Armenian terror in nagorno-karabakhYüklə 414,6 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/3
tarix31.01.2017
ölçüsü414,6 Kb.
#7165
1   2   3

Martyrs  of  Garadagly  –  Tagiyev  Bakir,  Mammadov  Tohid,  Shirinov  Iltifat,  Shirinova 

Garagoz,  Huseynova  Sabiga,  Huseynova  Makhmar,  Quliyev  Aloglan,  Quliyev  Gunduz,  Quliyeva 

Nazenim,  Huseynova  Rahila,  Huseynova  Rakhshanda,  Huseynova  Qanira,  Huseynova  Gulzanda, 

Babayeva Valida, Zeynalov Nobil, Huseynov Khanali, Hasanov Altay, Dadashov Manaf, Huseynov 

Asgar,  Bayramov  Rashid,  Rustamova  Zivar,  Bayramov  Arif,  Dadashov  Eldar,  Huseynov 

Shahmurad,  Huseynov Damir, Huseynov Fadail, Karimov Aligismat,  Dolukhanov Rahim, Tagiyev 

Telman,  Abbasov  Salvar,  Bayramov  Elmidar,  Kazimov  Salim,  Tagiyev  Elsevar,  Suleymanov 

Elchin, Azizov Iltifat 

 

 

   

Brutally  killed  with  tortures  by  Armenians  while  being  kept  as  hostages  –  Huseynov 

Imran,  Shirinov  Boyukkishi,  Tagiyev  Kamil,  Valdiyev  Fazil,  Quliyev  Alaslan,  Huseynov  Shura, 

Nazarov Shura, Quliyev Kamal 

 

 Passed  away  in  different  dates  after  being  released  from  custody,  because  of  being 

tortured  –  Shirinov  Familiat,  Huseynov  Zulumkhan,  Quliyev  Yusif,  Amirkhanova  Minaya, 

Huseynova  Sitara,  Hasanov  Mahammad,  Khalilov  Vagif,  Mammadov  Shamil,  Tagiyev  Sardar, 

Tagiyev  Avaz,  Huseynova  Mirvari,  Tagiyeva  Gullar,  Babayev  Gavanshir,  Babayev  Isa,  Sadigova 

Mina  


 

 

Whose fates are unknown – Aliyev Vatan, Akhundov Hafiz, Dadashov Mikayil, Huseynov 

Abulfat, Valiyev Fuzuli (14). 

 

  

The  people  of  Garadagli,  residing  in  diferent  places  of  Azerbaijan  as  internally  displaced 

people, wait with impatiance for a day of returning back to the holy lands where the souls of their 

ancestors  rove.  Economic  growth  of  the  Republic  of  Azerbaijan,  the  National  Army  increase  their 

belief for victory. 

 

  

The  confidence  of  the  people  of  Garadagly  for  victory  is  once  more  confirmed  by  Sevil 

Azizova, a mother of two martyrs: “Soon Garadagly, as well as other occupied lands will be cleared 

out from the enemy. Because, there is an Azerbaijani army, capable to do this. I know that this army 

fill the heart of the enemy with fear as follows” (15). 

 

It is needed to enlarge researches and publish new books on the tragedy of Garadagli, one of the crimes perpetuated against local Azeris at the end of the 20th century, in Nagorno-Karabakh, an 

unseparable part of Azerbaijan. In our view, it will let reveal many facts and truths unknown to the 

public  yet.  These  researches  could  help  heros,  who  fought  the  enemy  with  bravery,  as  Telman 

Tagiyev, to become known. In our opinion, heroism displayed by Telman Tagiyev, as well as others, 

must  be  considered  by  the  state,  although  it  is  late.  It  could  play  an  important  role  in  patriotism 

education  of  the  young  generation  and  restoration  of  the  territorial  integrity  of  the  Republic  of 

Azerbaijan.  


 

References

 

 

1. 

Yaddan  çıxmaz Qarabağ. Bakı, 2007, s. 9

 

2.

  Mahmudov  Y.,  Şükürov  K.  “  Qarabağ”  Bakı  2005;  Abbasoğlu  B.  Qəhrəmanlıq 

zirvəsi(Azərbaycanın  Milli  Qəhrəmanı,  polkovnik-leytenant  Şirin  Mirzəyev  haqqında).-  B.: 

Şuşa,  2006,159  s.;  Abbasoğlu  B.  Ölərkən  dünyaya  gələn  oğullar.  Qarabağ  müharibəsində 

“Azərbaycanın  Milli  Qəhrəmanı  adına  layiq  görülmüş  15  nəfər  döyüşçü  haqqında.  B.:  Şuşa, 

2004, 246 s; 

Abdullayev ƏAzərbaycana qarşı erməni təcavüzü və  xarici havadarləq. B.: İqtisad 

Universiteti 2004, 214 s.;  Acı həqiqətlər: (Qarabağ hadisələrinə dair məqalələr).- B., 1991;

 Dağlıq 


Qarabağ:

 hadisələrin xronikası (1988-1994-cü il).B. Vətən, 2005,106 s.;

Məhərrəmov B. Ölməzlik 

zirvəsi: (Qarabağ şəhidləri haqqında.).- B.: Təhsil, 2004.- 159 s.; Axundov Ə. İkinci Xocalı.- 

B.: Şuşa, 2004.- 118 s.; Aşırlı A. Türkün Xocalı soyqırımı.- B.: Nurlan, 2005.- 152 s.; Hacıyev 

H. Dağlıq Qarabağın tarixindən sənədlər /Red.: S.Xəlilova.- B.: Gənclik, 2005.-190 s.; Əliyev 

C.,  Budaqov  B.  Türklər,  azərbaycanlılar,  ermənilər:  Tarixi  həqiqətin  soyqırımı.-  B.: 

Azərbaycan, 2003.- 72 s.; Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri.- B.: Şuşa, 2000.- 575 s.; 

Xəlilli  X.  Qarabağ:  Etnomənəvi  inkişaf  tarixi:  Ən  qədim  dövrdən  1920-ci  ilə  qədər.-  B.: 

Günəş,  2006.-  79  s.;  Xəlilzadə  F.  İgidliyin  son  zirvəsi.-  B.,  Nurlan,  2001.-  74  s.;  İbayev  V. 

Ermənistan-Azərbaycan,  Dağlıq  Qarabağ  münaqişəsi  insan  hüquqları  kontekstində:  (Tətbiq 

oluhüquq  və  məsuliyyət  məsələləri).-  B.:  Elm,  2001.-  241  s;  Köçərli  T.  Qarabağ  /Red.: 

O.S.Məmmədov; AMEA-nın İnsan Hüquqları İnstitutu.- B.: Elm, 2002.- 465 s.; İsgəndərzadə 

E.  Müharibə  adamı:  (Mayor  Azay  Kərimov  haqqında).-  B,  Şuşa,  1999.-  110  s.;  Ermənilərin 

Dağlıq  Qarabağla  bağlı  iddialarının  heç  bir  hüquqi  əsası  yoxdur.-  B.:  Çaşıoglu,  2005.-  22  s; 

Seyidbəyli  E.  Qarabağtorpaq  mülkiyyətinə  aid  arxeoqrafık  materiallar.  Gövhər  ağa  Cavanşirin 

sənədləri  /Elmi  red.:  Tahirə  Həsənzadə.-  B.:  Nurlan,  2002.;  Zeynalov  Niyaz.  İki  ay  erməni 

əsirliyində.- B.: Azərnəşr, 2000.- 59 s.;Məmmədova H.Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 

Yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət.Erməni terrorizminin güclənməsi ( 1918 – 1920)Bakı 2006, 150 

s.; Nəvvab M. M. 1905 – 1906 –cı illərdə erməni – müsəlman davası. Bakı, Azərbaycan, 1983,-128 

s.

 

Şuşa qədim Azərbaycan diyarı;  Shusa – old Azerbaijan land. Baki 2009  

 

3. 

Məmmədova Həvva. Xocalı: Şəhidlər, Şahidlər.- B.: Yeni nəşrlər evi, 2003.-  

 

      197s; Xəlilqızı Əsli. Güllələnmiş uşaqlıq /Ə. Xəlilqızı; Red.: M.          Nazimoğlu; Tərcüməçilər: A. Qorina, N. Məmmədov, Dizayner: T. Gəncəliyev.-  

       B.: Çaşıoğlu, 2007.- 295s; 

 

4.

 Krua l'Eveneman jurnalı (Paris), 25 fevral  1992;Sandi  Tayms  qəzeti (London), 1 mart  1992; 

Faynenşl Tayms qəzeti (London), 9, 14 mart 1992; Tayms qəzeti (London), 4 mart 1992; Le 

Mond qəzeti (Paris), 14 mart 1992; Valer aktuel jurnalı (Paris), 14 mart 1992 və s.

 

5. 

Azərbaycanda  Vətəndaş  Cəmiyyətinin  İnkişafına  Yardım  Assosiasiyası  (AVCİYA)    “Xocalı 

soyqırımı  (sənədlər,  faktlarda  və  xarici  mətbuatda)”  (azərbaycan,  rus,  ingilis  dillərində) 

Bakı,2006; ASSOCIATION   FOR 

CIVIL 

SOCIETY 


DEVELOPMENT 

 

IN AZERBAIYAN- TWO PHOTO- TALKS ON A TRAGEDY.BAKU 2010;

 

6. 

Srebrenitsa  soyqırımının  ildönümünə  həsr  olunmuş  dəyirmi  masada  Xocalı  ilə  paralellər 

aparılıb. Media form. 09 iyul 2010  

7.

 Millətin Sərdarı - Səttarxan Qaradağlı. “Bakı - Təbriz” jurnalı, 2005 № 3, s. 60-67

;“

Ucar”da Cənubi Azərbaycan izi. “525-ci qəzet

 “ 


12 mart 2010.

 

8. 

Jan  Junior  "Unudulmuş  qəhrəmanlar.  Çar  Rusiyası  ilə  müharibədə  unudulmuş 

qəhrəmanlarımız."  (azərbaycan  dilinə  tərcümə  edənlər  Əlibala  Hacızadə,  Şahin  Fazil).  Bakı 

2004,


 

9.

 Yeni Musavat  qəzeti, 23 fevral  2007

 


10.

 

Quliyev  N,  Quliyeva  B.  “Xocavənd  həqiqətləri”  Bakı  2007;  Məhəmmədqızı  L.  “Qaradağlı  - qəlbi  dağlı”  Bakı  :  Azərbaycan  Tərcümə  Mərkəzi  ,  1994.52  s.;  Q.  Mehparə  “Qaradağlı 

faciəsi...  unudulan  həqiqətlər”    “Təzadlar”  qəz.,  17  fevral  2009;  Ənvər  Çingizoğlu. 

Qaradağlılar. Bakı, “Şuşa” nəşriyatı, 2008

11. 

“Şərq” qəzeti, 16 fevral 2007-ci il 

 

12.


 

 “Azerbaycan” qəzeti, 07 mart 2010

 

13.


 

  “Şərq” qəzeti, 16 fevral 2007-ci il

 

14.


 

“Xalq” qəzeti ,21 fevral 2009 

 

15.


 

 Anaların qürur yeri “Azərbaycan” qəzeti, 07 mart 2010 

 

 

  

 

  

 

  

Maharram  Pasha  Zulfugarli  was  born  in  Ucar  region  of  Azerbaijan  on  August  19,  1955.  He  was 

graduated  from  the  History  faculty  and  post-graduate  course  of  Baku  State  University.  He  is 

candidate of hisroric science. His doctoral thesis has been ready for presentation since 2001. He is 

the author of 41 books, 40 scientific, 603 publisistic articles, and 14 methodic works. Zulfugarli is 

the associate professor of Azerbaijan Tourism University.  

He  has  worked  in  NGO  sector  since  1997.  He  is  the  chairman  of  the  Association  for  Research  of 

Public Problems. He is a graduate of the US Republicans Institute Election Campaign Academy. He 

was  the  head  of  Election  Headquarters  of  “Public  Leaders”  bloc.  He  is  the  head  of  the  ACSDA 

Election  Headquarters  from  September,  2007.  He  has  been  participated  in  practice  exchange  in USA, Germany, Sweden, Poland, Bulgaria, Russia and Georgia. 


Yüklə 414,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə