Ankara üNİversitesi tip faküLtesi İBNİ Sİna araştirma ve uygulama hastanesi TÜRKİye hastane afet plani ankara – 2015Yüklə 3,61 Mb.
səhifə3/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,61 Mb.
#15859
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

7.2.1. YANGIN
Hastane içerisinde mevcut yangın riski için alınan korunma tedbirleri ile iş akışı “HASTANE ALARM KODLARI ve ÖZEL DURUM PLANLAMASI” adlı 17. BÖLÜM’de “KIRMIZI KOD – YANGIN” başlığı altında ( sayfa 133 – 137 ) ayrıntılı olarak yer almaktadır.
7.2.2.ÇOKLU YARALANMALAR

Doğal afetler, trafik kazaları, kimyasal, biyolojik ve nükleer saldırılar, toplu eylemler, terör saldırıları, spor karşılaşmaları vb. olaylar neticesinde hastane içinde veya hastane dışında meydana gelen çoklu yaralanmalara en sistemli ve hızlı şekilde müdahalede bulunabilmek için travma ünitesi ( A.Ü. Tıp Fakültesi Yetişkin Acil Servis ) aktif hale getirilir. Çoklu yaralanmalar ile ilgili iş akışı “HASTANE ALARM KODLARI ve ÖZEL DURUM PLANLAMASI” adlı 17. BÖLÜM’de “SARI KOD – ÇOKLU YARALANMALAR” başlığı altında ( sayfa 130 – 131 ) ayrıntılı olarak yer almaktadır.


7.2.3.KBRN
Hastane içerisinde kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerle çalışan personelin fiziki olarak zarar görmesini önlemek için alınması gereken tedbirler ile KBRN ajanlarına maruz kalarak hastaneye başvuran hastaların en sistemli ve hızlı şekilde dekontamine edilerek tedavilerine başlanması için yapılacak düzenlemeler ile ilgili ayrıntılı bilgiler “HASTANE ALARM KODLARI ve ÖZEL DURUM PLANLAMASI” adlı 17. BÖLÜM’de “TURUNCU KOD – KBRN” başlığı altında ( sayfa 137 – 148 ) ayrıntılı olarak yer almaktadır.
7.2.4.DEPREM
Deprem riski karşısında hastane içerisinde bulunan hasta, hasta yakınları ve personelin fiziki olarak zarar görmesini önlemek için alınması gereken tedbirler, sarsıntı esnasındaki ve sonrasındaki hareket tarzı ve sarsıntı sonrası depremden etkilenen afetzedelere verilecek tıbbi hizmetlerin düzenlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler “HASTANE ALARM KODLARI ve ÖZEL DURUM PLANLAMASI” adlı 17. BÖLÜM’de “KOD AFET – DEPREM” başlığı altında ( sayfa 131–133 ) ayrıntılı olarak yer almaktadır.

7.2.5.SİBER SALDIRILAR
Bilgisayarlar günümüzde sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Sağlık kuruluşları çoğu işlemi bilgisayarlar ve bilgisayar destekli tıbbi cihazlar ile yapmaktadır. Bu sağlık kuruluşları için kolaylığın yanı sıra bazı riskleri de beraberinde getirmektedir.
Bilgi – işlem sistemlerinde; veri kaybı, veri deformasyonu, veri iletişiminde kısıtlılık ve verilerin yetkili olmayan kişilerin eline geçmesi gibi afetlerin yaşanması mümkündür. Bu afetlerin nedenleri; yazılım / donanım hataları, insan hataları ve içeriden veya dışarıdan yapılan saldırılar olabilir.
- Yazılım / donanım hataları; kullanılan yazılımda var olan güvenlik açıkları, sunucu bilgisayarın çökmesi ve fiziksel hasarlardır.

- İnsan hataları; kaza ile dosyaların silinmesi, şifrelerin bilinçsizce seçilmesi, şifrelerin kaybedilmesi veya yetkisiz kişilerle paylaşılmasıdır.

- Dışarıdan veya içeriden yapılan saldırılar; virusler, wormlar, hacker / cracker saldırıları, lisanslı olmayan yazılım kullanılması, kötü niyetli personel, bilişim sistemi parçalarının fiziksel olarak çalınmasıdır.
7.2.5.1. RİSK MİNİMALİZASYONU İÇİN ALINAN TEDBİRLER
1. Veri yedeklemesi yapılır.

2. Donanım yedeklemesi yapılır.

3. Yetkiler görevler ile sınırlandırılır.

4. Verilere yalnızca yetkisi olanlar, kimlik bilgileri ve şifreleriyle ulaşabilir.

5. Bilgisayarlara ve tıbbi cihazlara kullanıcılar dışında fiziksel erişim sınırlandırılır.

6. İnternet erişimi farklı derecelerde sınırlandırılır.

7. Hastane bilgisayar ve otomasyon ağı güncel ve güçlü bir güvenlik duvarı ve anti – virüs yazılımı ( Symantec ) ile korunmaktadır.

8. Konu ile ilgili olarak personele eğitim verilir.
7.2.5.2.VERİLERİN YEDEKLENMESİ
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane İşletim Sistemi ortamında bulunan bilgilerin yedeklenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla Bilgi İşlem Merkezi Veri Yedekleme Prosedürü hazırlanmıştır.
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ VERİ YEDEKLEME PROSEDÜRÜ
1.AMAÇ: Bu talimatın amacı A.Ü.Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde HİS ortamında sahip olduğu bilgilerin muhtelif sebeplerle kaybolması veya işe yaramaz hale gelmesi halinde yeniden kurulması (restorasyonu) için gerekli bilgi yedeklemesine yönelik bir yöntem belirlemektir.

2.KAPSAM: Bu talimatın amacı HİS ortamında depolanan bilgilerin yedeklenmesi faaliyetini kapsar.

3.SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından BİM-K’ya bağlı HİS Teknik Birimi sorumludur.

4.TANIMLAR:

4.1.Veri: Bilgisayar ortamına taşınmış, işlenebilir her türlü bilgi parçası

4.2.Veri tabanı: Bilgisayar kullanımında çözüme erişmek için işlenebilir duruma getirilmiş verilerin toplamı.

4.3.Sunucu: Veri tabanını içeren fiziksel bilgisayar ortamı.

4.4.Yedekleme: Sunucu üzerinde bulunan önemli dosyaların beklenmedik bir şekilde ve zamanda bozulması veya kasıtlı ya da kasıtsız insan müdahaleleri sonucunda zarar görmesine karşı birer kopyalarının alınarak saklanması işlemi.

4.5.Yedekleme ortamı: Yedekleme işlemi esnasında kullanılan fiziksel kayıt ortamları (kartuş, CD veya DVD)

4.6.HİS: Hastane İşletim Sistemi

4.7.BİM – K: Bilgi İşlem Merkezi Koordinatörlüğü

5.TALİMAT AKIŞI:

5.1.Bilgilere Zarar Verebilecek Ana Etkenler:

 • Donanım veya yazılımlarda olabilecek teknik arızalar.

 • Zamanın ve çevre şartlarının bozucu etkileri.

 • Yangın, su basması vs. gibi afetler.

 • Yetkili kullanıcıların kasıtsız hataları.

 • Virüs ve benzerleri ile, kurum dışından bilgisayar ortamında müdahaleler (hacking).

 • Diğer yetkisiz veya kasıtlı insan müdahaleleri.

5.2.Aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:

 • Bilgi yedeklemesi, bilgisayar ortamındaki bilgilerin herhangi bir nedenle kaybolması veya işe yaramaz hale gelmesi halinde bilgiye en az kayıpla ulaşılmasını amaçlar.

 • HİS dışında kurumsal amaçlı kullanımlar söz konusu olduğunda üretilen bilgileri yedeklemek ve bir bilginin kaybolması veya bozulması halinde yedeklenmiş bilgileri kullanmakla bizzat ilgili kullanıcı yükümlüdür.

 • HİS’le ilgili bütün bilgiler mesai saatleri dışında otomatik olarak yedeklenir. Bu işlemler HİS Teknik Birimi Sorumlusu’nun kontrolü altındadır.

5.3.HİS’e ait olan bilgilerin yedeklenmesi:

5.3.1.Yedeklenecek Bilgilerin Seçilmesi: Veri tabanı sunucuları üzerinde bulunan bütün veri tabanı dosyaları ile HİS bütünlüğünü bozmadan çalışması için gerekli olan bütün dosyalar yedeklenir.

5.3.2.Yedekleme Ortamları: Yedeklenecek olan dosya boyutları dikkate alınarak Bilgi Sistemleri Uzmanları (Donanım ve Ağ Uzmanı, Yazılım Uzmanı) tarafından belirlenir. Yedekleme ortamları kartuş, CD veya DVD olabilir.

5.3.3.Yedekleme Yapım Sıklığı: Yedekleme, bütün veri tabanı sunucularında her gün hastanenin mesai saatleri dışında yapılır.

5.3.4.Yedeklerin Saklanma Süresi ve Yeri: Yedekleme birimi (kartuş, CD veya DVD) yedi (7) gün süre ile güvenli bir ortamda saklanır. Yedi (7) günün sonunda ilk yedekleme ortamı yeniden kullanılır. Her hafta Çarşamba günü o güne ait bir adet yedekleme birimi BİM-K tarafından, yangın ve doğal afetlerden etkilenmeyecek şekilde Rektörlük tarafından belirlenen yerde saklanır.

5.3.5.Yedekleme Sorumluluğu ve Kontrolü: Yedekleme ortamlarının değiştirilmesinden hastanelerde BİM-K’ya bağlı HİS Teknik Birimi sorumludur. Yedekleme ortamını değiştiren çalışan, sunucunun bulunduğu odada, kolayca görünür bir yerdeki “Yedekleme Ortamı Değiştirme Formu” nu doldurarak değiştirdiğini beyan eder.

5.3.6.Yedeklemenin Yapılması: Yedekleme işlemi A.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanelerine bağlı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi veri tabanı sunucusunda gerçekleştirilir. Yedeklemenin yapılması için sunucular üzerinde yapılması gerekli olan ayarlamalar, BİM-K sorumluluğundadır.

5.3.7.Yedekleme Ortamlarının Kullanılma Süresi: Yedekleme ortamları her gün yapılan düzenli kontroller ile izlenir. Yedekleme ortamlarının kontrolü, yedekleme ortamının değiştirilmesi anında, HİS Teknik Birimi tarafından yapılır. Arıza saptanması durumunda yedekleme ortamı derhal değiştirilir. Bozulan ortam kırılmak şartıyla imha edilir.

5.3.8.Acil Durumlarda Yedeklemeden Geri Dönüş: Veri tabanı sunucularında çıkabilecek arızalara ilk etapta HİS Teknik Birimi müdahale eder. Gerekli görülmesi durumunda dışarıdan anlaşmalı firma veya uzman desteği alınabilir. Olası sunucu arızalarında veri tabanının kurulacağı yeni sunucuyu en kısa zamanda hazırlamak BİM-K sorumluluğundadır. Yedek sunucu donanımı BİM-K tarafından sağlanır.

5.3.9.Yedek Sunucunun Devreye Alınması: Acil durumlar için farklı bir ortamda hazırda bekletilen sistem, hemen devreye alınılabilecek kapasitede ve geçici olarak hizmet sunmaya hazır durumda tutulur. Ana sunucunun arızasının hemen giderilememesi durumunda yedek bilgisayar devreye alınarak hastane sisteminin aksaması giderilebilir. Yedek bilgisayarın da hizmet dışı olması durumunda anlaşmalı firma desteği sağlanır.
7.2.5.3.YETKİLERİN SINIRLANDIRILMASI

İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde elektronik ve basılı ortamda hasta kayıtlarına ulaşma ve kayıt yetkisi kullanımını düzenlemek amacıyla Bilgi İşlem Merkezi Yetkilendirme Prosedürü hazırlanmıştır.YETKİLENDİRME PROSEDÜRÜ
1.AMAÇ: Bu işleyişin amacı; elektronik ve basılı ortamda hasta kayıtlarına ulaşma ve kayıt yetkisi verilmesi için standart bir yöntem belirlemektir.

2.KAPSAM: Bu işleyiş hasta kayıtlarına ulaşım ve kayıt yetkilerinin tanımlanmasını kapsar.

3.SORUMLULAR: Bu işleyişin düzenli çalışmasından BİM-K sorumludur

4.TANIMLAR:

Otomasyon Sistemi: Hastalara ait bilgilerin elektronik ortamda kayıtlarının yapıldığı Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Yedasis ( Yemek Dağıtım Sistemi ), Lab Asistan ( Laboratuvar Veri Sistemi ), Hemasoft ( Kan Merkezi - Aferez Bilgi Yönetim Sistemi ) programlarını içeren sistemi tanımlar.

5.İŞLEYİŞ AKIŞI:

5.1.Disiplinler arası Yetkilendirme: Disiplinler arası yetkilendirme aşağıdaki gibidir:

5.1.1.Hekim: Hastalara ait onayı verilmiş bilgilerin tümüne erişebilir. Onaylanmadan önce, kendilerine ait raporlar üzerinde silme ve değişiklik yapabilir.

5.1.2.Hemşire: Hastalara ait tedavi ve hasta bakımı ile ilgili bilgilere erişebilir. Kendi sorumluluklarındaki formlara giriş, silme ve değiştirme yapabilirler.

5.1.3.Diğer Sağlık Çalışanları ( Diyetisyen, Fizyoterapist, Laboratuvar Çalışanları v.b. ): Hastalara ait kendi sorumluluklarındaki konularla bilgilerin tümüne erişebilir. Kendilerine ait formlara kayıt alabilir. Diğer kayıtlar üzerinde silme ve değiştirme yetkileri yoktur.

5.1.4.Hasta Kabul Elemanı: Randevu verme, hasta kabul ve tahakkuk işlemleri yapar, onaylamadan önce yaptığı işlemleri silme ve değiştirme yetkisine sahiptir. Randevu iptali yetkisine sahiptir. Hatalı yaptığı işlemleri BİM-K’ya bildirir.

5.1.5.Klinik Sekreteri: Hastalara ait raporları yazar, onaylamadan önce yaptığı işlemleri silme ve değiştirme yetkisine sahiptir. Ancak onay sonrası raporda herhangi bir değişiklik yapma yetkisi yoktur. Hatalı olan işlemleri BİM-K’ya bildirir.

5.1.6.Arşiv Çalışanları: Basılı ortamda hasta dosyasının saklanması, ilgili bölümlere transferinden sorumludur. Hasta dosyasına kayıt yetkisi yoktur.

5.1.7.Yatan Hasta Tahakkuk Elemanı: Hasta transfer işlemleri, barkod basma, hasta tahakkukları, hasta yatış ve taburcu işlemlerini yapar. Kendisi ile ilgili bilgilerin bir kopyasını Başhekim onayı ile alabilir.

5.1.8.Vezne Elemanı: Ücretli hasta işlemlerini yapar ve makbuz keser, onaylamadan önce yaptığı işlemleri silme ve değiştirme yetkisine sahiptir.

5.1.9.Eczacı, Eczane Personeli: Hastalara ait kendi sorumluluklarındaki konularla ilgili bilgilerin tümüne erişebilir. İlaç bilgilerinin girişi ve güncellenmesini yapabilir. Kendilerine ait formlara kayıt alabilir. Kullanılmayan ilaçları iade alabilirler. Hastaya istemi yapılan ilaçların tahakkuk işlemlerini yapabilirler. Diğer kayıtlar üzerinde silme ve değiştirme yetkileri yoktur.

5.1.10.Tıbbi Malzeme Personeli: Hastalara ait kendi sorumluluklarındaki konularla ilgili bilgilerin tümüne erişebilir. Malzeme bilgilerinin girişi ve güncellenmesini yapabilir. Kendilerine ait formlara kayıt alabilir. Kullanılmayan malzemeleri iade alabilirler. Hastaya istemi yapılan malzemelerin tahakkuk işlemlerini yapabilirler. Diğer kayıtlar üzerinde silme ve değiştirme yetkileri yoktur.

5.2.Yetkinin Kötüye Kullanımı: Her kademedeki çalışan sadece yetkilendirilmiş olduğu işlemleri yürütebilmektedir. Hasta kayıtlarına yetkisiz erişilmesi, değişiklik yapılması, bilgilerin diğer şahıslara aktarılması yasaktır. Yetkilendirilmemiş kimseler tarafından yapılan herhangi bir işlemi saptayan bölüm yetkilileri bu durumu en kısa zamanda yeterli delilleri ile birlikte bağlı bulunduğu Başhekimliğe iletilmek üzere bir üst yetkiliye bildirmelidir.

5.3.Basılı Ortamda Hasta Dosyası: Basılı ortamda hasta dosyasının saklanması, bölümler arası transferi Arşiv Prosedürü doğrultusunda gerçekleştirilir. Hastanemizde değerlendirilen ve tedavi edilen her hastanın tek bir protokol numarası bulunur. Hastanın, hastanemizden aldığı hizmetlere yönelik tüm kayıtlarda bu protokol numarası üzerinden işlem yapılır. Klinik kayıtlar Hasta Kayıtlarının Tutulması Prosedürü doğrultusunda tutulur. Hasta ile ilgili tüm kayıtlarda değerlendirme, tedavi vb faaliyetlerin kim tarafından yapıldığı, ad soyad tarih saat belirtilerek kayıt altına alınır.

Performans iyileştirme aktivitelerinin bir parçası olarak düzenli bir şekilde hasta kayıtlarının içeriği ve bu içeriğin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilir. Bu denetimin nasıl yapılacağı Hasta Dosyası Denetim Prosedürü’ne göre belirlenmiştir. Bu denetim hekimler, hemşireler ve hasta dosyasına giriş yapan yetkili personel tarafından gerçekleştirilir.

Basılı ortamda bulunan hasta kayıtları ve bilgiler; kayıp, hasar görme, çalınma ve yetkisiz kişilerce kullanılmaya karşı Arşiv Prosedürü’ne göre koruma altında tutmaktadır.

Hasta dosyasının saklanma sürelerine dair politikaları Kayıtların Kontrolü Prosedüründe belirtilmiştir.5.4.Elektronik Ortamda Hasta Dosyası:

5.4.1.Elektronik ortamda hasta dosyası hasta protokol numarası üzerinden tutulur.

5.4.2.Şifre:

5.4.2.1.Elektronik ortamda hasta bilgilerine ulaşım yetkisi verilen her çalışana BİM-K tarafından şifre verilir ve gerektiğinde değiştirilir.

5.4.2.2.Belirli bir şifre ile yapılan tüm işlemlerin idari ve yasal sorumluluğu söz konusu şifrenin tanımlanmış kullanıcısına ait olduğundan, belli bir kullanıcıya ayrılmış şifre hangi şartla olursa olsun başkalarına verilemez.

5.4.2.3.Şifre güvenliği açısından şifrelerin belirli aralıklarla değiştirilmesi (100 GÜN) gereklidir.

5.4.2.4.Çalışanların yer değiştirmesi veya işten ayrılması durumunda ilişik kesme işlemleri tamamlandığında, şifrenin iptali için İKY ilişik kesme formunun bir kopyasını BİM-K’ e gönderir. Şifrenin 24 saat içerisinde iptali BİM-K’ in sorumluluğundadır.

5.4.2.5.Görev değişikliği yapılmış olan personel İKY tarafından BİM-K ya bildirilir. Eski görev yetkileri iptal edilerek yeni görevi ile ilgili yetkilendirme yapılır.

5.4.3.Otomasyon sistemlerinde tutulan hasta kayıtları; kayıp, hasar görme, çalınmaya yönelik Bilgi Yedekleme Talimatı doğrultusunda göre korunur.

5.4.4.Otomasyon sisteminde hasta kayıtlarına giriş ve yapılan değişiklik, silme işlemleri tutulmaktadır.

5.5.Bilgi İşlem Çalışanlarının Yetkilendirme İşlemleri:

5.5.1.Aşağıda belirtilen işlemler doğrultusunda BİM-K çalışanları yetkilidir.

 • Donanım kurma, yer değiştirme ve bakım işlemleri

 • Yazılım kurma ve silme işlemleri

 • Bilgi Sistemleri Yöneticisine açık otomasyon sistemi işlemleri

 • Üst yönetime açık otomasyon sistemi işlemleri

 • Kurum dışı bilgisayar haberleşmeleri ve İnternet erişimi.

5.5.2.Bilgi Sistemleri Yöneticisine Açık Hastane Bilgi Sistemi İşlemleri:

5.5.2.1.Aşağıda belirtilen ve otomasyon sistemi üzerinde normal kullanıcı şifreleri ile yapılamayan işlemler (aşağıda belirtilmiştir) BİM-K’ nın yetkisindedir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için gereken şifreler BİM-K tarafından verilir BIM Koordinatörü tarafından onaylanır.

    • Otomasyon sistemi üzerinde rutin kullanım yolları ile ancak yanlış olarak girilmiş ve aynı yollarla değiştirilmesi mümkün olmayan bilgilerin düzeltilmesi.

    • Doğru olarak girilmekle beraber kullanıcıların kontrolü dışında yanlış sonuçlar doğuran ve aynı yollarla değiştirilmesi mümkün olmayan bilgilerin düzeltilmesi.

    • Yetkilendirmeye uygun olmayan hastane bilgi sistemi işlemlerinin hangi operatörler tarafından ve ne zaman yapıldığının sistem kayıtlarından açığa çıkarılması.

5.6.Üst Yönetime Açık Hastane Bilgi Sistemi İşlemleri: Üst Yönetiminin kurum planlaması, tıbbi, işletme, mali değerlendirmeler ve benzeri amaçlar ile otomasyon sistemi üzerinden alacakları raporlar BİM-K tarafından yetkilendirilmiş kişilerce Yönetim modülünden yapılır. Bu bilgilerin yetkililere dağıtımı ile ilgili karar Dekanlık tarafından verilir.

5.7.Kurum Dışı Bilgisayar Haberleşmeleri ve İnternet Erişim: Otomasyon sistemi sunucu ve istemci ağına bağlı (acil durumlar dışında) hiç bir bilgisayara dahili veya harici modem ünitesi bağlanamaz. Bilgisayar içine takılacak her türlü dış haberleşme ünitesinin kurulması ve ayarları BİM-K’nın yetkisindedir.
8.BİNANIN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ
8.1.FİZİKİ YAPI
Ülkü Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:50 Sıhhiye Altındağ / Ankara adresinde yerleşik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Ankara şehir merkezinin hastaneler bölgesinde yer almaktadır. Hastaneye, Talatpaşa Bulvarı – Adnan Saygun Caddesi ve Kızılay Caddesinden ulaşılmaktadır. Batısında; Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Fizik Tedavi Hastanesi, güneybatısında; Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi, doğusunda ise; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri bulunmaktadır.
1986 yılında hizmete açılan ve yaklaşık 30 000 m² alana sahip İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi ana binası 17 katlıdır. Her kat, dört bloktan oluşmakta; bloklar geniş bir salonla birbirine bağlanmaktadır. Ana binaya ek olarak toplam yedi kattan oluşan poliklinikler binası bulunmaktadır.
Hastanenin; Protokol Girişi, Hastane Ana Girişi, 5. Kat Kafeterya Girişi, 5. Kat Poliklinik Girişi, 4. Kat Poliklinik Girişi, Klima Girişi, Mutfak Girişi, Dershaneler Girişi, Morg Girişi, Trafolar Bölgesi Girişi, Tıbbi Malzeme Girişi ve Yemekhane Girişi olmak üzere toplam 12 girişi vardır.
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 11 adet asansör kullanılmaktadır. Bunların altısı ana binada, beşi ise poliklinikler binasında yer almaktadır. Ana binada hastanenin dört bloğunu birbirine bağlayan koridorda yer alan asansörlerden bir tanesi yük taşımak, bir tanesi ise, hasta asansörü olarak, sadece ameliyathane ile katlar arasında hasta taşımak için kullanılmaktadır. Poliklinikler binasındaki asansörlerin bir tanesi 0. Kat - 6. Kat arasında çalışmaktadır. Üç tanesi, 4. kat - Asma kat arasında yer almakta; bunların ikisi poliklinik asansörü, biri de çöp asansörü olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 4. kattan Akademik Yerleşke tüneline inen bir hasta asansörü bulunmaktadır.
Hastane ana binasının altında 6 katlı ve 250 araç kapasiteli bir kapalı otopark bulunmaktadır.
2006 yılında hizmete açılan yaklaşık 4.750 m² alana sahip olan Acil Servis binası 5 katlıdır. Acil Servis’in hastane ana binası ile bağlantısı birinci katlar arasında bulunan tünel ile sağlanmaktadır.
Öğretim üyeleri oda ve muayene odalarının, Dekan ve Dekan Yardımcısı makamlarının, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün ve Saymanlık’ın yer aldığı Akademik Yerleşke’ye 4. kattan tünelle geçiş sağlanmaktadır.


8.1.1. ANA BİNA YERLEŞİM PLANI

 

İBNİ SİNA ARAŞTIRMA ve UYGULAMA HASTANESİ - ANA BİNA YERLEŞİMİ

Kat

A BLOK

B BLOK

C BLOK

D BLOK

16.Kat

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ SOSYAL TESİSLERİ

 

 

Endokrinoloji ve

Endokrinoloji ve

* Fiziksel Tıp ve

D Blok

15.Kat

Metabolizma

Metabolizma

Rehabilitasyon

Hasta Odaları

 

Hastalıkları

Hastalıkları

* FTR Romatoloji

( 1565 - 1599 )

 

 

 

* Fiziksel Tıp ve

D Blok

14.Kat

Nefroloji

Nefroloji

Rehabilitasyon

Hasta Odaları

 

 

 

* FTR Romatoloji

( 1465 - 1499 )

 

 

 
D Blok

13.Kat

Tıbbi Onkoloji

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji

Hasta Odaları

 

 

 
( 1365 - 1395 )

 

 

 

Kardiyoloji

D Blok

12.Kat

Kardiyoloji

Kardiyoloji

Yoğun Bakım

Hasta Odaları

 

 

 

Ünitesi

( 1265 - 1295 )

 

 

 

Nöroloji

D Blok

11.Kat

Nöroloji

Nöroloji

Yoğun Bakım

Hasta Odaları

 

 

 

Ünitesi

( 1165 - 1195 )

 

* İç Hastalıkları Romatoloji

 

 

D Blok

10.Kat

* İmmünoloji ve Alerji

Dermatoloji

Dermatoloji

Hasta Odaları

  

 

( 1065 - 1095 )

 

 

 

 

D Blok

9.Kat

Üroloji

Üroloji

Çocuk Ürolojisi

Hasta Odaları

 

 

 

 

( 965 - 995 )

 

 

 

 

D Blok

8.Kat

K.B.B.

K.B.B.

K.B.B.

Hasta Odaları

 

 

 

 

( 865 - 895 )

 

 

 

Nöroşirürji

* Sterotaksi ve Fonksiyonel

7.Kat

Nöroşirürji

Nöroşirürji

Yoğun Bakım

Nöroşirürji

 

 

 

Ünitesi

* Nöroşirürji Laboratuvarı

 

 

 

 

* D Blok İdari Birimleri

 

 

 

 

* Eczane

 

Ortopedi

Ortopedi

 

* Hemodiyaliz

6.Kat

ve

ve

El Cerrahisi

* İmmünoloji Laboratuvarı

 

Travmatoloji

Travmatoloji

 

* Hemaferez

 

 

 

 

* Periton Diyaliz

 

Göğüs Cerrahisi

 

 

 

5.Kat

Yoğun Bakım

Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi

Ç I K I Ş

 

Ünitesi

 

 

 

 

Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon Hast.

 

* KLP

4.Kat

ve

ve

İç Hastalıkları Romatoloji

* Hasta Hakları Birimi

 

Klinik Mikrobiyoloji

Klinik Mikrobiyoloji

 

* Organ Nakli Koordinasyon Merkezi

 

 

 

 

* Ameliyathane Girişi

3.Kat

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

* Anesteziyoloji ve

 

 

 

 

Reanimasyon Anabilim Dalı
2.Kat

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Koroner Anjiografi Laboratuvarı

 

 

 

 
 

 

 

* Algoloji

* Genel Cerrahi

1.Kat

Transplantasyon Ünitesi

Acil Cerrahi

* Aynı Gün Cerrahi

Yoğun Bakım Ünitesi

 

 

 

 

* Üroloji - Taş Kırma Ünitesi

 

 

 

 

* Tıbbi Malzeme Merkezi

 

 

 

 

* Bakım Onarım Merkezi

0.Kat

Yemekhane

Yemekhane

Bilgi İşlem Merkezi

* Tıbbi Cihaz Kontrol Onarım

 

 

 

 

Merkezi

 

 

 

 

* Mescid-Cenaze İşleri-Morg8.1.2. POLİKLİNİKLER BİNASI YERLEŞİM PLANI


İBNİ SİNA ARAŞTIRMA ve UYGULAMA HASTANESİ

POLİKLİNİKLER BİNASI YERLEŞİMİ

6. KAT

ASMA KAT

Hematoloji Laboratuvarı

Merkez Laboratuvarı

Endokrinoloji Laboratuvarı

Gönüllü Kök Hücre Verici Merkezi

TRAN - Akraba Dışı Doku Bankası

5. KAT

Başhekimlik

Başhemşirelik

Hastane Müdürlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü

Sivil Savunma Uzmanlığı

Hasan Ali Yücel Konferans Salonu

Gözetim Denetim ve Kontrol Birimi

Gece Nöbetçi Amirliği

Döner Sermaye ( Yatış - Taburcu - Bilgi İşlem - Vezne )

Arşiv

Poliklinikler

Cerrahi Poliklinikleri

Algoloji

Anesteziyoloji

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Ürolojisi

Genel Cerrahi

Göğüs Cerrahisi

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Üroloji


İç Hastalıkları Poliklinikleri

Behçet Polikliniği

Gastroenteroloji

Genel Dahiliye

Geriatri

Göğüs Hastalıkları

Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları

Klinik İmmünoloji ve Romatoloji

Nefroloji

Tıbbi Onkoloji

Dermatoloji Polikliniği

Kardiyoloji Polikliniği

Kulak Burun Boğaz Polikliniği

Özürlü Sağlık Kurulu

Diyet - İaşe

Kafeteryalar – Market

4. KAT

Poliklinikler

El Cerrahisi

Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

İBNİ SİNA ARAŞTIRMA ve UYGULAMA HASTANESİ

POLİKLİNİKLER BİNASI YERLEŞİMİ

4. KAT

Poliklinikler

Nöroloji

Ortopedi ve Travmatoloji

Radyodiagnostik

Anjiyografi

Bilgisayarlı Tomografi

Direkt Grafiler

Dijital Mammografi

Dijital Röntgen

Floroskopi

Manyetik Rezonans Görüntüleme

Ultrasonografi ve Doppler

Aile Hekimliği

Genel Cerrahi Endoskopi Laboratuvarı

Gastroenteroloji Endoskopi Merkezi

PTT

Kuaför / Berber

3. KAT

Ameliyathaneler

Reanimasyon

Postop 2. ve 3. Basamak Yoğun Bakım

2. KAT

İşitme-Denge-Konuşma Bozuklukları Laboratuvarı

Genel Cerrahi Damar Laboratuvarı

1. KAT

Dersaneler

Çamaşırhaneler

Mutfak

Terzihane

0. KAT

Morg

Atölyeler

Depolar

Arşiv

Temizlik Şirketi Ofisi


8.1.3. AKADEMİK YERLEŞKE YERLEŞİM PLANI

A.Ü. TIP FAKÜLTESİ EK BİNA YERLEŞKESİ YERLEŞİMİ

 

K BLOK

L BLOK

M BLOK

 

 

 

 

4. KAT

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Beyin ve Sinir Hastalıkları

 

 

3. KAT

Cerrahisi Anabilim Dalı

Döner Sermaye

 

 

* Nöroloji Anabilim Dalı

* Geriatri Bilim Dalı 

 

 

 

 

 

 

 

* Cerrahi Tıp Bilimleri Başkanlığı

* Üroloji Anabilim Dalı

2. KAT

K.B.B. Anabilim Dalı

* Dahili Tıp Bilimleri Başkanlığı

* Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

 

 

* İç Hastalıkları AD. Başkanlığı

* Nefroloji Bilim Dalı
 

 

* Dermatoloji Anabilim Dalı

1. KAT

Ortopedi ve Travmatoloji

Hastaneler Başhekimliği

* Endokrinoloji ve Metabolizma
Anabilim Dalı

 

Hastalıkları Bilim Dalı
 

 

 

 

* Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 

 

0. KAT

* Öğretim Üyeleri Polikliniği

* Halkla İlişkiler

* Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
* EKG - Kan Alma - Radyoloji -

* Saymanlık

* Kardiyoloji Anabilim Dalı

 

İdrar Laboratuvarı

 

 

 

 

 

* İmmünoloji Bilim Dalı

 

* Arşiv

 

* Gastroenteroloji Bilim Dalı

01. KAT

* Garaj

* Garaj

* Romatoloji Bilim Dalı

 

 

 

* Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

 

 

 

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 

 

 

* Spor Salonu

 

 

 

 

02. KAT

 * Garaj

* Garaj

* Garaj 

 

 

 

 


8.1.4. ACİL SERVİS YERLEŞİM PLANI

ACİL SERVİS BİNASI YERLEŞİMİ

3. KAT

Saymanlık

Faturalama

2. KAT

Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı

İdari Bürolar

1. KAT

İç Hastalıkları Yoğun Bakım

0. KAT

Gözlem Odaları

Triaj Alanı

Dekontaminasyon Ünitesi

Hasta Kabul

Güvenlik

01. KAT

Ayniyat Saymanlığı

Nutrisyon Deposu

Ecza Deposu8.2.PERSONEL

İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde; 2015 yılı Şubat ayı başı itibariyle, sözleşmeli personel dahil olmak üzere, 131 profesör, 30 doçent, 7 yardımcı doçent, 35 uzman hekim, 233 araştırma görevlisi, 2 diş hekimi, 7 eczacı, 626 hemşire, 58 sağlık memuru, 3 ambar memuru, 9 aşçı, 3 ayniyat saymanı, 1 başhemşire, 42 bilgisayar işletmeni, 25 biyolog, 14 daktilograf, 8 diyetisyen, 15 fizyoterapist, 1 gassal, 62 hastabakıcı, 1 hastane müdürü, 86 hizmetli, 2 imam, 1 kaloriferci, 8 kimyager, 14 koruma ve güvenlik görevlisi, 65 laborant, 233 memur, 3 mühendis, 3 programcı, 17 sağlık teknikeri, 3 sağlık teknisyen yardımcısı, 83 sağlık teknisyeni, 1 santral memuru, 1 sivil savunma uzmanı, 4 sosyal çalışmacı, 8 şef, 6 tabip, 8 tekniker, 46 teknisyen, 23 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 veznedar, 2 psikolog, 3 büro personeli, 1 röntgen teknisyeni, 3 diğer sağlık personeli, 667 temizlik şirketi personeli, 114 yemek şirketi personeli, 79 diğer şirket personeli olmak üzere toplam 2798 kişi görev yapmaktadır.8.3.FİNANSMAN

İbni Sina Hastanesi finansmanı; Genel Bütçe ve Döner Sermaye olmak üzere iki bütçeden karşılanmaktadır. Genel Bütçe, İbni Sina Hastanesi Müdürlüğü'ne bağlı Personel Fatura Denetim Birimi'nce, Gerekleştirme Görevlisi Başhekim Yardımcısı'nın kontrolünde yönetilmektedir. Döner Sermaye Bütçesi ise Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürü'nün kontrolünde yönetilmektedir.

Afet durumunda harcamalar, HAP Başkanı’nın emriyle, Finans Direktörü’nün kontrolünde yapılacaktır.

8.4.MALZEME

Hastanemiz ihtiyacı olan tüm demirbaş malzemeler Döner Sermaye veya Genel Bütçe kanalıyla temin edildikten sonra taşınır kayıt kontrol birimince kayda alınır. Bölümlere kayıtlı tüm malzemelerin listesi Ayniyat Saymanlığı'nda hazır bulunmaktadır. Tıbbi malzeme ve ilaçlar ise Döner Sermaye kanalıyla temin edilmekte olup, Tıbbi Malzeme Merkezi ve Eczane’nin kontrolünde bölümlere dağıtılmakta ve depolanmaktadır. HAP aktivasyonu durumunda tıbbi malzemeler Tıbbi Malzeme Merkezi'ne ait depolardan, ilaçlar Acil Servis’teki eczane depolarından temin edilecektir. Kullanılan tüm malzemeler kayıt altına alınacaktır.8.5.ACİL DURUM MÜDAHALE YAPI ve ARAÇLARI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait 2 adet acil yardım ambulansı ve 4 adet hasta nakil ambulansı Cebeci Hastanesi'nde bulunan garajdan yönetilmektedir. Afet durumlarında gerekli temel acil müdahale araç - gereç ve tıbbi malzeme -cihazların dağılımı şu şekildedir ( Ocak 2013 ):Tıbbi Cihaz - Malzeme

Adet

Bölüm

Cerrahi Aspiratör

121

Hastane geneli

Monitör

105

Hastane geneli

Defibrilatör

51

Hastane geneli

Ventilatör

66

Hastane geneli

Atel
Tüm klinikler

Dezenfektan malzemeler
Tüm klinikler

Entübasyon malzemesi
Tüm klinikler

Pansuman malzemeleri
Tüm kliniklerAraç-Gereç

Bölüm

Triaj kartları

Acil Servis

Görev kartları

Afet Komuta Kontrol Merkezi

Jeneratör, Akü vb

Teknik İşler Koordinatörlüğü deposu

13 adet elle taşımalı sedye, 1 adet megafon, 1 adet balta, 2 adet kanca

Güvenlik Amirliği Deposu – Oksijen Santrali yanı

16 adet elle taşımalı sedye, 2 adet kanca, 1 adet megafon

8. Kat C Blok HAP Malzeme Odası

15 adet elle taşımalı sedye

2. Kat C Blok HAP Malzeme Odası

1 adet oksijen tüpü, 1 adet yangın elbisesi, 1 adet megafon, 2 adet el feneri, 1 adet yangına dayanıklı elbise, 1 adet maske, 7 adet yağmurluk

Protokol Girişi - Gece Nöbetçi Amirliği Yangın Dolabı8.6.ELEKTRİK
Elektrik enerjisi hastane sürecinin her aşamasında ihtiyaç duyulan, verilen hizmetlerin aksamaması için kesintiye uğramaması gereken bir güçtür.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde elektrik enerjisinin sürekliliğini sağlayabilmek için toplam dört adet jeneratör bulunmaktadır. Bu jeneratörler, mazot takviyesi ile kesintisiz elektrik enerjisi verilebilmektedir. Bu jeneratörlerin güçleri, yakıt tankları ve beslenme süreleri aşağıda belirtilmiştir:

 • 1 adet 2.250 KVA'lık CAT marka jeneratör, kendine ait 5.000 litrelik yakıt tankı ve arkasında 10.000 litrelik ana yakıt tankı.

Bu jeneratör, saat başına 200 - 350 litre mazot harcamaktadır. Tüm tanklar tam kapasite dolu olmak kaydıyla, kendine ait tankı ve ana tankı devreye alarak hastaneyi 45 - 75 saat kesintisiz besleme gücüne sahiptir. Mazot takviyesi yapılarak çalışma saati uzatılabilir. Jeneratör, Ana Bina’nın arkasındaki bahçede yer alan jeneratör dairesinde bulunmaktadır.

 • 2 adet 960 KVA'lık MAGURUS marka jeneratör ve kendilerine ait 2.000 litrelik mazot tankı.

Bu iki jeneratör, ana tanklardaki 10.000 litre mazotla birlikte çalıştığında, %90 kapasiteyle hastaneyi kesintisiz 40 - 60 saat besleyebilmektedir. Mazot takviyesi yapılarak çalışma saati uzatılabilir. Jeneratör, Ek Bina’nın arkasındaki bahçede yer alan jeneratör dairesinde bulunmaktadır.

 • 1 adet 1.150 KVA'lık AKSA marka jeneratör ve 5.000 litrelik yakıt tankı.

Bu jeneratör, binayı tam kapasite kesintisiz 30 - 45 saat besleyebilme gücüne sahiptir. Mazot takviyesi yapılarak çalışma saati uzatılabilir. Jeneratör, Ana Bina’nın arkasındaki bahçede yer alan jeneratör dairesinde bulunmaktadır.

8.7.SU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kartlı su sayaçları kullanılmakta; ön ödemeli su alımı ASKİ’den Döner Sermaye kanalı ile gerçekleştirilmektedir.

Hastanenin su ihtiyacı Altındağ ve Sıhhiye hattı olmak üzere iki farklı hattan beslenmektedir

Hastanenin su depolarının kapasitesi; hastane kazan dairesinde bulunan ana depo 600 ton, D Blok yangın hidrantı için yapılan depo 68 ton, 6. kat Ortopedi ve Travmatoloji AD. Kliniği'nde bulunan depo 25 ton, 7. kat Beyin ve Sinir Cerrahisi AD. Kliniği'nde bulunan depo 25 ton, Akademik Yerleşke ana depo 60 ton, garaj çıkışında bulunan depo 25 ton, garaj içinde bulunan depo 25 ton olmak üzere toplam 828 tondur.

İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin A, B, C ve D Bloklarının sıcak ve soğuk su hatları ayrıdır. Blokların su ihtiyacı, kazan dairesinden pompalar ve şebeke suyunun basıncı vasıtasıyla katlara basılmaktadır.

Sistem hastaneyi iki şekilde beslemektedir: Kazan dairesinden 7. kata kadar olan bloklar kazan dairesinden; 7. kattan yukarısı ise,16. kat dahil, 6. ve 7. katta yer alan depolardan beslenmektedir.

Hastane ana bloklarına birleşik bölümde, 1. ve 2. katlarda yer alan atölyeler, çamaşırhane, mutfak, morg vb. bölümler ayrı bir hattan; 3. kattaki ameliyathaneler, 6. kat D Blok dahil, farklı bir hattan beslenmektedir.

Hastanemize iki ayrı şebekeden su sağlandığı için, bölgesel ve kısa süreli arızalarda şebekelerden biri kesintiye uğrasa da diğerinden ihtiyaçlar karşılanabilmektedir. Her iki şebekede meydana gelebilecek bir su kesintisi halinde, toplamda mevcut su depolarından, yüksek katlar da dahil, hastane geneline ya da sadece belli yerlere su verilebilmektedir. Uzun süreli kesintilerde hastane idaresi kararıyla belirlenen yerlerin suları kesintiye uğratılarak zaruri birimlerde 24 saat süresince kesintisiz su sağlanmaktadır. Daha uzun süreli su kesintisi halinde ise dışarıdan tankerler ile su takviyesi yapılmaktadır.
8.8.DOĞALGAZ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kartlı doğalgaz sayaçları kullanılmakta; ön ödemeli doğalgaz alımı Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’den Döner Sermaye kanalı ile gerçekleştirilmektedir.

Doğalgaz sistemi kazan dairesi içerisindedir.


8.9.MEDİKAL GAZLAR
Oksijen ihtiyacını karşılamak üzere hastane bahçesi içerisinde 11 tonluk iki adet oksijen tankı bulunmaktadır. İhaleyi alan firma tarafından tankların dolumu yapılmakta, işlerliği sağlanmaktadır.
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde medikal gazlar için merkezi sistem bulunmaktadır. Her hasta başına bakır borular ile hat çekilmiştir.
Medikal gazlar her blokta ( A, B, C, D ) lokal olarak kesilebilmektedir. Ameliyathane ve Reanimasyon’un hatları ayrıdır. Oksijen, vakum, medikal hava istendiğinde kesilebilir.
Oksijen, karbondioksit, etilenoksit, sıvı azot ve argon tüpleri Oksijen Santrali’nde bulunur. İhtiyaç halinde buradan temin edilir. 100 adet 40 litrelik, 40 adet 10 litrelik olmak üzere yedekli tüpler mevcuttur. Tahliyesi yapılan ihtiyacı olan hastalara takviye yapılabilir.

9.KAPASİTE ARTIMI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin 113’ü yoğun bakım olmak üzere toplam 918 hasta yatağı bulunmaktadır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin, 2014 yılı sonuna ait verilerine göre, yıllık toplam poliklinik hasta sayısı: 529.778; yıllık toplam yatan hasta sayısı: 32.134; ortalama günlük poliklinik hasta sayısı: 2.090’dır.

Herhangi bir afet anında, içinde bulunulan duruma göre, yatak sayısının; Klinikler, Poliklinikler, Başhekimlik ve Akademik Yerleşke’de bulunan sedyeler ve Akademik Yerleşke Spor Salonu'ndaki minderler kullanılmak suretiyle %50'ye kadar arttırılması planlanmaktadır. Bu da yaklaşık 450 ek yatak anlamına gelmektedir.
10. AMAÇ / YASAL DAYANAK
10.1.AMAÇ
Hastane afet planlarının amacı; afet neticesinde meydana gelebilecek her duruma önceden hazırlıklı olmaktır.
Afet halinde, hizmet sürekliliğini sağlamak esastır. Bu plan ile, herhangi bir afet halinde hasta ve yaralı tedavisinin aksamasını önleyecek, panik ve kargaşayı engelleyecek, çıkabilecek sorunları en aza indirecek, hastaların ve çalışanların güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak ve görevler ile görevlileri önceden belirleyerek iş akışını en iyi şekilde organize etmek amaçlanmaktadır.
10.2.YASAL DAYANAK
1. YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu Kararı: Tarih: 10.09.1982 No: 8 / 5819

Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 13.01.1983 Sayı: 17927
Olağanüstü Hallerde Yataklı Tedavi Kurumları Hizmetleri
Madde 19:
Olağanüstü durumlarda, olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları genel planı çerçevesinde, il savunma sekreterliği ve ilgili kuruluşlarca hazırlanacak mahalli planlara göre gerekli ilaç ve sıhhi malzeme, baştabibin emri ve baş eczacının sorumluluğu altında kurum mevzuatına uygun olarak sağlanır.
2. AFET HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan:

Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 25.09.2005 Sayı: 25947
Yaralıları Tedavi
Madde 16:
Gerek afetlerin vukuu sırasında gerekse her türlü kurtarma, barındırma, yardım, söndürme, sevk ve tevzii işlerinde çalışanlardan yaralanan veya sakatlanan yahut hastalananlar en yakın hastaneye veya tedavi yerlerine sevk edilirler.
Bunları mülki ve askeri hastane ve tedavi yerleri ile umumi, katma, hususi bütçeli idarelere, belediyeye ve hakiki ve hükmi şahıslara ait bütün hastane ve tedavi yerleri hemen tedavi etmeye mecburdurlar. Kamu idare ve müesseselerine bağlı hastane ve tedavi evlerinde bulunanlara parasız bakılır.
3.UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISI İLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR 7269 SAYILI KANUNU
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan:

Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 25.09.2005 Sayı: 25947
İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM: Acil Yardımlara İlişkin Harcamalar
Yetkiler
Madde 13: Afetlerin meydana gelmesinden sonra mahalli mülki amir:
b)Hiçbir kayda ve merasime tabi olmaksızın tedavi, kurtarma, yedirme, giydirme, barındırma gibi işlerin gerektirdiği acil satın almaları ve kiralamayı yapmaya yetkilidir.

Bu yetkinin kullanma süresi, afetin sona ermesinden itibaraen 15 gündür. Bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilir.


11.THAP HAZIRLAMA KOMİSYONU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hastane Afet Planı'nı hazırlamak amacıyla bir komisyon oluşturulmuştur.
HAP HAZIRLAMA KOMİSYONU ÜYELERİ :

Prof. Dr. Erol ÖZDİLER - HAP Başkanı

Prof. Dr. Recep AKDUR - HAP Koordinatörü

Doç. Dr. Tuğrul ERBAYDAR - HAP Koordinatör Yardımcısı

Doç. Dr. Berk BURGU - Başhekim Yardımcısı

Uzm. Hem. Emel TÜRKBEY - Hastane Başhemşiresi

Sevgi YALÇINKAYA – Başhemşire Yardımcısı

Arif ÇAYIR - Hastane Müdürü

İsmail ÖZCAN - Hastane Müdür Yardımcısı

Şimel GÜLHAN TINMAZ - Hastane Müdür Yardımcısı

Koray MENENGİÇ - Güvenlik Denetim ve Kontrol Hizmetleri Sorumlusu

Tafis AFŞAR - Teknik İşler Birimi Grup Amiri

Ahmet Şinasi ERDEM - Sivil Savunma Uzmanı

Özlem ELHAN – Kalite Koordinatörlüğü

Işıl ÖZENİRLER - Afet Komuta Kontrol Merkezi
12.THAP GÖREV TANIMLARI
12.1. AFET KOORDİNASYON MERKEZİ
Afet Koordinasyon Merkezi sahada yerleşmiş olup tüm faaliyetlerin planlanmasını, koordinasyonunu ve yeniden organizasyonunu sağlayan, ayrıca tüm operasyonu dikkatle, aşama aşama takip eden emir komuta zincirinin en üst halkasıdır.

Herhangi bir afet halinde, merkezin kurulma emrini veren kişi Hastane Afet Planı ( HAP ) Başkanı'dır. Başkan, gerekli hallerde merkezin taşınmasını emredebilir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Afet Koordinasyon Merkezi olarak, Akademik Yerleşke L Blok 1.Kat’ta yer alan Hastaneler Başhekimliği Toplantı Salonu belirlenmiştir.

Hastaneler Başhekimliği Makamı’nın afet esnasında zarar görmesi halinde; Hastane Ana Binası Protokol Girişi’nde ( 5. Kat ) yer alan Başhekimlik Toplantı Salonu, Afet Koordinasyon Merkezi olarak kullanılacaktır.

Her iki kapalı alanın zarar görmesi durumunda ise; hastane ön bahçesine, afet sahasının dışında bir Afet Koordinasyon Merkezi kurulacaktır.
12.2. HAP YÖNETİM KURULU
HAP Yönetim Kurulu; HAP Başkanı, HAP Genel Koordinatörü, İrtibat Direktörü, Halkla İlişkiler Direktörü, Güvenlik Direktörü, Tıbbi Teknik Kurul Direktörü, Lojistik Direktörü, Planlama Direktörü, Finans Yönetim Direktörü ve Operasyon Direktörü’nden oluşur.

HAP Yönetim Kurulu, afet öncesi diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde Hastane Afet Planı hazırlamak, yılda iki kez masabaşı tatbikatı, bir kez fiili tatbikat yapmak, komisyon üyelerine görevlerini tebliğ etmek, tüm personeli HAP konusunda bilgilendirmek, personel hasta ve hasta yakınları için rehber, broşür, afiş hazırlayarak HAP'a ulaşılabilirliği sağlamakla yükümlüdür.

HAP Yönetim Kurulu oluşturulurken yapılan görevlendirmelerde, hızlı ve etkin bir afet yönetimi sağlayabilmek amacıyla, hastanenin tüm yönetim kadrosu sisteme dahil edilmiş; her pozisyon için bir yedek personel belirlenmiştir.

HAP Yönetim Kurulu Üyeleri ve yedeklerinin herhangi birine ulaşılamadığında HAP Yönetim Kurulu aşağıdaki sıraya göre oluşturulur:


1. Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı

2. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

3. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

4. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı

5. Alfabetik sıraya göre Anabilim Dalı Başkanları

6. Yukarıdaki sıraya göre Anabilim Dalları öğretim üyeleri

Yüklə 3,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin