Tukmos tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi FİZİksel tip ve rehabiLİtasyon uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 18-19. 04. 2013Yüklə 289,16 Kb.
səhifə1/4
tarix13.04.2017
ölçüsü289,16 Kb.
  1   2   3   4

TUKMOS

TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı
18-19.04.2013


İÇİNDEKİLER

3.1.Yönetici 10

3.2.Ekip Üyesi 10

3.3.Sağlık Koruyucusu 10

3.4. İletişim Kuran 10

3.5. Değer ve Sorumluluk Sahibi 10

3.6. Öğrenen ve Öğreten 10

3.7. Hizmet Sunucusu 10

3.7.1.KLİNİK YETKİNLİKLER 10

3.7.2.GİRİŞİMSEL YETKİNLİKLER 27

4.1.Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri (YE) 46

4.1.1.Sunum 46

4.1.2.Seminer 46

4.1.3.Olgu tartışması 46

4.1.4.Makale tartışması 47

4.1.5.Dosya tartışması 47

4.1.6.Konsey 47

4.1.7.Kurs 47

4.1.8.Diğer 48

4.2.Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri (UE) 48

4.2.1.Yatan hasta bakımı 48

4.2.2.Ayaktan hasta bakımı 49

4.2.3.Diğer 494.3.Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri (BE) 49

4.3.1. Yatan hasta takibi 49

4.3.2.Ayaktan hasta/materyal takibi 50

4.3.3.Akran öğrenmesi 50

4.3.4.Literatür okuma 50

4.3.5.Araştırma 50

4.3.6.Öğretme 50

4.3.7.Diğer 50

 1. GİRİŞ

1. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON BRANŞ TANIMI

1.1.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, temel olarak hareket sistemi (kas-iskelet) hastalıklarının tanı, tedavi ve rehabilitasyonuyla uğraşan, ayrıca tüm diğer sistemlere ait doğumsal ya da edinilmiş hastalıklara bağlı fizyolojik ya da anatomik yetersizliği olan kişilerin, mevcut kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak, bağımlılıklarını azaltmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla yataklı ve yataksız kurumlarda ve toplum içinde rehabilitasyon uygulayan tıp dalıdır.

1.2.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşı bu kapsamda; her yaştan hastada, fiziksel tıp modaliteleri, medikal ve manuplatif tedavileri, terapötik enjeksiyon ve egzersizleri,ortez ve protezleri ve diğer rehabilitatif yöntemleri kullanarak ağrı, fonksiyon kaybı, yaşam kalitesinde bozulma, özürlülük, engellilik ve sakatlığa yol açabilen başta romatizmal, nörolojik, ortopedik/travmatolojik, kardiyopulmoner ve algolojik hastalıklar olmak üzere tüm sistemlerin primer ya da tamamlayıcı tedavisini içerir.

1.3.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşı Romatoloji, Spor Hekimliği, Algoloji, Klinik Nörofizyoloji, Geriatri, Tamamlayıcı Tıp, Toplumsal Rehabilitasyon ve Kaplıca Tıbbı bilim dallarının ilgi ve uygulama alanlarını kapsar.


 1. MÜFREDAT TANITIMI
  1. Müfredatın Amacı ve Hedefleri

2. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANLIK EĞİTİMİ

2.1.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimleri kas-iskelet sistemi problemleri, nörolojik hastalıklar, amputasyonlar, pelvik organ fonksiyon bozuklukları, kardiyopulmoner yetmezlik, kronik ağrı ve kansere bağlı özürlülük gibi akut ve kronik problemlere bütünsel olarak yaklaşır. Tüm yaş gruplarında özürlülüğe yol açan tıbbi durumların ve bunlara bağlı olarak oluşan hastalık halinin önlenmesi, teşhisi, tedavisi ve rehabilitasyonundan sorumludur. Akut bakım ünitelerinden toplumsal kurumlara kadar değişen farklı faaliyet alanlarında görev alır.

2.2. Temel olarak tüm hareket sistemi hastalıklarının tanı ve ayırıcı tanısını yapar; hastanın gereksinimine göre farmakolojik, fiziksel tıp modaliteleri ve rehabilitasyon gibi tedavi yöntemlerin ve invaziv ve non invaziv terapötik girişimleri uygular.

2.3. Çeşitli sistemlere ait doğumsal ya da edinilmiş hastalıklara bağlı fizyolojik ya da anatomik yetersizliği olan özürlü kişilerde, mevcut kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak ve bağımlılık düzeylerini azaltarak yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla romatizmal, nörolojik, ortopedik/ travmatolojik, pediyatrik, kardiyopulmoner ve algolojik hastalıkların primer ya da tamamlayıcı tedavilerini içeren rehabilitasyon programlarının yatarak, ayaktan ya da toplum içi planlanması ve yürütülmesinden sorumludur.

2.4. Rehabilitasyon multiprofesyonel bir aktivitedir. Fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, rehabilitasyon hemşiresi, sosyal hizmet uzmanı, ortez-protez uzmanı/teknisyeni, psikolog, konuşma terapisti, meslek danışmanı gibi diğer sağlık elemanları ve teknikerlerden oluşur. Özelleşmiş rehabilitasyon ekibi FTR uzman hekimi tarafından yönetilir. Hastanın gereksinimine göre diğer dal hekimleri ile işbirliği yapar.

FTR uzman hekimi rehabilitasyon planının oluşturulmasından ve uygulanma zamanının çizelgesinin tanımlanmasından sorumludur.

FTR uzman hekimi değişik tedavi edici yöntemleri kullanır. Hastanın tanısına ve özürü/engeline göre bireysel bir tedavi planı yapar. Kapsamlı eğitiminden dolayı bu programları bizzat uygulayabilir veya reçete ederek gözetiminde veya denetiminde uygulatabilir.

Kapsamlı bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon hizmeti; ilaç tedavileri, yumuşak doku, eklem, spinal ve sinir blokajları gibi enjeksiyon işlemleri, Fizik tedavi cihazları (elektroterapi) uygulamaları, masaj ve manüplasyon, kinezyoterapi ve egzersiz tedavisi, lenf ödem tedavisi, kaplıca tedavisi, hidroterapi, iş-uğraşı terapisi, konuşma ve yutma terapisi, nöropsikolojik müdahaleler, psikoterapi, diyet uygulamaları, ortez-protez uygulamaları, asistif teknoloji uygulamaları, hasta eğitimi ve rehabilitasyon hemşireliği uygulamalarından oluşur.

2.5.Kas iskelet sistemini tutan her türlü enflamatuvar, dejeneratif, travmatik, nontravmatik ve metabolik romatizmal hastalıkların veya ağrılı durumların ayırıcı tanısını yaparak tanısını koyarken gerektiğinde çekirdek eğitim programında belirtilen tanısal yöntemleri (EKG, ultrason, artroskopi, endoskopi, EMG, kemik yoğunluk ölçümü gibi) kullanır.

2.6.Sorumlu olduğu tüm hastalıklarda gerektiğinde ortez ve protez uygulamalarının reçetelenmesinden, yapılması ve/ veya yaptırılmasından ,uygunluk değerlendirmesi ve eğitiminin verilmesinden sorumludur.

2.7.Hareket sistemi hastalıklarının önlenmesi ve özürlü bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla toplumun bilgilendirilmesi ve eğitiminden, bu kapsamda koruyucu rehabilitasyonu da içeren toplum temelli rehabilitasyon hizmetlerinden sorumludur.

2.8.Kaplıca tedavisi ve diğer hidroterapi yöntemlerinin planlanması ve yürütülmesinden sorumludur.

2.9. Akut ve kronik ağrıda, hem ağrıya yol açan faktörlerin değerlendirilmesini ve ayırıcı tanısını yapar, tanısını koyar; hem de ağrı tedavisinde medikal ve girişimsel tedavilerin yanısıra fiziksel tıp modalitelerini -yöntemlerini (fizik tedavi ajanlarını) ve ağrı rehabilitasyonunu kullanır.

2.10. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanıyla ilgili hastalıklarda hastalık seyri sırasında gerektiğinde diğer tıp branşlarından konsültasyon isteyerek tedaviyi yönetir. Ayrıca hastalık seyri sırasında oluşan komplikasyonları tanır , tedavisine yönelik uygulamaları yapar,ihtiyaç duyduğunda diğer tıp branşlarından konsültasyon isteyerek tedaviyi yönetir.


  1. Müfredat Çalışmasının Tarihsel Süreci

2002 Yılında Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirmesi üzerine üniversiteler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Eğitim ve araştırma hastaneleri ve Türk Tabipleri Birliği temsilcilerinden oluşan ilk müfredat komisyonu tarafından taslak müfredat oluşturulmuştur. Daha sonra 2010 yılında Antalya’da toplanan birinci dönem TUKMOS Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon(FTR) Komisyonu tarafından Üniversiteler FTR Anabilim Dalları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri FTR Klinikleri, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği, UEMS Avrupa FTR Board Eğitim ve Müfredat Programı, Amerikan FTR Akademisi Eğitim ve Müfredat Programı’dan destek alınarak taslak müfredat oluşturulmuştur. 2011 yılında aynı komisyon tarafından V.1.0 haline çevrilmiş ve Nisan 2013 yılında TUKMOS ikinci dönem FTR komisyonu tarafından V.2.0 oluşturulmuştur.

  1. Uzmanlık Eğitimi Süreci

3. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON EĞİTİM SÜRECİ

3.1.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon gerektiğinde diğer tıp dallarıyla da bağlantılı hizmet veren bağımsız bir uzmanlık alanıdır.

3.2.Eğitim sorumlusu ve eğiticiler bu programın sürdürülmesinden, geliştirilmesinden, değerlendirilmesinden ve sonuçlarından sorumludur.

3.3.Eğitim programının özellikleri şunlar olmalıdır;

3.3.1.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonla ilgili temel bilimlerde (örneğin; nöromusküloskeletal- kardiyovasküler ve pulmoner sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, immünolojisi, patolojisi ve patofizyolojisi, kinezyoloji, fonksiyonel anatomi, elektronik,fizik, bilgisayar teknolojisi, terapötik egzersizlere ve değişik fizik tedavi modalitelerine verilen fizyolojik cevaplar gibi) yeterli ve sistematik eğitimi içermelidir.

3.3.2. Eğitim programı yataklı hasta servislerini, poliklinik hizmetlerini ve değişik ünitelerdeki hizmetler ile evde bakımı ve tedaviyi kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

3.3.3. Asistanların, aşağıda teorik bilgi müfredat programında detayları bildirilen alanlarda

3.3.3.1. Değerlendirme ve ölçüm

3.3.3.2. Tanı koyma ve tanıda yardımcı aletleri kullanabilme

3.3.3.3. Reçetelendirme ve uygulama (medikal, egzersiz ve fizik tedavi modaliteleri, terapötik enjeksiyonlar, ortez-protez, tekerlekli iskemle, ambulasyon cihazları, özel donanımlı arabalar,özel yataklar ve diğer yardımcı cihazlar, vb.)

3.3.3.4. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ekibinde görev alan diğer sağlık personelinin (fizyoterapist, iş-uğraşı terapisti, rehabilitasyon hemşiresi, konuşma terapisti, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, ortez-protez uzmanı, vb. gibi) uygulamalarını planlamak, kontrol etmek ve bu alandaki uygulamalardan sorumlu olmak

3.3.3.5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanıyla ilgili uygulamalarda hastalığın seyri ve oluşan komplikasyonlarda ilgili diğer tıp branşlarıyla iletişim içinde çalışmak gibi , sorumlulukları alacak şekilde eğitimleri düzenlenmelidir.

3.4. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilim Dalının filozofisi, amacı ve metodolojisi

3.4.1. Uzmanlık tarihi (dünyada ve ülkemizdeki tarihsel durum)

3.4.2. Özürlülük ve rehabilitasyon süreci

3.4.2.1. Geleneksel tıp modeli

3.4.2.2. FTR süreci

3.4.2.3. Rehabilitasyon süreci

3.4.3. Romatizmal hastalıklar süreci

3.4.4. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon: özerk bir uzmanlık

3.4.4.1. Özerk uzmanlık kriterleri

3.4.4.2. Filozofi

3.4.4.3. Amaçlar

3.4.4.4. Metodlar

3.4.5. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanının rolü

3.4.5.1. Medikal görevler

3.4.5.2. Medikososyal görevler

3.4.5.3. Uzmanlığın amaç ve standartları

3.4.5.4. Disiplinler arası çalışma

Müfredat Haritası: Klinik ve poliklinik çalışmaları,iç ve dış rotasyonlar ve eğitim çalışmalarından oluşur.

ROTASYONLAR

1. Dış Rotasyonlar

ROTASYON YAPILACAK YER SÜRE (ay) HANGİ YILDA YAPILACAĞI

İç Hastalıkları 4 1. Yıl

Göğüs Hastalıkları 1 1. Yıl

Kardiyoloji 1 1.Yıl

Radyoloji 1 1.Yıl

Nöroloji 3 3.Yıl

Ortopedi 1 4.Yıl

2. İç Rotasyonlar: İç rotasyonlar, her birimin kendi olanak ve gereksinimlerine göre düzenlenecektir.Adaylarda Aranan Şartlar:

TUS şartlarını taşıma ve FTR asistanlığı için gerekli puanı sağlamaAsistanlık Süresi:

4 Yıl


Yan Dallar:

Romatoloji,

Algoloji


  1. Kariyer Olasılıkları

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimi olan kişiler uzmanlık alanlarında kamu, vakıf ve özel hastanelerde ya da serbest hekim olarak sağlık hizmeti sunucusu ya da yönetici olarak görev yapabilirler.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimi olanlar akademik kariyer yaparak üniversite ya da eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitici ve araştırmacı olarak çalışabilirler.

Özürlü/engelli hizmetleri veren kamu ve özel sektöre ait kurumlar, bakım evleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.

Çalışma alanlarından biri de termal tedavi ve turizm merkezleridir.

Ayrıca, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimleri sağlık danışmanı olarak bağımsız ya da ilaç sanayisi içerisinde kariyer yapabilirler.


 1. TEMEL YETKİNLİKLER

Yetkinlik, bir uzmanın bir iş ya da işlemin gerektiği gibi yapılabilmesi için kritik değer taşıyan, eğitim ve öğretim yoluyla kazanılıp iyileştirilebilen, gözlenip ölçülebilen, özellikleri daha önceden tarif edilmiş olan, bilgi, beceri, tutum ve davranışların toplamıdır. Yetkinlikler 7 temel alanda toplanmışlardır.
Şekil - TUKMOS’un Yeterlilik Üçgeni (Yedi temel yetkinlik alanı)

Her bir temel yetkinlik alanı, uzmanın ayrı bir rolünü temsil eder (Şekil 1). Yedinci temel alan olan Hizmet Sunucusu alanına ait yetkinlikler klinik yetkinlikler ve girişimsel yetkinlikler olarak ikiye ayrılırlar. Sağlık hizmeti sunumu ile doğrudan ilişkili Hizmet Sunucusu alanını oluşturan yetkinlikler diğer 6 temel alana ait yetkinlikler olmadan gerçek anlamlarını kazanamazlar ve verimli bir şekilde kullanılamazlar. Başka bir deyişle 6 temel alandaki yetkinlikler, uzmanın “Hizmet Sunucusu” alanındaki yetkinliklerini sosyal ortamda hasta ve toplum merkezli ve etkin bir şekilde kullanması için kazanılması gereken yetkinliklerdir. Bir uzmanlık dalındaki eğitim sürecinde kazanılan bu 7 temel alana ait yetkinlikler uyumlu bir şekilde kullanılabildiğinde yeterlilikten bahsedilebilir. Bu temel yetkinlik alanları aşağıda listelenmiştir;Kataloq: muf2
muf2 -> Tukmos tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi hematoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 04. 06. 2013
muf2 -> Tukmos tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi GÖĞÜs hastaliklari uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 28. 07. 2016
muf2 -> Tukmos tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi ruh sağLIĞi ve hastaliklari uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 04. 06. 2013
muf2 -> Tukmos tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi NÖroloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 04. 06. 2013
muf2 -> Tukmos tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi Üroloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 24. 03. 2016
muf2 -> Tukmos tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi Üroloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 04. 06. 2013
muf2 -> Tukmos tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi kulak burun boğaz hastaliklari uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 04. 06. 2013
muf2 -> Tukmos tipta uzmanlik kurulu müfredat oluşturma ve standart belirleme sistemi geriatri Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 09. 06. 2015

Yüklə 289,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə