1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdəYüklə 297.84 Kb.
Pdf просмотр
səhifə3/5
tarix25.12.2016
ölçüsü297.84 Kb.
1   2   3   4   5

E) hidronefroz

141. Uşaqlıq yolunun normal möhtəviyyatının saxlanılmasında iştirak etmir:

A) bağırsaq çöpləri

B) pH 3,8-4,5 olması;

C) döderleyn çöpləri

D) estrogenlər

E) süd turşusu

142. Ovulyasiya zamanı baş vermir:

A) FSH sekresiyasının tormozlanması

B) yumurta hüceyrəsinin reduksion bölünməsi

C) LH səviyyəsinin artması

D) progesteronun sintezi

E) prostaqlandinlərin sekresiyası

143. Sarı cismin funksiyasının qiymətləndirilməsi üçün endometriumun diaqnostik qaşınması 

aparılır:

A) aybaşı siklin 25-27-ci günlərində

B) aybaşı siklin 14-15-ci günlərində

C) aybaşı siklin 18-19-cü günlərində

D) aybaşı siklin 11-14-cü günlərində

E) menstrual siklin fazasından asılı olmayaraq

144. Sarı cisim tərəfindən ifraz olunan progesteron nə vaxt maksimum həddə çatır:

A) ovulyasiyadan 6-8 gün sonra

B) ovulyasiya vaxtı

C) aybaşı 2-3 gün qalmış

D) follikulyar fazada

E) aybaşı vaxtı

145. Genital herpesin müalicəsində istifadə olunur:

A) zoviraks

B) dalasin 

C) polijinaks

D) zoladeks

E) ampisilin

146. Funksional boru sonsuzluğunun müalicəsində istifadə olunmur:

A) müalicəvi hidrotubasiya

B) sedativ preparatlar

27

C) qeyri steroid iltihab əleyhinə preparatlar

D) fizio- və balneoterapiya

E) spazmolitiklər. 

147. Yumurtalığın şişəbənzər törəmələrinə aid deyil:

A) dermoid sist

B) folikullyar sist

C) sarı cismin sisti

D) paroovarial sist

E) teka-lütein sist

148. Diaqnostik histeroskopiyaya göstəriş deyil:

A) uşaqlığın subseroz mioması

B) reproduktiv dövrdə resedivləşən uşaqlıq qanaxması

C) postmenopauzada qanaxma

D) plasentar polip

E) uşaqlığın inkişaf anomaliyası

149. Planlı laparoskopiya aparılmır:

A) yumurtalığın şişəbənzər törəmələri və şişlərinin ayaqcığının burulmasında

B) yumurtalığın fəsadlaşmamış şişəbənzər törəmələrində

C) boru – peritoneal sonsuzluqda

D) polikistoz yumurtalıqlar sindromunda

E) uşaqlığın subseroz miomasında

150. 9 yaşına kimi qız uşaqlarında cinsiyyət yollardan gələn qanlı ifrazat zamanı vacibdir:

A) qanaxmanın yerli üzvü səbəbini inkar etmək

B) hormonal hemostaz aparmaq

C) müşahidə etmək

D) qansaxlayıcı və uterotonik preparatların təyini

E) cərrahi hemostaz

151. Uşaqlıq arteriyası başlayır:

A) a. iliaca interna-dan

B) a. hypagastrica-dan

C) a. iliaca externa-dan

D) aorta abdominalis-dan

E) a. renalis sinistra-dan

152. İki fazalı aybaşı siklinin olmasını ən çox hansı funksional diaqnostik sınaq göstərir:

A) rektal termometriya

28

B) bəbək simptomu

C) kariopiknotik indeks

D) qiji fenomeni

E) servikal seliyin gərilməsi fenomeni

153. Prohestagenlərin təyininə əks göstəriş:

A) ağır ürək-damar, qaraciyər xəstəlikləri

B) uşaqlığın mioması

C) kistoz mastopatiya

D) alqodismenoreya

E) endometriumun hiperplastik xəstəlikləri

154. Embriogenez prosesində paramezonefral axacaqlardan inkişaf etmir:

A) xarici cinsiyyət orqanları

B) uşaqlıq boruları

C) uşaqlıq

D) uşaqlıq yolunun yuxarı üçdə bir hissəsi

E) uşaqlıq boynu

155. Yumurtalıqların qan dövranını təmin edir:

A) yumurtalıq arteriyaları

B) xarici qalça arteriyası

C) ağciyər arteriyası

D) qalça-bel arteriyası

E) daxili cinsiyyət arteriyası

156. Qonadların inkişafında indifferent mərhələ nə vaxt başa çatır:

A) hamiləliyin 7-ci həftəsində

B) hamiləliyin 1-ci həftəsində

C) hamiləliyin 14-cü həftəsində

D) hamiləliyin 30-cu həftəsində

E) erkən neonatal dövrdə

157. Süd vəzilərində patoloji ifrazatın səbəbi deyil:

A) adrenogenital sindrom

B) hipofizin mikroadenoması

C) birincili hipotoreoz

D) fenotiazin sıra preparatlarından uzun müddət istifadə

E) süd vəzisində axardaxili papilloma

158. Vərəm qadın cinsiyyət orqanlarından hansı daha çox zədələyir?

29

A) uşaqlıq borularını

B) yumurtalıqları

C) uşaqlığı

D) xarici cinsiyyət orqanlarını

E) uşaqlıq yolunu

159. Boru-peritoneal sonsuzluğun diaqnostikasında hansı müayinə metodu daha informativdir?

A) xromosalpinqoqrafiya ilə laparoskopiya

B) kimoqrafik pertubasiya

C) histerosalpinqoqrafiya

D) transvaginal exoqrafiya

E) bikontrast pelviometriya

160. Süzənək törədiciləri üçün xarakterik əlamətlər:

A) hüceyrədaxili yerləşmə

B) qram üsulu ilə rənglənmə

C) girdə forma

D) çoxqatlı yastı epitelə tropluğu

E) çöpşəkilli olması

161. Qeyri-spesifik vulvovaginitin xarakterik klinik əlaməti hesab olunmur:

A) asiklik uşaqlıq qanaxmaları

B) cinsiyyət yollarından ifrazat

C) aralıq və uşaqlıq yolunda qaşınma

D) dispareuniya

E) disurik əlamətlər

162. Boru keçməməzliyi hansı xəstəliklərin nəticəsi kimi yaranmır:

A) Mak-Kyün-Olbrayt-Braysev sindromunun

B) genital xlamidioz

C) xarici genital endometrioz

D) kiçik çanaqda və qarın boşluğu orqanlarından cərrahi müdaxilə

E) süzənək salpingiti. 

163. Uşaqlıq boynu xərçənginin ən tez skrininq diaqnostik sınağıdır:

A) uşaqlıq boynu səthindən və uşaqlıq boynu kanalından götürülmüş yaxmaların sitoloji müayinəsi

B) sadə kolposkopiya

C) bimanual rektovaginal müayinə

D) uşaqlıq boynu kanalının vakuum-kyüretaj edilməsi

E) endometrial aspiratın sitoloji müayinəsi

30

164. Uşaqlıq boynu xərçənginin aparıcı klinik simptomudur:

A) kontakt qanaxma

B) çanaq ağrıları

C) selikli-irinli ifrazat

D) asiklik uşaqlıq qanaxmaları

E) dispareuniya

165. Selikaltı miomanın əsas klinik simptomudur:

A) menorragiya

B) xroniki çanaq ağrıları

C) alqodismenoreya

D) ikincili sonsuzluq

E) dəmirdefisitli anemiya

166. Miomatoz düyünün uşaqlıq boynunda yerləşdiyi hallarda cərrahi əməliyyatın həcmi

A) uşaqlığın ekstirpasiyası

B) uşaqlığın uşaqlıq yoluüstü amputasiyası

C) uşaqlıq yolundan konservativ miomektomiya

D) histerorezektoskopiya

E) miomanın belə yerləşdiyi hallarda əməliyyat olunmur. 

167. Genital endometrioza aid xüsusiyyət deyil:

A) çox tez bədxassəliləşməyə mellidir

B) bu endometrium qişasının öz adi sərhədlərini keçməsidir

C) hormonal və immun dəyişikliklər fonunda yaranır

D) reproduktiv dövrdə olan qadınlarda rast gəlinir

E) proqressivləşməyə və residivləşməyə meyllidir

168. Uşaqlıq cismin daxili endometriozunun rentgenoloji əlamətlərinə aid deyil:

A) uşaqlıq boşluğunda iri dolma defekti

B) konturarxası kölgəlik

C) uşaqlıq boşluğu konturlarının qeyri-bərabərliyi

D) uşaqlığın uşaqlıq boynuna keçən hissəsinin genəlməsi 

E) boru uclarının girdə olması

169. Xarici genital endometrioza aid deyil:

A) uşaqlıq cisminin endometriozu

B) yumurtalıqların endometriozu

C) uşaqlıq boynunun endometriozu

D) uşaqlıqarxası sahənin endometriozu

31

E) uşaqlıq borularının ampulyar hissəsinin endometriozu

170. Uşaqlıq boynunun endometriozunun əsas klinik əlamətidir:

A) aybaşıdan əvvəl və sonra tünd qanlı ifrazat

B) alqodismenoreya

C) menorragiya

D) sonsuzluq

E) metrorragiya

171. Adenomioz nədir?

A) uşaqlıq cisminin endometriozudur

B) uşaqlığın selikli gişasının iltihabı xəstəliyidir

C) endometriumun xərçəngönü xəstəliyidir

D) uşaqlıq boynunun xərçəngönü xəstəliyidir

E) uşaqlığın xoşxassəli şişidir

172. Uşaqlıq cismi xərçənginin əsas diaqnostik metodudur:

A) uşaqlığın selikli qişasının qaşıntısının histoloji analizi

B) uşaqlıq boşluğu aspiratının sitoloji müayinəsi

C) transvaginal exoqrafiya

D) histeroskopiya

E) rentgenotelevizion histerosalpinqoqrafiya

173. Endometriumun xərçəngönü xəstəlikləri və xərçənginin risk amili deyil:

A) uşaqlıqdaxili kontraseptiv vasitələrdən istifadə

B) davamlı anovulyasiya

C) piylənmə və arterial hipertenziya

D) şəkərli diabet

E) endokrin mənşəli sonsuzlur

174. Patoloji amenoreya baş vermir:

A) qızlıq pərdəsinin atreziyasında

B) hipotireozda

C) neyrogen anoreksiyada

D) testikulyar feminizasiya sindromunda

E) hipofizin mikro- və makroadenomasında

175. Postmenopauzal osteoporozun xarakterik klinik əlamətləri deyil:

A) sümük kütləsinin artması

B) onurğa sütununun bel-oma nahiyyəsində ağrılar

C) boyun kiçilməsi

32

D) bədən çəkisinin azalması

E) onurğanın hərəkətlərinin proqressivləşən məhdudlaşması

176. 49 yaşlı qadinda disfunksional uşaqlıq qanaxmasının profilaktikası üçün sintetik hestagenlər 

verilir:

A) fasiləsiz rejimdə

B) sintetik hestagenlərin verilməsi məsləhət görülmür

C) aybaşınin 16-ci günündən 26-ci gününədək

D) aybaşının 5-ci günündən 26-ci gününədək

E) aybaşının 18-ci günündən 28-ci gününədək

177. Selikaltı miomanın əsas klinik simptomu:

A) menoragiya

B) alqodismenoreya

C) xroniki çanaq ağrıları

D) ikincili sonsuzluq

E) dəmir defisitli anemiya

178. Uşaqlıq xərçənginin əsas klinik simptomu:

A) kontakt qanaxma

B) selikli-irinli ifrazat

C) çanaq ağrıları

D) asiklik uşaqlıq qanaxmaları

E) dispareuniya

179. Uşaqlıq boynunun epiteldaxili xərçənginin diaqnozunun qoyulması üçün əsasdır:

A) endoserviks qaşıntısının və uşaqlıq boynu bioptatının histoloji müayinəsi

B) servikoskopiya

C) histeroskopiya

D) genişləndirilmiş kolposkopiya

E) uşaqlıq boynunun uşaqlıq yolu hissəsindən götürülmüş yaxmanın sitoloji müayinəsi

180. Müller axacaqlarının natamam bırləşməsi zamanı yaranır:

A) iki buynuzlu uşaqlıq

B) qızlıq pərdəsinin atreziyası

C) uşaqlıq yolunun atreziyası

D) qonadların disgeneziyası

E) Pokitanski-Kyüsner-Mayer sindromu

181. Qızlıq pərdəsinin atreziyası zamanı müşahidə edilmir:

A) arterial təzyiqin düşməsi və nəbzin tezləşməsi

33

B) sıdık ifrazının çətinləşməsi

C) hematokalpos

D) defekasiya aktının çətinləşməsi

E) qarnın aşağı nahiyyəsində siklik ağrılar

182. Reproduktiv yaşda olan qadında yumurtalığın xoşxassəli şişi zamanı müalicə taktikası:

A) planlı qaydada laparotomiya, yumurtalığın rezeksiyası

B) 2-3 ay müddətində hormonal müalicə, effekt olmazsa laparotomiya və adneksektomiya

C) 1-2 aybaşı sikli iltihabəleyi müalicə, effekt olmazsa, laparotomiya və yumurtalığın rezeksiyası

D) təcili laparotomiya və ya laparoskopiya, adneksektomiya

E) gözləmə taktikası, fəsadlaşma baş verərsə, laparotomiya, adneksektomiya

183. Yumurtalığın şışəbənzər törəmələrinə aid deyil:

A) sadə seroz sistadenoma

B) follikulyar sıstlər

C) sarı cismin sisti

D) paraovarial sistlər

E) tekarlütein sistlər

184. Kontrasepsiya məqsədilə kombinə olunmuş estrogen-hestagen plastlar təyin edilir:

A) aybaşı siklinin I günündən etibarən

B) ovulyasiya günündən

C) aybaşı ərəfəsində

D) aybaşı günündən asılı olmayaraq

E) aybaşı siklinin 18-ci günündən

185. Kombinə olunmuş oral kontraseptivlərin təyini məsləhət deyil:

A) ağır arterial hipertenziyalı qadinlara

B) yumurtalığın xərçənginə irsi meylliyi olan qadinlara

C) abortdan dərhal sonar hamiləlikdən qorunmaq istəyənlərə

D) alqodismenoreyalı qadınlara

E) anamnezində uşaqlıqdankənar hamiləliyi və ya kesar kəsiyi əməliyyatı olanlara

186. Endokrin sonsuzluq baş vermir:

A) qeyri-yetkin teratoma zamanı

B) hipofizin prolaktin sintez edən şişlərində

C) adrenogenital sindromda

D) yumurtalığın qranulyozhüceyrəli şişlərində

E) hipotalamo-hipofizar disfunksiyada

187. Uşaqlıq borularının keçiriciliyinin pozulmasının əsas səbəbi deyil:

34

A) uşaqlığın subseroz mioması

B) genital xlamidioz

C) xarici genital endometrioz

D) qarin boşluği və kiçik çanaq orqanlarinda aparılan cərrahi əməliyyatlar

E) süzənək və vərəm mənşəli salpingit

188. Mərkəzi mənşəli cinsi yetişkənliyin ləngiməsinin əsas səbəbi deyil:

A) yumurtalıqların disgeneziyası

B) irsi hipotalamo-hipofizar çatışmazlıq

C) hipotalamusun tənzimləyici funksiyasının pozulması

D) infeksion-toksik xəstəliklər

E) stress

189. Cinsi yetişkənliyin ləngiməsi üçün xarakterik əlamət deyil:

A) 8 yaşlı qızda süd vəziləri inkişaf etmış olur

B) cinsi yetişkənlik dövründə ikincili cinsi əlamətləri inkişafdan qalır

C) yevnuxoid bədən quruluşunun olması

D) sümük yaşı təqvim yaşına uyğun deyil

E) cinsi yetişkənlik dövründə süd vəzilərinin inkişafdan qalması

190. Prolaktin ifrazının əsas ingibitorudur:

A) dofamin

B) serotonin

C) noradrenalin

D) tireoliberin

E) opioid peptidlər

191. Meyqs üçlüyü yumurtalığın hansı şişində müşahidə olunur:

A) fibromada

B) papilyar sistadenomada

C) sadə seroz sistadenomada

D) follikulyar sistlərdə

E) sarı cismin sistində

192. Menarxe :

A) ilk aybaşıdır

B) ilk cinsi əlaqədir

C) qoltuqaltı tüklənmədir

D) süd vəzilərinin inkişafıdır

E) aybaşının 6 ay müddətində olmamasıdır

35

193. İlk aybaşı necə adlanır

A) menarxe

B) telarxe

C) koitarxe

D) adrenarxe

E) amenoreya

194. Hipo, oliqo- və opsomenoreya birgə hansı sindromun əlamətləridir? 

A) hipomenstrual sindrom

B) Sevic sindromu

C) hipermenstrual sindrom

D) İtsenko-Kuşinq sindromu

E) Rokitanski-Küster-Mayer sindromu

195. Poli,-hiper- və proyomenoreya nə zaman müşahidə olunur?

A) hipermenstrual sindromda 

B) Sevic sindromunda

C) İtsenko-Kuşinq sindromunda 

D) Rokitanski –Küster-Mayer sindromunda

E) hipomenstrual sindromda

196. Predovulyator follikulun diametri:

A) 20 mm

B) 40 mm

C) 10 mm

D) 12 mm

E) 8 mm

197. Menopauza dövrü üçün səciyyəvi deyil:

A) siklik təkrarlanan qanaxmaların olması

B) tərləmə, başa, boyuna istiqəlmə hissi

C) baş ağrısı, arterial təzyiqin yüksəlməsi

D) uşaqlıq yolunda quruluq, cinsi əlaqə zamanı ağrının olması

E) dizurik əlamətlər , nikturiya

198. Reproduktiv dövr üçün ən çox səciyyəvidir : 

A) siklik təkrarlanan qanaxmaların olması

B) tərləmə, başa, boyuna istiqəlmə hissi

C) baş ağrısı, arterial təzyiqin yüksəlməsi

D) uşaqlıq yolunda quruluq, cinsi əlaqə zamanı ağrının olması

36

E) dizurik əlamətlər, nikturiya

199. Follikulstimuləedici hormonun funksiyasına aiddir:

1) Tekahüceyrələrdə androgen hormonlarının sintezini təmin edir

2) Yumurtalıqlarda follikulların böyüməsini və yumurta hüceyrənin yetişməsini təmin edir

3) Qranulyoz hüceyrələrin proliferasiyasını təmin edir

4) Ovulyasiyanın baş verməsini və progesteron sintezini təmin edir

5) Yetişən follikulda aromatazanı aktivləşdirərək androgenlərin estrogenlərə konversiyasını artırır 

A) 2,3,5

B) 1,3,5

C) 1,4,5

D) 3,4,5

E) 1,2,3

200. Lüteinləşdirici hormonun funksiyasına aiddir:

1) Tekahüceyrələrdə androgen hormonların sintezini təmin edir

2) Yumurtalıqlarda follikulların böyüməsini və yumurta hüceyrənin yetişməsini təmin edir

3) FSH ilə birgə ovulyasiyasının baş verməsini təmin edir

4) Qranulyoz hüceyrələrin proliferasiyasını təmin edir

5) Ovulyasiyadan sonra sarı cisimdə lüteinləşmiş qranulyoz hüceyrələr tərəfindən progesteron 

sintezini təmin edir

A) 1,3,5

B) 1,2,3

C) 3,4,5

D) 2,4,5

E) 1,4,5

201. Yatrogen amenoreya yaranmır:

A) qızlıq pərdəsinin atreziyasında

B) histerektomiyadan sonra

C) total ovariektomiyadan sonra 

D) qonadotropinlərin aqonistlərini qəbul edərkən

E) antiestrogen preparatların qəbulundan sonra

202. Yatrogen amenoreya müşahidə olunur :

A) total ovariektomiyadan sonra

B) Rokitanski-Küster-Mayer sindomunda

C) servikal kanalın atreziyasında

D) qızlıq pərdəsinin atreziyasında

37

E) uşaqlıq yolunun tam aplaziyasında

203. İkincili amenoreya:

A) əvvəllər aybaşı olmuş qadınlarda 6 aydan çox aybaşının olmamasıdır

B) aybaşının əvvəldən olmamasıdır

C) aybaşıların ağrılı olmasıdır

D) aybaşı günlərinin artmasıdır

E) aybaşı günlərinin azalmasıdır

204. Doğuşdan və ya abortdan sonra massiv qanaxma əsas etioloji amilidir:

A) Şiyen sindromun

B) İtsenko-Kuşinq sindromunun

C) Rokitanski-Küster-Mayer sindromunun

D) Sevic sindromunun

E) Şereşevski –Terner sindromunun

205. Şiyen sindromunun əsas etioloji amilidir:

A) doğuşdan və ya abortdan sonra massiv qanaxma

B) histerektomiya

C) total ovariektomiya

D) qonadotropinlərin aqonistlərinin təyini 

E) antiestrogen preparatların qəbulu 

206. Yuvenil uşaqlıq qanaxması zamanı hormonal hemostaz əsasən aparılır:

A) estrogen-hestagenlərlə

B) hestagenlərlə

C) estrogenlərlə

D) androgenlərlə

E) uşaqlığın selikli qişasının diaqnostik qaşınması ilə

207. hiperandrogeniyanın mənşəyini aydınlaşdırmaq üçün hansı sınaqdan istifadə olunur?

A) deksametazon sınağı

B) qanda 17-hidroksiprogesteronun təyini

C) yod sınağı

D) qanda androstendionun təyini

E) qanda dehidroepiandrosteronun təyini

208. Adrenogenital sindrom üçün xarakterik deyil:

: load -> imt9
imt9 -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
imt9 -> Lor mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir
imt9 -> 1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?
imt9 -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
imt9 -> MÜALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
imt9 -> 1. Sinus bradikardiyas ı üçün xarakterik ekq?
imt9 -> 1. Penisillinl ə rd ə n hans ı venadaxilin
imt9 -> 1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya
imt9 -> 1. h ə zm qastritin diaqnostikas ını n ə sas ını


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə