Firsatçi mikozlar prof Dr Zeynep SÜmerYüklə 445 b.
tarix16.03.2017
ölçüsü445 b.
#11781


FIRSATÇI MİKOZLAR


FIRSATÇI MİKOZLAR Genel Özellikler

 • ETKEN MANTARLAR Doğada saprofit / normal flora üyesi

 • KONAK İmmün sistemi baskılanmış / altta yatan başka bir risk faktörü varFIRSATÇI MİKOZLAR

 • Kandidiyazis (kandidoz)

 • Kriptokokkoz(is)

 • Aspergilloz(is)

 • Zigomikoz(is)

 • Diğer: Trikosporonoz(is), fusaryoz(is), penisilloz(is)……

 • ***Doğada bulunan mantarların HEPSİ fırsatçı mikoza neden olabilir***KANDİDİYAZİS

 • Dünyanın heryerinde en sık görülen fırsatçı mikoz

 • Hücresel immünite kütanöz ve mukozal, nötrofiller sistemik kandidiyazise karşı korunmada önemli

 • Endojen enf.

 • Etken: Candida spp. En sık:

  • 1. C. albicans
  • 2. C. tropicalis


SIK İZOLE EDİLEN CANDIDA TÜRLERİ

 • C. albicans

 • C. tropicalis

 • C. parapsilosis

 • C. kefyr

 • C. glabrata

 • C. krusei

 • C. guillermondii

 • C. lusitaniaeCandida MORFOLOJİK ÖZELLİKLER

 • Mikr. Tomurcuklanan maya hücreleri Psödohif, gerçek hif

 • Makr. Krem renginde maya kolonileri (SDA)

 • Germ tüp (Çimlenme borusu) (C. albicans, C. dubliniensis)

 • Klamidospor (C. albicans, C. dubliniensis)

 • Tanımlama Germ tüp, fermentasyon ve asimilasyon reaksiyonları • 370C’de germ tube pozitif 370C’de germ tube negatif • Mısır unlu tween 80 agara ekim:

 • -Termial klamidyaspor oluşumu, yalancı hifler ve bu hiflerin boğum noktalarında blastokonidya kümelerinin olması C. albicansCandida PATOJENİTE FAKTÖRLERİ

 • Hücreye tutunma (adezyon) (Germ tüp, mayadan daha adeziv)

 • Plastik yüzeylere (kateter, prostetik kapak..) yapışma

 • Proteaz

 • FosfolipazKANDİDİYAZİS Risk faktörleri

 • Fizyolojik: Gebelik, ileri yaş, çocukluk çağı

 • Travmatik: Yanık, enfeksiyon

 • Hematolojik: Hücresel immün yetmezlik, AIDS, kronik granülamatöz hastalık, aplastik anemi, lösemi, lenfoma...

 • Endokrinolojik: DM, hipoparatiroidizm, Addison hastalığı

 • İyatrojenik: Oral kontraseptif, antibiyotik, steroid, kemoterapi, kateterKANDİDİYAZİS Klinik tablolar-I

 • 1. KÜTANÖZ VE SUBKÜTANÖZ

  • Oral
  • Vajinal
  • Onikomikoz, paronişi
  • Dermatit
  • Çocuk bezi dermatiti (“diaper rash”)
  • Balanit


KANDİDİYAZİS Klinik tablolar-II

 • SİSTEMİK

 • Ösefajit Pulmoner enf.

 • Sistit Pyelonefrit

 • Endokardit Myokardit

 • Peritonit Hepatosplenik

 • Endoftalmit Artrit

 • Osteomyelit Menenjit

 • Deri lezyonlarıKANDİDİYAZİS Klinik tablolar-III

 • 3. KRONİK MUKOKÜTANÖZ

  • Deri ve mukozalarda Candida enf.u
  • Verrüköz lezyonlar
  • Hücresel immünitede bozukluk
  • Otozomal genetik yatkınlık
  • Eşlik eden hipoparatiroidizm, demir eksikliği


KANDİDİYAZİS Tanı

 • Direk inceleme: Maya hücreleri, psödohif, gerçek hif

 • Kültür: SDA, bakteriyolojik besiyerleri

 • Seroloji: Mannan antijeninin saptanması (ELISA, RIA, IF, lateks, partikül aglütinasyon)

 • -Göz yaşı şeklinde sporlar, tek ve grup halindeki blastokonidyumlar C. tropicalis • Auxacolor stribi ile C. albicans’ın gösterilmesi • 4. Karbonhidrat asimilasyon testleriKANDİDİYAZİS Tedavi

 • KÜTANÖZ: Topikal antifungal; Ketokonazol, mikonazol, nistatin

 • SİSTEMİK: Amfoterisin B Flukonazol, itrakonazol

 • KRONİK MUKOKÜTANÖZ: Amfoterisin B Flukonazol, itrakonazol Transfer faktörKRİPTOKOKKOZİS

 • Hücresel immün yetmezliği olanlarda gelişir (AIDS, lenfoma, …)

 • Ekzojen enf.

 • Etken Cryptococcus neoformans

 • Patogenez Mayanın inhalasyonuCryptococcus neoformans ÖZELLİKLER

 • Doğal rezervuar Toprak, kuş dışkısı, okaliptus ağacı

 • Mikr. Kapsüllü maya (çini mürekkebi)

 • Makr. Krem renkli, mukoid koloni (SDA)

 • Serotipler A, B, C, D

 • Patojenite faktörleri

 • Kapsül

 • Difenol oksidaz (+)

 • (Kuş yemli besiyeri / kafeik asit besiyeri) c. 37°C’de üreyebilmeCryptococcus neoformans serotipler

 • C. neoformans var. grubii  serotip A

 • C. neoformans var. gattiiserotip B veya C

 • C. neoformans var. neoformans serotip DKRİPTOKOKKOZİS Klinik tablolar

 • 1. PULMONER

 • Belirtisiz/grip benzeri/hilar lap/kavitasyon

 • 2. YAYGIN

 • **Menenjit (akut/kronik) Kriptokokkoma

 • Deri lezyonları DiğerKRİPTOKOKKOZİS Tanı

 • Örnekler BOS, balgam, deri lezyonundan aspirat

 • Direk inceleme Çini mürekkebi

 • Kültür SDA

 • Seroloji*** Lateks aglütinasyon testi ile BOS ve serumda kapsül antijeninin tayini

KRİPTOKOKKOZİS Tedavi

 • Amfoterisin B (+ flusitozin)

 • AIDS’li olgularda tedavi sonrası flukonazol ile ömür boyu proflaksiASPERGİLLOZİS

 • Etken: Aspergillus spp. (en sık: A. fumigatus) Risk faktörleri ve patogenez

 • 1. İmmünsupresyon,DM..ekzojen enfeksiyon (sporların inhalasyonu)

 • 2. Atopik konak tarafından sporların inhalasyonu Aşırı duyarlılık reaksiyonları (allerji)

 • 3. Aspergillus toksinleri ile kontamine ürünlerin tüketilmesi  Mikotoksikoz / karaciğer ve kolon kanseriAspergillus ÖZELLİKLER

 • Doğal rezervuar: hava, toprak

 • Patojenite faktörleri: hif, fosfolipaz

 • Enfekte dokuda: damar invazyonu, trombus, infarkt, kanama

 • Makr: pudramsı küf kolonisi (spor rengi her türde farklı)

 • Mikr: dikotom dallanan septalı hifler, vezikül, fiyalidler, mikrokonidyaASPERGİLLOZİS Klinik tablolar-I

 • I. ALLERJİK ASPERGİLLOZİS

  • 1. Astım (Tip I)
  • 2. Allerjik bronkopulmoner aspergillozis (Tip I, III)
 • II. NONİNVAZİV LOKAL KOLONİZASYON

  • 1. Aspergilloma (Fungus topu) (akciğerler, paranazal sinüsler)
  • 2. Otomikoz (eksternal otit)
  • 3. Onikomikoz
  • 4. Göz enf.u (konjunktival, korneal, intraoküler)


ASPERGİLLOZİS Klinik tablolar-II

 • III. İNVAZİV ASPERGİLLOZİS

  • Pulmoner
  • Yaygın: GIS, beyin, karaciğer, böbrek, kalp, deri, göz
 • V. MİKOTOKSİKOZİSASPERGİLLOZİS Tanı

 • Örnekler Balgam, BAL, doku...

 • Direk inceleme Balgamda septalı hif ve konidya. Dokuda damar içinde hifler

 • Kültür Siklohekzimidsiz SDA (en az 2 kültürde üremeli !)

 • Seroloji Allerji (serumda spesifik IgE--RAST)

 • İnvaziv enf. (serumda galaktomannan antijeni--ELISA)

ASPERGİLLOZİS Tedavi

 • ALLERJİK Steroid

 • ASPERGİLLOMA Semptomatik ise cerrahi, amfoterisin B

 • LOKAL, YÜZEYEL ENF. Nistatin

 • İNVAZİV ENF. Cerrahi debridman Amfoterisin B, itrakonazol ***Mortalite yüksekZİGOMİKOZİS

 • Etkenler: Rhizopus, Rhizomucor, Mucor...

 • Doğal rezervuar: Hava, su, toprak

 • Risk faktörleri: Diabetik ketoasidoz, immünsupresyon

 • Patogenez: Sporanjiyosporların inhalasyonu

 • Enfekte dokuda: Damar invazyonu, trombus, infarkt, kanamaZİGOMİKOZİS Klinik bulgular

 • I. RİNOSEREBRAL

  • Burun, sinüs, göz, beyin ve meninks tutulumu
  • Orbital sellülit
 • II. TORASİK

 • III. LOKAL

  • Travma sonrası böbrek enfeksiyonu
  • Yanık veya operasyon sonrası deri enf.u


ZİGOMİKOZİS Tanı

 • Örnekler Balgam, BAL, sinüs biyopsisi..

 • Direk inceleme Septasız, kurdeleye benzeyen ve dik açılar yaparak dallanan hifler, sporanjiyum

 • Kültür SDA (pamuk helva görünümü) • Direkt bakı;

ZİGOMİKOZİS Tedavi

 • Cerrahi debridman

 • Amfoterisin B

 • ***Mortalite yüksek
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə