Sağlık mesleği mensubunun tıbbi uygulamalar sırasında standart uygulamayı yapmamasıYüklə 1,33 Mb.
tarix26.12.2016
ölçüsü1,33 Mb.

.

 • .

Sağlık mesleği mensubunun tıbbi uygulamalar sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya gerekli uygulamayı hiç yapmaması/geç yapması ile oluşan zarar olarak tanımlanmaktadır.

 • Sağlık mesleği mensubunun tıbbi uygulamalar sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya gerekli uygulamayı hiç yapmaması/geç yapması ile oluşan zarar olarak tanımlanmaktadır.Denemeler sonucunda faydalı olduğu tıbben benimsenmiş, bu nedenle yaygın olarak kullanılan ve güncelliğini koruyan tıbbi kural ve uygulamalardır.”

 • Denemeler sonucunda faydalı olduğu tıbben benimsenmiş, bu nedenle yaygın olarak kullanılan ve güncelliğini koruyan tıbbi kural ve uygulamalardır.”a. Ceza (hapis ve adli para cezası),

 • a. Ceza (hapis ve adli para cezası),

 • b.Tazminat (hukuk)

 • c. Disiplin sorumluluğu

 • -Meslek odaları

 • -Yönetim

 • -Sağlık Meslekleri Kurulu (Sağ.Bak.)

TCK Md 76 : Soykırım

 • TCK Md 76 : Soykırım

 • TCK Md 83 : Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

 • TCK Md 88 : Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi

 • TCK Md 90 : İnsan Üzerinde Deney

 • TCK Md 91 : Organ veya Doku Ticareti

 • TCK Md 122 : AyırımcılıkTCK Md 136, 137 : Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme/Ele Geçirme

 • TCK Md 136, 137 : Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme/Ele Geçirme

 • TCK Md 172 : Radyasyon Yayma

 • TCK Md 287 : Genital Muayene

 • TCK Md 84 : İntihara Yönlendirme

 • TCK Md 85 : Taksirle Öldürme

 • (iki yıldan - altı yıla kadar hapis)

 • TCK Md 89 : Taksirle Yaralama

 • ( bir yıldan - üç yıla kadar hapis) • TCK Md 99 : Çocuk Düşürtme

 • TCK Md 101 : Kısırlaştırma

 • TCK Md. 190 : Uyuşturucu veya Uyarıcı Mad. Kul. Kolaylaştırma

 • TCK Md 204, 205 : Resmi Belgede Sahtecilik, Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek

 • TCK Md 210 : Sağlık Mensubunun Gerçeğe Aykırı Belge

 • Düzenlemesi

 • TCK Md.247 : Zimmet • TCK Md 250 : İrtikâp

 • TCK Md.251 : Denetim Görevini İhmal

 • TCK Md 252 : Rüşvet

 • TCK Md 257 : Görevi İhmal/Görevi Kötüye Kullanma

 • TCK Md 259 : Kamu Görevlisinin Ticareti

 • TCK Md 280 : Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu BildirmemesiTCK Md. 53/6 : Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma- Mesleğin 3 yıla kadar yapılmasının yasaklanması

 • TCK Md. 53/6 : Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma- Mesleğin 3 yıla kadar yapılmasının yasaklanmasıOlumsuz Sonuç

 • Olumsuz Sonuç

 • Taksir Öngörülmüyor /İstenmiyor

 • Bilinçli Taksir Öngörülüyor/ İstenmiyor

 • Olası kast Öngörülüyor/Olursa olsun

 • Kast Öngörülüyor /İsteniyorDiplomalı/Yetkili bir sağlık mesleği mensubu tarafından yapılmalı,

 • Diplomalı/Yetkili bir sağlık mesleği mensubu tarafından yapılmalı,

 • Hastanın aydınlatılması ve rızasının alınması (Acil hallerde aydınlatma yükümlülüğü dar yorumlanacaktır),

 • Müdahalenin tıbbın gerektirdiği şekilde ve özenli bir biçimde uygulanması gerekmektedir.Madde 8. Acil bir durum nedeniyle uygun muvafakatın alınamaması halinde, ilgili bireyin sağlığı için tıbbî bakımdan gerekli olan herhangi bir müdahale derhal yapılabilir. Madde 9. Müdahale sırasında isteğini açıklayabilecek bir durumda bulunmayan bir hastanın, tıbbî müdahale ile ilgili olarak önceden açıklamış olduğu istekler gözönüne alınacaktır.

 • Madde 8. Acil bir durum nedeniyle uygun muvafakatın alınamaması halinde, ilgili bireyin sağlığı için tıbbî bakımdan gerekli olan herhangi bir müdahale derhal yapılabilir. Madde 9. Müdahale sırasında isteğini açıklayabilecek bir durumda bulunmayan bir hastanın, tıbbî müdahale ile ilgili olarak önceden açıklamış olduğu istekler gözönüne alınacaktır.

Sağlık Mesleği Mensubunun kusurlu tıbbi uygulaması

 • Sağlık Mesleği Mensubunun kusurlu tıbbi uygulaması

 • Hastada zarar

 • fiil ile meydana gelen zarar arasında nedensellik bağı bulunmalıdırMaddi Tazminat  1.Defin masrafları 2.Tedavi masrafları 3.İş kaybı zararı 4.Destekten yoksun kalma tazminatı

 • Maddi Tazminat  1.Defin masrafları 2.Tedavi masrafları 3.İş kaybı zararı 4.Destekten yoksun kalma tazminatı

 • 5-Efor kaybı

 • Manevi Tazminat Çekilen acı, elem, üzüntü ve ruhi sarsıntıyı gidermek amacıyla hükmedilen parasal ödemedir.Tıbbi uygulama sonucunda zarar var, nedensellik bağı var ama kusur yoksa komplikasyon vardır.

 • Tıbbi uygulama sonucunda zarar var, nedensellik bağı var ama kusur yoksa komplikasyon vardır.

 • Komplikasyon varsa uygulamayı

 • yapan sorumluluktan kurtulur mu?Komplikasyon ne zaman malpraktis olur?

 • Komplikasyon ne zaman malpraktis olur?

 • -Komplikasyon zamanında tanınmamışsa,

 • -Zamanında tanınmış ama gerekli olan müdahaleler seri halde yapılmamışsa- KOMPLİKASYON YÖNETİMİ İYİ YAPILMADIĞINDAN ORTADA BİR MALPRAKTİS VARDIR

 • Disiplin=terbiye etmek, yetiştirmek, yola getirmek

 • Disiplin cezaları; ortak amaç için çalışan kişilerin düzenini sağlamak maksadıyla kendi özel mevzuatında belirlenmiş,hiçbir ceza kanununa girmeyen yaptırımlar bütünü olarak da tanımlanabilir.

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ na tabi çalışanlar (mahalli idarelerde sözleşmeli çalışan personel dahil)

 • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’ na tabi çalışanlar

 • 926 Sayılı TSK Personel Kanunu’na tabi asker statüsündeki personel

 • 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun,Yönetmelik ve sözleşme kapsamında çalışanlar

 • 4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli olanlarUyarma,

 • Uyarma,

 • Kınama,

 • Aylıktan Kesme,

 • Kademe İlerlemesinin Durdurulması,

 • Devlet Memurluğundan Çıkarma,

 • 657 sy. Devlet Memurları Kanunu 124-135. maddelerde düzenlenmiştir

Meslek örgütlerinin disiplin cezası verme yetkisi hali hazırda hekimler/diş hekimleri/eczacılar açısından yasaldır. Diğer sağlık meslekleri mensupları için hazırlanan tasarı yasalaşmamıştır.

 • Meslek örgütlerinin disiplin cezası verme yetkisi hali hazırda hekimler/diş hekimleri/eczacılar açısından yasaldır. Diğer sağlık meslekleri mensupları için hazırlanan tasarı yasalaşmamıştır.

 • Sağ.Bakanlığı nezdinde oluşturulan bir kuruldur

 • Tüm sağlık mesleği mensupları için hasta hakları ve/veya kendi mesleği ile ilgili yetersiz bulma ve eğitime tabi tutma kararı verebilir

 • Meslekten 1-3 yıl men kararı verme yetkisi ise anayasa mahkemesince iptal edilmiştir.

Acil hareket etme zorunluluğu,

 • Acil hareket etme zorunluluğu,

 • Travmanın tam olarak tanınamaması,

 • Uzmanlık isteyen uygulamaların gün geçtikçe artması, ekipman kullanım becerisindeki yetersizlik, teknolojik gelişmeler konusunda bilgi ve deneyim yetersizliği, • Hastanın tıbbi bilgilerinin acil hallerde ulaşılamaması, Yaralanmanın derecesi, ilaç alerjisi ve benzeri bilgilerde yetersizlik,

 • Hasta hakları konusundaki pozitif gelişmeler, hastaların kusurlu tıbbi uygulamalar konusunda farkındalıklarının artmasına, daha çok dava açmalarına neden olmaktadır.

Hizmet içi eğitimlere ve mesleki toplantılara düzenli katılınarak mesleki bilginin güncel tutulması

 • Hizmet içi eğitimlere ve mesleki toplantılara düzenli katılınarak mesleki bilginin güncel tutulması

 • Hastaya sistematik makul yaklaşım ve değerlendirme (standart şemaların uygulanması)

 • Hasta düşmelerine karşı önlem almak

 • Kayıtlarının usulüne uygun tutulması, Sır saklama yükümlülüğüne riayet

 • Görev tanımlarının ve tıbbi müdahale sınırlarının (yetkilerin) tam olarak bilinmesi

 • Teknolojik aletlerin kullanımının iyi öğrenilmesi, Tıbbi uygulamalarda manupilasyon yeteneklerinin artırılmaya çalışılması

 • Tüm sağlık mesleği mensupları kendi yetkilerindeki tıbbi uygulamalarda aydınlatılmış onam sürecini çalıştırması

 • İşinizin insan yaşamı olduğu ve karşınızdakinin bir birey olduğunun unutulmamamsıHastayı Sedyeden Öyle Bir Düşürdüler ki...

 • Hastayı Sedyeden Öyle Bir Düşürdüler ki...

 • İzmir’de ambulanstan indirildikten sonra acil kapısından sedyeyle geçirilen hasta,kendini bir anda yerde buldu.

 • Tarih : 26.10.2012Zincirlikuyu'da bir İETT otobüsünde epilepsi (sara) krizi geçiren hasta için, ambulansın 1 saatte geldiği öne sürüldü. Daha kötü bir olay ise Hatay'da yaşandı. İddiaya göre ambulans hastaneyi vatandaşlara sorarak buldu, ağır yaralı hasta yolda öldü. Kaynak : http://www.attyiz.biz.tr/haber/5610/iki-ambulans-iki-skandal-iddiasi.html#ixzz3VKOdjucU

 • Zincirlikuyu'da bir İETT otobüsünde epilepsi (sara) krizi geçiren hasta için, ambulansın 1 saatte geldiği öne sürüldü. Daha kötü bir olay ise Hatay'da yaşandı. İddiaya göre ambulans hastaneyi vatandaşlara sorarak buldu, ağır yaralı hasta yolda öldü. Kaynak : http://www.attyiz.biz.tr/haber/5610/iki-ambulans-iki-skandal-iddiasi.html#ixzz3VKOdjucU

 • 23.03.2015

Kataloq: asset
asset -> From: Executive Director, Trade Compliance and Facilitation
asset -> К рабочей программе курса «Эндонтия» дисциплины «Стоматология» Цель освоения дисциплины
asset -> Исследование диагностических моделей по Пону и Коркхаузу
asset -> К рабочей программе курса «Пародонтология» дисциплины «Стоматология» Цели освоения дисциплины
asset -> “Smart, sexy and full of laughs!”– Shawn Edwards, Fox tv “Tyler Perry once again delivers something for everyone!”
asset -> Written and directed by Tyler Perry Production Notes
asset -> Vergi Məcəlləsində Son Dəyişikliklər

Yüklə 1,33 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə