Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?


) Sagittal split osteotomiyanın vertikal subkondilyar osteotomiyadan üstün cəhətləri hansıdır?Yüklə 2 Mb.
səhifə3/21
tarix25.11.2016
ölçüsü2 Mb.
#68
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

134) Sagittal split osteotomiyanın vertikal subkondilyar osteotomiyadan üstün cəhətləri hansıdır?
A) Alveol sinirinin zədələnmə şansı azdır

B) Ağızdaxili olduğu üçün çənəaltı çapıq olmur

C) Çənədə böyük dəyişiklik baş verir

D) Dişləm pozulması baş vermir

E) Həm mandibulyar retroqnatiyanı həm də mandibulyar proqnatiyanı aradan qaldırır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
135) Mandibulyar retroqnatiya hansı yolla aradan qaldırılır ?
A) Şaxədə horizontal osteotomiya

B) Şaxədə sagittal split osteotomiya

C) Çəp subkondilyar osteotomiya

D) “C” tipli osteotomiya

E) Le – For I tipli osteotomiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
136) Bimaksilyar protruziya hansı yolla aradan qaldırılır ?
A) Əng arxa osteotomiya

B) “C” tipli osteotomiya

C) Çəp osteotomiya

D) Çənə şaxəsində osteotomiya

E) Dörd premolyar dişlərin çəkilməsi və ön alveolyar seqmentin repozisiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
137) Yuxarı ağıl dişini çıxararkən əng tuberi sınmışdır, ancaq periostdan tam ayrılmayıb.Müalicə taktikasını seçin:
A) Tuberə toxunmamaq

B) Tuberi yerində stabilizə etmək

C) Tuberi götürüb, həmin nahiyəni tamponada etmək

D) Qankəsicilər təyin etmək

E) Tuberi götürüb yaranı tikmək
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
138) Abbey- Estlander dilimi hansı defektin bərpasında istifadə edilir ?
A) Dodaq

B) Damaq


C) Yanaq

D) Burun


E) Dil
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
139) Xəstədə sağtərəfli gicgah-çənə oynağı nahiyəsində ağrı və həssaslıq müşahidə edilir, açıq dişləm vardır, çənə sağa tərəf meyllənmişdir. Diaqnozu müəyyən edin?
A) Çənənin sağ bucaq nahiyəsinin sınığı

B) Çənənin sağ kondilus nahiyəsinin sınığı

C) Çənənin sol kondilus nahiyəsinin sınığı

D) Çənənin sol bucaq nahiyəsinin sınığı

E) İkitərəfli bucaq nahiyəsinin sınığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
140) Əgər xəstədə ikitərəfli kondilus nahiyəsinin yerini dəyişmiş sınığı varsa hansı kliniki əlamət rast gəlinir ?
A) Soltərəfli açıq dişləm

B) III sinif retroqnatiya

C) Arxa dişlərin kontaktının qeyri-mümkünlüyü

D) Ön açıq dişləm, çənənin protruziyasının qeyri-mümkünlüyü

E) Sağtərəfli açıq dişləm
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
141) Aşağıdakılardan hansında açıq dişləm rast gəlinir ?
A) İkitərəfli kondilus nahiyəsinin sınığı əngin horizontal sınığında

B) Burun sümüyünün sınığı

C) Sağ bucaq nahiyəsinin sınığı

D) Sol bucaq nahiyəsinin sınığı

E) Almacıq nahiyəsinin sınığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
142) Çənənin bucaq nahiyəsində olan sınığın ideal müalicəsi hansıdır ?
A) Mil ilə osteosintez

B) Çənənin aşağı kənarına mini lövhənin bərkidilməsi

C) Bimaksilyar şinaların qoyulması

D) Sapandvari sarğının qoyulması

E) Sümükdaxili osteosintez
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
143) Çənə sınıqlarında istifadə edilən mini lövhələri fiksə edən vintlərin uzunluğu neçə mm olmalıdır ?
A) 2mm

B) 4 mm


C) 3mm

D) 5mm


E) 6mm
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
144) Le – For III sınığının sinonimi aşağıdakılardan hansıdır ?
A) Əng almacıq sınığı

B) Querrin sınıq

C) Kraniofasial ayrılma

D) Piramidal sınıq

E) Etmoidal sınıq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
145) Floating (üzən) maxilla termini hansı sınıq üçün xarakterikdir ?
A) Le – For I və ya Querrin sınağı

B) Kraniomandibulyar ayrılma

C) Le – For II sınığı

D) Əng- almacıq sınığı

E) Le – For III sınığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
146) Moon face (aypara sifət) hansı sınıq üçün xarakterikdir ?
A) Əng-almacıq sınığı

B) Le For III sınığı

C) Le For I sınığı

D) Le For II sınığı

E) Orbital sınığı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
147) Aşağıdakılardan hansı Le – For I sınığı üçün xarakterikdir ?
A) Ekzoftalm

B) Burundan qanaxma

C) Beyin onurğa mayesi rinorreyası

D) Əng cibinə qanaxma

E) Qulaqdan qanaxma
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
148) Aşağıdakılardan hansı Le – For II sınığı üçün xarakterik deyil ?
A) Dişləmin pozulması

B) Beyin onurğa mayesi rinorreyası

C) Dişləm pozulması və paresteziya

D) Enoftalm

E) Paresteziya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
149) Orbitanın hansı divarı ən zəif sayılır ?
A) Medial divar

B) Damı


C) Dibi və medial divarı

D) Lateral divar

E) Dibi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
150) Gillies üsulu ilə almacıq sınığının reduksiyası harada aparılır ?
A) İnfratemporal çuxurda

B) Köpək çuxurunda

C) Gicgah çuxurunda

D) İnfraorbital çuxurda

E) Supraorbital nahiyədə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
151) Çənəaltı tüpürcək vəzin cərrahi yolla çıxarılması zamanı hansı sinirlər zədələnə bilər?
A) Linqual və qlossofaringial

B) Linqual və fasial

C) Linqual və hipoqlossal

D) Fasial və qlossofaringial

E) Hipoqlossal və qlossofaringial
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
152) Qulaqətrafı tüpürcək vəzin pleomorfik adenomasının müalicəsi hansıdır ?
A) Radikal parotidektomiya

B) Total parotidektomiya

C) Konservativ müalicə

D) Superfisial parotidektomiya

E) Dərin parotidektomiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
153) Qulaqətrafı tüpürcək vəzin cərrahi yolla çıxarılması zamanı aşağıdakılardan hansı zədələnə bilər ?
A) Üz arteriyası

B) Fasial və aurikulotemporal sinir

C) Çənəaltı tüpürcək vəzi

D) Çeynəmə fassiyası

E) Ənsə siniri, hipoqlossal , chorda tympani
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
154) Aşağıdakılardan hansında insizional biopsiyanın aparılması göstərişdir ?
A) Çənənin 1, 5 sm eksostozu

B) Yumşaq damağın 3 sm leykoplakiyası

C) Dilin 4 sm hemangioması

D) Sərt damağın 1,2 sm törəməsi

E) Diş ətinin 0, 5 sm Fibroması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
155) “ İnvolucrum” nədir ?
A) Sklerozlaşmış sümük

B) Sekvestr

C) Yeni sağlam sümük

D) Əvvəlki sağlam sümük

E) Ölü sümük
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
156) Sərt damağın absesi hansı dişin infeksiyasının nəticəsində baş verir ?
A) Premolyar

B) Köpək dişi

C) Molyar

D) Yan kəsici

E) Mərkəzi kəsici
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
157) Əngin ön dişlərindən infeksiyanın hansı yolla yayılması nəticəsində mağaralı cibin trombozu baş verir ?
A) Vidaci vena

B) Göz venası

C) Üz arteriyası

D) Bucaq arteriyası

E) Qanadabənzər kələf
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
158) Yuxarı molyar dişlərin çıxarılması zamanı köklərdən biri əng cibinin içərisinə keçərsə həkimin taktikası necə olmalıdır ?
A) Diş yuvasına drenaj qoymaq

B) Diş yuvasını tamponada etmək

C) Diş yuvasını genəldərək kökün çıxarılması

D) Radikal haymorotomiya yolu ilə kökün xaric edilməsi və fistul yolunun plastikası

E) Antibiotik təyin etmək
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
159) Hansı dişin çıxarılması zamanı kökün əng cibinə düşməsi daha çox rast gəlinir ?
A) Köpək

B) II premolyar

C) II molyar

D) I premolyar

E) I molyar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
160) Retensiyalı yuxarı köpək dişini cərrahi yolla çıxarmaq üçün damaq nahiyəsində kəsik necə aparılmalıdır ?
A) Kəsik orta xətt üzrə aparılır

B) Kəsik bir tərəfdə II premolyardan başlayaraq dişlərin boyun nahiyəsindən keçməklə əks tərəfdə II premolyara qədər aparılmalıdır

C) Aypara kəsik aparılır

D) “Y” şəkilli kəsik aparılır

E) Horizontal kəsik aparılır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
161) Restensiya olunmuş köpək dişi hansı ağırlaşma törədə bilər ?
A) Qonşu dişlərin kökünü zədələyir

B) Ankilozlaşa bilər

C) Kökü tam formalaşmaya bilər

D) Əng cibində perforasiya edə bilər

E) Hipersementoz ola bilər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
162) Retensiyalı yuxarı III molyarın hansı formasında cərrahi yolla çıxarılma zamanı diş əng cibinə itələnə bilər ?
A) Horizontal

B) Fasiolinqual

C) Vertikal

D) Distoanqulyar

E) Mezioanqulyar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
163) Aşağı III molyarın distoanqulyar retensiyalı formasının cərrahi çıxarılması zamanı hansı ağırlaşma ola bilər ?
A) Alt çənənin şaxəsinin sınığı

B) Dil sinirinin zədələnməsi

C) Güclü qanaxma

D) Çənəni çıxığı

E) Alveolit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
164) Aşağı III molyarın retensiyasının hansı formasının cərrahi üsulla çıxarılması ən çətin sayılır ?
A) Mezioanqulyar

B) Vertikal

C) Distoanqulyar

D) Horizontal

E) Bukkolinqual
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
165) Öz yuvasından tam çıxmamış dişlərin profilaktik məqsədlə cərrahi üsulla çıxarılması üçün ən müvafiq dövr hansı sayılır ?
A) Kök formalaşmadan öncə

B) Diş çıxdıqdan sonra

C) Dişin tacı yarım çıxan zaman

D) Kök tam formalaşan dövr

E) Kökün 2/3 formalaşan dövrü
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
166) Çoxsaylı diş çıxarılmasında hansı ardıcıllığa əməl edilməlidir ?

1) Əvvəl yuxarı , sonra aşağı dişlər

2) Əvvəl ön , sonra arxa dişlər

3) Əvvəl aşağı , sonra yuxarı dişlər

4) Əvvəl arxa , sonra ön dişlər

5) Əvvəl aşağı , sonra ön dişlər
A) 3, 1

B) 3, 4


C) 1, 4

D) 1, 5


E) 2, 5
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
167) Yerli anestetikin venadaxili yeridilməsi zamanı hansı ağırlaşma baş verə bilər ?
A) Bronxun daralması

B) Qıcolmalar

C) Qaraciyər zədələnməsi

D) Sinir zədələnməsi

E) Asfiksiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
168) 1, 8 ml standart ampulların ( kartriclərin) spirtlə silinməsinə nəyə görə icazə verilmir ?
A) Anestetikin rəngi dəyişə bilər

B) Spirt rezin qapaqdan keçib anestetikə qarışa bilər

C) İsti hissiyat yaradır

D) Vazokonstriktorlar zəifləyə bilər

E) Effekt azalar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293
169) Ən çox hematoma hansı naqili anesteziya zamanı rast gəlinir ?
A) Palatinal

B) Mandibulyar

C) Tuberal

D) Torusal

E) İnfraorbital
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Тимофеев А.А. - Челюстно-лицевая хирургия: учебник (2010) “ медицинское информационное агенство”, Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery.L.Peterson, E.Ellis, J.Hupp, M.Tucker.Second edition. Mosby - Year Book, Inc. St. Louis, Missouri, S Gowri Shankar. Dentest. Clinical Sciences. MCQs with Explanatory Answers for Postgraduate Dental Entrance Examination 2007.Hyderabad. India. -293


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə