İmmün hemolitik anemiler; OİHA, AlloimmünYüklə 445 b.
tarix03.04.2017
ölçüsü445 b.
#13400

İmmün hemolitik anemiler; OİHA, Alloimmün

 • İmmün hemolitik anemiler; OİHA, Alloimmün

 • PNH (paroksismal noktürnal hemoglobinüri)

 • Mekanik travmatik hemoliz

 • Toksin ve ilaçlara bağlı hemoliz Eritrosit parazitleri

 • Spur hücreli anemiProtez kapak hemolitik anemisi

 • Protez kapak hemolitik anemisi

 • March Hbürisi

 • MAHAKapiller ve arteriol sistem içinde bulunan mikrotrombüsteki trombosit-fibrin ağı içinden geçen eritrositlerde yıkım ile karakterize bir grup hastalığı tanımlamak için kullanılmaktadır

 • Kapiller ve arteriol sistem içinde bulunan mikrotrombüsteki trombosit-fibrin ağı içinden geçen eritrositlerde yıkım ile karakterize bir grup hastalığı tanımlamak için kullanılmaktadırTTP:

 • TTP:

  • 1. MAHA
  • 2. Trombositopeni
  • 3. Üremi
  • 4. Nörolojik bulgular
  • 5. Ateş
 • HÜS:

  • 1. MAHA
  • 2. Üremi
  • 3. Trombositopeni
 • DİK:18 yaşındaki kadın hasta ani gelişen ateş, anemi, renal disfonksiyon, SSS tutulumu ve kalp yetmezliği ile başvurdu

 • 18 yaşındaki kadın hasta ani gelişen ateş, anemi, renal disfonksiyon, SSS tutulumu ve kalp yetmezliği ile başvurdu

 • 2 hafta sonra öldü

 • An acute febrile pleiochromic anemia with hyaline thrombosis of the terminal arterioles and capillaries: an undescribed disease. Moschcowitz, E. Arch Int Med 1925; 36:89-93.1924 Moschcowitz An acute febrile pleiochromic anemia with hyaline thrombosis of the terminal arterioles and capillaries: an undescribed disease

 • 1924 Moschcowitz An acute febrile pleiochromic anemia with hyaline thrombosis of the terminal arterioles and capillaries: an undescribed disease

 • 1947 Singer TTP

 • 1952 Symmers TTP’li hastalarda renal korteks trombusü

 • 1964 Pentat tanımlandı

 • 1982 Moake TTP’lı hastaların plazmalarında anormal büyüklükteki VWF multimerleri1996 Furlan ve Tsai multimer büyüklüğünü azaltan plazma metalloproteaz enzimi eksik

 • 1996 Furlan ve Tsai multimer büyüklüğünü azaltan plazma metalloproteaz enzimi eksik

 • 2001 Levy GG Metalloproteaz ailesinden olan enzim ADAMTS’ın 13. parçasına (A Disintegrin And Metalloproteinase with ThromboSpondin type 1 repeats) karşılık gelen gen üzerinde kodlanırİnsidans: 1:100,000 - 1:500,000

 • İnsidans: 1:100,000 - 1:500,000

 • Erkek / Kadın: 3/2

 • 3. ve 4. dekatta sık

 • Etnik yatkınlık yok

 • Ailesel yatkınlık olabilir

Konjenital TTP (Upshaw-Schulman snd.)

 • Konjenital TTP (Upshaw-Schulman snd.)

 • Akkiz TTP

 • Primer

 • SekonderMikroanjiyopatik hemolitik anemi (MAHA)

 • Mikroanjiyopatik hemolitik anemi (MAHA)

 • Trombositopeni

 • Nörolojik disfonksiyon (%78)

 • Böbrek yetmezliği (%44)

 • Ateş

 • Pentad tüm olguların %40’ında görülür.

 • Nedeni belirlenemeyen trombositopeni ve Coombs negatif hemolitik anemi varlığı tanı için yeterliTrombositopeni < 20,000/µl

 • Trombositopeni < 20,000/µl

 • Anemi < 10g/dl

 • Retikülositoz

 • LDH

 • Indirek bilirubin

 • HaptoglobinHastaların %90 ında kanama belirtileri

 • Hastaların %90 ında kanama belirtileri

 • Kanamanın şiddeti trombosit sayısına göre beklenenden fazladır

 • Koagülasyon testleri normal

 • Coombs testi negatif

 • Splenomegali beklenmez

 • En sık nörolojik bulgu başağrısı ve konfüzyon

 • Böbrek yetmezliği genellikle hafiftir • Dissemine intravasküler koagulasyon

 • Sepsis (CMV, meningokoksemi)

 • Preeklampsi/ eklampsi , HELLP

 • Hemolitik üremik sendrom

 • Malign hipertansiyonTedavisiz fatal seyirli

 • Tedavisiz fatal seyirli

 • Klinik kuşku halinde tanı kesinleşmeden tedaviye başlanmalı ( ilk 24 saat)

 • En geçerli tedavi plazma değişimi

 • Plazmaferez öncesi mortalite %90-95 , plazmaferez sonrası %2040-60 ml/kg/gün (1-1.5 plazma volümü)

 • 40-60 ml/kg/gün (1-1.5 plazma volümü)

 • 1. hafta günlük PE yanıt yoksa 2. hafta günde 2 kez

 • Taze donmuş plazma kullanılır

 • Solvent-deterjan işlemi yapılmış plazma (SDP) son yıllarda kullanılmaktadırPlazma değişimi ile LDH ve trombosit sayısı saatler içinde düzelebilir

 • Plazma değişimi ile LDH ve trombosit sayısı saatler içinde düzelebilir

 • Remisyon 3-58 günde olur (ort. 13 gün)

 • %20 olguda plazma değişimine yetersiz yanıt

 • 14 gün süre ile plazmafereze yanıt yoksa diğer tedavi seçenekleriRituksimab

 • Rituksimab

 • IVIG 400 mg / kg 5 gün

 • Vinkristine 1 mg, 3-4 gün ara ile toplam 4 doz

 • Azatiopürin

 • Siklofosfamid

 • Siklosporin A

 • Kemoterapi (CHOP)

 • Kök hücre nakliKlasik üçlü bulgu:

 • Klasik üçlü bulgu:

  • Mikroanjiyopatik hemolitik anemi,
  • Trombositopeni ve
  • Böbrek yetmezliği
 • İlave olarak enterokolit, nörolojik belirtiler, karaciğer fonksiyon bozukluğu, kardiyak problemler gözlenebilir

Prevalans: 5,5 / 1 Milyon1

 • Prevalans: 5,5 / 1 Milyon1

 • ABD’de tahmini 4,000 – 6,000 hasta1

 • 5 yıllık mortalite: %352

 • Medyan yaş 30’ların başıdır3-4PNH edinsel olarak eritrosit membran proteinlerinde oluşan yetersizlikten dolayı eritrositlerin komplemana aşırı duyarlılık kazanması sonucu gelişen intravasküler hemoliz ile karekterize kronik bir hemolitik anemidir

 • PNH edinsel olarak eritrosit membran proteinlerinde oluşan yetersizlikten dolayı eritrositlerin komplemana aşırı duyarlılık kazanması sonucu gelişen intravasküler hemoliz ile karekterize kronik bir hemolitik anemidirParoksismal değildir

 • Paroksismal değildir

  • Semptom bulunmasa bile, hemolizin yıkıcı ilerleyişi devam eder
 • Noktürnal değildir

  • PNH’daki hemolizin belirlenmesi zordur ve günün 24 saati sabit şekilde bulunur
 • Hemoglobinüri daha düşük yaygınlıkta görülen bulgudur

  • Hastaların ¾’ü hemoglobinüri olmadan gelir


X’e bağlı PIG-A (Phosphatidylinositol glycan class A) geninde bir mutasyon

 • X’e bağlı PIG-A (Phosphatidylinositol glycan class A) geninde bir mutasyon

 • Hematopoetik klonal bir hastalık

 • Hücre yüzey proteinleri GPI sentezinde defekt

 • Kompleman regülatörlerinde eksiklik

  • CD59 (Membran inhibitor of reactive lysis=MIR)
  • CD55 (Decay accelaratig factor)


Düz kas distonileri1

  • Düz kas distonileri1
   • Vasküler konstriksiyon – pulmoner ve sistemik hipertansiyon, erektil disfonksiyon2
   • Gastrointestinal kasılmalar - disfaji, abdominal ağrı
  • Platelet aktivasyoun ve agregasyonu1-4
   • Platelet reaksiyonunda artış
   • Hiperkoagülabilite (pıhtılaşmaya meyil)
  • Bozulmuş fibrinolizis4


Hemolitik atak sırasında temel semptomlar karın ağrısı, baş ve göz ağrıları, bulantı, halsizlik ve ateş

 • Hemolitik atak sırasında temel semptomlar karın ağrısı, baş ve göz ağrıları, bulantı, halsizlik ve ateş

 • Atipik bölgelerde venöz tromboz hastalığın önemli komponentidir (ölümlerin %50’si tromboz)

 • FM: Solukluk, sarılık ve sıklıkla orta derecede bir splenomegali izlenirKronik intravasküler hemoliz nedeniyle demir kaybı ve demir eksikliği anemisi de tabloya eklenir

 • Kronik intravasküler hemoliz nedeniyle demir kaybı ve demir eksikliği anemisi de tabloya eklenir

 • Hastaların %5’inde AML ve aplastik anemi gelişilebilir • Orta-ağır derecede anemi

 • Trombositopeni ve granülositopeni (Pansitopeni)

 • PY: normal olabilir, bazen polikromazi ve hipokromi, sferositoz ve eritrosit fragmantasyonu

 • Direkt coombs testi (-)

 • Kİ: hipoplazik olabileceği gibi hipersellüler de olabilir Demir deposu azalmıştır.

 • Eritroid hiperplazi ve eritroid seri gelişimi tipik olarak normoblastiktir • Serum LDH yüksek

 • Serum haptoglobin düzeyleri azalmış

 • Hemosiderinüri (+)

 • Hbüri genellikle geceleri olur ve sabah idrar rengi koyulaşırEritrositlerin kompleman aşırı duyarlığına bağlı hemolizi gösteren testler;

 • Eritrositlerin kompleman aşırı duyarlığına bağlı hemolizi gösteren testler;En duyarlı ve spesifik test flow sitometridir:

 • En duyarlı ve spesifik test flow sitometridir:

  • GPİ aracılığı ile granülosit ve eritrosit membranına bağlı proteinlerin (CD55=DAF ve CD59=MIRL) eksikliğini göstermektir
 • Ayrıca lökositler üzerinde CD14, CD16 ve CD24 gibi diğer GPI çapalı antijenlerin varlığı araştırılabilir

 • Floresan aerolizin (FLAER)Steroidler: 0.25-1 mg/kg/gün prednizon

 • Steroidler: 0.25-1 mg/kg/gün prednizon

 • Düşük doz steroid

  • Steroidlerin alternatif yoldan kompleman aktivasyonunu inhibe ederek veya eritrosit membranını stabilize ederek hemolizi yavaşlattıkları ileri sürülmektedir
 • Kan transfüzyonu

  • Çoğu hasta transfüzyon bağımlı hale gelir
 • KİT: PNH klonunu ortadan kaldırırFolik asit desteği verilmeli

 • Folik asit desteği verilmeli

 • Trombotik ataklar antikoagülanlar ve trombolitik ajanlarla uygun şekilde tedavi edilir

 • Eculizumab = anti-C5 monoklonal antikoru
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə