Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Ders Bilgi FormuYüklə 80,09 Kb.
tarix09.03.2017
ölçüsü80,09 Kb.
Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Ders Bilgi Formu


DÖNEM

BAHAR
DERSİN ADI

Mesleki İngilizce IV

KODU

291118171
KOORDİNATÖR

Prof.Dr. İnci TÜRK TOĞRUL
DERSİ VERENLER

Prof.Dr. İnci TÜRK TOĞRUL

YARIYIL


HAFTALIK DERS SAATİ
Teorik

Uygulama

Laboratuar

Kredisi

AKTS

TÜRÜ

DİLİ

7

2

-

-

2

2

ZORUNLU (X) SEÇMELİ ( )

Türkçe

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALAR

Faaliyet türü

Sayı

%

I. Ara Sınav

1

40

II. Ara SınavUygulamaÖdevSunum/SeminerYarıyıl Sonu Sınavı

1

60

TOPLAM

2

100

ÖNKOŞULLAR

-

İÇERİĞİ

Alan ile ilgili tercümeler, hasta değerlendirme, hemşirelik: hemşirelerin görevleri, hastanın servise yatması, ameliyathane hemşireliği, ayılma odası hemşireleri, ameliyat döneminde hasta: hemşire sorumlulukları, ameliyat dönemi hastasının ihtiyacını karşılama, ameliyat öncesi değerlendirme, tıbbi geçmiş, taburculuk planlaması, hasta hikâyesi, gebe ve çocuk sağlığı hemşireliği, yetişkin hasta bakimi çocuk hasta bakımı, Ağrı değerlendirme: Veri toplama, ağrı kontrolü, tedavisi, ilaç sistemleri, gebe ve çocuk sağlığı hemşireliği, halk sağlığı hemşireliği, ev kazaları ve ilk yardım: çürük, morarma, yanıklar, böcek ısırma ve sokmaları, tıkanma, nefes alamama, yabancı cisim yutmaları, bayılma, şok, diyabetik aciller, kafa yaralanmaları, kalp krizleri, kalp yetmezliği (suni solunum ve kalp masajı), suni solunum, yol kazaları ve yaralanmalar

AMAÇLARI

Hemşirelik bölümü öğrencilerinin, İngilizce çeviri tekniklerini geliştirerek, mesleğe yönelik terimleri öğrenebilme, okuduğunu anlayabilme ve alanı ile ilgili metinleri tercüme edebilme becerisini kazanmaktır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

  1. Temel İngilizce bilgisini tekrar ederek ve temel çeviri tekniklerini kullanarak dalı ile ilgili basitten karmaşık cümleye doğru tercüme becerisini geliştirebilme becerisi kazanırlar.

  2. Alanlarında yazılmış bir metni okuyup tercüme edebilme becerisi kazanırlar

KAYNAKLAR

Mehmet Turçin, Tıbbi İngilizce, Nobel Tıp Kitapları, 7. baskı,1998.

Nurten Özdağ, Sağlık yüksekokulu ve sağlık personeli için Mesleki İngilizce, Kök yayıncılık, 1. Baskı, 2006.Çeşitli internet kaynakları-metinler-diyaloglar vb.

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Ders Anlatma, örnek cümlelerin tercümesinde birebir öğrenci katılımı ile aktif ders işleme yöntemi kullanılmaktadır.
DERS AKIŞI

HAFTA

KONULAR

1

Alan ile ilgili tercümelere giriş

2

Hasta değerlendirme, hemşirelik: hemşirelerin görevleri

3

Hastanın servise yatması, ameliyathane hemşireliği, ayılma odası hemşireleri

4

Ameliyat döneminde hasta: hemşire sorumlulukları, ameliyat dönemi hastasının ihtiyacını karşılama,

5

Ameliyat öncesi değerlendirme, tıbbi geçmiş, taburculuk planlaması, hasta hikayesi

6

Gebe ve çocuk sağlığı hemşireliği

7

Ara Sınav

8

Yetişkin hasta bakimi çocuk hasta bakimi

9

Ağrı değerlendirme: Veri toplama, ağrı kontrolü, tedavisi, ilaç sistemleri

10

Gebe ve çocuk sağlığı hemşireliği

11

Halk sağlığı hemşireliği

12

Ev kazaları ve ilk yardım: çürük, morarma, yanıklar, böcek ısırma ve sokmaları, tıkanma, nefes alamama, yabancı cisim yutmaları, bayılma, şok, diyabetik aciller, kafa yaralanmaları, kalp krizleri, kalp yetmezliği (suni solunum ve kalp masajı), suni solunum, yol kazaları ve yaralanmalar

13

Ev kazaları ve ilk yardım: çürük, morarma, yanıklar, böcek ısırma ve sokmaları, tıkanma, nefes alamama, yabancı cisim yutmaları, bayılma, şok, diyabetik aciller, kafa yaralanmaları, kalp krizleri, kalp yetmezliği (suni solunum ve kalp masajı), suni solunum, yol kazaları ve yaralanmalar

14

Ev kazaları ve ilk yardım: çürük, morarma, yanıklar, böcek ısırma ve sokmaları, tıkanma, nefes alamama, yabancı cisim yutmaları, bayılma, şok, diyabetik aciller, kafa yaralanmaları, kalp krizleri, kalp yetmezliği (suni solunum ve kalp masajı), suni solunum, yol kazaları ve yaralanmalarNO

PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

3

2

1

1

Hemşirelik/Ebelik/Sağlık Kurumları Yöneticiliği Eğitiminde Temel Kavramları Tanıma Becerisi

x2

Temel Kavramları Merkeze Alarak Etik Problemlere Yaklaşma Becerisi
x
3

Hemşirelik/Ebelik/Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi sahibi olma ve Edindiği Bilgileri uygulama Becerisix
4

Disiplinler-arası Takım Çalışması Yapabilme Becerisi

x


5

Hemşirelik/Ebelik/Sağlık Kurumları Yöneticiliği Eğitiminde, Tıbbi Problemleri Tanıma, Formülize Etme ve Çözme Becerisix6

Etkin Yazılı ve Sözlü İletişim/Sunum Becerisi

x

7

Mesleki ve Etik Sorumluluğu Anlama ve Uygulama Becerisix8

Yaşam Boyu Öğrenimin Önemini Kavrama ve Uygulama Becerisi

x1:Hiç Katkısı Yok. 2:Kısmen Katkısı Var. 3:Tam Katkısı Var.


Tarih :08.12.2012 İmza


Eskişehir School of Health Nursing Department, Information Form of Course


TERM

Spring
COURSE TITLE

Vocational English IV

CODE

291118171
COORDINATOR

Prof.Dr. İnci TÜRK TOĞRUL
INSTRUCTORS

Prof.Dr. İnci TÜRK TOĞRUL

SEMESTER


HOURS PER WEEK
Theory

Practice

Laboratory

Credit

AKTS

TYPE

LANGUAGE

2011-2012

2

-

-

2

2

COMPULSORY (X) ELECTIVE( )

TURKİSH

ASSESMENT SYSTEM

IN-TERM STUDIES

Faaliyet türü

Quantity

Percentage

First Mid Term

1

40

Second Mid TermPracticeHomeworkPresentation/Preparing SeminarFinal Examination

1

60

TOTAL

2

100

PREREQUISITES

-

CONTENTS

medical translation, patient assessment, nursing: duties of nurses, admission of a patient to the ward, theatre nursing, recovery room nurses, perioperative patient: nurse responsibilities, responding to the perioperative patient, preoperative assessment, medıcal hıstory , dıscharge plannıng , patient history , maternal and child health nursing, care of the adult patient care of the child patient , Pain assessment: data collection, pain management, medication orders, maternal and child health nursing, community health care nursing, home accidents and first aid: bruising, burns, insect bites and stings, chokıng , swallowed foreign bodies, faıntıng , shock, dıabetıc emergencıes, head ınjurıes, Heart attacks , Heart faılure (artıfıcıal respıratıon and cardıac massage), Artıfıcıal respıratıon , road accidents and injuries

GOALS

To give knowledge about general translation technics and to give translating and understanding ability of vocational documents to undergraduate students of Nursing Department

LEARNING OUTCOMES

  1. To repeat English knowledge

  2. To teach basic translation technics

  3. To give ability of translate from basic sentences to complex

  4. To win ability of medical translation

to undergraduate students of Nursing Department.

SOURCES

Mehmet Turçin, Medical English, Nobel Medical Books 7. edition,1998.(in Turkish); Nurten Özdağ, Sağlık yüksekokulu ve sağlık personeli için Mesleki İngilizce, Kök yayıncılık, 1. Baskı, 2006. (in Turkish); Various Internet Sources, documents and dialogs

TEACHING METHODS

To teach lesson and translation with student participation
COURSE CONTENT

WEEK

TOPICS

1

Introduction of medical translation

2

patient assessment, nursing: duties of nurses

3

admission of a patient to the ward, theatre nursing, recovery room nurses,

4

perioperative patient: nurse responsibilities, responding to the perioperative patient,

5

preoperative assessment, medıcal hıstory ,, dıscharge plannıng , patient history

6

maternal and child health nursing

7

Mid Term

8

care of the adult patient care of the child patient

9

Pain assessment: data collection, pain management, medication orders

10

maternal and child health nursing

11

community health care nursing

12

home accidents and first aid: bruising, burns, insect bites and stings, chokıng , swallowed foreign bodies, faıntıng , shock, dıabetıc emergencıes, head ınjurıes, Heart attacks , Heart faılure (artıfıcıal respıratıon and cardıac massage), Artıfıcıal respıratıon , road accidents and injuries

13

home accidents and first aid: bruising, burns, insect bites and stings, chokıng , swallowed foreign bodies, faıntıng , shock, dıabetıc emergencıes, head ınjurıes, Heart attacks , Heart faılure (artıfıcıal respıratıon and cardıac massage), Artıfıcıal respıratıon , road accidents and injuries

14

home accidents and first aid: bruising, burns, insect bites and stings, chokıng , swallowed foreign bodies, faıntıng , shock, dıabetıc emergencıes, head ınjurıes, Heart attacks , Heart faılure (artıfıcıal respıratıon and cardıac massage), Artıfıcıal respıratıon , road accidents and injuries
NUMBER

PROGRAM OUTCOMES

3

2

1

1

Get a recognition of basis principles in Nursing/Midwifery/Management of healthcare institutions education

x2

Get an ability to solve ethical problems with basic principles
x
3

Nursing/Midwifery/Management of healthcare institutions education Gather as well as apply knowledge of health sciencesx
4

Function on multi-disciplinary teams

x


5

Identify, formulate, and solve medical and Nursing/Midwifery/Management of healthcare institutions education problemsx6

Use effective written and oral communication/presentation skills

x

7

Get an understanding of professional and ethical responsibilityx8

Get a recognition of the need for, and an ability to engage in lifelong learning

x1:No contribution. 2:Partially contribution. 3: Yes contribution


Date :08.12.2012 Signature

Yüklə 80,09 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə