Doğum Tarihi: 10 Şubat 1963 Unvanı: Prof. Dr. Öğrenim DurumuYüklə 200,56 Kb.
səhifə5/6
tarix09.12.2016
ölçüsü200,56 Kb.
1   2   3   4   5   6

Öztekin (Tanrıverdi) S.D., “Kalp Cerrahisinde Uygulanan Pulmoner Arter (Swan-Ganz) Kateterlerine Bağlı Enfeksiyon Riskini Azaltmada Hemşirelik Önlemlerinin Etkinliği”, İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul – Doktora Tezi) künyeli çalışmanın atıf gösterildiği yayınlar:

5.Gülseven B. Santral Venöz Basınç Kateterlerini Doğru Kullanıyor Muyuz?, Yoğun Bakım,1997;2: 91.


6. Çelik S, Kanan N. Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastalarda Hastane İçi Taşınmaya Bağlı Komplikasyonların Önlenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 2003;7(2): 96-99.
(Öztekin D. Perkütanöz Endoskopik Gastrostomi Gerçekleştirilen Hastada Hemşirenin Rolü., Ostomi Dergisi, 2005;1:16-17) künyeli çalışmanın atıf gösterildiği yayınlar:
7.Çavdar İ. Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG)’ de Hasta Bakımı. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi,2004;11(4):174-177.
Öztekin, D. Endoskopi Birimlerinde Radyasyon Güvenliği, Ulusal Cerrahi Kongresi (26-30 Mayıs 2004, Antalya) Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Panel ve Bildirileri Kongre Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2005: 327-35 künyeli çalışmanın atıf gösterildiği yayınlar:
8.Akyüz N. Endoskopide Çalışanların Karşı Karşıya Oldukları Riskler ve Korunma Yolları. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 2006;13(4):178-181.
(Güden M., Akpnar B., Çaynak B., Türkoğlu Ç., Özyedek Z., Sanisoğlu İ.,Sağbas E., Aytekin S., Öztekin S.D. Left Versus Bi-Atrial Intraoperative Saline-Irrigated Radiofrequency Modified Maze Procedure for Atrial Fibrillation. Cardiac Electrophysiology Review, 2003;7(3): 252-258 künyeli çalışmanın atıf gösterildiği yayınlar:

9.Çaynak B., Bayramoğlu Z., Sağbaş E., Sanisoğlu İ., Güden M., Akpınar B. Atriyal fibrilasyonun cerrahi tedavisi: Uzun dönem sonuçlar, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2006; 14(4) :260-265.


Öztekin D.S., Ucuzal, M., Öztekin İ., İşsever H. Nursing Students’ Willingness to Use Complementary and Alternative Therapies for Cancer Patients: İstanbul Survey. Tohoku Journal of Experimental Medicine 2007; 211(1): 49-61 künyeli çalışmanın atıf gösterildiği yayınlar:
10.Özkan I.A., Kulakaç Ö. Complementary and Alternative Medicine in Gynecologic Oncology: A Critical Review of the Literature. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2009;29(6):1695-1704
Öztekin S.D.(2008) Endoskopik Girişimlerde Sedasyon, Analjezi ve İzlem. (içinden) Endoskopi Hemşireliğine Giriş, Alter Yayıncılık, Ankara, p.88-103 künyeli çalışmanın atıf gösterildiği yayınlar:

11.Akyüz N.Endoskopide Bilinçli Sedasyon ve Hemşirenin Rolü. Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi 2008;15(4):163-169.


Öztekin S.D. “Kulak Hastalıklarında Hemşirelik”, Alter Yayıncılık, Ankara, 2007.(152 syf)

12. Uçak H.,Kıvrak N. (2011).Teknik Yazı Hasta ve Hasta Yakınları İçin Eğitim Materyali Hazırlanması; Geniz Eti ve Bademcik Ameliyatı Geçiren Çocuklar ve Aileleri İçin Boyama Kitapçığı. KBB-Forum 2011;10(2); 31-34.

www.KBB-Forum.net
Öztekin D.(2009). “Ameliyat Sonrası Uygulamalarda Kanıta Dayalı Öneriler.” (6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3-6 Mayıs 2009 Pine Bay Holiday Resort Kuşadası, İzmir; tam metin-panel)

13. Akçay P, Beyece İncazlı S, Güney Kızıl E.Şahin Kaya N,Tan Aslan N, Zıngal H. Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı (s. 226-233) http://www.igkh.gov.tr/yeni/userfiles/files/39AMELIYATSONRASIHASTABAKIMI.pdf (erişim tarihi: 27.03.2015)E5.Doçentlik Sonrası ( 10 nolu bilimsel çalışma) toplamı: 4.2

E5.Toplam Puan: 51.94

7

2.8
2.8
2.8


2.1

7

7

7


7

2.24

4.2

7

7

7

F-PATENTLER
1. Yurt dışı

100

2. Yurt içi

50

G- EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

(Dekanlıkça, yüksekokul veya ilgili Enstitü Müdürlüklerince belgelenecektir.)
1. Haftalık zorunlu ders yükünden fazla ders vermek (1 yarıyıl)

(Örgün Öğretim, Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Dersleri)

(Son akademik yükseltilmeden sonraki dönem için geçerlidir. Vakıf Üniversitelerinde ve ücretli ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans vb. gibi programlarda verilen dersler dikkate alınmaz.

(Toplam 20 puanı aşamaz.)

2

2. Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış olmak koşuluyla) (Toplam 60 puanı aşamaz)
a) Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik

Tamamlanmış Doktora Tez Danışmanlığı
1.Sacide Yıldızeli Topçu: Kolorektal Cerrahi Girişim Geçiren Hastalarda Ameliyat Sonrası İleusun Önlenmesinde Sakız Çiğnemenin Etkisi, 17.02.2015
Tamamlanmamış Doktora Tez Danışmanlığı (puanlanmadı)

2.Selda Mert Boğa: Kalp Kateterizasyonu Sonrası Uygulanan Üç Farklı Pozisyonun Hastanın Sırt Ağrısı, Yaşamsal Bulguları ve Damarsal Komplikasyonları Üzerine Etkisi

3. Didem Öztürk:…..

4. Esra Alver….


20

20

--


b)Yüksek Lisans
1.Gülistan Karagöz Sırt boyun ve bel ağrıları olan ve Ameliyat Programına Alınan Nöroşirurji Hastalarının Ağrı Gidermede Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler (Yüksek Lisans Tezi) (27.09.2006)

2.Gülay Altun Uğraş. Nöroşiruji Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastaların Uykusunu Etkileyen Faktörler. (Yüksek Lisans Tezi) (24.07.2006)

3.Semiha Sayın. İstanbul İli Üniversite ve Devlet Hastaneleri Genel Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Servis Hemşirelerinin Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetimine İlişkin Bilgi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi) (2010)

4.Aylin Aydın: Ösofagogastroduodenoskopi uygulanacak hastaların, işlem öncesi anksiyete düzeyleri ile bilinçli sedasyon uygulanması arasındaki ilişkinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi) (03.08.2011)
Tamamlanmamış Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (puanlanmadı)
1.Kübra Arslan: Hemşirelerin Kanser Hastalarında Kullandıkları Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler

2.Karin Demirci: Hemşire ve Hastaların Ameliyat Sonrası Ağrı Tanılamalarının Karşılaştırılması

3.Cemile Güler: Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Hastaların Bakımını Üstlenen Bireylerin Taburculuk Dönemine İlşkin Bilgi Gereksinimleri

4.Müberra Maral: Laparoskopik Kolesistektomili Hastalarda Abdomial Distansiyona Bağlı Yaşamsal Bulgulardaki Değişiklikler

5.Özlem Kocaöz: Genel Cerrahi Kliniklerinde Yatan Hastalarda Verilen Ameliyat Öncesi Bilgilendirmenin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi

4. İmge Kevser Gürsoy Salman...

G2b. Doçentlik sonrası yayınlar toplam puanı (3 ve 4 nolu tezler): 14 puan

G2b.Toplam: 28


7
7


7

7


7

--

--
--
--

--


H- GÖRSEL ETKİNLİKLER

(Sadece İletişim Fakültesi için geçerlidir)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ KAPSAMINDA OLMAYAN İLAVE BİLGİLER VE BELGELER
I-Verdiği Seminerler, Konferanslar, kurum içi görevlendirmeler:
1. Atatürk”ün Milli Egemenlik Anlayışı, İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Perihan Velioğlu Anfisi, 28.04.1995.

2. Yüksek Öğretim Kurumu Eğitsel Etkinlikleri “ Atatürk,Gençlik ve Spor” 20 .05. 1996 İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Perihan Velioğlu Anfisi (Konferans)

3. Öztekin, D., Aksoy, G., Akyolcu, N., Öztekin, İ. ve Kanan, N. Koroner Arter Bypass Cerrahisinde (ACBG) Eşlerin Deneyimledikleri Kaygılar ve İstekleri.(Anabilim Dalı Etkinlikleri) Haziran, 1997 İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Perihan Velioğlu Anfisi (Konferans)

4.Kırığı olan yaşlı hastalarda hemşirelik bakımı Nisan 1998 T.C Emekli Sandığı , Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü, Şişli, İstanbul

5. Eczacıbaşı Evde Bakım Hemşireliği Eğitim Programı, Evde Genel Yara Bakımı Eczacbaşı, Etiler / İst 14.01.2001.

6. Kartal SSK Hastanesi, Hizmet içi eğitim programı. Reanimasyon Ünitelerinde Hizmet Sunumu ile ilgili Öncelikler 22 Haziran 2002 Kartal /İst.

7. Cumhuriyet Bayramı (D.Öztekin, S.Çelik) 25 Ekim 2004 İ.Ü F.N.H.Y.O Perihan Velioğlu Anfisi.

8.Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 26.08.2009 Çarşamba, st: 10, 2009-2010 Öğretim yılı Güz yarıyılı Lisansüstü programı mülakat jüriliği

9. Öztekin, D. “Ciddi Travmatik Beyin Yaralanmalarında Solunum Sürekliliğinin Sağlanmasına İlişkin Hemşirelik Girişimleri” Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 9. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 12-16 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi Belek Antalya (panel- özeti yok, program)

10.Öztekin, D. “Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon” Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 9. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 12-16 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi Belek Antalya (konferans - özeti yok, program)
O. Yurt Dışı Eğitim Sertifikası / Başarılı Araştırıcı Belgesi / Kongre Katılım Sertifikası/ Katılım Belgesi / Üyelik Belgesi / Kurs Katılım Sertifikası


  1. The Methodist Hospital, Cardiac Catheterization Laboratory Training. (1988) (Certificate)

(2) The Methodist Hospital –The Admiral Bristol Hospital–Baylor College of Medicine Symposium: Clinical Issues for the Practicing Physician-Cardiology and Orthopedics, İstanbul-Turkey July 3 and 4,1989. (Certificate)

(3) II. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, 21-25 Ekim 2000 Belek /Antalya (Katılım Belgesi)

(4) Joint Meeting on “Infection Control: New Perspectives “ İstanbul –Turkey October 7-9,1993. (Certificate)

(5) Ulusal Cerrahi Derneği Ulusal Cerrahi Kongresi 96, 15-19 Mayıs 1996, Antalya (Katılım Sertifikası)

(6) İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi

Simpozyumu, Uluslararası Katılımlı, 10-12 Eylül 1997 Magosa / Kıbrıs.(Katılım Sertifikası)

(7) TARK’97 XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,V. Yoğun Bakım Kongresi,V.Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi -Uluslararası Katılımlı- 24-28 Ekim 1997,Bursa. Katılım Sertifikası)

(8) Ulusal Cerrahi Derneği Ulusal Cerrahi Kongresi 98, 6-10 Mayıs 1998, İzmir.(Katılım Sertifikası)

(9) Marmara Üniversitesi, I.Ulusal Evde Bakım Kongresi, 24-26 Eylül 1998,İstanbul. (Katılım Sertifikası)

(10) Göğüs Kalp ve Cerrahisi Derneği, V.Ulusal Göğüs Kalp ve Cerrahisi Kongresi ;20-24 Ekim1998,Antalya.(Katılım Sertifikası)

(11) I.Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi –Uluslararası Katılımlı- 17-20 Aralık 1998, Bursa. (Katılım Sertifikası)

(12) T.C Emekli Sandığı Dinlenme ve Bakımevi Müdürlüğü, Seminer (Konu: Geriatrik Hastalarda Kırık ve Hemşirelik Bakımı ).(Teşekkür Belgesi)

(13) 11”th International Intensive Care Symposium May 14-15, 1999, İstanbul (Sertifika)

(14) III. Onkoloji Hemşireliği Kursu, Topkapı Eresin Otel, İstanbul 3-5 Haziran 1999 (Katılım Sertifikası )

(15) İ.Ü Mezuniyet Şöleni Etkinlikleri, 10 Temmuz 1999, Diploma Komisyon Üyeliği-Sevk ve İdare Grubu Üyesi (Teşekkür Belgesi)

(16) 3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi ,31 Ağustos-4 Eylül 1999 Antalya (Katılım Belgesi)

(17) XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, VII. Yoğun Bakım Kongresi, VII. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi Tark 99 ,27-31 Ekim 1999 ,Mersin (Katılım Belgesi)

(18) First Oxford Euroasian Wound Healing Days,19-21 Nov 1999, Antalya (Sertifika )

(19) Yara Bakım ve Tedavi Kursu, İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İ.Ü.C.T.F Hastanesi Hemşireleri Derneği, 23-24 Mayıs 2000,İstanbul .(Katılım Belgesi)

(20) EACTA 2000, 20-24 Haziran 2000 Arhous- Kopenhagen /Denmark (Katılım Belgesi)

(21)BACCN 2000, International Critical Care Nursing Conference, 18’th-21’th Sept, Edinburgh /UK (Sertifika)

(22) II. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu 24 Ekim 2000 Belek Antalya (Katılım Belgesi)

(23) I.Uluslararası & V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül 2001, Dedeman Otel, Kapadokya / Nevşehir (Katılım Belgesi)

(24) Kartal SSK Hastanesi Hizmetiçi Eğitim Programı, 22 Haziran 2002 (Katılım Belgesi)

(25) EACTA 2002, Jul 12-15, 2002, Dublin /Ireland (Katılım Sertifikası)

(26) Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu-I, 21-23 Mayıs 2003, İstanbul (Katılım Belgesi)

(27) 4th Congress of EFIC, Pain in Europe IV, Sept, 2-6, 2003, Praha. (Katılım Belgesi)

(28) 2. Uluslararası-9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-11 Eylül 2003 Mirage Park Resort Hotel, Kemer – Antalya (Katılım Belgesi)

(29) Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, 8.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, 10-11 Ekim 2003, Crowne Plaza Hotel, İstanbul (Katılım Belgesi)

(30) XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi /I.Ortopedi Hemşireliği Kursu 18-23 Ekim 2003 Grand Cevahir Kongre Merkezi /İstanbul (Katılım Belgesi)(31) Türk Cerrahi Derneği, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Hemşirelik Seksiyonu, Endoskopi Hemşireliği Kursu, 26-30 Mayıs 2004, Pine Beach Hotel, Belek / Antalya (Katılım Belgesi).

(32) Türk Cerrahi Derneği, Ulusal Cerrahi Kongresi 2004, Hemşirelik Seksiyonu, Endoskopi Hemşireliği Kursu, 26-30 Mayıs 2004, Pine Beach Hotel, Belek / Antalya (Teşekkür Belgesi).

(33) EACTA 2004, 9-11 June, 2004, London, England

(34) 3rd World Congress, World Institute of Pain, 21-25 Sept, 2004, Barcelona, Spain.

(35) Uluslar arası Katılımlı, III. Ulusal Akupunktur Kongresi, 8-10 Ekim 2004, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryum Salonu, İstanbul (Katılım Belgesi)

(36) 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 21-26 Mayıs 2005 Belek / Antalya (Üyelik Belgesi)

(37) 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 21-26 Mayıs 2005 Belek / Antalya (Katılım Sertifikası)

(38) VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Hemşirelik Seksiyonu, Lütfi Kırdar Spor ve Sergi Sarayı, 21-24 Eylül 2005, İstanbul (Katılım belgesi)

(39) 6th Congress of the International Federation of Infection Control, October 13-16, 2005, İstanbul. (Certificate of Attandance)

(40) 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım 2005, Side Silence Beach Resort (Katılım Belgesi)

(41) EACTA 2006, May, 24-27 2006 Venice Italy (Certificate)

(42) Ulusal Cerrahi Kongresi 2006, 24-28 Mayıs Antalya (Katılım Sertifikası)

(43) İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince, Sn. Rektörümüz Prof. Dr. Mesut Parlak ve Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreteri Prof.Dr. Feyza Erkan Krause imzalı, Başarılı Araştırıcı Belgesi (İstanbul Üniversitesi Bilim Günleri/ 13-14 Nisan 2006), 6. 07. 2006 da Akademik Genel Kurul’ da teslim aldım. (Bkz: Başarı belgesi)


İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 08 Mayıs 2015 Cuma günü “Bilim ve Sanat Şöleni” gerçekleştirilecektir (2014 yılı Bilimsel Yayın Araştırıcıları na Destek (BYP) Programı kapsamında Proje desteği ve başarılı çalışmalar onur plaketi )

(44) Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Hemşire-Tekniker-Teknisyen HTT-TRK 2. Eğitmen Programı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Konferans Salonu, Peykhane cad. Çemberlitaş, İstanbul, 25-27 Nisan 2007 (TRK Eğitmen Sertifikası)

(45) 6. Uusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) 26-29 Haziran 2007 İ.Ü Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu (sertifika)

(46) Euroanesthesia 2007, June 9-12, 2007, Munich, Germany. (poster), (Sertifika)

(47) Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 4-8 Eylül 2007, Tuğcan Otel, Gaziantep (Katılım Belgesi)

(48) Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 4 Eylül 2007, Endoskopik Aletlerin Dekontaminasyonu, Dezenfeksiyonu ve Sterilizasyonu Kursu, Tuğcan Otel, Gaziantep (Katılım Belgesi)

(49) Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 6 Eylül 2007, Cerrahi El Yıkama Kursu, Tuğcan Otel, Gaziantep (Katılım Belgesi)
(50) 4th World Congress: World Institute of Pain-WIP Sep-25-28, 2007, Budapest, Hungary (Katılım Sertifikası)

(51) Mies İstanbul 2007,3. Uluslar arası Minimal İnvasif Endokrin Cerrahisi Sempozyumu, 19-20 Ekim 2007, İstanbul.

(52) 1. Obezite Cerrahisi ve Tedavisi Sempozyumu, Askeri Müze Kültür Sitesi, Harbiye, İstanbul (Katılım Belgesi)

(53) 2. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, 29 Kasım- 1Aralık 2007, İstanbul (Katılım Belgesi)

(54) İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince, Sn. Rektörümüz Prof. Dr. Mesut Parlak tarafından verilen Başarılı Araştırıcı Belgesi (İstanbul Üniversitesi Bilim Günleri/ 16 Nisan 2008)

(55) Certificate of Participation, Erasmus Programme, Teaching Staff Mobility, 06 May 2008-16 May 2008 (16 hours of Lectures), Lund University/Sweden

(56) 10. Ulusal Ağrı 9. Ulusal Rejiyonel Anestezi Kongresi, 12-15 Haziran 2008, Polat Renaissance İstanbul Hotel

(57) Doçentlik Belgesi (10.10.2008)

(58) İ.Ü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Uluslar arası Çalışmalara Katkı Belgesi

(59) 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Katılım Belgesi)

(60) 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Teşekkür Belgesi)

(61) 10th European Trauma and Emergeny Surgery Congress, 13-17 May, 2009,Antalya, Rixos Sungate Hotel (Teşekkür Belgesi)

(62) 10th European Trauma and Emergeny Surgery Congress, 13-17 May, 2009,Antalya, Rixos Sungate Hotel (Katılım Belgesi)

(63) 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31” Ekim 2009 Kervansaray Otel, Lara Antalya (Katılım Belgesi)

(64) Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında “Afet Kültürü” Dersini vermek üzere…(Öğretim Üyesi olarak)

(65) İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü “Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı” İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 02 Ocak-03 Şubat 2012 (Teşekkür Belgesi)

(66) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İlk Yardım ve Sağlık Bilgisi dersi koordinatörlüğü (28.02.2012)

(67) İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi “Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı” İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 15 Şubat-19 Mart 2010 (Teşekkür Belgesi)


(68) 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Çeşme, İzmir (5-8 Mayıs 2011)- (Katılım Belgesi)

(69) ) 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Çeşme, İzmir (5-8 Mayıs 2011)- (Teşekkür Belgesi)

(70) İ.Ü Spor Birliği Kulübü 31 Mayıs 2012 (st: 10.00-12.00) İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ord. Prof. Dr. Burhanettin Toker Anfisi (Başhekimlik Binası)

(71) İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Beceri Oluşturma Komisyonu (Teşekkür Yazısı)

(72) İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Acil Kurtarma Birimi Kriz Masası Görevlendirme (31.05.2012)

(73) İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastaneleri Vakfı ve Mezunlar Derneği Mezunlar Günü Programı 9 Haziran 2012

(74) World Society of Disaster Nursing Research Conference (WSDN2012), 23rd -24th August 2012 City Hall, Cardiff, Wales, United Kingdom (sertifika)

(75) 9. Asian Congress of neurological surgeons and the 2nd Asian Neurosurgical Surgical Nursing Congress, 02-05 September 2012, Harbiye Cultural Center İstanbul (sertifika)

(76) 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi (Uluslararası Katılımlı 27-29 Eylül 2012 Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Ataşehir, İstanbul (Katılım Belgesi)

(77) T.C İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı (09 Nisan -11 Mayıs 2012) (Teşekkür Belgesi)

(78) “Excellence in Diabetes 2013” Conference 6-9 Şubat 2013İstanbul, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi,

İstanbul (sertifika)

(79) 9. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Nöroşirurji Hemşireleri Deneği, 12-16 Nisan 2013, Maritim Kongre Merkezi, Belek-Antalya (Teşekkür Belgesi)

(80) 9. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Nöroşirurji Hemşireleri Deneği, 12-16 Nisan 2013, Maritim Kongre Merkezi, Belek-Antalya (Katılım Sertifikası)

(81) 9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Maritim Belek Uluslar arası Kongre ve Fuar Merkezi, Antalya ( 19-23 Nisan 2013) (Katılım Sertifikası)

(82) İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimliği Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü “Acil Bakım Hemşireliği Sertifika Programı” İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 06 Mayıs-07 Haziran 2013 (Katılım Belgesi-Düzenleme Kurulu Üyesi)

(83) 19.Ulusal Cerrahi Kongresi--Katılım Belgesi, Rixos Sungate Vega Kongre Merkezi, 16-20 Nisan 2014 Antalya (Konuşmacı ve poster)

(84) 7th World Congress of the World Institute of Pain, Maastricht, Hollanda, May 7-10, 2014 (poster ve sertifika)

(85) 34th Annual ESRA Congress2015, Ljubljana, Slovenia, 2-5 September, 2015 (sertifika ve poster).

Bilimsel Toplantılara Katılım


Dinleyici Olarak

(1)The Methodist Hospital –The Admiral Bristol Hospital –Baylor College of Medicine,

Symposium: Clinical Issues for the Practicing Physician-Cardiology and Orthopedics,

İstanbul-Turkey July 3 and 4,1989

(2) Joint Meeting on “Infection Control: New Perspectives “ İstanbul –Turkey October

7-9,1993


(3) AIDS Savaşım Derneği-“Aids ‘de Alınacak Önlemler” ,1996 .AIDS Savaşım Derneği ,

İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

(4) IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu-Uluslararası Katılımlı-10-12 Eylül 1997 –Magosa /Kıbrıs (Sosyal Komite Üyeliği)

(5) Onkoloji Hemşireliği Kursu, Topkapı Eresin Otel, İstanbul 3-5 Haziran 1999

(6) Ulusal Göğüs Kalp ve Cerrahisi Kongresi; 20-24 Ekim 1998,Sirene City ,

Belek-Antalya (Dinleyici ve Oturum Başkanlığı)

(7) XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,VII. Yoğun Bakım Kongresi,VII. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi Tark 99 ,27-31 Ekim 1999 ,Mersin

(8) 3.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 1999 Antalya

(9) Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu,25 Şubat 2000, Taksim /İstanbul.

(10) Kitlesel Yaralanmalar ve Afet Hekimliği Sempozyumu,10 Mart 2000, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

(11) Yara Bakım ve Tedavi Kursu, İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İ.Ü C. T .F Hastanesi

Hemşireleri Derneği, 23-24 Mayıs 2000, İstanbul .

(12) EACTA 2000, 20-24 June, 2000 Arhous, Kopenhagen /Denmark

(13) II. Ulusal Akupunktur Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 4-6 Ekim 2002, Beylikdüzü-TÜYAP, İstanbul

(14) ”Hastalık Döneminde Karşılaşılabilecek Ruhsal Sıkıntılar ve Liazon “ Panel, 22.11.2002, Acıbadem Hastanesi Kadıköy Konferans Salonu, İstanbul

(15) Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, 12-18 Mayıs 2003, Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul

(16) 6.Ulusal Hepato Pankreato Biliyer 5. Avrupa IHPBA Kongresi, Lütfü Kırdar Spor ve Sergi Salonu, 28-31 Mayıs 2003,İstanbul

(17) Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, 8.Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu ,10-11 Ekim 2003, Crowne Plaza Hotel, İstanbul

(18)Kanser Tedavisinde Yenilikler, İstanbul Tıp Fakültesi Mayo Klinikleri Toplantıları, Divan Oteli,27 Ekim 2003.

(19)Hemşirelikte Nörolojik Yaklaşımlar Sempozyumu,19 Kasım 2003, Koç Üniversitesi Amerikan Hastanesi Toplantı Merkezi, İstanbul

(20) Çocuklarda antibiyotik kullanımı. İ.ÜFlorence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Perihan Velioğlu Anfisi, Dr.S. Çimen, Doç.Dr. Suzan Yıldız,4.12.2003

(21) Akreditasyon, İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Perihan Velioğlu Anfisi, Yard. Doç. Dr. Ü.Baykal, 11.12.2003

(22)Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Oditoryum, İ.Ü FNHYO Perihan Velioğlu Anfisi,12-14 Mayıs 2004

(23) Acıbadem Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü 14 Mayıs 2004 Hemşirelik Haftası Etkinlikleri-4 “ Kanıta Dayalı Hemşirelik”

(24) “Müziğin Ritmi” konulu konferans (İTÜ Devlet Konservatuvarı ), İ.Ü.Florence Nightingale

Hemşirelik Yüksekokulu, Perihan Velioğlu Anfisi, İstanbul, 03.05.2004

(25) ” Norveç’ te Yüksek Öğretim” konulu konferans İ.Ü.Florence Nightingale

Hemşirelik Yüksekokulu, Derslik I, İstanbul, 27.06.2005

(26) Sixth Congress of the International Federation of Infection Control, October 13-16, 2005,

İstanbul, Turkey (Katılım Sertifikası)

(27) ERASMUS Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı Kapsamında Norveç Bergen

Üniversitesi Etkinlikleri- 25 Kasım 2005 –İ.Ü FNHYO-Perihan Velioğlu Anfisi)

(28) Hemşirelik Haftası Öğrenci Etkinliği, 16 Mayıs 2006, İ.Ü FNHYO-Perihan Velioğlu Anfisi)

(29) IV. Ulusal Akupunktur Kongresi- Uluslararası katılımlı, The 4th National Acupuncture Congress Antalya- 15- 16- 17 Eylül 2006

(30) Doç Dr. Aytolan Yıldırım tarafından sunulan “Stratejik Planlama Eğitim Çalışması Bilgilendirme

Toplantısı”, 17 Ekim 2006, Perihan Velioğlu Anfisi, s. 13.00

(31) “Stratejik Planlama Eğitim Çalışması”, 5 Ekim 2006, İ.Ü F. N. H. Y. O. Fahrünnisa Seden

Kütüphanesi

(32) Yard. Doç. Dr. Merdiye Şendir, Ar. Gör. Gülay Yıldırım, “ Hemşirelik Kültürel Farkındalık

Modeli İle Bergen Ünivesitesi Hemşirelik Eğitimi ve Sağlık Hizmetlerine ilişkin izlenimler”,

19 Aralık 2006, Perihan Velioğlu Anfisi, st. 13.00

(33) Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu tarafından düzenlenen “İngiltere, Danimarka, İsveç ve Cape Town’da Yapılan Diyabet Hemşireliği ve Araştırma Programlarına İlişkin Deneyimler” 16 Ocak 2007

(34) Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu “Meme Kanseri” konulu seminer 16 Ocak 2007.

(35) İ.Ü F.N.H.Y.O Öğretim Anabilim Dalı’ nın katkılarıyla organize edilen Akbank Sanat Evi Karagöz Oyunları Ekibi, Hayali: Tacettin Diker, Karagöz Oyunu: Ters Evlenme, 26 Mart 2007, İ.Ü F. N. H. Y. O. Perihan Velioğlu Anfisi (Dinleyici)

(36) Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu tarafından düzenlenen “Prof. Dr. Perihan Velioğlu Günleri” 27 Mart 2007

(37) “Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı 51. Kuruluş Yıldönümü Toplantısı” 19 Nisan 2007

(38) İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İ.Ü. Bakırköy Sağlık Yüksekokulu, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Hemşirelik Haftası Programı’ 11 Mayıs 2007

(39) ERASMUS programı kapsamında, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu tarafından düzenlenen “ Norveç Bergen Üniversitesi Öğrenci Deneyimleri” 21 Mayıs 2007 konulu seminer

(40) 22 Haziran 2007 tarihinde İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu tarafından düzenlenen 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni’

(41) 26-29 Haziran 2007 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen, 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi’ “Uluslararası Katılımlı” İ.Ü Fen Fakültesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

(42) ERASMUS programı kapsamında “Evidence Based Nursing” ve “Patient Participation in Clinical Decision Making a Collaborative Effort Between Patients and Nurses” 24 Nisan 2007.

(43) 22. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Hemşire-Tekniker-Teknisyen HTT-TRK 2. Eğitmen Programı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Konferans Salonu, Peykhane cad. Çemberlitaş, İstanbul, 25-27 Nisan 2007 (TRK Eğitmen Sertifikası)

(44) Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 4 Eylül 2007, Endoskopik Aletlerin Dekontaminasyonu, Dezenfeksiyonu ve Sterilizasyonu Kursu, Tuğcan Otel, Gaziantep (Katılım Belgesi)

(45) Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 6 Eylül 2007, Cerrahi El Yıkama Kursu, Tuğcan Otel, Gaziantep (Katılım Belgesi)

(46) 1. Obezite Cerrahisi ve Tedavisi Sempozyumu, Askeri Müze Kültür Sitesi, Harbiye, İstanbul (Katılım Belgesi)

(47) 2. Ulusal Yara Bakımı Kongresi, 29 Kasım- 1Aralık 2007, İstanbul (Katılım Belgesi)

(48) 10. Ulusal Ağrı 9. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, 12-15 Haziran 2008, Polat Renaissance İstanbul Hotel

(49) İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezuniyet Töreni, Kağıthane Belediyesi, Kültür Merkezi Şehir Tiyatro Salonu, 30 Haziran 2008, St. 11.00-14.30

(50) XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, 5-9 August 2008, İstanbul (Sertifika)

(51) ‘Atatürk Neden Büyüktür? İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu,

Perihan Velioğlu Anfisi, 23.12.2008.

(52) Kuzey Tip firmasi: 8 Aralık 2009 st.15.00 Beceri ve İletisim Laboratuvarı Perihan Velioğlu Anfisi

(53) Yrd. Doc. Dr. Ergul Arslan : Cinsel Saldiriya Ugrayan Kadına Yaklasim ve Yasal Haklari - 18 Aralık 2009

St.14.30, Perihan Velioğlu Anfisi

(53) Prof.Dr. Semra Erdogan OMAHA Hemşirelik Sisteminde otomasyona Geçiş ve Hemşirelik

Eğitiminde Kullanımı-18 Aralık 2009, St.15.30, Perihan Velioğlu Anfisi

(54) EAU 6th South Eastern European Meeting, 1-2 October 2010, Istanbul, Turkey (Katılım Sertifikası)

(55) Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 27-29 Eylül 2012, Zübeyde

Hanım Kültür Merkezi, Ataşehir (Dinleyici)

(56) Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü-Hemşirelik

Bakım Kursu-1 27-28.12.2012 ( Teşekkür Belgesi)

(57) “Excellence in Diabetes 2013” Conference 6-9 Şubat 2013, İstanbul, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi,

İstanbul (sertifika)

(58)14th European Congress of Trauma and Emergency Surgery May 4 - 7, 2013, CITE - Centre de

Congrès Lyon, Lyon, France (sertifika)

(59) Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu SANERC Amerikan Hemşireler Yetki Belgelendirme

Merkezi, Sertifika No: 1009.2013-03

(60) 9. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Nöroşirurji Hemşireleri Derneği, 12-16 Nisan 2013 Maritim

Kongre Merkezi, Belek, Antalya (Katılım Belgesi)

(61) Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü- Temel Afet Bilinci

konulu konferans verildi (13 Mart 2014) St. 14.30-15.20

(62) İstanbul Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü, Eğitim Becerileri Kursu (İstanbul Süreci), Eğiticiler

Buluşması, 22-23 Aralık 2014, (Toplam 1.5 gün) İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi,

İstanbul (Katılım Belgesi-Dinleyici).

(63) 26 Mart 2015 Perşembe, st: 13:30, İ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

Perihan Velioğlu Amfisi "Perihan Velioğlu'nu Anma Günü" kapsamında "Değerler Yönetimi"

Sempozyumu (Dinleyici)

Poster İle

(1) Ulusal Cerrahi Kongresi’96,15-19 Mayıs 1996,Antalya

(2)XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,V. Yoğun Bakım Kongresi,V.Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi ;TARK’ 97-Uluslararası Katılımlı- 24-28 Ekim 1997,Bursa

(3)Ulusal Cerrahi Kongresi’ 98, 6-10 Mayıs 1998, Efes Kongre Merkezi, İzmir

(4) I.Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi –Uluslararası Katılımlı- 17-20 Aralık 1998, Uludağ Grand Yazıcı Otel, Bursa

(5)10’th International Intensive Care Symposium,May14-17 1998 Ceylan Intercontinental İstanbul.

(6) 11’th International Intensive Care Symposium, May 14-15 ,1999 Polat Renaissance Hotel,İstanbul .

(7) Wound Healing First Oxford Euroasian Wound Healing Days,19-21 Nov, 1999, Antalya

(8)9.Avrupa Cerrahi Kongresi ve Ulusal Cerrahi Kongresi 2000–Eurosurgery 2000, 20-24 Haziran 2000, İstanbul

(9) VI. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, Adora Golf Resort Otel, 21-25 Ekim 2000,Belek /Antalya .(Poster + Oturum Başkanlığı )

(10) I.Uluslararası & V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül 2001, Dedeman Otel, Kapadokya / Nevşehir

(11)Crush Sendromu ve İstanbul Depremine Hazırlık, 12.04.2002, Türk Nefroloji Derneği, İstanbul Şubesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı

(12) Hemşirelik Haftası Etkinlikleri, 13 Mayıs 2002, İ.Ü Fen Fakültesi Ord.Prof .Dr.Cemil Bilsel Konferans Salonu

(13) I.Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi,27-28 Eylül 2002, The Marmara Hotel, İstanbul

(14) Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, TARK 2002, 25-30 Ekim 2002, Belek /Antalya

(15) 2. Uluslararası-9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-11 Eylül 2003 Mirage Park Resort Hotel, Kemer – Antalya.

(16 ) TARK 2003, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 27 Kasım-1 Aralık 2003, Antalya

(17) EACTA-2004, European Academy of Anaesthesiology 2004 (EACTA 2004), June, 9-11, 2004,The 19th Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists-London /England (tartışmalı (slide) poster)

(18) 3rd World Congress, World Institute of Pain, 21-25 Sept, 2004, Barcelona, Spain .

(19) TARK 2004, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 1-5 Aralık 2004, Pine-Beach, Belek, Antalya.

(20) 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 21-26 Mayıs 2005 Belek / Antalya (poster)

(21) 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 21-26 Mayıs 2005 Belek / Antalya (poster)

(22) VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Lütfi Kırdar Spor ve Sergi Sarayı, Hemşirelik Seksiyonu, 21-24 Eylül 2005, İstanbul

(23) Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs 2006, Antalya

(24) EACTA 2006, 24-27 Mayıs, Venice-Mestre-İtalya

(25) Euroanesthesia 2007, June 9-12, 2007, Munich, Germany. (poster)

(26) Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 4-8 Eylül 2007, Tuğcan Otel, Gaziantep (poster).

(27) EAU 6th South Eastern European Meeting, 1-2 October 2010, Istanbul, Turkey (poster)

(27) 4th World Congress: World Institute of Pain-WIP Sep-25-28, 2007, Budapest, Hungary (Katılım Sertifikası)

(28) Ulusal Cerrahi Kongresi, 2008, Türk Cerrahi Günleri, 28-31 Mayıs 2008 Su Sesi Resort & Ela Quality Resort/ Antalya), (Sözlü sunu)

(29) 6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (poster)

(30) 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31” Ekim 2009 Kervansaray Otel, Lara Antalya (poster)

(31) EAU 6th South Eastern European Meeting, 1-2 October 2010, Istanbul, Turkey.(poster)

(32) World Society of Disaster Nursing Research Conference (WSDN2012), 23rd -24th August 2012 City Hall, Cardiff, Wales, United Kingdom (ingilizce sözlü ve poster bidiri)

(33) 9. Asian Congress of neurological surgeonsand the 2nd Asian Neurosurgical Surgical Nursing Congress, 02-05 September 2012, Harbiye Cultural Center İstanbul (İngilizce sözlü bildiri)

(34) 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi (Uluslar arası Katılımlı) Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, Ataşehir, İstanbul

(35) Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 9. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, 12-16 Nisan 2013 Maritim Kongre Merkezi Belek Antalya (poster)

(36) 14th European Congress of Trauma and Emergency Surgery
May 4 - 7, 2013, CITE - Centre de Congrès Lyon, Lyon, France. (poster)

(37) 19. Ulusal Cerrahi Kongresi & 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi (16-20 Nisan 2014) Rixos Sungate Vega Kongre Merkezi, Antalya (poster, oturum başkanı ve panelist olarak)

(38) 34th Annual ESRA Congress2015, Ljubljana, Slovenia, 2-5 September, 2015 (sertifika ve poster).
Bildiri İle
(1)”Samsun Geriatri Günleri “,19-21 Haziran1991, Samsun .

(2)Ulusal Cerrahi Kongresi’ 94, 13-14 Haziran 1994, The Marmara Oteli, İstanbul

(3)Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40.Yılı Simpozyumu,23 Haziran 1995,Atatürk Kültür Merkezi, İzmir

(4) IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Simpozyumu 1995 ,MRS Salonları ,Ankara.

(5) Ulusal Cerrahi Kongresi’ 96,15-19 Mayıs 1996, Antalya.

(6)XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, V. Yoğun Bakım Kongresi, V.Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi;TARK’ 97-Uluslararası Katılımlı- 24-28 Ekim1997,Bursa.

(7)Ulusal Cerrahi Kongresi’98, 6-10 Mayıs 1998,Efes Kongre Merkezi, İzmir

(8) V.Ulusal Göğüs Kalp ve Cerrahisi Kongresi;20-24 Ekim1998,Sirene City ,Belek-Antalya (Bildiri + Oturum Başkanlığı)

(9)II. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, 16-17 Eylül 1999,E.Ü Atatürk Kültür Merkezi , İzmir

(10) BACCN 2000, International Critical Care Nursing Conference ,18’th –21’th Sept 2000,Edinburgh /UK (sözlü sunum )

(11)II. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, 21-25 Ekim 2000 Belek /Antalya (Panel+Oturum Başkanlığı)

(12)EACTA 2002, Jul 12-15, 2002, Dublin /Ireland (sözlü sunum)

(13)Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu-1 Meme, Akciğer, Mide ve Kolo-Rektal Kanserler 21-23 Mayıs 2003 Topkapı-Eresin Otel, İstanbul (panel).

(14) 2. Uluslararası-9. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-11 Eylül 2003 Mirage Park Resort Hotel, Kemer – Antalya (Konferans)

(15) XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi /I.Ortopedi Hemşireliği Kursu 18-23 Ekim 2003 Grand Cevahir Kongre Merkezi /İstanbul (konferans)

(16) Türk Cerrahi Derneği Ulusal Cerrahi Kongresi 2004,Cerrahi ve Yoğun Bakım Hemşireliği 11. Kongresi, 26-30 Mayıs 2004, Pine Beach City-Belek/ Antalya, Laparoskopi ve Endoskopi Hemşireliği Kursu), (Konuşmacı)

(17) Uluslar arası Katılımlı, III. Ulusal Akupunktur Kongresi, 8-10 Ekim 2004, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryum Salonu, İstanbul (Konferans)

(18) 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 21-26 Mayıs 2005 Belek / Antalya (konuşmacı)

(19) VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Hemşirelik Seksiyonu, Lütfi Kırdar Spor ve Sergi Sarayı, 21-24 Eylül 2005, İstanbul (panel ve poster)

(20) 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 16-20 Kasım 2005, Side Silence Beach Resort (Panel)

(21) 19. Kalp Haftası, 9-15 Nisan 2007, Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Hemşirelik Kursu, The Marmara Otel, Balo Salonu, Taksim, İstanbul (Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Hemşireliği Kursu (Konferans),

(22) Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Haftası Etkinlikleri” “Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Hemşireliği Programı” 15 Mayıs 2007 (panel)

(23) Euroanesthesia 2007, June 9-12, 2007, Munich, Germany. (poster), (Sertifika)

(24) Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 4-8 Eylül 2007, Gaziantep

(25) 4th World Congress: World Institute of Pain-WIP Sep-25-28, 2007, Budapest, Hungary

(26) Mies İstanbul 2007,3. Uluslar arası Minimal İnvasif Endokrin Cerrahisi Sempozyumu, 19-20 Ekim 2007, İstanbul (panel)

(27) Ulusal Cerrahi Kongresi, 2008, Türk Cerrahi Günleri, 28-31 Mayıs 2008 Su Sesi Resort & Ela Quality Resort/ Antalya), (Sözlü sunu)

(28) 10th European Trauma and Emergeny Surgery Congress, 13-17 May, 2009,Antalya, Rixos Sungate Hotel (panel)

(29) 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 28-31” Ekim 2009 Kervansaray Otel, Lara Antalya (panel)

(30) 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Çeşme, İzmir (5-8 Mayıs 2011)- ( panel)

(31) World Society of Disaster Nursing Research Conference (WSDN2012), 23rd -24th August 2012 City Hall, Cardiff, Wales, United Kingdom (ingilizce sözlü ve poster bidiri)

(32) 9. Asian Congress of neurological surgeons and the 2nd Asian Neurosurgical Surgical Nursing Congress, 02-05 September 2012, Harbiye Cultural Center İstanbul (İngilizce sözlü bildiri)

(33) 14th European Congress of Trauma and Emergency Surgery
May 4 - 7, 2013, CITE - Centre de Congrès Lyon, Lyon, France. (sözlü bildiri)

(34) Türk Nöroşirurji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, 9. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi, Maritim Kongre Merkezi 12-16 Nisan 2013 Belek Antalya (sözlü bildiri ve panel ve konferans)

(35) 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Rixos Sungate Vega Kongre Merkezi, 16-20 Nisan 2014 Antalya (Konuşmacı ve poster)

(36) 7th World Congress of the World Institute of Pain, Maastricht, Hollanda, May 7-10, 2014 (poster sunu)

(37) İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Bilgilendirme Eğitimi 11 Haziran 2014 (Konuşmacı-Teşekkür Belgesi)

(38) Medipol Üniversitesi İnme ve Rehabilitasyonu Sempozyumu (15 Ekim 2014) Medipol Üniversitesi Konferans Salonu (Teşekkür Belgesi-Konuşmacı)

(39) Afetlerde Hassas Grupların Sağlık Bakımı, Uluslar arası Afet 14 Kongresi (31 Ekim – 2 Kasım) 2014, Bezmialem Üniversitesi ( Teşeşkkür Belgesi-Konuşmacı)Yüklə 200,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə