Karbohidratlardan hansı reduksiyaedicilik qabiliyyətə malik deyilYüklə 186,14 Kb.
səhifə4/15
tarix17.01.2020
ölçüsü186,14 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

54

Aminturşular üçün hansı ifadə səhvdir?A)

Kristallik maddə olub, suda həll olurB)

Spirtlərlə mürəkkəb efir əmələ gətirirC)

Bir-biri ilə reaksiyaya daxil olaraq peptid rabitəsi əmələ gətirirD)

Qələvilərlə və turşularla reaksiyaya daxil olurE)

Bir-birilə reaksiyaya daxil olaraq mürəkkəb efir əmələ gətirir

+
55

Göstərilən maddələrdən hansının sulu məhlulu lakmusun rəngini dəyişmir?A)

Sirkə turşusuB)

MetilaminC)

Qarışqa turşusuD)

Aminsirkə turşusu

+
E)

Dimetilamin56

Zülalların birincili quruluşu hansı rabitənin hesabına yaranır?A)

Mürəkkəb efirB)

HidrogenC)

Peptid

+
D)

DisulfidE)

Duz körpüsü57

Hansı zülalların funksiyasına aid deyil?A)

Katalitik funksiyaB)

Qidalandırıcı funksiyaC)

Dağıdıcı funksiya

+
D)

Nəqliyyat funksiyasıE)

Qoruyucu funksiya58

Zülallar konfiqurasiya və sturukturuna görə neçə quruluşda ola bilər?A)

1B)

2C)

3D)

4

+
E)

559

Hansı maddə amfoter xassəlidir?A)

EtanolB)

Propion turşusuC)

Aminsirkı turşusu

+
D)

EtilaminE)

Qarışqa turşusu60

Aminturşulardan alınan polimer necə adlanır?A)

LavsanB)

NişastaC)

SellülozaD)

Polipeptid

+
E)

Kauçuk61

Hemoqlobinin tərkibində hansı kimyəvi element oksigen daşıyıcısıdır?A)

AlB)

ZnC)

Fe

+
D)

CE)

Co62

Denaturallaşma nə deməkdir?A)

Turşu və qələvilərlə reaksiyaya daxil olaraq lakmusun rənginin dəyişməsiB)

Müxtəlif amillərin təsiri ilə zülalların öz ilkin xassələrini dəyişməsidir

+
C)

Zülalların spesifik bioloji fəallığının artmasıdırD)

Zülalların bəzi funksional qruplarını itirməsiE)

Sintetik zülalların təbiətdə tapılmasına deyilir63

Hansı denaturallaşmanın fiziki amillərindən deyil?A)

TəzyiqB)

DondurulmaC)

Rentgen şüalarıD)

Ağır metal duzları

+
E)

Ultrasəs64

Hansı denaturallaşmanın kimyəvi amillərindən deyil?A)

Temperatur

+
B)

Turş mühitC)

Qələvi mühitD)

Üzvi həlledicilərE)

Ağır metaıl duzları65

Aşağıdakı ifadələrdən hansı doğru deyil?A)

Peptid rabitəsi karbon ilə azot arasında əmələ gəlirB)

Enant lifi poliamid lifidirC)

Zülallar β-aminturşuların polikondensləşmə məhsuludur

+
D)

β-aminturşular zülalların tərkibinə daxil deyilE)

Zülallar peptid rabitə vasitəsilə birləşirlər66

RNT-nin neçə növü var?A)

3

+
B)

2C)

8D)

4E)

667

Məlumat RNT-nin neçə növü mövcuddur?A)

10B)

100C)

500D)

1000E)

Sonsuz sayda

+
68

Bir ədad DNT molekulu nə qədər zülalən sintezini idarə edə bilər?A)

5B)

21C)

8D)

Çoxlu miqdarda

+
E)

1069

Nuklein turşuları haqqında ilk məlumatı kim vermişdir?A)

LevinB)

QullandC)

Mişer

+
D)

UotsonE)

Kossel70

Genetik informasiyanın nəsldən-nəslə verilməsində mühüm rol oynayan maddə hansılardır?A)

Nuklein turşuları

+
B)

YağlarC)

LipidlərD)

PolisaxaridlərE)

Monosaxaridlər71

Aşağıdakılardan hansılar purin törəmələridir?A)

Adenin, quanin

+
B)

Urasil, sitozinC)

Adenin, timinD)

Timin, quaninE)

Sitozin, quaninYüklə 186,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə