Cərrahlıq Toyuq korluğu

Cü il tarixində dəyişiklik edilmişdir. Səhiyyə təşkilinin əsasları. 1 Təsərrüfat uçotunun hansı növləri mövcuddur?Cü il tarixində dəyişiklik edilmişdir. Səhiyyə təşkilinin əsasları. 1 Təsərrüfat uçotunun hansı növləri mövcuddur?
M. N. Vəliyeva, Ş. A. Cabbarova, A.Ş.Əlizadə. Əczaçılığın menecmenti II hissə. B., 2004. Toyuq korluğu
188,67 Kb. 16
oxumaq
Əl-Mİzan fi TƏFSİr-el quran içindekiler c: 4 : Al İmran SurəsiƏl-Mİzan fi TƏFSİr-el quran içindekiler c: 4 : Al İmran Surəsi
Hanı sən möminləri döyüşəcəkləri əlverişli yerlərə yerləşdirmək üzrə erkəndən ailəndən çıxmışdınıl. Allah eşidəndir, biləndir. Toyuq korluğu
1,08 Mb. 71
oxumaq
Yığma Sözlük-i filip ıldırım Tebriz-Turuz-2012 Yığma SözlükYığma Sözlük-i filip ıldırım Tebriz-Turuz-2012 Yığma Sözlük
Toyuq korluğu
113,75 Kb. 17
oxumaq
Şeyx bütün digər iş tərk etmək qərarına ki, İslam Call və missionerləri cavabŞeyx bütün digər iş tərk etmək qərarına ki, İslam Call və missionerləri cavab
Deedat bütün müxtəlif nəşrləri hətta ərəb versiyasını English Bibles öyrənmək qərarına gəlib. Toyuq korluğu
0,63 Mb. 42
oxumaq
Kİmyadan bəZİ termiNLƏRİn tariXİ haqqinda (III məqalə) V. M. Abbasov, A. M. Tağıyeva, T. C. SoltanovaKİmyadan bəZİ termiNLƏRİn tariXİ haqqinda (III məqalə) V. M. Abbasov, A. M. Tağıyeva, T. C. Soltanova
Bu məqalədə benzol, brom, viskoz, vitamin, qazoyl, qallium, qamma-qlobulin, helium terminlərinin yaranma tarixi haqqında maraqlı məlumatlar verilir. Toyuq korluğu
105,5 Kb. 1
oxumaq
Bölmə I göstərilənlərdən hansı poliklinika tibb bacısının vəzifəsiBölmə I göstərilənlərdən hansı poliklinika tibb bacısının vəzifəsi
Poliklinikada xəstəlik tarixində gündəlik yazmaq həkimin səlahiyyətinə aiddir, sadalanan digər vəzifələr isə poliklinika tibb bacısınin vəzifəsidir. Toyuq korluğu
1,51 Mb. 25
oxumaq
Jan Pol Sartr Ürək bulantısı RomanJan Pol Sartr Ürək bulantısı Roman
Bu dəftərlər Antuan Rokantenin kağızları arasından tapılıb. Biz onları heç bir dəyişiklik etmədən çap edirik. Toyuq korluğu
0,78 Mb. 12
oxumaq
Əlisa Nicat Ön sözün müəllifi Çingiz Hüseynov s-92 Vaqif Sultanlı. İnsan dənizi. Bakı, Azərnəşr, 2007, 200 səh. Kitaba müəllifin nəsr yaradıcılığında хüsusi yer tutan «İnsan dənizi»Əlisa Nicat Ön sözün müəllifi Çingiz Hüseynov s-92 Vaqif Sultanlı. İnsan dənizi. Bakı, Azərnəşr, 2007, 200 səh. Kitaba müəllifin nəsr yaradıcılığında хüsusi yer tutan «İnsan dənizi»
Kitaba müəllifin nəsr yaradıcılığında хüsusi yer tutan «İnsan dənizi» romanı daхil edil­mişdir. Ha­disələrin ötən əsrin səksəninci illərində cərəyan etdiyi ro­manda ölüm cəzasından хilas olmuş insanın taleyi fonunda özgələşmə probleminin bədii-fəlsəfi. Toyuq korluğu
1,24 Mb. 12
oxumaq
İnsan dənizi vaqif sultanli insan dəNİZİİnsan dənizi vaqif sultanli insan dəNİZİ
Kitaba müəllifin nəsr yaradıcılığında хüsusi yer tutan «İnsan dənizi» romanı daхil edil­mişdir. Ha­disələrin ötən əsrin səksəninci illərində cərəyan etdiyi ro­manda ölüm cəzasından хilas olmuş insanın taleyi fonunda özgələşmə probleminin bədii-fəlsəfi. Toyuq korluğu
1,46 Mb. 11
oxumaq
Əczaçı ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Ümumi reseptura 1 Bərk dərman forması hansıdır?Əczaçı ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Ümumi reseptura 1 Bərk dərman forması hansıdır?
Tərkibində zəhərləyici maddələr olan bitkilərdən dəmləmələr hansı nisbətdə hazırlanlır?. Toyuq korluğu
0,82 Mb. 15
oxumaq
Mühazirə Qİda rasionlarinda vitamiNLƏRİn normallaşdirilmasinin elmi Əsaslari planMühazirə Qİda rasionlarinda vitamiNLƏRİn normallaşdirilmasinin elmi Əsaslari plan
Onları nə zülallara, nə yağlara, nə də karbohidratlara aid etmək olmaz. Həm də orqanizmin vitaminlərə olan tələbatı bir o qədər də yüksək deyil, çünki. Toyuq korluğu
Mühazirə 30,5 Mb. 1
oxumaq
A. A. Pokrovski İ. P. Pavlov Sual: Kalori dәyәrliyi haqqında ilk tәsәvvür kim tәrәfindәn yaradılmışdır? (Çәki: 1)A. A. Pokrovski İ. P. Pavlov Sual: Kalori dәyәrliyi haqqında ilk tәsәvvür kim tәrәfindәn yaradılmışdır? (Çәki: 1)
Sual: XVII әsrdә elmә ilk dәfә “refleks” sözünü daxil edәn alim kimdir? (Çәki: 1). Toyuq korluğu
2,57 Mb. 6
oxumaq
Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyyat 1 Səhra qida rasionlarınım kalorisi əsgəri neçə gün müddətində təmin edir?Yazılmalı İstifadə edilmiş ədəbiyyat 1 Səhra qida rasionlarınım kalorisi əsgəri neçə gün müddətində təmin edir?
Toyuq korluğu
Yazı 388,02 Kb. 4
oxumaq

  1
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə