Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar


) Tibb müəssisələrində sanitariya - dozimetrik nəzarətə nə aid deyil?Yüklə 0,68 Mb.
səhifə7/7
tarix25.11.2016
ölçüsü0,68 Mb.
#73
1   2   3   4   5   6   7

448) Tibb müəssisələrində sanitariya - dozimetrik nəzarətə nə aid deyil?
A) Radioaktiv qazların və havada aerozolun konsentrasiyasının müəyyən olunması

B) Fərdi dozimetrik nəzarət

C) Çirklənmiş səthlərin və radioaktiv tullantıların dezaktivasiyası

D) Radioaktiv tullantıların zərərsizləşdirilməsi və saxlanılması, yığıma nəzarət.

E) Xarici şüalanma dozası gücünün ölçülməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
449) Hansı qrup insanlara fərdi dozimetriya tətbiq olunur?
A) Fizioterapiya işçiləri

B) Lazer terapiyası işçiləri

C) A qrup tibb və qeyri tibb işçiləri

D) Ultrasəs diaqnostika işçiləri

E) Stomatoloqlar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
450) Heyətin A qrupu üçün bütün bədənin illik effektiv doza həddi nə qədərdir?
A) 70 millizivert

B) 10 millizivert

C) 50 millizivert

D) 30 millizivert

E) 20 millizivert
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
451) Heyətin A qrupu üçün bütün dərinin illik effektiv doza həddi nə qədərdir?
A) 500 millizivert

B) 300 millizivert

C) 200 millizivert

D) 100 millizivert

E) 400 millizivert
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
452) Fərdi dozimetriya ölçüləri hansı cihazlarla aparılır?
A) Spektrometr

B) Dozimetr

C) Radiometr

D) HARSHAW – 4500 TLD

E) RUB
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.
453) Hansı hüquqi sənəd əsasında ionlaşdırıcı şüa mənbələrinin təsir əhatəsində işləyən heyətin fərdi dozimetrik nəzarəti təşkil olunur?
A) Sanitar təqdimat

B) Protokol

C) Sanitariya-gigiyenik nəzarət aktı

D) Müqavilə

E) Sanitariya-gigiyenik pasport
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Л.И.Ильин «Радиационная гигиена» 2010 г.

Bölmə 6. Fiziki – kimyəvi laboratoriya üzrə suallar

454) Spektral tərkibinə görə səs-küy hansı siniflərə bölünür?
A) Aşağı tezlikli, orta tezlikli, qiper yüksək tezlikli

B) Aşağı tezlikli, orta tezlikli, ultra yüksək tezlikli

C) İnfra aşağı tezlikli, orta tezlikli, yuxarı tezlikli

D) Aşağı tezlikli, orta tezlikli,yüksək tezlikli

E) Ultra aşağı tezlikli, orta tezlikli, ultra yüksək tezlikli
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
455) Səs-küyün gücünün ölçü vahidi hansıdır?
A) Desibel

B) Amper


C) Herts

D) Nyuton

E) Tesla
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов. М., 2008
456) Tədris müəssisələrinin sinif otaqlarında daimi səs-küyün səviyyəsinin yol verilən səviyyəsi hansıdır?
A) 40 dBa

B) 45 dBa

C) 35 dBa

D) 30 dBa

E) 50 dBa.
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 8 iyul tarixli 796 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş vibrasiya və səs-küy cirklənmələri normalari.
457) Spektral xüsusiyyətlərinə görə səs-küyün hansı növləri vardır?
A) Qısazolaqlı və tonal

B) Darzolaqlı və tonal

C) Aşağızolaqı və tonal

D) Ortazolaqlı və tonal

E) Ennizolaqlı və tonal
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов М., 2008
458) Tibb müəssisərinin həkim otaqlarında, xəstəxana və sanatoriya palatalarında daimi səs– küyün yol verilən səviyyəsi nə qədərdir?
A) 50 dBa

B) 045 dBa

C) 30 dBa

D) 040 dBa

E) 35 dBa
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 8 iyul tarixli 796 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş vibrasiya və səs-küy cirklənmələri normalari.
459) Ultrasəsin tezlik diapazonunu göstərin
A) 20000 Hs-dən yuxarı

B) 35000 Hs yuxarı.

C) 30000 Hs yuxarı

D) 15000 Hs yuxarı

E) 25000 Hs yuxarı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Измеров, проф.В.Кириллов. М., 2008
460) Yaşayış mənzillərində gündüz daimi səs-küyün yol verilən səviyyəsi nə qədərdir?
A) 40 dBa qədər

B) 80 dBa qədər

C) 50 dBa qədər

D) 60 dBa qədər

E) 70 dBa qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 8 iyul tarixli 796 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş vibrasiya və səs-küy cirklənmələri normalari.
461) Vaxt xüsusiyyətlərinə görə səs-küyün növlərini göstərin
A) Titrəyən,daimi.

B) İmpulslu, qeyridaimi

C) Fasiləli, müvəqqəti

D) Müvəqqəti, daimi

E) Daimi və qeyridaimi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов. М., 2008
462) Qeyri daimi səs-küy hansı növlərə bölünür?
A) Fasiləli, titrəyən

B) İmpulslu, titrəyən

C) Kəsilən, titrəyən.

D) Titrəyən, kəsilən, impulslu

E) Müvəqqəti, fasiləli
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов. М., 2008
463) Sənaye müəssisələrində daimi səs-küyün yol verilən səviyyəsi nə qədərdir?
A) 80 dBa qədər

B) 90 dBa qədər

C) 110 dBa qədər.

D) 95 dBa qədər

E) 100 dBa qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов. М., 2008
464) Səs-küyün səviyyəsi hansi cihazla ölçülür?
A) Səsölçən

B) Aspirator

C) Qidrometr

D) Vibrometr

E) Psixrometr.
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов. М., 2008
465) İnfrasəslərin tezlik diapazonunu göstərin
A) 10 Hs-ə qədər.

B) 50 Hs-ə qədər

C) 40 Hs-ə qədər

D) 20 Hs-ə qədər

E) 30 Hs-qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов. М., 2008
466) Yaşayış ərazilərində daimi səs-küyün yol verilən səviyyəsi neçədir?
A) 55dBa qədər

B) 45dBa qədər

C) 60dBa qədər

D) 50dBa qədər

E) 40dBa qədər.
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 8 iyul tarixli 796 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş vibrasiya və səs-küy cirklənmələri normalari.
467) Səs-küyün hansı səviyyəsində qulaq pərdəsi yırtıla bilər?
A) 110 dBa

B) 120 dBa

C) 100 dBa

D) 90 dBa.

E) 130 dBa
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов. М., 2008
468) İnzibati binaların iş otaqlarında daimi səs-küyün yol verilən səviyyəsi neçədir?
A) 40 dBa qədər

B) 45 dBa qədər

C) 50 dBa qədər

D) 55 dBa qədər

E) 60 dBa qədər.
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 8 iyul tarixli 796 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş vibrasiya və səs-küy cirklənmələri normalari.
469) Hansı yaşda səs-küy eşitmə orqanlarına ən çox təsir göstərir?
A) 35-40 yaş.

B) 25-30 yaş

C) 20-25 yaş

D) 16-20 yaş

E) 18-24 yaş
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов. М., 2008
470) Mehmanxana, yataqxana, istirahət evləri və pansionatlarda daimi səs-küyün yol verilən səviyyəsi neçədir?
A) 40 dBa qədər

B) 30 dBa qədər

C) 50 dBa qədər.

D) 45 dBa qədər

E) 35 dBa qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 8 iyul tarixli 796 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş vibrasiya və səs-küy cirklənmələri normalari.
471) Yaşayış mənzillərində gecə vaxtı daimi səs-küyün yol verilən səviyyəsi nə qədərdir?
A) 40 dBa qədər

B) 45 dBa qədər

C) 50 dBa qədər

D) 30 dBa qədər

E) 35 dBa qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 8 iyul tarixli 796 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş vibrasiya və səs-küy cirklənmələri normalari.
472) Ümumi vibrasiyanın hansı növləri var?
A) Nəqliyyat, nəqliyat-texnoloji, texnoloji

B) Mexaniki - texniki, texnoloji.

C) Nəqliyyat, texniki, mexaniki

D) Texnoloji, mexaniki, texniki

E) Nəqliyyat, texniki, texnoloji
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT 12.1.012-90
473) Spektr xüsusiyyətlərinə görə vibrasiyanın növləri hansılardır?
A) Aşağızolaqlı, tonal.

B) Darzolaqlı, ortazolaqlı

C) Yüksəkzolaqlı, ennizolaqli

D) Ortazolaqlı, tonal

E) Darzolaqlı, enlizolaqlı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT 12.1.012-90
474) Nəqliyyat vibrasiyası surətinin korreksiya edilmiş yol verilən səviyyəsi neçədir?
A) 123 dB.

B) 121 dB qədər

C) 119 dB qədər

D) 116 dB qədər

E) 113 dB qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT 12.1.012-90
475) Vibrasiya hansı cihazla ölçülür?
A) Vibrometr

B) Psixrometr

C) Animometr

D) Səsölçən

E) Aspirator
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT 12.1.012-90
476) Titrəmənin insana təsirini qiymətləndirən əsas metod hansıdır?
A) Loqarifmik

B) İnteqral qiymətləndirmə

C) Dozalı

D) Spektral (tezlikli) analiz

E) Tabelli.
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT 12.1.012-90
477) Nəqliyat-texnoloji vibrasiya surətinin yol verilən səviyyəsi neçədir?
A) 111 dB qədər

B) 101 dB qədər

C) 91 dB qədər

D) 118 dB qədər.

E) 115 dB qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT 12.1.012-90
478) Vaxt xüsusiyyətlərinə görə vibrasiya necə təsnif olunur?
A) Daimi və qeyri-daimi

B) Daimi və müvəqqəti

C) Dəyişən və kəsilən

D) Müvəqqəti və dəyişən.

E) Daimi və kəsilən
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT 12.1.012-90
479) Qeyri daimi vibrasiya hansı növlərə bölünür?
A) Vaxtla dəyişən və impulslu

B) Kəsilən və titrəyən

C) İmpulslu və titrəyən

D) Kəsilən, titrəyən, impulslu.

E) Vaxtla dəyişən, kəsilən, impulslu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: ГОСT 12.1.012-90
480) Vibrasiyanın ölçü vahidi hansıdır?
A) Amper

B) Desibel, dBa.

C) Desibel, dB

D) Tesla


E) Vatt
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 8 iyul tarixli 796 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş vibrasiya və səs-küy cirklənmələri normalari.
481) Tədris müəssisələrində vibrasiya sürətinin korreksiya edilmiş yol verilən səviyyəsi neçədir?
A) 79 dB qədər.

B) 72 dB qədər

C) 70 dB qədər

D) 75 dB qədər

E) 77 dB qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 8 iyul tarixli 796 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş vibrasiya və səs-küy cirklənmələri normalari.
482) Yaşayış mənzillərində vibrasiyanın sürətinin korreksiya edilmiş yol verilən səviyyəsi neçədir?
A) 65 dB qədər

B) 75 dB qədər.

C) 72 dB qədər

D) 69 dB qədər

E) 67 dB qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 8 iyul tarixli 796 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş vibrasiya və səs-küy cirklənmələri normalari.
483) Vibrasiya təsir miqrasiyasına görə hansı növlərə bölünür?
A) Yerli və lokal

B) Ümumi və yerli

C) Ümumi və lokal

D) Qismi və lokal.

E) Ümumi və qismi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 8 iyul tarixli 796 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş vibrasiya və səs-küy cirklənmələri normalari.
484) İş yerlərində (8 saat) videodispley terminalları üçün elektromaqnit şüalanmanın yol verilən səviyyəsi neçədir?
A) 15 v/m, 25 mkTl qədər.

B) 25 v/m, 0,25 mkTl qədər

C) 10 v/m, 25 mkTl qədər

D) 20 v/m, 0,25 mkTl qədər

E) 25 v/m, 25 mkTl qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: СанПин 2.2.2.542-96.
485) Elektrik sahə gərginliyinin ölçü vahidi hansıdır?
A) Desibel

B) Tesla


C) Nyuton.

D) V/m (volt/m)

E) Vatt/m
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов. М., 2008
486) Metrəli dalğaların tezlik diapazonu hansıdır?
A) 0,3-3 kHs

B) 30-300 MHs

C) 3-30 Hs

D) 30-300 GHs.

E) 3-30 kHs
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов. М., 2008
487) Yaşayış binalarında və yaşayış ərazilərində baza stansiyalarından yaranan enerji sıxlığı axınının yol verilən səviyyəsi nə qədərdir?
A) 10 mkVt/sm2 qədər

B) 30 mkVt/sm2 qədər

C) 15 mkVt/sm2 qədər

D) 5 mkVt/sm2 qədər

E) 25 mkVt/sm2 qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: BSN №2963 – 84
488) Millimetrli dalğaların tezlik diapazonu hansıdır?
A) 3-30 kHs

B) 0,3-3 GHs

C) 30-300 MHs

D) 30-300 GHs

E) 3-30 Hs.
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов. М., 2008
489) Maqnit sahə gərginliyinin ölçü vahidi hansıdır?
A) Volt /m

B) Nyuton

C) Amper /m

D) Tesla


E) Desibel.
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов. М., 2008
490) Maqnit induksiyasnın ölçü vahidi necə adlanır?
A) A/m.

B) Vatt


C) Tesla

D) Desibel

E) Nyuton
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов. М., 2008
491) Elektromaqnit sahələrinin sənaye tezliyinin diapazonu neçədir?
A) 80-90 Hs.

B) 90-100 Hs

C) 60-70 Hs

D) 50-60 Hs

E) 70-80 Hs
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов. М., 2008
492) Ultrayüksək tezlikli dalğaların uzunluq diapazonu hansıdır?
A) kilometrli.

B) Millimetrli

C) Metrli

D) Santimetrli

E) Desimetrli
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Гигиена Труда», проф.Н.Измеров, проф.В.Кириллов. М., 2008
493) Xromatoqrafik analizi aparmaq üçün istifadə olunan cihaz hansıdır?
A) Xromotoqraf

B) Fotoelektrokolorimetr

C) Vibrometr

D) Spektrofotometr

E) Spektran.
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Большая Советская Энциклопедия»
494) Xromatoqrafiya üsulunun xüsusiyyəti hansıdir?
A) Məhlulun sorbentə çökməsi

B) Məhlulun iki faza arasında durulaşdırılması

C) Məhlulun sorbentdən ayrılması

D) Məhlunun iki faza (sorbent və elülent) arasında bölünməsi

E) Məhlulun iki faza arasında birləşməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Большая Советская Энциклопедия»
495) Aqreqat vəziyyətinə görə xromatoqrafiya müayinə üsullarının növləri hansılardır?
A) Qaz, maye

B) Gel, maye

C) Elektrik, maqnit

D) Elektrik, gel

E) Maqnit, qaz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Большая Советская Энциклопедия»
496) Maye xromatoqrafiyasında məhlulu ayrı komponentlərə bölən hansı elementdir?
A) Deqazator

B) Pompa- nasos

C) Spektran

D) Kolonka

E) Detektor
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Большая Советская Энциклопедия»
497) Maye xromatoqrafiyasında komponentlərin dəqiq miqdarı nə ilə müəyyənləşdirilir ?
A) Detektor

B) Kolonka

C) Pompa-nasos

D) Deqazator

E) Spektran
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Большая Советская Энциклопедия»
498) Xromatoqrafik üsul nədir?
A) Ayırma üsulu

B) Xırdalama üsulu

C) Birləşmə üsulu

D) Qarışma üsulu

E) Durulaşdırma üsulu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Большая Советская Энциклопедия»
499) Xromatoqrafik üsulun bünövrəsini yaradan alim kimdir?
A) Harrison

B) Bernard

C) Svedberq

D) M.Svet

E) Martin və Sinc.
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Большая Советская Энциклопедия»
500) Bu cihazlardan hansı ildə iki dəfə Dövlət Standart yoxlamasından keçməlidir?
A) Aspirator

B) Elektromaqnit

C) Vibrometr

D) Maye xromatoqrafıE) Səs ölçən
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: «Большая Советская Энциклопедия»
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə