Dönem 2 Staj kurulu I. Ders Kurulu Dersin amacı Anahtar kelimelerYüklə 216,95 Kb.
tarix09.03.2017
ölçüsü216,95 Kb.
DERS AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ ŞABLONU
Dersin Adı

Porfirinlerin Kimyasal Yapı ve ÖzellikleriAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gültekin YÜCELDönem

2

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Porfirin, Porfirialar, Porfirin aranmasıÖğrenim hedefleri

 • İnsanlar için çok önemli bir makromolekül olan hemoglobinin alt yapısında yer alan kimyasal yapının öğrenilmesi,

 • Metabolik bozukluklarda( porfiria) ortaya çıkabilecek kimyasal yapıların öğrenilmesi,

 • İdrar ve dışkıda porfirin metaboliti aranması prensiplerinin öğrenilmesi.

Dersin Adı

Porfirinlerin senteziAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gültekin YÜCELDönem

2

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Porfirin sentezi, Suksinil koA, GlisinÖğrenim hedefleri

 • Hemoglobinin yapısında yer alan porfirin bileşikleri sentezindeki öncül maddelerin ve metabolik yolun öğrenilmesi.

Dersin Adı

Hem Sentezi ve KontrolüAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gültekin YÜCELDönem

2

Staj kurulu

I.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Hem, ALA sentetaz, hem sentezi kontrolü,Öğrenim hedefleri

 • Hemoglobinin yapısında yer alan porfirin bileşiği hem grubunun sentezinin öğrenilmesi,

 • Hem grubu sentezinde yer alan enzimlerin öğrenilmesi,

 • Hem grubu sentezinin kontrol kademesinde yer alan enzim ve mekanizmaların öğrenilmesi.

Dersin Adı

Hemoglobin Yapı ve MetabolizmasıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gültekin YÜCELDönem

2

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Hemoglobin, hemoglobin oksijen saturasyon eğrisi, Bohr etkisi,Öğrenim hedefleri

 • Hemoglobinin yapısının üç boyutlu öğrenilmesi,

 • Hemoglobinin oksijen taşıması ve bırakması,

 • Hemoglobinin oksijene ilgisinin düzenlenmesi,

 • Kanda hemoglobin düzeyi, hematokrit ve eritrosit sayısı kavramlarının öğrenilmesi.

Dersin Adı

Bilirubin metabolizmasıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gültekin YÜCELDönem

2

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Direkt, indirekt, konjuge, unkonjuge bilirubin, glukronil transferazlar, kanda bilirubin düzeyi, urobilinojen, sterkobilinojenÖğrenim hedefleri

 • Hemoglobin yıkımında yer alan hem oksijenaz enzim sistemi ve mekanizmaların öğrenilmesi,

 • Hemoglobin yıkımının son ürünü bilirubinin kimyasal yapı ve özelliklerinin öğrenilmesi,

 • Bilirubinin kan ve idrardaki düzeyleri, bilirubin konjugasyonu, konjuge, unkonjuge bilirubin kavramlarının öğrenilmesi.

Dersin Adı

Anemilerde Biyokimyasal yaklaşımAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gültekin YÜCELDönem

3

Staj kurulu

KLİ Hastalıkları Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Anemi, hemogram, demir eksikliği anemisi-talassemi ayırıcı tanısı, hemoliz göstergesi laboratuvar testleri, kanda ferritin, soluble transferrin reseptörü ölçümüÖğrenim hedefleri

 • Anemi kavramının öğrenilmesi,

 • Hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, RDW gibi hemogram parametrelerinin öğrenilmesi,

 • Normal hemogram parametrelerinin öğrenilmesi,

 • Anemi türleri, anemi-talassemi ayırıcı tanısının öğrenilmesi,

 • Hemolitik anemi tespitinde kullanılan testlerin öğrenilmesi.

Dersin Adı

Eritrosit enzimopatileriAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gültekin YÜCELDönem

3

Staj kurulu

KLİ Hastalıkları Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Eritrosit enzimopatileri,, G6PD yetmezliği, piruvat kinaz yetmezliği,, herditer sferositozÖğrenim hedefleri

 • Eritrosit metabolizmasında yer alan enzim eksiklikleri ve laboratuvar tanılarının öğrenilmesi,

 • En sık görülen eritrosit enzimopatilerinin tespiti,

 • Eritrosit membran defektlerinin öğrenilmesi.

Dersin Adı

Hemoglobinopatilerin BiyokimyasıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gültekin YÜCELDönem

3

Staj kurulu

KLİ Hastalıkları Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Hemoglobinopatiler,, talassemiler,, abnormal hemoglobinler,, cicle cell anemiÖğrenim hedefleri

 • Hemoglobinopatilerin tanımlanması,

 • Abnormal hemoglobinler ve talasemilerin öğrenilmesi,

 • Talasemilerde moleküler mekanizmalar,

 • Cicle cell anemi ve diğer abnormal hemoglobinopatilerdeki yapısal defektlerin öğrenilmesi.

Dersin Adı

Hemoglobinopatilerin Laboratuvar Tanı YöntemleriAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gültekin YÜCELDönem

3

Staj kurulu

KLİ Hastalıkları Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

HPLC ile talasemi taşıyıcılarının tespiti, sicle cell anemi tespiti, variant hemoglobinlerin tanısında kullanılan laboratuvar testleri.Öğrenim hedefleri

 • Talassemilerin tanısında kullanılan laboratuvar testleri,

 • HPLC ile talasemi taşıyıcılığının tespiti,

 • Cicle cell anemi tanısında kullanılan lab testlerinin öğrenilmesi,

 • Klinik olgular verilerek yorumlanması.

Dersin Adı

Asit-baz denge bozukluklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gültekin YÜCELDönem

3

Staj kurulu

KLİ Hastalıkları Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Kan pH sı, bikarbonat tampon sistemi, Henderson- Hasselbach denklemi, total karbon dioksit, p CO2 ölçümü,, metabolik asidoz,metabolik alkaloz, diabet ketoasidoz u, laktik asidoz, respiratuvar asidoz, respiratuvar alkaloz, solunum yetmezliği,, hiperpotasemik asidoz, hipopotasemik alkaloz


Öğrenim hedefleri

 • Tampon çözeltiler hakkındaki temel bilgilerin ve Henderson- Hasselbach denkleminin öğrenilmesi,

 • organizmada Asit-baz homeostazis inin öğrenilmesi,

 • Asit baz dengesinde böbrekler ve akciğerlerin fonksiyonlarının öğrenilmesi,

 • Asit baz dengesinin incelenmesinde kullanılan laboratuvar testlerinin öğrenilmesi,

 • Klinik olgularda laboratuvar bulgularının yorumlanması.

Dersin Adı

Lipidlerin sindirimi ve emilimi ve Lipoprotein metabolizmasıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Tomris ÖZBENDönem

2

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

şilomikronlar; çok düşük dansiteli lipoproteinler (VLDL); ara-dansiteli lipoproteinler (IDL); düşük dansiteli lipoproteinler (LDL); yüksek dansiteli lipoproteinler (HDL); albumin-serbest yağ asidi (FFA); lesitin-kolesterol açil transferaz (LCAT); ekstra hepatik lipoprotein lipaz; apoprotein A-I; apoprotein C-IIÖğrenim hedefleri

 • Diyetle alınan lipidler, sindirimleri, bağırsaktan emilimleri ve lenf sıvısı ve kanda taşınımları,

 • Lipoprotein tipleri, sınıflandırılmaları, özellikleri,

 • Lipidlerin kanda lipoprotein halinde taşınması,

 • Apolipoprotein tipleri, özellikleri,

 • Lipoprotein tayin yöntemleri (lipoprotein elektroforezi ve ultrasantrifüj yöntemleri),

 • Lipoproteinlerin metabolizması,

 • Lipoprotein sentez ve yıkılımları.


Dersin Adı

Karbonhidratların sindirimi, emilimi, kan şekerinin düzenlenmesiAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Tomris ÖZBENDönem

2

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı

Anahtar kelimeler

nişasta; -amilaz; maltoz; laktoz; sakkaroz; maltotrioz; dekstrin; -dekstrinaz; -glukozidaz; maltaz; laktaz; sakkaraz; aktif transport; kolaylaştırılmış diffüzyon; basit diffüzyon; SGLT1; Na+K+-ATPaz; GLUT-1,2,3,4,5; hiperglisemi; hipoglisemi; normoglisemi; glukagon; insülin; epinefrin;Öğrenim hedefleri

 • Diyetle alınan karbonhidratların çeşitleri,

 • Ağız ve bağırsaktaki sindirimleri,

 • Emilimlerinde rol alan biyokimyasal mekanizmalar,

 • Glukoz dışı farklı monosakkaridlerin glukoza dönüşümü,

 • Kan glukoz düzeyleri ve kan şekerinin düzenlenmesi,

 • Kan glukoz düzeyinin kontrolü,

 • Kana glukoz sağlayan ve kandan glukoz kullanan metabolik olaylar ve mekanizmaları.


Dersin Adı

Lipid ve Lipoprotein metabolizması BozukluklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Tomris ÖZBENDönem

3

Staj kurulu

Dolaşım- Solunum Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

dislipoproteinemiler; hiperlipoproteinemiler, hiperlipoproteinemi tipleri; familyal hiperşilomikronemi; familyal eksojen hipertrigliseridemi; familyal hiperbetalipoproteinemi; karışık (mixed) betalipoproteinemi; familyal hipertrigliseridemik hiperbetalipoproteinemi; familyal hiperprebetalipoproteinemi; familyal endojen hipertrigliseridemi; karışık (mixed) hiperlipoproteinemi; hipolipoproteinemiler, hipolipoproteinemi tipleri; plazma lesitin kolesterol açil transferaz (LCAT) eksikliği; alfa-(yüksek dansiteli) lipoprotein eksikliği (Tangier hastalığı).Öğrenim hedefleri

 • Lipid ve lipoprotein metabolizması bozukluklarına yol açan primer ve sekonder nedenler,

 • Başlıca lipid ve lipoprotein metabolizması patolojileri,

 • Lipid ve lipoprotein metabolizma bozukluklarının biyokimyasal mekanizmaları ve temelleri;

 • Hiperlipoproteinemiler,

 • Hiperlipoproteinemi tipleri ve hiperlipoproteinemi tiplendirmesinde kullanılan biyokimyasal analiz yöntemleri,

 • Hipolipoproteinemi tipleri ve nedenleri,

 • Hipobetalipoproteinemi,

 • Plazma lesitin kolesterol açil transferaz (LCAT) eksikliği,

 • Alfa-(yüksek dansiteli) lipoprotein eksikliği (Tangier hastalığı),

 • Lipid ve lipoprotein metabolizması ile ilgili tanı (diagnoz) ve takipte kullanılan (prognoz) biyokimyasal tanı yöntemleri, bulguların yorumları,

 • Lipid ve lipoprotein metabolizması bozukluklarının tedavisinde kullanılan yaklaşımların biyokimyasal temeli.

Dersin Adı

Ateroskleroz biyokimyasıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Tomris ÖZBENDönem

3

Staj kurulu

Dolaşım- Solunum Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

kardiyovaskular hastalıklar (CVD); ateroskleroz; oksidatif stres; endotel hücre aktivasyonu; adezyon moleküller; scavenger reseptörler; makrofajlar; köpük hücreleri; inflamasyon; LDL oksidasyonu; antioksidanlar; ateroskleroz aşamaları; yağlı çizgi; fibröz plak; tromboz oluşumu.Öğrenim hedefleri

 • Aterosklerozun tanımı,

 • Ateroskleroz oluşumunda rol oynayan klasik ve klasik olmayan risk faktörleri,

 • Aterosklerozun oluşum safhaları, okside LDL’nin ateroskleroz oluşumundaki rolü,

 • Aterosklerozu hızlandıran ve yavaşlatan biyokimyasal faktörler.

Dersin Adı

Lipid sindirim ve emilim bozukluklarıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Tomris ÖZBENDönem

3

Staj kurulu

GİS Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

hiperkolesterolemi; hipokolesterolemi; lipaz eksikliği; safra tuzu eksikliği; barsak mukozası bozuklukları; barsaklardan geçiş hızı; abetalipoproteinemi; hipobetalipoproteinemi; yağlı feçes (steatore), feçeste yağ tayini ile ilgili biyokimyasal testler.Öğrenim hedefleri

 • Lipid sindirim ve emiliminde rol oynayan faktörler,

 • Lipid sindirim bozukluklarına yol açan olayların biyokimyasal nedenleri ve mekanizmaları,

 • Hiperkolesterolemi nedenleri,

 • Hipokolesterolemi nedenleri,

 • Yağlı feçes (steatore),

 • Feçeste yağ tayini ile ilgili biyokimyasal testler.

Dersin Adı

Hormonların tarifi sınıflandırılması ve etki mekanizmasıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Aslı BAYKAL ATAMANDönem

2

Staj kurulu

IV. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

ikinci mesajci, Reseptor, Tasiyici proteinlerÖğrenim hedefleri

 • Hormon genel etki mekanizmalari anlasilmasi,

 • Ce hastaliklarla iliskilerinin kurulmasi,

 • Hormon tayin testlerinin mekanizmalarinin anlasilmasi.

Dersin Adı

Amino asitlerin kimyasal yapı ve özellikleriAnlatan Öğretim Üyesi

Prof Dr. Saadet GÜMÜŞLÜDönem

1

Staj kurulu

I. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Amino grubu, karboksil grubu, amino asit, standart amino asit, a-karbonu, asimetrik karbon atomu, optik izomer, D-amino asit, L-amino asit.Öğrenim hedefleri

 • Amino asitlerin yapılarını,

 • İzomer ve optikce aktif olma özelliklerini,

 • Dipolar iyon ve amfoterik kavramlarını öğrenir ve ayırt eder.

Dersin Adı

Amino asitlerin sınıflandırılmasıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof Dr. Saadet GÜMÜŞLÜDönem

1

Staj kurulu

I. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Glisin, alanin, valin, lösin, izolösin, serin, treonin, tirozin, sistein, metiyonin, aspartik asit, glutamik asit, asparajin, glutamin, lizin, arjinin, histidin, guanidin, imidazol, fenilalanin, tirozin, triptofan, indol, aromatik, gamma (γ) – karboksiglutamat, UV absorpsiyonu, imino asit, prolin, polar (hidrofilik) , nonpolar (hidrofobik), sistin, esansiyel, nonesansiyel, modifiye amino asit, standart amino asit, selenosistein, O-fosfoserin, amfoter (amfolit), dipolar iyon (zwitteriyon).Öğrenim hedefleri

 • 20 tane standart amino asidin yapısını,

 • Hangi özelliklerine göre sınıflandırıldıklarını öğrenir, farklılıklarını ayırt eder ve açıklar.


Dersin Adı

Amino asitlerin kimyasal tepkimeleriAnlatan Öğretim Üyesi

Prof Dr. Saadet GÜMÜŞLÜDönem

1

Staj kurulu

I. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

pH, pKa, tampon, Henderson-Hasselbalch denklemi, zayıf asit, konjuge baz, titrasyon eğrisi, tamponlama bölgesi, izoelektrik nokta (pI), amino grubu, karboksil grubu, R grubu, ninhidrin reaksiyonu, Sanger tepkimesi, Schiff baz, deaminasyon, esterleşme, amid oluşumu, dekarboksilasyon, şelat (kelat), hidrazinoliz.Öğrenim hedefleri

 • Amino asitlerin asit/baz ve tamponlama özelliklerini, pH’ı ve pKa yı öğrenir.

 • Henderson-Hasselbalch denklemini ve bu denklemin asit baz dengesinde pH hesaplamada nasıl kullanıldığını öğrenir ve hesaplar.

 • Fizyolojik pH da en iyi tamponlama yapan amino asidi öğrenir ve sorgular.

 • İzoelektirik noktanın hesaplamasını öğrenir.

 • Bazı amino asitlerin amino, karboksil ve R gruplarının vermiş olduğu önemli reaksiyonları öğrenir ve ayırt eder.

Dersin Adı

Peptidler ve proteinlerin kimyasal yapılarıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof Dr. Saadet GÜMÜŞLÜDönem

1

Staj kurulu

I. Ders Kurulu

Dersin amacı

Anahtar kelimeler

Peptid bağı, peptid, peptid bağı, protein, oligopeptid, polipeptid, amino asit kalıntısı (residü), redükte gtlutatyon (GSH), okside glutatyon (GSSG), peptid bağının rezonsansı, peptid bağı düzlemi, insülin, aspartam.Öğrenim hedefleri

 • Peptid bağının önemini ve özelliklerini, peptid ve protein oluşumunu, peptidlerin nasıl adlandırıldığını,

 • Glutatyon (redükte ve okside glutatyon) molekülünün sentezini ve organizmadaki önemini,

 • Vücutta bulunan bazı önemli peptidlerin ( insülin, bradikinin, oksitosin ve vazopressin gibi) yapılarını ve fonksiyonlarını öğrenir ileride öğreneceği diğer bilgilerle birleştirir.

Dersin Adı

Proteinlerin sınıflandırılmasıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof Dr. Saadet GÜMÜŞLÜDönem

1

Staj kurulu

I. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Albumin, protein, globulin, prolamin, histon, skleroprotein, globüler protein, fibröz protein, protein, kollajen, trasport işleminde rol alan proteinler, hemoglobin, basit proteinler, bileşik (konjuge) protein, apoprotein, prostetik grup, nükleoprotein, mukoprotein, glikoprotein, fosfoprotein, kazein, lipoprotein, metalloprotein.Öğrenim hedefleri

 • Proteinlerin çeşitli özelliklerine (çözünürlük, genel şekil, fonksiyon, saf veya kompleks yapı) göre sınıflandırılmasını öğrenir ve ayırt eder.

Dersin Adı

Proteinlerin kimyasal özellikleriAnlatan Öğretim Üyesi

Prof Dr. Saadet GÜMÜŞLÜDönem

1

Staj kurulu

I. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Primer yapı, protein, peptid bağı, sekonder yapı, Van der Waals kuvvetleri, hidrojen bağı, elektrostatik bağ, hidrofobik bağ, kovalent bağ, a- sarmal (heliks), b - konformasyonlar ((b -kıvrımlı yapılar) veya (b-kırmalı tabaka)), paralel yapı, antiparalel yapı, üçlü heliks, tersiyer yapı, süpersekonder yapı, tuz köprüsü (iyonik bağ), disülfit bağı, insülin, oligomerik protein, protomer, monomer, subünit (alt birim), kuarterner yapı, homodimer, heterodimer, hemoglobin, proteinlerin denatürasyonu, reversibl denatürasyon, irreversibl denatürasyon, proteinlerin renatürasyonu, denatürasyon nedenleri, pH, üre, deterjan, sodyum dodesil sülfat (SDS), ağır metal iyonları, kurşun zehirlemesi, serum proteinleri, plazma proteinleri.Öğrenim hedefleri

 • Proteinlerin yapısal organizasyonunu (primer, sekonder, tersiyer ve kuarterner), üçlü heliks yapıyı, moleküler şaperonun fonksiyonunu, proteinlerin denatürasyonunu, proteinleri denatüre eden fiziksel ve kimyasal etkenleri öğrenir.

 • Kurşun zehirlenmesinin mekanizması ile protein denatürasyonunu arasında bağlantı kurar.

Dersin Adı

Amino asitlerin yapımı ve yıkımıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof Dr. Saadet GÜMÜŞLÜDönem

1

Staj kurulu

II. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Amin, amino asait, transaminasyon, deaminasyon, transdeaminasyon, oksidatif deaminasyon, alfa-ketoglutarat, glutamat, alanin, pirüvat, aspartat, okzalasetat, amonyak, üre, alfa-ketoasit, alfa-aminoasit, alanin aminotransferaz (ALT, SGPT), aspartat aminotransferaz (AST, SGOT), aminotransferaz, piridoksal fosfat (PLP), glutamat dehidrojenaz, allosterik efektör, üre siklüsü ( döngüsü), Krebs - Henseleit Siklusu, GDP, ADP, GTP, ATP, nonoksidatif deaminasyon, glutamin, glutamin sentetaz, glutaminaz, glukoz-alanin siklüsü, kas, karaciğer, beyin,böbrek, hiperamonemi, glikojenik amino asit, ketojenik amino asit, gliko-ketojenik amino asit, fumarat, süksinil KoA, glisin sentaz, serin, serin dehidrataz, treonin, treonin aldolaz, triptofan, fenilalanin, tirozin, fenilalanin hidroksilaz, asparajin, asparajin sentetaz, asparajinaz, metiyonin, valin, izolösin, histidin, prolin, arjinin, asetil KoA, lösin, dallı zincirli amino asitler, asetoasetil KoA, lizin, nonesansiyel amino asitler, glukoz, sistein, metiyonin, homosistein, hippürat, kreatin, kreatinin, glisin, gamma-aminobütirat (GABA), gamma-karboksiglutamat, nitrit oksit, katekolamin, melanin, histidin dekarboksilaz, seratonin, melatonin, biyolojik amin.Öğrenim hedefleri

 • Amino asitlerden amin grubunun uzaklaştırılmasını,

 • Transaminaz reaksiyonlarını,

 • Amonyağın taşınmasını,

 • Oluşan amonyağın üre döngüsü aracılığı ile üreye çevrilmesini,

 • Üre döngüsünde oluşan reaksiyonları,

 • Üre ve TCA döngüleri arasındaki bağlantıyı,

 • Amino asitlerin karbon iskeletlerinin akibetini,

 • Amino asitlerin sentezini,

 • Amino asitlerin spesifik ürünlere dönüşümünü öğrenir ve bu bilgileri birleştirir.


Dersin Adı

Aminoasit ve proteinlerin genel metabolizmasıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof Dr. Saadet GÜMÜŞLÜDönem

2

Staj kurulu

II. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Protein, mide, bağırsak, endojen protein, endojen amino asit, amino asit, turnover, azot dengesi, kwashiorkor, albumin, marasmus, malnütrisyon, otokataliz, enterokinaz, pepsin, pankreas, elastaz, kimotripsin, karboksipeptidaz, aminopeptidaz, proenzim (zimojen), endopeptidaz, ekzopeptidaz, gamma-glutamil siklusu, gamma-glutamil transferaz (GGT), hidroliz, emilim, açlık, tokluk, kas, karaciğer, transaminaz, sistinüri, Akçaağac Şurubu (Mapple syrup) hastalığı, fenilketonüri, alkaptonüri, tirozinaz,Öğrenim hedefleri

 • Proteinlerin sindirimini, amino asitlerin emilimini, açlık ve toklukta proteinlerin akibetini, azot dengesini öğrenir ve bu bigileri birleştirerek bazı hastalıkların temelini tahmin eder.

 • Amino asitlerin transaminasyonu ve deaminasyonu, üre siklüsünü hatırlar ve üre siklüsü bozuklukları sonucunda neler olabileceğini sorgular ve açıklar.

 • Sistinüriyi, histidinemiyi, Akçaağac Şurubu (Mapple syrup) hastalığını, fenilketonüriyi, alkaptonüriyi öğrenir, ayırt eder ve açıklar.

Dersin Adı

Biyokimyada Temel Kavramlar


Anlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA


Dönem

1

Staj kurulu

I. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Biyomolekül, Biyokimya tanımı, Makromolekül, Moleküller mantık, Enerji, Metabolizma, Birimler TekniklerÖğrenim hedefleri

 • Biyokimya’nın tanımı,

 • Biyokimya tarihinin özeti,

 • Biyomolekül tanımı,

 • Biyomoleküllerin canlılardaki görevleri,

 • Hücredeki yapısal örgütlenmeyi,

 • Biyokimyasal birimleri,

 • Biyokimyasal teknikleri tanıtmak.

Dersin Adı

Enzimlerin tanımı ve özellikleri


Anlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA


Dönem

1

Staj kurulu

I. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Enzim tanımı, Enzim yapısı, Substrat etkileşimi, Enzimatik aktiviteÖğrenim hedefleri

 • Enzimlerin yapısal özelliklerini,

 • Enzimatik reaksiyonların isimlendirilmesi,

 • Enzimatik reaksiyonların işleyişini,

 • Enzimatik reaksiyonlara etki eden faktörleri tanımlamak.


Dersin Adı

Enzim kinetiği


Anlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA


Dönem

1

Staj kurulu

I. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Enzim kinetiği, Birimler , İnhibitörlerÖğrenim hedefleri

 • Enzimatik reaksiyonların işleyişini,

 • Enzimatik reaksiyonlara etki eden faktörleri,

 • Enzimatik reaksiyonların dinamiğini tanımlamak.


Dersin Adı

Enzimatik regülasyon mekanizmaları


Anlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA


Dönem

1

Staj kurulu

I. Ders Kurulu

Dersin amacı

Anahtar kelimeler

Allosterik enzimler, Allosterik mekanizmalar, Kovalent modifikasyon, Zimojenler, İzoenzimlerÖğrenim hedefleri

 • Enzimatik reaksiyonları nasıl kontrol edildiğini tanımlamak.


Dersin Adı

Glukoz, Glikojenez ve Glikojenoliz


Anlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA


Dönem

1

Staj kurulu

II. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Karbohidratların sindirimi emilimi, Karbohidratların emilimi, Glikojenezis, Glikojenolizis, Glikolizis, Alkolik fermentasyonÖğrenim hedefleri

 • Karbohidrat metabolizmasının önemini vurgulamak,

 • Karbohidrat metabolizması ile diğer metabolitlerin ortak merkezde ve aynı şekilde enerji temininde kullanıldığını kavramak,

 • Organizmanın enerjisini nasıl temin ettiğini anlayabilmek.


Dersin Adı

Sitrik asit siklusu


Anlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA


Dönem

1

Staj kurulu

II. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Asetil Ko-A , Piruvat dehidrojenaz, Enerjetik, Döngünün kontrolüÖğrenim hedefleri

 • Karbohidrat metabolizması ile diğer metabolitlerin ortak merkezde ve aynı şekilde enerji temininde kullanıldığını kavramak,

 • Organizmanın enerjisini nasıl temin ettiğini anlayabilmek.Dersin Adı

Oksidasyon olayları ve Biyolojik sistemler


Anlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA


Dönem

1

Staj kurulu

II. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Biyoenerjetik, Termodinami, Serbest enerji, Standart serbest enerji, Oksidasyon, Redüksiyon, Redoks potansiyeli, Redoks enzimleriÖğrenim hedefleri

 • Serbest enerjinin ne olduğunu, nasıl ve nerelerde kullanıldığını,

 • Oksidoredüksiyon reaksiyonlarında yürütücü kuvvetin ne olduğunu ve bunda rol oynayan enzimlerini öğrenmek.

Dersin Adı

Solunum zinciri, Hidrojen ve Elektron Transportu


Anlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA


Dönem

1

Staj kurulu

II. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Mitokondri, Kompleksler, Kompleks inhibitörleri, Mitokondri taşıyıcılarıÖğrenim hedefleri

 • Elektron transport zinciri ile oksidatif fosforilasyon ve öğrenmek,

 • Mitokondri içerisine elektron akışı ne olduğunu,

 • Elektron transport zinciri ve fosforilasyon nasıl çalıştığını,

 • Mitokondriyal transport mekanizmaları ne olduğunu tanımlamak.


Dersin Adı

Heksoz monofosfat metabolik yolu


Anlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA


Dönem

1

Staj kurulu

II. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz, Transaldolaz, TransketolazÖğrenim hedefleri

 • Karbohidrat metabolizması ile diğer metabolitlerin ortak merkezde ve aynı şekilde enerji temininde kullanıldığını kavramak,

 • Organizmanın enerjisini nasıl temin ettiğini anlayabilmek.

Dersin Adı

Metabolik İntegrasyon


Anlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA


Dönem

1

Staj kurulu

II. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Karbohidrat metabolizması, Lipid metabolizması, Protein metabolizması, İnsülin, Glukagon, EpinefrinÖğrenim hedefleri

 • Karbohidrat, lipid ve protein metabolizmaları arasındaki ilişkiyi kurabilmek,

 • Metabolik olayların birbirlerini nasıl etkilediğini,

 • Metabolik olayların nasıl kontrol edildiğini öğretmek.

Dersin Adı

Nükleik asitlerin metabolizması


Anlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA


Dönem

2

Staj kurulu

II. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Pürinler, Pirimidinler, PRPP, HGPRT, Hiperürisemi, Gut, HipoürisemiÖğrenim hedefleri

 • Pürin ve pirimidin metabolizmasını öğrenmek,

 • Pürin ve pirimidin metabolizmasını ilgilendiren bozuklukları tanımlamak,

 • Pürin ve pirimidin metabolizmasının bozuklukları arkasında yatan biyokimyasal mekanizmaların anlaşılmasını sağlamak.Dersin Adı

Hastalıkların biyokimyasal temeli


Anlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA


Dönem

2

Staj kurulu

V. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Sağlığın tanımı, Hastalıklarda biyokimyasal mekanizmalar, Biyokimyasal testlerÖğrenim hedefleri

 • Hastalıkların arkasında moleküler bozuklukların bulunduğunu öğretmek,

 • Bozuklukların moleküler düzeyde anlaşılmasını sağlayarak hastalıkları daha kolay öğrenmek,

 • Bozuklukların moleküler mekanizmasının öneminin anlaşılmasını sağlayarak teşhis ve tedavinin yapılması kolaylaştırmak.

Dersin Adı

İmmün sistem biyokimyası


Anlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA


Dönem

2

Staj kurulu

V. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Antijen, Antikor, B lenfosit, T hücre reseptörü, MHC proteinleriÖğrenim hedefleri

 • İmmün sistemde yer alan elemanların moleküler yapılarını öğrenmek,

 • İmmün sistemde yer alan elemanların biyokimyasal mekanizmalarla fonksiyonlarını yerine getirdiğini öğrenmek.

Dersin Adı

Kanser biyokimyası


Anlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA


Dönem

2

Staj kurulu

V. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Fiziksel etkenler, Kimyasal etkenler, Metabolik aktivasyon, Ames testi, Sinyal iletim, Onkogen etki şekli, Tümör süpresör genler, Tümör belirteçleriÖğrenim hedefleri

 • Kanserin tanımı,

 • Kansere neden olan etkenler,

 • Hücre büyümesinde DNA ve sinyal iletiminin kontrolü,

 • Onkogen tanımı,

 • Tümör Süpressör genlerin tanımı.

Dersin Adı

Karbonhidratların Tarifi ve ÖzellikleriAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. S. Halide AKBAŞDönem

1

Staj kurulu

I. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Karbonhidrat, aldozlar, ketozlarÖğrenim hedefleri

 • İnsanlar için temel bir makromolekül olan karbonhidratların genel olarak yapı, fonksiyon ve sınıflandırmalarının öğrenilmesi.

Dersin Adı

Monosakkaridlerin Yapı ve ÖzellikleriAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. S. Halide AKBAŞDönem

1

Staj kurulu

I. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Glukoz, fruktoz, redüktan maddeÖğrenim hedefleri

 • Önemli monosakkarid sınıflarının yapı ve fonksiyonlarının yanısıra monosakkaridlerin girdikleri kimyasal reaksiyonların öğrenilmesi.

Dersin Adı

Monosakkaridlerin Yapı ve ÖzellikleriAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. S. Halide AKBAŞDönem

1

Staj kurulu

I. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Glukronik asit, Diabetes Mellitus, hiperglisemiÖğrenim hedefleri

 • Türev monosakkaridler, tıpta önemi olan monosakkaridler ve Diabetes Mellitus ile ilgili temel bilgilerin öğrenilmesi.

Dersin Adı

Disakkaridlerin ve Polisakkaridlerin Yapı ve ÖzellikleriAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. S. Halide AKBAŞDönem

1

Staj kurulu

I. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Laktoz, Sükroz, nişasta, glikojen, glikozidik bağlarÖğrenim hedefleri

 • Önemli disakkarid ve polisakkarid sınıflarının yapı, fonksiyon ve glikozidik bağ çeşitlerinin öğrenilmesi.


Dersin Adı

HeteropolisakkaridlerAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. S. Halide AKBAŞDönem

1

Staj kurulu

I. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Proteoglikan, glikoprotein, glikasyon,


Öğrenim hedefleri

 • Önemli heteropolisakkaridler olan glikozaminoglikanlar, proteoglikanlar, glikoproteinler, glikolipidlerin yapı, fonksiyon ve tıptaki önemlerinin öğrenilmesi.

Dersin Adı

Gastrointestinal Sistem BiyokimyasıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. S. Halide AKBAŞDönem

1

Staj kurulu

II. Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Mide özsuyu, pankreas enzimleri, safra tuzlarıÖğrenim hedefleri

 • Gastrointestinal sistemi oluşturan organların temel özellikleri, makromoleküllerin sindirimde görev alan salgı ve enzimler,

 • Safra asitlerinin sentez ve görevlerinin öğrenilmesi.

Dersin Adı

Gastrointestinal Sistem Fonksiyon Bozuklukları ve Laboratuvar TestleriAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. S. Halide AKBAŞDönem

3

Staj kurulu

GİS Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Malabsorbsiyon, pankreas enzimleri, aklorhidriÖğrenim hedefleri

 • Gastrointestinal sistem fonksiyon bozukluklarının tanısında kullanılan testlerin örnek vakalarla öğrenilmesi.

Dersin Adı

Metabolik  Hastalıklarda Tarama TestleriAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. S. Halide AKBAŞDönem

3

Staj kurulu

Endokrin ve Genitoüriner Sistem

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Konjenital hipotiroidi, fenilketonüri, organik asidüriÖğrenim hedefleri

 • Sık gözlenen doğumsal ve edinsel metabolik hastalıkların tanı ve taramasında kullanılan farklı basamak testlerinin örnek vakalarla öğrenilmesi.

Dersin Adı

Su ve Elektrolit MetabolizmasıAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. S. Halide AKBAŞDönem

3

Staj kurulu

Endokrin ve Genitoüriner Sistem

Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri


 • Sıvı ve elektrolit dengesinin sürdürülmesinde rol alan faktörlerin öğrenilmesi,

 • Sık gözlenen sıvı elektrolit denge bozukluklarında gözlenen laboratuvar bulgularının örnek vakalarla öğrenilmesi.

Dersin Adı

 LipidlerAnlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sebahat ÖzdemDönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Yağ asidi, kolesterol, trigliserit, fosfolipit, glikolipit,eikozanoidler, lipoproteinlerÖğrenim hedefleri


Dersin Adı
Anlatan Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sebahat ÖzdemDönem

2

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri

Dersin Adı

Metabolizmanın Hormonal KontrolüAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRKDönem

2

Staj kurulu

IV.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

İnsülin, Glukagon, Açlık, Tokluk, Allosterik EnzimÖğrenim hedefleri

 • Metabolizmanın insülin ve glukagon temelinde açlık ve tokluğun hormonal kontrolü,

 • Enerji metabolizmasının kontrolünü sağlayan Allosterik Enzimlerin Hormonal Kontrolünü kavrayabilmek.

Dersin Adı

Hipotalamus ve Hipofiz HormonlarAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRKDönem

2

Staj kurulu

IV.Ders Kurulu

Dersin amacı

Anahtar kelimeler

Tirotropin salgılatıcı hormon (TRH), Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH), Kortikotropin salgılatıcı hormon (CRH), Gelişme Hormonu (Somatotropin Salgılatıcı Hormon, GHRH), Prolaktin salgılanmasını baskılayan hormon (PIH), Vazopressin (Antidiüretik Hormon), Oksitosin, Gelişme Hormonu Salgılanmasını Baskılayan Hormon (Somatostatin, GHRIH), Gelişme hormone (GH), Prolaktin, Tiroid Stimüle Edici Hormon (TSH), Lüteinize Edici Hormon (LH), Folikül Stimüle Edici Hormon (FSH), İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü (IGF), Pro–Opiomelanokortin Ailesi Hormonlar (Adrenokortikotropin Hormon, beta-lipotropin, Melanosit Uyarıcı Hormon, Endorfinler), Sheehan Sendromu.Öğrenim hedefleri

 • Hipotalamo-hipofizer sistemin çalışmasını,

 • Hipotalamus ve hipofiz hormonların etkilerini kavramak,

 • Hipofiz Bozukluklarını incelemek.

Dersin Adı

Tiroid hormonlarıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRKDönem

2

Staj kurulu

IV.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Tiroksin (T4, Tetraiyodotironin), Triiodothyronine (T3), Tiroglobulin, Deiyonidaz, Hipertiroidzm, Hipotiroidizm, Guatr.Öğrenim hedefleri

 • Tiroid hormonlarının yapıları, sentezleri, taşınması, metabolizması ve metabolik etkilerini kavramak,

 • Tiroit fonksiyon testlerini, tiroit hastalıklarını kavramak.

Dersin Adı

Kalsiyum ve Fosfor Metabolizmasını Düzenleyen HormonlarAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRKDönem

2

Staj kurulu

IV.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Kalsiyum, Fosfor, Parathormon, Kalsitriol (Vitamin D), Kalsitonin, Fibroblast Büyüme Faktör-23 (FGF-23), Hiperparatiroidizm, Hipoparatiroidizm, Raşitizm.


Öğrenim hedefleri

 • Kalsiyumun önemi,

 • Vücuttaki formları,

 • Kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenleyen hormonların: Sentezleri, sentezlerinin düzenlenmesi, etki mekanizmaları ve etkilerini kavramak.

 • Kalsiyum ve Fosfor Metabolizması ile ilişkili hastalıklarını kavramak.

Dersin Adı

Pankreas HormonlarıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRKDönem

2

Staj kurulu

IV.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

İnsülin, Glukagon, Somatostatin, Pankreatik Polipeptid, Diabetes Mellitus, Metabolik Sendrom, Obesite.

Öğrenim hedefleri


 • Pankreas hormonlarının yapıları, sentezleri ve yıkılmaları,

 • Sentezlerinin düzenlenmesi,

 • Metabolik etkilerini kavramak,

 • Pankreas hormonları ile ilişkili hastalıkları kavramak.

Dersin Adı

Surrenal Korteks HormonlarıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRKDönem

2

Staj kurulu

IV.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Aldosteron, Kortizol, Dehidroepiandrosteron, Androstenodion, Renin, Cushing, Addison, Konjenital Adrenal HiperplaziÖğrenim hedefleri

 • Glikokortikoitler, Mineralokortikoitler ve Androjenlerin kimyasal yapıları, sentezi, taşınması, metabolizması ve atılımı.

 • Glikokortikoitler, Mineralokortikoitler ve Androjenlerin etki tarzları, metabolik etkilerini kavramak.

 • Adrenal fonksiyon bozuklukları ile ilişkili hastalıkları kavramak.

Dersin Adı

Surrenal medulla hormonlarıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRKDönem

2

Staj kurulu

IV.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Norepinefrin, Epinefrin, Dopamin, Vanil Mandelik Asit, Metanefrin, Normetanefrin, Homovalinik Asit, Feokromositoma.Öğrenim hedefleri

 • Adrenal medulla hormonların (Katekolaminler), Kimyasal yapıları, biyosentezleri ve sentelerinin düzenlenmesi,

 • Depolanma ve salgılanmaları, Metabolizmaları, Etki Mekanizmaları, Metabolik etkileri kavramak,

 • Adrenal medulla hastalıkları incelemek.

Dersin Adı

Cinsiyet hormonlarıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRKDönem

2

Staj kurulu

IV.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Östron (E1), Östradiol (E2), Östriol (E3), Progesteron, Testosteron, İnsan Koryonik Gonadotropin ( hCG), Koryonik Somatomamotropini (hCS), Prolaktin, Polikistik over sendromu.Öğrenim hedefleri

 • Cinsiyet bezi hormonların yapısı, sentezi, taşınması ve fonksiyonu,

 • Plasental hormonlar,

 • Meme gelişimi ve hormonlar,

 • Cinsiyet bezleri ve Hastalıklarını kavramak.

Dersin Adı

Gastrointestinal sistem ve böbrek hormonlarıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRKDönem

2

Staj kurulu

IV.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Gastrin Kolesistokinin (CCK) Sekretin, Ghrelin, Gastrik inhibitör peptid (GIP), Vazoaktif intestinal polipeptid (VIP), Motilin, Somatostatin, Enteroglukagon, Enkefalinler, P maddesi Nörotensin, Eritropoeitin.Öğrenim hedefleri

 • Sindirim kanalı ve böbrek hormonlarının özellikleri,

 • Etki mekanizmaları,

 • Fonksiyonlarını incelemek.

Dersin Adı

Endokrinolojide Yeni HormonlarAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRKDönem

2

Staj kurulu

IV.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Adiponektin, Resistin, Leptin, Nöropeptid Y (NPY), Nitrik Oksit (NO), Melatonin.Öğrenim hedefleri

 • Konu başlıklarına girmeyen; yağ dokusu, kemik dokusu, endotelden gibi diğer endokrin olmayan dokulardan salınan güncel hormonların sentezi, metabolizması ve fonksiyonlarını kavramak.


Dersin Adı

Oksidatif Stres ve AntioksidanlarAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRKDönem

2

Staj kurulu

V.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Süperoksid (O2 ·-), Hidroksil Radikali (OH·), Hidrojen Peroksit (H2O2), NADPH Oksidaz, Myeloperoksidaz, Ksantin Oksidoredüktaz, Haber-Weis tepkimesi, Fenton tepkimesi, Peroksinitrit, Süperoksit dismutaz, Katalaz, Glutatyon Peroksidaz, Glutatyon redüktaz, Glutatyon, Vitamin E, Askorbik Asid.Öğrenim hedefleri

 • Serbest Radikal Kavramı,

 • Serbest Oksijen Radikallerini,

 • Hücrede Serbest Oksijen Radikallerinin Kaynağını,

 • Oksidatif Hücre Hasarı,

 • Nitrik Oksit-Oksijen Radikal Etkileşimlerini,

 • Oksidatif Durum Belirteçlerini,

 • Oksidatif Burst (Patlama)’I, Antioksidan Mekanizmaları kavrayabilmek.

Dersin Adı

Karaciğer Fonksiyon TestleriAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRKDönem

3

Staj kurulu

GİS Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Alanin Transaminaz (ALT), Aspartat Transaminaz (AST), Laktat dehidrogenaz(LDH), Alkalen Fosfataz (ALP) aktivitesi tayini Gama glutamiltransferaz (GGT), 5'-Nükleotidaz (5'-NT), Bilirubin, Safra Asitleri, Prealbumin, Protrombin Alkol dehidrogenazÖğrenim hedefleri

 • Karaciğerin başlıca fonksiyonlarını,

 • Karaciğerin hücre harabiyetini belirleyen testleri,

 • Kolestazı belirleyen testleri,

 • Karaciğerin atılım fonksiyonunu belirleyen testler,

 • Karaciğerin sentez fonksiyonunu belirleyen testleri,

 • Karaciğer hastalıklarının etyolojisini belirleyen testleri ve karaciğer fonksiyon testlerinin hangi amaçla kullanılacağını kavrayabilmek.

Dersin Adı

Ksenobiyotik MetabolizmasıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRKDönem

2

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı

Anahtar kelimeler

Ksenobiyotik, Sitokrom P450, Hidroksilasyon, Konjugasyon, Monooksijenaz, Glukuronik asit.Öğrenim hedefleri

 • Kimyasal saldırı ile nasıl başa çıkılacağı,

 • Ksenobiyotiklerin hücre düzeyinde nasıl işlendiğinin anlaşılması (Faz I ve Faz II reaksiyonlar),

 • Ksenobiyotik metabolizmasının farmakoloji, ilaçlar, toksikoloji, kanser ile ilişkilerini kavrayabilmek.

Dersin Adı

Organik Kimyaya GirişAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUNDönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Organik bileşik, inorganik bileşik, atom, izotopÖğrenim hedefleri

 • Organik ve inorganik bileşiklerin özelliklerini öğrenmek,

 • Atomun yapısı ve periyodik tablonun özelliklerini öğrenmek.

Dersin Adı

Biyomoleküllerdeki Kimyasal BağlarAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUNDönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Kovalant bağ, iyonik bağ, hidrojen bağı, dipol-dipol etkileşimleriÖğrenim hedefleri

 • Kimyasal bağlanmanın çeşitlerini ve farklarını öğrenmek,

 • Moleküller arası etkileşimleri öğrenmek.

Dersin Adı

Alkanlar, Alkenler ve AklinlerAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUN


Dönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Alkan, alken, alkin, oksidasyon, halojenasyon, hidratasyon, polimerizasyonÖğrenim hedefleri

 • Alkan, alken ve alkinlerin yapılarını ve isimlendirilmelerini öğrenmek.

 • Alkan, alken ve alkinlerin fiziksel özelliklerini ve temel kimyasal reaksiyonlarını öğrenmek.


Dersin Adı

Benzen ve TürevleriAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUNDönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Aromatik hidrokarbonlar, Benzen, FenolÖğrenim hedefleri

 • Benzen ve türevlerinin yapılarını ve isimlendirilmelerini öğrenmek.

 • Benzen ve türevlerinin fiziksel özelliklerini ve temel kimyasal reaksiyonlarını öğrenmek.

Dersin Adı

Alkoller, Eterler ve TiyollerAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUNDönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Alkol, eter, tiyol, disülfit, oksidasyon, hidratasyon, dehidratasyonÖğrenim hedefleri

 • Alkollerin, eterlerin ve tiyollerin yapılarını ve isimlendirilmelerini öğrenmek.

 • Alkollerin, eterlerin ve tiyollerin fiziksel özelliklerini ve temel kimyasal reaksiyonlarını öğrenme

Dersin Adı

Aldehitler ve KetonlarAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUNDönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Aldehit, keton, hemiasetal, keto-enol tautomerizmiÖğrenim hedefleri

 • Aldehit ve ketonların yapılarını ve isimlendirilmelerini öğrenmek.

 • Aldehit ve ketonların fiziksel özelliklerini ve temel kimyasal reaksiyonlarını öğrenmek.


Dersin Adı

Karboksilik Asitler ve TürevleriAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUNDönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Karoksilik asit, esterleşme, dekarboksilasyon, keton cisimleri, karboksilik anhidritlerÖğrenim hedefleri

 • Karboksilik asitlerin ve türevlerinin yapılarını ve isimlendirilmelerini öğrenmek.

 • Karboksilik asitlerin ve türevlerinin fiziksel özelliklerini ve temel kimyasal reaksiyonlarını öğrenmek.


Dersin Adı

Aminler ve AmidlerAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUNDönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Amin, heterosiklik amin, amit, izomerizmÖğrenim hedefleri

 • Aminlerin ve amidlerin yapılarını ve isimlendirilmelerini öğrenmek.

 • Aminlerin ve amidlerin fiziksel özelliklerini ve temel kimyasal reaksiyonlarını öğrenmek.

Dersin Adı

Vitaminlerin yapısal özellikleri ve sınıflandırılmasıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUNDönem

1

Staj kurulu

I.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Suda çözünen vitaminler, yağda çözünen vitaminler, hipervitaminoz, hipovitaminozÖğrenim hedefleri

 • Vitaminlerin sınıflandırılmasını öğrenmek.

 • Vitaminlerin kimyasal ve fizyolojik özelliklerini öğrenmek.

 • Vitaminlerin metabolizmasını öğrenmek.

Dersin Adı

Yağda Eriyen Vitaminler ve Metabolik FonksiyonlarıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUNDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini, gece körlüğü, raşitizm, malabsorbsiyon, malnutrisyon, pıhtılaşmaÖğrenim hedefleri

 • Yağda eriyen vitaminlerin kimyasal ve fizyolojik özelliklerini öğrenmek.

 • Yağda eriyen vitaminlerin metabolizma içerisindeki görevlerini anlamak

 • Yağda eriyen vitaminlerin hastalıklarını öğrenmek.

Dersin Adı

Suda Eriyen Vitaminler ve Metabolik FonksiyonlarıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUNDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

B kompleks vitaminleri, C vitamini, koenzim, beriberi, pellegra, multiple karboksilaz yetmezliği, pernisiyöz anemi, skorbütÖğrenim hedefleri

 • Suda eriyen vitaminlerin kimyasal ve fizyolojik özelliklerini öğrenmek.

 • Suda eriyen vitaminlerin metabolizma içerisindeki görevlerini anlamak

 • Suda eriyen vitaminlerin hastalıklarını öğrenmek.

Dersin Adı

Vitamin Benzeri Bileşikler ve Metabolik FonksiyonlarıAnlatan Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUNDönem

1

Staj kurulu

II.Ders Kurulu

Dersin amacı
Anahtar kelimeler

Kolin, Lipoik asit, KarnitinÖğrenim hedefleri

 • Vitamin benzeri bileşiklerin kimyasal ve fizyolojik özelliklerini öğrenmek,

 • Vitamin benzeri bileşiklerin metabolizma içerisindeki görevlerini anlamak,

 • Vitamin benzeri bileşiklerin hastalıklarını öğrenmek.


Yüklə 216,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə