Antifungalller, etki mekanizmalari ve kliNİk uygulamalar dr. Oğuz Reşat SipahiYüklə 445 b.
tarix18.04.2017
ölçüsü445 b.ANTİFUNGALLLER, ETKİ MEKANİZMALARI VE KLİNİK UYGULAMALAR

 • Dr.Oğuz Reşat SipahiANTİFUNGALLERİN SINIFLAMASI

 • Uygulama yollarına göre

  • Sistemik
  • Topikal
 • Etki mekanizmalarına göre

  • Ergosterol üzerine etkililer
  • Pirimidin analogları
  • Antimitotikler
  • β-D glükan sentez inhibitörleri


BAŞLICA SİSTEMİK ANTİFUNGAL İLAÇLARYÜZEYEL MANTAR ENFEKSİYONLARINDA KULLANILAN ANTİFUNGALLERANTİFUNGALLERİN ETKİ MEKANİZMALARI

TERBİNAFİN

 • Tineada (onikomikoz dahil) etkili

 • Griseofulvinden daha etkili, flukonazole eşdeğer

 • Deri, tırnak ve yağlı dokuda birikir

 • %99 plazma proteinlerine bağlanır

 • Karaciğerde metabolize olur

 • Birincil yarı ömrü 12, ikincil yarı ömrü 200 saattir

 • Gastrointestinal intolerans, tat almada bozukluk, başağrısı**, döküntü, pansitopeniye*** yol açar

GRİSEOFULVİN

 • Duyarlı organizmalara (Dermatofitler) enerji bağımlı yolla girer, kandidozlara etkisiz

 • Penicillium spp.’den elde edilir, fungustatiktir

 • Topikal olarak etkisi yoktur

 • Oral olarak alındıktan sonra deri ve saçta birikir**

 • Yağlı yemekle emilimi artar**

 • P450 sistemi ile metabolize edilir, P450 sistemini aktive eder**

 • Başağrısı, alerji, gastrointestinal intolerans, KCFT bozukluğu, sersemlik***

 • Gebelikte güvenilirliği şüphelidir

NİSTATİN

 • Oral, özefagiyal, vajinal kandidoz, dermatofitozlara etkisiz

 • Yapı olarak amfoterisin B’ye benzer

 • Sistemik emilimi ihmal edilebilir düzeyde

 • Parenteral şekli çok toksik

 • Nadiren bulantı ve kusma**AMFOTERİSİN B-1

 • Aspergillus spp.

 • Blastomyces dermatitidis

 • Candida spp.

 • Coccidioides immitis

 • Cryptococcus neoformans

 • Histoplazma capsulatum

 • Paracoccidioides brasiliensis

 • (Schedesporium ve Trichosporon türlerine karşı etkisiz)AMFOTERİSİN B-2

 • Mukozadan veya deriden emilim yok

 • GİS’ten minimal emilim

 • Plazma lipoproteinlerine bağlanır

 • Seröz kavitelere girişi iyi

 • Plasentayı geçebilir

 • Böbrekten atılım yavaş, plazmadaki yarı ömrü 24 saat

 • BOS’a geçişi kötüAMFOTERİSİN B-3

 • Böbrek fonksiyonları ve serum K seviyeleri yakından takip edilmeli, Na ve sıvı alımı sağlanmalı, haftada bir kan sayımı yapılmalıdır

 • Kreatinin düzeyi %50’den fazla artarsa mannitol verilebilir

 • Ateş, titreme, dispne (kortizon- parasetamol) , bulantı, kusma, anoreksi, anaflaksi, kızarma, normokromik anemi, azotemi, renal tübüler asidoz, hipokalemi, hipomagnezemi, çoğunlukla geçici bazen kalıcı böbrek fonksiyon bozukluğu

 • Eş zamanlı nefrotoksik ilaçlardan kaçınılmalıdır.

 • Kortikostereoitler hipokalemiyi arttırabilirKLASİK AMFOTERİSİN B’NİN UYGULANMASILİPOZOMAL AM B

 • Nedeni bilinmeyen ateşin ampirik tedavisi

 • Klasik Am B’ye yanıtsız ciddi mantar enfeksiyonları

 • Klasik Am B’ye ciddi yan etki oluşturanlar

 • Klasik Am B’nin böbrek fonksiyonlarında bozukluk nedeniyle (kreatinin>2,5 mg/dl) kontrendike olduğu hastalar

 • SSS enfeksiyonları

 • En yüksek ilaç seviyesi karaciğer ve dalakta, en düşük böbrekte elde edilir.

 • 50 mg/500 cc %5 dekstroz/ 1 saatAm B Kolloidal Dispersiyon (ABCD)

 • Klasik Am B’ye yanıtsız ciddi mantar enfeksiyonları

 • Klasik Am B’ye ciddi yan etki oluşturanlar

 • Klasik Am B’nin böbrek fonksiyonlarında bozukluk nedeniyle kontrendike olduğu hastalar

 • 50mg/180cc/1-2 saat

 • Flusitozinle kombinasyonu çalışılmamışAm B Lipit Kompleks (ABLC)

 • Klasik Am B’ye yanıtsız ciddi mantar enfeksiyonları

 • Klasik Am B’ye ciddi yan etki oluşturanlar

 • Klasik Am B’nin böbrek fonksiyonlarında bozukluk nedeniyle kontrendike olduğu hastalar

 • 50mg/500cc %5 dekstroz/2 saatAMFOTERİSİN B TÜREVLERİNİN BAŞLICA YAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIAmfoterisin B formülasyonlarının farmakokinetik karşılaştırması

KETOKONAZOL

 • Kronik mükokütanöz kandidiyoz, koksidiyoidomikoz, parakoksidiyoidomikoz, blastomikoz, histoplazmoz, Leishmania major

 • pH<3 ortamlarda çözünür, mide pH’sından etkilenir

 • Birincil yarı ömrü 2, ikincil yarı ömrü 9 saat

 • Karaciğerde metabolize olur, büyük oranda safrayla atılır.

 • >%90 plazma proteinlerine bağlanır

 • Kan düzeyi hemodiyalizden, böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğundan etkilenmez.

 • Beyin omurilik sıvısına geçişi zayıfKETOKONAZOL 2

 • Anoreksi-bulantı-kusma (400mg %17, 800mg %29), döküntü ve kaşıntı (%10), karın ağrısı

 • Hepatotoksisite (%5-15 asemptomatik KCFT yüksekliği, 1/15.000 fulminan hepatit)

 • Doza bağlı testesteron ve kortizon sentezinde azalma

 • p450 sistemi ile metabolize olan ilaçların seviyesinde artma

 • p450 sistemini etkileyen ilaçlardan etkilenme

 • Sterol sentezinde, libidoda azalma, adrenal yetmezlik, empotans, jinekomasti, menstrüel düzensizlikFLUKONAZOL

 • Kandidalar (C. krusei dirençli, C. glabrata azalmış duyarlılık)

 • Cryptococcus neoformans

 • Aspergillozda etkisiz

 • Mukozal, kutanöz, orofaringeyal kandidoz

 • Nötropenik olmayan hastada derin kandidoz

 • Akut kriptokok menenjiti tedavi ve idamesi

 • Kandidoz profilaksisiFLUKONAZOL-2

 • Emilim iyi

 • Emilim yemekten etkilenmez

 • Tüm kompartmanlara iyi dağılır

 • Böbreklerden atılır

 • Proteine bağlanma oranı az

 • Hemodiyalizden etkilenir

 • Yarı ömrü 20-30 saatFLUKONAZOL-3

 • Terfenadin ve sisaprit ile kullanılmamalıdır

 • Uzun süreli tedavilerde KCFT takibi

 • Gebelerde kontrendike

 • Bulantı-kusma (<%5), eksfolyatif döküntü, Stevens Johnson Send., AST ve ALT yükselmesi, %1-7 hepatit, P450

 • Hormonal yan etkileri çok nadir**ITRAKONAZOL

 • Aspergillus spp.

 • Blastomyces dermatitidis

 • Candida spp.

 • Coccidioides immitis

 • Cryptococcus neoformans

 • Histoplazma capsulatumITRAKONAZOL-2

 • Emilimi değişken, kapsül formu asiditeden etkilenir, %99 proteine bağlanır, BOS’a geçişi minimal

 • Karaciğerde metabolize olur, hidroksi metabolitinin antifungal aktivitesi devam eder

 • Karaciğer, mide, dalak, kas ve kemikte serumdaki konsantrasyonunun 2-3 katı daha fazladır

 • IV formu NaCl infüzyonu varsa yapılamaz

 • Itrakonazol: Bulantı-kusma (<%10), kaşıntı, döküntü, AST ve ALT yüksekliği, %1-5 hepatit, hipokalemi, hipertansiyon, ödem ender, P450

 • Böbrek fonksiyon bozukluklarında doz ayarlaması gerekmez**VORİKONAZOL

 • Sentetik flukonazol türevi

 • 14 alfa demetilaz ve 24 metilen dihidro lanosterol demetilazı inhibe eder.

 • Flukonazole dirençli Candida enfeksiyonlarında ve aspergillozda etkili.

 • Fotosensitivite, doza bağlı geçici görme bozukluğu, hepatotoksisite, nadiren böbrek yetmezliğiVORİKONAZOL-2

 • 277 kesin ya da olası aspergillozda 12. haftada amfoterisin B’ye karşı (144-133 vaka) tam ya da kısmi yanıt oranı %52,8 (%20,8 tam, %31,9 kısmi)-%31,6 (%16,5 tam, %15,0 kısmi) (p>0,05), sağkalım %70,9- %57,9). (açık etiketli randomize)*

 • 256 kandida özefajitinde flukonazole eşit %98,3-95,1 (çift kör)**

 • Febril nötropenide lipozomal Amfoterisin B ile fark yok. (837 hasta, %26-%30,6)***DİĞER AZOLLER

 • Mikonazol: Hem sistemik hem lokal kullanılabilir, bulantı, kusma (%5), kaşıntı, döküntü, anemi, lökopeni, trombositoz ya da trombositopeni, hiperlipidemi, hiponatremi

 • Klotrimazol, oksikonazol, ekonazol, isokonazol, terkonazol, posakonazol, rovukonazol ...FLUSİTOZİN

 • Candida türleri

 • Cryptococcus neoformans

 • Cladosporium corrionii

 • Fonsecaea spp

 • Phialophora verrucosa

 • Genelde Am B ile kombine kullanılır.

 • Oral emilimi, SSS geçişi iyi, proteine bağlanma (%12), doku dağılımı iyi, böbrekten atılır, yarı ömrü 2,5 saatFLUSİTOZİN

 • Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde, trombositopenide, kemik iliği baskılanmış hastalarda kontrendike

 • Haftada iki kez kreatinin takibi

 • Kemik iliğini baskılayan ilaçlarla kullanıldığında dikkat

 • KCFT ve kan sayımı düzenli olarak tekrarlanmalıdır

 • Bulantı, kusma, hastaların %5’inde ishal, karın ağrısı, döküntü, AST ve ALT yükselmesi, %7 hepatit, anemi, lökopeni

KASPOFUNGİN

 • Aminoasit yapısında hekzamer, semisentetik, oral emilimi düşük, suda eriyebilen, geniş spektrumlu yeni bir antifungal

 • Enjeksiyon yerinde kızarıklık, ateş, kızarma, bulantı, kusma

 • Mukozal kandidozda ve özefagial kandidozda** flukonazole (161 vaka %81-85) ve amfoterisin B’ye*** (%89-%63) eşit

 • 71 amfoterisin B’ye dirençli

 • 12 amfoterisin B kontrendike olguda

 • %45 tam ya da kısmi yanıt****

NÖTROPENİK OLMAYAN HASTADA KANDİDEMİ

 • Durumu stabil, etken C. krusei değil, daha önceden flukonazol almamış: Flukonazol

 • Durumu stabil, iki günden uzun flukonazol almasına rağmen ateş: Amfoterisin B

 • Durumu ağır, etken C. krusei değil ve daha önceden flukonazol tedavisi görmemiş: Flukonazol ya da amfoterisin BNÖTROPENİK HASTADA KANDİDEMİ

 • Stabil, komplikasyonsuz kandidemi, flukonazol tedavisi görmemiş:

 • Flukonazol

 • Stabil, albicans dışı kandida veya azol tedavisi altında iken kan kültüründe C. glabrata ve C. krusei soyutlanması: Amfoterisin B

 • Durumu ağır veya derin kandidoz belirti ve bulguları:

 • Amfoterisin B ve flusitozinÇEŞİTLİ KANDİDA ENFEKSİYONLARINDA TEDAVİ

 • Solid organ tx sonrası kandidemi, stabil, daha önceden flukonazol almamış: Flukonazol

 • Solid organ tx sonrası kandidemi, hastanın durumu stabil daha önceden flukonazol almış: Am B

 • C. krusei enfeksiyonu: Am BASPERGİLLOZDA TEDAVİ SEÇENEKLERİASPERGİLLOZDA TEDAVİ SEÇENEKLERİKRİPTOKOKKOZ’DA TEDAVİ SEÇENEKLERİÇEŞİTLİ FUNGAL ENFEKSİYONLARDA SEÇENEKLERDERMATOFİTOZLAR

 • Öncelikle topikal (mikonazol, ekonazol, klotrimazol, bifonazol, terbinafin, Whitfield solüsyonu) enfeksiyon yaygınsa oral sağaltım (terbinafin, griseofulvin, itrakonazol)

 • Tinea kapitiste griseofulvin öncelikli tercih

 • Tinea pediste potasyum permanganatlı banyoKOMBİNE TEDAVİ

 • Amfoterisin B+flusitozin hariç yeterli kanıt yok (kriptokok menenjiti ve kandida peritoniti)

 • Amfoterisin B+azol grubu sonuçlar çelişkili

 • Nötropeni+kandidemi

 • 104 vaka flukonazol (%56)

 • 107 vaka flukonazol+Am B (%68), p<0,05**

 • 23 kesin, 25 muhtemel Am B’ye dirençli invazif aspergillozda caspofungin+lipozomal amfoterisin B %42 başarı. (%22-%60)***ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ

 • Kandidoz: HIV+ hastalarda tekrarlayan enfeksiyon, kemik iliği transplantasyonu (KİT), karaciğer ve pankreas tx

 • Aspergilloz: KİT ve GVHD nedeniyle glikokortikoit alanlar, uzamış nötropeni, solid organ tx alıcıları

 • Kriptokokkoz: CD4+ hücre sayısı<200 HIV+ hastalarANTİFUNGAL PROFİLAKSİGEBELİKTE ANTİFUNGAL KULLANIMI
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə