Həsənqulu Qasımov adına Qubadlı rayon Mərkəzi Kitabxana Yeni uşaq ədəbiyyatıYüklə 92,5 Kb.
tarix28.01.2017
ölçüsü92,5 Kb.
#6664
Həsənqulu Qasımov adına Qubadlı rayon

Mərkəzi Kitabxana


Yeni uşaq ədəbiyyatı
Annotasiyalı məlumat bülleteni

Qubadlı – 2016

Tərtibçi :Əzizə Alıyeva

Redaktoru : Müşkünaz Muradova


Yeni uşaq ədəbiyyatı : аnnotasiyalı biblioqrafik göstərici. /tərt. Əzizə Alıyeva;red. M. Muradova; Qubadlı rayon Mərkəzi kitabxanası.- Qubadl, 2016


Biblioqrafik göstəricidə 2016-ci ilin II-ci rübündə Qubadlı MKS-in fonduna daxil olan ənənəvi və Elektron kataloqa (EK) salınmış yeni uşaq ədəbiyyatlarının anatasiyalı biblioqrafik təsviri verilmişdir. Kitablar Kitabxana Biblioqrafiya Təsnifatının şöbələrinə

uyğun olaraq qruplaşdırılmışdır.

82. Folklor


82.3(5Aze) Atalar sözləri və tapmacalar : folklor : məktəbəqədər uşaqlar A 95 üçün / tərt. G. Rza Kərim ; rəss. İ. Tahiri ; red. E. Əliyev.

I kitab. - Bakı : "KHATT" nəşriyyatı, 2015. - 48 s. : rəngli il. ;

24 sm. - (Məktəblinin masaüstü kitabları). - Azərbaycan

dilində. - 2.27 AZN
Аннотация: Təqdim etdiyimiz "Atalar sözləri və tapmacalar" adlı kitab fərqli yanaşmalarla hazırlanmışdır. Ümid edirik ki, məktəbəqədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulan bu nəşr onların masaüstü kitabına çevriləcək.

82.3(5Aze) Uşaq folkloru : kiçik yaşlı uşaqlar və ibtidai sinif şagirdləri

U 75 üçün / tərt.: Ə. Qiyas, F. A. Yusifova. - Bakı : KNATT

nəşriyyatı, 2015. - 48 s. : rəngli il. ; 24 sm. - 500 nüs. - 2.27

AZN

Аннотация: "KHATT" Nəşriyyatının yenicə tərtib etdiyi "Uşaq folkloru" kitabına Azərbaycan folklorunun müxtəlif janrlarından seçmələr daxil edilmişdir. Atalar sözlərindən, bayatılardan, tapmacalardan, sanamalardan, yanıltmaclardan, gülməcələrdən olan bu nümunələr öz rəngarəngliyi ilə seçilir. Kitaba toplanan materiallar əsasən məktəbəqədər və məktəb yaşlı uşaqların xalq ədəbiyyatına maraqlarını artırmaq üçün dəyərli vəsaitdir.

82(5Aze) Azərbaycan nağılları. Birinci kitab / bur. məsul Ş. Zülfüqarov

A 99 ; red. A. Fatimə ; tərt. M. Şahbazov. - Bakı : KNATTnəşriyyatı,

2015. - 46 s. : rəngli il. ; 24 sm. - (Müasir Azərbaycan nağılları :

nağıllar). - 5000 nüs. - 80 qəp.

Аннотация: Kitabda "Qafqaz" Nəşriyyat evi və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin keçirdiyi Birinci Respublika "Müasir Nağıllar" müsabiqəsinin qaliblərinin və müsabiqə iştirakçılarının əsərləri daxil edilmişdir.

82(5Aze) Azərbaycan nağılları. İkinci kitab / bur. məsul Ş. Zülfüqarov ;

A 99 red. A. Fatimə. - Bakı : KNATT nəşriyyatı, 2015. - 47 s. :

rəngli il. ; 24 sm. -(Müasir Azərbaycan nağılları : nağıllar). -

5000 nüs. - 80 qəp.Аннотация: Kitabda "Qafqaz" Nəşriyyat evi və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin keçirdiyi Birinci Respublika "Müasir Nağıllar" müsabiqəsinin qaliblərinin və müsabiqə iştirakçılarının əsərləri daxil edilmişdir.

82(5Aze) Azərbaycan nağılları. Üçüncü kitab / bur. məsul Ş.

A 99 Zülfüqarov ; red. A. Fatimə. - Bakı : KNATT nəşriyyatı, 2015.

-47 s. : rəngli il. ; 24 sm. - (Müasir Azərbaycan nağılları :

nağıllar). – 5000 nüs. - 80 qəp.
Аннотация: Kitaba "Qafqaz" Nəşriyyat evi və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin keçirdiyi Birinci Respublika "Müasir Nağıllar" müsabiqəsinin qaliblərinin və müsabiqə iştirakçılarının əsərləri daxil edilmişdir.

82(5Aze) Dədə Qorqud dastanları. Buğac boyu : kiçik yaşlı uşaqlar

D 42 və ibtidai sinif şagirdləri üçün / red. S. Şəmil ; rəss. V.

Səftərov ; tərt. A. Dadaşov. - Bakı : Hədəf nəşrləri, 2013. -

16 s. : rəngli il. ; 23,5 sm. - ("İNCİ" uşaq ədəbiyyatı silsiləsi ;

1-ci boy). - ISBN 978-9952-464-35-1 : 1.20 AZNАннотация: 5-10 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan "Dədə Qorqud dastanları" dəsti 12 boyu əhatə edən 13 kitab və səsləndirilmiş elektron jurnallı CD-dən ibarətdir.

82.3(5Aze) Dədə Qorqud dastanları. Salur Qazanla yağılar boyu :

D 42 kiçik yaşlı uşaqlar və ibtidai sinif şagirdləri üçün / red. S.

Şəmil ; rəss. V. Səftərov ; tərt. A. Dadaşov. - Bakı : Hədəf

nəşrləri, 2013. - 15 s. : rəngli il. ; 23,5 sm. - ("İNCİ" uşaq

ədəbiyyatı silsiləsi ; 2-ci boy). - ISBN 978-9952-464-35-1 :

1.20 AZN


Аннотация: 5-10 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan "Dədə Qorqud dastanları" dəsti 12 boyu əhatə edən 13 kitab və səsləndirilmiş elektron jurnallı CD-dən ibarətdir.

82.3(5Aze) Dədə Qorqud dastanları. Bamsı Beyrəyin əsirlikdən

D 42 qaçması boyu : kiçik yaşlı uşaqlar və ibtidai sinif şagirdləri

üçün / red. S. Şəmil ; rəss. V. Səftərov ; tərt. A. Dadaşov.I hissə. - Bakı : Hədəf nəşrləri, 2013. - 19 s. : rəngli il. ; 23,5

sm. - ("İNCİ" uşaq ədəbiyyatı silsiləsi ; 3-cü boy). - ISBN

978-9952-464-35-1 : 1.20 AZN

Аннотация: 5-10 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan "Dədə Qorqud dastanları" dəsti 12 boyu əhatə edən 13 kitab və səsləndirilmiş elektron jurnallı CD-dən ibarətdir.

82.3(5Aze) Dədə Qorqud dastanları. Bamsı Beyrəyin əsirlikdən

D 42 qaçması boyu : kiçik yaşlı uşaqlar və ibtidai sinif şagirdləri

üçün / red. S. Şəmil ; rəss. V. Səftərov ; tərt. A. Dadaşov.I hissə. - Bakı : Hədəf nəşrləri, 2013. - 19 s. : rəngli il. ; 23,5

sm. - ("İNCİ" uşaq ədəbiyyatı silsiləsi ; 3-cü boy). - ISBN

978-9952-464-35-1 : 1.20 AZN

Аннотация: 5-10 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan "Dədə Qorqud dastanları" dəsti 12 boyu əhatə edən 13 kitab və səsləndirilmiş elektron jurnallı CD-dən ibarətdir.

82.3(5Aze) Dədə Qorqud dastanları. Uruzun dustaqlığı boyu : kiçik

D 42 yaşlı uşaqlar və ibtidai sinif şagirdləri üçün / red. S. Şəmil ;

rəss. V. Səftərov ; tərt. A. Dadaşov. - Bakı : Hədəf nəşrləri,

2013. - 15 s. : rəngli il. ; 23,5 sm. - ("İNCİ" uşaq ədəbiyyatı

silsiləsi ; 4 cü boy). - ISBN 978-9952-464-35-1 : 1.20 AZNАннотация: 5-10 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan "Dədə Qorqud dastanları" dəsti 12 boyu əhatə edən 13 kitab və səsləndirilmiş elektron jurnallı CD-dən ibarətdir.

82.3(5Aze) Dədə Qorqud dastanları. Uruzun dustaqlığı boyu : kiçik

D 42 yaşlı uşaqlar və ibtidai sinif şagirdləri üçün / red. S. Şəmil ;

rəss. V. Səftərov ; tərt. A. Dadaşov. - Bakı : Hədəf

nəşrləri, 2013. - 15 s. : rəngli il. ; 23,5 sm. - ("İNCİ" uşaq

ədəbiyyatı silsiləsi ; 4 cü boy). - ISBN 978-9952-464-35-1 :

1.20 AZN

Аннотация: 5-10 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan "Dədə Qorqud dastanları" dəsti 12 boyu əhatə edən 13 kitab və səsləndirilmiş elektron jurnallı CD-dən ibarətdir.

82.3(5Aze) Dədə Qorqud dastanları. Qanturalı boyu : kiçik yaşlı D 42 uşaqlar və ibtidai sinif şagirdləri üçün / red. S. Şəmil ;

rəss. V. Səftərov ; tərt. A. Dadaşov. - Bakı : Hədəf

nəşrləri, 2013. - 15 s. : rəngli il. ; 23,5 sm. - ("İNCİ" uşaq

ədəbiyyatı silsiləsi ; 6 cı boy). - ISBN 978-9952-464-35-1

: 1.20 AZN

Аннотация: 5-10 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan "Dədə Qorqud dastanları" dəsti 12 boyu əhatə edən 13 kitab və səsləndirilmiş elektron jurnallı CD-dən ibarətdir.
82.3(5Aze) Dədə Qorqud dastanları. Yeynək boyu : kiçik yaşlı

D 42 uşaqlar və ibtidai sinif şagirdləri üçün / red. S. Şəmil ;

rəss. V. Səftərov ; tərt. A. Dadaşov. - Bakı : Hədəf

nəşrləri, 2013. - 15 s. : rəngli il. ; 23,5 sm. - ("İNCİ" uşaq

ədəbiyyatı silsiləsi ; 7 ci boy). - ISBN 978-9952-464-35-1 :

1.20 AZN

Аннотация: 5-10 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan "Dədə Qorqud dastanları" dəsti 12 boyu əhatə edən 13 kitab və səsləndirilmiş elektron jurnallı CD-dən ibarətdir.

82.3(5Aze) Dədə Qorqud dastanları. Basat və Təpəgöz boyu :

D 42 kiçik yaşlı uşaqlar və ibtidai sinif şagirdləri üçün / red. S.

Şəmil ; rəss. V. Səftərov ; tərt. A. Dadaşov. - Bakı :

Hədəf nəşrləri, 2013. - 15 s. : rəngli il. ; 23,5 sm. - ("İNCİ"

uşaq ədəbiyyatı silsiləsi ; 8 ci boy). - ISBN 978-9952-

464-35-1 : 1.20 AZN


Аннотация: 5-10 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan "Dədə Qorqud dastanları" dəsti 12 boyu əhatə edən 13 kitab və səsləndirilmiş elektron jurnallı CD-dən ibarətdir.

82.3(5Aze) Dədə Qorqud dastanları. Uşun oğlu Seyrək boyu : kiçik

D 42 yaşlı uşaqlar və ibtidai sinif şagirdləri üçün / red. S. Şəmil ;

rəss. V. Səftərov ; tərt. A. Dadaşov. - Bakı : Hədəf nəşrləri,

2013. - 15 s. : rəngli il. ; 23,5 sm. - ("İNCİ" uşaq ədəbiyyatı

silsiləsi ; 10-cu boy). - ISBN 978-9952-464-35-1 : 1.20 AZN


Аннотация: 5-10 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan "Dədə Qorqud dastanları" dəsti 12 boyu əhatə edən 13 kitab və səsləndirilmiş elektron jurnallı CD-dən ibarətdir.

82.3(5Aze) Dədə Qorqud dastanları. Bəkil oğlu İmran boyu : kiçik

D 42 yaşlı uşaqlar və ibtidai sinif şagirdləri üçün / red. S. Şəmil ;

rəss. V. Səftərov ; tərt. A. Dadaşov. - Bakı : Hədəf nəşrləri,

2013. - 15 s. : rəngli il. ; 23,5 sm. - ("İNCİ" uşaq ədəbiyyatı

silsiləsi ; 9-cu boy). - ISBN 978-9952-464-35-1 : 1.20 AZN


Аннотация: 5-10 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan "Dədə Qorqud dastanları" dəsti 12 boyu əhatə edən 13 kitab və səsləndirilmiş elektron jurnallı CD-dən ibarətdir.
82.3(5Aze) Dədə Qorqud dastanları. Salur Qazanın dustaq olduğu

D 42 boy : kiçik yaşlı uşaqlar və ibtidai sinif şagirdləri üçün / red.

S. Şəmil ; rəss. V. Səftərov ; tərt. A. Dadaşov. - Bakı :

Hədəf nəşrləri, 2013. - 15 s. : rəngli il. ; 23,5 sm. - ("İNCİ"

uşaq ədəbiyyatı silsiləsi ; 11-ci boy). - ISBN 978-9952-464-

35-1 : 1.20 AZN

Аннотация: 5-10 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan "Dədə Qorqud dastanları" dəsti 12 boyu əhatə edən 13 kitab və səsləndirilmiş elektron jurnallı CD-dən ibarətdir.

82.3(5Aze) Dədə Qorqud dastanları. Daş Oğuzun İç oğuza dönük

D 42 çıxması boyu : kiçik yaşlı uşaqlar və ibtidai sinif şagirdləri

üçün / red. S. Şəmil ; rəss. V. Səftərov ; tərt. A. Dadaşov. -

Bakı : Hədəf nəşrləri, 2013. - 15 s. : rəngli il. ; 23,5 sm. -

("İNCİ" uşaq ədəbiyyatı silsiləsi ; 12-ci boy). - ISBN 978-

9952-464-35-1 : 1.20 AZN
Аннотация: 5-10 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulan "Dədə Qorqud dastanları" dəsti 12 boyu əhatə edən 13 kitab və səsləndirilmiş elektron jurnallı CD-dən ibarətdir
84(5Aze) Bədii ədəbiyyat
84(5Aze) Məhəmməd, Füzuli.

M 48 Meyvələrin bəhsi / F. Məhəmməd ; layihənin rəh. G. Rza

Kərim ; red. A. Fatimə ; rəss. R. Əliyev. - Bakı : "KHATT"

nəşriyyatı, 2015. - 25 s. : rəngli il. ; 22 sm. - (Məktəblinin

masaüstü kitabları). - 3.66 AZN84(5Aze) Noğul bala : şeirlər : məktəbəqədər uşaqlar üçün / tərt. B.

N 76 Sevda ; bur. məsul Ş. Zülfüqarov ; red. Q. Əyyub. - Bakı :

"KHATT" nəşriyyatı, 2015. - 48 s. : rəngli il. ; 24 sm. - 5000nüs. - ISBN 978-9952-500-11-0 : 2.27 AZN
Аннотация: Bu topluda cəmlənən şeirlər anaya və Vətənə məhəbbətə, dostluğa və sədaqətə, igidliyə və qəhrəmanlığa səsləyən şeirlərdir. Bu şeirlərin arasında sənin uşaq dünyanın ilk sehri, ilk möcüzələri toplanıb. Bu kitabı vərəqlədikcə sən uşaq yaddaşının ilk dünyasını kəşf etməyə başlayacaqsan və biz inanırıq ki, yaddaşında yaşayacaq bu şeirlər hər zaman səninlə olacaq! Qoy bu toplu sənin kitabxananın ilk qaranquşu olsun!
Yüklə 92,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin