1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdəYüklə 297.84 Kb.
Pdf просмотр
səhifə2/5
tarix25.12.2016
ölçüsü297.84 Kb.
1   2   3   4   5

D) müsbət amin testi

E) kreməbənzər spesifik ifrazatın olması

73. Uşaqlıq miomasında icra olunan radikal əməliyyatdır:

A) uşaqlığın ekstirpasiyası

B) konservativ miomektomiya

C) uşaqlığın defundasiyası

D) uşaqlığın uşaqlıq yoluüstü hündürdən amputasiyası

E) laparoskopik mioliz

74. Genital vərəmdə ən az zədələnir:

A) xarici cinsiyyət orqanları

B) uşaqlıq boruları

C) endometrium

D) yumurtalıq

E) uşaqlıq boynu

75. Endometriumun müayinəsi üçün tətbiq olunmur:

A) laparoskopiya 

B) histerosalpinqoqrafiya 

C) histeroskopiya 

D) endometriumun biopsiya 

14

E) hidrosonoqrafiya

76. Uşaqlıq boynunun uşaqlıq yolu hissəsinin müayinəsi üçün istifadə edilir:

A) kolposkopiya

B) laparoskopiya

C) hidrosonoqrafiya

D) histerosalpinqoqrafiya

E) transvaginal ultrasəs müayinə

77. Uşaqlıq yolunun arxa tağından punksiya ilə qanın alınması hansı patoloji halda rast gəlinmir:

A) tuboovarial törəmənin perforasiyasında

B) yumurtalığın apopleksiyasinda

C) pozulmuş boru hamiləliyində

D) ektopik hamiləlikdə borunun cırılması zamanı

E) parenximatoz orqanların travmatik zədələnməsi zamanı

78. Aybaşı siklinin I fazasının sonunda baş verir:

A) dominant follikulun partlaması

B) endometrium hüceyrələrinin mitotik aktivliyinin azalması

C) estradiolun qanda konsentrasiyasının azalması

D) progesteronun qanda konsentrasiyasının maksimal həddə qədər yüksəlməsi

E) endometriumda sekretor dəyişikliklərin maksimum həddə çatması

79. Disfunksional uşaqlıq qanaxmalarının başvermə səbəbləri:

A) anovulyasiya

B) servisit

C) Villebrand xəstəliyi

D) uşaqlığın submukoz mioması

E) qırmızı qurdeşənəyi xəstəliyi

80. Cinsi yetişkənlik dövründə disfunksional uşaqlıq qanaxmasının müalicəsində hansı dərman 

preparatları tətbiq olunmur:

A) androgenlər

B) estrogen-hestagenlər

C) qansaxlayıcı preparatlar

D) uterotonik preparatlar

E) vitaminlər

81. Aybaşının baş verməsi asılı deyil:

A) fallop borularının keçiriciliyindən

B) qonadotrop hormonların səviyyəsindən

15

C) endometriumun cinsi hormonlara həssaslığından

D) qonadoliberinin səviyyəsindən

E) steroid hormonların səviyyəsindən

82. Kəskin endometritdə əsas klinik əlamət:

A) yüksək qızdırma, titrəmə, kiçik çanaqda güçlü ağrılar

B) xroniki çanaq ağrıları

C) dispareuniya

D) aybaşından əvvəl və sonra uşaqlıq yolundan tünd qanlı ifrazatın gəlməsi

E) cinsiyyət yollarından irinli ifrazatın gəlməsi

83. Xroniki çanaq ağrıları əsasən baş vermir:

A) uşaqlıq boynunun endometriozunda

B) xarici genital endometriozda

C) xroniki adneksitdə

D) kiçik çanaq venalarının varikoz genişlənməsində

E) osteoxondrozda

84. Qonoreyanın effektsiz müalicəsi asılıdır:

1) Qonokokların β-laktamaza ifraz etməsindən 

2) Antibiotiklərin adekvat təyinindən

3) Qonokokların L-forma yaratmasından 

4) Qonokokların hüceyrədaxili yerləşməsindən

5) Qonokokların çoxqatlı yastı epitelə trop olmasından

A) 1,3,4

B) 2,4,5

C) 3,4,5

D) 2,3,5

E) 1,3,5

85. Xroniki süzənəyi olan xəstələrin müalicəsində istifadə olunmur:

A) sanator-kurort müalicəsi

B) pirogenal

C) qonovaksin

D) protorqol məhlulu ilə uşaqlıq yolunun yuyulması

E) 0,5-1% gümüş nitrat məhlulu ilə sidik kanalının yuyulması

86. Bakterial vaginozun mikrob assosiasiyası üçün hansı törədici xarakterikdir?

A) mobilunkus, qardnerella, bakteroidlər 

B) bağırsaq çöpü, klebsiella

16

C) protey, şigella

D) stafilako, kandida

E) trixomanada, stafilako

87. Vaginal kandidozun əsas törədicisidir:

A) candida albicans

B) trichomonas vaginalis

C) neisseria gonorrhoeae

D) gardnerella vaginalis

E) mycoplasma hominis

88. Chlamidia trachomatis əsasən səbəb olur:

1) Urogenital xlamidioza

2) Sepsisə

3) Zöhrəvi limfoqranulemaya

4) Traxomaya

5) Artritə

A) 1,3,4

B) 2,4,5

C) 2,3,4

D) 2,3,5

E) 1,2,5

89. Trixomonas vaginalis hansı törədicilərə aiddir?

A) ibtidailərə

B) parazitlərə

C) göbələklərə

D) viruslara

E) bakteriyalara

90. Fits-Xyu-Kurtis sindromu müşahidə olunur:

A) süzənək və xlamidiozda

B) qradnerelyoz və kandidozda

C) trixomoniaz və kandidozda

D) trixomoniaz və QİÇS zamanı

E) vərəm və genital herpesdə

91. Miomatoz düyünün nekrozu hansı dövrdə daha çox rast gəlinir?

A) hamiləlik zamanı, doğuşdan və abortdan sonrakı dövrdə

B) aybaşı siklinin ortasında

17

C) aybaşıya 3-5 gün qalmış

D) premenopauzal dövrdə

E) aybaşıdan sonrakı dövrdə

92. Endometriumun xərçəngönü xəstəliklərinə aiddir:

1) Sadə atipik hiperplaziya

2) Adenomatoz poliplər

3) Sadə endometrial hiperplaziya

4) Mürəkkəb atipik hiperplaziya

5) Adenomioz

A) 1,2,4

B) 1,3,5

C) 2,3,4

D) 2,3,5

E) 3,4,5

93. Endometriumun hormondan asılı xərçənginin risk amili deyil:

A) endometriumda atrofik dəyişikliklərin olması

B) III-IV dərəcəli visseral piylənmə

C) şəkərli diabet

D) yumurtalığda hormonal aktiv strukturlarının olması

E) hepatobiliar sistemin xəstəlikləri

94. Kiçik çanaq üzvlərinin kəskin iltihabi xəstəliklərinin müalicəsində əsasən tətbiq edilmir:

A) fizioterapiya

B) geniş təsir spektrli antibiotiklər

C) antifunqal preparatlar

D) nitroimidazol törəmələri

E) desintoksikasion terapiya

95. Uşaqlıq yolunun və uşaqlıq boynunun aplaziyasında müşahidə olunur:

A) hematometra

B) hematokolpos

C) menorragiya

D) metrorragiya

E) yatrogen amenoreya

96. Normal aybaşı zamanı itirilən qanın miqdarı:

A) 50-70 ml

B) 200-250 ml

18

C) 100-150 ml

D) 20-30 ml

E) 150-200 ml

97. Endometriumun funksional qatının deskvamasiyasının səbəbidir:

A) Qanda estrogenlərin və progesteronun səviyyəsinin enməsi

B) lyutrotropinin «pik» səviyyədə ifrazı

C) qanda prolaktinin səviyyəsinin enməsi

D) qanda estradiolun səviyyəsinin yüksəlməsi

E) follitropinin «pik» səviyyədə ifrazı

98. Funksional diaqnostika sınaqlarından hansı daha çox ikifazalı aybaşı siklinin 

olmasını göstərir?

A) bazal termometriya

B) «Bəbək» simptomu

C) kariopiknotik indeks

D) «Qıjı» simptomu

E) servikal seliyin gərilməsi simptomu

99. Bazal termometriya zamanı hipertermik reaksiya hansı hormonun təsiri ilə əlaqədardır?

A) progesteronun

B) estradiolun

C) adrenokortikotrop hormonun

D) lüteinləşdirici hormonun

E) follikulstimuləedici hormonun

100. Aybaşı siklinin ortasında luteinləşdirici hormonun «pik» səviyyəyə qalxması əlaqədardır:

A) estradiolun səviyyəsinin xeyli yüksəlməsi ilə

B) qanda prolaktinin səviyyəsinin xeyli qalxması ilə

C) follitropinin azalması ilə

D) qonadotropin rilizinq hormonun azalması ilə

E) estrogen və progesteronun səviyyəsinin enməsi ilə

101. Qonadoliberinin sintezi baş verir:

A) hipotalamusun nüvələrində

B) hipofizin ön payında

C) hipofizin arxa payında

D) baş beyin qabığının neyronlarında

E) onurna beyninin neyronlarında

102. Hipomenoreya:

19

A) aybaşı vaxtı itirilən qanın miqdarının azalmasıdır 

B) nadir və ağrılı aybaşılardır

C) aybaşılararası intervalın artmasıdır

D) aybaşılararası az qanlı ifrazatın gəlməsidir

E) aybaşı sikli ilə əlaqədar olan qanaxmalardır

103. Həqiqi amenoreyanın səbəbidir:

A) hipofizin mikro- və ya makroadenoması

B) qızlıq pərdəsinin atreziyası

C) uşaqlığın aplaziyası

D) uşaqlıq boynu kanalının atreziyası

E) uşaqlıq yolunun atreziyası

104. Amenoreyanın səbəbini aşkar etmək üçün əsasən istifadə edilmir:

A) histerosalpinqoqrafiya

B) daxili cinsiyyət üzvlərinin ultrasəs müayinəsi

C) funksional diaqnostika sınaqları

D) kranioqrafiya

E) funksional hormonal sınaqlar

105. Kombinə edilmiş estrogen-hestagen preparatlarla aparılan funksional sınağın nəticəsinin mənfi 

olması amenoreyanın hansı formasında müşahidə edilir?

A) uşaqlıq

B) hipofizar

C) yumurtalıq

D) hipotalamik

E) böyrəküstü vəzi mənşəli

106. Polikistoz yumurtalıqlar sindromunda göstərilən simptomlardan hansı olmur?

A) sümük kütləsinin azalması

B) uşaqlığın hipoplaziyası

C) hər iki yumurtalığın böyüməsi

D) hipertrixoz

E) I-li sonsuzluq

107. Reproduktiv dövrdə anovulyator disfunksional uşaqlıq qanaxması üçün səciyyəvidir:

1) Progesteron defisiti

2) Hiperprogesteronemiya

3) Nisbi hiperestrogeniya

4) Mütləq hiperestrogeniya

20

5) Testosteronun defisiti

A) 1,3,4

B) 1,3,5

C) 1,4,5

D) 3,4,5

E) 2,3,4

108. Postmenopauzal dövrdə cinsiyyət yollarından qanlı ifrazatın gəlməsinin əsas səbəblərindən

biridir:

A) endometriumun xərçəngi

B) adenomioz

C) uşaqlığın submukoz mioması

D) yumurtalıqların xərçəngi

E) endometrial polip

109. Daxili cinsiyyət üzvlərinin vərəmi hansı yaş dövrlərində daha çox aşkarlanır?

A) reproduktiv dövrdə

B) pubertat dövrdə

C) premenopauzal dövrdə

D) neytral dövrdə

E) südəmər dövrdə

110. Hansı sidik-cinsiyyət üzvü qalxan süzənəyə ən çox məruz qalır?

A) uşaqlıq böruları

B) uşaqlıq boynu kanalı

C) parauretral vəzilər

D) uretra

E) uşaqlıq yolu

111. Qonokoklar bakterioskopik müayinədə necə identifikasiya olunurlar?

1) Cüt-Cüt yerləşən paxlaşəkilli koklardır

2) Çoxqatlı yaştı epitelə tropluğu var

3) Qram üsulu ilə rənglənmirlər

4) Çöpşəkilli koklardır

5) Hüceyrə daxilində yerləşirlər

A) 1,3,5

B) 2,4,5

C) 2,3,5

D) 1,2,3

21

E) 1,2,5

112. Bakterial vaginozun əsas klinik simptomudur:

A) pis balıq qoxulu və çoxlu ifrazat

B) dispareuniya

C) dizuriya

D) çanaqda ağrılar

E) xarici cinsiyyət üzvlərində qaşınma

113. Yumurtalığın həqiqi şişlərinə aiddir:

A) papilyar sistadenoma

B) follikulyar sist

C) paraovarial sist

D) sarı cismin sisti

E) tekalütein sist

114. «I-li sonsuzluq» termini göstərir:

A) hec bir dəfə də olsun hamiləlik olmamışdır

B) diri uşaqlar doğulmamışdır

C) bütün hamiləlik tibbi göstərişlərə görə pozulmuşdur

D) qadında daxili cinsiyyət üzvləri inkişaf etməmişdir

E) qadında aybaşı siklinin pozulmaları var

115. Uşaqlıq borularının anatomik keçməməzliyinə səbəb olur:

A) artımlarda keçırılmış iltihabı prosess

B) psixoemosional stress

C) yumurtalıqların hipofunksiyası

D) hiperprostaqlandinemiya

E) hiperandrogeniya

116. Normada uşaqlıq boynunun uşaqlıq yolu hissəsi örtülmüşdür:

A) çoxqatlı yastı buynuzlaşmamış epitel ilə

B) slindrik epitel ilə

C) birqatlı yastı epitel ilə

D) Vəzli epitel ilə

E) Çoxqatlı yastı büynüzlaşmış epitel ilə

117. Uşaqlıq boynunun «fon» xəstəliklərinə aid deyil:

A) displaziya

B) sadə leykoplagiya

C) eritroplagiya

22

D) ektropion

E) uşaqlıq boynu kanalının residivləşən polipi

118. Uşaqlıq boynunun displaziyasında ən informativ diaqnostik metoddur:

A) uşaqlıq boynu bioptatının histoloji müayinəsi

B) genişləndirilmiş kolposkopiya

C) uşaqlıq boynunundan götürülən yaxmaların sitoloji müayinəsi

D) uşaqlıq boynu kanalının vakuum küretaji

E) rektovaginal müayinə

119. Uşaqlıq boynunun xərçəngönü xəstəliklərinə aiddir:

A) displaziya

B) servikal kanalın residivləşən polipləri

C) həqiqi eroziya

D) ektropion

E) endometrioz

120. Uşaqlığın intramural miomasının diaqnostikasında ən informativ metoddur:

A) ultrasəs müayinəsi

B) uşaqlıq yolu müayinəsi

C) histerosalpinqoqrafiya

D) histeroskopiya

E) laparoskopiya

121. Doğulan miomatoz düyünün diaqnostikasında ən informativ metoddur:

A) uşaqlıq boynuna güzgülərlə baxış və bimanual müayinə

B) transvaginal exoqrafiya

C) histerosalpinqoqrafiya

D) histeroskopiya

E) laparoskopiya

122. Uşaqlığın subseroz miomasının diaqnostikasında informativ müayinə metodudur:

A) laparoskopiya

B) hidrosonoqrafiya

C) histerosalpinqoqrafiya

D) histeroskopiya

E) uşaqlıq boşluğunun zondlanması

123. Genital endometrioz zamanı reproduktiv funksiyanın pozulması səbəblərinə aid deyil:

A) endometriumda atrofiyanın baş verməsi

B) uşaqlıq borularının funksional aktivliyinin dəyişilməsi

23

C) qarın boşluğunda bitişmə prosesi

D) miometriyada qabarıq morfoloji dəyişikliklər

E) peritoneal mayenin tərkibinin dəyişməsi

124. Xarici genital endometriozun diaqnostikasında hansı instrumental müayinə metodu daha 

informativdir?

A) laparoskopiya və bioptatın patomorfoloji müayinəsi

B) transvaginal exoqrafiya

C) histeroskopiya və endometrium qaşıntısının patomorfoloji müayinəsi

D) histerosalpinqoqrafiya

E) kompyuter tomoqrafiya

125. Uşaqlıq cisminin xərçənginin əsas kliniki əlamətləri:

A) asiklik qanaxmalar

B) xroniki çanaq ağrıları

C) kontakt qanaxmalar

D) qonşu orqanların funksiyasının dəyişilmələsi

E) sonsuzluq

126. Endometriumun xərçəngönü xəstəliyidir:

A) endometriumun atipik hiperplaziyası

B) endometriumun vəzili-kistoz hiperplaziyası

C) endometriumun vəzili hiperplaziyası

D) endometriumun atrofiyası

E) adenomioz

127. Yumurtalığın şişəbənzər törəmələrinin xarakter xüsusiyyətləri:

A) bu retension törəmələr olub maye hesabına böyüyür

B) hüceyrələrin proliferaiyası səbəbindən böyüyür

C) kapsulası yoxdur

D) maliqnizasiyaya uğraya bilər

E) peritona disseminiasiya oluna bilər

128. Yumurtalığın epitelial şişlərinə aid deyil:

A) tekoma

B) seroz sistadenoma

C) musinoz sistadenoma

D) sistadenokarsinoma

E) brenner şişi

129. Yumurtalığın hormonalaktiv şişlərinə aid deyil:

24

A) disherminoma

B) qranulyoz hüceyrəli sis

C) teka-hüceyrəli şiş

D) androblastoma

E) arrenoblastoma

130. Hansı fəsad yumurtalığın xoşxassəli şişlərində ən çox rast gəlinir?

A) sişin öz ayaqcığı ətrafında burulması

B) şişin daxilinə qansızma

C) kapsulanın partlaması

D) möhtəviyyatın irinləməsi

E) qonşu orqanların sıxılması

131. Xoriokarsinoma – hansı toxumanın bədxassəli törəməsidir?

A) trofoblastın

B) desidual qişanın

C) miometriumun

D) teka-toxumanın

E) endometriumun

132. Xoriokarsinoma ən çox inkişaf edir:

A) beçəxordan sonra

B) uşaqlıqdankənar hamiləlikdən sonra

C) doğuşdan sonra

D) hamiləliyin süni pozulmasından sonra

E) gec düşüklərdən sonra

133. Hansı patoloji vəziyyətlərdə daxili qanaxma olmur?

A) yumurtalıq şişlərinin öz ayaqcığı ətrafında burulması

B) uşaqlıqdankənar boru hamiləliyinin abortiv pozulması

C) yumurtalıqların apopleksiyası

D) tibbi abort zamanı uşaqlığın perforasiyası

E) dalağın və ya qaraciyərin travmatik zədələnməsi

134. Paramezonefral axarların natamam birləşməsindən yaranır:

A) ikibuynuzlu uşaqlıq

B) qızlıq pərdəsinin atreziyası

C) uşaqlıq yolunun atreziyası

D) qonadların disgeneziyası

E) Kokitanski-Kyüstner-Mayer sindromu

25

135. Perimenopauza dövründə disfunksional uşaqlıq qanaxmaları əlaqədardır:

A) androgenlərin sürətli aromatizasiyası ilə

B) FSH səviyyəsinin yüksək olması ilə

C) qanda progesteronun yüksək səviyyəsi ilə

D) endometriumun atrofiyası ilə

E) endometritlə

136. Uşaqlıq cisminin endometriozu adlanır:

A) adenomioz

B) adenomatoz

C) endometrit

D) adneksit

E) disherminoma

137. Kiçik çanaq orqanlarının iltihabi xəstəliklərinin patogenezində hansı amil əsas rol oynamır?

A) uşaqlığın mioması

B) uşaqlıqdaxili vasitədən istifadə

C) cinsi əlaqə

D) aybaşı

E) kiçik çanaqda aparılan əməliyyatlar

138. Uşaqlığın mioması səbəb olmur:

A) lütein fazasının çatışmazlığına

B) adəti düşüklərə

C) vaxtından əvvəl doğuşlara

D) uşaqlıq borularının keçməməzliyinə

E) qonşu orqanların funksiyasının pozulmasına 

139. Progesteronun funksiyasına aid deyil:

A) qanda birləşdirici zulalların miqdarını artırır

B) döl yumurtasının implantasiyası üçün endometriumu hazırlayır

C) miometriumun tonusunu azaldır

D) uşaqlıq borularının peristaltikasını azaldır

E) antiestrogen təsiri var

140. Uşaqlığın miomasının cərrahi müalicəsinə göstəriş deyil:

A) 1 il ərzində olan sonsuzluq

B) anemiya ilə müşahidə edilən hiperpolimenoreya

C) uşaqlığın 18 həftəlik hamiləlik boyda böyüməsi

D) miomanın sürətli inkişafı
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə