İstanbul üNİversitesi AÇik ve uzaktan eğİTİm faküLtesi 2015-2016 tibbi dokümantasyon ve sekreterlik sinif vize soru havuzu iÇİndekilerYüklə 217,02 Kb.
səhifə9/11
tarix06.05.2017
ölçüsü217,02 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Bölüm 71. Aşağıdakilerden hangisi depoya girişi ya da çıkışı yapılan tüm taşınır malzemeler için

Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlemekle sorumlu olan

kişidir?

a. . Mutemed

b. . Yüklenici firma

c. . Gerçekleştirme Görevlisi

d. . Taşınır kayıt kontrol yetkilisi

e. . Harcama Yetkilisi2. Aşağıdakilerden hangisi malzemenin yeniden temini için gerekli işlemleri

tetiklemektedir?

a. . Minimum stok seviyesi

b. . Maksimum stok seviyesi

c. . Order iade

d. . İhale tarihi

e. . Sözleşme tarihi3. Aşağıdakilerden hangisi taşınır hareket giriş ekranında kayıt işlemi için gerekli olan

bilgi değildir?

a. . Malzeme adı

b. . Miktar

c. . Son kullanım tarihi

d. . Giriş yapılan depo

e. . Mutemed adı soyadı4. Tüketim, iade, devir gibi nedenlerle depodan çıkışı yapılan ilaç ya da sarf

malzemelerin HBYS sisteminde kayıt altına alındığı ekran hangisidir?

a. . Zimmet Yapma

b. . Muayene

c. . Order

d. . Taşınır hareketleri giriş işlemi

e. . Taşınır hareketleri çıkış işlemi

5. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir zaman dilimindeki tüketim miktarına göre

hesaplanan ve ortalama tüketim miktarına dayanarak min. vemax. stok seviyesi

belirlendiği ekrandır?

a. . Order Karşılama ekranı

b. . Order iade ekranı

c. . Stok seviyesi hesaplama ekranı

d. . Etken stok seviyesi belirleme ekranı

e. . Miad takip ekranı6. Etken madde stok seviyesi belirlenmesinin aşağıdakilerden hangisine katkısı olmaz?

a. . Verimlilik artışı

b. . Hekim tercihinin engellenmesi

c. . Maliyet azalması

d. . Satın alma talebinin oluşturulması

e. . Depo stok kontrolü7. Aşağıdakilerden hangisi taşınır çıkış islemleri nedeni olamaz?

a. . Tüketim

b. . Takas

c. . İade

d. . Satın alma

e. . Hurdaya ayırma8. Malzemenin gereğinden fazla depolanmasını engelleyerek yüksek stok maliyetini

önleyen tanımlama hangisidir?

a. . Min. Stok seviyesi belirleme

b. . Miad belirleme

c. . Depo tanımlama

d. . Fiyat tanımlama

e. . Max. Stok seviyesi belirleme9. Malzeme miad durum ekranında "Miadı geçmiş olanlar" hangi renkte gösterilir?

a. . Mor

b. . Kırmızı

c. . Lacivert

d. . Yeşil

e. . Turumcu10. Aşağıdakilerden hangisi HBYS taşınır mal modülünde olan gözlem ekranlarından

birisi olamaz?

a. . Ambar stok durum

b. . Stok hareketleri

c. . Personel izin durum

d. . Ambar transfer hareketleri

e. . Malzeme miad durum

Bölüm 81. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Üniversitesi maliyet muhasebesi sisteinin

benimsenen temel esaslarından birisi değildir?

a. Dönemsellik

b. Verinin üretildiği andan itibaren kaydı

c. Verimlilik

d. Birim ve alt birim bazlı raporlama

e. Uzun sürede erişim2. Aşağıdakilerden hangisi gelir giriş menüsündeki gelir türlerinden birisi değildir?

a. Aylık Alınan Ödeme

b. Ek Ödeme

c. Aylık İşlenen Hizmet

d. Aylık Kesinleşen Gelir

e. Aylık Kesinti Tutarı3. Aşağıdakilerden hangisi birimlerin ilgili mali yılın dönemsellik işleyişine uygun

olarak ürettiği ve sunduğu hizmetlerin bedellerinin alt birim bazlı gelir girişlerinin

yapıldığı ekrandır?

a. Aylık Alınan Ödeme

b. Aylık Faturalanan Gelir

c. Aylık İşlenen Hizmet

d. Aylık Kesinleşen Gelir

e. Aylık Kesinti Tutarı4. Aşağıdakilerden hangisi Döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum

şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle yapılan ödeme türüdür?

a. Vergi

b. Harç

c. Güvenlik

d. Ek Ödeme

e. Temizlik5. Aşağıdakilerden hangisi katkı payları hariç olmak üzere özlük haklarına ilişkin

ödemelere ait olan ödeme sınıfıdır?

a. A

b. B

c. C

d. D

e. E6. şağıdakilerden hangisi Vergi, Resim, Harç, Prim vb. ödemelerine ait olan ödeme

sınıfıdır?

aA

b. B

c. C

d. D

e. E7. Aşağıdakilerden hangisi çeşidine bakılmaksızın 3.000TL altındaki giderlere ilişkin

ödemelerine ait olan ödeme sınıfıdır?

a. A

b. B

c. C

d. D

e. E8. Aşağıdakilerden hangisi İhalesi yapılan hizmet alımları ve süreklilik arz eden

hizmetlere ilişkin ödemelerine ait olan ödeme sınıfıdır?

a. A

b. B

c. C

d. D

e. E9. Aşağıdakilerden hangisi mevzuatları gereği döner sermaye gelirlerinden, personele

yapılacak ek ödeme katkı payı gibi ödemelerine ait olan ödeme sınıfıdır?

a. A

b. B

c. C

d. D

e. E10. Aşağıdakilerden hangisi yapım işlerine ödemelerine ait olan ödeme sınıfıdır?

a. F

b. E

c. G

d. A

e. B
Bölüm 91. Aşağıdakilerden hangisinde Deming’in sürekli gelişim döngüsü doğru sıralanmıştır?

a. Uygula / Planla / Kontrol Et / Önlem Al

b. Uygula / Kontrol Et / Önlem Al / Planla

c. Planla / Uygula / Kontrol Et / Önlem Al

d. Planla / Kontrol Et / Önlem Al / Uygula

e. Planla / Kontrol Et / Uygula / Önlem Al2. Aşağıdakilerden hangisi Deming’in sürekli gelişim döngüsü kapsamındaki hedefin

saptanma aşamasıdır?

a Planla

b. Uygula

c. Kontrol Et

d. Önlem Al

e. Ölç

3. Aşağıdakilerden hangisi Deming’in sürekli gelişim döngüsü kapsamında planların

uygulanma aşamasıdır?

a. Planla

b. Uygula

c. Kontrol Et

d. Önlem Al

e. Ölç4. Aşağıdakilerden hangisi Deming’in sürekli gelişim döngüsü kapsamında planlama

aşamasında hedeflenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi için yürütülen

çalışma sürecidir?

a. Planla

b. Uygula

c. Kontrol Et

d. Önlem Al

e. Ölç5. Aşağıdakilerden hangisi Deming’in sürekli gelişim döngüsü kontrol süreçinde tespit

edilen eksik veya yanlış yapılanların işlemlerin belirlenmesi ve revizyonunun

sağlanılması için yürütülen süreçtir?

a. Planla

b. Uygula

c. Kontrol Et

d. Önlem Al

e. Ölç6. Aşağıdakilerden hangisi sağlık işletmelerinde geleceğe yönelik stratejilerin etkin

olarak uygulanabilmesinin önünde çeşitli engellerden biri değildir?

a. Vizyon engeli

b. Operasyonel engel

c. Yönetim engeli

d. İnsan engeli

e. Yer altı kaynakları7. Aşağıdakilerden hangisi iş sonuçlarının ölçülmesine yardımcı olan bir araç olan

BalancedScorecard uygulamasının işletilmesi için gerekli değildir?

a. Yönetimsel stratejinin belirlenmesi

b. Stratejinin uzun vadeli olması

c. Uygulama aşamasında geri besleme sürecinin olması

d. Uygulamaya büyük ve soyut adımlardan başlanılması

e. Uygulamaya küçük ve somut adımlardan başlanılması8. Aşağıdakilerden hangisi BalancedScorecard sağlayacağı yararlardan birisi değildir?

a. Geri bildirimlerin sürekliliği sağlanılmak

b. Finansal ölçümlemeler yapılabilmek

c. Pazar odaklı strateji oluşturmak

d. Müşteri odaklı strateji oluşturmak

e. Finansal ölçümlemeler yapmama9. Aşağıdakilerden hangisi BalancedScorecard sağlayacağı yararlardan birisi değildir?

a. Geri bildirimlerin sürekliliği sağlanılmak

b. Finansal ölçümlemeler yapılabilmek

c. Stratejik hedefler doğrultusunda ölçümleme ve raporlamalar sağlamak

d. Müşteri odaklı strateji oluşturmamak

e. Pazar odaklı strateji oluşturmak10. Aşağıdakilerden hangisi BalancedScorecard sağlayacağı yararlardan birisi değildir??

a. Geri bildirimlerin sürekliliği olmaması

b. Finansal ölçümlemeler yapılabilmek

c. Pazar odaklı strateji oluşturmak

d. Müşteri odaklı strateji oluşturmak

e. Stratejik hedefler doğrultusunda ölçümleme ve raporlamalar sağlamak

Bölüm 101. Karar verme fonksiyonunun yerine getirilmesinde ne tür bilgilere gereksinim

duyulmaktadır?

a. Sağlam ve Güvenilir

b. Rutin ve Onaylanmamış

c. Sağlam ve Güvenilir olmayan

d. Sağlam olmayan

e. Güvenilir olmayan
2. Aşağıdakilerden hangisi karar destek sistemlerinin sağladığı faydalardan biri değildir?

a. Hastalara uygun tedavi verilmesi

b. Medikal hataları önleme

c. Sağlık bakım hizmetlerinin kalitesini geliştirme

d. Uzun vadeli stratejik

e. Yönetimsel kararlar alınması3. Aşağıdakilerden hangisi karar destek sistemlerinin alt düzey yöneticiler için

yapacakları planlamalara yön gösterici olmaktadır?

a. Kısa vadeli taktiksel

b. Kısa vadeli operasyonel

c. Orta vadeli taktiksel

d. Uzun vadeli stratejik

e. Uzun vadeli taktiksel4. Aşağıdakilerden hangisi karar destek sistemlerinin orta düzey yöneticiler için

yapacakları planlamalara yön gösterici olmaktadır?

a. Kısa vadeli taktiksel

b. Kısa vadeli operasyonel

c. Orta vadeli taktiksel

d. Uzun vadeli stratejik

e. Uzun vadeli taktiksel5. Aşağıdakilerden hangisi karar destek sistemlerinin üst düzey yöneticiler için

yapacakları planlamalara yön gösterici olmaktadır?

a. Kısa vadeli taktiksel

b. Kısa vadeli operasyonel

c. Orta vadeli taktiksel

d. Uzun vadeli stratejik

e. Uzun vadeli taktiksel6. Aşağıdakilerden hangisi karar destek sisteminin sağlık işletmelerinde yaptığı

görevlerden biri değildir?

a. Kararları otomatikleştirilmemesini sağlamak

b. Karar işlemlerini yapısallaştırmak

c. Tekrarlanacak kararları uygulanmasını sağlamak

d. Organizasyonel planlamada yer almak

e. Organizasyonel kontrolleri sağlamak7. Aşağıdakilerden hangisi karar destek sisteminin sağlık işletmelerinde yaptığı

görevlerden biri değildir?

a. Organizasyonel kontrolleri sağlamak

b. Kararları otomatikleştirilmesini sağlamak

c. Verileri anlamlı bilgi haline dönüştürmek

d. Tüm yönetici kademelerine uygun raporlama sağlamak

e. Süreçlerin düzenlenmemesine yardımcı olmak
8. Aşağıdakilerden hangisi karar destek sisteminin sağlık işletmelerinde yaptığı

görevlerden biri değildir?

a. Organizasyonel kontrolleri sağlamak

b. Süreçlerin düzenlenmesine yardımcı olmak

c. Verileri anlamlı bilgi haline dönüştürmemek

d. Tüm yönetici kademelerine uygun raporlama sağlamak

e. Karar işlemlerini yapısallaştırmak
9. Aşağıdakilerden hangisi karar destek sisteminin sağlık işletmelerinde yaptığı

görevlerden biri değildir?

a. Organizasyonel kontrolleri sağlamak

b. Süreçlerin düzenlenmesine yardımcı olmak

c. Verileri anlamlı bilgi haline dönüştürmek

d. Tüm yönetici kademelerine uygun raporlama sağlamamak

e. Kararları otomatikleştirilmesini sağlamak10. Aşağıdakilerden hangisi karar destek sistemlerinin sağladığı faydalardan biri değildir?

a. Hastalara uygun tedavi verilmemesi

b. Medikal hataları önleme

c. Sağlık bakım hizmetlerinin kalitesini geliştirme

d. Yönetimsel kararlar alınması

e. Maliyetlerin azaltılması

Bölüm 111. Aşağıdakilerden hangisi satın alma biriminin sorumluluklarından değildir?

a. Mal veya hizmetin doğru zamanda sağlanması

b. Mal veya hizmetin doğru kalitede sağlanması

c. Mal veya hizmetin aynı kaynaktan sağlanması

d. Mal veya hizmetin doğru fiyata sağlanması

e. Mal veya hizmetin doğru miktarda sağlanması2. Ülkemizde satın alma kurallarını belirleyen en temel yasal düzenleme hangisidir?

a. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu

b. 4857 Sayılı İş Kanunu

c. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

d. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

e. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu3. Aşağıdakilerden hangisi 4734 saylı kanuna göre idarenin sorumluluklarından değildir?

a. Rekabeti engelleme

b. Eşitlik

c. Saydamlık

d. Gizlilik

e. Güvenirlilik4. Yapılan ihale sonrası sözleşme imzalanan istekliye ne denir?

a. Hizmetçi

b. Tedarikçi

c. Yüklenici

d. İstekli

e. Danışman

5. Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı

anlaşmaya ne denir?

a. İhale

b. Sözleşme

c. Tahakkuk

d. Danışman

e. Tedarikçi6. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisine ne denir?

a. Yüklenici

b. İstekli

c. İdare

d. Gerçekleştirme Görevlisi

e. Harcama Yetkilisi7. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukuna tâbi olan, kamunun denetimi altında bulunan

veya kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde

uygulanacak esas ve usulleri belirleyen kanundur?

a. 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”

b. 4735 sayılı “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu”

c. 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu"

d. 6098 sayılı “Türk Borçlar Kanunu”

e. 5237 sayılı "Türk Ceza Kanunu"8. Aşağıdakilerden hangisi Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin

sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirleyen

kanundur?

a. 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”

b. 4735 sayılı “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu”

c. 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu"

d. 6098 sayılı “Türk Borçlar Kanunu”

e. 5237 sayılı "Türk Ceza Kanunu"9. Aşağıdakilerden hangisi kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu

bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin

muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenleyen kanundur?

a. 4734 sayılı “Kamu İhale Kanunu”

b. 4735 sayılı “Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu”

c. 5018 sayılı "Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu"

d. 6098 sayılı “Türk Borçlar Kanunu”

e. 5237 sayılı "Türk Ceza Kanunu"10. Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması

ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum,

kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre

belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf

malzemelerinin karşılandığı doğrudan alım yöntemi hangisidir?

a. 22-A

b. 22-B

c. 22-C

d. 22-D

e. 22-F

Bölüm 121. Aşağıdakilerden hangisi satın alma sürecinde gerçekleşen faaliyetlerden birisi

değildir?

a. Depo Yönetimi

b. Satın alınacak mal ya da hizmete ait özelliklerin belirlenmesi

c. En uygun tedarikçinin seçilmesi

d. Anlaşma yapmak için tedarikçilerle müzakereler yapmak

e. Siparişin izlenmesi ve kontrolü2. Aşağıdakilerden hangisi satın alma ana süreçlerinden birisi değildir?

a. İhale hazırlık süreci

b. Stok Yönetimi

c. İhale süreci

d. Sözleşme yönetim süreci

e. Tahakkuk3. Aşağıdakilerden hangisi ihale hazırlık süreci basamaklarından birisi değildir?

a. İhale dökümanının oluşturulması

b. Piyasa fiyat araştırma yapılması

c. İsteklilerce verilen tekliflerin değerlendirilmesi

d. İhale İlan verilmesi

e. Ödeneğe istinaden ihale onayı alınması4. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme yönetim süreci basamaklarından birisi değildir?

a. Yüklenici firmayla sözleşme imzalanması

b. Mal ve hizmete ait muayene kabul işlemleri

c. Faturaya ait ödeme emri belgesinin oluşturulması

d. İhale dökümanının oluşturulması

e. Garanti süreci başlar5. Aşağıdakilerden hangisi talep yönetimindeki yürütülen işlemlerden birisi değildir?

a. Fonksiyonelliğin sağlanması

b. Verimliliğin arttırılması

c. Bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlanması

d. Rekabeti engelleyici hususlara yer verilmemesi

e. Yaklaşık maliyet hazırlanması6. Aşağıdakilerden hangisi ihale gerçekleştirme sürecinde yer almaz?

a. İhale komisyonunun kurulması

b. İhale ilanını verilmesi

c. Tekliflerin değerlenirilmesi

d. Sözleşme yapılması

e. İhale sonucunun bildirilmesi7. Aşağıdakilerden hangisi ihale komisyonunun görevleri arasında yer almaz?

a. Teknik şartnameyi hazırlamak

b. İhale salonunda eksiksiz toplanmak.

c. İhale saati ve gününde ihale salonunda toplanmak.

d. İhaleye ait karar almak ve bunu tüm üyelerce imzalayarak ihalenin sorumluluğunu

almak.

e. Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale ilan veya daveti izleyen üç

gün içinde ihale işlem dosyasının birer örneğini teslim alarak incelemek.


8. İhaleye katılan isteklinin ihale teklif belgeleri arasında sunmak zorunda olduğu geçici

teminat, teklif bedelinin yüzde kaçı olmalıdır?

a. 2%

b. 4%

c. 3%

d. 1%

e. 5%9. Satın alma risk yönetimindeki hangi süreçte siparişlerin karşılanmaması riski ile

karşılaşılması muhtemeldir?

a. İhtiyaçların saptanarak tanımlanması

b. Satın alma talebinin oluşturulması

c. Piyasa fiyat araştırma süreci

d. Tedarikçi seçimi

e. Ödeme işlemleri10. Satın alma risk yönetimindeki hangi süreçte tedarikçiye hakkedişinden daha düşük

tutarda ödeme yapılması ile karşılaşılması muhtemeldir?

a. Piyasa fiyat araştırma süreci

b. Satın alma talebinin oluşturulması

c. Tedarikçi seçimi

d. Ödeme işlemleri

e. İhtiyaçların saptanarak tanımlanması


Yüklə 217,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə