1. Bədbəxt hadisə nə deməkdir? CavabYüklə 0.49 Mb.
Pdf просмотр
səhifə4/6
tarix09.02.2017
ölçüsü0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6

Cavab:    Bu  zaman  bilək  və  barmaqlar  maksimum  dərəcədə  xaricə  (açılmış)  doğru  əyilmiş  vəziyyətdə 

fiksasiya edilməlidir.  

292. Geniş (dərin) yanıqlar zamanı hərarəti aşağı salmaq üçün dərini yumaq olarmı? 

Cavab:  Olmaz. 

293. Gözün elektrik qövsü ilə yanması zamanı necə ilk tibbi yardım göstərilir? 

 

Cavab:  Gözü bor tutşusu ilə kompres edib təcili həkimə çatdırmaq lazımdır. 294.  Buxardan,  elektrik  qövsündən,  isti  qətrandan,  konifoldan  dəridə  əmələ  gələn  yanıqlara  ilk  tibbi 

yardım eyni, yoxsa  müxtəlif cür göstərilir? Cavab:  Eyni qaydada.         

295.  Cərəyan    vurmuş    adamın    əlindən    gərginlik    altında    olan    cərəyan    naqilini    ayırmaq  üçün  ilk 

növbədə nə etmək lazımdır?   Cavab: Elektrik  dövrəsini açmaq  və  ya  naqili  kəsmək  lazımdır. 

296. Elektrik cərəyanı vuran insanın həyatını xilas etməyin əsas effekti nədən asılıdır?   

Cavab:  Zərərçəkəni  vaxtında  elektrik  cərəyandan  azad  etməkdən  və  ilk  tibbi  yardımın  düzgün 

göstərilməsindən asılıdır. 

297.  Gərginlik altında olan adamı (elektrik cərəyanını söndürmək və  ya kəsmək mümkün olmadıqda və 

gərginlik altında olan naqili zərərçəkəndən aralamaq üçün hər hansı vasitə olmadıqda) gərginlik altından 

necə azad etmək olar?  

Cavab:  Zərərçəkənin paltarının quru (bədənindən aralı) yerindən bir əllə tutub dartmaqla.   

298.  Əgər  gərginlik  altında  olan  zərərçəkən  hündürlükdədirsə  onu  elektrik cərəyanından  azad  etməzdən 

əvvəl hansı tədbiri görmək lazımdır? Cavab:  Onun təhlükəsiz yerə düşməsini. 

299.  Elektrik  cərəyanından  azad  edilmiş  adam  huşunu  itirməyibsə  ona  necə  ilk  tibbi  yardım 

göstərilməlidir? Cavab:    Zərərçəkəni  rahat  yerə  uzatmalı,  üstünü  örtməli,  həkim  gələnə  qədər  sakit  şərait  yaratmalı, 

nəbzinə və nəfəs almasına nəzarət edilməlidir.  

300.  Elektrik  cərəyanından  azad  edilmiş  zərərçəkən  huşunu  itiribsə,  ona  necə  ilk  tibbi  yardım 

göstərilməlidir? Cavab:  Zərərçəkəni düz və rahat yerə uzatmalı, yaxasını açmalı, onu təmiz hava axını ilə təmin etməli, 

naşatır spirti iylətməli, üzünə su səpməli və tam sakitlik yaradılmalıdır. 

301. Elektrik cərəyanından azad edilmiş zərərçəkənin nəbzi vurmursa, nəfəs almırsa və ya o çox çətin və 

gec-gec nəfəs alırsa, iflic vəziyyətindədirsə ona necə ilk tibbi yardım göstərmək lazımdır?  Cavab:  Zərərçəkəni düz və rahat yerə uzatmalı, dəqiqədə 16-20 dəfə süni nəfəs verməli və ürəyini masaj 

etmək lazımdır. 

302. Elektrik cərəyanı ilə zədələnmə zamanı ilk tibbi yardım göstərmək ardıcıllığı doğrudurmu? 

Cavab:  Cərəyanı  söndürməli,  zərərçəkənin  ürək  döyünmələrini  çox  diqqətlə  dinləməli,  təcili  yardım 

çağırmalı, zərərçəkəni xəstəxananın kardioloji şobəsinə yerləşdirməli. 

303. Süni nəfəs vermənin hansı üsulları var? 

Cavab:  Ağızdan-ağıza və  ağızdan-buruna.           

304. Zərərçəkənə süni nəfəs vermək necə həyata keçirilir?  

Cavab:  Zərərçəkən bərk yerə elə uzadılır ki, nəfəs yolları açıq olsun. Zərəçəkənin ağızdan yad cisimləri 

çıxarın.  Aşağı  çənəni  qabağa  çəkin.  Zərərçəkənin  burnunu  iki  barmaqla  tutun  və  dərindən  nəfəs  alın. 

Zərərçəkənin dodaqlarını ağzınıza alın və 2 dəfə dərindən nəfəs verin. Sonra 2 əllə 10 dəfə zərərçəkənin 

döş qəfəsini basın. 

19 

 

305. Hansı hallarda ağızdan-buruna nəfəs vermək üsulundan istifadə edilir? Cavab: Zərərçəkənin alt çənəsi yaralandıqda və ağzını açmaq mümkün olmadıqda. 

306. Ürəyi xarici masaj ediləcək zərəçəkən hansı səthin üzərinə uzadılmalıdır? 

Cavab:  Bərk səthin üzərinə.             

307.  Ürəyin  xarici  masajı  zamanı,  masaj  edən  şəxs  əllərini  zərərçəkənin  döş  qəfəsinin  hansı  hissəsinə 

qoymalıdır? Cavab:  Zərərçəkənin döş qəfəsinin aşağı qurtaracağından iki barmaq yuxarıdan. 

308. Ürəyi zahiri masaj edən şəxs, əllərini zərərçəkənin döş qəfəsi üzərinə necə qoymalıdır?  

Cavab: Əllər 90

0

 bucaq altında qoyulmalı, barmaqlar döş qəfəsinə toxunmamalıdır. 

309. Ürəyi xarici masaj edən zaman, zərərçəkənin sinəsindən dəqiqədə neçə dəfə basmaq lazımdır? 

Cavab:  Dəqiqədə 60 dəfə.                            

310. Ürəyi zahiri masaj edən zaman döş qəfəsinə edilən  təzyiqlər arasındakı vaxt neçə saniyə  olmalıdır?  

Cavab:  0,5 san.         

311. Ürəyin xarici masajı necə həyata keçirilir?   

Cavab: Masaj edən zərərçəkənin yan tərəfində dizləri üzərində oturur, zərərçəkənin döş qəfəsinin aşağı 

qurtaracağını  əli  ilə  tapır,  sonra  ondan  iki  barmaq  yuxarıdan  sol  əlinin  ovucunu  (əlin  iç  tərəfini)  döş 

qəfəsinin  üzərinə  qoyur  və  onun  üstünə  isə  sağ  əlin  ovucunu  düz  bucaq  altında  yerləşdirir.  Bu  zaman 

barmaqlar  döş  qəfəsinə  toxunmamalıdır.  Gövdənizin  ağırlığının  köməyi  ilə  döş  qəfəsi  10  dəfə  basılır. 

Təzyiqlər arasındakı vaxt 0,5 saniyə olmalıdır. Hər təzyiqdən sonra qollarınızı boşaldın, lakin  əllərinizi 

zərərçəkənin  döş  qəfəsinin  üstündən  götürməyin.  Yardım  göstərən  şəxs  döş  qəfəsini  dəqiqədə  60  dəfə 

basmalıdır.   

312. Qabırğa sınığı zamanı ilk tibbi yardım göstərmək qaydası necədir? 

Cavab:  Zərərçəkən    nəfəsini    buraxan    anda    onun  sinəsini    bint    və    ya  dəsmalla    möhkəm    sıxıb 

bağlamaq  lazımdır.  Ağrıları  azaltmaq  və  öskürəyi kəsmək  üçün  zərəçəkənə  analgin,  amidopirin  həbləri 

verin. Oturaq vəziyyətdə zərəçəkəni həkimə çatdırın. 

313. Barmaq sınığı zamanı necə ilk tibbi yardım göstərilir? 

Cavab:  Sınan barmaq taxta lövhə və ya plastir ilə fiksasiya edilməlidir. Əgər löhvə yoxdursa onda sınan 

barmağı sağlam barmağa bağlamaq lazımdır.  

314. Qol sümüyünün sınığı zamanı ilk tibbi yardım necə göstərilir? 

Cavab:    Qolu  enli  lövhəciyin  (şinanın,  qəzet  topasının)  üzərinə  qoyub  sarımaq  lazımdır.  Lövhəcik 

dirsəkdən barmaqların ucuna qədər olmalıdır. Zədələnmiş qolun əlinin içərisinə pambıq və ya bint topası 

qoymaq lazımdır ki, barmaqlar bir qədər qatlanmış vəziyyətdə olsun. Əl üç künclü sarğı ilə baş yaylığını 

boyundan keçirməklə fiksasiya edilməlidir. 

315. Kəllə travmaları zamanı ilk tibbi yardım necə göstərilir? 

Cavab:  İlk növədə qan axma dayandırılmalıdır.

 Zərərçəkənin başına soyuq əşyalar (soyuq su, içərisində 

buz olan rezin yastıq) qoymaq lazımdır. 

316. Bud-baldır  sümüklərinin sınığı zamanı ilk tibbi yardım necə göstərilir? 

Cavab:  Bud-baldır sümüklərinin sınığı zamanı ətrafı 2 ədəd şinaya, fanerə, kartona və ya digər əşyaya 

bağlamaq lazımdır. Aşağı  ətrafa bağlanan xarici şinanın uzunluğu çanaq sümüyündən keçməklə qoltuq 

altına, digər ucu isə dabana qədər olmaqla, şina ən azı 6 yerdən bağlanmalıdır. Daxildən bağlanan şina 

isə paçadan dabana qədər olmalı ən azı 4 yerdən bağlanmalıdır. 

317. Diz zədələnməsi zamanı (əgər diz qatlanmış vəziyyətdədirsə) ilk tibbi yardım necə göstərilir? 

Cavab:    Əgər  diz  qatlanmış  vəziyyətdədirsə  və  ayaq  altının  bayır  tərəfindən  keçən  arteriada  nəbz  hiss 

olunursa, o halda dizi bükülü halda fiksasiya etmək lazımdır. 

318. Onurğa sütununun travması zamanı ilk tibbi yardım necə göstərilir?

 


20 

 

Cavab: Əgər zərərçəkənin yumşaq toxumaları zədələnibsə sarğı qoyulmalıdır. Əgər zərərçəkən cox ağır vəziyyətdədirsə  onda  onu  yerindən  qaldırmadan  arxası  üstə  taxta  üzərinə  uzatmaq    lazımdır. 

Zərərçəkənin bədəninin və başının tərpənməsinə imkan verilməməlidir.   

319. Toxumaların (əzələlərin) burxulması (dartılması) zamanı ilk tibbi yardım necə göstərilir? 

Cavab:  Həmin yerə soyuq kompres qoyub bərk bağlamaq lazımdır. 

320. Dirsək oynağı zədələndikdə fiksasiya necə həyata keçirilir? 

Cavab:    Əgər  dirsək  bükülü  vəziyyətdədirsə  onu  düz  vəziyyətə  gətirməyin.  Şinalar  vasitəsi  ilə  onu 

gövdəyə bərkidin. 

321. Onurğa sütunu sınmış zərərçəkəni nə zaman xərəkdə üzü üstə daşımaq lazımdır? 

Cavab:  Xərək yumşaq olduqda.   

322. Alt çənəsi sınmış zərərçəkəni nə zaman xərəkdə üzüüstə daşımaq lazımdır? 

Cavab:  Zərərçəkən boğulduqda.   

323. Qanaxmanı saxlamaq üçün ətraflara jqut ən çoxu hansı müddətə bağlanılır? 

Cavab:  1,5-2 saat.       

324. Ətrafların kapilyar damarlarından qanaxma zamanı ilk tibbi yardım necə göstərilir?  

Cavab:  Ətrafı yuxarı qaldırmalı, sarğı qoyub bağlamaq lazımdır. 

325.  Partlayıcı  materiallar  saxlanılan  anbarın  ətrafı  hansı  radiusda  iynəyarpaqlı  ağaclardan 

təmizlənməlidir?  Cavab:  50 metr.           

326. Partlayıcı materiallar saxlanılan anbarın ətrafı hansı radiusda qurumuş otlardan təmizlənməlidir?  

Cavab:  5 metr.               

327.İçərisində partlayıcı material olan kisələr su qızdırıcı xətlərdən ən azı neçə metr aralı olmalıdır? 

Cavab:  1 metr. 

328. Partlayıcı materiallarla yüklənmiş avtomobili gecə PM anbarının ərazisində saxlamaq olarmı?   Əgər 

olarsa nə etmək lazımdır?  Cavab:  Olar. Avtomobilin mühərriki akumlyator sistemindən ayrılmalıdır.  

329. Qazmadan çıxan quyuda ilk dəfə perforasiya işlərinin  aparılması zamanı, quyu hansı xüsusi çəkiyə 

malik məhlulla doldurulmalıdır?   Cavab:  Perforasiya olunacaq interval qazma zamanı hansı xüsusi çəkiyə malik məhlulla qazılıbsa, atma-

deşmə zamanı da həmin xüsusi çəkiyə malik məhlul ilə doldurulmalıdır.   

330. Elektrik detonatorunun müqavimətini yoxlayan zaman hansı qoruyucu vasitədən istifadə edilməlidir? 

Cavab:  Metal borudan və ya qalınlığı ən azı 10sm-dən az olmayan taxta lövhədən. 

331. Daşınma zamanı elektrik detanatorlarının naqilləri hansı vəziyyətdə olmalıdır?  

Cavab:  Qısa qapanma edilməlidir. 

332. Hər işçi əllə ən çoxu neçə kq partlayıcı maddə daşıya bilər?  

Cavab:   40 kq.                 

333. Eyni vaxtda əllə partladıcı vasitə və necə kq partladıcı maddə daşımaq olar? 

Cavab:  12 kq.               

334. Partlayıcı materiallar daşıyan avtomobillərin maksimal hərəkət sürəti saatda neçə km  olmalıdır? 

Cavab:  40 km/saat.         

335.  Tozlu,  dumanlı  havalarda  partlayıcı  materiallar  daşıyan  avtomobillərin  maksimal  hərəkət  sürəti 

saatda ən çoxu neçə km  olmalıdır? Cavab:  20 km/saat.         

336. TŞT tipli fuqaslı torpedin mərmiləri quyuya necə daşınmalıdır? 

Cavab:  Zavod bağlamasında.                  

337.  Hansı  növ  perforatorları  mərmilərini  yığılmış  halda  bazadan  (detonator  qoyulmadan)  quyuya 

aparmaq olar? 21 

 

Cavab:  Gövdəli.                     338. PM daşıyan avtomobil yanğın yerindən an azı neçə metr aralı keçməlidir? 

Cavab:   300 metr.        

339.  Partlayıcı  materialları  (PM)  gəmiyə  yükləməzdən  əvvəl  partlayış  işləri  rəhbəri  gəmi  kapitanından 

hansı sənədi tələb etməlidir? Cavab:  Gəminin PM daşımağa hazırlıq aktını. 

340. Detonator bağlanmış perforatoru avtomobillə quyuya daşımaq olarmı? 

Cavab:  Qadağandır. 

341. Barıtla perforator mərmilərini bir avtomobildə daşıyan zaman onlar arasında ən azı nə qədər məsafə 

olmalıdır? Cavab:   0,5 metr.          

342. Gövdəli perfaratorları bazada doldurub quyuya aparmaq olarmı?  

Cavab:  Olar,  yalnız  xüsusi  avadanlıq  və  qurğularla  təhciz  edilmiş  LPS-lərdə.  Elektrik  detonatoru 

qoyulmadan.  

343. Partlayıcı materiallar daşıyan avtomobillər arasındakı məsafə ən azı neçə metr olmalıdır? 

Cavab: Düz yolda ən azı 50 metr, dağlıq yolda ən azı 300 metr olmalıdır.    

344.  Partlayıcı  materiallar  yüklənilmiş  avtomobillərin  yanacaq  doldurma  stansiyalarında  (YDS) 

yanacaqla  təmin edilməsi necə həyata keçirilir? Cavab:  Yanacaq  doldurma  stansiyalarından  ən  azı  25  metr  aralı  xüsusi  avadanlıqlarla  təchiz  edilmiş 

yerlərdə. 

345. Mühərriki hansı yanacaqla işləyən avtomobillərdə partlayıcı materialların daşınması qadağandır?  

Cavab:  Qazla.           

346. Partlayıcı materiallar daşıyan karvanda avtomobillərin sayı neçə ədəd olduqda, karvan əlavə olaraq 

müşayətedici avtombillə təmin edilməlidir? Cavab:  Ən azı beş.       

347.  Partlayıcı  materiallar  daşıyan  avtomobilləri  müşayət  edən  avtomobil,  müşayət  etdiyi  avtomobil 

karvanının arxasında yoxsa önündə getməlidir? Cavab:  Önündə.                  

348. Partlayıcı materiallar daşıyan avtomobilləri müşayət edən müşayətedici avtomobil əlavə olaraq hansı 

rəngli mayakla təchiz edilməlidir?   Cavab:  Hərəkət üstünlüyü verməyən xəbərdarlıqedici sarı rəngli mayakla. 

349. Partlayıcı materiallar daşıyan karvanda avtomobillərin sayı neçə ədəd olduqda, karvan əlavə olaraq 

ehtiyat nəqliyyat vasitəsi ilə təmin edilməlidir?   Cavab:  Ən azı beş.      

350. Yükünü özüboşaldan avtomobillərdə partlayıcı materiallar daşımaq olarmı? 

Cavab:  Olmaz.            

351.  Partlayıcı  materiallar  daşıyan  avtomobillərin  elektrik  avadanlıqlarının  nominal  gərginliyi  neçə 

voltdan çox olmamalıdır?  Cavab:  24V-dan.         

352.  Partlayıcı  materialları  avtomobilə  yükləyib-boşaldan  zaman  avtomobilin  mühərriki  işlək,    yoxsa 

sönmüş vəziyyətdə olmalıdır?  Bu zaman sürücü harada olmalıdır? Cavab:  Mühərrik sönmüş vəziyyətdə, sürücü isə avtomobilin kabinəsində. 

353. Açıq banlı avtomobillərdə partlayıcı materiallar daşıyan zaman hansı təhlükəsizlik tələblərinə əməl 

edilməlidir? Cavab:  Avtomobilin  banının  üstü  çətin  alışan,  islanmayan,  yaxşı  dartılan  parçadan  olan  örtüklə 

bağlanmalıdır.  Örtük  hər  tərəfdən  banın üzərini  ən  azı  200  mm  örtməlidir.  Örtük  xüsusi  qarmaqlar  və 

ilgəklər vasitəsi ilə bağlanmalıdır. 

22 

 

354. Detonasiya qaytanını kumulyativ mərmilərlə eyni qurğuda daşımaq olarmı? Cavab:  Olar. Ançaq ayrı-ayrı bölmələrdə.           

355. Qaldırıcı və LPS quyuya və əksinə hansı ardıcıllıqla yola düşməlidir? 

Cavab: Qaldırıcı və LPS quyuya və əksinə birlikdə (bir-birini görmə məsafəsində). 

356. Partlayıcı materialların iş yerinə daşınması zamanı LPS-in banının və partladıcı vasitələrin yerləşdiyi 

yeşiyin açarı kimdə olmalıdır? Cavab:  Karotajçıda (partlayıcı materialları bazadan alan karotajçıda). 

357. Partlayıcı materiallar daşıyan avtomobillərə nə qədər yük vurmaq olar?  

Cavab:   Avtomobillərin yükgötürmə qabiliyyəti qədər  (detonatordan başqa). 

358. Partlayıcı materiallar daşıyan avtomobillərə nə qədər detonator yükləmək olar ən çoxu neçə sıra?  

Cavab:  Avtomobilin yükgötürmə qabiliyyətinin 2/3 hissəsi qədər. Yükün hündürlüyü ən çoxu 2 sıra. 

359. Quyuyda partlayış işləri zamanı LPS ilə qaldırıcı arasında ən azı neçə metr məsafə olmalıdır? 

Cavab:  10 metr.   

360. Elektrik detanatorunu hansı cihazla yoxlamağa icazə verilir?   

Cavab:  0,05A çox cərəyan verməyən cihazla.     

361. Torpedləri dolduran zaman istifadə olunan alətlər hansı materialdan olmalıdır? 

Cavab:  Qığılcım verməyən materialdan.       

362. PKS lentinə detonatoru lentin qarmağını detonatorun üzərinə sıxmaqla bağlamaq olarmı? 

Cavab:  Olmaz.  

363. Elektrik detonatoru əvvəlcə  geofiziki kabelin elektrik xəttinə yoxsa yığılmış perforatora  bağlanılır?  

Cavab:  Geofiziki kabelin elektrik xəttinə. 

364. Elektrik detanatorunu zirehli kabelin mərkəzi damarına harada və nə vaxt bağlamaq lazımdır? 

Cavab:  Quyu ağzında, perforatoru quyuya buraxan anda. 

365.  Partlayış  deşmə  aparatını  (PDA)  zirehli  kabelə  birləşdirməzdən  əvvəl  kabelin  mərkəzi  damarında 

cərəyanın olub-olmamasını yoxlamaq üçün cihazın dövrəyə qoşulma müddəti ən azı nə qədər olmalıdır? Cavab:  1dəqiqə.           

366. Doldurulmuş perforatorun üzərində detonasiya qaytanını kəsmək olarmı? 

Cavab:  Kəsmək olmaz.           

367. İş yerinə gətirilmiş partlayıcı materiallar kimin nəzarəti altında olmalıdır? 

Cavab:    Karotajçının  (partladıcının  vahid  kitabçası  olan  karotajçı)  və  bu  sahə  üzrə  yaxşı 

təlimatlandırılmış geofiziki dəstə işçilərin. 

368. Perforasiya intervalı üçün reper qoyulduqdan sonra, partlayış-atma işlərinə başlamazdan əvvəl hansı 

təhlükəsizlik tələblərinə əməl edilməlidir? Cavab:  Buruğun  elektrik  avadanlıqları  tam  söndürülməli,  qaldırıcı  və  laboratoriya  elektrik 

cərəyanından,  laboratoriyanın  kollektor  kabeli  qaldırıcının  kollektorundan  ayrılmalı,  təhlükəli  zonada 

mobil  telefonlar  söndürülməli,  partlayış-atma  işləri  ilə  məşğul  olmayan  işçilər  təhlükəli  zonanı  tərk 

etməlidirlər. 

369. Dəniz platformalarında, üzən qazma qurğularında  (ÜDQ) Partlayış deşmə aparatları quyu ağzından 

ən azı hansı məsafədə doldurulmalıdır? Cavab:  Platformalarda 12 metr, ÜDQ-da 20 metr.  

370. ПKС tipli perforatorlar hansı ardıcıllıqla yığılmalıdır?  

 

Cavab:  Əvvəlcə lazımı uzunluqda lentlər bir-birinə bağlanılır, mərmilər lentin bir üzünə yığılır, lazımı uzunluqda  detonasiyaedici  qaytan  kəsilir,  kəsilmiş  detonasiyaedici  qaytan  lentin  üzərinə  qoyulduqdan 

sonra  lentin  o  biri  üzünün  mərmiləri  yığılır.  Yığılmış  perforator  quyu  ağzına  gətirilərək  elektrik 

detonatoru bağlanılır. 

371. Torpedlərin doldurulmasına nə vaxt başlamaq lazımdır və bu necə yerinə yetirilməlidir? 

23 

 

Cavab:    Torpedlərin  doldurulmasına  quyu  lüləsi  qəlib  (şablon)  ilə  yoxlanıldıqdan  sonra  başlamaq  lazımdır.   Partlayıcı  maddələri  torpedin  gövdəsinə  (korpusuna)  zərbəsiz,  yüngül itələməklə yığmaq 

lazımdır. 

372.  Fontan  armaturasının  siyirtmələrini  açıb  bağlamaq  və  lübrikatora  perforatoru  və  cihazları  asan 

yerləşdirmək üçün quyu ağzında hansı ölçüdə meydança düzəldilməlidir? Cavab:  2,5 X 2,5 metr.     

373. Patlayış-atma aparatlarının doldurulma yeri qaldırıcı və laboratoriyadan  ən azı neçə metr məsafədə 

olmalıdır? Cavab:  10 metr.         

374.  Doldurulmuş  perforatorun  detonatorunun  naqillərini  geofiziki  kabelin  mərkəzi  damarına 

birləşdirməzdən əvvəl zirehli kabeldə nəyi yoxlamaq lazımdır? Cavab:  Mərkəzi damarının müqavimətini və mərkəzi damarında cərəyanın olub-olmamasını. 

375.  Partlayış-atma  işləri  aparan      (detanatoru  bağlayan  zaman)    zaman  quyu  ağzından  ən  azı  hansı 

məsafədə elektrik qaynaq işlərini aparmaq olmaz. Cavab:  400metr.   

376.  Bir  damarlı  kabellə  perforasiya    işləri  zamanı  doldurulmuş  perforatoru  quyuya  buraxdıqda 

qaldırıcıda zirehli kabelin mərkəzi damarı qısa qapanma yoxsa izolə edilməlidir?    Cavab:  İzolə edilməlidir.                                                      

377. Perforator atılma intervalında olduqda partladıcı maşının düyməsini kim basmalıdır? 

Cavab:  Partladıcının vahid kitabçasına malik olan karotajçı. 

378. Quyuya buraxılmış perforatorun cərəyan dövrəsini quru quyularında quyu ağzından ən azı neçə metr 

dərinlikdə yoxlamaq olar? Cavab:  Yer səthindən ən azı 50 metr dərinlikdə. 

379.  Quyuya  buraxılmış  perforatorun  cərəyan  dövrəsini  dəniz    quyularında    quyu  ağzından  ən  azı  neçə 

metr dərinlikdə yoxlamaq olar? Cavab:  Su altındakı yer səthindən ən azı 50 metr dərinlikdə. 

380. Quyuda rast gəlinən tıxacı perforator ilə dəlib keçmək olarmı? 

Cavab:  Olmaz.        

381. Tam yığılmış perforatorun elelktrik detanatorunu geofiziki kabelin mərkəzi damarına dəstənin  hansı 

üzvü birləşdirməlidir?  Cavab:  Dəstənin karotajçısı (partladıcının vahid kitabçası olan karotajçı).   Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə