BİSMİllahir-rəhmanir-rəHİMYüklə 2,71 Mb.
səhifə1/66
tarix21.04.2017
ölçüsü2,71 Mb.
#15068
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66

BİSMİLLAHİR-RƏHMANİR-RƏHİMتقدیم:

به ارواح طیّبه چهارده معصوم، بویژه اولین مظلوم عالم بشریت حضرت امیر المؤمنین علی (علیه السلام)

تقدیر و تشکر:

حمد و سپاس خدای را که به اینجانب منت نهاد و در راه تحصیل علوم محمد (ص) و آل محمد (ع) مرا هدایت و راهنمایی کرد و در این مسیر توفیق را همراه من کرد که توانستم کسب فیض کنم، سپس بعنوان «مَن لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق»، بر خود لازم می دانم که کسانی که در تدوین این پایان نامه به بنده کمک کرده اند، تشکر نمایم و در این راستا قبل از همه از مسؤلین جامعة المصطفی(ص) العالمیة و مدرسه فقه و معارف اسلامی که برای بالا بردن سطح علمی طلاب سعی دارند، کمال تقدیر و تشکر را دارم. و بعد، از استاد محترم راهنما حجة الاسلام والمسلمین آقای جابر اکبرزاده سپاسگزارم که در تمام مراحل پایان نامه با مهربانی و دلسوزی راهنمایی اینجانب را به عهده داشتند و همچنین از استاد محترم مشاور حجة الاسلام والمسلمین حاج آقای افتخارمحمدی تشکر و قدردانی می نمایم.

در پایان از درگاه خداوند متعال رستگاری و نیکبختی همه را خواستارم!

چکیده:

این پایان نامه ترجمه و تحقیق کتاب "پس از غروب" یوسف غلامی است. محتوای این کتاب تحلیل رخدادهای پس از رحلت پیامر(ص) تا پایان عصر سومین زمامدار است. این کتاب شامل نه فصل است.

فصل اول تحت عنوان "رویدادهای پیش از رحلت پیامر" است. این فصل: دارای چند عنوان است. 1- در آستانه رحلت پیامر (ص) 2- انکار رحلت رسول خدا (ص) 3- راز انکار رحلت.

فصل دوم: به "رویداد سقیفه" می پردازد. نظیر گفتگوهای سقیفه، سخنرانی ابو بکر، واکنش انصار وبه پیامدهای سقیفه می پردازد.

فصل سوم: تحت عنوان "پیامر اکرم و جانشینی" است. این فصل در باره جانشین پیامر و سفارش به پیروی از علی ابن ابو طالب بحث می شود.

فصل چهارم: تحت عنوان "بیعت ناگهانی و نا اندیشیده" یعنی در باره بیعت با ابو بکر بحث می کند.

فصل پنجم: تحت عنوان "یادزدایی از غدیر" نظیر کتمان فضائل علی ابن ابی طالب است.

فصل ششم: در باره "حکمت شکیبایی علی ابن ابی طالب" می باشد.

فصل هفتم تحت عنوان "رویدادها در حکمرانی ابو بکر بن ابی قحافه " است. دراین فصل در باره شناخت شخصیت ابو بکر خانواده و فرزندانش می پردازد و همچنین رویدادهای در آستانه خلافت و بعد از خلافت نظیر فدک پرداخته است.

فصل هشتم: تحت عنوان "عصر دومین زمامدار(عمر بن خطاب)" است. در این فصل به اخلاق شیوه زندگی خلیفه و خانواده آن و گونه های از سیاست خلیفه پرداخته است.

فصل نهم: تحت عنوان سومین زمامدار "عثمان بن عفان" است. در این فصل هم در باره شخصیت و خانواده عثمان بحث می شود و همچنین فتوحات در دوره زمامداری عثمان بن عفان، نگارش جدید قرآن، علل و عوامل شورش بر ضد عثمان و هوادثی که تا هنگام کشته شدن آن اتفاق افتاره است می پردازد.

والسلام


MÜNDƏRİCAT


BİSMİLLAHİR-RƏHMANİR-RƏHİM 1

MÜNDƏRİCAT 5

ÖN SÖZ 1


BİRİNCİ FƏSİL 3

PEYĞƏMBƏRİN (S) VƏFATINDAN ƏVVƏL BAŞ VERMİŞ HADİSƏLƏR 3

GİZLİ SİYASƏTLƏRİN BAŞ VERMƏSİ 3

QƏDİRDƏN* MƏDİNƏYƏ QƏDƏR 6

ÇARƏ AXTARIŞINDA 8

USAMƏT IBN ZEYDIN QOŞUNUNUN EZAM OLMASI 9

ORDUNUN XÜSUSIYYƏTLƏRI 9

ORDUNUN GÖNDƏRİLMƏSİNİN HIKMƏTI 11

YAZILANLARDAN YÜZ QAT ARTIQ YAZILMAYANLAR 14

VƏSIYYƏTIN MƏZMUNU VƏ YAZILMASININ QARŞISININ ALINMA SƏBƏBLƏRI 18

PEYĞƏMBƏR (S) VƏSIYYƏTI YAZMADI 20

TARIXIN QARŞISINDA 21

PEYĞƏMBƏRIN (S) REHLƏTI ƏRƏFƏSINDƏ 23

ALLAHIN RƏSULUNUN (S) VƏFATININ INKARI 25

VƏFATI INKAR ETMƏNIN SIRRI 26

İKİNCİ FƏSİL 29SƏQİFƏ HADİSƏSİ 29

BÖHRANIN BAŞLANMASI 29SƏQIFƏ DANIŞIQLARI 31

ƏBU BƏKRIN ÇIXIŞINDAN QABAQ BAŞ VERMIŞ BƏHSLƏR 32

ƏBU BƏKRIN ÇIXIŞI 33

ƏBU BƏKRIN ÇIXIŞNDA OLAN MƏQAMLAR 34

ƏNSARIN ƏKSÜL-ƏMƏLI 36

ƏNSARA VURULAN SON ZƏRBƏ 36

HÖKUMƏT SÜTUNLARININ MÖHKƏMLƏNMƏSI 39

MÜXALIFLƏRIN AXTARIŞINDA 42

MÜHACIRLƏRIN QALIB GƏLMƏSININ SƏBƏBLƏRI 43

ALLAHIN RƏSULUNUN EVINDƏ 45

O HADISƏNIN ARDINCA 46

SƏQIFƏNIN TÖRƏTDİYİ FƏSADLAR 47

ÜÇÜNCÜ FƏSİL 50ALLAHIN RƏSULU (S) VƏ CANİŞİNLİK 50

ÜMMƏTİN ARSINDA ƏN BÖYÜK İXTİLAF 50ÜMUMI SEÇIM, YAXUD ƏKSƏRIYYƏTIN RƏYI 53

RƏHBƏRIN XALQIN NÜMAYƏNDƏLƏRI TƏRƏFINDƏN SEÇILMƏSI 53

MÜƏYYƏN BIR KƏSƏ ITAƏT ETMƏYƏ DAİR TÖVSİYƏ 54

ALLAHIN RƏSULUNUN CANIŞINI 55

ƏLI IBN ƏBI TALIBƏ ITAƏT OLUNMASININ TAPŞIRILMASI 58

CANIŞINLİYƏ AID OLAN RƏVAYƏTLƏR ƏTRAFINDA 59

DÖRDÜNCÜ FƏSİL 62ƏVVƏLCƏDƏN TÖKÜLƏN TƏDBİR 62

QƏFİL VƏ DÜŞÜNÜLMƏMİŞ BEYƏT 62BU SUALLARIN IZAHI 66

BEŞİNCİ FƏSİL 68QƏDİR HADİSƏSİNİ YADDAŞLARDAN SİLMƏK 68

FİKİRLƏRİN FAŞ OLMASI 68YADDAŞLARDAN SILMƏK SIYASƏTININ ƏSASLARI 70

ƏLI IBN ƏBI TALIBIN (Ə) FƏZILƏTLƏRINI GIZLƏTMƏK 70

KÜTLƏNİN RƏYİNİ AZDIRMAQ 71

HAZIRLIQ İŞLƏRİ 72

PEYĞƏMBƏR (S)-İN ƏMRİNİN LƏĞV OLUNMASI İDDİASI 73

IMAMIN QƏRARININ INTIZARINDA 75

ƏLI IBN ƏBI TALIBƏ (Ə) QARŞI PAXILLIQ VƏ KIN-KÜDURƏT 76

ƏNSARIN MƏQSƏDI 79

PEYĞƏMBƏR (S)-IN ƏNSAR QRUPUNA XƏBƏRDARLIĞI 82

BIRINCI HÖKMDARIN HAKIMIYYƏTININ TƏSBIT EDILMƏSI 83

ƏQIDƏVI-MƏDƏNI AMILLƏR 83

SOSIOLOJI AMIL 85

SIYASI-HƏRBI AMIL 86

ALTINCI FƏSİL 87İMAM ƏLİ İBN ƏBU TALİB (Ə)-IN SƏBRİNİN HİKMƏTİ 87

İMAM ƏLİ (Ə)-IN BEY`ƏTİ 87SÜLH YOX, SƏBİR VƏ DÖZÜM! 88

1. İXTİLAF VƏ TƏFRİQƏDƏN QORXMAQ 892. HƏSƏD, ƏDAVƏT VƏ KİN-KÜDURƏTDƏN AMANDA QALMAQ 91

3. CAHİLİYYƏT DÜŞÜNCƏLƏRİ 91

4. DÖZÜLMƏZ XÜSUSİYYƏTLƏR 92

5. SƏHABƏLƏRİN AZLIĞI 94

YEDDİNCİ FƏSİL 98ƏBU BƏKR IBN ƏBI QÜHAFƏNIN HÖKMDARLIĞI DÖVRÜNDƏ BAŞ VERƏN HADISƏLƏR. 98

(11-13-cü hicri qəməri illəri) 98

ƏBU QÜHAFƏNIN OĞLUNUN ŞƏXSIYYƏTI 98

ƏBU BƏKRIN AILƏSI VƏ ÖVLADLARI 99

XILAFƏT ƏRƏFƏSİNDƏ 100

XANIM FATIMEYI-ZƏHRA (Ə.S)-IN EVINƏ HÜCUM 102

HADISƏLƏRIN ŞƏRHI 103

ƏBU TALIBIN OĞLUNDAN BEY`ƏT ALMAQ 105

FATIMƏNIN (Ə.S) EVINƏ HÜCÜM ETMƏYIN SƏBƏBI 106

MÜXALIFLƏRI VƏ YÜRÜŞ EDƏNLƏRI MƏHKUM ETMƏK 111

MÜXALIFƏTIN SƏBƏBLƏRI 112

UĞURSUZ MÜSƏLMANLARIN AQIBƏTI 113

HƏZRƏ-MOVTDA YAŞAYAN MÜXALIFLƏRLƏ DÖYÜŞ 116

YƏMƏN MÜXALIFLƏRI 116

FƏDƏK 117

FƏDƏKIN SIYASI-COĞRAFI MÖVQEYI 117

BU MƏSƏLƏ ILƏ BAĞLI MÜBAHISƏLƏR 118

FƏDƏKI SAHIBINDƏN ALMAQDA HƏDƏF 120

XALQIN SÜKUTU 121

ƏLI IBN ƏBI TALIB (Ə) VƏ FƏDƏK 121

FƏDƏKIN AXIR-AQIBƏTI 122

PEYĞƏMBƏRIN ƏHLI-BEYTINƏ XUMSUN VERILMƏSININ QADAĞAN EDILMƏSI 123

HƏDIS NƏQL ETMƏK VƏ YAZMAĞIN QADAĞAN EDILMƏSI 123

VƏSIYYƏT VƏ ŞÜBHƏLI ÖLÜM 123

XƏLIFƏNIN BAŞI ÜSTƏ 129

TƏƏSSÜFLƏR OLSUN KI...! 131

ŞÜBHƏLI XƏSTƏLIK 131

AMMA BIR SUAL 132

SƏKKİZİNCİ FƏSİL 133İkinci xəlifə Ömər İbn Xəttabın həyat və şəxsi xüsusiyyətləri. 133

Ömər ibn Xəttabın ailəsi 134

İLK ADDIMLAR 135

Xəlifənin siyasətinin növləri. 135

Peyğəmbərdən olan hədislərin yazılmasına və deyilməsinə qadağa. 137

HƏDİS RAVİLƏRİNİN TOPLANMASI 138TÖVRAT VƏ İNCİLİN TƏHRİF OLUNMUŞ HEKAYƏLƏRİNİN YAYILMASI 138

HƏDİS DÜZƏLTMƏK DÖVRÜ 139

MƏQSƏD VƏ SƏBƏBLƏR 140

İFŞAEDİCİ HƏDİSLƏR 140

MƏNZİLƏT HƏDİSLƏRİ 141

Qur`anin Peyğəmbəri-əkrəm (s)-in şərh və təfsirindən ayrilmasi 142

PEYĞƏMBƏRİ-ƏKRƏM (S)-İN YENİ QOHUMLARI 144

1. Abbas və onun xanədanının Peyğəmbəri-Əkrəm (s)-in ən yaxın qohumu kimi tanınması: 144

2. Başqalarının şəxsiyyətini daha da qabartmaq: 145

VALİLƏR VƏ SƏRKƏRDƏLƏR 145

Müğeyrət ibn Şö`bə 146

İşçiləri sorğu-suala tutmaq və onlara təskinlik vermək 147

ƏRAZİ GENİŞLİYİNİN BAŞLANĞICI 147

Şamın fəth olunması 147

İraqın fəth olunması 148

İranın fəth olunması 148

Beytül-Müqəddəsin fəth olunması 149

FƏTHLƏRİN HAŞİYƏSİNDƏ 150

Xilafətin aqibəti. 153

Canişini təyin etmə planı. 153Xilafət şurası məsələsinin müxtəlif cəhətləri. 154

Bir- biri ilə zidd olan məsələlər. 158

ŞURA ÜZVLƏRININ DANIŞIQLARI. 160

Ədalətsiz qərar. 162

Hədəfə yetişməyən hakim. 163

Vəsiyyətin aqibəti. 163

DOQQUZUNCU FƏSİL 165ÜÇÜNCÜ XƏLIFƏ OSMAN IBN ƏFFAN 165

BIR SIRA HADISƏLƏR 166

OSMANIN XILAFƏTI ZAMANINDA OLAN FƏTHLƏR 166

QUR`ANIN YENIDƏN YAZILIŞI 167

ARAŞDIRMA VƏ HÖKM VERMƏ 167

AYƏLƏRIN TƏFSIRINI MƏHV ETMƏK 169

YƏQINDƏN ÜSTÜN GÜMAN 169

OSMANA QARŞI ÜSYANIN AMILLƏRI 170

1. XƏLIFƏNIN FƏRDI ICTIMAI ÜSLUBU 171

Əbdür-Rəhman ibn Ovfun əmlakı 1722. QANUNSUZLUQLARIN GENIŞLƏNMƏSI 172

3. BİD`ƏTLƏR 173

4. SEÇILMIŞ SƏHABƏLƏRLƏ PIS RƏFTARI 174

OSMANIN TƏRƏFINDƏN TƏYIN OLUNMUŞ MƏNSƏB SAHIBLƏRI 175

Vəlid ibn Üqbə 175

Abdullah ibn Səd ibn Əbi Sərəh 176

Həkəm ibn Əbil-As 177QIYAMIN BAŞLANMASI 178

OSMAN IBN ƏFFANIN ÖLDÜRÜLMƏSI 180

1. İmam (ə)-ın siyasi baxışı. 180HÜCUMÇULARIN QƏZƏBI 182

QUSL VƏ DƏFN 182

2. İmam (ə)-ın rəftarına təsir edən amillər: 182

3. İmam (ə)-ın öz rəftarına haqqında fikri: 185

4. Digərlərin bu haqda olan fikirləri: 186TƏLHƏ VƏ ZÜBEYRIN ROLU 187

AYİŞƏ VƏ MÜAVİYƏNIİN ROLU 187


Yüklə 2,71 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   66
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə