İslama əsasən seksual həyatYüklə 417,12 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/6
tarix07.01.2017
ölçüsü417,12 Kb.
1   2   3   4   5   6


belə,  bir  tutumu  keçməməli  və  ümumiyyətlə  kişinin  bədən  quruluşuna  uyğun 

olmalıdır.  Bığ isə  elə  olmalıdır  ki,  üst dodağın  dərisi  görünməlidir (tüklərin arasında 

itib batmamalıdır). 

62

 Tirmizi, Ədəb, 16. www.muselmanlar.com

 

 50 

 

“Bığlarınızı  (dodaqlarınızı  keçməyən  formada  yaxşıca) 

qısaldın.  Bəzi  İsrail  oğulları  bığlarını  kəsib  düzəltmədiklərinə  görə 

 

(bəzilərinin) qadınları zina etdilər.”63

 

Bir təsbit64

 

Kitabımızın bu 

fəslini 


“Oxşamalardan 

qorunmaqla 

müsəlman  kimliyimizi  mühafizə  etmək”  adlı  kitabımızdan 

iqtibas etdiyimiz bir təsbitlə başa vururuq: 

Saqqal  və  bığ  xüsusilə  mədəniyyət  sahəsindəki  imperializmin 

hökm  sürdüyü  dövrlərdə  müəyyən  qədər  İslam  qadınının  örtüyü 

kimidir.  Örtük  şüurlu  surətdə  İslam  iman  və  yaşayış  tərzini 

simvollaşdıran  libasu-t-təqvanın  üstündən  taxıldığı  vaxt  öz  əxlaqi 

məqsədinə  çatır.  Eynilə  bunun  kimi,  saqqal  və  bığ  da  öz  məqsədinə 

ancaq libasu-t-təqva ilə birləşdiyi vaxt çata bilər. Buna görə də saqqal 

və  bığ  saxlanmalı,  amma  müsəlman  kimliyini  təmsil  edə  bilən  bir 

kamilliyə  çatmağa  da  səy  göstərilməlidir.  Əks  təqdirdə,  savab  və 

faydanın əvəzinə günah və zərər bir yerə cəm olar. 

Seksual  cəhətdən  xoşbəxtlik  üçün  yerinə 

yetirilməli olan öhdəliklər – 5 

Seksual xarakterli yad təsirlərdən qorunmaq 

Ər  və  arvad  ailə  həyatında  cinsi  həyatın  qarşılıqlı  doyum 

çərçivəsində davam etməyi üçün bir-birinə sevgi bəsləməli və 

hörmət etməlidir. Əlavə olaraq, seks baxımından sadəcə olaraq 

                                                 

63

 Hədislər  üçün  baxın:  Tirmizi,  Ədəb,  16;  əl-Camiu-s-səğir,  2/87;  Ləvamiu-l-uqul, 3/562. 

64

 Burada: Əvvəl deyilmiş bir sözün, fikrin və s.-nin düzgünlüyünü təsdiq etmə, qəbul etmə, sabitləşdirmə. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti, Şərq-Qərb nəşriyyatı, Bakı, 2006-

cı il, 4-cü cild, s. 327. www.muselmanlar.com

 

 51 

 

bir-birlərindən istifadə hüququna malik olduqlarını da şüurlu surətdə bilməlidirlər. 

Bu  hiss  və  şüurlu  tutumu  davam  etdirmək  üçün  də  ailə 

yuvasını  xüsusilə  seksual  xarakterli  yad  təsirlərdən  qorumaq 

lazımdır. 

Qeyd  edək  ki,  qorunma  və  qoruma  ilk  növbədə  kişinin 

yerinə  yetirməli  olduğu  bir  öhdəlikdir.  Çünki  ailənin  üzvləri 

arasında dolanışıq xərclərini təmin etməyə görə cavabdeh olan 

əsas  şəxs  odur.  Deməli,  ailədənkənar  münasibətlər  kişi 

tərəfindən  tənzimlənməlidir.  İslam  dininin  prinsip  halına 

gətirdiyi məsləhət-məşvərət qaydasına əsasən qadının fikirləri 

də nəzərə alınıb hörmətlə qarşılansa da, nəticə etibarilə kişinin 

apardığı tənzimləməyə üstünlük verilir. 

Aşağıdakı  hədis  müəyyən  edir  ki,  qadın  ərinin  timsalında 

evlilik  əqdinin  xüsusilə  sekslə  bağlı  öhdəlikləri  məsələsində 

itaətkar olmalıdır. 

Muaz  ibn  Cəbəl  Allahın  elçisinin  (əs)  belə  dediyini  nəql 

edir: 

“Allaha iman gətirən qadının ərinin istəmədiyi şəxsi evinə qəbul etmək  və  ərinin evində başqa  bir şəxsə  itaət  etməyə ixtiyarı  yoxdur. 

Ərindən xəbərsiz ictimai münasibətlər qurmağa, əlavə olaraq, ərinin 

yatağından  uzaqlaşıb  onu  seksual  haqlarından  məhrum  etməyə  də 

haqqı yoxdur.”

65

 

İndi  isə  ailənin  seksual  cəhətdən  xoşbəxtliyi  üçün  yad seksual  təsirlərdən  qorunmaq  məqsədilə  yerinə  yetirilməli 

                                                 

65

 Hakimdən Hüsnü-l-üsvəti, bab 470 (fi tərğibi-z-zövci fi-l-vəfai, s. 554). Buna  oxşayan,  ancaq  səhih  olan  hədislər  üçün  baxın:  Tirmizi,  Rəda,  11;  İbn  Macə, 

Nikah,


 3; ət-Tac, 2/313. 

www.muselmanlar.com

 

 

52  

olan öhdəliklərə bəzi misallar verəcəyik. Təbii ki, bu misalları 

çoxaltmaq da mümkündür. 

Mənfi mühitlər və dost-tanışlar

 

Kişi  onu  eşqbazlıq  və  nəticədə  zinaya  aparan  iş-güc mühitlərindən  uzaq  durmalıdır.  Haram  əyləncə  və  zinaya 

aludə olan şəxsləri dost tutmaqdan da uzaq olmalıdır. 

Əri  tərəfindən  İslami  və  elmi-əqli  cəhətdən  gözəl  işlərə 

dəvət  olunub  xəbərdar  edilməli  olan  qadın  da  ata,  qardaş  və 

dayı  kimi  məhrəmi  olanlardan  başqa  kişilərlə  münasibətini 

vacib  olub  olmamaq  meyarına  əsasən  məhdudlaşdırmalıdır. 

Bunlardan  lazımlı  olan  işləri  də  ictimai  yerlərdə,  yaxud  da 

üçüncü şəxslərin şahid olduğu bir şəraitdə görməlidir.

66

 

Ərdə  olan  bir  qadın  öz  azad  iradəsi  ilə  müsəlmanlıqdakı örtünmə  əmrinə  laqeyd  yanaşan,  münasibətləri  zina  həddinə 

çatmasa  belə,  kişilərlə  oturub  duran  qadınlarla  da  daimi 

surətdə  görüşməməlidir.  Əri ilə  münasibətlərindən,  yaxud  da 

seksual  fantaziyalarından  bəhs  edib  emosinal  azğınlığa  səbəb 

olan  qadınlarla  qonşuluq  münasibətlərini  də  zərurət-vaciblik 

prinsipinə əsasən tənzimləməlidir. 

Yeri gəlmişkən, şəxsi münasibətlərdə ehtiyatlı olmaq lazım 

gələn  digər  məsələləri  “Qadın-kişi  birgəliyi”  fəslində  izah 

etməyə çalışacağıq. 

Deməli,  yuxarıda  izah  olunan  məsələlərə  diqqət  yetirilsə, 

seksual hislərin kənara çıxmağının qarşısı əsas etibarilə alınar. 

                                                 

66

 Əziz  peyğəmbərimiz  (əs)  qadınları  zərurət  sərhədlərindən  kənar  formada  xüsusi yerlərdə  naməhrəm  kişilərlə  danışıb  söhbət  etməkdən  çəkindirmişdir.  Müsəlman 

qadın  da  öz  növbəsində  bu  qadağanı  pozmaqdan  çəkinməlidir.  Baxın:  Təbəri, 

Mümtəhinə, 60/12; İbn Kəsir, Mümtəhinə, 60/12. 


www.muselmanlar.com

 

 53 

 

Televizor və mətbuat 

İndiki  dövrdə  insana  canlı  mühitlər qədər  təsir edən,  hətta 

ondan  da  çox  təsir  göstərən  2  mühit  var:  Bunlardan  biri 

televizor, digəri isə mətbuatdır. 

Əgər  evdə  televizor  varsa  və  işlədilirsə,  verilişləri  diqqətlə 

seçmək  lazımdır.  Fizki  quruluşları  (boy-buxun  və  sairə) 

insanın  zehin  və  ürəyində  özünə  yer  tutan  aktyor  və 

aktrisaların  oynadığı,  o  cümlədən  içində  erotik  məqam  və 

səhnələr  olan  verilişlərdən  mütləq  surətdə  uzaq  durmaq 

lazımdır.  

Televiziya  veriliş  və  yayımları  kimi  oxunan  qəzet  və 

jurnallar  da  diqqətlə  seçilməlidir.  Beləliklə,  içərisində  İslami 

dəyərlərlə,  habelə  iman  və  əxlaq  dəyərləri  ilə  ziddiyyət  təşkil 

edən yazı və şəkillər olan nəşrlər evə buraxılmamalıdır. 

Televizor və mətbuat məsələsində lazımi etina və həssaslıq 

olmadıqca  ailənin  ümumi  mənada  İslami,  xüsusi  mənada  isə 

cinsi  əxlaqını  qorumaq  çox  çətin  olur.  Çünki  böyük  sənətkar 

kimi təqdim olunan neçə-neçə məşhur fahişələr, homoseksual 

və  lezbiyanlar,  abır-həyası  qalmamış  qoşa  şəxsiyyətli  kişi  və 

qadınlar televizor və mətbuat vasitəsilə evlərimizə, hətta yataq 

otağımıza qədər gələ bilirlər! 

Ekranın  cəzbetmə  gücünə,  eləcə  də,  göz  oxşayan  nəşr  və 

yayım  texnologiyasına,  sistematik  və  mütəmadi  təbliğatların 

effektiv  gücünə  də  malik  olan  həmin  səviyyəsiz  insanlar 

bizimlə  dolaylı  formada  danışır,  öz  haram  yaşayışları  və 

xoşagəlməz  macəralarını  bizə  “nümunəvi”  və  “qibtə  ediləsi” 

bir  həyat  tərzi  kimi  təqdim  edirlər!  Təbii  ki,  bu  cür  insanları 

istər  həqiqi  mənada,  istərsə  də ekran vasitəsilə evə  buraxmaq 

olmaz! 

www.muselmanlar.com 

 

54  

Yuxarıda qısa formada izah etdiyimiz məsələlərdə ehtiyatlı 

olmaq  lazımdır.  Çünki  haram  məsələsində  olduğu  kimi, 

harama  aparan  əməl  və  münasibətlərdən  uzaq  durmaq  da 

Quranın bizə buyurduğu əsas öhdəliklərdəndir. Üstəlik Quran 

yaradılış  nizam-intizamını  qoruyub  saxlaya  bilən  insan 

təbiətinin  də  pis  qarşıladığı  iş  və  kənar  münasibətləri  fəvahiş 

kimi 


səciyyələndirir. 

Bu 


kimi 

şeyləri: 

“Fəvahişə 

yaxınlaşmayın”,  -  deməklə  haram  hesab  edir;  qadağan 

olduğunu bildirir.

67

 Allahın  elçisi  (əs)  də  Qurana  əsasən  “Pis dostdan uzaq ol”,  - 

buyurub. O, qadınlaşan kişiləri və kişiləşən qadınları lənətləyib. 

Onları  evlərə  buraxmamağı  tapşırmış,  hətta  onları  şəhərdən 

kənara  çıxartmışdır.

68

 O,  həyat  yoldaşı  ilə  sevişmə  və  cinsi əlaqələrini başqalarına danışanları da erkək və dişi şeytanlara 

oxşadıb.


69

 

İslam  dininin  əxlaq  və  cinsi  həyatla  bağlı  ümumi prinsiplərini  əsas  tutan  müsəlman  alimlərinin  də  namuslu 

qadınları 

əxlaq 

baxımından səviyyəsiz 

qadınlarla 

görüşdürməyin haram olduğuna dair ictihadları var.

70

 İslama müvafiq yaşamaq və seksual cəhətdən xoşbəxtliyini 

qoruyub  saxlamaq  istəyən  şəxs  qeyd  edilən  yad  seksual 

təsirlərdən  qorunmaq  öhdəliyini  diqqətlə  yerinə  yetirməlidir. 

Elə  indidən  qeyd  edək  ki,  bu,  kitabın  ayrı  bir  fəslində  təqdiq 

edəcəyimiz seksual qısqanma ilə əlaqədardır. 

                                                 

67

 Baxın: Ənam, 6/108, 151. 68

 Baxın: Kəşfu-l-xəfa, hədis nömrəsi 854; Feyzu-l-qədir, 5/271; ət-Tac, 3/33. 

69

 Əbu Davud, Nikah, 49. 70

 Baxın: İbn Abidin, 6/371; İslamda halallar və haramlar, 2/245. www.muselmanlar.com

 

 55 

 

Seksual  cəhətdən  xoşbəxtlik  üçün  yerinə yetirilməli olan öhdəliklər – 6 

Cinsi həyatın məhrəmiyyət və sirlərini qoruyub saxlamaq 

Cinsi  həyatı  doyğunluğa  çatdıran  amillərdən  biri  də  onun 

məhrəmiyyət və sirlərini qoruyub saxlamaqdır.  

Məhrəmiyyəti qorumaq 

a)  Cinsi  həyatın  məhrəmliyini  mühafizə  etmək  üçün  hər 

şeydən  əvvəl  şəri  məskənə  malik  olmaq  lazımdır.  Başqaları  – 

bütün  digər  insanlar  da  öz  növbələrində  bu  yerin 

məhrəmliyinə  Allahın  Qurandakı  əmrinə  (Nur,  24/27)  əsasən 

hörmət göstərməli, toxunulmazlığına xələl gətirməməlidirlər:  

“Ey möminlər! Öz evlərinizdən savayı evlərə yiyələrindən 

icazə almadan və onlara salam vermədən daxil olmayın. Əgər 

fikirləşsəniz,  belə  bir  ədəb-ərkan  qaydasına  rəayət  etməyin 

sizin üçün xeyirli olduğunu dərk edərsiniz.” 

Şəri məskən nə deməkdir? 

Bu,  ər  tərəfindən  arvadı  üçün  hazırlanmağı  vacib  olan 

mənzil deməkdir. Varlı-hallı ər üçün şəri məskən müstəqil bir 

evdir.  Ortabab  ər  üçün  isə  heç  olmasa,  təkotaqlı,  mətbəx  və 

ayaqyolu-hamamı ayrı olan bir mənzil deməkdir.

71

 Xilqət  və  təbiətindəki  həya  hissini  mühafizə  edib 

korlanmayan,  xüsusilə  də  İslam  tərbiyəsi  alan  kişi  və  qadın 

həyalı,  yəni,  utanma  hissinə  malik  olur.  Ata-ana  kimi  yaxın 

qohumlarla  olsa  da,  müstəqil  olmayan  -  “ev  içində  ev” 

qəbilindən  yerlərdə  birlikdə  yaşandığı  vaxt  lazım  olduqda  və 

                                                 

71

 Hüquqi-islamiyyə və istilahati-fiqhiyyə qamusu, 2/450. www.muselmanlar.com

 

 56 

 

istənildiyi  kimi  hərəkət  edə  bilməmək,  eyni  zamanda  intim münasibətlərinin  üzə  çıxacağından  ehtiyat  etmək  həm  kişini, 

həm də qadını sarsıda bilər. 

Özünü yuyunmaq və örtünmək kimi dini öhdəliklərə xələl 

gətirən  bu  mühitdən  qorumaq  və  şəri  məskənə  malik  olmaq 

vacibdir. Buna görə də bütün imkanlardan istifadə etməli, ayrı 

bir  ev,  mənzil  və  ya  müstəqil  bir  yerdə  yaşamaq  lazımdır  ki, 

cinsi həyat – seksual münasibətlər üçün şərait olsun. 

Deməli,  seksi  də  əhatə  edən  xoşbəxtlik  mühiti  şəri 

məskəndə formalaşa bilər. Odur ki, qadını ancaq şəri məskəni 

hazırladıqdan  sonra  qadınlıq  borcuna  görə  cavahdeh  hesab 

etmək olar.

72

  Sirləri saxlamaq

 

b)  Seksual  həyatla  əlaqədar  sirlər  də  saxlanmalıdır.  Başqa sözlə  desək,  ər-arvad  öz  seksual  motivli  hərəkətlərini  ifşa 

etməmək  məsələsində  bir-birlərini  arxayın  etməlidirlər.  Əziz 

peyğəmbərimiz  (əs):  “Cinsi  əlaqə  vaxtı  baş  verənlər  ər-arvada 

verilən  bir  əmanətdir.  Onu  açıb  danışmaq  ən  böyük  xəyanətdir”

,  - 

demişdir.73

 Beləliklə, bu xəyanəti edən ər-arvad əvvəl də qeyd 

etdiyimiz  kimi,  peyğəmbərimiz  (əs)  tərəfindən  erkək  və  dişi 

şeytanlara oxşadılıb. 

Ər-arvadın  hər  biri  seksual  həyatın  sirlərini  saxlamalıdır. 

Bununla yanaşı, kişi bu məsələdə daha ehtiyatlı olmalı, beləcə, 

həyat  yoldaşını  arxayın  etməlidir.  Çünki  seksual  məqamların 

üzə çıxardılmağından ehtiyat edib qorxmaq qadınların seksual 

hərəkətlərini  məhdudlaşdırır;  doyuma  çatmamaq  bir  tərəfə, 

                                                 

72

 Hüquqi-ailə qərarnaməsi, 71-ci maddə. 73

 Müslim, Nikah, 2, hədis nömrəsi 1436. www.muselmanlar.com

 

 57 

 

onların seksual cəhətdən daha da soyuqlaşmağına səbəb olur. Yaradılışlarındakı  həya  hissini  itirməmiş  qadınlarda  mövcud 

olan  bu  həssaslığı  nəzərə  alan  peyğəmbərimiz  (əs)  belə 

demişdir: 

             

   

 

  

  

         

“Qiyamət  günü  Allah  dərgahında  ən  pis  insanlardan  biri  də  öz 

arvadı  ilə,  arvadı  da  onunla  sevişib  cinsi  əlaqədə  olduqdan  sonra 

arvadının  sirrini  (seksə  dair  hərəkət  və  xüsusiyyətlərini)  açıb 

danışan kişidir.”

74

 Seksual  cəhətdən  xoşbəxtlik  üçün  yerinə  yetirilməli  olan 

öhdəliklər – 7

 

Bədən və dişləri təmiz saxlamaq “Allah təmizlik məsələsinə fikir verənləri sevər.” (Tövbə, 

9/108) 


Ərlə  arvadın  arasında  baş  verən  əlaqələrin  onları  cinsi 

rahatlıq və doyuma çatdırmağı üçün ürəkdən və şəhəvi istəklə 

olmağı lazımdır.  

Cinsi  əlaqələrin  üstündən  keçən  müddət  həmin  istəyi 

yaratsa da, kifayət deyil. Ər-arvad seksual cazibə yaratmalı və 

bunu  inkişaf  etdirməlidirlər.  Bunun  əsasını  isə  bədən  və  diş 

təmizliyi təşkil edir. Çünki təmizlik olmadan seksual cazibəyə 

malik olmaq mümkün deyil. 

                                                 

74

 Müslim, hədis nömrəsi 1437. www.muselmanlar.com

 

 58 

 

İslam  dini  təmizliyə  böyük  əhəmiyyət  verir  və  bizim  üçün bu  mənada  ideal  bir  şərait  hazırlayır.  Təmizliyin  bizim 

dinimizdəki  əhəmiyyətini  Allahın  rəsulunun  aşağıdakı  hədisi 

ilə də ifadə edə bilərik: 

   


         

     


  

       


 

  

“İmkan  daxilində  -  gücünüz  çatdığı  qədər  təmiz  olmağa  çalışın. Allah  İslam  dinini  təmizliyin  üzərində  qurub.  Cənnətə  ancaq  pak 

olanlar daxil olacaqlar.”

75

 

İslam dininin məsləhət gördüyü təmizlik ev, iş yeri, yol və qida  məhsullarını  təmiz  saxlamağı  əhatə  edir.  Eynilə  bunun 

kimi, pal-paltar və bədənin təmizliyini də nəzərdə tutur. 

Biz bu fəsildə sekslə birbaşa əlaqədar olduğuna görə bədəni 

təmiz saxlamaq məsələsinə xüsusi nəzər yetirəcəyik. 

Ümumi mənada bədən təmizliyi və onun sekslə əlaqəsi 

Şübhəsiz  ki,  bədənin  qabaq  və  arxa  hissələrindəki  üzvlər, 

habelə, pis iy yayan bədənlər şəhvani istəklə birləşə bilməzlər; 

birləşsələr belə, sonradan diksinmə hiss edərlər.  

Bəzi  İslam  hüququ  mütəxəssisləri  belə  hesab  edirlər  ki, 

qadının cinsiyyət üzvündən həmişə xoşagəlməz iy gəlməsi ailə 

həyatına  xitam  vermək  üçün  hüquqi  bir  səbəb  kimi  qəbul 

oluna bilər. Bu da öz növbəsində cinsiyyət üzvünün sağlamlıq 

və təmizliyinin əhəmiyyət kəsb etdiyini sübuta yetirir.

76

                                                  

75

 əl-Camiu-s-səğir, 1/33. 76

 Kitabın “Evliliyi axıra çatdıran seksual qüsurlar, xəstəlik və digərləri” fəslinə baxın. www.muselmanlar.com

 

 59 

 

Buna  görə  də  öz  seksual  həyatlarında  doyum  və  ahəngi təmin  etmək  məqsədi  güdən  ər-arvad  bədənlərinin  qeyd 

olunan yerlərini tərtəmiz saxlamalıdırlar. 

Qeyd  edək  ki,  təmizlik  üçün  seksual  məqsədlə  xüsusi  bir 

səy göstərməyə ehtiyac yoxdur. Təkcə İslam dininin bir vəzifə 

halına  gətirdiyi  və  məsləhət  gördüyü  təmizlik  öhdəliklərini 

yerinə yeetirmək kifayətdir. 

Burada həmin öhdəlikləri aşağıdakı kimi xülasə etmək olar: 

a) Kiçik və böyük təbii ehtiyacı ödədikdən sonra təmizlik 

üçün mütləq sudan istifadə etmək

 

Həzrəti  peyğəmbər  (əs)  su  ilə  təharət  edir  (təmizlənir)  və başqalarına  da  belə  etməyi  məsləhət  görürdü.  Həzrəti  Aişə 

anamızın  qadınlara  bu  cür  məsləhət  verməyinin  səbəbi  də 

budur: 

- Utandığıma görə xəbərdarlıq edə bilmədiyim ərlərinizə də deyin ki, su ilə təmizlənsinlər. 

Deməli,  bizim  dinimizdə  su  ilə  təmizlənməyin  həzrəti 

peyğəmbər  (əs)  tərəfindən  də  qeyd  edildiyi  kimi,  xüsusi  bir 

yeri var. Aşağıdakı hədis də bunu sübuta yetirir: 

Həzrəti Ənəs (ra) nəql edir: 

Mədinəli  möminlər  olan  Ənsarı  öymək  üçün  Tövbə 

surəsinin  108-ci  ayəsi  nazil  edildiyi  vaxt  həzrəti  peyğəmbər 

(əs) onların özlərinin bunu necə qarşıladıqlarını soruşdu: 

-  Ey  Ənsar  camaatı!  Allah:  “Orada  tərtəmiz  olmağı  sevən 

möminlər  var.  Allah  təmizlik  məsələsinə  fikir  verənləri 

sevər”,  -  deməklə,  sizi  təmizkarlığınıza  görə  öydü.  Siz  necə 

təmizlənirsiniz ki? 

www.muselmanlar.com

 

 60 

 

Onlar bu suala belə cavab verdilər: -  Ya  rəsulallah!  Biz  su  ilə  təmizlənirik.  Cənabətə  (cünub  olmaq) 

görə yuyunur, namaz qılmaq üçün də dəstəmaz alırıq. 

Allahın elçisi bu nun üstündən belə dedi: 

- Təmizlik işi belə görülməlidir. Bu minvalla təmizlənməyə davam 

edin.

77

 Bədən  su  ilə  təmizlənmədikcə  qabaqlayıcı  tədbir  görülsə 

belə, şübhəsiz ki, bakteriya yuvası və müəyyən qədər də pis iy 

mənbəyi  olur.  Buna  görə  də  bədənlər  su  ilə  təmizlənmədikcə 

mükəmməl bir cinsi əlaqə üçün hazır ola bilməz. Bu, aydın bir 

məsələdir. 

b)  Əgər  cinsi  əlaqə  səbəbindən  daha  tez-tez  yuyunmaq 

mümkün deyilsə, peyğəmbərimiz həzrəti Muhəmmədin (əs) 

buyuruğuna  əsasən  həftədə  mütləq  bir  dəfə  başdan  ayağa 

yuyunmaq 

c)  Peyğəmbərimiz  (əs)  tərəfindən  qadağan  olunduğuna 

görə  (40  günü  keçən  təxirəsalma  haram  olur)  bu  müddəti 

keçməmək şərti ilə vaxtaşırı olaraq dırnaq tutmaq, qoltuq və 

qasıqlardakı tükləri təmizləmək

78

                                                  

77

 İbn  Macə,  Təharət,  28,  hədis  nömrəsi  354;  Mişkatu-l-məsabih,  hədis  nömrəsi  369. Oxşar bir hədislə tanış olmaq üçün baxın: Tirmizi, Təfsiru-l-Quran, hədis nömrəsi 3099. 

78

 İbn Macə, Təharət, 8, hədis nömrəsi 295. Biz  peyğəmbərimizin  (əs)  buyuruqlarına  zidd  olduğu  üçün,  eləcə  də,  müsəlman 

olmayan qadınlara oxşamaq demək olduğuna görə xüsusilə qadınlarımızda müşahidə 

olunan dırnaq uzatmaq qadağasından qorunmağa çalışmalıyıq. 


www.muselmanlar.com

 

 61 

 

d)  Allahın  elçisi:  “Saçı  olan  şəxs  (yuyub  təmizləmək  və daramaqla)  ona  qulluq etsin (baxsın)”,  -  dediyi  üçün  saçları 

təmiz və baxımlı saxlamaq

79

 

Yeri  gəlmişkən,  diş  təmizliyi  məsələsi  mühüm  olduğuna görə  onu  xüsusi  bir  fəsildə  tədqiq  edəcəyik.  Bununla  yanaşı, 

qeyd edək  ki,  bədəni  təmiz  saxlamaq  seks  baxımından böyük 

əhəmiyyət  kəsb  edir.  Allahın  elçisi  (əs)  elə  buna  görə  hərbi 

səfərlərdən  qayıtdıqda  hələ  Mədinəyə  gəlib  çatmadan 

əshabələrinə belə bir tapşırıq verirdi: 

 

  

         

   

  

Evlərinizə  getmək  məsələsində  sanki  gecə  basqını  imiş  kimi tələsməyin. Belə edin (onlara bir vaxt verin) ki, saçları pırtlaşıq qadın 

daransın,  əri  səfərdə  oduğuna  görə  təmizliyini  yerinə  yetirməyən 

qadın da  (qoltuq və) qasığını təmizləsin.

80

 Dişləri təmiz saxlamaq və onun sekslə əlaqəsi

 

İslam  dinində  dişləri  təmiz  saxlamağa  xüsui  əhəmiyyət verilir.  Peyğəmbərin  (əs)  bu  məsələ  ilə  bağlı  hədisləri 

həqiqətən  də,  çoxdur.  Belə  ki,  o,  dişləri  təmizləməyin  insanı 

Allahın  razılığına  çatdırdığını  bildirib.  Yeməkdən  sonra 

dişlərini təmizləyənləri gözəl bəndələr kimi səciyyələndirmiş, öz 

hüzuruna saralmış dişləri ilə gələn əshabələrini də məzəmmət 

etmişdir. 

İlk 

müsəlmanları bu 

işə 


həmişə 

belə 


həvəsləndirmişdir: 

“Əgər  mənim  ümmətimə  (mənə  iman  gətirənlərə)  ağır 

gələcəyindən  çəkinməsəydim,  məsləhət  görməklə  kifayətlənməz,  hər 

                                                 

79

 Əbu Davud, Tərəccül, babun fi islahi-ş-şəri. 80

 Buxari, Nikah, 121 (6/161); Mişkatu-l-məsabih, hədis nömrəsi 3088. 

www.muselmanlar.com

 

 62 

 

namaz  üçün  (dəstəmaz  aldıqda)  mütləq  (misvakdan  istifadə edib) dişlərini təmizləməyi əmr edərdim.”

81

 Dişləri təmizləməyin seks baxımından əhəmiyyəti 

Dişləri  təmizləmək  bədənin  ümumi  sağlamlığı  baxımından 

böyük  əhəmiyyətə  malikdir.  Eynilə  bunun  kimi,  seksual Yüklə 417,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə