1. Ekvivalentlər qanununun riyazi ifadəsini göstərinYüklə 0,77 Mb.
səhifə1/8
tarix28.04.2017
ölçüsü0,77 Mb.
#15794
  1   2   3   4   5   6   7   8
1. Ekvivalentlər qanununun riyazi ifadəsini göstərin.

A)  = 

B) E=E2-E1

C) E=hν

D) N=2n2

E) λ=2. Atomda elektronun səviyyələr üzrə enerjisini xarakterizə edən kvant ədədi hansıdır?

A) n


B) m

C) l

D) ms

E) p3. Verilən ədədlərdən hansı Avoqadro ədədidir?

A) 6,021023 mol-1

B) 6,021024 mol-1

C) 6,021022 mol-1

D) 6,021021 mol-1

E) 6,021025 mol-14. Bir orbitalda neçə elektron yerləşə bilər?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 5

E) 45. Normal halda 3d yarımsəviyyəsində 5 elektron olan elementin sıra nömrəsini göstərin.

A) 24


B) 22

C) 27


D) 23

E) 266. Hansı birləşmə xətti quruluşa malikdir?

A) CO2

B) NH3

C) C2H6

D) H2O

E) CH47. Hansı reaksiyadan alınan maddənin molekulları arasında hidrogen rabitəsi əmələ gələ bilər?

A) CH3CHO + H2

B) C2H2 + H2

C) Ca + H2

D) H2 + S →

E) C3H7Cl + Na8. Aşağıdakı kompleks birləşmələrdə dəmirin oksidləşmə dərəcəsini və koordinasiya ədədini hesablamalı. Tapılan rəqəmlərin cəmi nə qədər olar?

K3[Fe(CN)6] ; K4[Fe(CN)6]

A) 17


B) 12

C) 15


D) 14

E) 16


9. Aşağıdakı tənliklərdən hansı Mozli qanununun riyazi ifadəsidir?

A)

B) E=h

C) E=mC2

D)

E) E=10. 5 q metal oksigendə yandıqda 9,44 q metal oksidi alındığını bilərək onun ekvivalent kütləsini hesablayın.

A) 9


B) 8

C) 10


D) 5

E) 311. Verilən molekullardan hansının dipol momenti sıfıra bərabərdir?

A) CO2

B) NH3

C) H2O

D) HF

E) CO


12. Hansı reaksiya zamanı istilik udulur?

A) CaCO3 ®CaO + CO2

B) CH4 + 2O2 ®CO2 + 2H2O

C) 2H2 + O2 ® 2H2O

D) 3H2+ N2 ®2NH3

E) H2 + Cl2 ®2HCl13. CO2 (q) + C(b) ↔ 2CO(q) – Q reaksiyasında temperatur və təzyiqi necə dəyişmək lazımdır ki, tarazlıq karbon-monooksidin alınması istiqamətinə yerini dəyişsin?

Temperatur Təzyiq

A) artırmaq azaltmaq

B) azaltmaq artırmaq

C) azaltmaq azaltmaq

D) artırmaq artırmaq

E) artırmaq dəyişməmək14. Termokimyanın əsas qanunu kim tərəfindən verilmişdir?

A) Hess

B) Avoqadro

C) Hibbs

D) Coul

E) Lavuazye15. Homogen reaksiyanın sürətinin ifadəsini göstərin.

A)

B)

C)

D)

E)16. Temperatur 800C-dən 500C-ə qədər azalarsa, reaksiyanın sürəti necə dəyişər? Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı 2-dir.

A) 8 dəfə azalar

B) 16 dəfə azalar

C) 16 dəfə artar

D) 4 dəfə azalar

E) 8 dəfə artar17. 2A + 3B →D tənliyi üzrə gedən reaksiya nəticəsində müəyyən zaman ərzində A maddəsinin qatılığı 0,3 mol/l azalmışsa, bu zaman B maddəsinin qatılığı nə qədər azalmış olar?

A) 0,45 mol/l

B) 0,5 mol/l

C) 0,4 mol/l

D) 0,05 mol/l

E) 0,3 mol/l


18. 1500C-də reaksiyanın sürəti 2,2 mol/l san-dir. Reaksiyanın sürətinin temperatur əmsalı 2-dirsə, 1900C-də reaksiyanın sürətini hesablayın.

A) 35,2


B) 3,52

C) 4,5


D) 2,8

E) 2,2


19. 300 qram natrium-xloridin suda məhlulunu buxarlandırdıqda 24 qram duz alınmışdır. Məhlulda həll olan maddənin kütlə payını %-lə müəyyən edin.

A) 8


B) 32

C) 4


D) 12

E) 25


20. 50 qram duz müəyyən temperaturda 250 ml suda həll olaraq doymuş məhlul əmələ gətirir. Bu duzun həmin temperaturdakı həll olma əmsalını tapın.

A) 200


B) 100

C) 150


D) 250

E) 125


21. Sabit temperaturda qazların mayedə həllolma qabiliyyəti onun məhlul üzərindəki parsial təzyiqi ilə düz mütənasibdir. Bu hansı qanundur? Qanunun riyazi ifadəsini göstərin.

A) Henri- Dalton ; C=kP

B) Dalton-Raul ; C=k(P2-P1)

C) Dalton-Mendeleyev ; C=P

D) Lomonosov- Mendeleyev ; C=kP


Yüklə 0,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin