Culegere de teste


CS. Укажите место прикрепленияYüklə 6,25 Mb.
səhifə10/42
tarix07.04.2017
ölçüsü6,25 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   42

CS.Укажите место прикрепления musculus pectoralis major:

А. Acromion

B. Processus coracoideus scapulae

C. Crista tuberculi majoris humeri

D. Crista tuberculi minoris humeri

E. Spina scapulae
CS. Indicați locul de inserție a musculus latissimus dorsi:

А. Crista tuberculi majoris humeriB. Crista tuberculi minoris humeri

C. Costae VII - X

D. Processus spinosi vertebrae thoracicae

E. Margo medialis scapulae


CS. Укажите место прикрепления musculus latissimus dorsi:

А. Crista tuberculi majoris humeriB. Crista tuberculi minoris humeri

C. Costae VII - X

D. Processus spinosi vertebrae thoracicae

E. Margo medialis scapulae


CS. peretele anterior al canalului inghinal se formează din:

А. Мusculus transversus abdominis

B. Fascia transversalis

C. Мusculus obliquus externus abdominis (aponeuroza)

D. Мusculus obliquus internus abdominis

E. Lig. inguinale
CS Передняя стенка пахового канала образована:

А. Мusculus transversus abdominis

B. Fascia transversalis

C. Мusculus obliquus externus abdominis (апоневроз)

D. Мusculus obliquus internus abdominis

E. Lig. inguinale
CS. Peretele posterior al canalului inghinal e format de:

А. Мusculus transversus abdominisB. Fascia transversalis

C. Мusculus obliquus externus abdominis

D. Мusculus obliquus internus abdominis

E. Lig. inguinale


CS. Заднюю стенку пахового канала образуют:

А. Мusculus transversus abdominisB. Fascia transversalis

C. Мusculus obliquus externus abdominis

D. Мusculus obliquus internus abdominis

E. Lig. inguinale


CM. Indicați părțile principale ale unui mușchi scheletal:

А. Caput

B. Venter

C. Tendo

D. Aponeurosis

E. Fascia
CM. Укажите основные части скелетной мышцы:

А. Caput

B. Venter

C. Tendo

D. Aponeurosis

E. Fascia
CM. Indicați elementele aparatului auxiliar al mușchilor:

А. Tecile sinoviale ale tendoanelor

B. Tecile fibroase ale tendoanelor

C. Fasciile

D. Oasele sesamoide

E. Ligamentele


CM. Укажите элементы вспомогательного аппарата мышц:

А. Синовиальные влагалища сухожилий

B. Фиброзные влагалища сухожилий

C. Фасции

D. Сесамовидные кости

E. Связки


CM. Indicați, care este rolul fasciilor:

А. Servesc drept punct de origine pentru unii mușchi

B. Servesc pentru inserția unor mușchi

C. Determină direcția tracțiunii musculare

D. Determină gradul de contracție a venterului (corpului) muscular

E. Reprezintă surse de inervaţie şi vascularizare ale muşchilor
CM Укажите роль фасций:

А. Являются местом начала некоторых мышц

B. Являются местом прикрепления некоторых мышц

C. Определяют направление мышечной тяги

D. Определяют объем сокращения мышечного брюшка

E. Являются источником иннервации и кровоснабжения мышц
CM. Muşchii scheletici:

A. Reprezintă componentul activ al aparatului locomotor

B. Au funcţie contractilă

C. Constituie sursa principală de căldură în organism

D. Constituie 55 - 60% din masa corpuluiE. Au rol în circulaţia sangvină şi limfatică
CM. Скелетные мышцы:

A. Являются активной составной частью опорно-двигательного аппарата

B. Обладают способностью сокращаться

C. Составляют основной источник тепла в организме

D. Составляют 55 - 60% массы телаE. Играют определенную роль в кровообращении и циркуляции лимфы
CM. Importanţa funcţională a încrucişărilor musculare constă în:

A. Mărirea randamentului muscular

B. Asigurarea integrității morfofunctionale a muşchilor din diferite

segmente

C. Consolidarea flexorilor si extensorilorD. Efectuarea mişcărilor fine şi armonioase

E. Asigurarea mişcărilor de rotaţie
CM. Функциональная значимость мышечных перекрестов состоит в:

A. Повышении эффективности мышечной работы

B. Обеспечении морфофункциональной целостности мышц различных сегментов

C. Консолидации сгибателей и разгибателей

D. Выполнении тонких согласованных движений

E. Обеспечении вращательных движений
CM. Retinaculele şi tecile sinoviale ale tendoanelor:

A. Retinaculele sunt îngroşări fibroase ale fasciilor sub formă de panglică

B. Retinaculele menţin tendoanele aproape de oase

C. Tecile sinoviale favorizează alunecarea tendoanelor în interiorul canalelor osteofibroase

D. Teaca sinovială prezintă un tub cilindric format din două foiţe

E. Teci sinoviale au tendoanele tuturor muşchilor
CM. Удерживатели и синовиальные влагалища сухожилий мышц:

A. Удерживатели представляют собой лентовидные фиброзные утолщения фасций

B. Удерживатели способствуют фиксации сухожилий в непосредственной близости к

костям


C. Синовиальные влагалища улучшают скольжение сухожилий в костно-фиброзных

каналах


D. Синовиальное влагалище представляет собой цилиндрическую трубку с двухслойной стенкой

E. Сухожилия всех мышц снабжены синовиальными влагалищами
CM. Bursele sinoviale:

A. Se formează la nivelul tendoanelor şi muşchilor în locurile unde

aceştea sunt expuşi presiuniiB. Sunt subcutanate, subfasciale, subtendinoase şi submusculare

C. În unele cazuri comunică cu cavitatea articulară

D. La copii şi bătrâni lipsescE. Întotdeauna comunică cu cavitatea articulaţiei apropiate
CM. Синовиальные сумки:

A. Располагаются на уровне сухожилий и мышц в местах, где эти структуры подвержены давлению

B. Могут быть подкожными, подфасциальными, подсухожильными и подмышечными

C. Иногда сообщаются с полостью суставов

D. Не наблюдаются у детей и стариковE. Всегда сообщаются с полостью ближайших суставов
CM. Muşchiul dinţat anterior:

A. Este tetragonalB. Se întinde de la primele 10 coaste până la marginea medială a scapulei

C. Faţa superficială a porţiunii inferioare formează peretele medial al axileiD. În funcţie de punctul fix trage scapula lateral şi înainte sau participă la respiraţie

E. Este un muşchi inspirator
CM. Передняя зубчатая мышца:

A. Имеет четырехугольную формуB. Простирается от 10 верхних ребер до медиального края лопатки

C. Поверхностный слой нижней ее части образует медиальную стенку подмышечной полостиD. Перемещает лопатку вперед и латерально или поднимает ребра (в зависимости от укрепленной части скелета)

E. Участвует в акте вдоха
CM. Diafragmul:

A. Faţa superioară convexă formează planşeul cavităţii toracice, iar cea inferioară, concavă, formează plafonul cavităţii abdominale

B. Cupola diafragmei prezintă o depresiune centrală corespunzătoare inimii

C. În dreapta se ridică până la coasta V, iar în stânga – până la a IV-aD. Porţiunea musculară ocupă poziţie periferică

E. Poziţia sa variază în funcţie de gen, vârstă, poziţia corpului şi mişcările respiratorii
Диафрагма:

A. Верхняя выпуклая поверхность образует нижнюю стенку грудной полости, а ее вогнутая поверхность - верхнюю стенку брюшной полости

B. Купол диафрагмы имеет углубление для сердца

C. Справа поднимается до V ребра, а слева – до IV-гоD. Мышечные пучки располагаются по периферии

E. Положение диафрагмы варьирует в зависимости от пола, возраста, положения тела и дыхательных движений
CM. Diafragmul este constituit din porţiunile:

A. AbdominalăB. Costală

C. ToracicăD. Sternală

E. Lombară
CM. Диафрагма состоит из следующих частей:

A. БрюшнойB. Реберной

C. ГруднойD. Грудинной

E. Поясничной
CM. Funcţiile diafragmului:

A. De respiraţie

B. Contribuie la circulaţia sangvină şi limfatică

C. Participă la actul de deglutiţieD. Contribuie la motorica căilor biliare

E. Contribuie la fonație
CM. Функции диафрагмы:

A. Дыхательная

B. Способствует циркуляции крови и лимфы

C. Участвует в акте глотанияD. Способствует двигательную активность желчных протоков

E. Участвует в процессе фонации
CM. Muşchi autohtoni ai toracelui sunt:

A. A. Musculus serratus posterior inferiorB. Mm. intercostales interni et externi

C. Musculus supraspinatusD. Mm. subcostales

E. Musculus transversus toracis
CM. К аутохтонным мышцам груди относятся:

A. Musculus serratus posterior inferiorB. Mm. intercostales interni et externi

C. Musculus supraspinatusD. Mm. subcostales

E. Musculus transversus toracis
CM. Fasciile toracelui:

A. Fascia toracică superficială este bine dezvoltată şi trimite septuri în interiorul glandei mamare

B. Foiţele fasciei pectorale cuprind mușchiul pectoral mare

C. Porţiunea superioară mai groasă a foiţei profunde a fasciei pectorale constituie fascia clavipectorală

D. Fascia pectorală formează ligamentele suspensoare ale glandei mamareE. Coastele şi muşchii intercostali sunt tapetaţi din exterior cu fascia toracică proprie, din interior – cu fascia endotoracică

CM. Фасции груди:

A. Поверхностная фасция хорошо развита и посылает перегородки в толщу молочной железы

B. Пластинки грудной фасции охватывают большую грудную мышцу

C. Верхняя часть глубокой пластинки грудной фасции является более плотной и называется fascia clavipectoralis

D. Fascia pectoralis образует связки, поддерживающие молочную железуE. Ребра и межреберные мышцы покрыты снаружи собственно грудной фасцией, а изнутри – внутригрудной фасцией
CM. Indicați, mușchii superficiali ai spatelui:

А. Musculus rhomboideus major

B. Musculus serratus posterior inferior

C. Musculus spinalisD. Musculus serratus posterior superior

E. Musculus erector spinae


CM. Укажите поверхностные мышцы спины:

A. Musculus rhomboideus major

B. Musculus serratus posterior inferior

C. Musculus spinalisD. Musculus serratus posterior superior

E. Musculus erector spinae


CM. Indicați acțiunile musculus latissimus dorsi.

А. Abducția braţuluiB. Adducția braţului

C. Supinația braţuluiD. Pronația braţului

E. Externsia braţului
CM. Укажите функции musculus latissimus dorsi:

A. Отведение плечаB. Приведение плеча

C. Супинация плечаD. Пронация плеча

E. Разгибание плеча
CM. Indicați mușchii profunzi ai spatelui:

А. Мusculus erector spinae

B. Мusculus longissimus

C. Мusculi transversospinales

D. Мusculi multifidi

E. Mușchii romboizi


CM. Укажите глубокие мышцы спины:

A. Musculus erector spinae

B. Musculus longissimus

C. Musculus transversospinales

D. Musculi multifidi

E. Ромбовидные мышцы


CM. Acţiunea muşchiului trapez:

A. Adducţia braţuluiB. Apropierea scapulei de coloana vertebrală

C. Ridicarea scapulei

D. Coborârea scapulei

E. Extensia porţiunii cervicale a coloanei vertebrale
CM. Функции трапециевидной мышцы:

A. Приведение плечаB. Приближает лопатку к позвоночнику

C. Поднимает лопатку

D. Опускает лопатку

E. Разгибает шейный отдел позвоночника
CM. Originea muşchiului mare dorsal:

A. Faţa externă a celor 3-4 coaste inferioare

B. Apofizele spinoase ale ultimelor 2 vertebre toraciceC. Apofizele spinoase ale vertebrelor lombare

D. Creasta sacrală laterală.E. Buza internă a crestei iliace
CM. Широчайшая мышца спины начинается от:

A. Наружной поверхности 3-4 нижних ребер

B. Остистых отростков последних 2-х грудных позвонковC. Остистых отростков поясничных позвонков

D. Латерального гребня крестца

E. Внутренней губы подвздошного гребня
CM. Muşchiul erector spinae:

A. Reprezintă un complex muscular localizat în şanţul costovertebral

B. Leagă bazinul de torace şi coloana vertebrală, porţiunile coloanei vertebrale între ele şi craniul de coloana vertebrală

C. Muşchii lui componenţi se contopesc în partea superioară într-o masă comunăD. Reprezintă musculatura autohtonă a coloanei vertebrale

E. Asigură menţinerea poziţiei verticale a corpului
CM. Musculus erector spinae:

A. Представляет комплекс мышечных пучков, расположенный в реберно-позвоночной борозде

B. Соединяет таз с грудной клеткой и позвоночником, части позвоночного столба между собой, а также череп с позвоночником

C. Составляющие его мышцы объединяются в один общий пласт в верхней частиD. Представляет аутохтонную мускулатуру позвоночника

E. Способствует удерживанию вертикального положения тела
CM. Fascia toracolombară:

A. Acoperă muşchii superficiali ai spatelui

B. La diferite niveluri este dezvoltată uniform

C. Este reprezentată de două foiţe, care formează teacă pentru m.erector spinae

D. Pe marginea laterală ambele foiţe devin coalescenteE. Foiţa profundă separă m.erector spinae de mușchiul patrat lombar
CM. Пояснично-грудная фасция:

A. Покрывает поверхностные мышцы спины

B. На разных уровнях эта фасция развита одинаково

C. Представлена 2-мя пластинками, которые формируют фасциальное влагалище для m. еrector spinae

D. У латерального края m. еrector spinae обе пластинки соединяются в однуE. Глубокая пластинка отделяет m. еrector spinae от квадратной мышцы поясницы
CM. Muşchii abdomenului:

A. Peretele anterolateral este format din muşchi autohtoni

B. Fiecare muşchi lat are porţiune musculară şi aponeuroză

C. Participă la inspiraţieD. Contribuie la fixarea organelor interne

E. Au acţiune asupra coloanei vertebrale
CM. Мышцы живота:

A. Аутохтонные мышцы образуют переднебоковую стенку

B. Каждая широкая мышца имеет мышечную часть и апоневроз

C. Участвуют в акте вдохаD. Способствуют фиксации внутренних органов

E. Действуют на позвоночник
CM. Muşchiul oblic extern al abdomenului:

A. Porneşte de pe faţa externă a ultimelor 7-8 coaste

B. Fasciculele lui posterioare au poziţie aproape verticală şi se inseră pe buza internă a crestei iliaceC. Dinţii lui se intercalează cu dinţii mușchiului dinţat anterior şi ai mușchiului dorsal mare

D. Ligamentul inghinal se racordează între spina iliacă inferioară şi tuberculul pubian

E. La nivelul inserţiei pe osul pubian aponeuroza lui formează doi pedunculi: superior şi inferior
CM. Наружная косая мышца живота:

A. начинается от наружной поверхности последних 7-8 ребер

B. Задние пучки мышцы следуют почти вертикально и прикрепляются к внутренней губе подвздошного гребняC. Зубцы этой мышцы чередуются с зубцами передней зубчатой мышцы и широчайшей мышцы спины

D. Паховая связка натянута между spina iliaca inferior и tuberculum pubicum

E. У места прикрепления к лобковой кости апоневроз этой мышцы расходится на 2 ножки: верхнюю и нижнюю
CM. Muşchiul transvers al abdomenului:

A. Este compus dintr-o parte musculară şi două aponeurotice: anterioară şi posterioarăB. Porneşte de la coastele inferioare, fascia toracolombară, creasta ilionului şi porţiunea laterală a ligamentului inghinal

C. La marginea laterală a mușchiului drept abdominal aponeuroza lui se împarte în două foiţeD. 2/3 superioare ale aponeurozei împreună cu foiţa posterioară a aponeurozei oblicului intern formează lama posterioară a tecii mușchiului drept abdominal

E. Linia convexă de trecere a fibrelor musculare în cele aponeurotice se numeşte linie arcuatăYüklə 6,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə