Dermatoz Dergisi 2010; 1(2) : 85-89Yüklə 55,85 Kb.
tarix24.03.2017
ölçüsü55,85 Kb.
#12243
Dermatoz Dergisi 2010 ; 1(2) : 85-89.

Derleme


Mezoterapide Kullanılan

İlaçlar ve etkileri

Uz. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Uz. Dr. Burhan ENGİN*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU*, Prof. Dr. Yalçın TÜZÜN*

* İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı

Özet

Mezoterapide Kullanılan İlaçlarMezoterapi; doğal bitki ekstreleri, homeopatik ajanlar,

ilaçlar, vitaminler, enzimler, hormonlar ve diğer biyoaktif

maddelerin karışımlarının intradermal enjeksiyonundan

oluşan minimal invaziv bir tekniktir. Mezoterapi hazırlanan

kokteylin çok az miktarının dermise yapılan multipl iğneler

vasıtasıyla uygulanmasıdır. Selülit tedavisinde, kilo

vermede, saç dökülmesinin tedavisinde, yüz ve boyun

yenilenmesinde güvenli ve etkili bir alternatif tedavidir.

Mezoterapinin ülkemizdeki popülaritesi son on yılda

giderek artmıştır. Hem mezoterapide kullanılan ürünler

hakkında bilimsel verilerin çok az olması hem de

kozmetik dermatolojide yaygın bir yöntem haline

gelmesinden dolayı, mezoterapide sıkça kullanılan

ürün ve ilaçlar hakkında bilgi vermeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Mezoterapi, ilaçlar, kozmetik

dermatoloji.

Abstract

Drugs Used in Mesotherapy

Mesotherapy is a minimally invasive technique that

consists of the intradermal injection of variable mixtures

of natural plant extracts, homeopathic agents,

pharmaceuticals, vitamins, enzymes, hormones, and

other bioactive substances. Mesotherapy is performed in

microscopic quantities of cocktail through dermal

multipunctures. It is a safe and effective alternative for the

treatment of cellulite, weight loss, hair loss (alopecia), and

face and neck rejuvenation. Application of mesotherapy

was gaining popularity in our country in the last decade.

Because both there is very little scientific data about

mesotherapy products and mesotherapy becomes a

common method in cosmetic dermatology, we aim to

give information of products and drugs commonly used in

mesotherapy.

Key Words: Mesotherapy, drugs, cosmetic dermatology.

mezoterapinin patlama yapması; ünlü bir şarkıcının

mezoterapi ile selülitlerinin yok olduğunu ifade etmesinden

sonra, son dekatta olmuştur. Halkın mezoterapiye olan

ilgisi medyada yer alan bir seri haber ve yayınla artırılmıştır

(2).

Mezoterapi lokal tıbbi veya kozmetik sorunları tedavi etmekiçin bazı bileşiklerden oluşan karışımların intradermal

veya subkutanöz injeksiyonu ‘intradermoterapi’ olarak

tanımlanmaktadır. Endikasyona ve beklenen etkiye göre

belirlenen içerikler ‘kokteyl’ diye tanımlanan karışımlar

halinde uygulanır. Örneğin anestezik etki için prokain,

ksilokain; antiinflamatuvar etki için piroksikam; dolaşım

stimülasyonu için pentoksifilin, fonzilan; kollagen yenilenmesi için tretinoin, konjonktil; saç gelişimi için finasterid,

dutasterid, biotin veya minoksidil; lipoliz için aminofilin,

kafein ya da fosfatidilkolin; metabolik ve antioksidan destek

için vitamin C, E, A gibi içerikleri olan kokteyller kullanılır (3).

Uygulama için 4, 6, 13 mm’lik (27 - 30 G) iğneler kullanılır.

Uygulamalar elle yapılabildiği gibi özel mezoterapi

tabancaları vasıtasıyla da yapılabilir. Tabancalar mekanik,

yarı mekanik veya pnömatik olabilir (2,4).

Mezoterapi intradermal olarak uygulanan minimal dozların

sorunlu bölgeye enjekte edilmesi mantığına dayanan

basit bir yöntemdir. Mezoterapi kelimesi Yunanca “meso”

ve “therapy” kelimelerinden türetilmiştir. Burada “mezo”

kelimesi mezoderm tabakasını işaret eder. Mezoterapinin

kelime anlamı derinin orta tabakasının tedavisidir. Bu orta

tabakadan, dermisi oluşturan tüm konnektif doku gelişir.

Mezodermi ilgilendiren ya da mezoderm menşeyli tüm

hastalıklar mezoterapinin çatısı altında tedavi edilebilir.

İlk kez 1952 yılında Dr. Michel Pistor tarafından

uygulanmıştır. 1987’de Fransız Tıp Akademisi tarafından

geleneksel tıbbın bir parçası olarak kabul edilmiştir.

Mezoterapi Dr.Pistor tarafından vasküler ve lenfatik

bozuklukların tedavisinde bu tekniği geliştirmesi ile

tanıtılmış ve saygınlık kazanmıştır. Dr Pistor’a göre

mezoterapi; allopatik, hafif, parenteral, polivalan ve

bölgeseldir (1).

Mezoterapi Avrupa’da tıbbi çalışmaların bir parçası olarak

kabul edilmektedir. Sıklıkla kozmetik, romatolojik, spor

hekimliği gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. Mezoterapi

uzun yıllardır Avrupa ve Güney Amerika’da zayıflamak

ve vücut şekillendirmek için kullanılagelmiştir. ABD’de86

Dermatoz 2010 ; 1(2) : 85-89.

Derleme


belirtilen adreslere başvurulabilir.

Prokain

Lokal anesteziktir. Vazodilatör etkilidir. Suda eriyebilir.

Romanya’da Dr. Aslan tarafından gençleştirici

özelliklerinden dolayı uzun süre yararlanılmıştır. Prokain

bir PABA ve deanol esteridir. Prokain mezoterapinin temel

ilacıdır. Diğer ilaçların absorbsiyonunu artırır. Kokainden

3-4 kat daha az etkilidir. %1 ve %2’lik formları mevcuttur.

Sulfonamid tedavisiyle geçimsizdir. Epilepsi anemnezi olan

hastalara uygulanmamalıdır. Baygınlık durumlarında kafein

enjeksiyonu yapılmalıdır (2,3).

Fonzilan (Buflomedil, Lofton)

Vazodilatör etkilidir. Prekapiller sfinkterleri açar. Özellikle

sigara içenlerde yararlı olur (2).

X-ADN

Somon sütünden elde edilen insan DNA’sına çokbenzeyen ‘yüksek polimerize DNA’ dır. 2.5 cc flakonlarda

jel kıvamında bulunurlar. İçeriğinde B vitamini kompleksi

bulunmaktadır. Damarsal ve hücresel etki gösterir. Güçlü

bir nemlendiricidir. Güneşten koruyucu etkisi vardır. Mikro

kan dolaşımını artırır. Alopesi, mezolift ve stria tedavisinde

kullanılır. Güneş ışığı, sigara ve oksidadif stresler sonucu

oluşan doku hasarında protein yapısı, hücre ve bağ

dokusunu yenileyici etkisi bulunur. Vitamin E ile sinerjik etki

göstermektedir (2).

Konjonktil (Organik silisyum, Metilsilanetriol salisilat)

Antioksidandır. Fibroblast çoğalmasını, kolajen ve

elastin rejenerasyonunu sağlar. Adenil siklaz enzimini

uyarır. cAMP yapımını indükler. Dolayısıyla lipaz enzimini

aktive ederek trigliseritleri hidrolize eder. Trigliserol ve

serbest yağ asitleri ortaya çıkar. Silisyum; kollagen, elastin

ve glikozaminoglikan yapısında bulunur. Selülit, mezolift,

alopesi ve antiaging amaçlı kullanılabilir. Salisilat allerjisi

olanlarda kontrendikedir (2,6,9).

Esberiven (Rutin-melilot ekstresi, Tatlı yonca özü)

50 mg rutoside ve 200 mg melilot ekstresi içerir. 200 mg

ekstre 1 mg kumarin içerir. Kumarin peristaltik

kontraksiyonları artırarak lenfatik dolaşımı ve kan

dolaşımını geliştirir. Rutoside vitamin P olarak bilinen bir

bioflavonoiddir. Kapiller frajiliteyi azaltır, anti ödem etkisi

vardır. Lenfokinetik etki gösterir. Vazokonstriksiyon

sağlar. Kapiller direnci artırır. Rozaseli hastalarda tercih

edilmelidir (2,6).

Triac (Tiratricol, Triiyodotiroasetik asit)

Çevresel lipolitik etkilidir. Kandaki kolesterol düzeyini

düşürür. Tiroksin türevidir. Adiposit içindeki fosfodiesteraz

enzimini inhibe eder. Koroner yetmezliklerde

kontrendikedir (2,3).

Thiomucase

Testis mukopolisakkaridaz liyofilizatı içerir. Konnektif

Mezoterapide kullanılan karışımların subkutan

uygulamalarının, lokal veya sistemik uzun dönem etkileri

bilinmemektedir. Uygulama sırasında veya sonrasında

en sık rapor edilen komplikasyon ve yan etkiler; atipik

mikobakteri infeksiyonları, granülomatöz reaksiyonlar,

kontak dermatit, ürtiker, likenoid ilaç erüpsiyonları,

psoriasis Köbnerizasyonu ve enjeksiyon yerinde hipo

veya hiperpigmentasyondur (1,4,5).

Kullanılan ilacın her birinin farmakolojik etkileri çok iyi

bilinmelidir. Her bir ilacın PH değeri bilinmeli ve kokteyl

hazırlarken dikkate alınmalıdır. Diğer ilaçlarla kombine

olduğu zaman presipite olabilecek ilaçlardan kaçınılmalıdır.

İlaçlar birbirleriyle uyumlu ve suda çözünebilir olmalıdır.

Adipöz doku, bağ dokusu ve mikrodolaşım üzerine etkili

olabilecek ilaçlar transdermal olarak kullanılabilir. Adipöz

doku üzerinde etkili olanlar lipolitik etkiye sahiptirler örneğin

teofilin, aminofilin, kafein gibi metilksantinler fosfodiesteraz

enzimini inhibe ederek lipolitik etki gösterirler. Alfa

adrenerjik antagonistler ve metilksantinler (beta agonist)

fosfodiesteraz enzimini inhibe ederek intrasellüler siklik

adenozin monofosfat (cAMP) miktarını artırırlar ve lipoliz

yaparlar. Konjonktil gibi ilaçlar ise direkt olarak adenil siklaz

enzimini uyararak lipazı aktive ederler (1,6,7,8).

Mezoterapide Kullanılan İlaçlar İçin Kriterler

İntravenöz, intramüsküler, subkutan ve intradermal

uygulanabilen ilaçların hepsi mezoterapide kullanılabilir.

İçerisinde propilen glikol hariç yağlı maddelerden hazırlanan

ilaçlar mezoterapide kullanılmaz. Hastalara karışıma

katılan her bir ilacın etkinliği ve yan etkileri hakkında yeterli

bilgi verilmelidir. Mezoterapi ürünlerinin yanlış kullanımı

bazı ülkelerde bu ilaçların yasaklanmasına neden olmuştur.

Bu yüzden doğru ve güvenilir ürünlerin seçimine gereken

önem verilmelidir. İlaçları ve kombinasyonları seçerken

aşağıdaki dokuz kurala uyulması zorunludur:

1. Hidro soluble olmalıdır, yağlı bir solüsyon

olmamalıdır.

2. Uygun bir PH da ve izotonik olmalıdır.

3. Subepidermal seviyede tolere edilebilmelidir.

4. Dokuda reseptörlerle etkileşebilmelidir.

5. Allerjen olmamalıdır.

6. Fiziksel ve kimyasal olarak uygun olmalıdır.

7. Etkisi ve yan etkisi tanımlanmış olmalıdır.

8. Sinerjik etkili olmalıdır.

9. Antagonist etkisi olmamalıdır (1,6).

Mezoterapide kullanılan ilaçların etki mekanizmalarını ve

özelliklerini genel bir özet olarak Tablo 1’de bulacaksınız.

Bu yazı, mezoterapide kullanılan ürünlerin tamamını

içermemektedir. Daha fazla bilgi edinmek için kaynaklarda 87

Dermatoz 2010 ; 1(2) : 85-89.

Derleme


250 mg’den fazla uygulanmamalıdır. %20’lik kafein daha

etkilidir (9,15,16).

Fentolamin

Alfa-2 adrenerjik reseptörleri bloke eder. Lipoliz ve

vazodilatasyon için kullanılır (2).

Ginko biloba

Doku yenilenmesi için mezoterapide kullanılır. Serbest

radikallerin üretimini baskılar. Hücre membranını

lipoperoksidasyondan korur (6).

Kalsiyum


İnsan vücudunda en çok bulunan mineraldir. Mezolifting

amacıyla, yüz, boyun, dekolte ve el rejuvenasyonunda

kullanılır. Kalsiyum, nörotransmitterlerin, hormonların,

amino asid ve vit B12’nin salgılanma ve depolanmasında

düzenleyici rol oynar (16).

Miyakalsin

Kalsiyum regülatörüdür. Yüz, boyun, dekolte ve el

rejuvenasyonunda kullanılır (16).

Teofilin

Fosfodiesteraz enzimini inhibe ederek intrasellüler cAMP

konsantrasyonunu artırır. Lipolitik etkilidir (6).

Centella Asiatica (Gotu kola)

Hücresel aktivatör de denir. İçerisinde %40 asiaticoside,

%30 madecassic asit ve %30 asiatic asit bulunur. Dermal

fibroblastları uyararak kollagen ve mukopolisakkarit

sentezini sağlar. Strialarda, keloidlerde ve kronik venöz ülserlerin tedavisinde kullanılır (6,16).

Dihidroergotamin

Semisentetik bir ergot alkaloididir. Medikal anlamda, akut

migren atakları ve ortostatik hipotansiyon tedavilerinde

başarıyla kullanılır. Mezoterapide selülit tedavisinde

etkilidir. Alfa adrenerjik blokerdir (16).

Piruvat


Piruvik asit laktik asidin bir türevidir. Fibroblastlardan

daha çok kolajen sentezi sağlar. Lipolitik etkisi vardır. Ana

endikasyon antiagingdir (16).

Hyaluronidaz

Selülit tedavisinde kullanılan depolimerize edici bir

enzimdir. Selülit ve hipertrofik sikatrisler ana

endikasyonudur. Ödematöz selülitlerin erken tedavisinde

etkilidir (2).

Glikolik asit

Laktik asit gibi alfahidroksi asittir. Mukopolisakkarit ve glikoproteinlerin sentezini artırır (2).

dokunun temel maddesi olan mukopolisakkaritlerin

depolimerizasyonunu sağlar. Konjonktil ile geçimsizdir (2).

Pentoksifilin

Fosfodiesterazı baskılar. Lipoliz sağlar. Eritrositlerin

kapillerlerden geçişini kolaylaştırır. Eritrositlerin şekil

değiştirmelerine olanak verir (2,6).

Kofitol (Cynara scolimus)

Enginar ekstresidir. Aktif madde cynnarin’dir. Direkt lipolitik

ve diüretik etkisi vardır. Hepatoprotektan özellikleri vardır.

Koloretik etkilidir. Kolesterol düzeylerini düşürür. Koenzim

NAD-NADH ve NADP-NADPH sentezlerini uyarır. Selülit,

ödem ve skleroderma tedavilerinde kullanılır (2,6).

Fosfatidilkolin

Lesitinin sıvı formudur. Hücre membranının ana fosfolipid

bileşenidir. Deri elastisitesini artırır. Kolin grubu

asetilkolinin prekürsörüdür. Adipositlerde kolesterol

solubilitesini artırır. Kolesterol ve trigliserit metabolizmasını

modifiye eder. Kolesterol metabolizmasını düzenleyen

apolipoproteinlerin esensiyal bir bileşenidir. Lipolizde

kullanılır. Adiposit hücre membranını parçalar. Doğal olarak

oluşan bir fosfolipiddir (3). Enjekte edilen fosfatidilkolinin

lokalize yağ birikintilerini nasıl yok ettiği henüz tam olarak

anlaşılamamıştır. Bir hipotez; subkutan olarak enjekte

edilen fosfatidilkolinin doku lipazlarını aktive ederek yağları

hidrolize ettiği yönündedir. Fosfatidilkolin enjeksiyonları

son zamanlarda bölgesel zayıflamada popüler olmaya

başlamıştır. Bir çok klinik çalışma fosfatidilkolin

enjeksiyonlarının zayıflama ve kilo vermede işe yaradığını

bildirmektedir (10,11,12). Bu enjeksiyonların uzun

dönem sonuçları yağ depolarının kalıcı olarak azaldığını

göstermektedir. Vücut şekillendirmek amacıyla kullanılacağı

zaman 5 cm2 lik bir alana 100 mg fosfatidilkolin enjekte

edilir. İki hafta arayla tahmini ortalama altı seans uygulama

yapılır (11).

Deoksikolat

Hücrede lizise neden olur. Doğal deterjan etkilidir.

Solüsyonlarda fosfatidilkolinin suda çözünebilmesini sağlar.

Subkutan yağ dokusunun içerisinde lobüllerde, akut ve kronik bir inflamasyon başlatır. Sonunda yeni kollagen üretimi

gözlenir (3,13,14).

L-Karnitin

Bir yağ taşıyıcısıdır. Serbest yağ asitlerini mitokondriye

taşır. Mutlaka lipolitik bir ilaçla birlikte kullanılmalıdır.

Aminoasit yapısındadır (3,6).

Kafein


Metilksantin türevidir. Fosfodiesteraz enzimini inhibe

ederek intrasellüler cAMP konsantrasyonunu artırır.

Adipositleri katekolaminlere karşı duyarlandırır. Selülit,

yağ yakma ve antiaging amaçlı kullanılır. Merkezi sinir

sistemi uyarıcısıdır. Taşikardiye neden olabilir. Bir seansta 88

Dermatoz 2010 ; 1(2) : 85-89.

Derleme

yapımını artırarak konnektif dokuyu destekler. Kollagenproteinlerinin sentezi sırasında hidroksilasyon işlemi için

C vitamini gereklidir. Bu şekilde daha sağlam kollagen

dokusu oluşmaktadır. Melanin sentezini inhibe eder (17).

Vitamin E (Alfa tokoferol)

Yağda çözünen bir vitamindir. Antioksidan etkilidir. Yüz

rejuvenasyonunda kullanılır (2,16).

Oligoelementler

Destek tedavide kullanılabilir. Çinko (Zn) ve kükürt (S) yağlı

ciltlerde etkilidir. Bakır (Cu) ve gümüş (Ag) enzimatik, hücre

metabolizmasını uyarmak için etkilidir (16).

Hyaluronik asit

Yaşayan tüm organizmalar için gerekli olan doğal bir

maddedir. Konnektif dokuda katı ve göz çevresinde sıvı

formunda yüksek konsantrasyonda bulunur. Hyaluronik

asit deri dokusunda jel formunda olup kollagen ve elastik

fibriller arasındaki alanı doldurur. Deri dokusundaki

görevleri; kan dolaşımı sırasında yaşamsal maddelerin

hücrelere transportunu sağlar, deriyi nemlendirir,

mekanik ve kimyasal hasara karşı yastık görevi ile

dokuları korur. Çevresel faktörler (güneş ışığı ve hava

kirliliği gibi) ve yaşlanma sonucunda zamanla dokudaki

hyaluronik asit parçalanır ve hasara uğrar. Son yıllarda HA’in

sentetik formları kozmetik dermatolojide kırışıklık

tedavisinde kullanılmaktadır. Yaşlı ve hasarlı deride

kırışıklıklar boyunca nokta veya tünelizasyon tekniği

kullanılarak uygulanır. Direkt dolgu maddesi olarak

kullanılan hyaluronik asidin yanında mezolift amaçlı olarak

kullanılabilecek kombine hyaluronik asit preperatları da

mevcuttur. Hyaluronik asit içeren ürünler nappaj, nokta

veya intradermal olarak enjekte edilebilir (2,6).

Glikozaminoglikanlar

GAG’lar; kondroitin-4-sülfat, kondroitin-6-sülfat, dermatan

sülfat ve heparan sülfat içerirler. GAG’lar ekstrasellüler

matriksteki proteinlere bağlanarak kollagen fibrilleri

desteklerler. GAG enjeksiyonu ile kollagen yapımı ve

gelişimi stimüle olur, kollagen fibriller stabilize olurlar.

GAG’lar mezoterapide stria, cilt kırışıklıkları ve alopesi

tedavisinde kullanılmaktadır. Bazen enjeksiyon bölgesinde

lokal ödem, eritem ve ekimoz oluşabilir (6).

Minoksidil

Antihipertansif bir ajandır. Kullanıldığı alanda hipertrikoza

neden olur. Alopesi areata ve androgenetik alopesi

mezoterapilerinde kullanılır. Kılın anagen faz süresini uzatır

ve lokal vazodilatasyona neden olur. Etkisini kıl folikülindeki

keratinositlerde proliferasyon ve dermal papillalarda

androjen metabolizmasında değişiklik yaparak gösterir (2).

Finasterid

5α-redüktaz inhibitörüdür. Testosteronun dihidrotestosterona dönüşümünü engeller. Erkeklerdeki androgenetik alopesi

Yohimbin

Kompetitif alfa-2 antagonisti ve beta-3 agonistidir. Beta-3

reseptörlerinin uyarılması lipolitik etki gösterir. Lipolitik,

vazodilatör ve duysal sinir uçlarında anestetik etkiyi

gösterir. Vazodilatasyon yaparak kan basıncını düşürür.

Afrodizyak özellikleri de mevcuttur (6).

Aesculus

Homeopatik bir ilaçtır. Vitamin P özelliklerine sahiptir.

Antiödem ve antiinflamatuvar özellikleri vardır (6).

Vitamin A (Retinoik asit)

Dermisteki fibroblastik aktiviteyi artırır ve yeni kollagen

yapımına neden olur. Korneum tabakasının

eksfoliasyonuna ve yeni damar oluşumuna yol açar. Yüz rejuvenasyonunda kullanılır. Daha çok yağlı, gözenekleri açık

ciltlerde kullanılmalıdır (2).

B1 vit (Tiamin)

Mikrosirkülasyonu artırarak, karbonhidrat metabolizmasına

yardımcı olur (6).

B2 vit (Riboflavin)

Vücudun oksijen kullanımı, karbonhidrat, yağ ve aminoasit

metabolizması için gereklidir (6).

B3 vit (Nikotinik asit)

Hücrelerde enerji salınımını düzenler, sirkülasyonu ayarlar

ve sağlıklı cilt oluşumuna yardımcı olur (6).

B5 vit (Pantotenik asit)

Sağlıklı deri, kas ve sinir sistemi oluşumunda yardımcıdır.

Saçların grileşmesini ve kırışıklık oluşumunu önler.

Epitelizandır. Alopesi tedavisinde kullanılır (6,16).

B6 vit (Pridoksin)

İmmun sistem için yardımcıdır (6).

B7 vit (Biotin)

İmidazol-4-pentanoik asittir. Gebelik, uzun süre parenteral

beslenme, malnütrisyon, hızlı kilo kaybı gibi durumlarda

gelişen biotin yetersizliklerinde oral olarak uygulanır.

Bunlara ilaveten, alopesi, kırılgan tırnaklar, seboreik

dermatit ve hafif depresyon tedavilerinde de kullanılır. Biotin

takviyesi; interferon ve interlökinlerin aktivitesini zayıflatır,

lenfositlerin sayısını azaltır (2,16).

B8 vit (İnositol)

Diyabetik nöropati, insomnia, panik atak, depresyon,

şizofreni endike olduğu durumlardır. Yüz rejuvenasyonunda kullanılır. İnositol hücre membran fosfolipidlerinin ana

bileşenlerindendir (16).

Vitamin C (L-Askorbik asit)

İmmun sistemi güçlendirir. Dokuları serbest radikallerin

hasarından korur. Antioksidan etkilidir. Kollagen 89

Dermatoz 2010 ; 1(2) : 85-89.

Derleme


ve benin prostat hiperplazisi tibbi endikasyonlarıdır (16).

Dutasterid

5α-redüktaz inhibitörüdür. Normalde benin prostat

hiperplazisinde kullanılır. Mezoterapide androgenetik

alopesi tedavisinde kullanılır. %3 oranında

libido kaybı ve %5 impotans görülebilir (16).

Flutamid

Anti-androjen etkilidir. Alopesi tedavisinde kullanılır (16).

Alopesi Minoksidil, finasterid, dutasterid, biotin, bepanthene, lidokain, multivitamin, T3/T4 hormon

Selülit


Konjonktil, kofitol, fosfatidil kolin, deoksikolat, pentoksifilin, hyaluronidaz ya da kollagenaz; karnitin;

kalsiyum piruvat; aminofilin ya da kafein; kumarin, enginar ekstresi, melilot ya da ginko biloba

Yüz

gençleştirmeX-ADN, hyaluronik asit, alfa-lipoik asit, lidokain, DMAE, multivitamin, tretinoin

Herpetik

nevralji

Lidokain, asiklovir, kortikosteroidler

Tendinit Lidokain ya da prokain, piroksikam, ketorolak, kalsitonin

Laser Therapy. 2005; 7: 147.

10. Rotunda AM, Suzuki H, Moy RL, Kolodney MS. Detergent

effects of sodium deoxycholate are a major feature of an injectable

phosphatidylcholine formulation used for localized fat dissolution.

Dermatol Surg 2004; 30: 1001–8.

11. Rittes P. The Use of Phosphatidlycholine for Correction of Localized

Fat Desposits. Aesth Plast Surg 2003; 27: 315-8.

12. Hexsel D, Serra M, Mazzuco R, Dal’Forno T, Zechmeister D.

Phosphatidylcholine in the treatment of localized fat. J Drugs Dermatol

2003 ;2: 511–8.

13. Rose PT, Morgan M. Histological changes associated with

mesotherapy for fat dissolution. J Cosmet Laser Ther 2005; 7: 17–9.

14. Duncan DI, Hasengschwandtner F. Lipodissolve for subcutaneous fat

reduction and skin retraction. Aesthetic Surg J 2005; 25: 530–543.

15. www.mesotherapyworldwide.com

16. James L. The pharmacopeia of mesotherapy: The pharmacology of

some commonly used medications in mesoglow and non-surgical body

contouring. Madhere S. Aesthetic Mesotherapy and Injection Lipolysis

in Clinical Practice. 2nd Ed. New York: Taylor & Francis Group; 2006.

p.145-175.

17. Gökdemir G. Yüz Mezoterapisi. 4. Uludağ Dermatokozmetoloji

Günleri Sempozyum Kitabı 2007; p.23-32.

Kaynaklar

1. Serdaroğlu S, Kutlubay Z. Mezoterapi. In:Tüzün Y, Gürer MA,

Serdaroğlu S, Oğuz O, Aksungur VL. Dermatoloji. 3. Baskı.

İstanbul:Nobel 2008; p.2357-2365.

2. Le Coz J. Traite de mesotherapie. In: Masson JC. Paris, Academic,

2004. p.1-248.

3. Rotunda AM, Kolodney MS. Mesotherapy and phosphatidylcholine

injections: Historical clarification and review. Dermatol Surg 2006; 32:

465-80.


4. Vedamurthy M. Mesotherapy. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2007;

73: 60-62.

5. Tennstedt D, Lachapelle JM. Cutaneous adverse effects of

mesotherapy. Ann Dermatol Venereol 1997; 124: 192-6.

6. Leibaschoff G, Steiner D. Mesotherapy in the Treatment of Cellulite.

Goldman MP, Bacci PA, Leibaschoff G, Hexsel D, Angelini F. Cellulite:

Pathophysiology and Treatment. 1st Ed. New York: Taylor & Francis

Group; 2006. p.263-286.

7. Matarasso A, Pfeifer TM. Mesotherapy for body contouring. Plast

Reconstr Surg 2005; 115: 1420–4.

8. Rohrich RJ. Mesotherapy: what is it? Does it work? Plast Reconstr

Surg 2005; 115: 1425.

9. Adam MR. Cellulite: Is there a role for injectables? J of Cosm and

Tablo 1. Mezoterapi İlaçları (1,3,6)Orijinal çalışma için h ttp://www.dermatoz.org/makaleler/02/dermatoz_makale_mezoterapi.pdf

Yüklə 55,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə