A zərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə KlinikasındaYüklə 284,06 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix03.04.2017
ölçüsü284,06 Kb.
#13417
  1   2   3   4

A

zərbaycan Tibb 

Universitetinin  Tədris 

Cərrahiyyə Klinikasında 

“Azərbaycanda leykemiya 

problemi” mövzusunda konfrans 

keçirilmişdir.  

ATU-nun və “İrəli” İctimai Birliyinin 

birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən konf-

ransda  əvvəlcə  leykemiya  xəstəliyi 

haqqında sənədli film göstərilmişdir.

Tədbir  iştirakçılarını  salamlayan 

universitetin  rektoru,  millət  vəkili, 

akademik Əhliman Əmiraslanov, bu H

örmətli xanımlar!

Sizi Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, hər birinizə 

cansağlığı və səadət arzulayıram.

Siz əsrlər boyu formalaşmış əxlaqi sərvətlərimizin, mədəni-mənəvi dəyərlərimizin layiqincə qo-

runub saxlanmasını təmin etmiş, tariximizə öz uzaqgörənliyiniz, fədakarlıq və qəhrəmanlıqlarınızla 

parlaq səhifələr yazmısınız. Ən dərin fikirləri dolğun ifadə qüdrətinə malik dilimizin ötən dövrlərin 

sınağından çıxaraq bu gün də yaşaması və zənginləşməsində misilsiz xidmətləriniz vardır. Gözəl 

ana kimi gənclərimizin vətənə və torpağa bağlılıq, müstəqil dövlətçiliyimizə, istiqlal ideallarına və 

azərbaycançılıq məfkurəsinə sədaqət ruhunda formalaşmaları üçün bütün qüvvənizi sərf edirsi-

niz. Siz həm də maarifpərvər qadın ziyalılarımızın yolunu ləyaqətlə davam etdirərək, mədəniyyət, 

elm, təhsil, səhiyyə və digər istiqamətlərdə istedad və bacarığınızı getdikcə daha böyük əzmlə 

gerçəkləşdirirsiniz.

Cəmiyyətimizin həyatına dinamizm qazandıran sosial fəallığınız və onun ahəngdarlığını təmin 

edən yüksək ictimai mövqeyiniz zəngin mənəviyyatınızın, dərin zəkanızın, təşkilatçılıq qabiliyyəti 

və işgüzarlığınızın nəticəsidir. Azərbaycanın gələcək inkişafına uyğun, mühüm əhəmiyyətli 

layihələrin daimi iştirakçıları olaraq müstəqil dövlətçiliyimizin əsaslarının möhkəmləndirilməsinə 

yönəlmiş fəaliyyətlərinizlə siz göstərilən etimadı həmişə doğrultmusunuz. İctimai-siyasi, sosi-

al-iqtisadi və elmi-mədəni sahələrdə apardığınız səmərəli işlərin bəhrələri yurdumuzun hər bir 

guşəsində özünü aydın şəkildə büruzə verir. Ölkənin hazırkı simasının müəyyənləşməsində 

özünəməxsus yer tutan və əhatə dairəsi mütəmadi genişlənən müvəffəqiyyətləriniz müasir 

Azərbaycan reallığının diqqətəlayiq hadisələridir.

Ümidvaram ki, siz xanımlar xalqımıza xas milli mənəvi dəyərləri bundan sonra da yaşadacaq və tükənməz intellektual potensialınızla gündən-günə yeniləşən respublikamı-

zın çiçəklənməsi naminə töhfələrinizi əsirgəməyəcəksiniz.

Ən xoş arzularla,

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 7 mart 2014-cü il.

     Ãÿçåò 

1933 - úö èëäÿí ÷ûõûð.          

№ 05 (1580)  15 mart 2014 - úц èë                         Ãèéìÿòè 40 ãÿïèê

Bu sayımızda

Azərbaycan Tibb Universitetinin kollektivi 

8 mart Beynəxalq Qadınlar 

Günü münasıbətilə 

universitetimizdə çalışan bütün 

xanımları və tələbə qızları 

təbrik edir, onlara xoşbəxtlik və 

firavanlıq arzulayır!

3

DÜNYA BÖYRƏK 

GÜNÜ QEYD EDİLİB

MÜLKİ MÜDAFİƏ GÜNÜNƏ 

HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİR

8 mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə 

Azərbaycan qadınlarına təbrik

Azman tarixdən bu 

günümüzə gələn 

bayramımız

səh. 7

“Azərbaycanda  leykemiya problemi 

“ mövzusunda konfrans keçirilmişdir

“Avstriyada keçirilən pediatrların 

ümumdünya konqresində nümayəndələr 

çıxışımı böyük maraqla qarşıladı”

səh. 4

5


http://www.amu.edu.az

15 mart 2014-ъц ил

2

mövzunun  aktuallığından  söh bət  açaraq 

bildirmişdir ki, leykemi ya 4 ağır xəstəlikdən 

biri kimi tək cə Azərbaycanda deyil, dünya 

səhiyyəsində  narahatlıq  yaradır.  Baş qa 

bədxassəli  xəstəliklərlə  müqayisədə  bu 

xəstəliyin  müalicə  xərcləri  də  çox  böyük-

dür.    Ona  görə  də  ölkəmizdə  leykemiyalı 

xəstələrin  hüquqi  və  sosial  durumlarının 

yaxşılaşdırılması  zəruridir.  Ancaq  bunun 

üçün  Milli  Məclisdə  yeni  qanun  qəbul 

etməyə  ehtiyac  yoxdur,  çünki  onkoloji 

xəstəliklərlə bağlı qanun vardır. Sadəcə bu 

qanuna əlavə və dəyişikliklər etmək lazım-

dır.

Leykemiyalı xəstələrin müalicəsi ilə bağlı kadr  çatışmazlığını  qeyd  edən  rektor  bil-

dirmişdir  ki,  indi  bu  problem  də  getdikcə 

həll  olunur.  Qardaş  Türkiyənin  klinikala-

rında rezidentlər və uzmanlar  mükəmməl 

təhsil  aldıqdan  sonra  ölkəmizə  dönür  və 

belə  xəstələrə  yüksək  səviyyədə  tibbi 

xidmət  göstərirlər.  Bu  istiqamətdə  dövlət 

tərəfindən  xeyli  işlərin  görüldüyünü  vur-

ğulayan  natiq  dedi  ki,  cəmiyyət  də  gərək 

bu  xəstələrə  qayğı  ilə  yanaşsın.  Çünki 

bu xəstəliyə tutulanların böyük qismi düz-

gün müalicə alarsa sağalıb cəmiyyətin bir 

üzvünə çevrilə bilir. Rektor qeyd etmişdir ki, 

Azərbaycanda sümük iliyinə ehtiyacı olan 

xəstələr də çoxdur. Ona görə də sümük iliyi 

transplantasiyasının  da  ölkəmizdə  həyata 

keçirilməsinin vaxtı çat-

mışdır.


“İrəli” İctimai Birliyinin 

sədri  Rauf  Mərdiyev 

isə  “Leykemiya  ayı” 

layihəsi 

haqqında 

məlumat 


vermişdir. 

Bildirmişdir  ki,  fevralın 

20-dən  etibarən  baş-

layan 


layihə 

mar-


tın 

20-dək 


davam 

edəcəkdir.  Layihənin 

həyata  keçirilməsində 

məqsəd Azərbaycanda 

leykemiyalı  xəstələrin 

problemlərinə ölkə ictimaiyyətinin diqqətini 

cəlb  etmək,  onların  cəmiyyətin  ayrıl-

maz  hissələri  olduqları  barədə  ictimai 

maarifləndirməni təşkil etməkdən ibarətdir.

Konfransda  çıxış  edən  Milli  Məclisin 

Sosial  Siyasət  Komitəsinin  sədri,  millət 

vəkili  Hadı  Rəcəbli  indiyədək  səhiyyə 

sahəsində  tibbi  xidmətin  yaxşılaşdırilma-

sı  üçün  bir  sira  qanunların  qəbul  edildiyi-

ni söylədi. O, son on ildə respublikamızın 

30-dan çox rayonunda müasir diaqnostika 

mərkəzlərinin,  o,  cümlədən  unikal  idman 

komplekslərinin  tikilib istifadəyə verildiyini 

diqqətə  çatdırdı.  Komitə  sədri  bu  görülən 

işlərin  kökündə  insanların  sağlam  həyat 

tərzinin dayandığını qeyd edərək, bunların 

hamısının  dövlətimizin  öz  vətəndaşlarına 

olan  diqqət  və  qayğının  bariz  nümunəsi 

kimi  dəyərləndirdi.  Bu  təşkilatın  həyata 

keçirdiyi  layihəni  alqışladığını    söləyən 

H.Rəcəbli  belə  tədbirlərin  ölkə  əhalisınin 

maarifləndirilməsi  işində  müsbət  rolunu 

qeyd etdi.

Sonra konfrans mütəxəssislərin leykemi-

ya xəstəliyi ilə bağlı məruzələri ilə davam 

etmişdir. Türkiyənin Hematoloji Dərnəyinin 

rəhbəri, professor Süleyman Dinçer “Ley-

kemiya  problemi  Türkiyədə”,  “Leykemi-

ya  ilə  Mübarizə”  İctimai  Birliyinin  sədri 

Mehriban  Bağırova  “Leykemiya  problemi 

Azərbaycanda”,Azərbaycan  Respublika-

sı  İnsan  Hüquqları  üzrə  Müvəkkilinin  ixti-

saslaşmış  müşaviri, 

elmi-  analtik  sekto-

run  baş  məsləhətçisi 

Müqalib 

Mahmu-


dov 

“Leykekemiya 

xəstəliyindən  əziyyət 

çəkən  uşaqların  hü-

quqları”  və  Səhiyyə 

Nazirliyi  B.Eyvazov 

adına  Elmi  Tədqiqat 

Hematologiya 

və 

Trans fuziologiya  İns-titutunun 

həkimləri 

leykemiya  xəstəliyi 

haq qında  və  bu  xəs-

təliklə  mübarizə  isti-

qamətində  ölkə miz-

də  görülmüş  iş lər lə 

bağlı ətraflı məlumat vermişlər. Çıxışlarda 

qeyd  edilmişdir  ki,  leykemiya  və  ya  ley-

koz  qan  xərçəngidir.  Xəstəliyə  bütün  yaş 

qruplarında rast gəlmək mümkündür. Ley-

kemiya digər xərçəng növlərinə, məsələn, 

süd  vəzisinin  xərçəngi,  prostat  xərçəngi, 

bağırsaq xərçəngi nisbətən az rast gəlinir. 

Bu  müasir  müalicə  üsulları  sayəsində 

bir  çox  hallarda  müalicəsi  mümkün  olan 

xəstəlikdir.    Ötən  əsrdə  leykoz  diaqno-

zu  təsdiqlənən  xəstə  ölümə  məhkum  sa-

yılırdısa,  bu  gün  dünyanın  inkişaf  etmiş 

ölkələrində leykozdan tam sağalma şansı 

95 faiz təşkil edir.

Qan  Xərçəngi  ilk  növbədə  Kimya  tera-

piyası  və  Sümük  İliyi  Trasplantasiyası  ilə 

müalicə  edilir.  Müalicədən  sonrakı  vaxt 

ərzində isə xəstənin vəziyyəti təbii ki, yax-

şılaşır və sonralar o vaxtı-vaxtında həkimin 

nəzarətində olmalıdır.    

Konfransda  Milli  Məclisin  deputatları 

Jalə Əliyeva, Musa Quliyev,  Mərkəzi Klinik 

Xəstəxananın  baş  həkimi  Kamran  Musa-

yev,  Səhiyyə  Nazirliyinin  nümayəndələri, 

ATU-nun  kafedra  müdirləri,  professorları 

və tələbələri  iştirak etmişlər.

MənsUr

Fevralın 28-də Tibb Universitetinin (ATU) rektoru, akademik Əhliman 

Əmiraslanov İraqın ölkəmizdəki səfirliyinin nümayəndə heyətini qəbul edib. 

İraqın fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Heydər Şiya Qubeşi Əl-Bərrakla görüş 

zamanı qarşılıqlı əməkdaşlıq, tələbələrin mübadiləsi, həkimlərin təcrübəsinə 

dair fikir mübadiləsi aparılıb. 

Millət vəkili, akademik Əhliman Əmiraslanov qonağı Tibb Universitetinin 

fəaliyyəti, fakültələri, son illər istifadəyə verilmiş klinikaları barədə danı-

şıb. Səfir Qubeşi Əl-Bərrak isə İraq hökumətinin Tibb Universitetinə tələbə 

göndərməkdə maraqlı olduğunu söyləyib. Rektor xarici tələbələr üçün mövcud 

limitdə İraqa daha çox yer ayırmağa hazır olduqlarını bildirdi. 

Görüşdə ATU-nun Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Rəhimə Qabulova, 

Xarici tələbələrlə iş üzrə dekan Gülər Seyidova, Dekan müavini Niyazi Hacı-

yev iştirak ediblər. İraq səfirliyindən təhsil müşaviri Loğman Abdulkərim və 

Jassim Mohammad Əhməd görüşə qatılıblar.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliyi “Multi-

disipliner Yaklaşımla Kemik ve Yumuşak Doku 

Tümörleri” adlı kitab hazırlamışdır. Kitabda 

Türkiyədə onkoloji cərrahiyyədə inqilab edən 

professor dr. Güven Yücetürkün Azərbaycanın 

tanınmış onkoloqu Əhliman Əmiraslanovdan 

yardım aldığını açıqlayıb. O, Azərbaycan Tibb 

Universitetinin rektoru, akademik Əhliman 

Əmiraslanovun təklif etdiyi süni diz oynağı 

protezindən bəhs edərək bildirib ki, bu endop-

rotez ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində Moskvada Əhliman Əmiraslanovun 

rəhbərlik etdiyi klinikada görüş zamanı ona təqdim edilib: “Buna qədər 

istifadə olunan avadanlıq inanılmaz dərəcədə bahalı idi. Ona görə də, Moore 

qalça protezlərinin stemini (ayağını) uzadıb qalınlaşdıraraq, bunu Meqa-pro-

tez adı ilə istifadə edirdik. Moskvada olarkən Əhliman Əmiraslanov metal 

- poliester süni diz oynağı protezini mənə verdi. İzmirdə yerli firmada həmin 

protezdən hazırlatdırıb istifadə etdim”. 

Müəllif akademik Əhliman Əmiraslanova təşəkkürünü bildirərək bu protezin 

istifadəsi nəticəsində çoxlu sayda xəstənin hərəkətini bərpa etdiyini və onların 

normal həyata qayıtmasına nail olduğunu qeyd edib.

Kitabda müəllif həmçinin akademik Ə.Əmiraslanovun ona hədiyyə etdiyi 

süni diz oynağı protezinin şəklini də dərc edib.

 Alman 


professoru 

dr.Holger 

Michels Tədris 

Terapevtik 

Klinikada 

“Yüksək doza-

lı C vitamini-

nin infuziyasının müalicəvi əhəmiyyəti” mövzusunda mühazirə ilə çıxış 

edib. 

Mühazirədən öncə klinikanın direktoru, professor Surxay Musayev Holger Michels barədə konfrans iştirakçılarına məlumat verib. Onun 

sözlərinə görə, professor Holger Michels paskorbin (yüksək dozalı C 

vitamini ilə infuziyon xəstələrin müalicəsi) sahəsində dünya miqyaslı 

mütəxəssisdir. 

Sonda alman professoru hər kəsə təşəkkürünü bildirib,  mövzu ilə bağlı 

sualları cavablandırıb.ATU-nun mətbuat xidməti

“Azərbaycanda  leykemiya problemi “ 

mövzusunda konfrans keçirilmişdir

Dünyada tanınmış türk alimi Azərbaycan onkoloqunun 

təklif etdiyi süni diz oynağı protezindən bəhs edib

Alman professoru Tədris Terapevtik Klinikada

İraq səfiri Əhliman Əmiraslanovla 

görüşüb

15 mart 2014-ъц ил

http://www.amu.edu.az

3

Martın  13-də  ATU-nun  Tədris 

Terapevtik  Klinikasında  bu  əhə-

miy yətli  gün  mü nasibətilə  el-

mi-praktik 

konfrans 

keçirilib. 

Konfrasda  respublikamızın  dövlət 

və  özəl    dializ  mərkəzlərinin 

hə  kimləri, 

Mərkəzi 

neftçilər 

Xəs  təxanasının 

hemodializ 

və 

böyrəkköçürmə 

şöbəsinin 

əməkdaşları iştirak ediblər.

Tədbiri  Azərbaycan  Tibb  Uni-

versitetinin  elmi  işlər  üzrə  pro-

rektoru, professor İbrahim İsayev 

açaraq    konfrans  iştirakçılarına 

universitetin  rektoru,  akademik 

Əhliman  Əmiraslanovun  salam-

larını  yetirib.  O,  son  illərdə  yer 

kürəsində  insanların  yaşama 

müddətinin  artması  ilə  əlaqədar 

olaraq xroniki xəstəliklərin də in-

tensivlik  sayının  getdikcə  çoxal-

dığını və özünə daha çox diqqət 

tələb  edən  bir  problemə  çevril-

diyini  vurğulayıb:  “Bu  prob-

lemin  əksəriyyəti  sosial  prob-

lem  olaraq  insanların  gündəlik 

həyatında, 

onların 

yaşam 


tərzində  müxtəlif  dəyişikliklərin 

olması ilə səciyyələnir. Ona görə 

də  belə  problemlərin  həllinə, 

xroniki hala keçmiş uzun  sürən 

xəstəliklərin  müalicəsinə  yalnız 

tibb  ocaqları,  tibb  müəssisələri, 

həkimlər  deyil,  eyni  zamanda 

kənar  şəxslər,  tibb  sahəsinə  aid 

olmayan  müəssisələr,  hökumət, 

qeyri-hökumət  təşkilatları  da 

qoşulmalıdır.  Xroniki  problemə 

çevrilmiş  və  dünyada  əhalinin 

yaşama  müddətinə  təsir  edən 

xəstəliklərin  ümumdünya  miq-

yasında qeyd olunması, bir daha 

insanların  yadına  salınması  bu 

baxımdan xüsusi önəm daşıyır”.

Bütün  dünyada  olduğu  kimi 

Azərbaycanda da xroniki böyrək 

xəstələrinin  sayı  getdikcə  artır. 

Belə  ki,    dünya  əhalisinin  hər 

bir  milyon  nəfərinə  250-400, 

hətta  bəzi  ölkələrdə  1000-dən 

çox xroniki böyrək xəstəsi düşür. 

Azərbaycanda  isə  bu  rəqəm  200 

nəfər  təşkil  edir.  Hökumətimiz 

tərəfindən  belə  şəxslərə  plan-

lı  surətdə  qayğı  göstərildiyini 

söyləyən prorektor respublikamı-

zın paytaxtı ilə yanaşı, bir sıra ra-

yonlarda da dializ mərkəzlərinin 

yaradıldığını və xəstələrin pulsuz, 

dövlət hesabına müalicə edildiyi-

ni diqqətə çatdırıb. Onu da bildi-

rib ki, xroniki böyrək xəstələrinə 

Tibb  Universitetində  göstərilən 

tibbi  xidmətin  keyfiyyəti  ildən-

ilə  yüksəlir.    Tədris  Terapevtik 

Klinikanın  bir  mərtəbəsi  Effe-

rent  Terapiya  Mərkəzinə  ayrılıb 

və  professor  Mehman  Ağayevin 

rəhbərliyi  ilə  burada  böyük  işlər 

görülür.  Tibb  Universitetinin  di-

varları  arasında  keçirilən  Dünya 

Böyrək Günü yalnız konfrans iş-

tirakçılarının deyil, bu xəstələrin 

ətrafında  olan  bütün  insanların 

məhəbbəti ilə, onların sevgisi ilə 

əhatə olunacaq. Əsas məqsəd xro-

niki  böyrək  çatmamazlığından 

əziyyət  çəkən  insanlara  qayğını 

artırmaq, tibb elminin və səhiyyə 

ictimaiyyətinin diqqətini bir daha 

bu problemə cəlb etməkdir.

Sonra    “Azərbaycanda  böyrək 

əvəzedici  terapiyanın  2013-cü  il 

registri”  mövzusunda  məruzə 

ilə  çıxış  edən    M.Cavadzadə 

adına  Respublika  Klinik  Uro-

loji  Xəstəxanasının  hemodializ 

şöbəsinin  müdiri  Fariz  Babayev 

ölkəmizdə  böyrək  xəstəliyindən 

əziyyət çəkən insanlara göstərilən 

dövlət qayğısından danışıb. Qeyd 

edib  ki,  böyrək  xəstəliyinin 

müalicəsi  və  profilaktikası  ilə 

bağlı  2006-cı  ildən  başlayaraq 

iki  Dövlət  Proqramı  qəbul  olu-

nub. Hazırda Azərbaycanda 2312 

xəstə dövlət hesabına 406 aparat 

vasitəsilə  hemodializ  olunur  və 

dializ növbəsində olan xəstə yox-

dur.  Respublika  üzrə  30  hemo-

dializ  mərkəzi  fəaliyyət  göstərir 

ki, onlardan 23-ü bölgələrdə, 7-si 

isə  Bakıda  yerləşir.  Yaxın  vaxt-

larda  Ağcabədi,  Tovuz  və  Asta-

ra  rayonlarında  da  hemodializ 

mərkəzləri fəaliyyətə başlayacaq. 

Belə  xəstələrin  dərman  təminatı 

da  dövlət  hesabına  həyata  ke-

çirilir:  “Ümumiyyətlə,  xroniki 

böyrək  çatışmazlığı  uzun  sürən 

böyrək  xəstəliyi  nəticəsində 

əmələ gəlir. Bu tendensiyaya həm 

dünyada, həm də ölkəmizdə rast 

gəlinir.  Azərbaycanda  hemodia-

liz qəbul edən xəstələrin 30 faizə 

yaxınında  böyrək  xəstəliyinə 

səbəb  şəkərli  diabetdir.  Bütün 

dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə 

də  dializ  qəbul  edən  xəstələrin 

yaş həddi 6 yaşla 82 yaş arasın-

da  dəyişir.  Statistika  göstərir  ki, 

35-55 yaş arasında olan insanlar-

da daha çox böyrək çatışmazlığı 

xəstəliyi qeydə alınmışdır. Statis-

tika böyrək xəstəliyindən əziyyət 

çəkən  kişilərin  qadınlardan  2-3 

faiz çox olduğunu göstərir”.

 Şöbə müdiri böyrək çatışmazlı-

ğı xəstəliyinin müalicəsində möv-

cud problemlərə də toxunub: “Bu 

sahədə  ən  böyük  problemlərdən 

biri kadr çatışmazlığıdır. Hazırda 

dializ  müalicəsi  ilə  məşğul  olan 

121  həkim  vardır  ki,  bu  da  bəs 

eləmir.


Ölkəmizdə 

1971-ci 


ildən 

keçirilən  böyrək  köçürülməsi 

əməliyyatları  bərpa  olunmuşdur. 

Ölkə  üzrə  493  böyrəkköçürmə 

əməliyyatının  113-ü  Mərkəzi 

Neftçilər  Xəstəxanasında  keçi-

rilmişdir.  Bu  xəstəxanada  təkcə 

ötən il 55 böyrək transplantasiya-

sı əməliyyatı aparılmışdır”.

Konfransda  “Böyrək  trans-

plantasiyası və virus hepatitləri”, 

“Kəskin  gestasion  pielonefrit”, 

“Böyrəklərin  xroniki  xəstəliyi 

zamanı  ürəyin  işemik  xəstəliyi”, 

“Uşaqlarda  nefrotik    sindromun 

müasir  müalicəsi”  və  s.  bu  kimi 

aktual mövzulara dair məruzələr 

dinlənilib, müzakirələr aparılıb.Arif MəMMəDLİ

M a r a q   d ü n y a s ı

DÜNYA BÖYRƏK 

GÜNÜ QEYD EDİLİB

Hər il mart ayının ikinci həftəsinin dördüncü günü Amerika nefroloji Assosiasiyası 

və Beynəlxalq Böyrək Fondunun təklifi ilə Dünya Böyrək Günü kimi qeyd olunur. 

u  Böyük  Britaniyanın  səhiyyə  sistemində  ürək döyüntüsü,  tənəffüs  ritmi  və  bədənin  hərarətini 

izləyəcək “ağıllı plastır”lardan istifadə ediləcək.

 

Plastır toplanılmış məlumatları tibb bacılarına Wi-Fi vasitəsilə 

hər iki dəqiqədən bir kompyuterlərə və mobil telefonlara ötürəcək. 

Əgər  xəstənin  səhhətində  müəyyən  bir  problem  yaranarsa 

plastır vasitəsilə həkimlərə həyəcan siqnalı göndəriləcək.

Plastır  yaxın  vaxtlarda  Britaniyanın  10  dövlət  klinikasında 

sınaqdan  keçiriləcək.  Sınaqlar  xəstələrin  çoxluq  təşkil  etdiyi 

xəstəxanalarda aparılacaq.

Böyük  Britaniyada  hər  il  6  min  pasiyent  onlara  lazımi 

səviyyədə  nəzarət  edilmədiyi  üçün  dünyasını  dəyişir.  “Ağıllı 

plastır”lardan  istifadə  il  ərzində  yüzlərlə  insanın  həyatını  xilas 

edə  bilər.  Həmçinin  bu  səhiyyə  sisteminin  hər  il  837  milyon 

dollar məbləğində vəsaitə qənaət edəcəyi deməkdir.

u  E-mail-apnoe (tənəffüs hərəkətlərinin dayanması) müasir  dövrdə  daha  geniş  yayılmış  problemlərdəndir. 

Bu  problemə  internet  istifadəçilərinin  80  faizində  rast 

gəlmək olar.

 

AzərTAc “The Times of India” qəzetinə istinadən xəbər verir ki, 

insanlar bəzən kompyuter arxasında işə o qədər aludə olurlar ki, 

hətta düzgün nəfəs almağı belə unudurlar. “Apnoe”nin bu növü 

əksər hallarda istifadəçi məktub yazarkən və ya yüksək dəqiqlik 

tələb edən işi yerinə yetirərkən özünü büruzə verir.

Baş gicəllənməsi, sürətli ürək döyüntüləri, üzdə qızartı, həyəcan, 

yuxulama, əsəbilik, baş ağrıları, müvəqqəti unutqanlıq da “e-mail-

apnoe”nin  simptomlarındandır.  Problemi  polisomnoqrafiyanın 

(yuxu  problemlərinin  araşdırılması  ilə  məşğul  olur)  köməyi  ilə 

aşkar etmək olar. Tədqiqat beyin dalğaları, əzələ tonusu, burun 

və ağız boşluğundakı hava axını, ürək yığılmaları və tənəffüsün 

xüsusiyyətlərini izləməyə imkan verir.

Statistika  göstərir  ki,  “apnoe”  daha  çox  artıq  çəkisi  olan 

insanlarda müşahidə olunur. Buna görə də, çəkinin azaldılması, 

gündəlik  fiziki  məşqlər,  yetərli  qədər  maye  və  meyvə  qəbulu 

yaranmış  vəziyyəti  dəyişə  bilər.  “e-mail-apnoe”  həmçinin 

metabolik  pozğunluqlardan  (həddən  artıq  kökəlmə,  diabet, 

hipertoniya,  yüksək  xolesterin)  əziyyət  çəkən  insanlarda  rast 

gəlinir.


“Intellectual Ventures Laboratory” şirkətinin nümayəndəsi 

Pablos  Xolman  yeni  imkanlara  malik  3D-printerlərin 

hazırlanması  üzərində  işləyir.  Bu  printer  su  ilə  tozaoxşar 

inqrediyentləri  qarışdırılaraq  alınmış  məhluldan  ucluqlar 

vasitəsilə müxtəlif yeməkləri formalaşdıracaqdır.

“Computerworld”  jurnalının  məlumatına  görə,  lazımi 

tozlarla dolu olan kartriclə təchiz edilmiş qurğu qidanı adi 

yeməklər şəklində “çap edə” biləcəkdir. Printer, həmçinin ən 

yüksək dəqiqliklə qidalanma kaloriliyini izləməyə, yeməkləri 

vitaminlərlə  zənginləşdirməyə  və  hətta  həkimin  məsləhət 

bildiyi dərmanları əlavə etməyə imkan verəcəkdir.

usosial  şəbəkədə  dünyanın Yüklə 284,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin