Dərsin psixoloji təhlili. Duyğu və onun növləri. Şagird şəxsiyyətinin öyrənilməsiYüklə 17,68 Kb.
tarix21.04.2017
ölçüsü17,68 Kb.
növüDərs
Psixologiya fənnindən imtahan sualları.
V kurs


 1. Psixolgiyanın predmeti və vəzifələri.

 2. Psixologiyanın tədqiqat metodları.

 3. Tərbiyənin idarə olunması və özünütərbiyə.

 4. Yaş psixologiyasının tədqiqat metodları.

 5. Azərbaycanda psixologiya elminin inkişafı.

 6. Hafizənin növləri.

 7. Dərsin psixoloji təhlili.

 8. Duyğu və onun növləri.

 9. Şagird şəxsiyyətinin öyrənilməsi.

 10. Kiçik yaşlı məktəblilərdə təxəyyülün inkişafı.

 11. Psixi inkişaf və təlim.

 12. Təfəkkürün əsas formaları.

 13. Emosiya və hislər haqqında anlayış. Emosional halətlər.

 14. Pedoqoji psixologiyanın başqa elmlərlə əlaqəsi

 15. Qabliyyətlər haqqında anlayış.Ümumi və xüsusi qabliyyətlər

 16. Səfərbəredici bacarıq və vərdişlər.

 17. Yeniyetmələrdə yaşlılıq hissinin formalaşması.

 18. Erkən uşaqlıq yaşının xarakteristikası.

 19. Ağlın keyfiyyətləri.

 20. Psixologiya elminin əsəs cərəyanları.

 21. Kiçik məktəbli şəxsiyyətinin inkişafı.

 22. Təşkilatçılıq qabiliyyətləri.

 23. Erkən gənclik dövründə təlim fəaliyyəti və idrak proseslərinin inkişafı.

 24. Pedoqoji mərifət.

 25. Ali sinir fəaliyyətinin xüsusiyyətləri.

 26. Pedoqoji fəaliyyətin psixoloji xüsusiyyətləri.

 27. Fəaliyyət və şəxsiyyətin formalaşması.

 28. Uşağın məktəb təlimə psixoloji hazırlığı.

 29. Nitq, onun funksiyası və növləri.

 30. Uşağın məktəb təliminə psixolji hazırlığı.

 31. Təfəkkür haqqında anlayış və onun növləri.

 32. Pedoqoji ünsiyyətin psixoloji mexanizmləri.

 33. Məktəbəqədər uşaqların əqli proseslərin əsas xüsusiyyətləri.

 34. Fəaliyyət və onun növləri.

 35. Pedoqoji psixologiyanın əsas bölmələri.

 36. Ali sinir fəaliyyətinin xüsusiyyətləri.

 37. Şagirdlərin əxlaq tərbiyəsinin psixoloji əsaları.

 38. Şəxsiyyətin inkişafı və ona təsir edən amillər.

 39. Ali hislər və onların inkişafı.

 40. Kiçik yaşlı məktəblilərin anatomik fizoloji xüsusiyyətləri.

 41. Şagird şəxsiyyətinin öyrənilməsi.

 42. Kiçik məktəblilərdə hislərin inkişafı.

 43. Heyvanlar aləmində psixkanın inkişafı.

 44. Uşağın psixi inkişafının hərəkətverici qüvvələri.

 45. Müəllim şəxsiyyətinin pedoqoji fəaliyyətində rolu.

 46. Kiçik yaşlı məktəblilərdə diqqətin inkişafı.

 47. Yeniyetməlik yaşının ümumi xarakteristikası.

 48. Kiçik yaşlı məktəblilərin anatomik fizioloji xüsusiyyətləri.

 49. Dərsdə problemli situasiyanın yaradılması yolları və təfəkkür fəliyyətində onun rolu.

 50. Xarkter haqqında anlayış.

 51. Kiçik məktəblilərin təlim fəaliyyətinin quruluşu və təşkili.

 52. Müassir dərs və təlim prosesinin optimallaşdırılması yolları.

 53. Kiçik yaşlı məktəbli şəxsiyyətin formalaşması.

 54. Tərbiyəvi təsirlərin psixoloji cəhətdən əsaslandırılması.

 55. Hafizə anlayışı. Fizioloji əsasları

 56. Uşağın məktəbə daxil olması ilə əlaqədar onun həyatında baş verən dəyişikliklər

 57. Kiçik yaşlı məktəblilərdə hafizənin öyrənilməsi

 58. Kommunikativ qabiliyyətlər.

 59. Öyrənmədə müvəffəqiyyət və müvəffəqiyyətsizliyin əsas xüsusiyyətləri.

 60. Məktəbəqədər dövrdə uşağin psixi inkişafında oyunun rolu.

 61. Pedoqoji təxəyyül.

 62. Qabiliyyətlərin formalaşması, təbii imkanlar və fəaliyyət.

 63. Təlim prosesi pedoqoji psixologiyanın nəzəri və tədbiqi problemi kimi.

 64. Pedoqoji psixologiyanın əhəmiyyəti və tədqiqat metodları.

 65. Yeniyetməlik yaşının idrak proseslərinin inkişafı.

 66. Təfəkkürün inkişafında nitqin rolu.

 67. Pedoqoji fəaliyyət zamanı müəllimin qarşılaşdığı çətinliklər.

 68. Temperament tiplərinin psixoloji xarakteristikası.

 69. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ünsiyyətin inkişafı.

 70. Diqqət və onun növləri.

 71. Çağalıq və körpəlik yaşında fiziki inkişafın mərhələləri.

 72. Müəllim şəxsiyyətin peşə, pedoqoji istiqamətliliyi.

 73. Təlim fəaliyyətində texniki vastələrdən istifadənin və psixoloji əsasları.

 74. Qabiliyyət və istedad.

 75. Yeniyetməlik yaşının idrak proseslərinin inkişafı.

 76. Tərbiyəvi tədbirlərin psixoloji cəhətdən əsaslandırılması.

 77. Körpənin psixi inkişafı.

 78. Müəllim şəxsiyyətinin pedoqoji fəaliyyətində rolu.

 79. İradə haqqında anlayış və insanın iradi keyfiyyətləri.

 80. Kiçik yaşlı məktəblilərdə qavrayışin inkişafı.

 81. Diqqətin paylana bilmə qabiliyyəti.

 82. Kiçik yaşlı məktəblilərdə nitqin inkişafı.

 83. Erkən gənclik dövründə şəxsiyyətin inkişafı.

 84. Müəllimin pedoqoji bacarıq və qabiliyyətləri.

 85. Psixi inkişafın qanunauyğunluqları.

 86. İstiqmətləndirici bacarıq və vərdişlər.

 87. Kiçik yaşlı məktəblilərdə idrak proseslərinin inkişafı.

 88. Müəllimin izah edə bilmək qabiliyyəti (didaktik).

 89. Bacarıq, vərdiş və adətlərin təşəkkülü.

 90. Müəllim şəxsiyyəti və müəllimin pedoqoji ustalığının əsasları.

 91. Peşə fəaliyyətində və təlimdə fərdi üslub.

 92. Kiçik yaşlı məktəblilərin əmək fəaliyyətinin psixoloji xüsusiyyətləri.

 93. Şəxsi pedoqoji qabiliyyətlər.

 94. Hafizə prosesləri.


Tövsiyə olunan ədəbiyyat


 1. Ə.Bayramova, Ə.Əlizadə “ Psixologiya “ 2002

 2. R.Əliyev “ Psixologiya “ 2003

 3. H.Əlizadə “ Psixologiya “ 2003


Hazırlayanı : Fənn komissiyasının sədri : Cəlilova Valentina

Yüklə 17,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə