Yer Kürrəsi əhalisini təxminən 5%-i hbv- infeksiyasına xroniki yoluxubYüklə 446 b.
tarix16.02.2017
ölçüsü446 b.Yer Kürrəsi əhalisini təxminən 5%-i HBV- infeksiyasına xroniki yoluxub

 • Yer Kürrəsi əhalisini təxminən 5%-i HBV- infeksiyasına xroniki yoluxub

 • -350 milyon insan, yoluxmuşların 75%-dən çoxu Asiya-Sakit okean regionunda yaşayır

 • Hepatit B ölüm səbəbləri arasında 10-cu yerdədir

 • Hər il 1 milyondan çox insan aşağıdakı fəsadlardan tələf olur:

   • Qaraciyər sirrozu
   • Qaraciyər dekompensasiyası
   • Hepatosellyulyar karsinoma


DNT tərkibli virus olub Hepadnaviridae ailəsinə daxildir

 • DNT tərkibli virus olub Hepadnaviridae ailəsinə daxildir

 • Xroniki HBV infeksiyalı xəstənin qanında 200 mlrd-a qədər virion olur

 • Hər gün 100 mlrd-a qədər yeni virion sintez oluna bilər

 • Qan zərdabında HBV yarım-yaşama dövrü 24-48 saat təşkil edir

 • Yoluxmuş hepatositin yarım-yaşama dövrü 10-100 gün təşkil edir

Parenteral

 • Parenteral

 • - Qan və qan məhsullarının köçürülməsi

 • - İnyeksion narkomaniya

 • - tibbi müdaxilələr

 • Perinatal

 • Cinsi

 • Məişət-təmasıTəbii:

 • Təbii:

 • Cinsi:

  • Ər-arvad HBeAg(+) - 78%
  • HВeAg(-) - 25%
  • Fahişələr – 56%
  • Fahişəlik + narkomaniya – 75%
  • homoseksualizm – 70%
 • Hamiləliyin müddətlərinə görə:

  • I-II - minimal
  • III ~100% kəskin hepatitdə
  • III ~ 90% xroniki hepatitdə
 • Məişət-təmas- 17%

 • Sporadik - 25%

 • Qansoran buğumayaqlılar (moskitlər)

HBV-üçün – 30%

 • HBV-üçün – 30%

 • HCV-üçün – 3%

 • HIV-üçün – 0,3%- Fibroz

 • - Fibroz

 • - Sirroz

 • - HSK

 • - Ölüm

 • Azərbaycanda hamilə qadınlarda virus hepatitləri ilə xəstələnməin dəqiq statistikası yoxdur.

 • Adətən hamilə qadınlarda virus hepatitlərinin qeydə alınan tezliyi həmin ərazidə yaşayan eyni yaş qrupunda olduğuna yaxındır.

 • (Koвальева T.A. Актуальні інфекційні захворювання: клініка, діагностика, лікування та профілактика», 24-25 ноября 2010 г., Київ )

Aktiv şikayətlər yoxdur

 • Aktiv şikayətlər yoxdur

 • Sarılıq və intoksikasiya xarakterik deyil

 • Palmar eritema

 • Damar ulduzcuqları

 • hepatomeqaliya

 • Ağrı sindromunun olmaması

 • Bəzən splenomeqaliya

Hamiləlik qaraciyərin zədələnməsi dərəcəsini artırmır

 • Hamiləlik qaraciyərin zədələnməsi dərəcəsini artırmır

 • Bəzən doğuş ərəfəsində virus prosesinin reaktivasiyası qeyd olunur

 • [Lin et al. J Med Virol 1989]

 • Hamiləlik zamanı viremiyanın evolyusiyası müxtəlifdir:

 • stabil

 • Hamiləliyin sonunda və ya dərhal doğuşdan sonra viremiya səviyyəsinin 1 log artması

 • [Soderstrom et al, Scand J Infect Dis 2003]Uşağın yoluxması

 • Uşağın yoluxması

 • 5-10% - bətndaxili [Krugman, 1988]

 • >90% - intranatal [Фарбер Н.А., 1980]

 • Nadir hallarda– postnatal [Lee A., et al., 1978]

Anada HBeAg+ və yüksək virus yükü

 • Anada HBeAg+ və yüksək virus yükü

 • Hamiləliyin III trimestrində və doğuşdan sonra kəskin B virus hepatiti (viremiyanın piki)

 • Akuşer faktorlar (maşalar, epiziotomiya, doğuşun müddəti)

 • Vaksinasiyaya zəif immun cavab, vaksinə rezistent HBV-mutant virusAnada HBV DNT > 1,5 х 105 nüsxə/ml bətndaxili otürülmə ilə dürüst assosiasiya olunur (P=0.025)

 • Anada HBV DNT > 1,5 х 105 nüsxə/ml bətndaxili otürülmə ilə dürüst assosiasiya olunur (P=0.025)

 • Bu zaman doğuş üsulu və ananın HBeAg statusu dürüst fərqlənmir

Kəskin fulminant hepatit həyatın 3 ayında inkişaf edir (nadir halda) (ana HBeAb -, HbeAg+, DNT HBV+)

 • Kəskin fulminant hepatit həyatın 3 ayında inkişaf edir (nadir halda) (ana HBeAb -, HbeAg+, DNT HBV+)

 • [Terazawa S et al, Pediatr Res 1991]

 • Xroniki virus hepatiti В – 90% (çox vaxt simptomsuz)

ÜST tövsiyyələri

 • ÜST tövsiyyələri

  • İlkin profilaktika
   • Qan, plazma,orqan və toxuma, sperma donorlarının skrininqi
   • Plazmadan alınan preparatlarda virusun inaktivləşdirilməsi
   • Dəfələrlə istifadə olunan tibbi alətlərin(cərrahi və stomatoloji) müvafiq sterilizasiyası
   • Riskin azaldılması üçün məsləhətlər və xidmətlər
  • İkincili profilaktika
   • Risk qruplarınıdan olan şəxslərin aşkarı, konsultasiyası və müayinəsi
   • Yoluxmuş şəxslərə tibbi yardım
  • Professional və ictimai təhsil
  • Profilaktik tədbirlərin effektivliyi və tendensiyasının monitorinqi məqsədilə nəzarət və tədqiqatlar


İynə və şprislərin dəyişdirilməsi proqramları

   • İynə və şprislərin dəyişdirilməsi proqramları
  • İkincili profilaktika
   • Risk qruplarınıdan olan şəxslərin aşkarı, konsultasiyası və müayinəsi
   • Yoluxmuş şəxslərə tibbi yardım
  • Professional və ictimai təhsil
  • Profilaktik tədbirlərin effektivliyi və tendensiyasının monitorinqi məqsədilə nəzarət və tədqiqatlar
HCV-infeksiyasının cəmiyyətin sağlamlığına təsiri

 • HCV-infeksiyasının cəmiyyətin sağlamlığına təsiri

 • C virusu:

 • 20% kəskin hepatitlərin

 • 80% xroniki hepatitlərin

 • 40% son mərhələli qaraciyər sirrozlarının

 • 60% HSK-nın

 • 30% bütün qaraciyər

 • transplantasiyalarının

 • səbəbidir!Alkoholun əvvəllər və hazırda istifadəsi1

 • Alkoholun əvvəllər və hazırda istifadəsi1

 • Yoluxmanın gec yaş dövrlərində baş verməsi

 • (>40 il)1

 • Kişi cinsi1

 • Digər yanaşı xəstəliklər:

  • HIV–HCV koinfeksiyası2
  • HBV–HCV koinfeksiyası3
  • Piylənmə


İnkubasion dövr:

 • İnkubasion dövr:

 • Orta hesabla 6-12 həftə (1 - 26)

 • Kəskin hepatit C

 • - sarıliq - 5%

 • - sarılıqsız - 95%

 • Xronici hepatit C

 • - simptomsuz\zəif simptomlarla - 85%Qaraciyərin mülayim böyüməsi

 • Qaraciyərin mülayim böyüməsi

 • Transaminazaların 2-3 dəfə artması

 • Yorğunluq

 • Ümumi zəiflik

 • Əmək qabiliyyətinin azalması

 • Yuxunun pozulması

 • Sağ qabırğaaltında ağırlıq hissi1 474 ananın 503-də (35%) – HİV ко-infeksiyası

 • 1 474 ananın 503-də (35%) – HİV ко-infeksiyası • Аmniosentez (Prenatal dövrdə invaziv-diaqnostik müalicə metodları)

 • Аkuşer maşaları (Riskin 3 dəfə artması)

 • Vaxtındanqabaq doğuş təhlükəsi

 • Doğuşun müddəti (döğuşun susuz dövrünün gedişinin uzunluğu, çoxdöllü hamiləlik)HCV RNT ana südündə aşkar olunur (qan zərdabına nisbətən səviyyəsi 1000-100 000 dəfə aşağıdır)

 • HCV RNT ana südündə aşkar olunur (qan zərdabına nisbətən səviyyəsi 1000-100 000 dəfə aşağıdır)

 • Mümkündür ki, HCV yenidoğulmuşun mədəsində inaktivləşi baş verir

Uşaqıarın çoxu HCV ilə perinatal yoluxmur

 • Uşaqıarın çoxu HCV ilə perinatal yoluxmur

 • Sarılıq xarakterik deyil

 • ALT-nin kiçik səviyyəsi, xroniki hepatit zamanı əhəmiyyətsiz histoloji dəyişikliklər

 • Uşaqlardakı genotip ananın genotipinə uyğundurİFA (immunoferment analiz) – C hepatiti virusuna qarşı yaranmış anticismləri aşkar edir.

 • İFA (immunoferment analiz) – C hepatiti virusuna qarşı yaranmış anticismləri aşkar edir.

 • Üsulun spesifikliyi 70-80%

 • PZR (polimeraz zəncirvarı reaksiya) – C hepatiti virusunun DNT-nın aşkar olunması

 • Üsulun spesifikliyi 90-100%Xəstəliyin proqressivləşməsinin qarşısının alınması

 • Xəstəliyin proqressivləşməsinin qarşısının alınması

 • Virusun eradikasiyası

 • Qaraciyər histoarxitektonikasının yaxşılaşdırılması

 • Qaraciyər çatışmazlığı riskinin azaldılması

 • HSK riskinin azaldılması

 • Pasientin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasıCavab verməyən

 • Cavab verməyən

  • Müalicə zamanı və ya sonunda HCV RNA-nın aşkar olunma səviyyəsində təyini
 • Sıçrayış

  • HCV RNA səviyyəsi müalicə zamanı aşkar olunmur, lakin müalicə gedişində, EVC və LVC nail olunmasından sonra yenidən aşkar olunur
 • Residiv

  • HCV RNA müalicənin axrında aşkar olunmur lakin müalicə bittikdə və ya 6 ay/daha çox aydan sonra yenidən aşkar olunur


Ribavirinin dozası

 • Ribavirinin dozasıSteatozun olmaması

 • Steatozun olmaması

İL-28В

 • İL-28В • Ge et al.,Nature 2009, 461:399-4011 olmayan genotip

 • 1 olmayan genotip

 • Virus yüklənməsi < 600 000 İU\ml (< 2 mln cop\ml)

 • Qadınlar

 • Avropa irqi

 • Çəkisi < 75 kg

Bəzi bədxassəli şişlər, qeyri-stabil stenokardiya,

 • Bəzi bədxassəli şişlər, qeyri-stabil stenokardiya,

 • ağ ciyərlərin ağır obstruktiv patologiyası;

 • Qaraciyərin kliniki dekompensasiyası;

 • Nəzərət oluna bilməyən autoimmun xəstəliklər;

 • Hamiləlik, planlaşdıral hamiləlik;

 • Hal hazırda narkotiklərdən istifadə və alkoqola aludəçilik;

 • Ağır ruhi xəstəliklər, o cümlədən suisid riskli depressiya;

 • Müalicə zamanı tibbi-laborator nazarətin mümkünsüzlüyü.Leykosit, Hb, trombositlər, kreatinin klirensi – müalicə başlamamış, 1-ci həftə, 2-ci həftə, 4-cü həftə, sonra ayda 1 və ya 2 dəfə;

 • Leykosit, Hb, trombositlər, kreatinin klirensi – müalicə başlamamış, 1-ci həftə, 2-ci həftə, 4-cü həftə, sonra ayda 1 və ya 2 dəfə;

 • TTH - müalicə başlamamış, sonra min. 3 ayda 1 dəfə;

 • HCV RNK (titr və keyfiyyətçə təyini) - müalicə başlamamış, 4-cü,12-ci həftələr, sonra 3 aydan\bir, müalicənin sonunda, sonra – 3,6 və12 aydan.

Qripə-bənzər simptomlar

 • Qripə-bənzər simptomlar

  • Qızdırma, titrəmə
  • Baş aqrısı
  • Yorğunluq və ya asteniya
  • Əzələ aqrıları, artralqiya
 • Ürək bulanması

 • Anoreksiya

 • İshal

 • Psixonevroloji simptomlar

  • Depressiya
  • Yuxusuzluq


Hemolitik anemiya

 • Hemolitik anemiya

 • Teratogen təsir

 • Öskürək və təngənəfəslik

 • Səpkilər və qaşınma

 • Yuxusuzlug

 • AnoreksiyaPeqinterferon alfa-2а (40кDа) -

 • Peqinterferon alfa-2а (40кDа) -

 • PEG quruluş xüsusiyyətləri

 • hesabına üstün farmakokinetik

 • göstəricilərinə malik pegiləolunmuş

 • interferonların son nəslidir

 • DVC-ın yüksək tezliyi

 • Müalicəyə cavabın uzun müddət saxlanması

 • DVC-ın müalicənin 4 və 12-ci həftəsində proqnozlaşdırılması

 • Qaraciyər fibrozu dərəcəsinin azaldılması

 • Uzunmüddətli müalicədə yaxşı keçirilmə

 • Sadə və rahat istifadə

 • Həyat keyfiyyətinin yaxşılaşması

Kataloq: articles -> prezentasiyalar
prezentasiyalar -> Dişlərin çəkilməsi əməliyyatı. Ümumi və yerli fəsadlar. Müəllif: Dos. H.Ə.Əsədov
prezentasiyalar -> ÜZ-ÇƏNƏ CƏrrahiYYƏSİNDƏ VƏ CƏrrahi stomatologiyada ağrisizlaşdirma üsullari müəllif: Dos. S. Z.Əliyev
prezentasiyalar -> Üz-çənə nahiyyəsinin iltihabı prosesləri Müəllif: H.Ə.Əsədov
prezentasiyalar -> Müəllif : Kərimov R. A. Ə.Əliyev adına adhti
prezentasiyalar -> AĞCİYƏRİN İRİNLİ-İLTİhabi XƏSTƏLİKLƏRİ Ümumi anlayiş
prezentasiyalar -> F. tularensis patogeni aşağıda qeyd olunanlarda aşkar olunur: F. tularensis patogeni aşağıda qeyd olunanlarda aşkar olunur
prezentasiyalar -> Qara ciyərin xərçəngi Ə.Əliyev ad. Az. Hti
prezentasiyalar -> Əhalinin 5-10% təsadüf edilir
prezentasiyalar -> Yersinia pestis bakteriyası ilə yüksək ölümcül yoluxucu xəstəlik

Yüklə 446 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə