Dəniz və okean sularının çirklənmə mənbələriYüklə 36,92 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü36,92 Kb.
#40654
Dəniz və okean sularının çirklənmə mənbələri
Fəlsəfə, FÖVQƏLADƏ HALLARDA İDARƏETMƏNİN TƏŞKİLİ 1, Dəniz və okean sularının çirklənmə mənbələri, Dəniz və okean sularının çirklənmə mənbələri, Dəniz və okean sularının çirklənmə mənbələri, Dəniz və okean sularının çirklənmə mənbələri, 3-cü fənn

Dəniz və okean sularının çirklənmə mənbələri

Dəniz çirklənməsinin müxtəlif tərifləri var. Olduqca əhatəli elmi bir dəniz çirklənməsi tərifi 1970-ci ildə BMT tərəfindən reallaşdırılan ətraf çirklənməsi ilə əlaqədar konfransda verilmişdir. Bu tərifə görə dəniz çirklənməsi dəniz mühitinə və bioloji qaynaqlara zərər verəcək, insan sağlamlığına təhlükə yaradacaq, su məhsulları istehsalını da ehtiva edən dənizdən iqtisadi faydalanma imkanlarını məhdudlaşdıracaq və dənizin istirahət məqsədi ilə istifadə edilməsinə suyun keyfiyyətini pozaraq maneə yaradacaq şəkildə insanlar tərəfindən birbaşa və ya dolayı yollarla maddə və enerji buraxılması hadisəsidir. Başqa bir əhəmiyyətli dəniz çirklənməsi tərifi isə 2872 saylı Ətraf Mühit Qanununa əsaslanaraq Su Çirklənməsinə Nəzarət İdarəsi tərəfindən verilən tərifdir.

"Dəniz çirklənməsi- dəniz qaynaqlarının kimyəvi, fiziki, bakteriyoloji, radyoaktif və ekoloji xüsusiyyətlərinin mənfi istiqamətdə dəyişməsi formasında müşahidə edilən və birbaşa ya da bilavasitə olaraq bioloji qaynaqlarda, insan sağlamlığında, balıqçılıqda, dəniz suyunun keyfiyyətində və dəniz suyunun digər məqsədlərlə istifadə edilməsində maneə törədici pozulmalar yaradacaq maddə və ya enerji tullantılarının boşaldılmasıdır."

Dənizlərdə canlı həyatının kəmiyyətcə və növcə get-gedə azalması, şəhər, sənaye və əkinçilik tullantılarından qaynaqlanan dəniz çirkliliyinin artması sahil qurulaşmalarının genişlənməsi və həddindən artıq çox ovlanmanın əhəmiyyətli nəticəsidir. Müxtəlif yollardan meydana gələn dəniz çirkliliyi təbii qaynaqların davamlılığı və insanların gələcəyi baxımından böyük önəm daşıyır. Sənaye, dəniz nəqliyyatı, şəhərləşmə, turizm və tullantıların boşaldılması ilə yanaşı baş verən dəniz qəzaları ilə də hər keçən gün dənizlər daha sürətlə çirklənməyə başlamışdır.

Dənizlərin istifadə sahələrindən biri, çirklilik əmələ gətirən deşarjlar üçün bir alıcı mühit olaraq istifadə edilməsidir. Bu çirklənmə dəniz sahilindəki məskunlaşma yerləri və sənayelərdən birbaşa ötürülə bildiyi kimi, axar sular, yağış suları və hava çirkliliyi ilə də daha uzaq bölgələrə daşıma yoluyla yarana bilər. Bununla yanaşı, neft və neft məhsullarının geniş bir şəkildə çıxarılıb istifadə edilməsi, istifadə nəticəsində edilən deşarjlar, dəniz daşıması və qəzalar dənizlərin çirklənməsində əhəmiyyətli rol oynayır.

Dəniz çirklənməsi insan tərəfindən birbaşa və ya bilavasitə olaraq dəniz ətrafına buraxılan maddə (tullantılar daxil) və enerji mənasını verməkdədir. Dənizdəki bioloji həyatın məhsuldarlığı və davamlılığı suda oksigen, istilik miqdarı və su istiliyinə bağlıdır. Bu üç fiziki qismi təyin edən ən kritik qisim isə səthin ilk millimetrləridir. Bu bölgənin əhəmiyyətini bu şəkildə açıqlaya bilərik:

Sudaki oksigenin böyük hissəsi birbaşa atmosferdən gəlir. Atmosferdəki oksigen miqdarının sudaki oksigendən daha çox olması səbəbi ilə yavaş-yavaş atmosferdəki oksigen dəniz suyu içində həll edilir və axıntılar vasitəsilə dənizin müxtəlif dərinliklərinə yayılır. Bu atmosfer ilə dəniz arasındakı oksigen mübadiləsi isə dəniz səthində reallaşır. Sudakı qida zəncirinin ən alt təbəqəsi olan zooplanktonlar və fitoplanktonlar fotosintez ilə qidalanır. Fotosintez üçün ən lazımlı elementlərdən biri isə günəş işığıdır. Dənizə düşən günəş işığının önünə nə qədər az baryer çıxarsa, günəş işığı o qədər dərinə enə bilər. Yəni dəniz səthi nə qədər aydın və təmiz olsa, günəş işığı da o qədər dərin bölgəyə çata bilər.

Dəniz suyu istiliyi də ekotarazlıq baxımından çox əhəmiyyətli bir ünsürdür. Dəniz suyu istiliyini həm günəş işığından, həm də atmosferdən alır. Atmosferlə təmas edən dəniz səthi atmosferin istiliyini özünə çəkir. Bu istilik mübadiləsinin miqdarı isə dəniz səthinin ilk millimetrlərindəki təmizliyə bağlıdır. Dənizlərdəki çirklənmə ən çox dəniz səthində müşahidə olunur. Yuxarıda açıqlanan səbəblərlə bu bölgədə görülən həddindən artıq çox çirklənmə dənizlərin soyuma tutumunu zəiflətməkdə və beləliklə də hava və günəş ilə təmas etməyən dənizdə ekotarazlıq pozulmaqdadır.

Beləcə dənizlərin gələcəkdəki potensialı itirilməkdədir. Bunların nəticəsi olaraq, həyat qaynaqları və balıqçılıq kimi dəniz fəaliyyətləri zərər görməkdə, insan sağlamlığı təhlükə altına düşməkdə, istifadə edilən dəniz suyunun keyfiyyəti pozulmaqda və dəniz canlı növləri azalmaqdadır.

Yer üzündə çox miqdarda su var, kosmosdan alınan görüntülər bu həqiqəti sübut edir. İndi isə bu suların sürətlə çirklənməsi barədə narahatlıqlar var. Çirklənmə mənbələri Dünya Okeanına atılan ev və sənaye çirkab suları, radioaktiv materiallardır.

İnsanlar həmişə suya can atırdılar, ilk növbədə insanların mənimsəməyə çalışdıqları bu ərazilər idi. Bütün böyük şəhərlərin yüzdə altmış hissəsi sahil zonasında yerləşir. Beləliklə, Aralıq dənizi sahillərində əhalisi sayca iki yüz əlli milyon nəfərə bərabər olan dövlətlər var. Eyni zamanda, böyük sənaye kompleksləri dənizə böyük şəhərlər və kanalizasiya sistemləri daxil olmaqla bir neçə min ton hər cür tullantı atır. Buna görə, bir nümunə üçün su götürüldükdə, orada çox sayda müxtəlif zərərli mikroorqanizmlərin olduğu təəccüblənməməlidir.

Şəhər sayının artması və okeanlara tökülən tullantıların miqdarının artması ilə. Bu qədər böyük bir təbii ehtiyat belə bu qədər tullantıları təkrar emal edə bilməz. Həm sahil, həm də dəniz faunası və florasının zəhərlənməsi, balıq sənayesinin tənəzzülü var.Dənizin çirklənməsinin əsas yolu çaylar, eləcə də hər cür tullantıları daşıyan tullantı sularıdır. Bu tullantılar arasında təmizlənməmiş şəhər və sənaye tullantı suları ilə yanaşı kənd təsərrüfatı tullantıları da var.

Müxtəlif sənaye sahələri, lazımi qaydada müalicə olunmasa dənizdə qala biləcək çox müxtəlif tullantılar meydana gətirir. Elektron və metal emalı və termoelektrik sənayeləri də istehsal etsə də, ən çox çirkləndirici atıksu istehsal edənlər tekstil və kimya sənayesidir.

Azot oksidləri, kükürd dioksid və CO kimi yanma qazlarının emissiyası  atmosferi çirkləndirir. Bu qazlar daha sonra su buxarı ilə reaksiya verir və azot, kükürd və karbon kimi turşular əmələ gətirir, yağışla birlikdə çökərək dənizə çatır və suyu asidləşdirir.

Müasir kənd təsərrüfatında çox miqdarda qeyri-üzvi kimyəvi maddələr gübrə və pestisid şəklində istifadə olunur. Bu məhsulların böyük bir hissəsi yuyulur (yuyulur) və səth suları ilə dənizə aparılır. Orada olduqda, bir çox pestisid canlı orqanizmlərə birbaşa zəhərli təsir göstərir, lakin əlavə olaraq nitrat və fosfatlar təmin edir.

Dəniz platformalarında və tanker gəmilərində baş verən qəzalar neft dağılmasına səbəb olur. Sonra cərəyanlar tullantıları sahilə aparır, hər şeyi neftlə hopdurur, dəniz faunasına, balıqçılıq sənayesinə və turizminə təsir göstərir.

Təxminən 6.000.000 ton tullantı çirklənmiş çaylar və ya birbaşa sahil işləri ilə yuyulmuş dənizə düşdüyü təxmin edilir. Bu tullantıların əksəriyyəti plastikdir, lakin çirkab suları yuyucu maddələr, yağlar, yağlar və üzvi tullantılar da daşıyır.

Bəzi təxminlərə görə, dənizləri çirkləndirən tullantıların 20% -i dəniz nəqliyyatından gəlir. Buraya zövq və sərnişin kruvazörlərindən, döyüş donanmalarından, ticarət dəniz və balıqçılıq donanmalarından dənizə atılan zibil daxildir.

Dəniz çirklənməsi çox sayda dəniz orqanizminin ya zəhərlənmə, mexaniki asfiksiya və ya digərləri ilə ölümünə birbaşa səbəb olur. Buna misal mərcan riflərinin yox olmasıdır, çünki mərcan polipləri çirklənməyə çox həssasdır

Eyni şəkildə dəniz sahillərinin qatı tullantılar və evrofikasiya ilə çirklənməsi müxtəlif növlərin kənarlaşdırılmasına və ya ölümünə səbəb olur.

Xüsusilə gübrələr, pestisidlər, yuyucu maddələr və suya qeyri-adi miqdarda azot və fosfor qatan üzvi maddələr səbəb olur. Bu birləşmələr fitoplankton, siyanobakteriya və makroalqan populyasiyalarının həddindən artıq inkişafını asanlaşdıran qidalardır.

Bu populyasiyaları artıraraq, günəş işığının daxil olmasını və dənizlə atmosfer arasında qaz mübadiləsini azaldan səthi əhatə edirlər. Sonra yosunların və sualtı bitkilərin fotosintezi və suda həll olunmuş oksigen azalır və orqanizmlərin kütləvi ölümünə səbəb olur.

Şəhərdəki çirklənmə ilə aşağıdakı şəkildə mübarizə aparırlar - tullantılar sahillərdən daha çox kilometr uzunluğunda borulardan istifadə edərək daha dərinliklərə atılır. Ancaq bu heç bir şeyi həll etmir, ancaq dənizdəki flora və faunanın tamamilə məhv olma müddətini təxirə salır.

Okean sularının ən vacib çirkləndiricilərindən biri neftdir. Ora mümkün olan hər şəkildə çatır: neft daşıyıcılarının dağılması zamanı; dəniz dibindən neft çıxarıldığı zaman dənizdəki neft yataqlarında qəzalar. Yağ sayəsində balıqlar ölür və sağ qalan birinin xoşagəlməz bir dadı və qoxusu olur. Dəniz quşları tükənir, yalnız keçən il otuz min ördək öldü - suyun səthindəki yağ filmlərinə görə İsveç yaxınlığında uzun quyruqlu ördəklər. Dəniz axınları boyunca üzən və sahilə üzən yağ, bir çox kurort ərazilərini istirahət və üzmək üçün yararsız hala gətirdi.

Beləliklə, Hökumətlərarası Dənizçilik Cəmiyyəti, sahildən əlli kilometr məsafədə suya atıla bilməyəcəyi bir müqavilə imzaladı, dəniz güclərinin çoxu imzaladı.

Bundan əlavə, okeanın radioaktiv çirklənməsi daim baş verir. Bu, nüvə reaktorlarında və ya florada və faunada radiasiya dəyişikliyinə səbəb olan batmış nüvə sualtı gəmilərində sızmalar nəticəsində baş verir, buna cari və planktondan iri balıqlara qida zəncirlərinin köməyi ilə kömək etdi. Bu anda bir çox nüvə gücü okeanlardan sualtı qayıqlar üçün nüvə raket başlıqlarını yerləşdirmək və istifadə edilmiş nüvə tullantılarını atmaq üçün istifadə edir.

Okean fəlakətlərindən biri də yosunların böyüməsi ilə əlaqəli suyun çiçəklənməsidir. Bu, qızıl balıq ovunun azalmasına səbəb olur. Yosunların sürətlə çoxalması sənaye tullantılarının atılması nəticəsində ortaya çıxan çox sayda mikroorqanizmlə əlaqədardır. Və nəhayət, suyun özünü təmizlənməsi mexanizmlərini təhlil edək. Onlar üç növə bölünür.  • Kimyəvi - duzlu su müxtəlif kimyəvi birləşmələrlə zəngindir, oksigen daxil olduqda oksidləşmə prosesləri baş verir, üstəlik işıqla şüalanma olur və nəticədə antropogen toksinlərin təsirli işlənməsi baş verir. Reaksiya nəticəsində yaranan duzlar sadəcə dibə çökür.

  • Bioloji - dibində yaşayan bütün dəniz heyvanları kütləsi, sahil zonasının bütün suyunu gilləri arasından keçir və bunun sayəsində minlərlə ölsələr də filtr kimi işləyirlər.

  • Mexanik - axın yavaşladıqda asılı maddə çökür. Nəticə antropogen maddələrin son atılmasıdır.

Hər il Dünya Okeanının suları getdikcə kimya sənayesindəki tullantılarla çirklənir. Beləliklə, okean sularında arsenik miqdarında artım meyli müşahidə edildi. Ətraf mühit tarazlığı qurğuşun və sink, nikel və kadmiyum, xrom və mis kimi ağır metallarla pozulur. Endrin, aldrin, dieldrin kimi hər cür pestisidlər də zərər verir. Bundan əlavə, gəmilərin rənglənməsi üçün istifadə olunan tributiltin xlorid maddəsi dəniz sakinləri üçün zərərli təsir göstərir. Səthi yosun və qabıqlarla çoxalmaqdan qoruyur. Buna görə bütün bu maddələr dəniz florasına və faunasına zərər verməmək üçün daha az zəhərli maddələrlə əvəz edilməlidir.

Dünya Okeanının sularının çirklənməsi yalnız kimya sənayesi ilə deyil, həm də insan fəaliyyətinin digər sahələri ilə, xüsusən də enerji, avtomobil sənayesi, metallurgiya və qida, yüngül sənaye ilə əlaqələndirilir. Kommunal xidmətlər, kənd təsərrüfatı və nəqliyyat eyni dərəcədə zərərlidir. Suyun çirklənməsinin ən çox yayılmış mənbələri sənaye və kanalizasiya tullantıları, həmçinin gübrələr və herbisidlərdir.

Ticarət və balıqçılıq donanmalarının və neft tankerlərinin yaratdığı tullantılar suyun çirklənməsinə səbəb olur. İnsan fəaliyyəti nəticəsində civə, dioksin qrupundakı maddələr və PCB kimi elementlər suya düşür. Bədəndə yığılmış zərərli birləşmələr ciddi xəstəliklərin ortaya çıxmasına səbəb olur: maddələr mübadiləsi pozulur, toxunulmazlıq azalır, reproduktiv sistem pozulur və qaraciyərdə ciddi problemlər yaranır. Üstəlik kimyəvi elementlər genetikanı təsir edə və dəyişdirə bilər.

Plastik tullantılar Sakit, Atlantik və Hind okeanlarının sularında bütün qruplar və ləkələr meydana gətirir. Zibilin çox hissəsi sıx məskunlaşmış sahilyanı ərazilərdən tullantıların atılması ilə əmələ gəlir. Çox vaxt dəniz heyvanları paketləri və plastik kiçik hissəcikləri yeyir, onları qida ilə qarışdırır və bu da ölümlərinə səbəb olur.

Plastik o vaxta qədər yayılmışdır ki, onsuz da subpolar sularda tapıla bilər. Yalnız Pasifik Okeanının sularında plastik miqdarının 100 dəfə artdığı təsbit edildi (son qırx ildə tədqiqatlar aparıldı). Kiçik hissəciklər belə təbii okean mühitini dəyişdirə bilər. Hesablamalar zamanı sahildə ölən heyvanların təxminən 90% -i qida ilə səhvən plastik tullantılar tərəfindən öldürülür.

Bundan əlavə, plastik materialların parçalanması nəticəsində əmələ gələn süspansiyon təhlükəlidir. Kimyəvi elementləri udaraq dəniz sakinləri özlərini ağır əzaba və hətta ölümə məhkum edirlər. Unutmayın ki, insanlar tullantılarla çirklənmiş balıqları da yeyə bilərlər. Onun ətində çox miqdarda qurğuşun və civə var.

Çirklənmiş su insanlarda və heyvanlarda bir çox xəstəliyə səbəb olur. Nəticədə flora və faunanın populyasiyaları azalır, bəziləri də ölür. Bütün bunlar bütün su sahələrinin ekosistemlərində qlobal dəyişikliklərə səbəb olur. Bütün okeanlar kifayət qədər çirklidir. Ən çirkli dənizlərdən biri Aralıq dənizidir. 20 şəhərdən tullantı su axır. Bundan əlavə, məşhur Aralıq dənizi kurortlarından gələn turistlər mənfi bir töhfə verirlər. Dünyanın ən çirkli çayları İndoneziyadakı Tsitarum, Hindistandakı Qanq, Çindəki Yangzi və Tasmaniyadakı King çayıdır. Çirklənmiş göllər arasında mütəxəssislər Böyük Şimali Amerika Göllərini, ABŞ-da Onondaga və Çində Tai adlarını çəkirlər.

Dənizlərdə gəmilərlə aparılan nəqliyyat və yük daşınması dəniz qəzalarının meydana gəlməsinə səbəb olur. Xüsusən də dəniz və dəniz canlıları üçün təhlükə yarada biləcək yükləri daşıyan gəmilərin qəzaya uğraması geniş və təsirli çirklənməyə yol açır.

Dəniz çirklənməsinə səbəb olan ən əhəmiyyətli maddələrdən biri də maye yanacaqdır. Dənizlərə maye yanacaq əsasən gəmilərdəki qaçaqlardan axır. Bu qaçaqlar az miqdarda olduqları üçün ümumiyyətlə ekosistemdə çox ciddi bir problemə gətirib çıxarmır. Hələ çox yaxşı bilinməyən bir bakteriya tərəfindən bu az miqdardakı neft zərərsiz hala gətirilə bilər. Əsl problem dəniz qəzaları nəticəsində böyük miqdarda dənizə tökülən yanacaqdan qaynaqlanır. Bu qəzaların ən məşhuru 24 Mart 1989-cu ildə Alyaskada Prince William Soundda meydana gələn “Exxon Valdez” qəzasıdır. Bu qəzada 45 milyon litr (250 min vedrə) xam neft dənizə tökülmüş və bu neft axıntısı 3000 km uzunluğunda bir sahil xəttini dəniz istiqamətində 800 km məsafəyə qədər təsiri altına almışdır. İlk bir neçə ayda 90 müxtəlif cinsə aid 40000-ə yaxın dəniz quşu, minlərlə dəniz məməlisi və nəsli təhlükədə olan bir qartal cinsinin yüzlərləsi məhv olmuşdur. Bütün bunlarla yanaşı ABŞ-a məxsus balıq fermalarına, sərbəst balıqçıların ovladıqları balıq cinslərinə, bölgənin iqtisadiyyatına və turistik bölgələrinə də ziyan vurmuşdur.

Böyük miqdarda yanacağın dənizə tökülməsindəki ən böyük problem sahillərdə müşahidə olunur. Sahil səthini örtən neft qum və daşlarda yaşayan midi kimi dəniz canlılarının oksigen qəbulunu mümkünsüzləşdirdiyi üçün toplu ölümlərə səbəb olur, dəniz səthini qalın bir təbəqə şəklində örtən neft dənizlə atmosfer arasındakı oksigen mübadiləsinə maneə törətdiyi üçün dəniz ekosistemində problemlərə yol açır və toksin xüsusiyyətinə görə toplu balıq ölümlərinə gətirib çıxarır. Yüksək miqdarda neft qəbul edən balıqlar özləri ölməsə belə, qida zəncirindəki bir üst canlı- dəniz məməliləri, dəniz quşları və ya insanlar tərəfindən yeyildikdə, həmin canlıda da zəhərlənməyə, hətta ölümə belə səbəb ola bilir.

Bu normal gündəlik dəniz çirklənmələri ilə yanaşı, anormal dəniz çirklənmələrinə də rast gəlirik. Məsələn, İraqın Küveyti işğalından sonra meydana gələn dəniz çirklənməsi ətraf mühitin çirklənməsi baxımından ən qorxuncu hesab olunur. Mütəxəssislər bunu "ətraf mühit terrorizmi" adlandırdılar. Xam neftin dənizə axıdılması, 750-dən çox neft quyusunun və neftayırma zavodlarının yandırılması, kimyəvi-biyoloji silah anbarlarının bombalanması bu dəniz və mühit çirklənməsinin başlıca səbəbləri arasındadır. Bu böyük faciənin təsirləri hələ tam olaraq ortaya çıxmadığı halda, dəymiş zərərlərin ilk təsirləri hisli yağış formasında İran torpaqlarında və Türkiyənin cənub və cənub-şərq bölgələrində özünü göstərmişdir.

12 Aprel 1991-ci ildə İtalyanın Genuya limanından tökülən bir milyon barel neft Aralıq dənizində meydana gələn ən böyük çirklənmə sayılır. Bu çirklənmənin təsirindən Aralıq dənizində müxtəlif balıq növlərinin nəsilləri təhlükə altındadır.

Yuxarıda sadalanan çirklənmə səbəbləri su ekosistemi- fauna və floranın içində yer alan canlı və cansız sistemlər arasındakı kompleks və həssas tarazlığa təsir göstərir. Bu tarazlıq nəticəsində ekosistemin maddələr mübadiləsi, enerji axını və populyasiya nəzarəti təmin edilməkdədir. Çirklənmələr bu ekoloji tarazlığa zərər yetirir. Bioloqlar çirklənməni izləyir, "bioloji indikatorlar"dan istifadə edirlər. Çirklədicilərin canlılar üzərindəki təsirini subletal və letal səviyyədə araşdırmaq lazımdır.

Aktiv antropogen təsirlər şəraitində okean sularının ağır metallarla kirlənməsi xüsusilə kəskin problemə çevrilmişdir. Sıxlığı 4,5 q/sm3 -dən artıq olan ağır metallar qrupu dövri sistemin 30-dan çox elementini birləşdirir. Bu metallar (civə, qurğuşun, kadmium, sink,arsen, mis) geniş yayılıb olduqca toksiki çirkləndirici maddələrdir. Dəniz biosenozları üçün civə, qurğuşun və kadmium daha təhlükəli sayılır, belə ki, onlar toksikliyini uzun müddət saxlayır. Məsələn, tərkibində civə olan birləşmələr (xüsusən metil-civə) güclü zəhər olub sinir sisteminə təsir göstərir və bütün canlılar üçün təhlükə yaradır. İldə Dünya okeanına 2 min ton qurğuşun, 20 min ton kadmium və 10 min tona qədər civə daxid olur. Dünya okeanının çirklənməsində atmosfer də böyük rol oynayır. Belə ki, okeana qurğuşunun 50%-ə qədəri, civənin isə 30%-i atmosfer tərəfindən toplanır Ağır metalların böyük hissəsi dib çöküntülərində toplanır. Bu onunla təsdiqlənir ki, çöküntüdə metalların toplanması bir neçə dəfə çox olur. Müəyyən edilmişdir ki, okeanda çirklənmənin təbii neytrallaşma imkanı praktiki olaraq tükənmişdir. Okeanın vəziyyətinin ümumi qiyməti atmosferin vəziyyətindən daha təhlükəlidir. Bu onunla izah olunur ki, atmosferin çirklənmə təsiri effektinin qiymət və tərəddüdü bir qayda olaraq 10%-i keçmir, antropogen təsirlə əlaqədar okean və dənizlərdə geniş rayonlar daxilində ayrı-ayrı qruplaşmaların bioməhsuldarlığı 25 - 30% azala bilər. Odur ki, planetimizin dəniz ərazilərinin ekoloji balansını saxlamaq üçün bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlıq aparmaq vacibdir.

Okean və ona daxil olan dənizlərdə hər şeydən əvvəl iki ekoloji sahə ayırırlar: su qatı – pelagial və suyun dibi (bental). Dərinlikdən asılı olaraq bental litoral zonaya, batial zonaya – dik yamac sahəsi və abissal zonaya bölünür. Litoral zona okean dibinin çəkilməsi zamanı ən aşağı və qabarma zamanı ən yuxarı su səviyyələri arasındakı sahilboyu ekoloji zonadır. Dərinliyi 40-50 sm-dən 200 m-ə qədərdir. Litoral sahə qabarma və çəkilmə nəticəsində gündə iki dəfə su ilə örtülür və sudan azad olur. Süxurların xüsusiyyətindən asılı olaraq gilli, qumlu, daşlı və qayalı litorallara ayırırlar. Təbiidir ki, litoralın sakinləri nisbətən yüksək olmayan təzyiq, gündüz günəş işığı, çox vaxt temperatur rejiminin dəyişməsi şəraitində yaşayır. Abissal sahə okean dibinin 2500 m-dən dərin olan sahəsidir (6000–7000 m-ə qədər). Bu sahə daim qaranlıq olub, temperatur aşağı və sabit, yüksək təzyiq (yüzlərlə, bəzən min atmosferə yaxın) altında olur. Abissalın bitkisi bəzi bakteriyalardan və bir neçə növ saprofit yosunlardan ibarətdir, heyvanları ya gözsüzdür və ya böyük gözləri vardır, bir çox orqanizm isə özü işıq verir. Okean dibinin bütün canlıları bentos adlanır.

Nəticədə, Dünya Okeanının sularında əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir, bunun nəticəsində qlobal iqlim hadisələri yox olur, zibil adaları əmələ gəlir, yosunların çoxalması nəticəsində su çiçəklənir və temperatur yüksəlir, qlobal istiləşməyə səbəb olur. Bu proseslərin nəticələri çox ciddidir və əsas təhlükə oksigen istehsalında tədricən azalma və okean ehtiyatlarının azalmasıdır. Bundan əlavə, müxtəlif bölgələrdə xoşagəlməz inkişaflar müşahidə oluna bilər: müəyyən ərazilərdə quraqlığın inkişafı, daşqınlar, sunami. Okeanların qorunması bütün bəşəriyyət üçün prioritet bir hədəf olmalıdır.ƏDƏBİYYAT

  1. Aydın Əlizadə. "Ekologiya" kursu üzrə mühazirələr // Fəlsəfə elmləri doktoru Aydın Əlizadənin səhifələr

  2. Məmmədov R.M. Xəzər dənizinin səciyyəsi. «Sosial bilgilər» informasiya bülleteni, № 8-12, Bakı – 2001. S.3-21 402

  3. Məmmədov R.M. Xəzərin əbədi problemi. «Sosial bilgilər» informasiya bülleteni, № 8-12, Bakı – 2001. S.40-58.

  4. Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyişməsi problemi. Azərbaycan Respublikasının konstruktiv coğrafiyası. Bakı, Elm, 1996. s. 197-206.
Yüklə 36,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə