Mİyastenia gravis prof. Dr. Aytekin AkyüzYüklə 1,88 Mb.
tarix23.12.2016
ölçüsü1,88 Mb.


MİYASTENİA GRAVİS


MİYASTENİA GRAVİS (MG)

 • Nöromüsküler kavşak hastalıklarının (MG, botilismus, Lambert-Eaton Sendromu) en sık görüenidir.

 • Çizgili kaslarda postsinaptik membrandaki nikotinik tipte asetilkolin resptörlerine karşı antikor oluşumu ile karekterize otoimmün bir hastalıktır.

NMJMG

 • Prevelans 1-15/100.000

 • Kadın/erkek 3:2, kadında 2-3. dekat, erkekte 50-70yaş daha sık

 • Egzersizle ortaya çıkan, istirahatle düzelen kuvvet kaybı tipiktir

 • %60-70 ptoz ve ekstraoküler kas tutulumu ile başlarEgzersizle ortaya çıkan, istirahatle düzelen kuvvet kaybıMG semptomları istirahat ile düzelirTensilon öncesi ve sonrasıMG Klinik Tipleri

 • Oküler miyastenide sadece ekstraoküler kaslar tutulur

 • Jeneralize miyastenili hastalar oküler, fasiyal, çiğneme kasları, orofaringeal, respiratuvar (1/3) ve ekstremite kasları (proksimalde belirgin) tutulumu sonucu fluktüasyon gösteren çift görme, göz kapağında düşme; çiğneme, yutma ve konuşma güçlükleri, ses kısıklığı; solunum sıkıntısı ve güçsüzlük şikayetleri ile başvurur.

 • Oküler miyasteni %10 jeneralize miyasteni %90 oranında görülür • Olguların %70 inde timik displazi, %10-15’inde timoma görülür.

 • Romatoid artrit, SLE, pernisiyöz anemi, tiroid hst.,vitiligo gibi diğer otoimmün hastalıklarla birlikteliği sıktır.Tanı

 • Anamnez

  • Günün ilerleyen saatlerinde veya egzersizle pitoz çift görme vs ortaya çıkması, istirahatle ve sabah semptomların düzelmesi
 • Yorma testi

  • Egzersizle ptoz, bakış kısıtlılığı veya kuvvet kaybı oluşması. Ör. 2 dk. yukarı bakışla ptoz ve yukarı bakış kısıtlılığı
 • Buz testi

  • Bir buz torbasının göz üzerine 2 dk konması ile ptoz ve bakış kısıtlılığının düzelmesi


Tanı (2)

 • Tensilon (veya prostigmin) testi

  • (asetilkolinesteraz inhibitörleri ile semptomların düzelmesi oküler MG’de %50, jeneralize MG’de %70 (+) dir.
 • Elektrofizyolojik Testler

  • Ardışık (repetetif) uyarımla “dekrement yanıt” (%75)
  • Tek Lif EMG’de “artmış jitter” (%98-100)
 • Antikor tespiti

  • anti-AchR Ak (jeneralize %90, oküler %70 +)
  • antistriational Ak (MG+timomada %80)


Repetetif (ardışık) Uyarımla KAPRepetetif (ardışık) Uyarımla Dekrement YanıtRNS

 • Decrement in CMAP amplitude

 • Post-exercise exhaustion

 • Post-tetanic potentiationTek lif EMG - jitterTek lif EMG

 • Normal

 • anormal • MG düşünülen hastalarda timus patolojisi (CT,MRI) ve diğer otoimmün hastalıkların varlığı araştırılmalıdır.

Miyastenik Kriz

 • Respiratuvar (diyafragma, interkostal) ve orofaringeal kaslarda parezi/paralizi sonucu aspirasyon ve solunum arresti görülebilir (%15-20).

 • Presipitan Faktörler

  • stress, ağır ekzersiz, tedavi şemasında değişiklik, infeksiyon (%38), ilaçlar (antibiyotik, antiepileptik, antiaritmik, D-penisillamin), operasyon, hamilelik-doğum
 • 1/3’ünde presipitan faktör yok

 • Semptomlarda kötüleşme varsa solunum ve bulber güçsüzlük takibi!!

  • dispne, hızlı-parodoks solunum, yutma güçlüğü, aspirasyon!!!
 • Bir inspiryumla sayı sayma (>50)

 • Hospitalize MG krizli hastalarda %10 mortaliteMG’yi kötüleştiren ilaçlar

 • Antibiyotikler (Sefalosporinler hariç)

 • KVS ilaçları (β blokör, antiaritmik)

 • SSS etkili ilaçlar (antiepileptik)

 • Antiromatizmal ajanlar

 • Diğer (Steroid, Mg, lokal anestezik)Tedavi

 • Asetil kolinesteraz inhibitörleri

  • Prostigmin
  • Pridostigmin (Mestinon)
 • Kortkosteroidler veya diğer immünosupresif ajanlar

  • Prednison 15-20mg/gün başlanarak 1mg/kg/ güne çıkılır
 • Plamoferez

  • dolaşımdaki IgG ve AchR antikorlarının azaltılmasını sağlar
 • IVIG

 • Timektomi

  • displazi varsa jeneralize MG’de, timoma varsa tüm miyasteniklerde


Miyopatiler

 • Largest group of neuromuscular diseases

 • Most diverse group

 • All show a loss of muscle fibers

  • Proximal more than distal
 • No involvement of the anterior horn cell, nerve axon, or neuromuscular junctionMiyopatiler

 • Includes 6 subcategories

 • 1. Endocrine Disorders

 • 2. Metabolic Disorders

 • 3. Myotonias

 • 4. Periodic Paralysis

 • 5. Polymyositis

 • 6. Muscular DystrophyEndocrine Disorders

 • • Myopathies caused by some malfunction of the endocrine system

 • • Chronic

 • • Examples: – Addison’s Disease – Cushing’s Syndrome – Thyrotoxic Myopathy

 • • Respond to drug therapy – Consists primarily of replacing the deficient hormonesMetabolic Disorders

 • Myopathies characterized by a deficiency of a specific enzyme resulting in muscle weakness

 • Examples:

  • McArdle’s Disease: Deficiency of the muscle enzyme myophosphorylase
  • Pompe’s Disease: deficiency in Acid Maltase


Miyotoniler

 • Hereditary myopathies

 • Result of a chromosomal mutation

 • Characterized by: Inability to relax a previously contracted muscle

 • Elicited by either voluntary contractions or some external stimuli such as percussion

 • Worsened by cold

 • Lessened by light exercise

 • Examples: Myotonic Congenita (Thomsen’s Disease) Myotonia AtrophicMiyotonik Distrofi (Steinert’s Disease)

 • – Most frequent neuromuscular disease although it is relatively rare

 • – Clinical signs and symptoms:

  • Atrophy
  • Weakness
  • Involvement of the more distal muscles such as:
 • – Face – Neck– Tongue – Intrinsics of hands and feetMiyotonik DistrofiMyotonic Congenita (Thomsen’s Disease)

 • Children develop a characteristic hypertrophy of the:

  • Neck
  • Deltoid
  • Biceps
  • Triceps
  • Quadriceps, and
  • Gastrocnemius muscles – Child appears to be a “Tiny Hercules”


Miyotonia CongenitaPeriodic Paralysis

 • Relatively rare myopathy

 • Hereditary – Autosomal dominant

 • Characterized by:

  • Transient flaccid paralysis or paresis affecting primarily the muscle of the proximal limbs
  • Attacks of weakness may last from a few seconds to several weeks
  • Involvement of a disruption in the serum K+ balance
 • Examples:

  • Hyperkalemic Form
  • Hypokalemic Form


Hiperkalemik Form

 • Has increased serum K+

 • Triggered by:

 • Attacks minimized by:

  • Light exercise
  • Ingestion of carbohydrates


Hipokalemik Form

 • Has decreased serum K+

 • Affects men more than women

 • Triggered by:

  • Stress
  • Fasting
  • Cold
  • Rest following intensive or prolonged muscular exercise
  • Alcohol consumption
  • High carbohydrate diets


Polimiyozit

 • Second most common myopathy in adults

 • Chronic inflammatory condition of striated muscle

 • Skin involved 50% of time – In this case its called Dermatomyositis

 • Insidious onset

 • Moderately progressive

 • Clinical signs:

  • Muscle weakness
  • Fatigue
  • Flexors more than extensors
  • Difficulty swallowing
  • Joint pain
  • Mild fever
  • Weight loss
  • Very diffuse erythema of face and neck


Müsküler Distrofi

 • Largest group of the myopathies

 • Group of inherited diseases

 • Characterized by:

 • Progressive muscle weaknessMüsküler Distrofi

 • Pseudohypertrophic Muscular Dystrophy (Duchenne’s)

 • – Becker-type Muscular Dystrophy

 • – Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy

 • – Limb-girdle Muscular DystrophyDuchenne’s Muscular Dystrophy

 • Also known as Pseudohypertrophic Muscular Dystrophy

 • Most common and most devastating dystrophy

 • X-linked

  • Therefore, only affects males
 • Progressive

 • Rare for patients to live to the age of 30Duchenne’s MD

 • Clinical signs and symptoms:

  • Marked elevation in serum Creatine Kinase
  • Psuedohypertrophy of the calves
  • Tightness of the achilles
  • Hyperlordosis in the low back
  • Progressive atrophy and weakness of the pelvis and LEs
  • Gover’s sign
Becker-type Muscular Dystrophy

 • More benign form of Duchenne’s

 • Found more in older children

 • Progresses much slower

 • Children live to reach adulthoodEmery Dreifuss MDFacioscapulohumeral Muscular Dystrophy

 • Autosomal dominant

 • Involves teenagers

 • Pattern of muscle weakness in face and shoulder girdleFSHDLimb-girdle Muscular Dystrophy

 • Autosomal recessive

 • Affects ages 20 – 30

 • Pattern of muscle weakness of the proximal pelvic muscles and shoulder girdleNeuromuscular Junction Disorders

 • Defect in the transmission of the neurochemical signal across the neuromuscular junction

 • Defect can take form of a problem in:Neuromuscular Junction Disorders

 • Categorized as pre-synaptic or post-synaptic problem

 • Examples:

  • Myasthenia Gravis
   • Post-synaptic receptor site disorder
  • Myasthenia Syndrome
   • Pre-synaptic calcium channel disorder
  • Lambert-Eaton Syndrome
  • Botulism
   • Toxin prevents pre-synaptic release of Ach


Clinical picture:

 • Clinical picture:

 • Pronounced, rapid fatigue

 • Associated muscle weakness

  • Strength may be normal with a single repetition
  • Repeated contractions lead to rapid fatigue
 • save $$ in work-up • DIAGNOSIS

   • MAY DEVELOP BEFORE TUMOR Dx
   • HIGH INDEX OF SUSPICION
 • Dx OF EXCLUSION

   • SPECIFIC TESTS MAY BE HELPFUL
   • NEUROIMAGING
   • CSF STUDIES
   • ELECTROPHYSIOLOGY
   • PET SCAN
 • PNS OF THE NERVOUS SYSTEM

 • CENTRAL NERVOUS SYSTEM

 • PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM

 • NEUROMUSCULAR JUNCTION & MUSCLE


Yüklə 1,88 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə