Avropa Şurası Sazişinin seriya nömrəsi: 201Yüklə 436,09 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix06.09.2017
ölçüsü436,09 Kb.
  1   2   3   4

 

 

 

 

 

Avropa Şurası Sazişinin seriya nömrəsi: 201 

 

 

 

 

 

  

 

Uşaqların Cinsi İstismar və Seksual Xarakterli 

Hərəkətlərdən    

Müdafiəsinə dair  

Avropa Şurası Konvensiyası  

 

 

  

 

 

Lanzarote, 25.X.2007  

 

 

 

 

 CETS 201 – Uşaqların Cinsi İstismar və Cinsi Zorakılıqdan Müdafiəsi, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 

  

Preambula 

 

  

Avropa Şurasının üzv Dövlətləri və hazırkı Konvensiyanı imzalayandigər tərəflər;  

 

 

 Avropa  Şurasının  məqsədinin  üzvləri  arasında  daha  böyük  birliyə  nail  olmaq  olduğunu 

nəzərə alaraq;  

 

 

 Hər bir uşağın yetkinlik  yaşına çatmaması baxımından statusunun tələb etdiyi kimi ailəsi, 

cəmiyyət və Dövlət tərəfindən bu cür müdafiə tədbirlərindən yararlanmaq hüququna malik 

olduğunu nəzərə alaraq 

 

  

uşaqların cinsi istismarının, xüsusilə də uşaq fahişəliyinin və seksual xarakterli  hərəkətlərin 

bütün  formalarının,  habelə  xaricdə  törədilən  hərəkətlərin  uşaqların  sağlamlığına  və  psixi-

sosial inkişafına məhvedici təsir göstərdiyini müşahidə edərək; 

 

 

 uşaqlara  qarşı  cinsi  istismarın  və  seksual  xarakterli  hərəkətlərin    həm  milli,  həm  də 

beynəlxalq səviyyədə  narahatlıq yaradan miqyasa çatdığını və, xüsusilə də həm uşaqların, 

həm  də  qanun  pozucularının  məlumat  və  kommunikasiya  texnologiyalarından  (İKT-lər) 

istifadə  imkanlarının  genişlənməsi  və  uşaqların  cinsi  istismarı  və  seksual  xarakterli 

hərəkətlərin  qarşısının  alınması  və  onlarla  mübarizənin  beynəlxalq  əməkdaşlıq  tələb 

etdiyini qeyd edərək;   

 

 

 uşaqların  rifahının  və  maraqlarının  bütün  üzv  Dövlətlərin  qəbul  etdikləri  fundamental 

dəyərlər olduğunu və bu dəyərlərin heç bir ayrı-seçkiliyə yol vermədən qorunmalı olmasını 

nəzərə alaraq;  

 

  

Avropa Şurasının Dövlət və Hökumət Rəhbərlərinin 3-cü Sammitində (Varşava, 16-17 may 

2005-ci  il)  qəbul  eidlmiş  və  uşaqların  cinsi  istismarının  qarşısının  alınmasına  çağıran 

Fəaliyyət Planına istinad edərək;  

 

 

 Xüsusilə  də,  uşaqların  və  gənclərin  cinsi  istismarına,  onların  iştirakı  ilə  pornoqrafiyaya, 

onların  fahişəliyə  cəlb  edilməsinə  və  alverinə  dair  Nazirlər  Komitəsinin  R  (91)  11  saylı 

Tövsiyəsinə, uşaqların cinsi istismardan müdafiəsinə dair Rec (2001) 16 saylı Tövsiyəyə, və 

Kibernetik cinayətə dair Konvensiyaya (ETS # 185), xüsusilə də onun 9-cu maddəsinə, eləcə 

də    Avropa  Şurasının  İnsan  Alverinə  qarşı  Mübarizəyə  dair  Konvensiyaya  (CETS  #  197) 

istinad edərək;  

 

 

 İnsan  Hüquqları  və  Fundamental  Azadlıqların  Müdafiəsinə  dair  Konvensiyanı  (1950,  ETS 

#5),  yenidən  nəzərdən  keçirilmiş  Avropanın  Sosial  Xartiyasını  (1996,  ETS  #  163)  və 

Avropanın  Uşaqların  Hüquqlarının  Yerinə  yetirilməsinə  dair  Konvensiyasını  (1996,  ETS  # 

160) nəzərə alaraq; 

 

 

 Eləcə də, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaa Hüquqları haqqında Konvensiyasını, xüsusilə 

də  onun  34-cü  maddəsini,  uşaq  alverinə,  uşaq  fahişəliyinə  və  uşaq  pornoqrafiyasına  dair 

Fakültativ  Protokolu,  Birləşmiş  Millətlər  Təşkilatı  Konvensiyasına  əlavə  olaraq  İnsan, 

xüsusilə də Qadın və Uşaq Alverinin Qarşısının alınması ilə bağlı millətlərarası mütəşəkkil 

cinayətlərin  qarşısının  alınmasına  dair  Protokolu,  eləcə  də  Uşaq  Əməyinin  Ən  Pis 

Formalarının Qadağan edilməsi və Onların Aradan qaldırılması ilə bağlı Beynəlxalq Əmək 

Təşkilatı Konvensiyasını nəzərə alaraq;  

 
CETS 201 – Uşaqların Cinsi İstismar və Cinsi Zorakılıqdan Müdafiəsi, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Avropa Birliyi Şurasının uşaqların cinsi istismarına və uzaq pornoqrafiyasına qarşı Mübarizəyə dair  Çərçivə  Qərarını  (2004/68/JHA),  Avropa  Birliyi  Şurasının  cinayət  prosesində  qurbanların 

statusuna dair  Çərçivə Qərarını (2001/220/JHA)  və Avropa Birliyi Şurasının insan alverinə 

qarşı mübarizəyə dair Çərçivə Qərarını (2002/629/JHA) nəzərə alaraq;  

 

 Bu  sahə  üzrə  digər  müvafiq  beynəlxalq  sənəd  və  proqramları,  xüsusilə  də  Uşaqların 

Kommersiya məqsədilə Cinsi İstismarına qarşı 1-ci Ümumdünya Konqresində (27-31 avqust 

1996-cı  il)  qəbul  edilmiş    Stokholm  bəyannaməsini  və  Fəaliyyət  Planını,  Uşaqların 

Kommersiya məqsədilə Cinsi İstismarına qarşı 2-ci Ümumdünya Konqresində (17-20 dekabr 

2001-ci  il)  qəbul  edilmiş  Yokohama  Qlobal  Öhdəliyini,    Uşaqların  Kommersiya  məqsədilə 

Cinsi  İstismarına  qarşı  2-ci  Ümumdünya  Konqresinə  hazırlıq  Konfransında  (20-21  noyabr 

2011-ci  il)  qəbul  edilmiş  Budapeşt  Öhdəliyi  və  Fəaliyyət  Planını,  Birləşmiş  Millətlər 

Təşkilatının Baş Assambleyasının “Uşaqlar üçün yararlı dünya” adlı S-27/2 saylı qərarını və 

3-cü  Sammitdən  sonra  qəbul  edilmiş  və  Mərakeş  Konfransında  (4-5  aprel  2006-cı  il)  işə 

başlamış  “Avropanı  uşaqlar  üçün  və  uşaqlarla  qurmaq”  adlı  üç-illik  proqramını    lazımi 

qaydada nəzərə alaraq; 

 

  

Cinayətkarların  kimliyindən asılı olmayaraq uşaqları cinsi istismardan və seksual xarakterli 

hərəkətlərdən  müdafiəsi  və  qurbanlara  yardım  etmək  kimi  ümumi  məqsədə  səmərəli 

şəkildə töhfə verilməsinə qərarlı olaraq; 

 

 

 uşaqların  cinsi  istismarı  və  onlara  qarşı  seksual  xarakterli  hərəkətlərin  bütün  formalarına 

qarşı  mübarizənin  qabaqlayıcı,  müdafiəedici  və  cinayət-hüquqi  aspektlərinə  yönələn 

hərtərəfli  beynəlxalq  sənədin  hazırlanmasına  və  xüsusi  monitorinq  mexanizmlərinin 

yaradılmasına olan ehtiyacı nəzərə alaraq  

 

 

 Aşağıdakılar üzrə razılığa gəlmişlər:  

 

Fəsil I – Məqsədlər, ayrı-seçkiliyə yol verməmək prinsipi və təriflər    

 

 

Maddə 1 – Məqsədlər  

 

 1

 

Hazırkı Konvensiyanın məqsədi bunlardır:    

 

 a

 

uşaqların  cinsi  istismarının  və  onlara  qarşı  seksual  xarakterli  hərəkətlərin  qarşısının alınması və buna qarşı mübarizə aparılması;    

 

  

b

 cinsi  istismarın  və  seksual  xarakterli  hərəkətlərin    qurbanı  olan  uşağın  hüquqlarının 

müdafiə edilməsi;   

 

 

 c

 

uşaqların  cinsi  istismar  və  seksual  xarakterli  hərəkətlərə    qarşı  milli  və  beynəlxalq əməkdaşlığın dəstəklənməsi;  

 

 2

 

Tərəflərin  Konvensiyanın  müddəalarını  səmərəli  surətdə  həyata  keçirmələri  məqsədilə, hazırkı Konvensiya xüsusi monitorinq mexanizmi yaradır.  CETS 201 – Uşaqların Cinsi İstismar və Cinsi Zorakılıqdan Müdafiəsi, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

Maddə 2 – Ayrı-seçkiliyə yol verilməməsi prinsipi 

 

  

Tərəflərin hazırkı Konvensiyanın müddəalarını yerinə yetirmələri, xüsusilə də qurbanların 

hüquqlarının  müdafiə  edilməsi  üzrə  tədbirlərin  qəbul  edilməsi,    cins,  irq,  rəng,  dil,  din, 

siyasi  və  ya  digər  baxışlar,  milli  və  sosial  mənsubiyyət,  hər  hansı  milli  azlıqlara  aidolma, 

əmlak, doğum, seksual oriyentasiya, sağlamlıq durumu, əlillik və ya digər vəziyyətlər kimi 

əlamətlərə görə ayrı-seçkilik olmadan təmin edilir.  

 

 

 Maddə 3 – Anlayışlar  

 

  

Hazırkı Konvensiyanın məqsədləri üçün: 

 

 

 a

 

“uşaq” 18 yaşından aşağı istənilən şəxsi bildirir;    

 

 b

 

“uşaqların cinsi istismarı və seksual xarakterli hərəkətlər” hazırkı Konvensiyanın 18 – 23-cü maddələrində izah edilən davranışı bildirir;   

 

  

c

 “qurban” cinsi istismar və seksual xarakterli hərəkətlərə  məruz qalmış uşağı bildirir.  

 

Fəsil II – Qabaqlayıcı tədbirlər  

 

 

Maddə 4 – Prinsiplər 

 

  

Uşaqların cinsi istismarı və onlara qarşı seksual xarakterli hərəkətlərin  bütün formalarının 

qarşısını  almaq  və  uşaqları  qorumaq  üçün  hər  bir  Tərəf  lazımi  qanunvericilik  və  ya  digər 

tədbirləri  görür. 

 

 

 

Maddə 5 – 

Uşaqlarla  çalışan  şəxslərin  işə  götürülməsi,  təlimi  və  məlumatlılıq 

səviyyəsinin artırılması  

 

 1

 

Hər bir Tərəf təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə, məhkəmə və hüquq-mühafizə sektorlarında və idman, mədəniyyət və istirahət fəaliyyətləri sahələrində uşaqlarla müntəzəm təmasda olan 

şəxslər arasında uşaqların müdafiəsi və onların hüquqları haqda məlumatlılığın artırılması 

üçün lazımi qanunvericilik və ya digər tədbirləri  görür.  

 

 2

 

Hər  bir  Tərəf  1-ci  bənddə  istinad  edilən  şəxslərin  uşaqların  cinsi  istismarı  və  seksual xarakterli  hərəkətlərə    məruz  qalması,  və  12-ci  maddənin  1-ci  bəndində  göstərilən  bu  cür 

qanun pozuntularının aşkar edilməsi vasitələri haqda adekvat biliyə malik olmalarını təmin 

etmək üçün lazımi qanunvericilik və ya digər tədbirləri  görür.  

 

 3

 

Hər  bir  Tərəf  öz  daxili  hüququna    uyğun  olaraq,    uşaqlarla  müntəzəm  təmasda  olmağı nəzərdə  tutan  peşələr  üçün    nəzərdə  tutulan  şərtlərin  bu  peşə  sahiblərinin  uşaqların  cinsi 

istismarı  və  ya  seksual  xarakterli  hərəkətlərə  görə    mühakimə  edilməyən  şəxslər  olmasını 

təmin etmələri üçün bütün lazımi qanunvericilik və ya digər tədbirləri  görür. 
CETS 201 – Uşaqların Cinsi İstismar və Cinsi Zorakılıqdan Müdafiəsi, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

Maddə 6 – Uşaqların təhsili 

 

  

Hər  bir  Tərəf  uşaqların  ibtidai  və  orta  təhsil  aldıqları  dövrdə  cinsi  istismar  və  seksual 

xarakterli hərəkətlər, eləcə də onların yaşına uyğun özlərini müdafiə etmək vasitələri barədə 

məlumat  almalarını  təmin  etmək  üçün  bütün  lazımi  qanunvericilik  və  ya  digər  tədbirləri  

görür.  Valideynləri  ilə  birgə  təqdim  edilən  bu  məlumat  vəziyyətdən  asılı  olaraq,  cinsi 

tərbiyə haqda informasiyanın daha ümumi konteksti daxilində verilir və riskli vəziyyətlərə, 

xüsusilə də yeni informasiya  və kommunikasiya  texnologiyalarından istifadəni əhatə edən 

vəziyyətlərə xüsusi diqqət yetirilir.  

 

 

 

Maddə 7 - Qabaqlayıcı müdaxilə proqramları və ya tədbirləri  

 

  

Hər bir Tərəf  hazırkı Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilmiş hər hansı  əməli  törədə 

biləcəklərindən  ehtiyatlanan  şəxslərin,  vəziyyətdən  asılı  olaraq,  əməlin  törədilmə  riskinin 

qiymətləndirilməsi  və  ya  qarşısının  alınması  üçün  nəzərdə  tutulmuş  səmərəli  müdaxilə 

proqramları və ya tədbirlərindən istifadə edə bilmələrini təmin edir.  

 

  

Maddə  8 – Geniş ictimaiyyət üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlər 

 

 

1 

Hər  bir  Tərəf  geniş  ictimaiyyətə  ünvanlanan  və  uşaqların  cinsi  istismarı  və  seksual 

xarakterli  hərəkətlər  ı  halları  ilə  və  ya  görülə  biləcək  qabaqlayıcı  tədbirlərlə  bağlı 

məlumatları  təqdim  edən  məlumatlılığın  artırılması  kampaniyalarına  dəstək  olur  və  ya 

keçirir.  

 

 2

 

Hər bir Tərəf hazırkı Konvensiyaya uyğun müəyyən edilmiş cinayət əməllərini təbliğ edən materialların  yayılmasının  qarşısını  almaq  və  ya  qadağan  etmək  üçün  bütün  lazımi 

qanunvericilik və ya digər tədbirləri görür. 

 

 

 

Maddə 9 – Uşaqların, özəl sektorun, media və vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı   

 

 1

 

Hər  bir  Tərəf  uşaqların  cinsi  istismarı  və  seksual  xarakterli  hərəkətlərə    qarşı  mübarizə  ilə bağlı dövlət siyasətləri, proqramları və ya digər təşəbbüslərin işlənib hazırlanması və həyata 

keçirilməsində inkişaf səviyyələrinə uyğun olaraq uşaqların iştirakını dəstəkləyir.  

 

 

2 

Hər  bir  Tərəf  özəl  sektoru,  xüsusilə  də  informasiya  və  kommunikasiya  texnologiyası 

sektorunu, turizm və səyahət sənayesini və bank və maliyyə sektorlarını , eləcə də vətəndaş 

cəmiyyətini  uşaqların  cinsi  istismarı  və  seksual  xarakterli  hərəkətlərin    qarşısının  alınması 

və özünütənzimləmə və ya birgə tənzimləmə əsasında daxili normaların həyata keçirilməsi  

məqsədilə  siyasətlərin  qiymətləndirilməsi  və  həyata  keçirilməsi  prosesində  iştirak  etməyə 

sövqləndirir.  

 

 3

 

Hər  bir  Tərəf  kütləvi  informasiya  vasitələrini  KİV  müstəqilliyinə  və  mətbuat  azadlığına lazımi  hörmət  etməklə  uşaqların  cinsi  istismarı  və  seksual  xarakterli  hərəkətlərin    bütün 

aspektləri ilə bağlı müvafiq  məlumatları  yaymağa sövq edir.  

 

 

4 

Hər  bir  Tərəf  uşaqların  cinsi  istismar  və  onlara  qarşı  seksual  xarakterli  hərəkətlərin 

qarşısının  alınması  və  uşaqların  müdafiəsi  məqsədi  güdən  vətəndaş  cəmiyyəti  tərəfindən 

həyata keçirilən layihə  və  proqramları maliyyələşdirməyə,  habelə  vəziyyətdən  asılı olaraq, 

fondlar yaratmağa sövq edir.  
CETS 201 – Uşaqların Cinsi İstismar və Cinsi Zorakılıqdan Müdafiəsi, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 Fəsil  III – İxtisaslaşmış və əlaqələndirici orqanlar 

 

 

 

Maddə 10 – Əlaqələndirmə və qarşılıqlı fəaliyyət üzrə milli tədbirlər  

 

 

1 

Hər bir Tərəf uşaqların cinsi istismar və seksual xarakterli hərəkətlərdən dan müdafiəsi, bu 

cür  halların  qarşısının  alınması  və  onlara  qarşı  mübarizə  sahəsində,  xüsusilə  də  təhsil, 

səhiyyə, social xidmət, hüquq-mühafizə və məhkəmə orqanlarında çalışan müxtəlif şəxslər 

arasında  milli  və  ya  yerli  səviyyədə  əlaqələndirməni  təmin  etmək  üçün  lazımi  tədbirlər 

görür.   

 

 

2 

Hər  bir  Tərəf  aşağıdakıların  yaradılması  və  ya  təyin  edilməsinə  yönəldilən  lazımi 

qanunvericilik və digər tədbirləri görür:  

 

  

a

 uşağın hüquqlarının dəstəklənməsi və qorunması, ona konkret  ehtiyatların  ayrılması 

və  onun  üzərinə  konkret  öhdəliklərin  qoyulmasını  təmin  etmək  üçün  müstəqil  və 

nüfuzlu milli və ya yerli təsisatlar;  

 

  

b

  şəxsi  məlumatların  qorunması  tələblərinə  lazımi  qaydada  əməl  etməklə,  uşaqların 

cinsi istismarı və onlara qarşı seksual xarakterli hərəkət hallarının müşahidə edilməsi 

və qiymətləndirilməsi məqsədilə milli və ya yerli səviyyələrdə  və vətəndaş cəmiyyəti 

ilə  əməkdaşlıq  etməklə  məlumatların  toplanması  mexanizmləri  və  ya  koordinasiya 

mərkəzləri.  

 

 3

 

Hər  bir  Tərəf  uşaqların  cinsi  istismarı  və  onlara  qarşı  seksual  xarakterli  hərəkətlərin qarşısının  daha  yaxşı  alınması  və  bu  cür  hallara  qarşı  mübarizə  aparılması    üçün  nüfuzlu 

dövlət orqanları, vətəndaş cəmiyyəti və özəl sektor arasında əməkdaşlığa dəstək olur.  

 

Fəsil IV –Qabaqlayıcı tədbirlər və qurbanlara yardım 

 

 

 

Maddə 11 – Prinsiplər 

 

 1

 

Hər  bir  Tərəf  qurbanlara,  onların  yaxınlarına  və  onların  qayğısına  qalmağa  məsuliyyət daşıyan istənilən şəxsə lazımi yardım göstərilməsi üçün səmərəli  sosial proqramlar yaradır 

və çoxşaxəli strukturlar qurur.  

 

 

2 

Hər  bir  Tərəf  qurbanın  yaşı  müəyyən  olunmayanda  və  qurbanın  uşaq  olduğuna 

inanmaqüçün  səbəblər  mövcud  olduqda,  uşaqlar  üçün  müdafiə  və  yardım  tədbirlərinin 

onların yaşı müəyyən olunandan əvvəl göstərilməsi üçün lazımi qanunvericilik və ya digər 

tədbirləri görür.  

 

  

Maddə 12 – Cinsi istismar və ya seksual xarakterli hərəkətlərlə bağlı şübhəli hallar haqda 

məlumat verilməsi  

 

 

1 

Hər  bir  Tərəf  uşaqlarla  təmasda  olmaları  lazım  gələn  müəyyən  peşəkarlarla  bağlı  daxili 

qanunun  tətbiq  etdiyi  məxfi  qaydaların  həmin  peşəkarlarda  uşağın  cinsi  istismar  və  ya 

seksual  xarakterli  hərəkətlər  qurbanı  olması  əminliyi  yarandığı  hallarda  uşağın  müdafiə 

edilməsinə  məsul  xidmətlərə məlumat vermək imkanlarına maneə yaratmamalarını  təmin 

etmək üçün lazımi qanunvericilik və ya digər tədbirləri görür.  

CETS 201 – Uşaqların Cinsi İstismar və Cinsi Zorakılıqdan Müdafiəsi, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 

  

2

 Hər  bir  Tərəf  uşaqların  cinsi  istismarı  və  ya  seksual  xarakterli  hərəkətlər  halı  haqda 

məlumatı  olan  və  ya  bu  barədə  xoşməramlı  şübhəsi  olan  istənilən  şəxsi  bu  faktlar  barədə 

müvafiq  xidmətlərə  məlumat  verməyə    həvəsləndirmək  üçün  lazımi  qanunvericilik  və  ya 

digər tədbirləri görür.  

 

 

 

Maddə 13 –  Yardım almaq üçün məlumat xidməti  

 

 

 Hər  bir  Tərəf    zəng  edən  şəxslərin  məxfiliyini,  yaxud  anonimliyini  tam  şəkildə  təmin 

etməklə  telefon,  yaxud  İnternet  xidmətləri  kimi  məlumat  xidmətlərini  yaratmaq  və  onlara 

yardım etmək üçün lazımi qanunvericilik və ya digər tədbirləri görür.  

 

  

 

Maddə 14 – Qurbanlara yardım 

 

 1

 

Hər  bir Tərəf qısa  və ya uzun  müddətə  psixi və psixi-sosial  durumlarının bərpası ilə bağlı qurbanlara  yardım  etmək  üçün  lazımi  qanunvericilik  və  ya  digər  tədbirləri  görür.  Hazırkı 

bəndə  uyğun  olaraq  görülən  tədbirlər  zamanı  uşağın  fikri,  tələbatı  və  problemləri  nəzərə 

alınır.  

 

 2

 

Hər bir Tərəf, daxili qanununun təmin etdiyi şərtlər daxilində qurbanlara yardım sahəsində çalışan  qeyri-hökumət  təşkilatları,  digər  müvafiq  təşkilatlar  və  ya  qurumlarla    əməkdaşlıq 

etmək üçün tədbirlər görür.  

 

 

3 

Valideynlər və ya uşağın qayğısına qalan şəxslər onun cinsi istismarı və ya ona qarşı seksual 

xarakterli  hərəkətlərdə  iştirak  edərlərsə,  onda  11-ci  maddənin  1-ci  bəndində  göstərilən 

müdaxilə tədbirlərinə aşağıdakılar daxil edilir:  

 

 

 – 

güman edilən  cinayətkarın təcrid edilməsi ehtimalı ;   

 

 

 – 

qurbanın  ailəsindən  təcrid  edilməsi  ehtimalı  .  Bu  cür  təcridedilmənin  şərtləri  və 

müddəti uşağın maraqları nəzərə alınaraq müəyyən edilir.  

 

 4

 

Hər  bir  Tərəf  qurbana  yaxın  olan  şəxslərin  lazım  gəldikdə  terapevtik  yardım,  xüsusilə  də psixoloji  yardım  almalarını  təmin  etmək  üçün  lazımi  qanunvericilik  və  ya  digər  tədbirlər 

görür.  


 

Fəsil V – Müdaxilə proqramları və ya tədbirləri  

 

 

 

Maddə 15 – Ümumi prinsiplər 

 

 1

 

Hər  bir  Tərəf  daxili  hüququna  uyğun  olaraq,  uşaqlara  qarşı  seksual  xarakterli  təkrar cinayətlərin baş verməsinin qarşısını almaq və ya azaltmaq məqsədilə 16-cı maddənin 1 və 

2-ci  bəndlərində  istinad  edilən  şəxslər  üçün  səmərəli  müdaxilə  proqramları  və  ya 

tədbirlərini  təmin  edir  və  ya  dəstəkləyir.  Bu  cür  proqramlar  və  ya  tədbirlərdən  istifadə 

məhkəmə  araşdırılması  getdiyi  müddət  ərzində  daxili  qanunun  müəyyən  etdiyi  şərtlərə 

uyğun olaraq, həbsxanalarda və ya onlardan kənar hər zaman mümkün olmalıdır.  

 

 2

 

Hər bir Tərəf daxili hüququna uyğun olaraq müvafiq orqanlar, xüsusilə də səhiyyə və sosial xidmət orqanları, eləcə də məhkəmə və 16-cı maddənin 1 və 2-ci bəndlərində istinad edilən CETS 201 – Uşaqların Cinsi İstismar və Cinsi Zorakılıqdan Müdafiəsi, 25.X.2007 

_________________________________________________________________________________________ 

 

şəxslərlə  aparılan  işə  məsuliyyət  daşıyan  digər  orqanlar  arasında  tərəfdaşlığın  və  ya əməkdaşlığın digər formalarının inkişafını təmin edir və dəstəkləyir.  

 

 3

 

Hər bir Tərəf daxili hüququna  uyğun olaraq, hazırkı Konvensiyaya uyğun olaraq müəyyən edilən  cinayət  əməllərinin  təhlükəliyini  və  16-cı  maddənin  1  və  2-ci  bəndlərində  istinad 

edilən  şəxslər  tərəfindən  təkrar  törədilmə  riskinin  başvermə  mümkünlüyünün  müvafiq 

proqram və ya tədbirlərin müəyyən edilməsi məqsədilə qiymətləndirilməsini təmin edir.  

 

 4

 

Hər  bir  Tərəf  daxili  hüququna  uyğun  olaraq,  həyata  keçirilən  proqram  və  tədbirlərin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsini təmin edir.  

 Yüklə 436,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə