Ümumi müDDƏalar qisa məzmunYüklə 239,5 Kb.
tarix25.12.2016
ölçüsü239,5 Kb._____________________________________________________________ÜMUMI MÜDDƏALAR

QISA MƏZMUN:


 1. MƏLUMAT VƏ TƏLİMATLAR
 1. Qoşmalar

Qoşma 1 - Qiymət təklifi

Qoşma 2 - Texniki heyət strukturu

Qoşma 3 - Qiymət sorğusu


3. MÜQAVİLƏ ŞƏRTLƏRİ

1. MƏLUMAT VƏ TƏLİMATLAR


  1. Uşaqların Xilası” təşkilatı (UX) Azərbaycanda olan qaçqınlara və sığınacaq axtaranlara qayğı və kömək” layihəsinin tələblərinə uyğun olan bu, ümumi müddəalarla layihənin həyata keçirilməsi üçün tələblərə cavab verən, dərman təchizatını təmin edə biləcək Apteki seçmək metodunu təqdim edir
  1. Ümumi müddəalara dair əlavə məlumatlar “Uşaqların Xilası” təşkilatının aşağıdakı ünvanda yerləşən ofisindən əldə edilə bilər:


Bakı, AZ 1065, Cəfər Cabbarlı küçəsi 44, Kaspian Plaza 3-cü binası, 15-ci mərtəbə


  1. Müştəri ümumi müddəalar və onların detalları ilə tanış olmalıdır.
  1. Müştəri qiymətlər təklifini tərtib etdikdə ümumi müddəaların hissələri olan Müqaviləın ümumi, spesifik və maliyyə şərtlərini nəzərə almalıdır.
  1. Bu sənədlərin bir hissəsi olan, Qiymət Sorğusunda göstərilən dərmanlar üçün qiymətlər ƏDV-siz təqdim edilməlidir. Hesablanmış ƏDV faizi ayrıca göstərilməlidir..
  1. Qiymət təklifi, dərmanların qiyməti və başqa məlumatlar tender sənədlərinin komponent hissələrini təşkil edən orijinal sənədlərdə, aydın, pozulmamış, düzəliş edilməmiş və ya qaralanmamış təqdim edilməlidir
  1. Qiymət təklifi möhürlənmiş zərfdə 25 iyun 2012-ci il tarixdə, saat 17:00 dək “Uşaqların Xilası” təşkilatının ofisinə təqdim edilməlidir.
  1. Tamamlanmamış və nəzərdə tutulmamış vaxtdan sonra təqdim olunan Qiymət təklifləri nəzərə alınmayacaq.
  1. Tender komissiyası qiymət təkliflərinin açılması prosesində qiymət təkliflərinin aşağıdakı detallarını dəqiq müəyyənləşdirəcək:

• əgər qiymət təklifi tamamlanmış və bütün qoşmalar lazımi qaydada doldurulmuşsa


• təklif olunmuş qiymətlər


  1. Tender komissiyası seçmə prosesində aşağıdakı komponentləri nəzərə alacaq:

• təklif olunmuş qiymətlər və onların mümkün mənbələrdəki qiymətlərlə müqayisəsi


• müştərilərin əvvəllər belə işləri həyata keçirməsi
• müştərinin xidmət təklif etmək bacarığı
• müştərinin təklif şərtlərini yerinə yetirmək bacarığı
• ödəniş şərtləri
Uşaqların Xilası”təşkilatı öz şəxsi seçimi əsasında müştərini seçmək hüququna malikdir və öz seçimininin səbəbləri haqqında açıq-aşkar izah və ya məlumat vermək iqtidarında deyil
“Uşaqların Xilası” təşkilatı bütün qiymət təkliflərindən imtina edə bilər:
• əgər təklif olunan qiymətlər tender sənədlərindəki şərtləri yerinə yetirməzsə
• əgər, təklif olunan qiymətlər mümkün mənbələrdəki qiymətlərdən yuxarı olarsa
Belə hallarda “Uşaqların Xilası” təşkilatı tenderi uğursuz hesab edir.


  1. Əgər ehtiyac olarsa, “Uşaqların Xilası” təşkilatı təqdim olunmuş ümumi müddəalara lazımi dəyişikliklər edə bilər.
  1. Müştərilərə, qiymət təkliflərini təqdim edib etməməsindən asılı olmayaraq tender sənədləşmələri haqqında məlumatların başqa tərəflərə verilməsinə icazə verilmir.
  1. “Uşaqların Xilası” təşkilatı öz tender komissiyası ilə bütün qiymət təkliflərini qiymətləndirəcək, ən yaxşı təklif seçiləcək və seçilmiş müştəriyə mümkün qədər tez məlumat veriləcək
  1. Qiymət təklifi aşağıdakılardan ibarət olmalıdır:
 1. Aptekin möhürü ilə təsdiq edilən Müqavilə Şərtləri ilə birlikdə original sənəddə doldurulmuş:

Qoşma 1 – Qiymət təklifi

Qoşma 2 – İşçi heyətinin strukturu

Qoşma 3 – Qiymət sorğusu
 1. Müştəri həmçinin aşağıdakıları təqdim etməlidir:
  • Aptekin qeydiyyat şəhadətnaməsinin surətini

  • Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən verilmiş etibarlı lisenziyanın (icazə) surətini

  • Qiymət siyahısı, əgər mümkündürsə 1. Qoşmalar


Qoşma 1


QIYMƏT TƏKLIFI
Layihə: “Uşaqların Xilası” təşkilatı/BMTQAK – Azərbaycandakı Qaçqınlar və Sığınacaq Axtaranlara Kömək və Qayğı
Tender No:
“Uşaqların Xilası” təşkilatına təqdim etmişdir:
Qiymət təklifi verən Aptek: ________________________________________
Aptekin sahibi: _________________________________________
Ünvan: _________________________________________
Tel/Faks: _________________________________________

Sizin tenderdə iştirak etmək dəvətinizə cavab olaraq, biz aşağıda imza edənlər bəyan edirik:

 1. Biz ........No-li, ............................tarixli tenderə dəvət üşün işlərin tam tərkibini yoxladıq və onu qəbul edirik. Beləliklə, biz onun tam şərtlərini düzəlişsiz və ya məhdudiyyət qoymadan qəbul edirik.
 1. Biz tender işlərinin şərtlərinə uyğun olaraq layihə tərəfindən müəyyən edilmiş və “Uşaqların Xilası” təşkilatı tərəfindən göndərilmiş xəstələrə məhdudiyyətsiz və ya şərtsiz olaraq vaxtında dərmanlarla təchiz etməyi təklif edirik.
 1. Təqdim olunduğu vaxtdan bu, qiymət təklifinin etibarlılığı....... gündür. Məsələn, ........ tarixə qədər
 1. Biz standart etik şərtlərlə, bu təklifin tenderin rəsmi qaydasında təqdim olunmasına, xüsusilə mümkün vəzifə vəziyyətindən sui-istifadə olunmamasına, digər namizədlərlə və ya tərəflərlə heç bir əlaqənin olmamasına əməl etməyə razılaşırıq. Bizim bu prosedurada, hər hansı təklifdə heç bir başqa marağımız yoxdur.
 1. Hazırki tenderə dəvət sənədi “Uşaqların Xilası” təşkilatının üzərinə hər hansı müştəriyə üstünlük vermək məsuliyyətini qoymur və tenderdə iştirak edən barədə seçim əsasında qərar vermək hüqüqunu özündə saxlayır. . “Uşaqların Xilası” təşkilatı öz qərarının səbəbləri haqqında açıq şəkildə izahat və ya məlumat verməyi öz üzərinə götürmür. Biz anlayırıq ki, “Uşaqların Xilası” təşkilatı yalnız müqavilənin hissəsini vermək və ya bütün Qiymət Təkliflərini imtina etmək hüququna malikdir. Əgər hər hansı təəhhüd irəli sürülərsə bizim üzərimizə heç bir cavabdehlik qoyulmayacaqdır.
 1. Əgər bizim qiymət təklifimiz qəbul edilərsə, sizin rəsmi təsdiqinizdən sonra 3 gün müddətində nəticə çıxarmağa və Müqaviləı imzalamğı öhdəmizə götürürük. Bizim əməkdaşlığımız Müqavilə imzalandığı gündən başlayacaq.
 1. Biz ödəniş şərtlərini tender sənədlərinin hissəsi kimi aldığımız Müqavilə şərtlərində göstərilən kimi qəbul edirik. Biz əvvəlcədən ödəniş tələb etmirik.
 1. Biz ümumi aylıq hesabın (bizə çatacaq məbləğin) _______%-i qədər güzəştə getməyi təklif edirik.
 1. Biz tələb olunan dərmanların lazımi qədər alınmasını boynumuza götürürük və dərmanların istifadə olunma müddətinin başa çatmasının 3 aydan az olmaması tələbinə əməl edəcəyik.

Bakı Müştəri (imza və möhür)

Tarix______________________ ___________________________
Qoşma 2


_____________________________________________________________
TİBBİ HEYƏTİN STRUKTURU

No

Heyətin strukturu və kateqoriyası

Işçilərin sayı

Iş təcrübəsi (il)

1. ____________________________________________ ________ ____________

2. ____________________________________________ ________ ____________

3. ____________________________________________ ________ ____________

4. ____________________________________________ ________ ____________

5. ____________________________________________ ________ ____________

6. ____________________________________________ ________ ____________

7. ____________________________________________ ________ ____________

8. ____________________________________________ ________ ____________

9. ____________________________________________ ________ ____________

10. ____________________________________________ ________ ____________

Bakı Müştəri (imza və möhür)Tarix ____________ __________________________

_____________________________________________________________

3. MÜQAVİLƏ ŞƏRTLƏRİ

ÜMUMİ ŞƏRTLƏR


 1. Giriş qeydləri

Müqaviləın komponenti olan Müqavilə şərtləri “Uşaqların Xilası” təşkilatının və tenderin qalibi olmuş müştəri arasında imzalanacaq. Müqavilə şərtləri spesifik məsələləri aydın əks etdirmədiyi halda, “Uşaqların Xilası” təşkilatı daha dəqiq izahat verəcəkdir.


 1. Müqavilə sənədindəki bəndlərin izahı

Müqavilənin ümumi, spesifik və maliyyə şərtləri tender sənədləşməsi kimi layihənin tələblərinə uyğun olaraq təyin edilir və müştəri ona sadiq qalmağı öhdəsinə götürür. Müştərinin Müqavilə sənədlərində hər hansı bəndlər haqqında izahat xahiş etmək hüqüqü var. “Uşaqların Xilası” təşkilatı belə xahişi qəbul etdikdən sonra, üç gün ərzində yazılı şəkildə izahat verəcəkdir.


 1. Müqavilə.

Müştəri “Uşaqların Xilası” təşkilatının rəsmi təsdiqindən sonra üç gün müddətində müqaviləni imzalayacaqdır və müqavilə imzalandığı gündən etibarən əməkdaşlıq başlayacaqdır.


 1. Əməkdaşlığın əhatə dairəsi

Müqaviləyə tender sənədlərində və qəbul edilmiş qiymət təkliflərindəki dəqiq müəyyən edilmiş bütün əməkdaşlıq bəndləri daxildir.


 1. Müqaviləyə qoşma (əlavə)

Əgər əlavə şərtlərin daxil edilməsinə ehtiyac olarsa, həmin əlavə şərtləri müəyyənləşdirən, müqaviləyə qoşma hazırlanacaq.


 1. Müqavilənin ötürülməsi

“Uşaqların Xilası” təşkilatının rəsmi təsdiqi olmadan podratçının müqaviləni və ya onun bəndlərini, hüquqlarını və ya öhdəliklərini hər hansı sub podratçıya, başqa podratçıya və ya üçüncü tərəfə ötürməyə icazəsi yoxdur.


 1. Müqavilənin ləğv edilməsi

Əgər podratçı özünün müqavilə öhdəliklərini icra edə bilməzsə, “Uşaqların Xilası” təşkilatının müqaviləyə son qoymaq hüququ var.


 1. Podratçının öz öhdəliklərini dərk etməsi

Podratçı tenderə dəvət üşün işlərin tam tərkibini və onun bəndlərinin tamlığını düzəlişsiz və ya məhdudiyyət qoymadan qəbul etməyi öhdəsinə götürür. Podratçı hər hansı mümkün qeydlərini öz qiymət təklifi ilə birlikdə yazılı şəkildə təqdim etməlidir. Müqavilə imzalandıqdan sonra daxil olan “Uşaqların Xilası” təşkilatının podratçının öz öhdəliklərini tam başa düşməsini güman etməsinə qədər müddətdə qəbul edilməyəcək.


 1. Hüquqi əsasnamələrlə razilaşma

Podratçı Apteklərin fəaliyyətlərinə dair Azərbaycanın bütün qanunlarına və əsasnamələrinə əməl etməlidir. Podratçı bu əsasnamələrə əməl olunmamasına görə baş verə biləcək hər hansı sanksiya və cərimələr üçün “Uşaqların Xilası” təşkilatına zərəri ödəməyi öhdəsinə götürür.


 1. Rüşvət əleyhinə müddəa

Podratçı “Uşaqların Xilası” təşkilatının hər hansı işçisinə və ya onun təyin etdiyi şəxsə rüşvət (kompensasiya, hədiyyə, qonaqlıq daxil olmaqla) verməməlidir. Podratçı “Uşaqların Xilası” təşkilatının işçisi və ya üzvü tərəfindən təklif olunan rüşvəti qəbul etməməlidir. Podratçı bütün mümkün rüşvət vermə halları haqqında yazılı şəkildə “Uşaqların Xilası” təşkilatının Ölkə Direktoruna hesabat verəcəkdir.


 1. Son qeydlər

Podratçı razılaşır ki, onun təklif etdiyi qiymətllərdən istifadə edərək, ilkin layihə büdcəsinə və mümkün azalmalara əməl etmək üçün “Uşaqların Xilası” təşkilatı ilkin tenderdə olan əməkdaşlığı azalda bilər.

XÜSUSİ ŞƏRTLƏR

12. Əməkdaşliğin şərtləri
“Uşaqların Xilası” təşkilatı dərmanlarin təchizatini monitorinq etmək məqsədi ilə göndəriş və sənədləşmə sistemi yaradacaq. Aptekə göndərilmiş hər bir xəstə təşkilat tərəfindən hazırlanmış formanı təqdim edəcək (bu sənədə Qoşma 1). Etibarlı sənəd kimi bu formanın Aptek tərəfindən tanınması üçün aşağıdakı bölmələr doldurulmalı, həkimin imzası və möhürü ilə təsdiqlənməlidir.


 • Xəstə haqqında məlumatlar (familiyası və adı, doğum tarixi, hazırki ünvanı, telefon nömrəsi);

 • Diaqnoz

 • Təyin edilmiş dərmanlar (dozası və miqdarı daxil olmaqla)

Əgər tələb olunan dərmanın əvəzinə onun başqa zavodda istehsal olunmuş analoqu istifadə olunarsa farmasist dərmanların istehsalını qeyd etməli və tamamlanmış formaya imza atmalıdır.

Xəstə tamamlanmış formaya imza atmaqla dərmanların alınmasını təsdiq etməlidir.
13. Dərmanların anbarda olması

Aptek layihə tərəfindən cox tez-tez tələb olunan bütün dərmanların onun anbarında olmasına zəmanət verməlidir. Dərmanın başqa zavodda istehsal olunmuş analoqu olduğu hallarda, əgər onun qiymətinin qiymət təklifində təklif olunmuş qiymətlə əhəmiyyətli dərəcədə fərqi olmazsa, farmasist analoq dərmanın verilməsi üçün “Uşaqların Xilası” təşkilatının Meneceri ilə məsləhətləşməli və razılıq əldə etməlidir,


14. Dərmanların istifadə vaxtının başa çatması

Xəstələrə verilən dərmanların yararlılıq tarixinin başa çatması üç aydan az olmamalıdır.15. Nəzarət etmə və monitorinq

Podratçı bu sənədlərdə təqdim edilən əməkdaşlıq şərtləri üçün“Uşaqların Xilası” təşkilatına tam cavabdeh və məsuldur. Dərman təchizatının həyata keçirilməsinə monitorinq və dərmanların istifadəsinə nəzarət etmək üçün “Uşaqların Xilası” təşkilatı və BMTQAK nümayəndələrinin Aptekə müntəzəm baş çəkmək hüququ var.MALIYYƏ ŞƏRTLƏRI
16. Əlavə Qiymətin Təşkili
Əgər “Uşaqların Xilası” təşkilatı ilkin qiymət sorğusuna daxil edilməyən dərmanlar üçün əlavə qiymətlər tələb edərsə (soruşarsa), müqaviləçi qiymət hesablaması hazırlayacaqdır və yazılı şəkildə “Uşaqların Xilası” təşkilatına təqdim edəcəkdir.

Bu dərmanlar üçün analiz olunan qiymətlər başqa apteklər ilə müqayisədə orta bazar qiymətlərindən yüksək olmamalıdır.


Podratçının hər hansı analoq dərmanı “Uşaqların Xilası” təşkilatının qiymət analizi təsdiqi olmadan verməyə hüququ yoxdur

17. Vergilər, ƏDV (əlavə dəyər vergisi)
Vergilərin, ƏDV-nin cəmi Qiymət Sorğusunda hər bir spesifik xidmət növü üçün təqdim olunan qiymətdə ayrica faiz/məbləğ kimi göstərilməlidir. ƏDV və başqa müvafiq vergilər ödəniş üçün olan qaimələrdə ayrıca qeyd olunmalıdır.
18. Razılaşdırılmış fərdi dərman qiymətləri
Razılaşdırılmış hər bir dərmanın qiyməti - qiymət təklifində təqdim edilən qiymətlər hesab olunur.
19. Razılaşdırılmış dərman qiymətlərinə yenidən baxilması
Razılaşdırılmış hər bir dərmanın qiyməti müqavilə müddəti ərzində dəyişdirilə bilməz. Əgər hər hansi qiymətin orta bazar qiymətlərinə uyğun dəyişdirilməsi üçün ona yenidən baxılmasına ehtiyac olarsa, o zaman müqaviləçi müvafiq əsaslandırmalar da daxil olmaqla razılaşdırılmış qiymətin dəyişdirilməsini yazıli olaraq xahiş etməlidir.

20. Verilmiş dərmanlar üçün üçün ödənişlər
Ödənişlər ay ərzində istifadə olunmuş dərmanlar üçün olan qaimələr müqavilə imzalamış Aptek tərəfindən təqdim edildikdən sonra müntəzəm olaraq aylıq ediləcək. Qaimədə ayliq cəmi məbləğ göstərilməli və istifadə olunmuş dərmanların siyahısı və miqdarı ona əlavə edilməlidir.

Münasib qaydada doldurulmuş, xəstənin imzası ilə təsdiqlənmiş Aptekə Göndəriş Forması müvafiq ayın qaimələrinə dəstək sənədi kimi əlavə ediləcəkdir21. Ödəniş şərtləri
Qaimə yoxlandıqdan və qəbul edildikdən sonra ödəniş on (10) iş günü ərzində müvafiq Aptekin bank hesabına ediləcək
Qeyd: Müştəri Müqavilə şərtlərinin bütün vərəqlərini imzalamalı, öz möhürünü vurmalı və qiymət təklifi ilə birlikdə təqdim etməlidir

Aptekə Göndəriş FormasıRESEPT Tarix:_________________________

Poliklinika: _____________ Ambulator xəstənin fərdi vərəqəsinin № -si ________________

Xəstənin adı, soyadı və atasının adı: __________________________________________________

Yaşı: _______________________Ünvanı: _______________________________________________________________________
Diaqnozu: _____________________________________________________________________
Dərman

Dozası

Gündə neçə dəfə

Neçə gün

Verilən miqdar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Müalicə həkimi: ____________________ Əczaçı:___________________ Xəstə: ___________(adı, soyadı, imzası) (adı, soyadı, imzası) (imzası)
Yüklə 239,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə