Ankara üNİversitesi tip faküLtesi İBNİ Sİna araştirma ve uygulama hastanesi TÜRKİye hastane afet plani ankara – 2015Yüklə 3,61 Mb.
səhifə2/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,61 Mb.
#15859
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

4.2.3. Temas İzolasyonu: Epidemiyolojik önem taşıyan, hasta ya da çevresiyle direkt (hastanın cildiyle temas) veya indirekt temas (hasta odasındaki yüzeylere, tıbbi cihazlara dokunulması) yoluyla bulaşabilen mikroorganizmalarla kolonize ve/veya enfekte olan hastalar için standart önlemlere ek olarak temas izolasyonu uygulanması gerekmektedir.Bu gruba giren mikroorganizma ve enfeksiyonlar şunlardır: Çoklu ilaç direnci taşıyan bakteriler (MRSA, Pseudomanas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Enterobacter cloacae, E.coli vs), Enterohemorajik E.coli, Shigella, Hepatit A, Rotavirüs; kuru cilt üzerinde meydana gelebilecek ve bulaşıcılığı yüksek kutanöz difteri, Herpes Simplex, impetigo, üzeri kapalı olmayıp drenajı bulunan abse, selülit veya dekübitler, pedikülozis, scabies, fronkül ve zoster enfeksiyonları; bebek ve çocuklarda RSV, parainfluenza veya enteroviral enfeksiyonlar, viral/hemorajik ateşler (Ebola, Lassa gibi), Clostridium difficile enfeksiyonları.

4.2.4. VRE ile (Vankomisin Dirençli Enterokok) Kolonize /Enfekte Hastaların İzolasyonu:

Vankomisin dirençli enterokoklarla kolonize ve/veya enfekte hastalar için uygulanması gereken izolasyon kategorisidir.4.3.Negatif Basınçlı Oda: Oda içinde dış alana göre negatif hava basıncı oluşturan, saatte en az 6-12 hava değişimi sağlayan ve odadan çıkan havanın HEPA (high efficiency particulate air filtration) filtresinden geçirilerek dış alana veya hastane içi dolaşıma gönderildiği havalandırma sistemidir.

4.4.Kohort Uygulaması: İzolasyon için kullanılabilecek tek kişilik oda sağlanamadığında; aynı mikroorganizmalarla kolonize/enfekte hastaların aynı oda da izlenmesidir.

4.5.Koruyucu malzemeler (önlük, gözlük, maske vs); ‘Kişisel Koruyucu Malzemelerin Kullanım Talimatı’na uygun olarak kullanılır..

5.UYGULAMA:

5.1.İzolasyon Uygulamaları Genel Kuralları:

5.1.1.Hastanede yattığı sırada veya yatarken bulaşıcı hastalık tanısı almış ya da şüphesi bulunan tüm hastalar uygun izolasyon kategorisine göre izole edilir.

5.1.2.Hasta odasına giriş ve çıkışlarda “El Hijyen ive Eldiven Kullanımı Talimatı” na uygun olarak el hijyeni sağlanır.

5.1.3.İzolasyon uygulaması gereken hastalar; Enfeksiyon Kontrol Hekimi veya Hemşiresi tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülen izolasyon kategorisi, gündüz şiftinde servis sorumlu hemşiresine, akşam şiftinde ise süpervizor hemşireye iletilerek başlatılır.

5.1.4.İzolasyon kategorisini gösteren “İzolasyon Kartı”; tek kişilik odada yatan hasta için oda kapısına, birden fazla hastanın bulunduğu odalarda ise hasta başına asılır.

5.1.5.İzolasyon uygulanan hastalara sarı bileklik takılır.

5.1.6.İzolasyon odalarında kullanılan önlükler kullanım sonrasında tek kullanımlık ise “Atık Yönetimi Planı” na göre çevreyi enfekte etmeden ortamdan uzaklaştırılır. Tekrar kullanılabilen kumaş önlükler ise; bir kez kullanıldıktan sonra “Çamaşır Yönetim Prosedürü” ne göre toplanıp yıkanarak tekrar kullanıma sokulur.

5.1.7.İzolasyon odasına girişte kullanılan normal cerrahi maskeler tek kullanımlıktır ve her kullanımdan sonra “Atık Yönetimi Planı” na uygun şekilde atılır.

5.1.8.Solunum izolasyonu uygulanan hasta odalarına girişte kullanılan özel maskeler (N95 vb) gözle görülür bir kirlenme ya da yırtılma ortaya çıkıncaya kadar aynı personel tarafından tekrar kullanılır.

5.1.9.İzolasyon odasında 24 saat içinde lazım olabilecek gereçler bulundurulur ve kullanılan malzemeler oda dışına çıkarılmaz.

5.1.10.İzolasyona alınan her hasta için servis sorumlu hemşiresi tarafından izolasyon tipi, başlangıç ve bitiş tarihi “Hemşire İzlem Formu”na kaydedilir. Hasta ve yakınlarına bilgi verilir.

5.1.11.İzolasyona alınan hastalar Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri tarafından günlük takipleri yapılır.

5.1.12.Enfeksiyon Kontrol Hekimi veya Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından Servis Hemşiresi veya Servis Hekimine iletilerek başlatılan izolasyon uygulamaları; Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından günlük servis vizitleri sırasında ‘İzolasyon Takip Formları’ ile denetlenir, bu denetleme sırasında gerekli görüldüğü takdirde izolasyon kategorisi değiştirilir veya izolasyon uygulaması sona erdirilir.

5.1.13.Tüm hastane çalışanları (Hekim, hemşire, diğer hastane personeli, kontratlı hizmetliler dahil) izolasyon ilkelerine uymakla ve uymayanları uyarmakla yükümlüdür.

5.1.14.İzolasyondaki bir hastanın hastane içinde veya hastane dışında transferinin gerektiği durumlarda Servis Hekimi veya Servis Hemşiresi ilgili transfer personelini ve hastanın gideceği bölümü bilgilendirmekle yükümlüdür.

5.1.15. İzolasyon uygulanan hasta odalarına giriş–çıkışlarda uyulması gereken kurallar konusunda ziyaretçi ve refakatçiler, hazırlanmış olan yazılı broşürler aracılığıyla servis hemşiresi tarafından bilgilendirilir.

5.1.16.İzolasyon kurallarına uymak istemeyen hastalara; servis hekimi veya servis hemşiresi tarafından eğitim verilerek izolasyonun neden gerekli olduğu anlatılır.

5.1.17.İzolasyon uygulamasına mesai dışı saatlerde başlanması durumunda ihtiyaç duyulan malzemeler sorumlu hemşirelere bildirilerek ilgili depo ve ünitelerden temin edilir.

5.1.18.İzolasyon odasında kullanılan tıbbi araç-gereç ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonu, ilgili izolasyon kategorisinde açıklanmıştır.

5.1.19.İzolasyon sonlandırma zamanı; Enfeksiyon Kontrol Hekimi veya Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından Servis Hekimi veya Servis Hemşiresi’ne bildirilir ve “Hemşire İzlem Formu”na kaydedilir.

5.2.Bulaş Yoluna Göre Uygulama

5.2.1.Solunum İzolasyonu

5.2.1.1.Damlacık çekirdeği ile bulaşan patojenlerle enfekte olduğu bilinen ya da şüphelenilen kişilere standart önlemlere ek olarak uygulanır.

5.2.1.2.Hasta öncelikle tek kişilik odaya alınmalıdır. Odada sürekli olarak negatif basınç ve saatte 6-12 kez hava değişimi sağlanmalı ve bu şartların yerine gelip gelmediği monitörize edilir.

5.2.1.3 Tek kişilik negatif basınçlı oda imkanı yoksa aynı mikroorganizma ile aktif enfeksiyonu olan ( ya da şüphelenilen ) hastalarla aynı odaya yerleştirilir (cohorting).

5.2.1.4.Hastanın yattığı odanın kapısına veya yatak başına.kolay görülebilecek bir yere turuncu renkli “Solunum İzolasyonu Kartı” asılır.

5.2.1.5.Odanın kapısı kapalı tutulur.

5.2.1.6.Hasta odasına giren herkes N95 tipi maske takmalıdır.

5.2.1.7.Gerekli olmadığı sürece hasta izolasyon odasından dışarı çıkarılmaz.

5.2.1.8.Hastanın transportunun gerekli olduğu durumlarda hastaya maske taktırılır.

5.2.1.9.Su, yiyecek, giyecek ve diğer kişisel eşyalar için solunum izolasyonu uygulanan hastada uyulması gereken özel önlemler yoktur.

5.2.1.10.Laboratuvar örnekleri (idrar, gaita, balgam, kan) diğer hastalarda olduğu gibi güvenli biçimde kapağı kapatılmış ve üzerinde hastanın ismi yazılmış steril kaplar içerisinde “Numune Toplanması, Tanımlanması, Taşınması ve İmhası Talimatı” na göre toplanır. Her bir taşıma kabı kapağı kapalı olarak laboratuara gönderilir.

5.2.2.Damlacık İzolasyonu

5.2.2.1.Enfekte damlacık partiküllerle bulaşabilen, epidemiyolojik önem taşıyan patojenlerle enfekte olduğu bilinen veya şüphelenilen hastalara standart önlemlere ek olarak damlacık izolasyonu önlemleri uygulanır.

5.2.2.2. Hasta öncelikle tek kişilik bir odaya ya da aynı mikroorganizma ile aktif enfeksiyonu olan (ya da şüphelenilen) hastalarla aynı odaya yerleştirilir (cohorting).

5.2.2.3.Her iki seçeneğin de uygulanması mümkün değilse enfekte hasta ile diğer hastalar ve ziyaretçiler arasında en az 1 metre mesafe kalacak şekilde yerleştirme yapılır.

5.2.2.4.İzolasyon kategorisini gösteren sarı renkli “Damlacık İzolasyon Kartı”; ya hastanın oda kapısına ya da yatak başına asılır.

5.2.2.5. Odanın kapısının kapalı olma zorunluluğu yoktur.

5.2.2.6.İzole edilen hasta odasının özel bir havalandırma sisteminin olmasına gerek yoktur.

5.2.2.7.Hastanın 1 metre yakınına (veya daha yakınına) yaklaşması mecburi olan herkes cerrahi maske takmalıdır.

5.2.2.8. Gerekli olmadıkça hastalar izolasyon odası dışına çıkarılmaz. Hastanın transferinin gerektiği durumlarda normal cerrahi maske takması ve odasına dönene kadar çıkarmaması sağlanır.

5.2.3.Temas İzolasyonu:

5.2.3.1.Hasta ya tek kişilik odaya ya da aynı mikroorganizma ile kolonize ve/veya enfekte olan hastalarla aynı odaya yerleştirilir (cohorting).

5.2.3.2.İzolasyon kategorisini gösteren mavi renkli “Temas İzolasyonu Kartı”; ya hastanın oda kapısına ya da yatak başına asılır.

5.2.3.3. Hastanın odasına girerken, hastayla ya da çevresindeki her türlü yüzeyle temas öncesinde temiz, steril olmayan eldiven giyilir. Odayı terk etmeden hemen önce eldivenler çıkarılır ve eller ‘El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatı’na uygun olarak yıkanır.

5.2.3.4.Hasta bakımı sırasında yoğun kontaminasyona neden olabilecek işlemleri takiben eldivenler değiştirilir. (ör: gaita)

5.2.3.5.Hasta ve çevresindeki yüzeylere temasın fazla olmasının beklendiği durumlarda, idrar ve gaita inkontinansının olması, ileostomi, kolostomi veya açık drenaj varlığında eldivene ek olarak steril olmayan temiz bir önlük giyilir. Odayı terk etmeden hemen önce çıkarılır.

5.2.3.6.Temas izolasyonu uygulanan hastalar için kullanılan her türlü tıbbi cihazın diğer hastalarla ortak kullanımından kaçınılmalı, ortak kullanım gerekiyorsa bu aletlerin diğer hastalar için kullanılmadan önce temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gereklidir.

5.2.3.7. Hasta transportu en az düzeyde tutulmalı, mutlak gerektiğinde çevrenin kontamine olmamasına özen gösterilir. Hasta yürüyemiyorsa üzerine temiz bir çarşaf serilmiş tekerlekli sandalye veya sedye ile transfer edilir.

5.2.3.8.Hasta transferini yapan kişinin hastayla teması söz konusu ise eldiven ve önlük giymesi gerekir, temas etmiyorsa giymesine gerek yoktur. Hastayla temas ihtimali var ise bu durumda giymek üzere bu malzemeleri yanında bulundurur.

5.2.3.9.Temas izolasyonundaki hastalar için kullanılan tüm malzemeler (steteskop, tansiyon aleti, derece v.b.) mümkünse hastaya özel olarak ayrılmalı ve başka hastalar için kullanılmamalıdır. Bu malzemelerin ortak kullanılması zorunlu ise başka bir hasta için kullanılmadan önce ‘Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Talimatı’na uygun olarak temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanır.

5.2.4. VRE ile (Vankomisin Dirençli Enterokok) Kolonize /Enfekte Hastaların İzolasyonu:

5.2.4.1.Temas izolasyonu için gerekli önlemlerin hepsi VRE ile kolonize/enfekte hastaların izolasyonunda da kullanılmalıdır. Bu önerilere ek olarak aşağıda belirtilen önlemlerin de uygulanması gerekir.

5.2.4.2. İzolasyon kategorisini gösteren sarı renkli “VRE ile Kolonize /Enfekte Hasta İzolasyonu Kartı”; ya hastanın oda kapısına ya da yatak başına asılır.

5.2.4.3.Hasta odasına girişte kullanılması gerekli tüm koruyucu malzemeler odanın dış kapısında hazır durumda bulundurulur.

5.2.4.4.Hasta odasındaki tüm yüzeyler her gün enfeksiyon kontrol komitesi önerilerine uygun olarak dezenfekte edilir.

5.2.4.5.Temas izolasyonundan farklı olarak; hasta odasına her giriş-çıkışta mutlaka steril olmayan eldiven ve önlük giyilir. Önlükler hasta odasında askılara asılarak bırakılmaz, önlükler tek kullanımlık olmalı, her giriş çıkışta yeni önlük giyilir Kullanılan eldiven ve önlük oda dışına çıkarılmaz, hasta odasında bulunan tıbbi atık kutularına atılır. Önlükler kullanım sonrasında tek kullanımlık ise çevreyi enfekte etmeden tıbbi atık poşeti içinde toplanıp “Atık Yönetimi Planı” na göre ortamdan uzaklaştırılır. Tekrar kullanılabilen kumaş önlükler ise kullanıldıktan sonra kırmızı renkte büyük boy atık poşetine konularak “Çamaşır Yönetim Prosedürü” ne göre toplanıp yıkanarak tekrar kullanıma sokulur.

5.2.4.6. Hasta odasını terk etmeden önce eldivenler çıkarılmalı ve “El Hijyeni ve Eldiven Kullanımı Talimatı” na göre el hijyeni sağlanır. El hijyeni sağlandıktan sonra hasta ve hasta odasındaki yüzeylerle temas edilmez.

5.2.4.7. Hasta için kullanılan tüm malzemeler (steteskop, tansiyon aleti, derece, pansuman arabası v.b.) mümkünse hastaya özel olarak ayrılmalı ve başka hastalar için kesinlikle kullanılmaz.

5.2.4.8. Hasta taburculuğunu takiben odadaki tüm yüzeyler çok iyi temizlenmeli ve enfeksiyon kontrol hemşiresi veya servis sorumlu hemşiresinin denetiminde 1 saat arayla İKİ kez dezenfekte edilir (1000 ppm klor içeren solüsyonla) Ortam kültürleri alınmalı ve ideal olan yaklaşım kültür sonuçları negatif geldikten sonra yeni hasta yatırılmalıdır.

5.2.4.9.Eğer hasta taburcu olmayacaksa; hastadan birer hafta ara ile 3 kez alınan kültür sonuçları negatif geldikten sonra izolasyon kaldırılır.

7.1.3.AMELİYATHANELER

Sterilizasyon ünitesinden kaynaklanan riskler: Sterilizasyon ünitesinde otoklavın bulunduğu alanda cihazların aşırı ısınmasından kaynaklı düşük düzeyde risk bulunmaktadır. Sterilizasyon ünitesinde özel bir havalandırma sistemi bulunmadığı ve bölümden ısı kontrolü yapılamadığı için havalandırma yetersiz kalmaktadır. Patlama riskine karşı personel eğitimi yapılmıştır. Sıcaklığın kontrolü için klima takılmıştır. Etilen oksit algılama cihazının rutin aralıklarla bakımı ve takibi yapılmaktadır.
7.1.4.LABORATUVARLAR
7.1.4.1.MERKEZ LABORATUVARI

1.Kullanılan kimyasal ve biyolojik maddelerden kaynaklanan riskler:
Kimyasal maddelerden kaynaklanan riskler: Laboratuvarımızda, sağlık açısından toksik ve koroziv etkili; fiziksel açıdan da patlayıcı, yanıcı ve reaktif kimyasallar kullanılmaktadır. Bazı kimyasallar kazara diğer bazı kimyasallarla karşılaşırsa ciddi güvenlik sorunları doğabilir. Geçimsiz kimyasalların; depolanma/saklanma ve taşınma esnasında, laboratuvarda çalışma esnasında, kimyasal atık biriktirilmesi ve imhası esnasında ve genel olarak bilgi esikliğinde kazara birbirleriyle karşılaşması olasılığı vardır. Laboratuvar çalışanlarının kimyasal maddelere temas, soluma ve benzeri yollarla maruz kalma riski bulunmaktadır.

Biyolojik maddelerden kaynaklanan riskler: Laboratuvarımızda kan, idrar, BOS ( beyin omurilik sıvısı ), balgam, gaita ve semen gibi biyolojik materyallerle çalışıldığından, çalışanların ve ortamın bu materyallerle temas ve kontaminasyon riski bulunmaktadır.

Laboratuvarlarda kimyasal ve biyolojik maddelerin kullanımı ve depolanması ile ilgili alınacak tedbirler ile personel ve yüzey kontaminasyonu halinde yapılması gerekenler ayrıntılı olarak “KBRN – TURUNCU KOD” başlığı altında 17. BÖLÜM’de ( sayfa 138 – 144 ) yer almaktadır.2. Patlama riski: Otoklav cihazının ısınması sorun yaratmaktadır. Mikrobiyoloji Birimi - Besiyeri Ünitesi’nde cihazın kontrol dışı ısısının artması dışında mevsimsel ısı artışlarından dolayı ortam sıcaklığı artmaktadır. Bundan kaynaklı oluşabilecek herhangi bir patlama riskine karşı merkezi klima sistemi vardır. Ancak klima kapasitesi yeterli gelmemekte ve özellikle yaz aylarında sıcaklık riski artmaktadır. Besiyeri ünitesi laboratuvarda oda içine yerleştirilmiştir, odanın koridora açılan tek kapısının haricinde acil çıkış kapısı bulunmamaktadır.

3. Doğalgaz kaçağı riski: Steril ortam elde etmek için kullanılan bek alevlerinde her hangi bir kaçak olduğunda, laboratuvarımız içinde gaz kaçağını saptayacak dedektörlerimiz mevcuttur.

4. Mikroorganizma bulaşma riski: Bakteriyoloji Bölümü’nde Laboratuvar içinde kullanılan kesici, delici malzemeler için uygun atık kapları konulmuştur. Ortam sterilizasyonu için UV lambaları mevcuttur. Kültür ekimleri için güvenlik kabini bulunmamaktadır. Tüberküloz Bölümü’nde ise kültür ekimleri güvenlik kabini içinde yapılmaktadır. Kabinin bakımı aylık periyodlarla yaptırılmaktadır.
7.1.4.2. ENDOKRİNOLOJİ LABORATUVARI
Kimyasal maddelerden kaynaklanan riskler: Kimyasal maddelerden kaynaklanabilecek risklere karşı kullanılan kimyasallar gerekli tedbirler alınarak muhafaza edilmektedir. Ancak, özellikle sıcak havalarda laboratuvarımızda bulunan havalandırma sisteminin zaman zaman yetersiz kalması, cihazlarda arıza oluşmasına ve kimyasal maddeler ile çalışan personelin sıkıntı yaşamasına sebep olmaktadır. Sorunun çözümü için ilave klima takviyesi yapılması planlanmaktadır.

Laboratuvarlarda kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerin kullanımı ve depolanması ile ilgili alınacak tedbirler ile personel ve yüzey kontaminasyonu halinde yapılması gerekenler ayrıntılı olarak “KBRN – TURUNCU KOD” başlığı altında 17. BÖLÜM’de ( sayfa 138 – 144 ) yer almaktadır.


7.1.5. KAN MERKEZİ

1.Işın cihazı arızalanmasından kaynaklanan riskler: İlgili teknik servise haber verilerek cihazın bakımının yapılması sağlanır. Firmadan onay alınana kadar cihaz kullanılmaz.

2.Radyoaktif kaynakla ilgili riskler: Olağanüstü bir durumda sistemin elektriği kesilir. Cihazın kapağı kapalı tutulur. Hastane Radyasyon Koruma Sorumlusu’na haber verilerek ( Dahili: 6099 ) doz ölçümü yaptırılır. Bu süreçte kaynak etrafına kişilerin yaklaşmaması için emniyet tedbirleri alınır. Kaynak ve cihazla ilgili son durum TAEK’e bildirilir.

3.Toplu bağışlar ile iş yükünün artması riski: Acil durumlarda toplu kan bağışlarının yapılması söz konusu olduğunda, artan iş yükünü karşılamak için göreve çağırılacak personelin listesi önceden hazırlanmış, ilgili kişiler bilgilendirilmiştir.
7.1.6.MUTFAK

1.Patlama riski: İslim kazanlarının doğru kullanılmaması sonucu patlama riski oluşturma riski vardır. Vana ayarları yapılarak tedbir alınmaktadır. Personel doğru kullanımı hakkında eğitilmektedir.

2.Doğalgaz kaçağı riski: Doğalgaz kaçağının olması durumunda zehirlenme riski vardır. Tedbir olarak gaz algılama dedektörü bulunmaktadır.

3.Yiyeceklerin bozulma riski: Soğuk depoların motorlarının bozulması durumunda yiyeceklerin bozulması riski vardır. Motorun bakımları firma tarafından yapılmaktadır. Düzenli olarak depo ısıları kontrol edilmektedir.

4.Besin zehirlenmesi riski: Mutfakta çalışan personelin besin hijyenine dikkat etmemesi besin zehirlenme riski oluşturmaktadır. Bu konuda firma personeli eğitilmekte ve bu kişiler sürekli denetlenmektedir. Oluşabilecek her türlü besin zehirlenme riskine karşılık firma tarafından günlük numune alınmaktadır. Firma günlük ürettiği yemekleri ve dağıttığı kahvaltılıkları ve çiğ malzemeleri ( salata, meyve vb.) steril kaplara numune olarak almakta ve 72 saat kilit sistemi olan buzdolabında saklamak zorundadır. Herhangi bir şekilde yönetim tarafından talep edildiğinde test edilmeye hazır bulundurmaktadır. Kontrolü tarafımızca denetlenmektedir. Numuneyi alan kişiler belirlenmiş olup bu konuda eğitim almışlardır.
7.1.7.JENERATÖR DAİRELERİ ve TRAFOLAR

Jeneratör Dairelerinden biri, hastane binası içinden geçişli ayrı bir birim olarak Ana Bina arka bahçesinde diğeri ise Akademik Yerleşke arka bahçesinde yer almaktadır.

Jeneratör Dairesi ve trafolar için aşırı yüklenme riski mevcuttur. D ve E bloklardaki ana besleme şalterlerin aşırı ısınması sonu yanması, şalterlerin atması olası risktir. Tedbir olarak, D blok ve E blokta bulunan klimaların çalışır vaziyette bakımları yaptırılmaktadır.

Jeneratör Daireleri ve Trafoların Güvenliği İçin Alınan Genel Korunma Tedbirleri:

1.Görevlilerden başkasının girmesi yasaktır.

2.İçeride sigara içilmesi yasaktır.

3. Jeneratörlerin ve trafoların bakımı, hizmet alımı ile, periyodik ( aylık / altı aylık / yıllık ) olarak yaptırılır.

4.Jeneratör Dairesi 24 saat açıktır ve teknik personel tarafından sürekli kontrol altında tutulur. Görevli teknisyenler, arızalara derhal müdahale ederler.

5.Jeneratör dairesi ve trafolar güvenlik kameralarıyla 24 saat izlenir.

6.Tüm trafolarda yeteri kadar yangın erken algılama dedektörleri ve yangın söndürme cihazları mevcuttur.
Hastane içerisinde meydana gelen tüm elektrik ve elektrik aksamı ile ilgili tüm işlemler Teknik İşler Birimi’ne bağlı olarak çalışan Elektrik Atölyesi teknisyenleri tarafından yapılır.
7.1.8.KAZAN DAİRESİ
Kazan Dairesi, hastane binası içinden geçişli ayrı bir birim olarak hastane bahçesinde yer almaktadır.
Kazan dairesinde bulunan kazan ve brülörlerin patlama riski vardır. Patlama riskine karşı kazanların ve brülörlerin günlük, haftalık ve aylık bakımları yaptırılmaktadır.
Kazan Dairesinin Güvenliği İçin Alınan Genel Korunma Tedbirleri:

1.Kazan Dairesi’ne görevlilerden başkasının girmesi yasaktır.

2.Kazan Dairesi içerisinde sigara içmek yasaktır.

3.Su pompaların bakımı, dışarıdan hizmet alımı ile, periyodik olarak yaptırılır.

4.Doğalgaz sisteminin bakımı, dışarıdan hizmet alımı ile, periyodik olarak yaptırılır.

5.Kazan Dairesi 24 saat açıktır ve teknik personel tarafından sürekli kontrol altında tutulur.

6.Kazan Dairesi’nde doğalgaz sızıntısını algılayan, gaz dedantörlerini otomatik kesen altı adet seronit vanası mevcuttur

7.Görevli teknisyenler, su pompalarında, kazanlarda ve doğalgaz sisteminde meydana gelen arızalara derhal müdahale ederler.

8. Kazan Dairesi güvenlik kameralarıyla 24 saat izlenir.

9. Kazan Dairesi’nde yangın erken algılama dedektörleri ve yangın söndürme cihazları mevcuttur.
7.1.9.OKSİJEN SANTRALİ

Hastanenin oksijen ihtiyacını karşılamak üzere hastane bahçesi içerisinde 11 tonluk iki adet oksijen tankı bulunmaktadır. Tankların dolumu, ihaleyi alan firma tarafından yapılmakta, işlerliği sağlanmaktadır.

Oksijen, karbondioksit, etilenoksit, sıvı azot ve argon tüpleri Oksijen Santrali’nde bulunur. İhtiyaç halinde buradan temin edilir.

Mevcut yangın riskine karşı oksijen tanklarının etrafı yüksek tel örgüyle çevrilmiştir. Oksijen Santrali’ne girişler sadece görevli teknisyenler tarafından yapılmakta, atölye içerisindeki ortam sürekli temiz tutulmakta, uyarıcı levhalar bulundurulmaktadır.

Mevcut su baskını riskine karşı Oksijen Santrali’nin girişindeki lagarların düzenli temizliği yapılmaktadır.

Oksijen Santralinin Güvenliği İçin Alınan Genel Korunma Tedbirleri:

1.Oksijen Santrali 24 saat açıktır. Görevli teknisyenler basıncı düzenler ve sistemin düzgün işlemesini sağlarlar.

2.Oksijen Santrali güvenlik kameralarıyla 24 saat izlenir.

3.Oksijen Santrali’ne görevlilerden başkasının girmesi tehlikeli ve yasaktır.

4.Oksijen Santrali içerisinde sigara içmek yasaktır.

5.Oksijen Santrali’nde yangın erken algılama dedektörleri ve yangın söndürme cihazları mevcuttur.


7.2. GENEL RİSKLER
Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin dış afetler için risk analizi, HAP Hazırlama Komisyonu tarafından 2006 - 2012 yıllarına ait veriler dikkate alınarak ve FEMA Sınıflama ve Skorlama Sistemi kullanılarak hazırlanmıştır.
Bu çalışmaya göre İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne ait genel riskler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:


  1. Yangın

  2. Çoklu Yaralanmalar

  3. KBRN

  4. Deprem

  5. Siber Saldırılar


Yüklə 3,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin