İnterstisyel Akciğer Hastalıkları = Difüz Parankimal Akciğer HastalıklarıYüklə 445 b.
tarix23.02.2017
ölçüsü445 b.
#9201İnterstisyel Akciğer Hastalıkları = Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları

 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları = Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları

 • Bu başlık altında toplanan 200’den fazla hastalık vardır.Mesleksel ve çevresel etkilenme

 • Mesleksel ve çevresel etkilenme

 • İlaçlar

 • Zehirler

 • Radyasyon

 • İnfeksiyonlar

 • Akciğer ödemi

 • Lenfanjitis karsinomatozaGranülomatöz İAH

 • Granülomatöz İAH

 • İdyopatik interstisyel pnömoniler

 • Kollagen doku hastalıkları ve vaskülitlerin akciğer tutulumu

 • Pulmoner histiyositoz X

 • Pulmoner lenfangioleiomyomatoz

 • Diğer..............İdyopatik pulmoner fibroz

 • İdyopatik pulmoner fibroz

 • Desquamatif interstisyel pnömoni

 • Nonspesifik interstisyel pnömoni

 • Akut interstisyel pnömoni

 • Respiratuar bronşiyolitle ilişkili İAH

 • Kriptojenik organize pnömoni

 • Lenfositik interstisyel pnömoniİAH olan bir olgu genellikle ilerleyici efor dispnesi ve kuru öksürük ile başvurur; akciğer grafisinde difüz infiltratlar izlenir.

 • İAH olan bir olgu genellikle ilerleyici efor dispnesi ve kuru öksürük ile başvurur; akciğer grafisinde difüz infiltratlar izlenir.

 • Böyle bir hastada ayrıntılı öykü, fizik inceleme ve radyolojik değerlendirmeden sonra ileri incelemeler planlanmalıdır.Akut seyir- 4-6 haftadan kısa

 • Akut seyir- 4-6 haftadan kısa

  • İnfeksiyonlar,
  • Akciğer ödemi
  • Hipersensitivite pnömonisi
  • İlaca bağlı akciğer hastalıkları
  • Akut interstisyel pnömoni
  • Akut eozinofilik pnömoni
  • İdyopatik BOOP


Kronik seyir

 • Kronik seyir

  • Sarkoidoz
  • İPF
  • Kollagen doku hastalıklarına bağlı İAH
  • İlaca bağlı İAH
  • Pnömokonyozlar
  • Hipersensitivite pnömonisi
  • Diğer........


Yaş, cinsiyet: Lenfangioleiomyomatoz üreme çağındaki kadınlar dışında pek görülmez.

 • Yaş, cinsiyet: Lenfangioleiomyomatoz üreme çağındaki kadınlar dışında pek görülmez.

 • Sigara: Langerhans hücreli histiyositoz, İAH-RB sigara ile ilişkilidir.

 • Özgeçmiş: Kollagen doku hastalıkları, malignite

 • Aile öyküsü: Tüberoskleroz, nörpfibromatoz, ailesel sarkoidoz, ailesel interstisyel fibroz

 • Bağışıklık durumu: Bağışıklığı baskılanmış hastalara özel akciğer komplikasyonlarıEfor dispnesi. Dispne şiddeti hastalıklara göre değişmektedir.

 • Efor dispnesi. Dispne şiddeti hastalıklara göre değişmektedir.

 • Kuru öksürük. Sarkoidozda ve COP da daha sıktır. Fibrozise bağlı traksiyon bronşektazilerinde balgamlı öksürük olabilir.

 • Hemoptizi alveoler hemorajilerde olabilir.Ateş: COP, KDH, granülomatöz vaskülitler, ilaçlar

 • Ateş: COP, KDH, granülomatöz vaskülitler, ilaçlar

 • Plevra tutulumu: Romatolojik hastalıklar, ilaçlar, asbestoz. Tüberoskleroz, lenfangioleimyomatozda pnx olabilir.

 • Sistemik HT: KDH, vaskülitler

 • Eritema nodosum: Sakoidoz, Behçet, KDH

 • Heliotropik raş: DM-PM

 • Makulopapuler raş: KDH, ilaçlar, amiloidozRaynaud: Skleroderma, İPF

 • Raynaud: Skleroderma, İPF

 • Keratokonjonktivitis sikka: Sjögren

 • Hepatosplenomegali: Sarkoidoz, Histiyositoz X, KDH, Amiloidoz

 • Diyabet insipit: Histiyositoz X, sarkoidoz

 • Glomerulonefrit: KDH, Wegener, sarkoidoz, vaskülitler

 • Renal kitle:LAM, tüberoskleroz

 • Üveit: Sarkoidoz, Behçet

 • LAP: Sarkoidoz, lenfoma, lenfangitis kars.

 • Artrit: Sarkoidoz, KDH, vaskülitlerRaller: İPF de velcro raller

 • Raller: İPF de velcro raller

 • Ronküs, squeak: kısmen de olsa hava yolu tutulumu ile giden süreçler

 • Çomak parmak: İPF, RA akciğer tutulumu,asbestozVC düşer

 • VC düşer

 • RV normal ya da hafif düşüktür

 • TLC düşer

 • FEV1 düşer

 • FEV1/FVC normal ya da hafif yüksektir

 • DLCO düşer

 • İlerlemiş fibrotik sarkoidozda, LAM ve histiyositoz X te obstrüksiyon görülebilir.Tam idrar, tam kan

 • Tam idrar, tam kan

 • Üre, kreatinin, elektrolitler, KCFT

 • ANA, Romatoid faktör (KDH olasılığı ön planda ise diğer otoantikorlar)

 • Vaskülit düşünülen olgularda ANCA, antiGBMab

 • Sarkoidoz kuşkusu olduğunda kan ve idrar kalsiyumu, serum ACE düzeyiKonsolidasyon

 • Konsolidasyon

  • Akut: infeksiyon, ARDS, hemoraji, akut eozinofilik pnömoni, COP
  • Kronik: kronik infeksiyonlar, kronik eozinofilik pnömoni, lenfoproliferatif hastalık, bronkoalveoler karsinom, PAP, sarkoidoz (nadiren)


Lineer veya retiküler opasiteler:

 • Lineer veya retiküler opasiteler:

  • Akut: infeksiyonlar, akciğer ödemi
  • Kronik: İPF, KDH, asbestoz, sarkoidoz, hipersensitivite pnömonisi, ilaca bağlı akciğer hastalıkları


Mikronodüller

 • Mikronodüller

  • Akut: infeksiyonlar, hipersensitivite pnömonisi
  • Kronik: sarkoidoz, hipersensitivite pnömonisi, silikoz, kömür işçisi pnömokonyozu, respiratuar bronşiyolit, metastaz, alveoler mikrolitiyaz


Kistik lezyonlar

 • Kistik lezyonlar

  • Akut: PCP, septik emboli,
  • Kronik: pulmoner histiyosiz X, pulmoner LAM, İPF ya da diğer hastalıklara bağlı bal peteği akciğeri, metastatik hastalık (nadir)


Buzlu cam opasiteler

 • Buzlu cam opasiteler

  • Akut: infeksiyonlar, akciğer ödemi, hemoraji, hipersensitivite pnömonisi, akut inhalasyon hasarları, ilaca bağlı akciğer hastalıkları, akut interstisyel pnömoni
  • Kronik: nonspesifik interstisyel pnömoni, RB-İAH, desquamatik interstisyel pnömoni, ilaca bağlı akciğer hastalığı, PAP


İnterlobuler septal kalınlaşma

 • İnterlobuler septal kalınlaşma

  • Akut: akciğer ödemi
  • Kronik: lenfanjitis karsinomatoza, sarkoidoz, pulmoner venookluzif hastalık


Plevra sıvısı ya da kalınlaşma: akciğer ödemi, KDH, asbestoz, lenfangitis karsinomatoza, ilaca bağlı akciğer hastalığı

 • Plevra sıvısı ya da kalınlaşma: akciğer ödemi, KDH, asbestoz, lenfangitis karsinomatoza, ilaca bağlı akciğer hastalığı

 • Lenfadenopati: infeksiyonlar, sarkoidoz, silikoz, berilyoz, lenfangitis karsinomatoza, lenfositik interstisyel pnömoni

Sarkoidoz: lenfositoz ve CD4/CD8 oranında artma

 • Sarkoidoz: lenfositoz ve CD4/CD8 oranında artma

 • Hipersensitivite pnömonisi: lenfositoz ve CD4/CD8 oranında düşme

 • İPF: nötrofili (lenfosit ve eozinofiller artabilir)

 • İlaca bağlı akciğer hastalıkları: lenfosit, nötrofil ve eozinofiller artabilir.Malignite

 • Malignite

 • Difüz alveoler hemoraji

 • Oportunistik infeksiyonlar

 • Bazı toz hastalıkları

 • Pulmoner histiyositoz X

 • Pulmoner alveoler proteinozBronş mukoza biyopsisi- sarkoidozda tanı verebilir

 • Bronş mukoza biyopsisi- sarkoidozda tanı verebilir

 • TBAB

 • Torakoskopik biyopsi

 • Torakotomi ile açık akciğer biyopsisiHistopatolojisi: UIP

 • Histopatolojisi: UIP

 • Genellikle 50 yaş üzeri hastalarda görülen ilerleyici, kötü prognozlu bir hastalık.

 • Doku tanısı olmadan İPF tanısı konabilmesi için majör ve minör kriterler tanımlanmıştır.Diğer İAH nedenlerinin ekarte edilmesi

 • Diğer İAH nedenlerinin ekarte edilmesi

 • Anormal SFT (restriksiyon ve / veya gaz değişim anormallikleri)

 • Toraks YRBT de bibaziler retiküler lezyonlar ve minimal buzlu cam

 • Alternatif tanıları düşündürmeyen TBAB ve BAL bulguları>50 yaş

 • >50 yaş

 • Sinsi başlangıçlı, başka nedenlerle açıklanamayan dispne

 • 3 aydan uzun süreyle yakınmaların bulunması

 • Bibaziler tipik raller (Velcro raller)Tedavi yanıtının iyi olmamasına karşın kötü prognoz nedeniyle ileri yaşta veya tedaviye kontrendikasyonu olanlar dışındaki olgulara tedavi verilmelidir.

 • Tedavi yanıtının iyi olmamasına karşın kötü prognoz nedeniyle ileri yaşta veya tedaviye kontrendikasyonu olanlar dışındaki olgulara tedavi verilmelidir.

 • Tedavi süresi?? En az 6 ay tedaviden sonra yanıt değerlendirilmelidir. Yanıt alınan olgularda tedaviye süresiz devam etmek gerekebilir.Steroid (0.5mg/kg/gün 4 hafta, 0.25mg/kg/gün 8 hafta, doz azaltılarak gün aşırı 0.25mg/kg/gün ile idame edilir) +

 • Steroid (0.5mg/kg/gün 4 hafta, 0.25mg/kg/gün 8 hafta, doz azaltılarak gün aşırı 0.25mg/kg/gün ile idame edilir) +

 • Azatioprin (2-3mg/kg) VEYA

 • Siklofosfamid (2mg/kg)Kronik, granülomatöz, multisistem bir hastalıktır.

 • Kronik, granülomatöz, multisistem bir hastalıktır.

 • Tedavi endikasyonları ve tedavinin optimal şekli ve süresi tartışmalıdır.Steroid – 1 yıl tedavi

 • Steroid – 1 yıl tedavi

 • Alternatif tedaviler:

  • Metotreksat
  • Antimalaryal ilaçlar
  • Azatioprin
  • Siklosporin
  • Talidomid
  • Radyasyon
  • Anti-TNF ajanlar


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin