Travmatologiya-ortopediya ixtisası üzrə nümunəvi test sualları


) Anadangəlmə sindaktiliyanın cərrahi müalicəsi hansı yaşdan başlayaraq aparılmalıdır?Yüklə 0,91 Mb.
səhifə16/17
tarix10.12.2016
ölçüsü0,91 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

866) Anadangəlmə sindaktiliyanın cərrahi müalicəsi hansı yaşdan başlayaraq aparılmalıdır?
A) 9-10 aylığında

B) 6-8 aylığında

C) 1 yaşda

D) 3-5 aylığında

E) Doğulduqdan sonra
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 8.
867) Madelunq deformasiyasının əmələ gəlməsində hansı faktor rol oynayır?
A) Xroniki zədə

B) Fizar displaziya

C) Epizar displaziya

D) Anadangəlmə patologiya

E) Kəskin zədə
Ədəbiyyat: Volkov M.V., Dedova V.D. Detskaə ortopediə. M. Mediüina, 1972., s. 81
868) Uşaqlarda budun hansı etiologiyalı çıxığı daha çox təsadüf edir?
A) Paralitik

B) Travmatik

C) Patoloji

D) Anadangəlmə

E) Spastik
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i ortopediə (Rukovodstvo dlə vraçey). T. 3, str. 230.
869) Diz qapağının anadangəlmə çıxığında qapağın vəziyyəti necə olur?
A) Aşağı enir

B) Lateral durur

C) Yuxarı qalxır

D) Dəyişməyir

E) Medial durur
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i ortopediə (Rukovodstvo dlə vraçey). T. 3, str. 281.
870) Baldırın anadangəlmə yalançı oynağının cərrahi müalicəsi neçə yaşdan başlanır?
A) 4 yaşdan sonra

B) 1 yaşdan sonra

C) 2 yaşdan sonra

D) 3 yaşdan sonra

E) 5 yaşdan sonra
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i ortopediə (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 1997, T. 3, str. 293.
871) Baldırın anadangəlmə yalançı oynağı zamanı hansı əməliyyat daha perspektivlidir?
A) Sümük fraqmentlərinin uzun məsafədə adaptasiyası +sümük plastikası+ocaqkənarı osteosintez

B) İlizarov üsülü ilə ocaqkənari osteosintez

C) Fraqmentlərin rezeksiyası və adaptasiyası-sümüküstü osteosintez

D) Fraqmentlərin adaptasiyası və sümük plastikası

E) Volkov üsülü ilə nazik çoxsaylı transplantatlarla sümük plastikası
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i ortopediə (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 1997, T. 3, str. 296.
872) Anadangəlmə əyripəncəliyin gips sarğısı ilə konservativ müalicəsi nə vaxtdan başlana bilər (xəstənin yaşı)?
A) 5-6 həftədə

B) 2-4 həftədə

C) 1-2 həftədə

D) 9-10 həftədə

E) 7-8 həftədə
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i ortopediə (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 1997, T. 3, str. 316.
873) Mil əyriəlliyinin ağırlığının əsas amili.
A) Sümüklərin inkişaf qüsuru

B) Kosmetik defekt

C) Ətrafın funksiyasının itirilməsi

D) Saidin qısalığı

E) Saidin deformasiyası
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 44.
874) Natamam osteogenezin aparıcı kliniki simptomu hansıdır?
A) Əzələ hipotrofiyası

B) Sümüklərin çoxsaylı sınıqları

C) Ağıreşitmə qabiliyyəti

D) Ətrafların deformasiyası

E) Göygözlük (qolubıe sklerı)
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 388.
875) Uşaq distrofik coxa vara hansı yaşda özünü biruzə verir?
A) 3-5 yaş

B) 10-14 yaş

C) 7-10 yaş

D) 6-7 yaş

E) 1-2 yaş
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 365.
876) Coxa varanın hansı kliniki simpotmu ilkin olur?
A) Ətrafın hipotrofiyası

B) Ətrafın deformasiyası

C) Çanağın əyilməsi

D) Böyük burmanın qabarması

E) Yelənən yeriş
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 365.
877) Baldırda anadangəlmə incik sümüyünün aplaziyası zamanı pəncənin yerdəyişməsi hansı istiqamətdə olur?
A) Arxaya

B) Medial

C) Tam çıxıq

D) Lateral

E) Önə
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 461.
878) Baldırda incik sümüyünün aplaziyası zamanı pəncənin çıxığının qarşısını almaq üçün hansı yaşda əməliyyat aparılır?
A) 8-10 ayda

B) 1-2 ayda

C) 3-4 ayda

D) 5-6 ayda

E) 6-8 ayda
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 461.
879) Radioulnar sinostoz zamanı ətrafın funksiyasını hansı amillər pozur?
A) Dirsək oynağında hərəkət məhdudluğu

B) Saidin pronasiya vəziyyətində qalması

C) Saidin qısalığı

D) Ətrafın hipoplaziyası

E) Bütün bunlar
Ədəbiyyat: M.V.Volkov, V.D.Dedova. Detskaə ortopediə. M., 1972, str. 80.
880) Uşaqlarda Şprengel xəstəliyi hansı aparıcı simptomla xarakterikdir?
A) Yuxarı ətrafın yuxarı qaldarılmasının məhdudluğu

B) Sifətin və kəllənin asimmetriyası

C) Döş qəfəsinin deformasiyası

D) Əyriboyunluq

E) Kürək sümüyünün yüksək duruşu
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 106.
881) Uşaq serebral spastik iflici olan uşaqlarda cərrahi əməliyyat neçə yaşdan başlanır?
A) 1-3

B) 9-10


C) 6-8

D) 4-5


E) 11-12
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i ortopediə (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 1997, T. 3, str. 467.
882) Uşaq serebral spastik filici izamanı hansı cərrahi əməliyyat etmək mütləq əks göstərişdir?
A) Əzələ-vətər plastikası

B) Oynağın kapsulotomiyası

C) Artrodez

D) Osteotomiya

E) Əzələnin birləşmə nöqtəsini dəyişmə
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i ortopediə (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 1997, T. 3, str. 468.
883) Pertes xəstəliyinin tamamlanmasında budun başının hansı forması ağır fəsad hesab olunur?
A) Dairəvi

B) Oval


C) Yumru

D) Yəhərvari

E) Ellipsvari
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 356.
884) Diz oynağının spastik kontrakturası zamanı diz oynağını açmaq üçün hansı qrupp əzələlərin birləşmə yerdəyişdirilir?
A) Budu bükən əzələlər

B) Baldırı açan əzələlər

C) Budu açan əzələlər

D) Aşıq-baldır oynağını arxaya bükən əzələlər

E) Baldırı bükən əzələlər
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 208-209.
885) Pertes xəstəliyinin yaranmasında hansı patogenetik amil aparıcı rol oynayır?
A) Budun başının iltihabi prosesi

B) Budun başının qan təchizatının pozulması

C) Budun başının displaziyası

D) Bud-çanaq oynağında spesifik proses

E) Budun başının travması
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i ortopediə (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 1997, T. 3, str. 273.
886) Uşaq serebral spastik iflic zamanı hansı klinik forma cərrahi əməliyyata mütləq göstərişlidir?
A) Hiperkinetik forma

B) Spastik –taktik forma

C) Qarışıq forma

D) Spastik forma

E) Ataktik forma
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 201-202
887) Serebral spastik filicli uşaqlarda aşıq-baldır oynağın ekvinus deformasiyasında hansı əməliyyat az travmatikdir?
A) Beyker əməliyyatı

B) Silverşeld əməliyyatı

C) Vətərin dərialtı tenotomiyası

D) Axil vətərin açıq uzadılması

E) Strayev əməliyyatı
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 212.
888) Uşaqlarda budun boynunun varus deformasiyası hansı etiologiyada daha çox təsadüf edilir?
A) Raxitik coxa vara

B) Postravmatik coxa vara

C) Uşaq distrofik coxa vara

D) Anadangəlmə coxa vara

E) Budun yeniyetmələrdə epifizedici coxa vara
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 365.
889) Uşaqlarda hansı etiologiyalı coxa 4 inkişaf mərhləsi keçir (başlanğıc, rezorbsiya, reparasiya, nəticə)?
A) Postravmatik

B) Distrofik

C) Anadangəlmə

D) Raxitik

E) Budun başının epifizedici
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 365-366.
890) Uşaqlarda aşağı ətrafın qısalığının hansı yaşdan başlayaraq operativ aparılır?
A) 6 yaş

B) 4 yaş


C) 3 yaş

D) 7 yaş


E) 5 yaş
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 380.
891) Baldırın anadangəlmə latent yalançı oynağında sınığın profilaktikasında hansı cərrahi əməliyyat daha effektlidir?
A) Deformasiyanın İlizarov aparatında korreksiyası

B) Deformasiyanın osteotomiya ilə korreksiyası

C) Sümük autoplastikası

D) Sümük alloplastikası

E) Demineralizə edilmiş sümük parçası ilə alloplastikası
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i ortopediə (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 1997, T. 3, str. 294-295.
892) Aşağı ətrafın hansı ölçüdə qısalığı cərrahi əməliyyata mütləq göstərişdir?
A) 4 sm-dən çox

B) 5 sm-dən çox

C) 3 sm-dən çox

D) 1 sm-dən çox

E) 2 sm-dən çox
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 380.
893) Serebral iflic zamanı ətraflarda nə baş verir?
A) İntellektin pozulması

B) Əzələ tonusunun yüksəlməsi

C) Oynaqlarda kontraktura

D) Bütün sadalananlar

E) Yerişin pozulması
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i ortopediə (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 1997, T. 3, str. 462-463.
894) Dizaltı bükükdə Bekker kistası nədir?
A) Travmatik çapıqlaşma

B) Qan damarın anevrizması

C) Oynağın kapsulasının çıxıntısı

D) Piy törəməsi

E) Nervinoma
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 437.
895) Erlaxer-Blaunt xəstəliyin səbəbi nədir?
A) İltihabi

B) Qığırdağın epifizar displaziyası

C) Raxit

D) Sümüyün şişi

E) Qığırdağın fizar displaziyası
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 447.
896) Anadangəlmə əzələ əyriboyunluğunda hansı əməliyyat daha çox istifadə olunur?
A) Federli üsulu

B) Lange üsulu

C) Veselovski üsulu

D) Zatsepin üsulu

E) Ferkel üsulu
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i ortopediə (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 1997, T. 3, str. 103-105
897) Əzələ əyriboyunluğunun daha çox təsadüf edilən etioloji amili hansıdır?
A) Travmatik

B) Anadangəlmə əzələ hipoplaziya

C) İltihabi proses

D) Yanıqdan sonra çapıqlaşma

E) Nevroloji
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 114-115.
898) Uşaqlarda aşağı ətrafın uzadılmasında daha çox istifadə olunan üsul hansıdır?
A) Distraksion epifizeolizi

B) Plaksin üsulu

C) Yivli-mil, mil aparatı

D) Yivli mil aparatı

E) İlizarov mil aparatı
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 380.
899) Erlaxer-Blaunt xəstəliyində korreksiyaedici osteotomiya neçə yaşdan aparılır?
A) 5 yaş

B) 7 yaş


C) 3 yaş

D) 12 yaş

E) 10 yaş
Ədəbiyyat: E.P.Kuzneçixin, G.V.Ulğrix. Xirurqiçeskoe leçenie detey s zabolevaniəmi i deformaüiəmi oporno-dviqatelğnoy sistemı. (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 2004, str. 449
900) Baldırın anadangəlmə yalançı oynağının hansı formasında sümüyün tamlığı pozulmayır?
A) Hiperplastik

B) Fibroz displaziyası

C) Sümük defekti ilə

D) Latent

E) Hipoplastik
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i ortopediə (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 1997, T. 3, str. 292-295
901) Bazu sümüyünün distal ucunun varus (valqus) deformasiyasının müalicəsində hansı növ osteotomiya istifadə olunur?
A) Köndələn osteotomiya

B) Pazvari osteotomiya

C) Boycev üsulu ilə osteotomiya

D) Koçev üsulu ilə osteotomiya

E) Çəp osteotomiya
Ədəbiyyat: Mn. Ruk. Tom 1 ili 2
902) Uşaqlarda anadangəlmə əyripəncəliyin hansı forması daha çox rast gəlinir?
A) Nevrogen əyripəncəlik

B) İkincili əyripəncəlik

C) Tipik əyripəncəlik

D) Pozision əyripəncəlik

E) Artroqripotik əyripəncəlik
Ədəbiyyat: Travmatoloqiə i ortopediə (Rukovodstvo dlə vraçey). M.Mediüina, 1997, T. 3, str. 309.
903) Natamam sümükəmələgəlmədə modelləşmənin pozulması hansı səviyyədə baş verir?
A) Sümük toxuması

B) Osteoklastlar

C) Fibroz toxuma

D) Qığırdaq toxuması

E) Osteoblastlar
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
904) Natamam sümükəmələgəlmədə patoloji toxuma hansı nahiyələrdə paylanır?
A) Bütün sümük seqmentlərində

B) Epifizdə

C) Sadalananlar hamsı

D) Metafizar seqmentdə

E) Diafizar seqmentdə
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
905) Sadalananlardan hansı biri natamam sümükəmələgəlmənin rentgenoloji təsvirini xarakterizə etmir?
A) Fırça kimi

B) Sümüklərin kortikal qatının nazikləşməsi

C) Böyümə zonasının vaxtından əvvəl bağlanması

D) Yayılmış osteoporoz

E) Sadalananlar hamsı
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
906) Natamam sümükəmələgəlmənin rentgenoloji təsviri hansı ilə xarakterizə olunur?
A) Böyümə zonasının enlənməsilə

B) Fırça kimi

C) Periostal reaksiya ilə

D) Yayılmış osteoporozla kortikal qatın nazikləşməsi

E) Böyümə zonasının vaxtından əvvəl bağlanması ilə
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
907) Natamam sümükəmələgəlmənin simptomları sadalananlardan hansı biridir?
A) Kəllənin həddindən artıq yumrulaşması

B) Kəllə boşluğuna su yığılması

C) Sadalananlar hamısı

D) Skleranın göyərmiş rəngi

E) Döş qəfəsinin dəyişkənliyi (pur şəkilli, qıf şəkilli, çəllək şəkilli)
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
908) Natamam sümükəmələgəlmə hansı ilə xarakterizə olnur?
A) Ətrafların deformasiyası

B) Bütün sadalananlar

C) Skleranın göyərməsi

D) Alçaq boyluluq

E) Eşitmədə dəyişiklik (aşağı düşməsi, karlıq, dəyişmir)
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
909) Natamam sümükəmələgəlməsi xəstədə dişlərdə hansı dəyişiklik xarakterizə olunur?
A) Gec çıxır

B) Çürümüş dişlərlə

C) "Kəhrəba" dişlərlə

D) Ovulmuş dişlərlə

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
910) Natamam sümükəmələgəlmənin ətraf sümüklərində klinik əlamətlərinin yaranması hansı ilə xarakterizə olunur?
A) Qırılmanın öz vaxtında bitişməsi

B) Sınıqların gec bitişməsi

C) Artıq qabarların olmaması

D) Artıq qabarlar kimi

E) Sümük qırılmaları
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
911) Natamam sümükəmələgəlmənin ilk və gecikmiş formalarının ilk simptomları nə zaman yaranır?
A) Yenidoğulmuşda və ilkin uşaqlıq dövründə

B) Ahil adamda

C) Cinsi yetişkənlik dövründə

D) Məktəb dövründə

E) Yetkin adamda
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
912) Natamam sümükəmələgəlmədə patoloji sınıqların baş verməsi nə vaxt ola bilir?
A) Sadalanan səbəblərin heç biri

B) İdman travması nəticəsində travmada

C) Cüzi travma

D) Kobud travma nəticəsində

E) Kücə travması nəticəsində
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
913) Natamam sümükəmələgəlmədə daxili orqanlarda baş verən dəyişiklərə hansı aiddir?
A) Ağciyərlərin atelektazı

B) Bütün sadalananlar

C) Qaraciyərdə dəyişiklik

D) Ürək-damar sistemində dəyişiklik

E) Mədə şirəsində turşuluğun dəyişkənliyi - (azalması - axiliya)
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
914) Natamam sümükəmələgəlmədə mübadilə proseslərinin pozulması nə zaman görünür?
A) Mineral mübadiləsində

B) Zülal-karbohidrat mübadiləsində

C) Su-duz mübadiləsində

D) Bütün sadalananlar

E) Hormon mübadiləsində
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
915) Natamam sümükəmələgəlmədə differensial diaqnoz hansı ilə aparılır?
A) Hipovitaminoz ilə

B) Hipofosfataz ilə

C) Osteomalyasiya ilə

D) Bütün sadalananlarla

E) Raxitlə
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
916) Natamam sümükəmələgəlmənin konservativ müalicəsinə hansı daxildir?
A) Vitamin terapiyası

B) Bütün sadalananlar

C) Pepsinlə xlorid turşusu daxilə

D) Hormon müalicəsi

E) Sınıq profilaktikası
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
917) Natamam sümükəmələgəlmənin konservativ müalicəsinə hansı daxil deyil?
A) Bütün sadalananlar

B) Antibiotik terapiyası

C) Fizioterapiya

D) Aparat terapiyası

E) Massaj, MBT
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
918) Natamam sümükəmələgəlmənin cərrahi müalicəsinə sadalanan metodlardan hansı biri aid deyil?
A) Metalosteosintez

B) Sümüküstüaltı seqmentar osteomiya

C) Sümüküstüaltı seqmentar osteomiya + alloplastika

D) Kompression-distraksion osteosintez

E) Freyk cərrahiyyəsi
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
919) Natamam sümükəmələgəlmədə cərrahiyyədən sonrakı dövrdə xəstənin reabilitasiyasına sadalananlardan hansı biri daxil deyil?
A) Kompression-distraksion aparat

B) Ortopedik aparat

C) Gips sarğısı

D) Massaj və müalicəvi idman

E) İstilik proseduru
Ədəbiyyat: M.V.Volkov. Bolezni kostey u detey. Moskva, 1985
920) Sümük şişinin nisbətən yayılmış klasifikasiyasına hansi aiddir?
A) Çaklin klasifikasiyası

B) Sümük şişinin beynəlxalq histoloji klasifikasiyası

C) Bütün sadalananlar

D) M.V. Volkov klasifikasiyası

E) TNM-klassifikasiyası
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
921) Məsaməli osteoma hansı nahiyədə daha çox rast gəlinir?
A) Uzun borulu sümüklərin metafiz nahiyəsində

B) Skeletin yastı sümüklərində

C) Fəqərə cismində

D) Kəllə sümüklərində

E) Uzun borulu sümüklərin diafiz nahiyəsində
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
922) Məsaməli osteomada aparıcı kliniki simptomlar hansıdır?
A) Oynağın işinin pozğunluğu

B) Kosmetik defekt

C) Damar-sinir dəstəsinə təzyiq

D) Ağrı, şiş nahiyəsində oynağa yayılmış ağrı ilə

E) Maliqnizasiyanın yaranması əlaməti
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
923) Məsaməli osteomada aparıcı rentgenoloji symptom hansıdır?
A) Osteomanın strukturu yarımsfer şəklində olub normal sümükdən fərqlənmir, yuxarı, aşağı törəmədir

B) Şiş yumşaq toxumadan hüdudlanmır

C) Sümükdə yumşaq toxumaya keçməmiş ayrıca şiş törəməsi

D) Böyük ölçülü törəmə, sümüyü sirkulyar tutmuş

E) Yumşaq toxumadan sərt sərhədlənmiş törəmə ilə
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
924) Fibroz osteodisplaziyada rast gəlinən sindrom hansıdır?
A) Maffuçi

B) Fyürmayer

C) Sadalanların hamsı

D) Olbrayt

E) Sadalanların heç biri
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
925) Natamam osteogenez zamanı dişlərdə olan dəyişikliklər hansıdır?
A) Gec çıxması ilə

B) Heç biri

C) Ovulan dişlərlə

D) Kariesli dişlərlə

E) «Kəhrəbavari» dişlərlə
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
926) Osteoid-osteomanın xarakter rentgenoloji əlamətini göstərin.
A) Osteoid-osteomanın «yuvasının» olması və onun ətrafının sklerozu və periostal reaksiyası

B) osteoid-osteomanın ocağına sümüküstlüyü reaksiyası vermir

C) sümüküstlüyünün hiperostoz tipli reaksiyası

D) sümüküstlüyünün soğanlı periostiti

E) Osteoid-osteoma sahəsində sümük toxumasının seyrəlməsi
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
927) Osteoid-osteoma zamanı müalicə necə aparılır?
A) konservativ müalicəyə göstəriş vardır

B) rentgenoterapiyaya göstəriş vardır

C) «yuvanı», sklerozlaşmış sümüyü periostit zonasında götürməmək şərti ilə, xaric etmək kifayətdir

D) seqmentar rezeksiya və alloplastikaya göstəriş vardır

E) yuva ilə birgə sklerozlaşmış hiperostoz sümük toxumasını götürmək vacibdir
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
928) Osteoid-osteomanın müayinəsi zamanı daha informativ üsullar aşağıdakıdır
A) Ultrasəs müayinəsi

B) Angioqrafiyası

C) Biokimyəvi müayinə üsulu

D) Pirofosfat texniki ilə ssintiqrafiya

E) İki proyeksiyada adi rentgenoqrafiya və kompüter tomoqrafiyası
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
929) Osteoid-osteomanın differensial diaqnostikasını aşağıdakı patoloji proseslərlə aparmaq lazımdır?
A) Osteogen sarkoma ilə

B) Sümüyün desmoid fibroması ilə

C) Brodu abssesi ilə

D) Xondroblastoma ilə (Kodman şişi)

E) Eozinofil qranulyoma ilə
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997
930) Xondroma daha tez rast gəlir
A) Çanaq və kürək sümüklərinin yastı sümüklərində

B) Pəncə və əlin qısa borulu sümüklərində

C) Fəqərələrin cismində

D) Qabırğalarda, döş sümüyündə

E) Uzunborulu sümüklərdə
Ədəbiyyat: Travmatoloqii i ortopediə. Rukovodstvo v 3-x tomax. Moskva, 1997


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 0,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə