalır, 75%-i isə hüceyrədaxili sektora keçir

D) Hüceyrədənkənar sektorda qalır

E) 75%-i hüceyrədənkənar sektorda qalır, 25%-i isə hüceyrədaxili sektora keçir

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
99) 5%-li glükoza məhlulun infuziyası zamanı orqanizmə daxil olmuş suyun:

A) Bütövliklə hüceyrədənkənar sektorda qalır

B) Bütövliklə hücəyrədaxili sektora keçir

C) 1/3 hissəsi hüceyrədənkənar sektorda qalır, 2/3 hissəsi isə hüceyrədaxili sektora keçir

D) 2/3 hissəsi hüceyrədənkənar sektorda qalır, 1/3 hissəsi hüceyrədaxili sektora keçir

E) 50%-i hüceyrədənkənar sektorda qalır, 50%-i hüceyrədaxili sektora keçir

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
100) 70 kq bədən çəkisi olan kişi orqanizmində olan suyun:

A) 100%-i hüceyrədənkənar sektordadır

B) 100%-i hücəyrədaxili sektordadır

C) 2/3 hissəsi hüceyrədənkənar sektorda qalır, 1/3 hissəsi hüceyrədaxili sektora keçir

D) 50%-i hüceyrədənkənar sektorda, 50% hüceyrədaxili sektordadır

E) 2/3 hissəsi hüceyrədaxili sektorda, 1/3 hissəsi hüceyrədənkənar sektordadır

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
101) Hansı vəziyyət metobolik asidoz üçün xarakterikdir?

A) pH↑, HCO3↑↑, PaCO2

B) pH↓, HCO3↓↓, PaCO2

C) pH↓, HCO3↓↓, PaCO2

D) pH↑, HCO3↓↓, PaCO2

E) pH↓, HCO3↑↑, PaCO2

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 251 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə