Ankara üNİversitesi tip faküLtesi İBNİ Sİna araştirma ve uygulama hastanesi TÜRKİye hastane afet plani ankara – 2015Yüklə 3,61 Mb.
səhifə17/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,61 Mb.
#15859
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35

5.2.Sorumluluklar:

5.2.1.KPR Ekibi Gelinceye Kadar:

   • Yatan Hasta Servislerinde: Hastanın hemşiresi, hastaya en yakın hekim, sorumlu hemşire

   • Poliklinikte: Hastanın hekimi, hastaya en yakın hekim ve hemşire

   • Diğer Alanlarda: Hastaya en yakın hekim ve hemşire

5.2.2.KPR Ekibinin Görev ve Sorumlulukları:

Avrupa Resüsitasyon Konseyi Resüsitasyon Kılavuzu (2005) na göre temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları gerçekleştirilir.5.2.2.1.Klinik Hemşiresi ( Hastanın hemşiresi ):

 • Kardiyopulmoner arrest durumunu tanılar,

 • Seslenerek yardım ister, tek başına ise kendisi Mavi Kod çağrısı yaparak resüstasyona başlar. En az iki kişi varsa bir kişi resüstasyona başlar, diğeri Mavi Kod çağrısı yapar.

 • Acil müdahale arabası defiblatör, monitör, aspiratörün ve oksijen tüpünün hasta başına gelmesini sağlar.

 • Öncelikle hava yolunun açıklığı airway ile sağlanarak hastaya O2 mümkünse ambu ile / airway den verilmeye başlanır, eş zamanlı olarak kardiyak masaj başlanır.

 • Ekip geldikten sonra hastayı KPR Ekibine teslim ederek ekibe yardım eder.

 • Bütün olayları ve arrest sonrası gelişmeleri “KPR Formu” na kaydeder ve hasta dosyasına koyar.

 • Canlandırma başarısızsa “Post Mortem Protokolü” nü uygular.

 • Canlandırma işlemi sonrası kullanılan malzeme ve ilaçların hasta hesabına işlenmesini ve Acil Müdahale Arabası’ nın tekrar yerleştirilmesini sağlar.

5.2.2.2.Klinik Hemşire

 • KPR kodu verir, verilmesini sağlar ( telefonda 5555 tuşlanır )

 • Acil müdahale arabası defiblatör, monitör, aspiratörün ve oksijen tüpünün hasta başına gelmesini sağlar.

 • Hastanın damar yolunu açar, monitörize eder,

 • 1. klinik hemşiresine yardım eder. ( Ekip gelinceye kadar )

5.2.2.3.Sorumlu Hemşire ( Gece Nöbetçi Başhemşire )

 • Hasta ailesi ile ilgilenir.

 • Gereksiz personeli nazikçe uzaklaştırır, ortamı düzenler.

 • Ekibin ihtiyaç duyduğu malzemeleri temin eder, hastanın hekimi ve ilgili bölümlerle haberleşme ve koordinasyonu sağlar.

 • Gerekirse kayıt tutar.

 • Kattaki diğer hastalarla ilgilenilmesini sağlar.

5.2.2.4.Hastanın Hekimi/ Kat Sorumlu Hekimi

 • Ekip gelinceye kadar 1. veya 2. klinik hemşiresi ile birlikte KPR’ yi başlatır ve yönetir.

 • Ekibe bilgi verir; hasta dosyasına işlem tamamlandıktan sonra kardiyopulmoner arrest öncesi durum ve sonra yapılanları içeren kısa bir özetleme yapar.

 • Hasta ailesine bilgi ve destek verir.

 • Hastanın hekimiyle iletişim sağlar.

5.2.2.5.Reanimasyon Hekimi ( Anesteziyolog ) / Anestezi Asistanı / Yoğun Bakım Uzman Hekimi / KVC ve Kardiyoloji Uzman Hekimi/Asistanı

 • Ekip lideri olarak bütün yaşam kurtarıcı kararları alır. İleri Yaşam Desteği girişimlerini uygular ve yönetir.

 • Gerekirse konsültasyon ister.

5.2.2.6.Reanimasyon Hemşiresi / Yoğun Bakım Hemşiresi / Acil Tıp Teknisyeni

 • Acil arabasının kullanımını koordinasyonunu yaparak, ekip lideri hekimin uygulanmasını istediği ilaçları hazırlanmasını sağlar ve uygular.

 • Entübasyona ve diğer İleri Yaşam Desteği girişimlerine yardım eder.

 • Gerekliyse damar yolunu açar ve/veya kontrol eder.

 • Monitorizasyonu kontrol eder.

 • Anesteziyolog / Yoğun bakım hekimine arteriyal kan gazı ve diğer laboratuvar kan örneklerinin alımında yardım eder veya alır, alınan numuneleri gönderilmesi için KPR de görevli servis hemşirelerine verir.

5.2.2.7.KPR Ekibi

 • KPR çağrısını alan ekip santrali aradıktan hemen sonra KPR alanına hareket eder.

 • KPR ekibi olay yerine ulaştığında KPR uygulamasını devralır, hastanın sorumlu hemşiresi/ hekiminden hasta ile ilgili özellikler (yaşamsal bulguları, olayın gelişimi ve altta yatan hastalığı gibi) ve yapılan girişimler hakkında bilgi alır.

 • Hastanın yaşamsal bulguları normale dönünceye kadar veya standart KPR uygulama süreleri göz önünde bulundurularak solunum ve dolaşım yanıtı alınamadığı kesinleşene kadar KPR uygulamasına devam edilir.

 • KPR’nin sonlandırılması kararı ekip sorumluları tarafından ekipteki tüm hekimlerin onayı ile alınır.

 • KPR ekibi hastanın durumuna göre transfer edileceği birimi belirler ve “Kurum İçi Hasta Transfer Prosedürü” ne uygun olarak hastanın

  • Yatan hasta ise ilgili kliniğe veya yoğun bakım ünitesine,

  • Yatan hasta değilse acil servise transferini sağlar.

 • Hasta yaşamını yitirdiyse, “Post Mortem Protokolü” ne uygun hareket edilir.

5.3.Ekipman

Hastanenin acil arabaları ve çantlarının bulunduğu bölümler ve yerleri “İbni- Sina Hastanesi Katlara Göre Acil Araba/Çantası Listesi” nde belirtilmiştir. Acil arabalarında bulunması gereken tüm malzeme ve ekipman “Acil Müdahale Arabası Kontrol Formu” ve “Acil Müdahale Arabası Ekipman Kontrol Formu” nda belirtilmiştir.

Bu arabaların kontrolü “Acil Müdahale Arabası Hazırlık ve Kontrol Talimatı” na göre yapılır. Eksik / miyadı dolan ilaç / malzeme varsa tamamlanır / değiştirilir ve her zaman kullanıma hazır hale getirilir.

5.4.KPR Çağrısı

5.4.1.KPR çağrısı yapılma koşulları:

Hastane içinde yaşam belirtileri zayıflayan ya da kaybolan hasta veya kişiler için, acil temel yaşam desteği gerekliliğini belirten Mavi Kod çağrısı yapılır. Hasta veya kişilerde:   • Ani bayılma veya nabız alınamaması,

   • Bilincin kaybolması veya bozulması,

   • Solunumun durması veya ani-ileri derecede zayıflaması,

   • Dolaşımın durması, tansiyon ve nabzın alınamaması veya şok halinin oluşması halinde Mavi Kod çağrısı yapılır.

5.4.2.Mavi Kod Çağrısının Yapılması:

5.4.2.1.Mavi kod sistemi işleyişinde, sistemi aktive etmek için 5555 no.lu telefon ile santraline hastanın erişkin veya pediyatrik KPR gereksinimini ve yeri hakkında haber verilir. ( Örnek: Erişkin KPR 7. kat B Blok 731 nolu oda)

5.4.2.2.Görevli santral memuru bu hattın kullanıldığını gösteren alarmı sürekli duyabilecek veya görebilecek durumda olmalıdır. Gerekli bilgileri anında alan görevli santral memuru derhal KPR ekibi elemanlarına çağrı gönderir. KPR ekibinde görev alan kişiler santrali arayarak olay yeri ve hasta hakkında bilgi alırlar. Santral memuru ilk ekibe ulaşamadıysa 2. ekibe haber verir. Aynı anda gelen anonslarda da ilk ekibe haber verildikten sonra ilk 30 dakika içinde 2. KPR gereksiniminde yedek ekip santral memuru tarafından haberdar edilir.

5.4.3.KPR çağrısı yapılmayan koşullar:

   • KPR çağrısı yapılmayan yerler: KPR ekibinin ve donanımının sürekli hazır olduğu yoğun bakım ve acil ünitelerinden Mavi Kod çağrısı yapılmaz. Herhangi bir nedenle KPR ekibinin tam olmaması, yetersiz kaldığı durumunda buralardan da çağrı yapılır.

5.5.KPR Eğitimi:

Temel yaşam destek eğitimleri tüm hastane çalışanları yılda bir kez Anestezi ve Reanimasyon / Pediatri Öğretim Üyeleri tarafından verilir. Eğitim sonrasında katılımcılara KPR Temel Yaşam Destek Eğitimine Katılım Sertifikası verilir.

İleri Yaşam Destek Eğitimini; CPR Ekibi, Acil rotasyonu öncesi tüm hekimler, Yoğun bakım hekimleri almaktadır.

İleri yaşam destek eğitimleri Anestezi ve Reanimasyon Öğretim Üyeleri / Pediatri tarafından verilir. Eğitime katılan personelin yeterlilikleri eğitim sonunda sınav yapılarak değerlendirilir, başarılı olanlara KPR Eğitim Sertifikası verilir.


17.6.SARI KOD – Çoklu Yaralanmalar

Doğal afetler, trafik kazaları, kimyasal, biyolojik ve nükleer saldırılar, toplu eylemler, terör saldırıları, spor karşılaşmaları vb. olaylar neticesinde hastane içinde veya hastane dışında meydana gelen çoklu yaralanmalara en sistemli ve hızlı şekilde müdahalede bulunabilmek için travma ünitesinin aktif hale getirilmesi amacıyla sarı kod prosedürü hazırlanmıştır.


SARI KOD PROSEDÜRÜ
1.AMAÇ: Doğal afetler, trafik kazaları, kimyasal, biyolojik ve nükleer saldırılar, toplu eylemler, terör saldırıları, spor karşılaşmaları vb. olaylar neticesinde hastane içinde veya hastane dışında meydana gelen çoklu yaralanmalara en sistemli ve hızlı şekilde müdahalede bulunabilmektir.

2.KAPSAM: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yetişkin Acil Servisi’ni kapsar.

3.SORUMLULAR: Bu prosedürün uygulanmasından Hastane Afet Planı Başkanı ( Hastaneler Başhekimi ) ve Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı sorumludur.

4.TANIMLAR:

4.1.Sarı Kod: Çoklu yaralanmalara en sistemli ve hızlı şekilde müdahale edebilmek için travma ünitesinin aktif hale getirilmesidir.

4.2.Travma Ünitesi: İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi için travma ünitesi; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yetişkin Acil Servisi’dir.

4.3.Çoklu yaralanma: Doğal afetler, trafik kazaları, kimyasal, biyolojik ve nükleer saldırılar, toplu eylemler, terör saldırıları, spor karşılaşmaları vb. olaylar neticesinde meydana gelen tıbbi yardıma ihtiyaç duyan insan sayısının fazla olduğu durumdur.

5.PROSEDÜR AKIŞI:

5.1.ÖNLEMLER

5.1.1. İlk andaki hazır oluşluk açısından arka depoya ek bir ön depo olarak kriz dolabı oluşturulur. Düzenli olarak check- listlerle kontrolleri yapılan bu dolabın içerisinde acil durumda kullanılacak tüm tıbbi malzemelerin yanında dekontaminasyonda gerekli malzemeler, triaj kartları ve kol bantları bulunur.

5.2.İŞLEYİŞ

5.2.1. Çoklu yaralanma ile neticelenen olayların ve afetlerin meydana gelmesi ya da meydana gelme olasılığının ortaya çıkması halinde HAP Başkanı tarafından sarı kod verilir.

5.2.2. Alarm verildiğinde triaj alan sorumluları Acil Servis’teki ilgili yerlere gider. Acil Servis, HAP Acil Ünitesi Sorumlusu ( Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ) tarafından çoklu yaralanmalara müdahale için hazır hale getirilir.

5.2.3. Acil Servis’e hasta alımı durdurulur ( Çok aciller hariç ).

5.2.4. Acil Servis’te bulunan hastalardan taburcu edilebilecek olanlar ivedilikle taburcu edilir, taburcu olamayacak olanlar hastanenin ilgili bölümlerine sevk edilerek Acil Servis boşaltılır.

5.2.5. Afet triaj sistemine geçilir.

5.2.6. Afet triajına uygun olarak yeşil, sarı, kırmızı ve siyah bakı alanları düzenlenir; triaj alanı, dekontaminasyon alanı, psikiyatri alanı, aile bekleme ve taburculuk alanı ile gönüllü kabul ve başvuru alanı oluşturulur.

5.2.7. Triaj alanında ilk triaj işlemi yapılan hastalar, triaj kartları takılarak uygun bakı alanlarına yönlendirilirler.

5.2.8. Kontamine hastalar dekontaminasyon işlemi tamamlanmadan triaj alanına alınmazlar.

5.3. EĞİTİMLER

Acil Servis literatür eğitim programında ve Acil Servis hemşire / sağlık memuru oryantasyon programında, Hastane Afet Planı ve Sarı Kod konularına yer verilir.


17.7.KOD TEYAKKUZ
Hastaneyi etkilemesi mümkün risklerin ortaya çıkması halinde HAP Yönetim Kurulu’nun, HAP Başkanı başkanlığında bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapmasıdır.
KOD TEYAKKUZ PROSEDÜRÜ
1.AMAÇ: Hastaneyi etkilemesi muhtemel risklerin önceden tespit edilmesi halinde, üst yönetimin bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yapması ve alınabilecek tedbirleri planlamasıdır.

2.KAPSAM: Meydana gelmesi halinde hastaneyi etkilemesi muhtemel tüm olağanüstü durumları kapsar.

3.SORUMLULAR: Bu prosedürün uygulanmasından ve organizasyonundan; Hastane Afet Planı Başkanı ( Hastaneler Başhekimi ) ve İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi sorumludur.

4.TANIMLAR:

4.1.Kod Teyakkuz: Hastaneyi etkilemesi muhtemel olan potansiyel tehdide yönelik, üst yönetim tarafından yapılan ön çalışma toplantısıdır.

4.2.HAP: Hastane Afet Planı

5.PROSEDÜR AKIŞI:

5.1.Teyakkuz durumunda HAP Başkanı, HAP Yönetim Kurulu üyelerini Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplar. HAP Yönetim Kurulu Üyeleri:

 • HAP Başkanı

 • HAP Koordinatörü

 • Basın ve Halkla İlişkiler Direktörü

 • İrtibat Direktörü

 • Emniyet ve Güvenlik Direktörü

 • Tıbbi Teknik Danışma Kurulu Direktörü

 • Lojistik Direktörü

 • Planlama Direktörü

 • Finans Direktörü

 • Operasyon Direktörüdür.

5.2.İrtibat Direktörü tarafından hastaneyi etkileyebilecek olağandışı durum hakkında araştırma yapılır ve bilgiler değerlendirilir.

5.3.Basın ve Halkla İlişkiler Direktörü medyadan olayı ve gelişmeleri takip eder.

5.4.Elde edilen bilgiler doğrultusunda lüzum görülürse, Emniyet ve Güvenlik Direktörü, Operasyon Direktörü, Planlama Direktörü, Lojistik Direktörü ve Finans Direktörü gerekli hazırlıkları yaparak, hastanedeki hizmet birimlerinin olağanüstü duruma hazır halde beklemelerini sağlar.
17.8.KOD AFET ( Deprem )
Depremler, doğal afet kabul edilen, büyüklüklerine göre yer yüzeyinde ciddi hasarlar meydana getiren, yüksek oranda can ve mal kaybına yol açan yer sarsıntılarıdır. Depremler neticesinde hastane içerisinde bulunan hasta, hasta yakınları ve personelin fiziki olarak zarar görmesini önlemek için alınması gereken tedbirleri tespit etmek, sarsıntı esnasındaki ve sonrasındaki hareket tarzını belirlemek ve sarsıntı sonrası depremden etkilenen afetzedelere verilecek tıbbi hizmetlerin düzenlenmesini sağlamak amacıyla Kod Afet prosedürü hazırlanmıştır.

17.8.1. RİSK MİNİMALİZASYONU İÇİN ALINAN TEDBİRLER
Depremlerde en büyük tehlikelerden biri de bina içinde yer alan araç-gereçler, eşyalar, asansörler, iç sistemler, pencere camları, dekoratif mimari duvarlar ve tavanlar gibi yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanan güvenlik tehditleridir.

Yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması amacıyla yapılan çalışmalar, “YOTA PLANLAMASI” başlığı altında, 23.BÖLÜM’de ( sayfa 162 ) ayrıntılı olarak yer almaktadır.17.8.2. İŞ AKIŞI

KOD AFET PROSEDÜRÜ
1.AMAÇ: Meydana gelebilecek depremler neticesinde hasta, hasta yakınları ve personelin zarar görmesini önlemek için alınması gereken tedbirleri belirlemek ve depremden etkilenen afetzedelere en sistemli ve hızlı şekilde tıbbi destek sağlamaktır.

2.KAPSAM: Bu prosedür, depremler neticesinde hastane içerisinde bulunan hasta, hasta yakınları ve personelin fiziki olarak zarar görmesini önlemek için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesini, sarsıntı esnasında ve sonrasındaki hareket tarzının belirlenmesini ve sarsıntı sonrası depremden etkilenen afetzedelere verilecek tıbbi hizmetlerin düzenlenmesini kapsar.

3.SORUMLULAR: Bu prosedürün uygulanmasından HAP Başkanı ( Hastaneler Başhekimi ) ve İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi sorumludur.

4.TANIMLAR:

4.1.Deprem: Depremler, doğal afet kabul edilen, büyüklüklerine göre yer yüzeyinde ciddi hasarlar meydana getiren, yüksek oranda can ve mal kaybına yol açan yer sarsıntılarıdır.

4.2.Kod Afet: Deprem halinde aktive edilen hastane alarm kodudur.

5.PROSEDÜR AKIŞI:

5.1.ÖNLEMLER

5.1.1.Deprem öncesinde, sarsıntılar neticesinde hastane içerisinde meydana gelebilecek yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanan tehlikeleri en aza indirebilmek için tehdit oluşturan mevcut eşya ve malzemenin sabitlenmesi gerekmektedir.

5.1.2.Hastane içerisindeki yapısal olmayan tehlikelerin tespit edilmesi amacıyla bir ekip oluşturulur. Bu ekip hastane içerisindeki yapısal olmayan tehlikeleri tespit ederek, tehditleri ortadan kaldıracak tedbirleri hastane yönetimine bildirir.

5.1.3.Hastane genelinde yapılan her yeni düzenlemede depreme uygun araç – gereç ve malzeme kullanılmasına gayret edilir.

5.1.4.Tüm hastane personeli, deprem anında ne şekilde hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirilir.

Deprem Anında Yapılması Gerekenler:

• Olduğunuz yerde kalın.

• Düşen eşyalardan korunabilmek için masa vb. eşyaların altına girip, bacaklarına sıkıca tutunun.

• Korunma amacıyla altına girdiğiniz eşyaların alt yüzlerindeki çıkıntılara dikkat edin.

• Eğer etrafınızda ağır eşyalar yoksa duvarın birleşim yerinde sırtınız köşeye gelecek şekilde durun ya da yere uzanın.

• Gözlerinizi kapatın, başınızı ve boynunuzu kollarınızla kavrayarak koruyun.

• Lambaların altında durmayın.

• Sarsıntının başladığı anda hastanın tam yanında bulunuyorsanız yan veya yüzükoyun yatar konuma getirip başını yastık yardımıyla koruyun.

• Kopan elektrik tellerine, cam kırıklarına ve dökülen kimyasal maddeler ile yanıcı ve parlayıcı maddelere karşı dikkatli olun.

Deprem Sonrasında Yönetim Tarafından Yapılması Gerekenler:

• Hastanedeki tüm birimler ile iletişime geçilerek, personel ve hasta durum envanterinin çıkarılması sağlanır.

• Kurtarma çalışmalarına ihtiyaç olup olmadığı belirlenir.

• Binalar içerisinde hastalar ve personel için güvenilir olmayan bölgeler belirlenerek, bu alanlara girilmesini engelleyecek tedbirler alınır.

• Olası bir tahliye işlemi için gerekli hazırlıklar ve ilgili kurumlarla görüşmeler yapılır.

Deprem Sonrasında Personel Tarafından Yapılması Gerekenler:

• Artçı sarsıntılara hazır olun.

• Kopan elektrik tellerine, cam kırıklarına ve dökülen kimyasal maddeler ile yanıcı ve parlayıcı maddelere karşı dikkat ederek etrafta yaralı olup olmadığını araştırın. Gerekiyorsa ilk yardım uygulayın veya tıbbi yardım çağırın.

• Hasta odaları, personel odaları ve diğer alanlarda mahsur kalmış olabilecek kişileri kontrol edin. Kapıları açık bırakın.

• Binada oluşabilecek başlangıç yangınlarına karşı dikkatli olun. Derhal müdahale edin veya yardım isteyin.

• Olası kimyasal tehlikeler, gaz kaçakları veya su borusu kaçaklarına karşı dikkatli olun. Eğer borularda hasar şüphesi varsa vanaları kapatın.

• Tüm gereksiz cihazları kapatın ve fişten çekin.

• Koridorları ve çıkış yollarını boşaltın.

• Çakmak vb. alevli aletleri kullanmayın. Sigara içmeyin.

• Gaz kokusu varsa camları ve kapıları açarak ortamı havalandırın.

• Hasarlı, yere düşmüş ve ıslanmış elektrik kablolarına dokunmayın.

• Hastaları sakinleştirin. Odalar sağlamsa yerlerinde kalmalarını söyleyin. Hastaları iç duvara doğru, pencere ve camlardan uzak olacak şekilde çekin. Camlardan korunmaları için perdeleri kapatın.

• Güvenilir olduğu söylenene kadar su ve yiyecek kullanmayın.

• Su tasarruf planını uygulayın. Sifonları çekmeyin.

• Kendi biriminize ait hasar raporunu hazırlayarak derhal Hastane Yönetimi’ne iletin.

• Binada ağır yapısal hasar yoksa acil olarak tahliye gereksinimi olmayabilir. Tahliye kararını yalnızca HAP Başkanı ( Hastaneler Başhekimi ) verir.

• Kendinizi tehlikeye atmayacak biçimde temel ihtiyaçları, donanımı ve kayıtları kurtarın.

• Kan ürünlerini kontrol edin ve koruyun.

• Dolap kapaklarını açarken bir şeylerin düşme olasılığına karşı dikkatli olun.

• Tehlikeli kabul edilen alanlara uyarı işaretleri asın.

• Hasta takip ve tedavilerini sürdürün.

• Tehlikeli durumları ilgilisine derhal bildirin.5.2.İŞLEYİŞ

5.2.1. Hastane depremden doğrudan etkilendiyse, sarsıntının sona ermesi ile birlikte HAP Başkanı tarafından Hastane Afet Planı aktive edilir.

5.2.2. Operasyon Direktörü, Planlama Direktörü ve Lojistik Direktörü derhal hastanenin durumu hakkında bilgi toplar ve HAP Başkanı’na iletir.

5.2.3. Lojistik Direktörünün sorumluluğunda hasar gören bölümlerde elektrik, su ve gaz kesilir.

5.2.4. Hasarın boyutuna göre HAP Başkanı tarafından tahliye kararı verilir.

5.2.5. Eğer binada çatlak ve hasar varsa ve o bölüm için yatay tahliyeye karar verilmişse, hastaların nereye gönderileceğine Operasyon Direktörü karar verir.

5.2.6. Binada büyük oranda hasar varsa ve tamamen boşaltılması gerekiyorsa, hastalar depremden etkilenmemiş diğer hastanelere nakledileceklerdir.

5.2.7.Tahliye işlemi esnasında güvenliğin sağlanmasından ve toplanma alanlarının güvenliğinden Emniyet ve Güvenlik Direktörü sorumludur.

5.2.8. Hastane, depremden doğrudan etkilenmediyse Kod Teyakkuz aktive edilir; HAP Yönetim Kurulu, HAP Başkanı başkanlığında bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapar.

5.2.9. Her iki halde de tüm ilgili kurumlarla iletişim İrtibat Direktörü tarafından sağlanır.

17.9.KIRMIZI KOD - Yangın
Yangın, genellikle koruma önlemlerinin alınmaması, bilgisizlik, ihmal, kazalar, sıçrama, sabotaj ve tabiat olayları neticesinde meydana gelen bir afettir.
Yangınlar dört kategoride incelenir:


 • A Sınıfı Yangınlar: Katı yanıcı maddeler yangınıdır ( tahta, tekstil ürünleri, kağıt, pamuk vb.). Su ve kuru kimyevi tozlu cihazlarla söndürülür.

 • B Sınıfı Yangınlar: Sıvı yanıcı maddeler yangınıdır ( petrol türevleri, madeni yağlar, gaz yağı, benzin, mazot, fuel-oil, alkol, tiner, vernik, boya vb.). CO2'li, köpüklü ve tozlu yangın söndürücülerle söndürülür.

 • C Sınıfı Yangınlar: Gaz halindeki yanıcı maddeler yangınıdır ( likit petrol gazı, doğalgaz, hidrojen vb. ). CO2'li, köpüklü ve tozlu yangın söndürücülerle söndürülür.

 • D Sınıfı Yangınlar: Yanabilen metal yanıcı maddeler yangınıdır. Yanabilen hafif metallerin ve alaşımlarının (alüminyum, magnezyum, lityum, sodyum, potasyum, seryum vb.) yanmasından oluşan yangınlardır. Yanabilen metaller cinsine uygun söndürücülerle söndürülür.


17.9.1. RİSK MİNİMALİZASYONU İÇİN ALINAN TEDBİRLER
17.9.1.1.KORUNMA TEDBİRLERİ
1. Hastane binaların içi ve dışı temiz tutulur; kolay yanan, çabuk tutuşan gereksiz kâğıt, talaş, tahta gibi şeyler bina içinde bulundurulmaz ve inşaat ve onarım nedeniyle atık kalan tahta, talaş gibi parçalar bina içinden ve yakınından uzaklaştırılır.

2. “5727 Sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” gereğince hastane binaları içerisinde “SİGARA İÇMEK YASAKTIR”.

3. Hastane binası içinde yerlerin kolay yanıcı ve parlayıcı maddelerle temizlenmesi yasaktır.

4. Bina içerisinde, çay - kahve yapmak, yemek pişirmek, ısınmak amacıyla elektrik sobası, elektrik ocağı, elektrikli su ısıtıcısı, gaz / ispirto ocağı gibi cihazların kullanımı yasaktır.

5. Personelin sosyal ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla açılması gereken, elektrik, doğalgaz veya tüp gazı ile çalışacak çay ocakları teknik servis yetkililerince incelenir, fenni esaslara uyulması şartı ile Başhekimlik’in müsaadesi ve sorumluluğunda açılabilir.

6.Çalışma saatleri içinde ve dışında görevli nöbetçi memurlar, müstahdemler, bekçiler ve güvenlik görevlileri; görev bölgeleri içerisindeki yangın çıkma olasılığı bulunan hassas yerleri kontrol ederek, faaliyet halinde bırakılmış ocak veya cihazları devreden çıkarır, sorumlular hakkında tutanak tutarak, Hastane Müdürlüğü’nü bilgilendirir.


Yüklə 3,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə