Anesteziologiya reanimatologiya ixtisası üzrə əlavə 134 test tapşırığı


) Hansı vəziyyət metobolik alkaloz üçün xarakterikdir?Yüklə 251 Kb.
səhifə3/3
tarix09.12.2016
ölçüsü251 Kb.
1   2   3

102) Hansı vəziyyət metobolik alkaloz üçün xarakterikdir?

A) pH↑, HCO3↓↓, PaCO2

B) pH↓, HCO3↓↓, PaCO2

C) pH↑, HCO3↓↓, PaCO2

D) pH↑, HCO3↑↑, PaCO2

E) pH↓, HCO3↑↑, PaCO2

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
103) Hansı vəziyyət tənəffüs asidozu üçün xarakterikdir?

A) pH↓, PaCO2↑↑, HCO3

B) pH↓, PaCO2↓↓, HCO3

C) pH↓, PaCO2↓↓, HCO3

D) pH↑, PaCO2↓↓, HCO3

E) pH↑, PaCO2↓↓, HCO3

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
104) Hansı vəziyyət tənəffüs alkalozu üçün xarakterikdir?

A) pH↑, PaCO2↓↓, HCO3

B) pH↑, PaCO2↑↑, HCO3

C) pH↓, PaCO2↓↓, HCO3

D) pH↓, PaCO2↓↓, HCO3

E) pH↑, PaCO2↓↓, HCO3

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
105) Metabolik asidozun müalicəsi zamanı istifadə olunur:

A) Turşu reaksiyalı məhlulun (durulaşdırılmış HCl məhlulu) infuziyası

B) Natrium hidrokarbonat məhlulunun infuziyası

C) Hiperventilyasiya rejimində süni tənəffüsün aparılması

D) 0,9%-li NaCl məhlulunun infuziyası

E) 5%-li qlükoza məhlulunun infuziyası

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
106) Tənəffüs asidozun müalicəsi zamanı istifadə olunur:

A) Oksigenasiya

B) Natrium hidrokarbonat məhlulunun infuziyası

C) Ağciyərlərin adekvat ventilyasiyasının aparılması

D) 0,9%-li NaCl məhlulunun infuziyası

E) Azot oksidin inhalyasiyası

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
107) Metabolik alkalozun müalicəsi üçün istifadə olunur:

A) Natrium hidrokarbonat məhlulunun infuziyası

B) Turşu reaksiyalı məhlulun (durulaşdırılmış HCl məhlulu) infuziyası

C) Hiperventilyasiya rejimində süni tənəffüsün aparılması

D) Təzə dondurulmuş plazmanın infuziyası

E) 5%-li qlükoza məhlulunun infuziyası

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
Bölmə 16. Anesteziologiya və reanimatologiyada aparatlar və avadanlıq. Monitorinq.
108) 1 atmosfer (atm) neçə bara bərabərdir?

A) 50 bar

B) 150 bar

C) 0,1 bar

D) 3,14 bar

E) 1,01 bar

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
109) 1 atmosferə (atm) bərabərdir:

A) 150 mm c.süt.

B) 760 mm c.süt.

C) 100 mm c.süt.

D) 38 mm c.süt.

E) 75 mm c.süt.

Ədəbiyyat : Анестезиология / под ред.А.Р.Айнкенхеда, Г.Смита, Д.Дж.Роуботама; пер.с англ. – М.: ООО «Рид Элсивер», 2010, 848 с.
110) Standart II intraoperasion monitorinqi (Amerika Anestezioloqların Assosiasiyası) hansı funksiyanın monitorinqini nəzərdə tutmur?

A) Beyin funksiyasının

B) Oksigenasiyanın

C) Ventilyasiyanın

D) Qan dövranının

E) Bədən temperaturunun

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
111) Anestezioloji-reanimatoloji avadanlıqlarda reduktorlar hansı məqsəd üçün istifadə olunur?

A) Tibbi qazları inhalyasion anestetiklərlə qarışdırmaq

B) Tibbi qazların axın sürətini tənzim etmək

C) Qazların təzyiqini azaltmaq

D) Anesteziya zamanı istifadə olunmuş qazları ətraf mühütə xaric etmək

E) Tənəffüs konturundakı təzyiqi müəyyən etmək

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
112) Süni tənəffüs aparatında və narkoz aparatında manometrlər hansı məqsəd üçün istifadə olunur?

A) Tənəffüs həcmini və tənəffüsün dəqəqəlik həcmini təyin etmək

B) Anesteziya zamanı istifadə olunmuş qazları ətraf mühütə xaric etmək

C) Tibbi qazların axın sürətini tənzim ətmək

D) Tənəffüs konturundakı təzyiqi müəyyən etmək

E) Tibbi qazları inhalyasion anestetiklərlə qarışdırmaq

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
113) Narkoz aparatında dozimetrlər hansı məqsəd üçün istifadə olunur?

A) Qazların verilməsində nasazlıq olanda həyəcan siqnalı vermək

B) Tibbi qazların axın sürətini tənzim etmək

C) Anesteziya zamanı istifadə olunmuş qazları ətraf mühütə xaric etmək

D) Respiratorun rejimini tənzimləmək

E) Karbon qazının absorbsiyasını təmin etmək

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
114) Narkoz aparatında oksigenin təcili verilməsi üçün ventili açanda (düyməni basanda):

A) Buxarlandırıcılarda inhalyasion anestetiklərin buxarlanması intensivləşir

B) Tənəffüs konturunda oksigenin yüksək təzyiqlə verilməsinin qarşısı alınır

C) Xəstəyə oksigenin verilməsi tam dayandırılır

D) Azot oksidin tənəffüs konturuna daxil olmasının qarşısı alınır

E) Oksigen dozimetrlər və buxarlandırıcıların yanından keçərək yüksək sürət və təzyiqlə birbaşa aparatın çıxış borusuna daxil olur

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
115) Spirometr narkoz aparatının və süni tənəffüs aparatının hansı hissəsində yerləşir?

A) Oksigenin təcili verilməsini təmin edən seqmentində

B) Ekspirator konturunda

C) Buxarlandırıcılardan əvvəl

D) Tibbi qazların aparata daxil olan seqmentində

E) Tibbi qazların magistralında

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
116) Hansı halda tənəffüs konturunda pik təzyiqin və plato təzyiqin paralel olaraq yüksəlməsi qeyd olunmur?

A) Trendelenburq vəziyyətində

B) Endobronxial intubasiyada

C) Bronxospazmda

D) Karboperitoneumda

E) Ağciyər ödəmi başlayanda

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
117) Hansı halda tənəffüs konturunda normal plato təzyiqi fonunda pik təzyiqin yüksəlməsi qeyd olunmur ?

A) Bronxospazmda

B) Ağciyər ödəmində

C) Yad cismin aspirasiyasında

D) Endotraxeal boronun əyilməsi yaxud manjetin “yırtığı” əmələ gəlməsi zamanı

E) Tənəffüs yollarının yaxud endotraxeal borunun seliklə tutulması zamanı

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
118) Müasir elektron monitorlarda sistolik, diastolik və orta arterial təzyiq təyin edildikdə hansı metoddan istifadə edilir?

A) Ossillometriya

B) Auskultasiya

C) Doppleroqrafiya

D) Palpasiya

E) Pletizmoqrafiya

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
119) Arterial təzyiq təyin edildikdə alınan nəticələrə istifadə olunan manjetin eni necə təsir edir?

A) Enli manjetdən istifadə etdikdə daha yüksək arterial təzyiq göstərir

B) Arterial təzyiqin göstəricilərə istifadə olunan manjetin eni təsir etmir

C) Ensiz manjetdən istifadə etdikdə daha aşağı arterial təzyiq göstərir

D) Manjetin eni seçilərkən ətrafın diametri nəzərə alınmır

E) Enli manjetdən istifadə etdikdə daha aşağı arterial təzyiq göstərir

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
120) Arterial təzyiqin dəqiq ölçülməsi üçün istifadə olunan manjetin diametri necə olmalıdır?

A) Manjetin eni ətrafın diametrindən 2 dəfə az olmalıdır

B) Manjetin eni ətrafın diametrindən 2 dəfə çox olmalıdır

C) Manjetin eni ətrafın diametrindən 20-50% çox olmalıdır

D) Manjetin eni ətrafın diametrindən 20-50% az olmalıdır

E) Arterial təzyiqin dəqiq göstəricilərinə manjetin diametri təsir etmir

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
121) Arterial təzyiqin invaziv monitorinqi üçün göstərişlərə aid deyildir?

A) İdarə olunan hipotoniya zamanı

B) Ağciyər arteriyasının qapanma təzyiqinin müəyyən edilməsi lazım olduqda

C) Əməliyyat zamanı arterial təzyiqin kəskin dəyişilmə riski yüksək olduqda

D) Hemodinamikanı effektiv idarə etmək üçün arterial təzyiq haqqında dəqiq və fasiləsiz informasiya lazım olduqda

E) Arterial qanda qazların tez-tez təyin edilməsi lazım olduqda

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
122) Arterial təzyiqin invaziv monitorinqi üçün daha tez-tez istifadə olunur:

A) Dirsək arteriyası

B) Bazu arteriyası

C) Bud arteriyası

D) Mil arteriyası

E) Qoltuqaltı arteriya

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
123) Arterial təzyiqin invaziv monitorinqi zamanı kateter-magistral-dəyişdirici sistemi hansı məhlulla doldurulur?

A) Məhlulun hər ml-də 500-1000 V heparin olur

B) Məhlulun hər ml-də 0,5-1 V heparin olur

C) Məhlulun hər ml-də 5000 V heparin olur

D) Məhlulun tərkibində heparin olmur

E) Kateter-magistral-dəyişdirici sistem arterial qanla doldurulur

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
124) Əməliyyatlar zamanı EKQ monitorinqi aparılmalıdır:

A) Ürəyin işemik xəstəliyi olan xəstələrdə

B) Aritmiyalar olan xəstələrdə

C) Bütün xəstələrdə

D) Herontoloji xəstələrdə

E) Kardiocərrahi əməliyyatlar zamanı

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
125) Standart aparmalarda EKQ-nın monitorinqi zamanı hansı elektrodlardan istifadə olunur?

A) Sağ qol, sol qol, sağ ayaq

B) Sol qol, sol ayaq, sağ ayaq

C) Sağ qol, sol ayaq, sağ ayaq

D) Ürəyin zirvəsi, sol ayaq, sağ ayaq

E) Sağ qol, sol qol, sol ayaq

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
126) EKQ monitorinq zamanı II standart aparma hansı elektrodlardan istifadə etməklə formalaşır?

A) Sol qol, sol ayaq

B) Sağ qol, sol qol

C) Sağ qol, sol ayaq

D) Sağ qol, sağ ayaq

E) Sağ ayaq, sol ayaq

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
127) EKQ monitorinq zamanı sol mədəciyin ön və yan divarının işemiyanın diaqnostikası üçün hansı döş aparmadan istifadə olunur?

A) V1

B) V5

C) V2

D) V3

E) V6

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
128) İntraoperasion EKQ monitorinqi vasitəsilə diaqnostika etmək mümkün deyil:

A) Ürək ritminin pozğunluqlarını

B) Miokardın elektrik keçiriciliyinin pozğunluqlarını

C) Elektrokardiostimulyatorun disfunksiyasını

D) Ürək indeksin azalmasını

E) Miokardın işemiyasını

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
129) Svan-Hans kateteri (üzən kateter) vasitəsilə hansı göstəricinin monitorinqi mümkün deyildir?

A) Ağciyər arteriyasının qapanma təzyiqinin

B) Ürəyin vurma həcminin

C) Mərkəzi venoz təzyiqinin

D) Periferik damarların ümumi müqavimətinin

E) Ağciyər damarlarının müqavimətinin

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
130) Pulsoksimetrik monitorinqlə müəyyən olunan arterial qanın oksigenlə doyması hansı ixtisarla ifadə olunur ?

A) SaO2

B) PAO2

C) SAO2

D) PaO2

E) SpO2

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
131) Hansı hal baş verdikdə pulsoksimetrik monitorinqlə arterial qanın oksigenlə doymasını təyin etmək mümkün deyildir?

A) Asistoliya

B) Ekstrasistoliya

C) Hipoksiya

D) Qida borusunun intubasiyası

E) Endobronxial intubasiya

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
132) Nəfəsvermənin sonunda karbon qazının monitorinqi hansı ixtisarla ifadə olunur?

A) PaCO2

B) etCO2

C) PACO2

D) iCO2

E) PvCO2

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
133) Normada etCO2 və PaCO2 arasında olan fərq qöstəricisi (qradiyent):

A) 30-50 mm c.süt.

B) 760 mm c.süt.

C) 2-5 mm c.süt.

D) 150 mm c.süt

E) 100 mm c.süt.

Ədəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.
134) İntraoperasion diurezin monitorinqi hansı halların qiymətləndirilməsinə imkan vermir?

A) Böyrəklərin funksiyasının

B) Qan dövranının vəziyyətinin

C) Dövr edən qanın həcminin

D) Qanda qlükozanın səviyyəsinin

E) HidratasiyanınƏdəbiyyat : Морган Дж.Э., Михаил М.С. Клиническая анестезиология: книга 1-я / Изд. 2-е испр. – Пер.с англ. – М. – СПб.: Издательство БИНОМ-Невский Диалект, 2000. 396 с., ил.Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 251 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə