Bakterioloji (bioloji) vYüklə 308,75 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix02.03.2017
ölçüsü308,75 Kb.
#9932
  1   2   3   4

 

 

 

 

 

 

Bakterioloji (bioloji) v

ə

 

toksin silahlar haqqında 

1972-

ci il tarixli Konvensiyanın və

 BMT-nin 

T

ə

hlük

əsizlik Şurasının 1540 saylı Qərarının 

müvafiq t

ə

l

ə

bl

ə

rinin h

ə

yata keçirilm

ə

sin

ə

 dair Milli 

Aktın nümunəvi forması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© VERTIC 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

GİRİŞ

 

 

 Bu “Nümunəvi Akt forması” ölkələrə Bakterioloji (bioloji) və toksin silahlar haqqında 1972-ci il 

tarixli Konvensiyanın və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 1540 saylı Qərarının bioloji silahlarla 

əlaqədar müddəalarını həyata keçirmək üçün müvafiq qanunvericilik hazırlamaqda kömək etmək 

məqsədilə hazırlanmışdır. O, qanunvericilərin öz ölkələrinin hüquqi bazasını, biotexnoloji inkişaf 

səviyyəsini və digər milli şəraitini nəzərə almaqla sərbəst şəkildə istifadə edə biləcəyi vasitədir. 

 

Bioloji  və  toksin  silahlarla  fəaliyyətlərin  qarşısının  alınması  və  qadağan  edilməsi  sahəsində qanunvericilik,  bioloji  vasitələrdən  və toksinlərdən  qeyri-dövlət  subyektləri tərəfindən  qanunsuz 

istifadə  edilməsi  cinayətlərini  və  həmin  cinayətlərə  görə  cəzaları,  həmçinin  dövlətlərin  qanuni 

fəaliyyətləri  effektiv  şəkildə  tənzimləməsinə  imkan  yaradan  müddəaları  əhatə  etməlidir.  Bu  iki 

yanaşma birlikdə, xəstəliklərin qəsdən yayılması vasitəsilə qorxu və təlaş, xəsarət və ölüm yaya 

biləcək şəxslərə qarşı güclü maneə təşkil edir. 

 

Nümunəvi  Akt  formasının  A  hissəsi  qısa  giriş  hissəsindən  ibarətdir  və  qanunvericilikdə  xüsusi mənaya  malik  olan  terminlər  müəyyənləşdirir.  B  hissəsi  bioloji  vasitələrdən  və  toksinlərdən 

xəsarət  yetirmək  və  ya  öldürmək  məqsədilə  istifadə  edən  qeyri-dövlət  subyektlərinin  qanunla 

cəzalandırılan  cinayət  törətdiyini  təsbit  edir.  Bölmə  5,  xüsusilə,  bioloji  silahlarla  əlaqədar 

fəaliyyətləri, patogenlərin qəsdən yayılmasını özündə ehtiva edən terrorçuluq aktlarını, həmçinin 

nəzarət  edilən  bioloji  vasitələri  və  toksinləri  özündə  ehtiva  edən  bəzi  fəaliyyətləri,  o  cümlədən 

lazımi şəkildə əldə edilmiş müvafiq icazə olmadan onların ölkədaxili və beynəlxalq daşınmasını 

qadağan  edir.  Bölmə  6  təsdiq  edir  ki,  patogenlər  vasitəsilə  xəsarət  yetirməyə  və  ya  öldürməyə 

istənilən hazırlıq, o cümlədən belə əməllərə cəhdlər, yardım, belə əməlləri maliyyələşdirmə və ya 

belə əməllər törətməklə hədələmə qanunla cəzalandırılmalı olan cinayətlərdir.  

 

Nümunəvi Akt formasının C hissəsi bioloji və toksin silahların yayılmasının qarşısının alınması üçün möhkəm və hərtərəfli sistem, o cümlədən biotəhlükəsizlik tədbirləri müəyyənləşdirir. Bölmə 

9  və  10  bioloji  vasitələrin  və  toksinlərin,  həmçinin  avadanlıq  və  texnologiyanın  siyahılarının 

müəyyənləşdirilməsi  vasitəsilə önləyici tədbirlərin əsasını təşkil edir ki, onlara dövlətlər nəzarət 

sistemi vasitəsilə nəzarət etməyi arzu edə bilərlər. 11-14-cü bölmələr nəzarət edilən vasitələr və 

toksinlərlə əlaqədar fəaliyyətlərin lisenziyalaşdırılması, beynəlxalq daşınmaların qeydə alınması, 

nəzarət  edilən  vasitələrin  və  toksinlərin,  yaxud  avadanlıq  və  ya  texnologiyanın  beynəlxalq 

daşınmaları  üçün  idxal/ixrac  icazələri,  həmçinin  bu  maddələri  daşımaq  üçün  təsdiq  edilmiş 

yükdaşıyan şirkətlərə ciddi nəzarət vasitəsilə önləyici şəbəkə formalaşdırır.  

 

D hissəsi 15-ci və 16-cı bölmələrdə göstərilən iki planlaşdırılmış orqan vasitəsilə icra və nəzarətə dəstək  göstərir.  Onlardan  birincisi  ümumi  siyasətin  koordinasiyasına,  həmçinin  müvafiq 

qanunvericiliyin  və  hər  hansı  qaydaların  milli  səviyyədə  icrasına  nəzarətə  məsul  idarələrarası 

orqan olan Məsul Orqandır. Onlardan ikincisi isə xəstəliklərin təbii şəkildə, təsadüfi və ya qəsdən 

yayılması  hallarında  səhiyyə  və  hüquq-mühafizə  orqanlarının  cavab  tədbirlərini  koordinasiya 

etməyə  məsul  olan  Bioloji  Xarakterli  Fövqəladə  Halların  Nəticələrinin  Aradan  Qaldırılması  və 

Araşdırmalara  Dəstək  Sistemidir  (BERISS).  Hissə  D  həmçinin  lisenziya  almış  fiziki  şəxslərin, 

hüquqi şəxslərin və yükdaşıyanların 17 və 18-ci bölmələrdə göstərilmiş hesabatvermə tələblərinə 

və  imkanların  yoxlanılması  şərtlərinə  əməl  etmələrini  tələb  edir  və  22-ci  bölmədə  göstərilmiş 

müvafiq  qanunvericiliyin  güman  edilən  pozulmalarının  xüsusi  təlim  keçmiş  hüquq-mühafizə 

orqanları  əməkdaşları tərəfindən araşdırılmasından bəhs edir. Bölmə 26  B, C və D hissələrində 

göstərilmiş  qanun  pozuntuları  üçün  müəyyənləşdirilmiş  cəzalar  haqqında  məlumatı  özündə  əks 

etdirir.  Bölmə  27  və  28  hüquqi  əməkdaşlığa,  həmçinin  digər  dövlətlər  və  beynəlxalq  təşkilatlar  

 

  

  

tərəfindən  yardıma  dair  yurisdiksiya  və  metodlar  müəyyənləşdirir.  Son  olaraq,  E  hissəsi  Məsul 

Orqana  və  ya  müvafiq  nazirə  qanunvericiliyə  uyğun  olaraq,  zəruri  qaydalar  hazırlama  imkanı 

verir. 


 

 

 

VERTIC (

www.vertic.org

) tələb olunan hallarda milli səviyyədə icraya dair 

qanunvericiliyin hazırlanmasına (o cümlədən paytaxt şəhərlərində) kömək etmək 

imkanındadır. Bu xidmət pulsuzdur. Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, xahiş edirik

VERTIC ilə əlaqə saxlayasınız.   

 

Tədqiqat, Təlim və İnformasiya Mərkəzi (VERTIC) Development House, 56-64 Leonard Street, London EC2A 4LT, Böyük Britaniya 

Telefon: +44 (0) 20 7065 0880, Faks: +44 (0) 20 7065 0890 

e-poçt: NIM [at] vertic.org  

Veb-sayt: www.vertic.org 

 

VERTIC  Böyük  Britaniyanın  London  şəhərində  yerləşən  müstəqil  qeyri-kommersiya  və  qeyri-

hökumət təşkilatıdır. VERTIC beynəlxalq sazişlərin həyata keçirilməsinə inamı təmin edən vasitə 

olaraq,effektiv və səmərəli araşdırmalara kömək edir. 

 

VERTIC-in  Milli  İcra  Tədbirləri  (NIM)  Proqramı  dövlətlərə  nüvə,  kimyəvi  və  bioloji  silahlara 

dair  çoxsaylı  sazişlər  və  BMT-nin  Təhlükəsizlik  Şurasının  qərarları  ilə  müəyyənləşdirilmiş 

öhdəliklərə  əməl  etmək  üçün  milli  səviyyədə  hansı  tədbirlərin  tələb  edildiyini  və  onların  necə 

həyata keçirilməli olduğunu başa düşməkdə kömək edir. 

 

VERTIC  Kanada  (Qlobal  Tərəfdaşlıq  Proqramı,  DFAIT)  və  Böyük  Britaniya  (Strateji  Proqram 

Fondu, FCO) hökumətlərinə bu proqrama maliyyə formasında və natural formada göstərdikləri 

köməyə  görə  öz təşəkkürünü  bildirmək  istəyir.  VERTIC  tərəfindən ifadə  olunmuş  fikirlər  heç  də 

mütləq olaraq həmin hökumətlərin və ya dövlət orqanlarının mövqelərini əks etdirmir. 

 

 

Baxmayaraq ki, bu nümun

ə

vi Akt forma

sının

 

hazırlanması üçün hər bir iş görülmüşdür, 

bununla bel

ə

, VERTIC ondan h

ər hansı f

ormada istifad

ə

 edilm

ə

sind

ə

n ir

ə

li g

ə

l

ə

 bil

ə

c

əheç bir m

ə

suliyy

ə

ti öz üz

ə

rin

ə

 götürmür. N

ə

z

ə

rimiz

ə

 

çatdıracağınız bütün sə

hvl

ə

r

ə

 gör

ə

 

VERTIC siz

ə

 minn

ətdar olardı 

Versiya: Fevral 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakterioloji (bioloji) v

ə

 toksin sil

ahlar haqqında 

1972-

ci il tarixli Konvensiyanın 

v

ə

 BMT-nin 

T

ə

hlük

əsizlik Şurasının [İLtarixli 1540 saylı 

Q

ərarının müvafiq tə

l

ə

bl

ə

rinin yerin

ə

 yetirilm

ə

sin

ə

 

dair 

[AKT, ƏSASNAMƏ, QƏRAR, QANUN 

[ÖLKƏNİN ADI]

-nin [PARLAMENT

İ, MİLLİ ŞURA

SI] 

t

ə

r

ə

find

ə

n q

ə

bul 

edilmiş və

 

[TARİX

]-d

ə

 

[

HÖKUMƏT BAŞÇISI, DÖVLƏT BAŞÇISIt

ə

r

ə

find

ən imzalanmışdır.  

 

 

 

 

BÖLMƏLƏRİN STRUKTURU

 

 

 

HİSSƏ A. GİRİŞ 

1. 

Qısa giriş 2. 

Məqsəd 


3. 

Dövlətin üzərinə öhdəlik qoyan [AKT, ƏSASNAMƏ, QƏRAR, QANUN] 

4. 

İzah 


 

HİSSƏ B. QADAĞALAR 

5. 


Bioloji vasitələrdən və toksinlərdən qanunsuz istifadə 

6. 


Alternativ cinayət məsuliyyəti 

7. 


Rəsmi şəxslərin müdafiəsinə haqq qazandırılmaması 

 

HİSSƏ C. BİOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİK 

8. 


  Məqsəd 

9. 


  Nəzarət edilən vasitələr və toksinlər 

10.    Nəzarət edilən avadanlıq və texnologiya 

11. 

Nəzarət edilən vasitələr və toksinlər üçün lisenziya verilməsi 12. 

Nəzarət edilən vasitələrin və toksinlərin ölkə daxilində bir şəxsdən digərinə ötürülməsinə 

nəzarət  

13. 


Beynəlxalq miqyasda bir şəxsdən digərinə ötürülməyə nəzarət  

14. 


Nəzarət edilən vasitələrin və toksinlərin daşınması 

 

HİSSƏ D. QANUNLARIN YERİNƏ YETİRİLMƏSİNƏ NƏZARƏT 

15. 


[MƏSUL ORQANIN] yaradılması, mandatı və qanunların yerinə yetirilməsinə nəzarətlə 

bağlı səlahiyyətləri 

16. 

 [[ÖLKƏNİN ADI]-nin Bioloji Xarakterli Fövqəladə Halların Nəticələrinin Aradan Qaldırılması və  Araşdırmalara Dəstək Sisteminin (BERISS)] yaradılması 

17. 


Sənədləşdirmə, hesabatvermə və müvafiq qanun pozuntuları 

18. 


Yoxlamalar 

19. 


Müfəttişlərin öhdəlikləri 

20. 


Təftiş aparılan obyektlərə/ ərazilərə nəzarət edən şəxslərin öhdəlikləri və müvafiq qanun 

pozuntuları 

21. 

Təhlükəsizlik tədbirləri tələb edən göstərişlər və müvafiq qanun pozuntusu 22. 

Yoxlamalar 

23. 

Müsadirə, mülkiyyət hüquqlarından məhrum etmə və məhv etmə 24. 

Məhkəmə qərarları 

25. 

Davam edən qanun pozuntusu 26. 

Cinayət məsuliyyəti və mülki məsuliyyət 

27. 

Tətbiq etmə 28. 

Hüquq sahəsində əməkdaşlıq və yardım  

HİSSƏ E. Qaydalar 

29. 


Qaydalar

 

 

  

 

  

 

  

  

 

  

HİSSƏ

 A.  

GİRİŞ


 

1.

 

Qısa giriş 

 

Bu [AKTA, ƏSASNAMƏYƏ, QƏRARA, QANUNA] BİOLOJİ VƏ TOKSİN SİLAHLAR HAQQINDA KONVENSİYANIN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNƏ DAİR [İL] tarixli [AKT, 

ƏSASNAMƏ, QƏRAR, QANUN] kimi istinad edilə bilər. 2.

 

Məqsəd 

 

Bu [AKTIN, ƏSASNAMƏNİN, QƏRARIN, QANUNUN] məqsədi bioloji vasitələrdən və 

toksinlərdən qanunsuz istifadəni qadağan etməklə, biotəhlükəsizliyə kömək etməklə, həmçinin 

bioloji və toksin silahların yayılmasının qarşısını almaq üçün [ÖLKƏNİN ADI]-nin öz 

öhdəliklərini yerinə yetirməsinə imkan yaratmaqla 1972-ci il tarixli Bioloji və toksin silahlar 

haqqında Konvensiyanın və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 1540 saylı Qərarının bioloji 

silahlarla əlaqədar müddəalarının həyata keçirilməsindən ibarətdir. B hissəsində bioloji 

vasitələrdən və toksinlərdən qanunsuz istifadəyə, həmçinin onlarla əlaqəli qanun pozuntularına 

qadağalar müəyyənləşdirilir. C hissəsi bəzi bioloji vasitələrə, toksinlərə, avadanlıq və 

texnologiyaya, həmçinin müvafiq qanun pozuntularına nəzarətdən bəhs edir. D hissəsində 

cəzalardan və bu [AKTIN, ƏSASNAMƏNİN, QƏRARIN, QANUNUN] icrasına nəzarətdən bəhs 

edilir. E hissəsi bu [AKTA, ƏSASNAMƏYƏ, QƏRARA, QANUNA] uyğun qaydalar haqqında 

danışılır. 

3.

 

Dövlətin üzərinə öhdəlik qoyan [AKT, ƏSASNAMƏ, QƏRAR, QANUN] 

 

Bu [AKT, ƏSASNAMƏ, QƏRAR, QANUN] [ÖLKƏNİN ADI] üçün öhdəlik müəyyənləşdirir. 4.

 

İzah 

 

(1) Bu [AKTDA, ƏSASNAMƏDƏ, QƏRARDA, QANUNDA] –  

 

(a)


 

“Bioloji və ya toksin silah” dedikdə, aşağıdakılar nəzərdə tutulur:  

i.

 

mikrobial və ya digər bioloji vasitələr, yaxud toksinlər, onların mənşəyi və ya hazırlanma metodu , həmçinin onların profilaktik, qoruyucu və ya digər dinc 

məqsədlər üçün istifadəsinə icazə verilməyən növləri və miqdarları; 

ii.

 

bu cür vasitələdən və ya toksinlərdən bədxah məqsədlər üçün və ya silahlı münaqişədə istifadə etmək üçün hazırlanan silahlar, avadanlıq və ya hazırlıq 

vasitələri; 

(b)

 

“Nəzarət edilən vasitələr və toksinlər” və “nəzarət edilən vasitələrin və toksinlərin siyahısı” dedikdə, bu [AKTIN, ƏSASNAMƏNİN, QƏRARIN, QANUNUN] 9-cu 

bölməsində onların hər biri üçün müəyyənləşdirilmiş məna nəzərdə tutulur; 

(c)

 

“Nəzarət edilən avadanlıq və texnologiya” və “nəzarət edilən avadanlıq və texnologiyaların siyahısı” dedikdə, onların hər biri üçün bu [AKTIN, ƏSASNAMƏNİN, 

QƏRARIN, QANUNUN] 10-cu bölməsində müəyyənləşdirilmiş məna nəzərdə tutulur; 

(d)

 

“Hüquqi şəxs” dedikdə, hər hansı dövlət orqanı, akademik institut, korporasiya, şirkət, cəmiyyət, birlik, firma, təkbaşçı müəssisə və ya digər hüquqi şəxs başa düşülür

 

 

  

  

(e)


 

“Şəxs” dedikdə, hər hansı fiziki şəxs və ya cinayət məsuliyyəti ilə əlaqədar yerli 

qanunvericiliyə uyğun dərəcədə hər hansı hüquqi şəxs başa düşülür; 

(f)


 

“Məsul orqan” dedikdə, bu [AKTIN, ƏSASNAMƏNİN, QƏRARIN, QANUNUN] 15-ci 

bölməsinə əsasən yaradılmış orqan nəzərdə tutulur;  

(g)


 

“Ərazi” dedikdə, [ÖLKƏNİN ADI]-nin daxilində, yaxud onun yurisdiksiyası və ya 

nəzarəti altında olan istənilən ərazi nəzərdə tutulur.   

 

(2) [MƏSUL ORQAN] bu [AKTIN, ƏSASNAMƏNİN, QƏRARIN, QANUNUN] məqsədləri üçün,“bioloji vasitə”, “toksin”, “avadanlıq”  və  “texnologiyalar”ı müəyyən edən qaydalar 

hazırlaya bilər.  

 

 

HİSSƏ

 B.  

QADAĞALAR 

5.

 

Bioloji vasitələrdən və toksinlərdən qanunsuz istifadə 

 

(1) 

Aşağıdakı əməllərə qəsdən yol verən hər hansı bir şəxs cinayət törətmiş olur: 

 

(a)


 

hər hansı bioloji və ya toksin silahı hazırlama, istehsal etmə, başqa yolla əldə etmə, 

ehtiyatda saxlama, mülkiyyətinə daxil edən, nəqliyyatla daşıma, saxlama, yaxud hər hansı 

bioloji və ya toksin silahı birbaşa və ya dolayı yolla hər hansı bir şəxsə ötürmə; 

(b)

 

hər hansı bioloji və ya toksin silahdan istifadə etmə; (c)

 

hər hansı bioloji və ya toksin silahdan istifadə etməyə hazırlıq görmə;  (d)

 

bioloji və ya toksin silahların istehsalı üçün nəzərdə tutulan hər hansı ərazini tikmə, əldə etmə və ya saxlama;  

(e)


 

hər hansı bioloji vasitəni və ya toksini silaha çevirmə. 

 

(2) Siyasi və ya sosial məqsədlərə kömək etməkdən ötrü hər hansı bir hökuməti və ya mülki əhalini qorxutmaq və ya məcbur etmək məqsədilə bioloji vasitələri və ya toksinləri insanlara, 

heyvanlara və ya bitkilərə xəsarət yetirmək üçün qəsdən buraxan hər hansı bir şəxs cinayət 

törətmiş olur. 

 

(3) Aşağıdakı əməllərə yol verən hər hansı bir şəxs cinayət törətmiş olur:   

(a)


 

nəzarət edilən vasitələri və ya toksinləri aşağıdakı qaydada hazırlama, əldə etmə, istehsal 

etmə, mülkiyyətə daxil etmə, saxlama, nəqliyyatla daşıma, başqalarına ötürmə və ya 

istifadə etmə – 

i.

 

[MƏSUL ORQAN] tərəfindən bu [AKTIN, ƏSASNAMƏNİN, QƏRARIN, QANUNUN] 11-ci bölməsinə uyğun olaraq verilmiş lisenziya olmadan;  

ii.


 

in violation of the conditions of a license granted by the [MƏSUL ORQAN] 

tərəfindən bu [AKTIN, ƏSASNAMƏNİN, QƏRARIN, QANUNUN] 11-ci 

bölməsinə uyğun olaraq verilmiş lisenziyanın şərtləri pozulmaqla; 

iii.

 

bu [AKTIN, ƏSASNAMƏNİN, QƏRARIN, QANUNUN] 11-ci bölməsinin hər hansı digər müddəası pozulmaqla; 

(b)


 

bu [AKTIN, ƏSASNAMƏNİN, QƏRARIN, QANUNUN] 12-ci bölməsinə uyğun olaraq 

müvafiq lisenziya əldə etmədən nəzarət edilən vasitələri və ya toksinləri [ÖLKƏNİN 

ADI]-nin ərazisində fiziki və ya hüquqi şəxslərə ötürmə və ya belə ötürmə barədə 

[MƏSUL ORQANI] xəbərdar etməmə; 


 

 

  

  

(c)


 

nəzarət edilən hər hansı vasitəni və ya toksini, yaxud nəzarət edilən hər hansı avadanlıq 

və ya texnologiyanı [ÖLKƏNİN ADI]-nin ərazisi vasitəsilə idxal etmə, ixrac etmə, təkrar 

ixrac etmə və ya bir nəqlliyat vasitəsindən digərinə yükləmə  –  

i.

 

onların başqa şəxslərə ötürülməsi üçün bu [AKTIN, ƏSASNAMƏNİN, QƏRARIN, QANUNUN] 13-cü bölməsinə uyğun şəkildə verilmiş icazə 

olmadan; 

ii.

 

bu [AKTIN, ƏSASNAMƏNİN, QƏRARIN, QANUNUN] 13-cü bölməsinə uyğun istehlakçı sertifikatı olmadan; 

(d)


 

nəzarət edilən vasitələri və ya toksinləri təsdiq edilmiş yükdaşıyan şirkət vasitəsilə ölkə 

daxilində və ya beynəlxalq miqyasda daşıma şərtinə və ya 14-cü bölmənin hər hansı digər 

şərtinə əməl etməmə; 

(e)

 

bu [AKTA, ƏSASNAMƏYƏ, QƏRARA, QANUNA] və ya onun əsasında hazırlanmış hər hansı qaydalara, yaxud hər hansı digər [AKTA, ƏSASNAMƏYƏ, QƏRARA, 

QANUNA] uyğun hallar istisna olmaqla, nəzarət edilən hər hansı vasitənin və ya toksinin 

istehsalı, yaxud onlara dair dair tədqiqat aparmaq üçün hazırlanmış və ya nəzərdə 

tutulmuş hər hansı ərazi tikmə, əldə etmə və ya saxlama; 

(f)

 

içərisində nəzarət edilən vasitələr və ya toksinlər olan hər hansı ərazini, konteyneri və ya nüvə reaktorundan müdafiə örtüyünü həmin vasitələri və ya toksinləri çıxarmaq 

məqsədilə korlama; 

(g)

 

nəzarət edilən vasitələri və ya toksinləri hər hansı bir ərazidən və ya icazə verilmiş nəqliyyat vasitəsindən başqa yerə daşıma və ya oğurlama, yaxud içərisində nəzarət edilən 

vasitələr və ya toksinlər olan hər hansı bir icazəli nəqliyyat vasitəsindən istifadə və ya 

belə nəqliyyat vasitəsinə nəzarəti ələ keçirmə (həmin nəzarət edilən vasitələrin və ya 

toksinlərin çıxarılmasına nail olmaq məqsədilə).   
Yüklə 308,75 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə