Imishli com saytı təqdim edir. QƏŞƏm nəCƏfzadə ŞerləR (Sevgi haqqında) SƏNİn dəRSİNYüklə 102,03 Kb.
tarix16.02.2017
ölçüsü102,03 Kb.
Imishli.com saytı təqdim edir.

QƏŞƏM NƏCƏFZADƏ


ŞERLƏR (Sevgi haqqında)


SƏNİN DƏRSİN

Niyə şagirdlərin duymurlar səni,


Gül kimi dərsində səs eləyirlər.
Mən sevən əllərə, mən sevən gözə,
Mən sevən ürəyə qəsd eləyirlər.

Ağzı yanmışların yoxdu xəbəri,


Mən sənin önündə lal dayanıram.
Dəftərə qırmızı düzəliş kimi,
Varaq yanağımda al dayanıram.

Adın tək dərsimi əzbərləyirəm,


Sevgi baxışına boyanmaq üçün.
Ömrümü, günümü qurban verərəm,
Şagird tək önündə dayanmaq üçün.

Vaxt axır... şagirdlər duymurlar səni,


Gör necə qıyırlar kövrək səsinə.
Hardan bilsinlər ki, həsrət qalmışam
Qırx beş dəqiqənin bir dəqiqəsinə.

Səhvdi misalları, məsələləri,


Dərdini artırıb yüz eləyərlər.
Ölürəm mən sənin “üç”ündən ötrü,
Verdiyin “beş”lərə naz eləyərlər.

Təbaşir ləçəkli çiçək əllərin,


Lövhənin üzündə kəpənək olar.
Dəsmala bənzəyər göyçək əllərin,
Bir oğlan balanı bələmək olar.

Misra dodaqların yorular hərdən,


Saçların pırtdaşar, əllərin əsər.
Bir gözəl, bir göyçək oğlumuz olar,
Bu dəcəl qızların səsini kəsər.

Niyə şagirdlərin duymurlar səni,


Gül kimi dərsində səs eləyirlər.
Mən sevən əllərə, mən sevən gözə,
Mən sevən ürəyə qəsd eləyirlər.
 ***


NƏ OLAR

Ayaqların qaçan saniyyələrdi,


İşə tələsirsən dayan, nə olar.
Elə bu küçədə aç gözlərini,
Otuz il yatmısan, oyan, nə olar.

Bu şeiri də yazdım əlvida kimi,


Bax elə bu sətrim son vida kimi.
Mən ölsəm misra tək, sən nida kimi,
Başımın üstündə dayan, nə olar.

Canım, bundan sonra “yaşa”, “öl” kimi,


Qanatdın qəlbimi sarıtel kimi.
Qoşa əllərini qoşa gül kimi,
Sinəmin üstünə qoyam, nə olar.

Ah çəkim, ahımdan dağ-dağ olum mən,


Səni gəzə - gəzə çıraq olum mən.
Çürüyüm bir ovuc torpaq olum mən,
Sən də çıx üstümdə dayan, nə olar.
Bəlkə onda səndən doyam, nə olar!
 ***


BİLDİNMİ

Dolub yağış damlasına


pəncərənizi sevdim,
Bildinmi- bilmədim.

Gözündən sərxoş kimi


yıxıldım ürəyinə
Güldünmü – bilmədim.

Özümüzdən öncə


qapıda ayaqqabılarımızın
qoşa dayanmağını sevdim,
Sən də sevdinmi – bilmədim.

Sən yatan ürəyimə


başımın sual
Əllərimin nida qoyulduğunu
Bilirsənmi-bilmirəm.

Əllərin bulud kimi


kölgə salır
Saçlarımın işığına,
Deyəsən yağış yağacaq
axşama,
Xəbərin varmı, bilmirəm!
 ***


ÖLÇÜ

Hər şeyi səninlə ölçdüm


Yağışı eşidirsənmi dedim
Televizora baxırsanmı dedim.

Hecanı dodağınla olçdüm


Çiçəyi nəfəsinlə ölçdüm
Küləyi saçınla ölçdüm
Həsrəti küsməyinlə ölçdüm.

Ayaqlarından öyrəndim


yolların uzunluğunu,
Gözlərin çölün düzünü nişan verdi
Qolarınla havanı arşınladım,
Sukutunla sözün böyüklüyünü ölçdüm.

Canımın şirinliyini bildirdin mənə


Canımı səninlə ölçdüm
Ağ-ağ vərəqləri əlinlə ölçdüm
Sözün dadlısını dilinlə ölçdüm.

Dovğa içəndə sən bunu


necə dadarsan dedim,
Şeir yazanda sən buna
nə deyərsən dedim.
Gözəl paltar görəndə
Sən bunu geyərsən dedim.
Bir dəfə üzümə baxmaqla
getməyimi, gəlməyimi
bilərsən dedim
 ***


SƏN AĞLAYAN GÜN

Gülüm, sən ağlayan gün,


Mən təzədən doğuldum
Bağışlasın məni anam!
Göz yaşın alıb apardı,
Ürək ağrımı,
Sərhədi, həddi
Umu-küsünü
Aramızdakı yaşı, fərqi.
Gülüm göz yaşına mən qurban!
Gülüm, bilsən
Mən necə dəliyəm,
Ağlıma nə gəlsə eləyərəm
Lap səndən
Ömrüm boyu
Ağlamaq öyrənərəm.
Adam ağlayanda gözəl olur,
Ağlayanda adam
adama hopur.
Gülüm, göz yaşınla
Necə yaxınlaşdın mənə.
Sənki susan
Təmiz, ilıq su.
Gülüm, nədi bu?
Bu, ləpə dodağın...
Bu, navalca gözün...
Bu, dalğa səsin...
Bu, sahil əlin...
Bu da su bənizin...
Gülüm, and olsun
Saniyyə ayaqlarına,
Ləpə dodağına,
Göz yaşlarının duzlu dadına!
Dərs kimi əzbərlədiyim
Kəlmələrinə,
Parça-parça,
Didik-didik elədiyin
O varaqlara, həyacanlara!
Soyuyan çayına, bu evimızə,
İpək dəsmalının itkin canına
And olsun, hər axşam
Su bacından ayırmaq istəyirəm səni,
Boğulduğun dənizdən
Çıxarmaq istəyirəm səni!
Dayanmışam, sahildə
Çağırıram eyy...sularda yaşayanım,
Boğulanım, batanım!
Qayıt gəl,
Məni xoşbəxt elədiyin tək
Sən də xoşbəxtsən!
Varmı ikimizdən xoşbəxt!
Ağlaya-ağlaya mən də
Göz yaşından öpürəm,
Sənı öpdüyüm kimi!
 ***


MƏSƏLƏN

Hayıfdı əllərini 


boş - boşuna yelləmə,
Yelləsən mənim üçün yellə
məsələn belə.

Ayaqlarını bir belə yorma, 


mənə gələn yolların 
2 tənha çiçəyini 
bu qədər atıb tutma.
Ayaqqabı dibçəyində,
barmaq ləçəklərini 
bu qədər qırıb tökmə.
Yadındadı,
ayaqlarını görən tək,
dəniz unutdu özünü?
Buraxdı səni əllərindən.
Uçdun dənizin göyünə,
fikrin qaçdığı yerə.
Qaçıb yastıq tək 
altında durdu 
bir qərib dalğa.Və 
qaldırıb səni qoydu
dənizin üzünə,
Başqa bir dalğa örtdü üstünü,
Başqa birisi də yudu üzünü.
Dənizin ləpə qızları 
qucaqlayıb dizini
“Bağışla “ – deyirdi.
İndi dalğa qapını döyüb,
dalğa yorğanını
yavaşca qaldırıb
yanına girsəm,
və varlığımı dodaqlarının
bir ucuna sıxsam
məsələn belə,
tanıyacaqsan məni.
 ***YAXŞISI

-Səni hara aparım? 


-Məni göyə apar - deyirsən.
-Axı dərilib göylərin küləkləri. 
Yerdəki insanların təntiyən 
nəfəsləri həmin küləklərin 
yoluq-yoluq olmuş qanadlarıdı.
Elə bilirsən, göy mənzilimizin
qonşusu yoxdu?
hay-hay
Coxdandı axtarır bizi
bir qoşun-
ozan qonşu,
bənövşəyi ölüm.
Orda
Səssizliyin səsindən
Necə dayanmaq olar?
Hələ cəkilən ahların,
Zavodlann,
Siqarlarm
tüstüsü göyə qalxır,
Bizə qonşu olmağa.
Məni göyə apar - deyirsən- 
Bizi hec kəs görməsin. 
Gülüm, yer kürəsində
Hec kəsin
Gözü ayağının altını
secmir.
Hamı göyə baxır axı.
Ən yaxşısı -
Gözlərin ayağı altda
Gizlənməkdi.
 ***


VAXT, SAAT

Vaxtın yoxdu, nədi


Sənə “vaxt “ göndərirəm.
İçi 11 radəli, içi 3- lə dolu
8 – lə dolu vaxt,
Bu da sənə aldığım saat...

Həmişə bu rəqəmləri


görəndə, məni xatırla. 

Bu vaxtları- 


11 – dən keçmiş
3 – dən adlamış,
8 – dən o yana adlamış vaxtları-
ürəyimin üstə qaldığım anları 
qoyma üşüsün.

Mən olmasam da,


bu vaxtları mənim yerimə,
mənim kimi sev.

Heç vaxt yadımdan çıxmaz,


8 –in yanına yıxılıb qaldığım vaxt...
11 – də işdən qaçdığım vaxt,
3 – də müdirlə əyişdiyim vaxt.

11 – in
3 – ün


8 – in yanında sən vardın deyə
ölmədim,
Bəlkə indi işləməyən saatın kimi öldüm.
Ey, sən hansı vaxtda qalmısan?
Saatın hansı vaxtda dayanıb?

Bəlkə sənin saatının 


11 – i 
3 – ü
8 – i yoxdu,
Bəlkə düşüb itib?

Sənə vaxt verirəm


Ömrümdən o yana da
keçəsi vaxt!
Məni səndən ayıran vaxt,
Bəlkə elə vaxt yox,
baxt?

Sənə vaxt verirəm 


Saat dolu.
Bəlkə də bu “vaxt”ların
içində mən olmayacağam heç.

Bəlkə saatdakı vaxtlar


çiydi hələ,
Bəlkə 11 - i 
ayaqlarım tək titrəməyib,
3 - ü qəddim kimi əyilməyib,
8 - i gözlərim kimi böyüməyib.
Yaxşı saxla,
bu saatın içində 
məndən ötrü ağladığın 
bir “vaxt” da var,
mənim bu dünyada 
olmadığım vaxt.
 ***


SƏNƏ ƏLVİDA DEMƏZDİM...

Əlvida, əlvida, əlvida sənə,


Hüsü Haçıyev kücəsi.
Bəlkə də şair şəhərin
Sən ən uzun misrası.
Bəlkə də o misrada
Ən qəmli, kədərli fikirdi o qız.
Gəzir misra icində.
Şəhər oxuyur, başa düşmür,
Fikirləşir hələ də.
Sənə əlvida deməzdim,
Əlvida demək azdı.
Başlar bir azdan
O qıza yazdığım 
Şeirlərin nümayişi.
Cətindir Şəhər Merinin işi.
Qol - qola,
Əl- ələ səndən gəlib,
Kecərlər şeirlərim!
Bayraqları
nidalar! 
Demişdim, mən ölsəm
Tabutumu səndən aparsınlar.
İndi deyirəm yox,
Mənzilim uzaq olar.
Əlvida, əlvida, sənə
Hüsü Haçıyev kücəsi!
Bir də nazlana-nazlana
Səndən keçsə,
Ömrümün birçəsi,
Ömrümün gözətçisi,
Ona deyərsən ha!
Haradaydın gəlib
Əli, qolu bağlı
apardılar məni.
 ***


NİYƏ EŞİTMƏDİM SƏNİN SƏSİNİ

Niyə eşitmədim sənin səsini


Göylərin üstünə bir səs yıxildı.
O gündən bir gözəl batdı sularda
O gündən dənizdə bir qız doğuldu.

Əlindən tutmağa əllərim hanı


Görəsən sevdiyi varmı həyatda?
Firlanır ayağı torpağa catmır
Sinəmi qoyaram ayağı altda.

Dünyada tək pulsuz olan havanı


Həyat bahasına almaq olurmuş.
Gözünün üstündə gəzdirdiyinin
Ayağı altında qalmaq olurmuş.

Daha qollarında güc qalmayıbdı


Dəniz o gözəlin üstüyiə üzür.
Bir üzük barmağın yaralamışdı
Olmur barmağına başqa bir üzük.

Boğulur heç kəsin yoxdu xəbəri


Sahildə vida tək yellənir donu.
Dəniz qucaqlayır sevdiyi üçün
Dəniz nə bilsin ki, öldürür onu.

Niyə eşitmədim sənin səsini


Göylərin üstünə bir səs yıxıldı.
O gündən bir gözəl batdı sularda
O gündən dənizdə bir qız doğuldu.
 ***


ƏLLƏRİM

Neçə illərdir əllərim 


Sənin əllərinə tərəf uçmağında.
Əllərimin uçmaq səsi
şerlərimdi dinlə.

Əllərimin tüstüsü 


Sənə yazmadığım məktublarımdı,
Oxu.

Hər səhər - axşam 


düymələrini 
Necə açıb bağlamağından duydum
sənin də əllərinin uçmağını.

Bədbəxtlik onda doğulur ki ,


heç kəs əllərinin uçduğunu 
görmür.

Görüşəndə belə 


Sənə dırmaşan əllər 
Əslində uçmayan əllərdi.

Əllərimin uçduğunu 


və üstündə küləyin çiçək kimi 
cığır açdığını görəndə 
ağladım,
Mənim uçan əllərim var.
 ***KÜLQABI

İcazə verin bu siqareti yandırım


Unutmağın eşqinə.
Böyük oğlan olsun unutmaq, 
Yüz yaşını qeyd edək.
Sevgidən birinci olduğu üçün
Onun sağlığına siqaret çəkək.

Təklif eləyirəm


“Malbura” çəkək,
Unutmağın şərəfinə.
Özü də ayaq üstə çəkək.

İcazə verin mən siqareti


otaqda gəzinə-gəzinə çəkim.
Külünü külqabıya yox,
nəlbəkiyə töküm.
Çünki külqbıda
cırılmış qadın şəkilləri var.

Sevmək qadının,


Unutmaq kişinin yaraşığıdı.

Siqaret qutuları kişilərin


ən çox sevdiyi çiçəklərdi.

Qutuları külqabıya qoyaq,


indən belə külqabıya 
kül tökməyək.
 ***BU ŞEİRƏ GÖRƏ

Yazıram bu şeiri, yazıram yenə.


Bu şeirimə görə sevilməyəçəm.
Alova, dənizə qız gəlmir axı,
Şeirdən adama ev olmur təkçə.

Yazıram bu şeiri, yazıram yenə,


Mən başı daşlıya bir siz də gülün.
Hər gün arvadıma şeir oxuyuram,
Sonra arvadımı döyürəm hər gün.

Özüm də bilmirəm bu həyat nədi?


Məni geri qoyub bu yazı - pozu.
Qız vaxtı şeirimi cox istəyirdi,
İndi də pulumu – bu zalım qızı.

Sevinçdən yaz deyir redaktorlarım,


Sevinç yox, mən gərək kədərdən yazım.
Başımı qatanda şeirlərimə,
Görürəm aç qalır oğulum, qızım.

Kimin nə veçinə qarışqa dərdim,


Qarışqa dərdinin köməyi yoxdu.
Bu şeiri yazanda ağılmı olar?
Ağlı olanın da ürəyi yoxdu.

Necə eləyəsən görəsən necə,


Şerimə, ömrümə yazılan baxtı.
Dostlarım ev tikib kefin istəyən
Bu zalım qızının günahı yoxdu.
 ***


QADININ ÖLÜMÜ


Aşiqi məşuqə mahir eylər
M.Füzuli

Qadınlar kişiləri qəhrəmana cevirə bilmirlər


Kicik qadınların kişisi böyüməz deyirlər.
Bu gün bizim kişi kimi qadınlarımız
Kişilərdə kişiliyi öldürən qəhrəmanlardı.

Ilahi,nə eləyirsən elə


Amma qadını kişiyə cevirmə
Qoy elə qadın kimi qalsın.

Böyük qadınlığın böyük kişilik doğduğunun


fərqində deyilik.
Səngəri qoyub qacan kişinin
ən böyük günahgarı öz qadınıdır,
Yoldaş prokuror, o zaman ki, qadını
hirslənmişdi onun üstünə
Usaqların gözü qabağında
itin sözünü demişdi üzünə
Kişi hec nə deməmişdi ona
Sadəcə sözünü bu günə saxlamışdı.

Qadın kişinin altını üstünə 


cevirən realist üslubdu.
Bu üslubla kücə kişisini də
bir anın icində qəhrəmana 
cevirmək olar.
Bilirsənmi Məcnunun böyüklüyündə
qadın gizlənib.
Onu da bil ki, hər fərari döyüşcünün
arxasında balaca bir qadın var.

Səngərdə hər kişinin yanına


öz qadınını qoyun.
 ***YAD QIZI

Bu qadının keçmişi


Hər zaman durar üzə
Boşalmış əllərinə
Təzə qan kimi dolar.
Üzü təzə üz gətirər,
Elə bil ki əynində
evdar qadınlıq solar.

Silər qadın pəncərə şüşəsini


altından yazı çıxar.
Üzündə göz izləri
qırış altından baxar.

Hara getdi keçmişini gətirdi öz evinə,


Ata evindən cehizi də bu idi.
Əri hərdən tanımırdı heç onu
Qucaqlayırdı özgə qadını kimi.
Bəlkə yad olduğu üçün
Hər gün ona vurulurdu əri.

Üzünü çevirib yatardı divara sarı,


Əri hey yalvarır, üzünü çevir bəri.
Qadınsa keçmişini qucaqlayıb uyuyur
Onu razı salınca, 
lap əldən düşür əri.

Bu keçmişin qadını


Qız kimi təzə-tərdi,
Çıxarardı analığı əynindən.
Əri işdən tez gələrdi
Öpərdi yad qızının
ətirli əllərindən.
 ***


GƏLİN APARDILAR

Gəlin apardılar qəlbi yox kimi,


Hıcqırıq ürəyin son nəğməsiydi.
«Volqa»da gəlinin əyilən başı,
Bu işə bir sual işarəsiydi.

Biri qəlbdə gedir, biri «Volqa»da,


Biz də gülə-gülə alqışlayırıq.
Ürəyə köcəndən xəbərimiz yox,
Evlərə köcəni xoşbəxt sayırıq
 ***


ŞAİR ARVADI

Şair arvadını


arvadlar başa düşmür… 
Şair arvadını söz dingildədir.
Arvadın biri deyir:
- Bıy, başıma xeyir,
Ərinin xasiyyəti kecib buna.
Ay qız, baxın ayağnın qaloşuna.

Şair arvadı bilir axı,


necə sevgi şeiri yazılıb ona.
ona görə də dözmür…
Bu bulağın başı ona.

Hec görün, bir şeir yazılıbmı


Burdakı arvadların birinə?
Arvadların hələ xəbəri yoxdu,
Mahnı bəstələnib təzə şeirinə.
Bu kök arvadlar bilməzlər axı,
Söz kecmir qalın-qalın ətlərindən,
Söz kecmir bahalı jaketlərindən.

Şair arvadının


çanı sözdən,
donu citdən,
ürəyi lap cölə yaxın
Sınır kəlmədən, sözdən.
Şair arvadını
arvadlar başa düşmür
Neyləsin, ərinə cəkib yazıq.
Qacır ərinin yanına,
Ərini də dünya başa düşmür.
 ***


YANAŞI TUTMA

Arvadım, sən məni kartof satanla,


Qazan dolduranla yanaşı tutma.
Şair ürəyimi, qələmimi sən,
Benzin dolduranla yanaşı tutma.

Gözlərim sınaçaq ürəyim kimi,


Bu kağız-kuğuzum cörəyim kimi.
Görmürsən, biləyim qələmim kimi,
O yük qaldıranla yanaşı tutma.

Bir damcı boyum var, bir dünya eşqim,


Bax bu gün qəzetdə çıxıbdı şeirim.
Balaca daxmamda çörəyim şirin,
Beş evi olanla yanaşı tutma.

Koroğlu babam var, Qorqud dədəm var,


Hər yeni şeirimdə təzə qədəm var.
Arvadım, arxamda mənim Vətən var,
Vətənsiz olanla yanaşı tutma.
 ***SİQARET

Üzünü divara çevirib yatmaq


Burnunu soyuq divara toxundurmaq
Gecə yarısı
Həbs olunduğunu başa düşməkdi.

Divarı siqaret tək çəkmək olar


Həmişə belə eləyirəm
Siqaret yerinə divarı çəkirəm,
Divara söykənmək
Adama səbr gətirir.

Divara dirənməyini


Arvadına toxunmaq kimi arzula
Qadını siqaret kimi çəkirəm,
Qadın içimdə
Divan, kreslo
Tozsoran, mətbəx
Ütülü yorğan - döşək kimi tərpənər.
Qadını siqaret kimi çəkirəm,
Elə bil evi çəkirəm.

Qadının əllərinə basdırılmış


uşaq ayaqları
on il həbs cəzasının
ən şirin xatirəsidir.

Həbsxana uşaqlar haqqında


ən şirin düşüncələrdi.
Dustaqları dinləyə bilsən
çoxlu uşaq səsləri eşidərsən.

Həbsxana qadındı


Bir boş qadın tuflisinə baxsan
Hər günün bir ildən hesablanar.
Duflidə ən gözəl qadına baxıb
sərxoş olarsan.
Boş qadın tuflisiylə əylənərsən,
Ona başqa dustaqlar baxsa
qısqanarsan.
Həbsxanada qadının tuflisi də gözəldi.

Mənə siqaret yox


qadın tuflisi göndərin.
 ***


SON NƏFƏSDƏ

Səni yolundan saxlasam,


Sənə baxıb ağlasam,
Görən nə olar?

Görsən mən boyda kişi,


Nəyə həsrət cəkirəm: -
Dodaqlarının azça qacmağına,
Gözlərinin azça axmağına…

Yalandan hirslənirdim,


bax onda.
Sən də qorxurdun…
Özümü, əsir olmaqdan,
alcalmaqdan,
Sənə yalvarmaqdan qoruyurdum.

Hələ belə sevməmişəm,


Bu sevgi də məni əldən saldı.
Ruhum bədənimə dardı.
Görən bunları bilsən,
dünya dəyişərmi?
Mənə nə deyərsən?

Evlənmək həbs çəzasıdı,


Burda əfv yoxdu.
Kamera dünyadı,
Görürsən ki, soyuqdu.

Çətin bu çəzanı


mən başa vurum, 
Az qalıb ölməyimə.
Ay çamaat, mən öldüm, eeyy…
Qulağını bəri gətir.
Bir söz deyim,
son nəfəsdi,
«Səni sevirəm»,
heç kəs bilməsin.
 ***


İZ

Gözümün qabağındaca bir qız əllərini 


götürüb atdı dənizə.
İndi onun paltosunun cibinə
saldığı əl deyildir artıq
əllərinin qabıdır.
Çox adam görmüşəm əlllərini 
gətirib dənizə atsın .
Bu ona bənzəyir ki, qadın 
öz körpəsini saxlaya bilmədiyi üçün 
ondan imtina edir.
Bəlkə də əllər insanın ilk körpəsidir. 
Əlləri dənizə tullamaq adamların 
bir çıxış yoludur.
Əllərin içində ağ vərəqlərin 
olmağından xəbərsizlik.
Məsələn, o qız başqa birisini 
sevdiyi halda,
Əlındə başqa bir adamın 
Əlinin yazısı olduğunu bilirdi.
Adamlar izi itirmək üçün 
Əllərini dənizə atırlar.
Sonra isə iş görürlər 
Əllərinin şəklinə oxşayan əllə.
 ***QORXMA

Get ağ balıncına saçlarını tök,


Heç qorxub eləmə gözlərini yum.
Sən Allah, sinəndən qolunu aç, tök,
Bu ölmək fikrini bir tərəfə at.
Gözünü yummağa qorxursan, quzum,
Mən səni sevirəm, ölməzsən heç vaxt.

Gördün, mən deyəndi dünyanın işi,


Könlün istəyəni milyon əlli tut.
Qara gözlərinə ölüm ilişsə,
Qorxma,
Mən səni sevirəm, ölməzsən heç vaxt.

Qorxma, üstündədi gözüm həmişə,


Ölüm bir tükünə toxuna bilməz.
Qorxursan, gəl düşək torpağın üstə.
Düşək ayaqyalın yeriyək, quzum.
Düşək qatarlardan, təyyarələrdən,
Düşək tuflilərdən, mərtəbələrdən,
Düşək torpaq dadsın ayaqlarımız,
Enək çiçəklərə, güllərə nolar.
Əgər ayaqyalın yeriyə bilsək,
Düşüb dalımızca gələr adamlar.

Hələ qatardayıq, təyyarədəyik,


Hələ güllə üstə, bomba üstəyik.
Nə olsun,
Mən səni sevirəm, get arxayın yat.
Ürəyin ağrısa, qatar yıxılsa,
Təyyarə sürüşsə göyün üzündən
Qorxma,
Mən səni sevirəm, ölməzsən heç vaxt,
Ölməzsən heç vaxt.
 ***


SKAMYA

Bax, üstü qara qələmlə cızılmış,


döşünə Günay +Aydın yazılmış
Skamya hər səhər insan oxuyur,
Oxuyur, özü də yaman oxuyur.
Bəlkə də Günayı
çoxdan unudub Aydın
Hələ də skamya özündə saxlayır 
Günayın ağırlığını.
Bəlkə də skamya elə bilir
Günay hələ də onun üstündə 
əyləşir.
 ***


MƏTBƏX SÖHBƏTİ

Hər səhər cibimdə sevgi məktubun


çıxır, xanım!
Əziyyət çəkib
axşamlar yazırsan, sağ ol.
Yavaşca pencəyimin
cibinə qoyursan, sağ ol.
Xəttin mühasib xəttinə oxşayır,
Xəttin qabaq belə təngnəfəs deyildi.
İndi həriflər soğan qabığı kimi pırttaşıq,
Rəqəmlər iran kortofu kimi köntöy.
Qabaq gədəbəy kimi xəttin vardı.
Amma hər sözün, hər kəlmən
indi də yeməlidi,
Məktubun mətbəximizin
təzə oxu kitabıdı
10 kilo kortof (gədəbəy)
4 kilo ət (mal)
2 kilo düyü (uzun)
3 kilo qənd (kəllə)
2 kilo kələm (dolmalıq)
20 dənə yumurta (kənd)
1 bankə qatıq (təzə)
2 dənə diş pastası(siqnal)
Turalın boğazına dərman (luqol)
Serukal yadından çıxmasın.
Kəramətə ayaqqabı mazı al.
Sevincin universitetinə dəy,
ordan xəstəxanaya get
xalamı gör,Təranəni soruş,
deynən bayramda gələsi olduq.
Torpaq məcələsiynən maraqlan,
gör nə vaxt verirlər.
Sara xanıma zəng elə
gör mənim məktəb işim nə oldu.
Məktubun cibimdən-cibimə köçür,
əlimdən-əlimə keçir,
işdə bütün günü sənə cavab
yazmaq haqqında düşünürəm,
xanım hey!
 ***


ELEGİYA

Naziləni bir gecənin içində öldürdülər


O günü məktəbdə müəllimlər dərs
keçmədilər.
Hamı gəlmişdi Naziləgilin qapısına.
O günü sürülər zəmilərə doluşdu,
çöldə mal-qaralar
çobansız otladılar.
Arvadların xəmiri acıyıb 
ləyəndən daşdı.
O günü kəndin dükanı açılmadı,
Kəndin toylarını Nazilənin qırxından
sonraya saxladılar.
O günü heç kəs evində çörək yemədi.
O günü toyuq - cücələr qapılarda
ac qaldı.
O günü sevən sevdiyinə baxmadı.
Naziləni bir gecənin içində
öldürdülər.
Naziləni əri öldürdü,
Nazilə ərini sevməmişdi.
Nazilə bir şeir yazıb vermişdi mənə
Mən də o şeiri çap etdirə bilməmişdim.
 ***


EVƏ QAYIDANDA...

Həyat yoldaşım Tabəs xanım ücün

Evə qayıdırarn uşaqlar yatıb, 


Sənin də gözündən yuxu sürüşüb. 
Adımı əlinin icinə yazmaq, 
Görəsən hayandan yadına düşüb?!

Mən sənin ən pinti, dəcəl balanam, 


Hər gün üst-başımı təmizləyirsən. 
Məni dəli kimi sevdiyin ücün, 
Mənimlə bir qabda yemək yeyirsən.

Yaşın otuz ücü kecibdi coxdan,


Qız xasiyyətini dəyişməmisən.
On səkkiz yaşında qaldığın ücün, 
Hələ zəmanəyə uyuşmamısan.

Qadın ol, ana ol, qız olma daha, 


Sevginlə başıma oyun acırsan.
Başında on səkkiz yaşm sevdası, 
Məni qayğılarda qoyub qacırsan.

Sevirəm mən səni bu həyat kimi, 


Sənə sevgilərim yüz cürə donda. 
Harda şeirlərim qafıyəsizdi, 
Uşaqların üstün örtmüşəm onda.

Cörək-su dalınca cıxmışam evdən,


Məni pis adamar yüz yerdən sıxıb. 
Evə qayıtmışam axşamlar, bəzən, 
Sevirəm söyləmək yadımdan cıxıb.

Gör necə ucadı qəlbimdə yerin, 


Sən ki aşağıda dayanmamısan. 
Sənin haqqındadı hər sevgi şerim, 
Sən bu xoşbəxtliyə inanmamısan.
 ***


SƏN ÖLƏN GÜN

Gözəlim,
Əgər ölüm gercəksə 


Sən ölən gün,
Əllərin yumulan gün
Sevgi boşdu.

Yeri cəkin gətirin,


Göyü cəkin gətirin,
Mən inanan deyiləm,
Ölümdən sonra yaşamaq var.

Adam aldadırsınız,


Adam oynadırsınız.
Ürək öləndən, sevgi öləndən
Sonra
neçə yaşamaq olar?

Sevdiyim gözlərin yumulaçaqsa,


Yaşıl ağaç kimi quruyaçaqsa,
Bir addım yer səni susduraçaqsa,
Mən neçə inanım sevgiyə, məhəbbətə?

Allah bilir, səni neçə sevirəm,


Bu boyda sevgimdən sonra ölsən,
Bu boyda sevgimdən sonra sussan,
hələ özümün cox inandığım,
hələ özümün arxalandığım
Məhəbbətim də boşdu.

Boşdu Eyfel qülləsi,


Qız qalası!
Bu dünyada milyon-milyon qalası
Hər nə var,
Boşdu, başımızı aldadırlar.
 ***


TƏLƏBƏLİK İLLƏRİNDƏ

Tələbəlik illərində,


Bir gözəl sevdi məni.
Rəfıqələri o qədəriydi
Hamısı salam verirdi mənə.
Məniydim İnstitutun şan-şöhrətli oğlanı.
Kəndcim Sərvaz,
Birini sevmək istədi, qoymadım.
Elə bilirdim o qızdan,
Nəsə qopub qalır o qızlarda.
Dostlarım dedi ki, siqaret cəkim,
Bu, oğlana bir yaraşıqdı.
Məsləhət gördülər lap araq icim,
Onda qızlar daha cox sevir adamı.
Mən yandım, o soyudu.
İstədim deyəm: - evimiz ikimərtəbəlidi,
Ancaq kəndcim Sərvaz xəbərcidi.
O, soyudu, elə bil,
Rəfıqələri də küsdü məndən.
Kitabım da cıxmadı ki, 
Ona həsr etdiyim şeri oxuya.
Rəfiqələri durna dəstəsitək dağıldı.
İstədim ölüm, onu peşiman eləyim,
Ölə bilmədim.
İstədim başqasını sevim,
Onun bağrı catlasm,
Sevə bilmədim.
Mənə verdiyi rəngli şəkli
Ağlaya-ağlaya aparıb
qaytardım
Elə bilirdim almayacaq,
banşacaq.
Məndən də qəşəng,
Məndən də gozəl
Yaşlı, kök, bığlı,
Norka papaqlı,
Zırpı bir oğlan gözləyirdi onu,
Mənim körpə, incə, nərmənazik
ağ kəpənəyimi.
Ağladım...
Məndən də cox ağladı Sərvaz.
 ***


ƏLLƏRİN HAQDA

Əllərim mənə oxşayırmış


Içindəymiş səsi.
Körpə kimi qımıldanır
əllərinin istisi.
Şana- şana barmaqların
dolmuşdu səsnən.
Söz damırdı,
Ürək damırdı tap-tup
barmaqlarından.
Əllərin sərbəst şeirmiş
Misra dodaqların
Qafiyəsiz olsa da,
Gözəl bir şeir kimi
Oxunur bu dünyada.
 ***


ÖLMƏK İSTƏYİRDİM

Düşüb carpayıma üzüqoyulu, 


Ağlaya-ağlaya örtüb üzümü, 
Yenə, yenə də
Bügünün dalınca gedə bilmədim. 
Yumulu gözümdə darıxdı işıq, 
Yıxılı canımda danxdın sən də, 
Ölmək istəyirdim, ölə bilmədim.
Sinəmi yastığa yıxa bilmədim, 
Aldada bilmədim səni, yatasan. 
Yatıra bilmədim ayaqqabımı –
Özümü öldürəm, torpağa atam,
Dostu ürəyimdə yıxa bilmədim.
Tökülüb dalımca gəlmişdi hamı, 
Hammın üzünə baxa bilmədim. 
Alnımdan tər kimi axırdı şer,
Yenə də özümü yıxa bilmədim. 
Bugünün dalınca gedə bilmədim, 
ƏI cəkib özümdən, yenə, yenə də 
Utana-utana dalınca gəldim.
 ***


CİÇƏYİM

Cicəyim, ləcəklərin tozludu, 


Qoy öpüm, yuyulsun.

Gülüm, baxışların qəmlidi,


Bax mənə, durulsun.

Mən qəmi dada bilirəm,


Mən qəmi uda 
bilirəm, 
Hec olmasa aldada bilirəm.
Sən aldanan deyilsən
Hec nəyə. 
Sən inanan deyilsən
bir şeyə.
Sən öləcəksən 
mənim gülüm,
Qoy mən səndən 
qabaq ölüm!
 ***


MƏNİ ALDADAYDIN

Məni aldadaydın payıza kimi, 


Solan yarpaqlara cataydım barı. 
Məni aparaydın payıza kimi, 
Məni ağlayaydı payız toyları.

Elə bahar kimi sevəydin məni,


Bir ağac olaydım baxışlarında. 
Acıb hisslərimi qız sacı kimi, 
Axıb durulaydım baxışlarında.

Bir məktub yazaydın mənim adıma,


Tufanlı dənizdə ada tapaydım.
Bir məktub yazaydm mənim adıma,
Yerimi məktubda salıb yataydım.

Yaşıl yarpaqlarda ölə bilmirəm, 


Məni bu baharda düşürməyəydin. 
Məni aparaydm payıza kimi, 
Orda yarpaqlarla ölüb gedəydim.

Orda bir qatara minik başlanıb, 


Məni aldadaydın payıza kimi. 
Orda yollar toylu, göylər yağışlı, 
Üzəydim, üzəydim dənizə kimi.
 ***


EŞİT, ƏZİZİM

Eşit, nə deyirəm, eşit, əzizim,


Ürəyim yıxılıb qollarım üstə.
Bir gözəl sevimli həsrətin vardı,
Ha sevdim, oxşadım o, məndən küsdü.

Düşünə-düşünə qoçaldı qəlbim,


Əllərim saralan payız yarpağı.
Eşit, nə deyirəm, eşit, əzizim,
Bu yola başdaşı oldu ayağım.

Xəzan istəyirdin, bu da ki xəzan,


Səni unudunça çanım cıxaçaq.
Yanında bir həsrət qoyub gedirəm,
Bu sadiq «gözəldən» ömrün qorxaçaq.

«Vağzalı» calınır, eşidirsənmi?


İşığı ağlayan bu toy kimindi?
Eşit, əzizim,
Köhnə qəbiristandan baş alıb qacan
O tənha, o yalqız qəbir mənimdi.

Eşit, əzizim,


Gəl apar ömrümü ciyinlərində,
Tabut ürəklərə qoyma ki, düşəm.
Torpağın altında eşidəçəyəm,
Bir qız yaylığını alıb əlinə,
Məni cağırırdı: - «Qəşəm, ay Qəşəm!..»
 ***


DİVARI DÖYMƏ

Əllərin ağrıyar, döymə divarı,


Biləyin yorular, qəlbə dəyirsən.
Aramıza düşən bu lay divarı,
Mənim başdaşımdı, niyə döyürsən?

Daş da kövrələndi, suvağı qopar,


Ağzıgöycəklərin marağı qopar.
Üzüyün laxlayar, dırnağın qopar,
Mənim göz yaşımı niyə döyürsən?

Neyləyim, bu sənin etibarındı,


Araya qoymusan güç vuranındı.
Türmə divarımdı, ev divarımdı,
Divar qardaşımı niyə döyürsən?

Mənə nə elədin, yaxşı elədin,


Bu daşı bağırımın başı elədin.
Məni üzüyünün qaşı elədin,
Sonra da bu qaşı niyə döyürsən?

Görəsən döydüyün sözüm deyil ki,


Araya qoyulan üzüm deyil ki…
Divarı döyürsən, dizin deyil ki,
Daş olmuş huşumu niyə döyürsən?

Sən döydün…elə bil qəlbim isindi,


Ürəyim oynadı, sirri bilindi.
Alıb quçağıma başımı indi,
Qacıram, başımı niyə döyürsən?
 ***


HƏYAT

Düşünb-daşınıb,


Daşınıb-düşündüm bir az,
Həyat bir daş kimi alnıma dəydi.

Adam ağladanmış sevgi deyilən,


Qızların göycəyi atıb gedənmiş.
Sevilib-sevilib atılan oğlan,
ayılan gözəl, 
Ayıldım, bunların hamsı nədənmiş?

Sevməyin qaydası olurmuş demə,


Getməyin, gəlməyin yolu varıymış.
Alovdu, dənizdi sevgi deyilən,
Alova, dənizə qız gəlmir axı,
Alovdan adama ev olmur axı.

Sevməyin qaydası olurmuş, demə,


Bu yolu bilənə qızlar vurulur.
Guya ki, məhəbbət dərs kimi şeymiş,
Onu əzbərləmək, öyrənmək olur.

Düşünüb-daşınıb,


Daşınıb-düşündüm bir az,
Həyat bir daş kimi alnıma dəydi.
 ***


ARAMIZDA

Aramıza adam yağar,


Aramıza yağış yağar,
Aramızda ağaç bitər.
Aramızdan təyyarələr,
Səslərini göz yaşı tək,
töküb kecər. 
Aramızda qaranəfəs
bir qatarın qəlbi vurar.
Aramızda bütün günü yağış yağar.

Yağış yağar dizinəçən,


Gözlərinə inanmazsan.
Yağış yağar ürəyinə,
Yağış tutar yuxunu da,
Bu yağışa inanmazsan.
Aramıza yağış yağar,
Aramıza adam yağar,
Aramızda ağaç bitər.
 ***


ÇUXUR

Gözü almasatanın gözünə oxşayır


zalım qızının,
Deyir, rəfiqəm qıçını çəkir
- Əlini ombasına qoyub- 
onun burasına bax eyy...
Baxıram
gözəlliyin sındığı yerə,
Baxışların səksəkəsinə.
Elə bil rəqsin bir notu
sürüşüb düşüb.
Hara getdi yolları çuxur oldu,
Ayaqları hər yerdə
bir çuxura düşüb çıxdı.
Gözəl idi,
Gözəlliyi gizlədirdi nöqsanı.
Düz yeriyirdi,
Ən dərin çuxur idi rəfiqəsi.
 ***


BEŞİLLİK

Məhəbbətin boş və mənasız bir şey olduğunu 


axır ki, anladıq 
Məhəbbət eqoizim və intiriqa mənbəyidir .
Məhhəbbət hisslərin ötüşməsi 
Sevənlərin bir- birin üzünə durmasıdır.
Ailələri məhəbbət dağıtdığını 
Bir dəfəlik anla və başa düş.
Məhəbbət “Mən” deməkdir 
Mən olan yerdə ikinci 
Mən yoxdur.
Məhəbbət başqa birisinin
Etibarının yoxa çıxmasının sübutudur.
Məhəbbət birinin başqa birisi 
üzərində qələbəsidir. 
Məhəbbət yoxluğun isbatıdır.
Məhəbbət təzyiqdir 
Məhəbbət əbədi deyil əsla 
Olsa - olsa 
köhnə kişilər demiş
beşillikdir.
 ***


NƏ YAXŞI…

Doldum tellərinə,


Doldum əllərinə,
Doldum yollarına,
Hər şeyə bağladın məni.

Küləklərə söz yazdım,


Tez ayıldım, ayazdım.
Bir cay kimi dayazdım,
Kecib ayaqladın məni.

Yandım, oduma düşdün.


Sevdim, adıma düşdün.
Yenə yadıma düşdün,
Nə yaxşı, yoxladın məni.
 ***


ÇEVRİLMƏ

Yağışın içində qadın əllərinin olmağı


şübhəsizdi.
Yağış köynəyimin sökülmüş
Düym
əsini iynələyəndə
qadın əllərini tanıdım.
Yağış qadınların sinonimidir,
Bəlkə də o biri üzüdür.
Bütün yağışlar o biri üzünə
çevrilmiş qadınlardı.
Bütün qadınlar o biri
üzünə çevrilmiş yağışlardı.
Kişilər də o biri üzünə
çevrilmiş küləklərdi.
Küləyin o biri üzü kişidir.
Qadınları yağış üzünə
çevirən
kişilərin külək üzünə
çevrilməsidir,
Kişilərin də o üzünə
çevrilməsi səbəbi
yaşadığı boşluqdur.
 ***


SIFIR

Azadlıq istəyirsən,


Telofon nömrələrini gizləyən qadın,
Sən azad deyilsən.

Aşkar saatların əlindən qaçıb


gizli bir saata məhkum olursan.
Dəqiqələrlə qucaqlaşıb
saniyyələrdə gizlənirsən.
Bilirəm bu saat
24 saatın harasındasan?
Yumşaq dəqiqələrin
hansı yerində yatıbsan.
Mən indi sənin yerini yox,
zamanını bilirəm.
Azadlıq istəyə-istəyə
saatdan-saata qaçdın.
Məndən çox-çox uzaq
bir məsafəylə qucaqlaşdın.

Telefon nömrələrini gizləyən qadın,


Axşam - səhər əllərini yusan da
bax nömrələr əlindən silinməyib:
1 – baş barmaq
2 – başala barmaq
3 – uzun hacı
4 – qıl turacı
5 – balaca bacı.

Sənin əllərinə yazığım gəlir,


üzükləri payız yarpaqları
kimi tökülüb.

Səndən soruşuram necəsən?


Gözlərin “sıfır” yazır.

Mən səni şəhərin içində yox,


vaxtın içində gəzirəm.
Daha doğrusu,
gizləndiyin saata 
girmək istəyirəm.
 ***


MƏNASIZ

Buludların sənə oxşadığı yaxşı yadımdadı,


Səndən keçmiş yağırdı,
Ən çox səni məktublarına görə sevdim.

Mən əbədiyyətə nifrət edirəm,


Əbədi sevgilər tamamilə mənasızdı.
Bizi sevgi qoymurdu
bir-birimizi başa düşək.
Sevgini unutduq
mətbəx sinfoniyasının 
cədaları altında
insan olduğumuzu anladıq,
Nəyə ehtiyacımız olduğunu bildik,
Adam dilində söhbət elədik.
Mən səni sevəndə ən pis adam
olduğunu bilirdim.
Amma sonra anladım ki, 
sən dünyanın ən yaxşı qadınısan.
Sevgi şeirlərim mənasızdı
oxuma.

Ən yaxşısı budur ki,


bax gör sənə nə almışam.


www.imishli.com Bütün hüquqlar qorunur.

Yüklə 102,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə