Həsənqulu Qasımov adına Qubadlı rayon Mərkəzi Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılma şöbəsi Yeni kitablarYüklə 41,47 Kb.
tarix26.02.2017
ölçüsü41,47 Kb.
#9657
Həsənqulu Qasımov adına Qubadlı rayon Mərkəzi Kitabxana
Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılma şöbəsi

Yeni kitablar
Biblioqrafik göstərici
(III-IV rüb)


Qubadlı - 2016


Tərtib etdi: Alıyeva Ə.
Bu göstəricidə kitabxana fonduna III- IV rübdə daxil olan yeni kitabların biblioqrafik təsvirləri Kitabxana-Biblioqrafiya Təsnifatı (KBT) üzrə ardıcıllıqla verilmişdir.
Təsnifat bölgüləri

5г(Aze) Tibb və səhiyyənin tarixi

60.6(5Aze) Statistika

63.3(5Aze)5-7 Tarix. Tarix elmləri

63.3(5Aze)6-8 Dövlət və ictimai-siyasi xadimlər


  1. Siyasi nəzəriyyə. Politologiya

66.3(5Aze) Daxili siyasət. Daxili vəziyyət

    1. Silahlı qüvvələr bütövlükdə

81.2Англ İngilis dili

83.3(5Aze) Ədəbiyyatşünaslıq. Azərbaycan ədəbiyyatı

84(5Aze) Bədi ədəbiyyat

85.125(5Aze) Tətbiqi-dekorativ incəsənət

91(5Aze) Biblioqrafik vəsaitlər

91.9. 78 Sahəvi biblioqrafik vəsaitlərTibb və səhiyyənin tarixi

----------------------------------

5q(5Aze)

Q 86

Quliyev , Cəfər Əsəd oğlu.

Burdan bir loğman köçdü : xatirələr / C. Ə. Quliyev ; red. R. Oday. - Bakı : Elm və Təhsil, 2013. - 512, [56] s.Statistika

------------60.6(5Aze)

S 84

Statistika xəbərləri : elmi-praktik jurnal. № 2/2016 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi ; baş red. S. Yaqubov ; red heyəti: Z. Səmədzadə, red. hey. S. Müslümov [et al.]. - Bakı : Statistik İnovasiyalar Mərkəzi, 2016. - 101 s.
60.6(5Aze)

S 84

Statistika xəbərləri : elmi-praktik jurnal. № 3/2016 / Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi ; baş red. S. Yaqubov ; red heyəti: Z. Səmədzadə, red. hey. S. Müslümov [et al.]. - Bakı : Statistik İnovasiyalar Mərkəzi, 2016. - 101 s.

Tarix. Tarix elmləri

--------------------------63.3(5Aze)

C 50

Cəfərov, Nizami Qulu oğlu.

Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları / N. Q. Cəfərov, V. Sərdarov, A. Cəfərov ; red. D. Osmanlı. - Bakı : Elm və Təhsil, 2016. - 216 s.


63.3(5Aze)5-7

R 52

Rəhimova, Nigar Rəhim qızı.

Azərbaycan mətbuatında ortaq türk mədəniyyəti problemləri : 1900-1920 / N. R. Rəhimova ; elmi məsl. N. Q. Cəfərov ; red.: D. O. Osmanlı, Ə. Qoşalı. - Bakı : AzAtaM, 2014. - 136 s.Dövlət və ictimai-siyasi xadimlər

--------------------------------------------

63.3(5Туц)6-8

A 95

Atatürkün Azərbaycan siyasəti : öz dili ilə / Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, "Türk Dünyası İnfo" İB ; tərt.: N. Q. Cəfərov, M. A. Tural ; layihənin rəh. D. O. Osmanlı ; red. Ş. Əliyev. - Bakı : QHT nəşriyyatı, 2013. - 96 s.
63.3(5Aze)64

F 55

Fətiyev, Yaşar Qurban oğlu.

Dolub-boşalan Qubadlı / Y. Q. Fətiyev ; red. İ. Umudlu. - II nəşr. - Bakı : Apostrof MMC, 2016. - 296 s.


63.3(5Aze)6-8

Ö-45

Ömrün 100 anı : (Kamran Əsəd oğlu Hüseynov 1913-2006) / E. A. Babayev ; red.: M. Talıbova, Ə. Mirzallı ; dizayner A. Doğan. - Bakı : Mütərcim, 2014. - 199, [1] s.
Siyasi nəzəriyyə. Politologiya

-------------------------- -----------66.0(5Туц)

R 96

Rüstəmov, Yusif İman oğlu.

Türk fikir tarixi haqqında mülahizələr / Y. İ. Rüstəmov ; elmi red. N. Q. Cəfərov ; AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu, Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2005. - 140 s.


Daxili siyasət. Daxili vəziyyət

66.3(5Aze) --------------------------------------

F 55

Fətiyev, Yaşar Qurban oğlu.

"Qubadlı görüşünə gəlmişəm" : xatirələr, döşüncələr / Y. Q. Fətiyev ; red. İ. Umudlu. - II nəşr. - Bakı : Apostrof MMC, 2016. - 704 s.


66.3(5Aze)

F 55

Fətiyev, Yaşar Qurban oğlu.

"Dağların dağın gətirmişəm / Y. Q. Fətiyev ; red. S. Əbdüloğlu. - II nəşr. - Bakı : Apostrof MMC, 2016. - 600 s.


Silahlı qüvvələr bütövlükdə

68.4 ------------------------------------

A 99

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaradılmasının 10 illiyinə həsr edilmiş "Fövqəladə hallar və təhlükəsiz həyat" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfransın (Bakı, 10 dekabr 2015-ci il) materialları = Материалы международной научно-практической конференции "Чрезвычайные ситуации и безопасная жизнь", посвященной 10-летнему юбилею Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (Баку, 10 декабря 2015 г.) / red. heyəti F. Tağızadə [v. b.]. - Bakı : CBS Polygraphic Production, 2016. - 379, [1] s.İngilis dili

-------------81.2Англ

A 14

Abdullayeva, İlahə Əlövsət qızı.

Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində müraciət bildirən sözlərin praqmatik xüsusiyyətləri / İ. Ə. Abdullayeva ; elmi red. D. N. Yunusov ; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi. - Bakı : Elm və Təhsil, 2014. - 168 s.


81.2Az

Q 49

Qəribli, Aysel.

Azərbaycan dili qloballaşan dünyada / A. Qəribli ; elmi red. Ə. Quliyev. - Bakı : AzAtaM : Elm və Təhsil, 2013. - 60 s.Ədəbiyyatşünaslıq. Azərbaycan ədəbiyyatı

--------------------------------------------------------

83.3(5Aze)

C 50

Cəfərov, Nizami Qulu oğlu.

Hüseynbala Mirələmovun yaradıcılığı və ya ədəbi tərcümeyi-halı / N. Q. Cəfərov ; elmi red., ön sözün müəl. İ. Ə. Həbibbəyli ; red. D. O. Osmanlı. - Bakı : AzAtaM : Elm və Təhsil, 2014. - 480 s.


83.3(5Aze)

C 50

Cəfərov, Nizami Qulu oğlu.

Hidayət / N. Q. Cəfərov ; red. D. O. Osmanlı. - Bakı : AzAtaM : Elm və Təhsil, 2015. - 160 s.83.3(5Aze)

C 50

Cəfərov, Nizami Qulu oğlu.

Tarixin tərcümeyi-halı : [Məqalələr] / N. Q. Cəfərov ; elmi red. N. B. Məmmədli ; red. D. O. Osmanlı. - Bakı : AzAtaM, 2014. - 256 s.


83.3(5Aze)я73

C 50

Cəfərov, Nizami Qulu oğlu.

Azərbaycanşünaslığın əsasları : dərs vəsaiti / N. Q. Cəfərov, M. N. Çobanov, Q. Ə. Paşayeva ; red. N. B. Məmmədli. - Bakı : AzAtaM, 2013. - 352 s.


83.3(5Aze)

Q 49

Qəribli, Aysel.

Azərbaycan təriqət şeirinin leksikası / A. Qəribli ; elmi red. T. İ. Hacıyev ; red. D. O. Osmanlı. - Bakı : AzAtaM : Elm və Təhsil, 2015. - 180 s.


83.3(5Aze)

K 58

Kərimbəyli, Şirinxanım Ağabala qızı (1955).

Söz könlümü qələm etdi : publisistik düşüncələr / Ş. A. Kərimbəyli ; red. Z. Nəzirməmməd. - Bakı : Qanun, 2016. - 287 [1] s.


83.3(5Aze)-8

X 49

Xəlilov, Rahid Süleyman oğlu.

Nizami Cəfərov : həyat və düşüncə ritmləri / R. S. Xəlilov ; elmi red. F. F. Qasımzadə ; red.: O. Ə. Musayev, D. O. Osmanlı. - Bakı : Çaşıoğlu, 2009. - 200 s.


83.3(5Aze)

S 77

Soytürk, Hüseyn Şərqi.

Güney Azərbaycan dramaturgiyası / H. Ş. Soytürk ; tərc. H. Ş. Soytürk ; red. D. O. Osmanlı. - Bakı : AzAtaM, 2014. - 352 s.
Bədii ədəbiyyat

84(5Aze) --------------------

A 99

Azəri, Qaratel (Şərqiyyə).

Xəyallarla keçən ömür : şeirlər / Q. Azəri ; red. İ. İlyaslı. - Bakı : Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı, 2014. - 128 s.


84(5Aze)

A 99

Azəri, Qaratel (Şərqiyyə).

Mən də bu ünvana gəldim : Şeirlər / Q. Azəri ; red. R. Oday ; ön sözün müəl. V. Yusifli. - Sumqayıt : Azəri, 2016. - 152 s.
84(5Aze)

B 32

Bayram, Tofiq.

Azərbaycanım : [seirlər, poemalar, pyeslər] / T. Bayram ; tərt.-red. S. Bayramova. - Bakı : Azərbaycan nəşriyyatı, 2015. - 656 [16] s.


84(5Aze)

B 16

Bağban, Zakir.

Ömür vəfa etsə : Şeirlər / Z. Bağban ; red., tərt. Q. Əvəzoğlu. - Bakı : Çıraq, 2016. - 160 s.


84(5Aze)

İ 55

İntiqam, Gülçöhrə.

Bir ayrılıq, bir ölüm : povest və hekayələr / G. İntiqam. - Bakı : Elm və təhsil, 2015. - 284, [3] s.


84(5Aze)

I 33

İldırımoğlu, Əli.

Əmrahsız qalan dağlar / Ə. İldırımoğlu ; red. N. Məmmədli . - Bakı : Elm və təhsil, 2016. - 303 [1] s.


84(5Aze)

N 63

Nicat, Ədalət.

Sözüm üşüyür / Ə. Nicat ; red. E. İlham ; rəss. N. Metin. - Bakı : Azəri nəşriyyatı, 2016. - 144 s.


84(5Aze)

T 84

Tudə, Əli

Əsərləri / Ə. Tudə ; red. N. Ə.T. Cavadzadə.VI cild : Ömrün illəri. - Bakı : Azərbaycan nəşriyyatı, 2016. - 368 s.

Tətbiqi-dekorativ incəsənət

-----------------------------------85.125(5Aze)

M 84

Muradov, Vidadi Aydın oğlu.

Qarabağ bölgəsinin xalçaçılıq tarixi = The History of Carpet Weaving in Karabakh Region = История ковроткачества Карабахского региона : [kitab-kataloq] / V. A. Muradov ; red. heyəti A. A. Əlizadə [et al.] ; elmi red. N. M. Vəlixanlı ; red. Ü. Məmmədova ; fot. A. Muradov ; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, "Azər-İlmə" Xalçaçılıq Mərkəzi. - Bakı : Elm, 2015. - 564 s.


Biblioqrafik vəsaitlər

----------------------------

91(5Aze)

B 66

Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı -1987 : biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası ; red.: K. M. Tahirov, Z. Qulamova, L. Bağırova ; tərt.: L. Talıbova, N. Rzaquliyeva. - Bakı : M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2016. - 319 s. ; 20 sm. - Biblioqr.: s.
Sahəvi biblioqrafik vəsaitlər

------------------------------------91.9:83

Ə 47

Ələsgərov, Bəybala Aydabala oğlu.

Professor Nizami Cəfərovun kitab dünyası : biblioqrafiya / B. A. Ələsgərov ; red. D. Osmanlı ; Azərbaycan Atatürk Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Nobel İnformasiya Mərkəzi. - Bakı : AzAtaM : Elm və Təhsil, 2015. - 172 s.


91.9:83

H 14

Tofiq Hacıyev : biblioqrafik məlumat kitabı / Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi ; tərt. P. Quliyeva ; elmi red. N. Q. Cəfərov. - Bakı : Adiloğlu, 2006. - 160 s.
91.9:78

Y 83

Yeni kitablar-2016 : Annotasiyalı biblioqrafik göstərici. № 1 / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası ; baş red. K. M. Tahirov ; tərt.: L. Talıbova, L. Bağırova. - Bakı : M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2016. - 248 s.
91.9:78

Y 83

Yeni kitablar-2016 : Annotasiyalı biblioqrafik göstərici. № 2 / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası ; baş red. K. M. Tahirov ; tərt.: L. Talıbova, L. Bağırova. - Bakı : M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2016. - 253 s.
91.9.78

B 66

Yeni kitablar 2015 : Annatasiyalı biblioqrafik göstərici. № 4 / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası ; red.: K. M. Tahirov, Z. Qulamova, L. Bağırova ; tərt.: L. Talıbova, N. Rzaquliyeva. - Bakı : M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2016. - 292 s.
Yüklə 41,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin