Yenidoğan İlaç Uygulamaları genel biLGİlerYüklə 92,34 Kb.
tarix03.04.2017
ölçüsü92,34 Kb.
Yenidoğan İlaç Uygulamaları

GENEL BİLGİLER

Birçok ilaç oda ısında saklanabilir.Oda ısısı 5-25ºC olarak kabul edilir.Bazı ilaçların ilave olarak güneş ışığından korunması gerekir.Bazı kontrollü ilaçların belirli dolaplarda saklanması yasal bir zorunluluktur.

Aşıların ve diğer biyolojik maddelerin buzdolabında saklanması,saklandığı gibide transport esnasında soğuk zincir kurallarına uygun taşınması gerekir.Bu yüzden buzdolabında saklanması ve saklanmaması gereken ilaçların listesi serviste ilaçların konulduğu buzdolabı üzerinde asılı durmaktadır.Sulandırılmış IV ilaçların saklama süreleri 24 saatten uzun olanlarda dahil hiçbir IV ilaç 24 saatten uzun sürede bekletilmemektedir(Enfeksiyon Komitesi).Oral ilaçlar için prospektüsünde yazan bekleme süresine uyulur.Eğer belirtilen bir süre yoksa açıldıktan 30 gün sonra atılır.Bu yüzden oral ilaçların üzerine mutlaka ilk açılış tarihi ve atılma tarihi not düşülür.

Birçok ilaç aslında yetişkinler için üretildiğinden,yenidoğanlarda kullanmadan önce seyreltilmesi gerekir.Sürekli infüzyon yapılacak bütün ilaçlarda seyreltilmelidir.Bu durum,özellikle çok küçük miktarlarda yapılan seyreltmelerde önem kazanır.Burada enjektör iğnesi içinde kalan ilaçta hesaba katılmalıdır.Örneğin 1ml’lik bir enjektöre 0,05ml ilaç çekilip üzerini tamamladığınız zaman aslında enjektörde toplam miktar 0,15-0,18 ml ilaç olur ve böylece vermek istenilenden 3 kat fazla ilaç verilmiş olur.Bu yüzden enjektöre önce seyreltici çekmek sonrada asıl ilacı çekip karıştırmak ve daha sonrada kalan seyrelticiyi ilave etmek daha doğru olur.

Eğer gastrik tüp yoluyla ilaçlar verilecekse tüpün içinde ilaç kalmamasına dikkat edilmeli ve verildikten sonra tüpün içinden bir miktar su geçirilmelidir.

Bazı ilaçlar,tabletler kırılarak,kapsüller açılarak veya ham ilaç tartılarak ve değişik sıvılara karıştırılarak yenidoğanlara uygun doz haline getirilmeye çalışır.İlacın daha uygun bir formu oladığı için bu yöntem kullanılsada ilaçların istenen dozda verildiği tam olarak belli olmadığı gibi biyoyararlanımları ve mikrobiyal stabiliteleride değişkendir.Zorunlu oladıkça bu yöntemlere başvurulmaması önerilir.

Genel olarak IV verilecek ilaçlar,dextroz veya SF gibi bir serumun gitmekte olduğu yoldan yavaş verilmelidir.Hiçbir zaman kan ve kan ürünleri giden damardan ilaç verilmemelidir.Damardan 10-25 cm uzağa yerleştirilen Y-portdan ilaç verildiğinde bebeğe ulaşması 5-20 dk alabilir.İlacın hızlı verilmesi gerektiği durumlarda ilaç verildikten sonra 2ml SF arkasından verilmelidir.Bu durumda infüzyon hızı arttırılmamalıdır.İnfüzyon hızı arttırılması hatalara neden olabilir.

IM yapılacak ilaçlar için yenidoğanda enuygun kas vastus lateralis kasıdır.Birden çok enjeksiyon yapılacaksa bacaklara sırayla yapılmalıdır.Kanama diyatezi olan hastalara IM enjeksiyon yapılmamalıdır.Damara girilip girilmediği mutlaka kontrol edilmelidir.

Akciğerlere doğrudan uygulanan tek ilaç surfaktandır.Fakat acil durumlarda adrenalin,madazolamda bu yoldan kullanılabilir.Bu ilaçlar mutlaka seyreltilmeli veya verildikten sonra 2ml SF ile yıkanmalıdır.

Sıvıların ve ilaçların büyük bir kısmı aksine bir uyarı olamadıkça SF veya %10’a kadar dextroz ile uyumludur.İlaçlar asla kan ve kan ürünlerine,total parenteral beslenme üerünlerine,lipid süspansiyonlarına karıştırılmamalıdır.

Servisimizde aynı anda arka arkaya hiçbir zaman birden fazla IV ilaç uygulanmaz.IV ilaçlar mümkün olduğunca farklı saatlere yerleştirilir.Eğer aynı saate gelen ilaç var ise ilaçların karışmamasına dikkat edilmektedir.Bunun için ya farklı Y-port kullanılır.Yada bir ilaç yapıldıktan sonra(bu yavaş puşe yapılabilecek bir ilaç olması şartıyla)0,5-1ml kadar SF ile damar yolu yıkanmaktadır.Bu işlem total parenteral beslenme ürünleri içinde geçerlidir.Başka bir infüzyon söz konusuysa mutlaka geçimli olup olmadığı kontrol edilmelidir.Bunun için tedavi odasında bulunan ilaç uygulama tablosuna veya bu kitapçıkta bulunan ilaçlar bölümüne bakabilirsiniz.

Bu bölüm;

-Yenidoğan İlaç Rehberi(Prof.Dr.Fahri Ovalı,2005)

-Neofax 2010(Prof. Of pediatrics Thomas E.Young,Prof. Of Pediatrics Barry Mangum)

-RxMedia Pharma 2008 İlaç Bilgi Kaynağı

-Avery’s Neonatolgy(Prof. Of pediatrics Mhairi G.Mcdonald,Prof. Of pediatricsMartha D.Mullett, Prof. Of pediatrics Mary M.Kseshia,2005)

-Yrd.Doç.Dr.Derya Büyükkayhan

- Yrd.Doç.Dr.İhsan Bahçıvan

Kaynak alınarak hazırlanmıştır.

IV OLARAK KULLANILAN İLAÇLAR

ADRENALİN

Uygulama Şekli ve Süresi:IV puşe ,IV infüzyon,endotrakeal.

Hazırlanışı:1mgr/ml adrenalin+9ml SF=1mgr/10ml 0,1mgr/ml

0,5mgr/ml adrenalin+4mlSF=0,5mgr/5ml 0,1mgr/ml

0,25mgr/ml adrenalin+1,5mlSF=0,25mgr/2,5ml 0,1mgr/ml
IV dozu 0,01-0,03mgr/kg ,endotrakeal dozu 0,1-0,3mgr/kg,IV infüzyon dozu 0,1mcg-1mcg/kg dakikada

Karıştırılabilen Serumlar:%5 Dex,%10Dex,SF.

Uç Noktada Karşılaşabileceği İlaçlar: Dextroz/Aminoasit karışımı,amikasin,amiodarone, kafein sitrat,kalsiyum klorür,kalsiyum glukonat,seftazidim,simetidin,dobutamin,dopamin,famoditin,fentanyl,furosemid,heparin,midazolam,morphine,potasyum klorür,vitamin K1.

Geçimsizlik: Aminofilin,ampisilin,hyaluronidaz,sodyum bikarbonat.

Saklama Koşulları: Işıktan koruyunuz.25C nin altında oda sıcaklığında.
AMFOTERİSİN B( Konvansiyonel):

Uygulama Şekli ve Süresi: 2-6 saatte infüzyon, ışıktan korunmalıdır.

Hazırlanışı: infüzyon için maximum konsantrasyon 0,1mg/ml’dir. Bu çözeltiyi hazırlamak için 50mg’lık flakon 5ml %5Dex ilesulandırılır. Bu bçözeltiden 0,2ml ile 0,8ml %5Dextroz tekrar karıştırılır.

Hiçbir zaman SF kullanılmamalı ve filtreden geçirilmemelidir.Karıştırılabilen Serumlar:%5Dex, %10 Dex, %15 Dex, %20 Dex

Uç Noktada Karşılaşabileceği İlaçlar: Heparin, Sodyum bikarbonat

Geçimsizlik: Dex/aminoasit, SF, Amikasin, Dopamin, Flukonazol, Gentamisin, Kalsiyum glukonat, Meropenem, Potasyum klorür, Netilmisin,Penisilin G, Sefepim, Yağ emülsiyonları

Saklama Koşulları: Oda ısısında 24saat, buzdolabında 7gün ışıktan koruyarak.

Piyasa Şekli: Amphocil fl 50mg, Fungozine fl 50mg
AMFOTERİSİN B (Lipid komplex):

Uygulama Şekli ve Süresi: IV 2 satlik infüzyon

Hazırlanışı: 5mg/ml şeklinde 20ml’lik flakonlardır.

Şişe içinde sarı çökelti kalmayınaya kadar çalkalanmalıdır. İstenen doz enjektöre çekilip %5 Dex ile karıştırılarak 1-2mg/ml’lik çözelti hazırlanır.Karıştırılabilen Serumlar:%5Dex

Karıştırılamayan Serumlar: Dex/Aminoasit, SF

Geçimli İlaçlar: Yeterli bilgi yoktur.

Saklama Koşulları: Sulandırıla karışım buzdolabında 48 saat. Buzdolabından çıkarıldıktan sonra oda ısısnda 6 saat.

Dondurulmamalı, Işıktan korunmalıdır.Piyasa Şekli: Abelcet fl 100mg.

AMFOTERİSİN B(Lipozomal):

Uygulama Şekli ve Süresi: IV 2 satlik infüzyon

Hazırlanışı: 50mg’lik flakonlarda toz şeklinde bulunur. Üzerine 12 ml steril su eklendiğinde 4mg/ml konsantrasyonda bir çözelti elde edilir. Bu çözelti 30 sn iyice çalkalanmalıdır.

Hastaya verilmeden önce %5 Dex ile sulandırılarak 1mg/ml konsantrasyona getirilmelidir. Bunun için 5 mikronluk filtreden geçirilerek 1 ml alınır ve 3ml %5Dex eklenerek hemen kullanılır.Karıştırılabilen Serumlar:%5Dex

Karıştırılamayan Serumlar: Dex/Aminoasit, SF

Geçimli İlaçlar: Yeterli bilgi yoktur

Saklama Koşulları: Buzdolabında 24 saat. Dondurulmadan, Işıktan koruyarak

Piyasa Şekli: Ambisome fl 50mg
AMİKASİN:

Uygulama Şekli ve Süresi:IV 30 dakika infüzyon

Hazırlanışı: Uygun konsantrasyon maximum 5mg/ml

100mg ampul ya da flakonun hepsi 18ml %5 Dex ile sulandırılır.

500mg ampul ya da flakonun 0,2 ml’si 9,8ml %5 Dex ile sulandırılır.

Karıştırılabilen Serumlar:%5Dex, %10 Dex, %20 Dex, SF

Uç Noktada Karşılaşabileceği İlaçlar:Dex/Aminoasit, Asiklovir, Aminofilin, Flukonazol, Frosemid, Kalsiyum glukonat, Sefozilin, Sefepim, Seftazidim, Sefotaxim, Seftriakson, Dekort, Heparin (konsantrasyon≤ 1 ünite/ml), Linezolid, Magnezyum sülfat, Metranidazol, Midazolom, Patasyum klorür, Sodyum bikarbonat, Vankomisin,

Geçimsiz ilaçlar:Yağ emilsiyonları, Amfoterasin B, Ampisilin, Fenitoin

Heparin (konsantrasyon >1ünite/ml).Saklama Koşulları: 5mg/ml’lik solüsyon oda sıcaklığında 24 saat

Piyasa Şekli: Amikaver amp. 100mg, 250mg, 500mg

Amiklin fl 500mg

Amikozit fl 100mg, 500mg

Mikasin amp 100mg, 250mg, 500mg


AMİNOFİLİN:

Uygulama Şekli ve Süresi: 8mg/kg’lık yükleme doz IV 30 dakika infüzyon

1,5-3 mg/kg idame dozu IV yavaş puşeHazırlanışı:1ml aminofilin 4ml %5Dex veya SF içinde sulandırılarak son konsantrasyon 5mg/ml elde edilir.

Karıştırılabilen Serumlar:%5Dex, %10 Dex, SF

Uç Noktada Karşılaşabileceği İlaçlar: Dex/Aminoasit ve Lipid solüsyonu, dopamin, heparin, midazolom, potasyum klorür, sodyum bikarbonat, vankomisin, flukonazol, furosemid, meropenem, seftazidim, ampisilin, amikasin, asiklovir

Geçimsiz ilaçlar: Dobutamin, Fenitoin, Seftazidim, İnsülin, Sefepim, Sefotaxim, Sipro, Floxsasin, Epinefrin, Penisilin G

Saklama Koşulları: Sf ile seyreltilen ilaç 4 gün buzdolabında saklanır.

Piyasa Şekli: Aminocardol amp 240mg/10ml

Carena amp 240mg/ml


AMPİSİLİN:

Uygulama Şekli: IV yavaş puşe

Hazırlanışı: Flakonlar 5-10 ml steril su ile hazırlanır.

Karıştırılabilen Serumlar:%5Dex, SF

Uç Noktada Karşılaşabileceği İlaçlar: Yağ emilsiyonları, Asiklovir, Aminofilin, Calsiyum glukonat, Sefepim, Frosemid, Heparin, İnsülin, Magnezyum sülfat, Metranidazol, Potasyum klorür, Vancomisin,

Geçimsiz ilaçlar: Dex/Aminoasit, Amikasin, dopamin, Epinefrin, Flukonazol, Gentamisin, Midazolom, Sodyum bikarbonat.


Saklama Koşulları: 1 saat içinde kullanılmalıdır.

Piyasa Şekli: Alfasilin fl 250mgr,500mgr, 1gr

Ampisina fl 250mgr, 500mgr, 1gr

Pensibin fl 250mgr, 500mgr, 1gr
ASİKLOVİR:

Uygulama Şekli ve Süresi: 1saat IV infüzyon

Hazırlanışı: Steril su ile hazırlanmalıdır. İnfüzyon için solüsyon konsantrasyonu 7mg/ml’den fazla olmamalıdır.

Karıştırılabilen Serumlar:%5Dex, %10 Dex, SF

Uç Noktada Karşılaşabileceği İlaçlar: Amikasin, Ampisilin, Aminofilin, Sefazolin, Sefotaxim, Seftazidim, Seftriaxone, Dekort, Flukonazol, Gentamisin, Heparin, Magnezyum sülfat, Metranidazol, Penisilin G, Potasyum klorür, Sodyum bikarbonat, Tremetoprin-sulfamethoxazale, Vancomycn

Geçimsiz ilaçlar: Yağ emilsiyonları, Dex/Aminoasit, Dobutamin, Sefepim, Meropenem

Saklama Koşulları: Sulandırılan ilaç oda ısısında 12 saat saklanabilir. 5mg/ml olacak şekilde sulandırıldığında oda ısısında 24 saat saklanabilir. Buzdolabına konmamalıdır.

Piyasa Şekli: Klavireks L fl 250mgr

Zovirax fl 250mgr


BACTRİM:

Uygulama Şekli ve Süresi: 2saat IV infüzyon Yenidoğanda IM uygulanmaz.

Hazırlanışı: %10 Dex ile seyreltilmelidir.

Karıştırılabilen Serumlar:%5Dex, %10 Dex

Geçimsizlik: Yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Piyasa Şekli: Bactrim IV amp 480mgr

Septrin IV amp 480mgr


DEXAMETEZAN (Dekort)

Uygulama Şekli: IV yavaş puşe

Hazırlanışı: 2ml ilaç (8mgr) 6ml sf ile sulandırılarak 1mg/ml konsantrasyon hazırlanır.

Karıştırılabilen Serumlar:%5Dex, %10 Dex, SF

Uç Noktada Karşılaşabileceği İlaçlar: Dex/aminoasit, Potasyum klorür, Sodyumbikarbonat, Yağ emülsiyonları, Fentanyl, Heparin

Geçimsiz ilaçlar: Metranidazol, Vancomycn

sulandırılan solusyon buzdolabında 24 saat saklanabilirPiyasa Şekli: Dekort amp 4mg/ml

Deksamed amp 4mg/ml

Onadron amp 4mg/ml
DİAZEM

Uygulama Şekli: IV yavaş puşe

Hazırlanışı: 1 ml ilaç (5mg) 10 ml SF ile sulandırılıp 0,5mg/ml konsantre solusyon elde edilir.

Karıştırılabilen Serumlar:%5Dex, %10 Dex, SF


DOBUTAMİN

Uygulama Şekli: IV devamlı infüzyon

Hazırlanışı: Uygun solüsyonla en az 50ml’ye seyreltilerek kullanılır. Total maisine istenen miktarda eklenebilir.

Karıştırılabilen Serumlar:%5Dex, %5Dextrozlu SF, %10 Dex, Ringer Laktat, SF

Uç Noktada Karşılaşabileceği İlaçlar: Dex/Aminoasit, Kalsiyum glukonat, Seftazidim, Cipro, Dopamin, Epinefrin, Fentanyl, Flukonazal, Heparin, İnsülin, Magnezyum sülfat, Meropenem, Midazolom, Potasyum klorür.

Geçimsiz ilaçlar: Aminofilin, Sefepim, Diazem, Frosemid, Fenitoin, Sodyum bikarbanat

Saklama Koşulları: Sulandırılmadan önce 15-30°C oda sıcaklığında, sulandırıldıktan sonra 24 saat oda sıcaklığında

Piyasa Şekli: Dubutrex fl 250mg/10ml

Dobcard amp 250mg/20ml


DOBUTAMİN

Uygulama Şekli: IV devamlı infüzyon

Hazırlanışı: Total maisine istenen miktarda eklenerek kullanılır..

Karıştırılabilen Serumlar:%5Dex, %5Dextrozlu SF, %10 Dex, Ringer Laktat, SF

Uç Noktada Karşılaşabileceği İlaçlar: Dex/Aminoasit, Aminofilin, Sefotaxim, Seftazidim, Dobutamin, Epinefrin, Fentanyl, Flukonazol, Gentamisin, Heparin, Meropenem, Metranidazol, Midazolom, Potasyum klorür,

Geçimsiz ilaçlar: Asiklovir, Amfoterasim B, Ampisilin, Sefepim, Furosemid, İnsülin, Penisilin G, Sodyum bikarbonat,

Saklama Koşulları: Dilüe edilen solüsyon 24 saat içinde kullanılmalıdır.

Piyasa Şekli: Dopamin Fresenius amp 40mg/ml

Dopmin amp 40 mg/ml

Giludop amp 10mg/ml
FENİTOİN

Uygulama Şekli: Yükleme dozu IV 30 dakika infüzyon, İdame dozu IV yavaş puşe.

Hazırlanışı: Sf ile sulandırıldığında maximum konsantrasyon 10mg/ml olmalıdır. 50mg/ml 9ml Sf ile sulandırılarak 5mg/ml konsantrasyon elde edilir.

Karıştırılabilen Serumlar: SF. Pek çok IV sıvıda stabilitesi bozulur.

Uç Noktada Karşılaşabileceği İlaçlar: Flukonazol, Sodyum bikarbonat

Geçimsiz ilaçlar: :%5Dex, %5Dextrozlu, Dex/Aminoasit, Lipid emilsiyonları, Aminofilin, Amikasin, Dobutamin, Fentanyl, Heparin, Potasyum klorür, Vitamin K1

Saklama Koşulları: Açılmamış ampuller oda ısısında ışıktan korunarak saklanmalıdır. Açılmış ampuller bekletilmemelidir.

Piyasa Şekli: Epanutin amp 250mg/5ml

Phenhydan amp 250mg/ml

Phenytoin antijen amp 250mg/ml
FENTANİL

Uygulama Şekli:Analjezi için 0,5-4mcg/kg IV yavaş puşe

İnfüzyon hızı 1-5mcg/kg/saatHazırlanışı:50mcg/ml’lik ampullerden 1ml fentanil 4ml sf ile sulandırılır.

Karıştırılabilen Serumlar:%5Dex,%10Dex,SF

Uç Noktada Karşılaşabileceği İlaçlar:Dex/aminoasit karışımı,dekort,dobutamin,dopamin, furosemid,heparin,midazolam,potasyum klorür.

Geçimsiz ilaçlar:Fenitoin,azitromisin.

Saklama Koşulları:Işıktan korunmalıdır.Seyreltilen ampüller buzdolabında 24saat saklanabilir.

Piyasa Şekli:Fentanyl amp

Fentanyl citrate amp

Fentanyl citrate fl

Rapifen amp

Sufenta amp

Ultiva fl


FLUKANAZOL

Uygulama Şekli:IV 30dakikada infüzyon

Hazırlanışı: IV formu kullanıma hazır haldedir.

Karıştırılabilen Serumlar:%5Dex,%10Dex,

Uç Noktada Karşılaşabileceği İlaçlar:Dex/aminoasit karışımı, Amikasin. Asiklovir, Aminofilin, Sefazolin, Sefapim, Dekort, Dobutamin, Dopamin, Gentamisin, Heparin, Meropenem, Metronidazol, Midazolom, Penisilin G, Fenitoin, Potasyum klorür, Vancomycn

Geçimsiz ilaçlar: Amfoterasim B, Ampisilin, Kalsiyum glukonat, Sefotaxim, Seftazidim, Seftriakson, Furosamid, Bactrim.

Saklama Koşulları: Oda sıcaklığında.

Piyasa Şekli: Lumen fl 2mg/ml

Triflucan fl 100mg/50ml


FUROSEMİD

Uygulama Şekli: IV yavaş puşe

Hazırlanışı: 10mg/ml 9 ml SF ile sulandırılarak 1mg/ml konsantrasyon elde edilir.

Karıştırılabilen Serumlar: SF, Steril su, %5Dex,%10Dex,

Uç Noktada Karşılaşabileceği İlaçlar:Dex/aminoasit karışımı, Lipid emilsiyonları, Amikasin, Aminofilin, Ampisilin, Kalsiyum glukonat, Sefepim, Seftazidim, Dekort, Epinefrin, Fentanil,Heparin, Meropenem, Penisilin G, Potasyum klorür, Sodyum bikarbonat,

Geçimsiz ilaçlar: Dobutamin, Dopamin, Cipro, Flukonazol, Gentamisin, Midazolom.

Saklama Koşulları: SF ile sulandırıldığında 24 saat içinde ışıktan korunarak kullanılmalıdır. Buzdolabında saklanmamalıdır.

Piyasa Şekli: Desal amp 20mg

Furomid 20 mg

Lasix amp 20mg

GANSİKLOVİR

Uygulama Şekli ve Süresi: 1saat IV infüzyon

Hazırlanışı: Steril distile su ile sulandırılır.Maximum konsantrasyon10mg/ml.

Karıştırılabilen Serumlar: SF, %5Dex, Ringer Laktat

Uç Noktada Karşılaşabileceği İlaçlar: Flukonazal, Linezoid

Geçimsiz ilaçlar: Dex/aminoasit karışımı, Lipid solusyonu, Sefepim

Saklama Koşulları: Seyreltilen solusyon 24 saat içinde kullanılmalıdır. Bu şekilde (10mg/ml) buzdolabında saklanmalıdır. Oda ısısnda 12 saat.

Piyasa Şekli: Cymevene fl 500mg

GENTAMİSİN

Uygulama Şekli ve Süresi: 30 dakikada IV infüzyon

Hazırlanışı: İnfüzyon için maximum konsantrasyon 10mg/ml. Bunun için 40mg/ml’lik ampul 3ml uygun solüsyonla sulandırılır.

Karıştırılabilen Serumlar: SF, %5Dex, %10 Dex

Uç Noktada Karşılaşabileceği İlaçlar: Dex/aminoasit karışımı, Lipid solusyonu, Asiklovir, Sefepim, Sefotaxim, Seftazidim, Seftriaxon, Dopamin, Flukonazol, Gentamisin, Heparin (konsantrasyon ≤1 Ünite/ml) İnsülin, Magnazyum Sülfat, Meropenem, Metronidazol, Midazolom, Penisilin G

Geçimsiz ilaçlar: Amfoterasim B, Ampisilin, Furosemid, Heparin (konsantrasyon >1Ünite/ml)

Saklama Koşulları: Seyreltilen çözelti buzdolabında 4 gün saklanabilir.

Piyasa Şekli: Genmisin amp 40mg

Genta amp 40mg, 20mg

Gentamed amp 40mg

Genthaver amp 40mg, 20mg

Gentrex amp 40mg

Gentamisin amp 20mg, 40mgHEPARİN

Uygulama Şekli ve Süresi: IV sıvının her ml için 0,5-1 Ünite

Tromboz tedavisi için 70Ünite/kg bolus 10dk’da, 28 Ünite/kg/saat devamlı infüzyonHazırlanışı: toplam totalin yarısı kadar maisine eklenir.

Karıştırılabilen Serumlar: SF, %5Dex, %10 Dex

Uç Noktada Karşılaşabileceği İlaçlar: Dex/aminoasit karışımı, Asiklovir, Amfoterasim B, Ampisilin, Kalsiyum glukonat, Sefozolin, Sefepim, Sefotaxim, Seftazidim, Seftriaxon, Dekort, Dobutamin, Dopamin, Fentanil, Flukonazol, Furosemid, İnsülin, Meropenem, Midazolom, Penisilin G, Potasyum klorür, Sodyum bikarbonat, Bactrim.

Geçimsiz ilaçlar: Amikasin (konsantrasyon yoğun olursa), Diazem, Gentamisin(konsantrasyon yoğun olursa), Fenitoin, Vancomisin.

Saklama Koşulları: 25°C’nin altında oda ısısında ve ambalajında.

Piyasa Şekli: Calciparin amp

Liquemin fl 25000 U/5ml

Nevparin fl 25000 U/5ml

IVIG(İntravenöz İmmünglobülin Standart)

Uygulanışı : Iv infüzyon 2-6 saatte

Karıştırılabilen Serumlar: %5 Dex, %15 Dex, Dex/Aminoasit

Uç Noktada karıştırılan ilaçlar: Flukonazal

Saklama Koşulları: Kutu üzerinde önerilen saklama şekline dikkat edilmesi gerekir. Bazı preparatlar oda ısısında, bazı preparatlar ise buzdolabında saklanmalıdır.

Piyasa Şekilleri: Endobulin Flebogamma

Gamimune Gammar PIV

IG Vena Octogam

Sandoglobin Tegeline-LFB


İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBÜLİN (IgM’den zengin) (Petaglobün)

Uygulanışı : infüzyon hızı 1,7ml/kg/saat’i geçmemelidir.

Hazırlanışı: Kullanıma hazırdır. Kullanmadan önce oda ısısına, hatta vücut ısısına getirilmelidir.

Karıştırılabilen Serumlar: %5 Dex, %15 Dex

Uç Noktada karıştırılan ilaçlar: Dex/Aminoasit

Saklama Koşulları: Açılmamış ampul buzdolabında 2 yıl saklanabilir.

Piyasa Şekilleri: Pentaglobün amp 10ml, 20ml

Pentaglobün fl 50ml, 100mlİNSÜLİN

Uygulanışı : 0,1-0,2 Ü/kg SC

0,01-0,1 Ü/kg/saat IV infüzyonHazırlanışı: 50 ml %5 Dex içine 25 Ünite insülin konulmakta ve kg’a order edilen miktar kullanılmaktadır. Sürekli infüzyona başlanmadan önce plastik IV kataterlere bağlanması için 20dk beklenmelidir.

Karıştırılabilen Serumlar: %5 Dex, %10 Dex, SF

Uç Noktada karıştırılan ilaçlar: Dex/Aminoasit, Ampisilin, Sefazolin, Dobutamin, Gentamisin, Heparin, Meropenem, Midazolom, Potasyum klorür, Sodyum bikarbonat, Vankomisin

Geçimsizlik: Aminofilin, Dopamin, Fenitoin

Saklama Koşulları: 2-8°C de buzdolabında

Piyasa Şekilleri: Actrapid-HM fl

Humulin-R fl

Novorapid fl

Orgasulin RKALSİYUM

Uygulanışı : IV 10-30 dakikada yavaş verileceği gibi sürekli infüzyon şeklinde de kullanılabilir.

Hazırlanışı: Servisimizde kalsiyum puşeler Dr tarafından yapılmaktadır.

İnfüzyon ise TPN içerisine istenen miktarın direkt katılması ile kullanılır.Karıştırılabilen Serumlar: %5 Dex, %10 Dex, SF

Uç Noktada karıştırılan ilaçlar: Dex/Aminoasit, Lipid solüsyonu, Aminofilin, Ampisilin, amikasin, dobutamin, Furosemid, Heparin, Midazolom, Meropenem, Potasyum klorür, Vankomisin

Geçimsizlik: Amfoterasim B, Flukonazol, sodyum bikarbonat

Saklama Koşulları: Oda ısısnda

Piyasa Şekilleri: Calcium Sandoz amp

Calcium Picken amp


LİNEZOLİD

Uygulanışı : IV 20-120 dk infüzyon

Hazırlanışı: IV Kullanıma hazırdır.

Karıştırılabilen Serumlar: %5 Dex, SF, Ringer Laktat

Uç Noktada karıştırılan ilaçlar: Dex/Aminoasit, Asiklovir, Aminofilin, Ampisilin, amikasin, Kalsiyum glukonat, sefazolin, seftazidim, dobutamin, dopamin, fentanyl, Flukonazol, Furosemid, gentamisin, Heparin, Magnezyum sülfat, Midazolom, Meropenem, metranidazol, Potasyum klorür, Sodyum bikarbonat, Vankomisin

Geçimsizlik: Amfoterasim B, Fenitoin, Bactrim

Saklama Koşulları: Oda ısısnda
MAGNEZYUM SÜLFAT

Uygulanışı : IV, IM olarak uygulanır. TPN içine calsiyum yoksa eklenebilir.

Karıştırılabilen Serumlar: %5 Dex, %10 Dex, SF

Geçimsizlik: Sodyum bikarbonat, dobutamin

Fosfat, Kalsium glukonatSaklama Koşulları: Açılmamış ampuller 25°C’nin altında oda sıcaklığında ışıktan korunarak saklanmalıdır.
MANNİTOL

Uygulanışı:Oligüri test dozu (0,2gr) IV 3-5dk’da puşe,0,25-1gr IV 30dk da

Hazırlanışı:Maximum konsantrasyon 1,6m€q/ml olmalıdır.Daima 5 mikronluk filtreden geçirilmelidir.
MEROPENEM

Uygulanışı : IV 30 dk infüzyon

Hazırlanışı: 500mg meropenem 10ml uygun solüsyon ile sulandırılır. 50mg/ml konsantrasyon elde edilir.

Karıştırılabilen Serumlar: %5 Dex, %10 Dex, SF

Uç Noktada karıştırılan ilaçlar: Dex/Aminoasit, Lipid solüsyonu, Asiklovir, Aminofilin, Dopamin, Dobutamin, Flukonazol, Gentamisin, Heparin, Sodyum bikarbonat, Vankomisin

Geçimsizlik: Amfoterasim B, Metranidazol

Saklama Koşulları: Steril distile su ile sulandırılırsa 2 saat oda sıcaklığında, 12 saat buzdolabında, SF ile sulandırılırsa 2 saat oda sıcaklığında, 18 saat buzdolabında, %5Dex ile sulandırılırsa 1 saat oda sıcaklığında, 8 saat buzdolabında saklanabilir. (Bu süreler 50mg/ml konsantrasyon için geçerlidir.

Piyasa Şekilleri: Meronem fl

Merozam fl


METRONİDAZOL

Uygulanışı : IV 1 saat infüzyon

Hazırlanışı: IV Kullanıma hazırdır

Karıştırılabilen Serumlar: %5 Dex, %10 Dex, SF

Uç Noktada karıştırılan ilaçlar: Dex/Aminoasit, Lipid solüsyonu, Asiklovir, Amikasin, Aminofilin, Ampisilin, Dopamin, Flukonazol, Gentamisin, Heparin, Midazolam, Seftazidim, Seftriaxon

Geçimsizlik: Meropenem

Metronidazol verilirken hastanın esas IV sıvısı kesilmelidir.Saklama Koşulları: Buzdolabına konmamalıdır. Oda ısısında saklanmalıdır.
Piyasa Şekilleri: Flagyl

Metronidazol

Metronidazole

Nidazol


MİDAZOLAM

Uygulanışı :IV yavaş puşe,IV infüzyon

0,05-0,15mgr/kg 5 dakikada yavaş puşe

Sürekli IV infüzyon hızı 0,01-0,06mgr/kg/saat

Hazırlanışı:Uygun solüsyon(SF,%5Dex,steril distile su)sulandırılma verilen ordera göre değişiklik gösterebilir.

Karıştırılabilen Serumlar: SF,%5Dex,steril distile su

Uç Noktada karıştırılan ilaçlar:Dex/aminoasit,amikasin,aminofilin,kalsiyum glukonat,sefazolin,sefotaxim,dobutamin,dopamin,epinefrin,fentanil,insülin,linezolid,potasyum klorür,vankomisin.

Geçimsizlik:Lipid solüsyonu,albumin,ampisilin,sefepim seftazidim,dekort,furosemid,sodyum bikarbonat.

Saklama Koşulları:Sulandırılan seyrelti 24 saat buzdolabında saklanabilir.

Piyasa Şekilleri:Dormicum amp

Demizolam ampPENİSİLİN G

Uygulanışı :IV 30dkda infüzyon

Hazırlanışı:Steril su ile 1 000 000 Ünitelik flakon 5ml sulandırılıp 200bin Ünite/ml’lik konsantrasyon elde edilir.

Karıştırılabilen Serumlar: %5 Dex, %10 Dex, SF

Uç Noktada karıştırılan ilaçlar: Dex/Aminoasit, Lipid solüsyonu, Asiklovir,dopamin,flukanazol,furosemid,heparin,kalsiyum glukonat,metranidazol,potasyum klorür,sodyum bikarbonat.

Geçimsizlik:Amfoterisin B,aminoglikozidler,aminofilin.

Piyasa Şekilleri:Kristalize pensilin G

Kristapen fl

Kristasil fl

Pencrist fl

Penicilin-G fl

Penicilin-G-Potasyum fl

Pensilina fl

PRİDOXİN

Uygulanışı :IV veya IM

Uç Noktada karşılaşabileceği ilaçlar:Lipid solüsyonu

Geçimsizlik:Alkaliler,demir tuzları,oksidan ilaçlar

Saklama Koşulları:Işıktan korunarak

Piyasa Şekilleri:B6 Vigen amp

Libavit B6 fort amp

Vi-Plex B6 amp

POTASYUM

Uygulanışı :IV infüzyon

Hazırlanışı:Periferden maximum konsantasyon 40m€q/L,santral venden 80m€q/L.İstenilen miktar total maiye eklenir.

Karıştırılabilen Serumlar:Standart IV solüsyonların hepsiyle uyumludur.

Geçimsizlik:Amfoterisin B,diazepam,fenitoin.

Piyasa Şekilleri:Potasyum Klorür %7,5 amp

RANİTİDİN

Uygulanışı :IV yavaş puşe

Karıştırılabilen Serumlar: %5 Dex, %10 Dex, SF

Uç Noktada karşılaşabileceği ilaçlar:Dex/aminoasit karışımı,lipid solüsyonu ,asiklovir,aminofilin,ampisilin,amikasin,dobutamin dopamin,epinefrin,fentanil ,flukonazol,furosemid,gentamisin,heparin,meropenem,midazolam, potasyum klorür,seftazidim,vankomisin.

Geçimsizlik:Amfoterisin B,fenitoin,fenobarbital.

Saklama Koşulları:Seyreltilen çözelti buzdolabında 48 saat

Piyasa Şekilleri:Ranitab amp

Ulcuran amp

Zantac amp

RİFAMPİN

Uygulanışı :IV 30dkda infüzyon

Hazırlanışı:En yüksek konsantrasyon 6mgr/ml

Karıştırılabilen Serumlar: %5 Dex, SF

Geçimsizlik:Yeterli veri bulunmamaktadır.

Saklama Koşulları:SF ile sulandırılırsa oda ısısında 24 saat,%5Dex ile sulandırılırsa oda ısısında 4 saat

RSV İmmunglobulin

Uygulanışı :Başlangıç infüzyon hızı 1,5ml/kg/saat ilk 15 dkda klinikte problem gözlenmezse,sonraki 15dk için 3ml/kg/saat ,daha sonra kalan doz 6ml/kg/saat hızında

Saklama Koşulları:Buzdolabında 2-8ºC de saklanmalı ve çalkalanmamalıdır.

SEFAZOLİN

Uygulanışı :IV yavaş puşe

Hazırlanışı:5 ml ile sulandırılır.

Karıştırılabilen Serumlar: %5 Dex, %10 Dex, SF

Uç Noktada karşılaşabileceği ilaçlar: Dex/aminoasit karışımı,lipid solüsyonu,kalsiyum glukonat,insülin,heparin,midazolam,flukanazol,magnezyum sülfat,metranidazol.

Geçimsizlik:Vankomisin.

Saklama Koşulları:Seyreltilen çözelti oda ısısında 24 saat,buzdolabında 10 gün

SEFEPİM

Uygulanışı :IV 30dkda infüzyon

Hazırlanışı:1grlık ilaç 10ml enjeksiyonluk su ile sulandırılır.Maximum konsantrasyon 160mgr/ml olmalıdır.

Karıştırılabilen Serumlar: %5 Dex, %10 Dex, SF

Uç Noktada karşılaşabileceği ilaçlar: Dex/aminoasit karışımı,amikasin,ampisilin,kalsiyum glukonat,dekort,flukanazol,furosemid,gentamisin,heparin,metranidazol,potasyum klorür ,ranitidin,sodyum bikarbonat,bactrim.

Geçimsizlik:Asiklovir,aminofilin,amfoterisin B,diazem,dobutamin,dopamin ,gansiklovir,magnezyum sülfat,midazolam,fenitoin,vankomisin.

Saklama Koşulları:Oda ısısında 24 saat,buzdolabında 7 gün

Piyasa Şekilleri:Maxipime fl

Unicef flSEFOTAXİM

Uygulanışı :IV 30dkda infüzyon

Hazırlanışı:500grlık ilaç 10ml enjeksiyonluk su ile sulandırılıp 50mgr/ml konsantrasyonda ilaç elde edilir.

Karıştırılabilen Serumlar: %5 Dex, %10 Dex, SF

Uç Noktada karşılaşabileceği ilaçlar: Dex/aminoasit karışımı,lipid solüsyonu,asiklovir,amikasin,heparin,metranidazol,midazolam,potasyum klorür ,ranitidin.

Geçimsizlik:Aminofilin,flukanazol,sodyum bikarbonat,vankomisin.

Saklama Koşulları:Oda ısısında 24 saat,buzdolabında 7 gün

Piyasa Şekilleri:Betaxim fl

Claforan fl

Deforen fl

Doksetil fl

Sefagen fl

Sefoxim fl

Sefotak fl

Taxocef flSEFTAZİDİM

Uygulanışı :IV 30dkda infüzyon

Hazırlanışı:500mgrlık flakon 10ml enjeksiyonluk su ile sulandırılıp 50mgr/ml konsantrasyonda ilaç elde edilir.

Karıştırılabilen Serumlar: %5 Dex, %10 Dex, SF

Uç Noktada karşılaşabileceği ilaçlar: Dex/aminoasit karışımı,asiklovir,amikasin,aminofilin ,dobutamin,dopamin,epinefrin,furosemid,gentamisin,heparin,linezolid,metranidazol,potasyum klorür ,ranitidin,sodyum bikarbonat.

Geçimsizlik:Flukanazol,midazolam,fenitoin,vankomisin.

Saklama Koşulları:Oda ısısında 12 saat,buzdolabında 3 gün

Piyasa Şekilleri:Fortum fl

İesetum fl

Zidim fl

SEFTRİAXON

Uygulanışı :IV 30dkda infüzyon

Hazırlanışı:500mgrlık flakon 5ml enjeksiyonluk su ile sulandırılıp,1grlık flakon 10ml ile sulandırılıp 100mgr/ml konsantrasyonluk ilaç elde edilir.

Karıştırılabilen Serumlar: %5 Dex, %10 Dex, SF

Uç Noktada karşılaşabileceği ilaçlar: Dex/aminoasit karışımı,asiklovir,amikasin,aminofilin ,gentamisin,heparin,linezolid,metranidazol,potasyum klorür ,sodyum bikarbonat.

Geçimsizlik:Aminofilin,kalsiyum glukonat,flukanazol,vankomisin.

Saklama Koşulları:Oda ısısında 2gün,buzdolabında 10gün

Piyasa Şekilleri:Baktisef fl

Cefaday fl

Cephaxon fl

Desefin fl

Equiceft fl

Forsef fl

İesef fl

Nevakson fl

Novosef fl

Rocephin fl

Unacefin fl

SİPROFLOKSASİN

Uygulanışı :IV 30-60dkda infüzyon

Hazırlanışı:IV kullanıma hazırdır.

Saklama Koşulları:Açılan şişe kullanımdan sonra atılmalıdır.Kapalı enjektöre çekilen ilaç daha sonra kullanılabilir.

Piyasa Şekilleri:Ciflosin fl

Cipro fl


Ciproxin fl

SODYUM BİKARBONAT

Uygulanışı :Resüsitasyon 1-2m€q/kg IV 2 dakikada

Asidoz tedavisinde 0,5m€q/ml konsantrasyonda uygulanır.Hazırlanışı:Kullanılmadan önce 0,5m€q/ml konsantrasyonda sulandırılır.

Karıştırılabilen Serumlar: %5 Dex, %10 Dex, SF

Uç Noktada karşılaşabileceği ilaçlar: Lipid solüsyonu,asiklovir,amikasin,aminofilin,ampisilin ,amfoterisin B, fentanil,furosemid,heparin,meropenem,potasyum klorür ,seftazidim,vankomisin.

Geçimsizlik:Dex/aminoasit,dobutamin,dopamin,kalsiyum glukonat,epinefrin,magnezyum sülfat,midazolam.

SOLİVİT N

Uygulanışı :IV infüzyon

Hazırlanışı:Vitalipid,lipid,glukoz çözeltileri veya enjeksiyonluk su ile 10ml ile sulandırılır.

Saklama Koşulları:Açılmamış flakon 15ºC ‘nin altında ışıktan koruyarak saklanmalı.Sulandırılan çözelti 24 saat içinde kullanılmalıdır.

TEİKOPLANİN

Uygulanışı :IV 30dk’da infüzyon

Hazırlanışı:Sulandırıldıktan sonra yavaşça çalkalanmalı köpük oluşumu engellenmelidir.Oluşmuşsa geçmesi için 15dk dinlendirmelidir.

Karıştırılabilen Serumlar:SF,%5 Dex,Ringer laktat.

Geçimsizlik:Aminoglikozidler,amfoterisin B,furosemid.

Saklama Koşulları:Buzdolabında 24 saat

Piyasa Şekilleri:Targocid fl

TRACUTİL

Uygulanışı :IV infüzyon.İnfüzyon 6 saatten kısa ve 24 saatten uzun olmamalıdır.

Hazırlanışı:Parenteral beslenme solüsyonlarına ilave edilerek kullanılır.

Karıştırılabilen Serumlar: %5 Dex, %10 Dex, SF,Ringer laktat,Aminoasit solüsyonu.

Geçimsizlik:Sodyum bikarbonat.

Saklama Koşulları:Açılmamış ampüller 25ºC’nin altında oda sıcaklığında saklanır.

VANKOMİSİN

Uygulanışı :IV 60dkda infüzyon

Hazırlanışı:Maximum konsantrasyon 5mgr/ml olmalıdır.

Karıştırılabilen Serumlar: %5 Dex, %10 Dex, SF

Uç Noktada Karşılaşabileceği İlaçlar: Dex/aminoasit karışımı, Lipid solusyonu, Asiklovir, Aminofilin,Ampisilin,Amikasin,Flukanazol, Heparin (konsantrasyon ≤1 Ünite/ml),Kalsiyum glukonat,Meropenem,Midazolom, Potasyum klorür,Ranitidin,Sodyum bikarbonat.

Geçimsizlik: Sefazolin, sefepim, sefotaksim, seftazidim,seftriakson, dekort, heparin (konsantrasyon>1Ü/ml )

Saklama Koşulları: 50 mg/ml olacak şekilde steril su ile sulandırılan çözelti buzdolabında 14 gün

Piyasa şekilleri: Vancocin CP

Vancomycin fl

Vankomisin fl

Edicin flVİTAMİN K1

Uygulanışı: IV yavaş puşe

Hazırlanışı: 10 mg ( 1 ml ) + 9 ml SF ile sulandırılıp 1 mg/ml’lik konsantrasyon hazırlanır.

Karıştırılabilen serumlar: %5 Dex, %10 Dex, SF

Uç Noktada Karşılaşabileceği İlaçlar: Dex/aminoasit karışımı,Ampisilin,Amikasin, Heparin , Potasyum klorür,Ranitidin,Sodyum bikarbonat.

Geçimsizlik:Dobutamin,fenitoin.

Piyasa şekilleri:Konakoin MM ped amp

Libavit K ampVİTALİPİT N

Uygulanışı:IV sürekli infüzyon

Hazırlanışı:Kullanılmadan önce lipit solüsyonu içinde seyreltilmelidir.İnfüzyondan 1saat önce ilave edilmeli 24 saat içindede kullanılmalıdır.

Saklama Koşulları:Işıktan koruyarak buzdolabında saklanmalıdır.

YAĞ EMÜLSİYONLARI

Uygulanışı:24 saatlik devamlı infüzyon

Hazırlanışı:IV kullanıma hazırdır.

Karıştırılabilen serumlar: %5 Dex, %10 Dex, SF

Uç Noktada Karşılaşabileceği İlaçlar: Dex/aminoasit karışımı,aminofilin,ampisilin,dopamin,dobutamin,fentanil,insülin, Heparin (konsantrasyon ≤1 Ünite/ml),Kalsiyum glukonat,Meropenem, Potasyum klorür,Ranitidin,Sodyum bikarbonat,sefazolin,sefotaxim,seftazidim,seftriaxon,dekort,flukanazol,furosemid,gentamisin,metronidazol,penisilin G,bactrim,vankomisin.

Geçimsizlik:Asiklovir,amikasin,amfoterisin B,midazolam,fenitoin

Saklama Koşulları:Oda ısısında ışıktan koruyarak.

ORAL OLARAK KULLANILAN İLAÇLAR

DEMİR

Damla veya şurup formu kullanılmaktadır.Aç karnına uygulanır.oda sıcaklığında saklanır.DİGOXİN DAMLA

Damla olarak kullanılır.Eğer 0,5gut gibi bir oran verilecekse enjektörde sulandırılıp verilir.Bu çözelti hemen kullanılıp atılmalıdır.ERİTROMİSİN-BACTRİM-KLARİTROMİSİN SÜSPANSİYON

Kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır.Doz ayarlamak için extra enjektörde sulandırılabilir.Saklama koşulları için kutu üzerinde yazan öneri dikkate alınmalıdır.FENİTOİN TABLET

PO verildiğinde emilim düzensizdir.Mümkün olduğunca tercih edilmez.Kullanıldığında 100mgr’lık tablet 10ml steril su ile sulandırılarak eritilip kullanılabilir.FENOBARBÜTAL(Luminaletten)

15 mgr’lık tabletlerden 1tanesi 3ml steril su ile sulandırılarak 5mgr/ml oranında ilaç sulandırılmış olur.FOLİK ASİT(Folbiol)

5mgr’lık tabletlerden tanesi 50ml steril su ile sulandırılarak ml’de 100mikrogram folbiol elde edilmiş olur.Bu karışım hemen kullanılıp atılmalıdır.İBUPROFEN(İbufen,Pedifen,Gerofen)

İstenen doz ayarlaması yapılabilmesi için kullanımdan önce sulandırılabilir.KAFEİN

100mgr’lık tablet veya toz veya şase 10ml steril su içerisinde iyice eritilerek 10mgr/ml’lik karışım elde edilir.Bu çözelti buzdolabında 4hafta saklanabilir.FOSFOKALSİYUM

Yarım ölçek(2,5ml) granül steril su ,anne sütü veye formüla içinde eritilip hastaya verilebilir.LEVOTROKSİN(Tefor)

100mikrogramlık tablet 10ml steril su ile eritilip 10microgram/ml’lik karışım elde edilir.Eritildikten hemen sonra kullanılmalıdır.Verilmeden önce ve sonra 30dk içinde beslenmemiş,4saat önce ve sonrasındada oral ilaç almamış olmalıdır.NİSTATİN(Mikostatin,Fungostatin)

Kullanılmadan önce iyice çalkalanmalı ve mama ile karıştırılmamalıdır.Ağız içinde moniliazis gibi bir nedenle kullanılacaksa gastrik tüpten verilmez direkt ağız içine damlatılmalıdır.SÜKROZ

15gr toz şeker+60ml steril su ile hazırlanır.Günlük olarak hazırlanmalı ve buzdolabında,ağzı kapalı olarak saklanmalıdır.Doğrudan mideye verilmez.


Kontrendikasyonları:<27 haftalıklar

NEC


Dopamin alanlar

Periferik dolaşımı bozuk olanlar

Barsak sesleri duyulamayanlar

Akut persistan pulmoner hipertansiyonu olanlarVİTAMİN A(Avicap)

30bin Ünitelik 1 kapsül 1ml’lik enjektöre çekilip 1/6 sı hastaya verilir.Beslenme ürünlerine katılabilir.VİTAMİN D(Dvit3 damla)

Gastrik tüpten veya ağza damlatılabilir.Beslenme ürünlerine katılabilir.VİTAMİN E(Evigen kapsül)

100bin Ünitelik 1 kapsül 1ml’lik enjektöre çekilip ordere göre hastaya verilir.Beslenme ürünlerine katılabilir.ACD3

Gastrik tüpten veya ağza damlatılabilir.Beslenme ürünlerine katılabilir.URSOFALK

Kapsül açılıp enjektöre boşaltılarak sulandırılıp kullanılır.


NEBÜLİZASYON YOLUYLA UYGULANAN İLAÇLAR

ALBUTEROL(VENTOLİN)

Kullanılacak miktar 2-3ml SF içine konularak kullanılır.Doz ayarlaması yapabilmek için SF ile sulandırılabilir.2,5ml(2,5mgr)ventolin +7,5ml SF ile sulandırılırsa 0,25mgr/ml’lik karışım elde edilmiş olur.30ºC’nin altında ışıktan korunarak saklanır.Folyo ambalajından çıkarılan ampüller 3ay içinde tüketilmelidir.Sulandırılan preparat buzdolabında 7gün saklanabilir.ATROVENT

Oda ısısında ışıktan korunarak saklanır.1saat içinde kullanılacaksa ventolinle karıştırılabilir.PULMİCORT

SF ile sulandırılarak kullanılmalıdır.Ventolin ve atrovent ile karıştırılarak kullanılabilir.Folyo zarfları içinde ışıktan korunarak saklanmalıdır.Folyo açıldıktan sonra 3ay içinde tüketilmelidir.Açılmış ampüller 12saat içinde kullanılmalıdır.PULMOZYME

Sulandırılmadan daha önceden yıkanmış nebülizatör haznesine konulur.Başka ilaç ve solüsyonlarla karıştırılmaz.2-8ºC’de ışıktan korunarak saklanır.%3 NaCl

Order edilen miktar direkt nebülizatör haznesine konularak kullanılır.Bronkodilatör ve kortikosteroidlerle birlikte uygulanabilir.ADRENALİN

1mgr adrenalin 2ml SF içine konularak nebülizatörle uygulanır.İNTRATRAKEAL UYGULANAN İLAÇLAR

SURVANTA

Flakonlar buzdolabında saklanmalı,ışıktan korunmalı ve kullanılmadan önce oda ısısnda bekletilerek ısıtılmalıdır.Hiçbir zaman flakonlar çalkalanmamalı ,çökelti varsa hafifçe sallamak yeterlidir.Endotrakeal tüpten karinaya yerleştirilen sondadan steril olarak uygulanır.CUROSURF

2-8ºC’de ışıktan koruyarak saklanır.Çalkalanmamalıdır.
Kataloq: wordpress -> wp-content -> uploads -> 2010
2010 -> Metagenomics
2010 -> Hastaneye yatan hastaların sadece %5-10’u yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmesine karsın
uploads -> Haus Taunus sk16-02
uploads -> Haus Taunus sk2016-Q4V02
uploads -> Cerebrovascular Arterial Studies: Extracranial Arterial Studies
uploads -> Opis projektu Analiza molekularna w chorobach neurodegeneracyjnych spowodowanych mutacjami dynamicznymi. Charakterystyka chorób spowodowanych mutacjami dynamicznymi
uploads -> Wolf road prairie nature preserve plant species list
uploads -> Ehrentafel / Albo d’oro / Past Winners 2016, World Cup Schwierigkeit Männer /lead maschile /lead men
2010 -> To Focus Efforts and Resources in a Common Direction That Enables Orange County to be the Leading Convention Center District in the World

Yüklə 92,34 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə