Ankara üNİversitesi tip faküLtesi İBNİ Sİna araştirma ve uygulama hastanesi TÜRKİye hastane afet plani ankara – 2015Yüklə 3,61 Mb.
səhifə5/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,61 Mb.
#15859
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

12.6. İRTİBAT DİREKTÖRÜ


 1. Görevlilerin belirlenmesi ve atanmasını sağlar.

 2. Görevlilerin eğitimini sağlar.

 3. Koordinasyon Merkezinde görevlidir, kendisine ulaşan bilgileri başkana iletir.

 4. Afetin özelliğine ve büyüklüğüne göre diğer hastaneler, 112, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, basın, polis, itfaiye, sivil savunma, belediye, adli tıp, savcılık, valilik ve diğer kurum/kuruluşlarla iletişime geçer.

 5. Afetin etkilediği alanın büyüklüğü ve etkinin şiddeti, ilerleme yönü, hastanenin afet sahasına uzaklığı, hastaneye gelebilecek muhtemel hasta sayısı, afete göre hastanenin hangi kurumlarla işbirliği yapması gerektiği konularında bilgi toplar.

 6. Sağlık Müdürlüğüne bilgi akışı sağlar (Bu konular; hasta bakım kapasitesi, hastanenin genel durumu, personel, ekipman, malzeme ve ilaç kaynakları ile ilgili mevcut ya da öngörülen yetersizliklerdir).

 7. Sekonder afetler hakkında bilgi toplar (ek KBRN olayı vs).

 8. Eksternal afetin hastaneyi tehdit edip etmediği, etkileme şiddeti ve zamanı hakkında bilgi toplar.

 9. Eksternal afetlerde hastaneye başvuran hasta sayısı, yaralanma özellikleri hakkında bilgi toplar.

 10. İnternal afetlerde hastaneden sevk edilen hasta sayısı, yaralanma-hastalık özellikleri hakkında bilgi toplar.

 11. Personel, ekipman, malzeme ve ilaç kaynakları ile ilgili mevcut yada öngörülen yetersizlikleri araştırır.

 12. Ölen hastaların kayıt bilgileri hakkında bilgi toplar.

 13. Hastanenin ihtiyacı olacak ekipman ve malzeme sayısı hakkında bilgi toplar.

 14. Hastanenin ihtiyacı olacak gönüllü sayısı hakkında bilgi toplar.

 15. Diğer hastanelere transfer edilmesi gereken hastaların sayısı, transfer şekillerini belirler.

 16. Transport için kullanabilecek ambulans ve araç sayısı hakkında bilgi toplar.

 17. Hasta bakım kapasitesi, hastanenin genel durumu hakkında Sağlık Müdürlüğünü bilgilendirir.

 18. Toplam yaralı sayısı ve tedavi edilmiş, tedavisi devam etmekte olan hastaların sayısı ve yaralanmaların türleri hakkında bilgi toplar.

 19. Yaralıların kişisel bilgileri hakkında bilgi toplar.

 20. Diğer hastanelerin afet anındaki çalışmalarından elde edilebilecek en ayrıntılı bilgileri toplar ve HAP Başkanına iletir.

 21. Sağlık Müdürlüğüne verilmek üzere;

 • Toplam yaralı sayısı ve tedavi edilmiş, tedavisi devam etmekte olan hastaların sayısı ve yaralanmaların türleri

 • Son hastane tedavi kapasitesi (sayı)

 • Yatırılan, taburcu veya sevk edilen hasta sayısı

 • Ölü sayısı

 • Yaralıların kişisel bilgilerini toplar.

İrtibat Direktörü Zaman Yönetimi

İrtibat Direktörü ( 0 - 2 saat )

 • Afetin özelliğine ve büyüklüğüne göre, diğer kurumlarla iletişime geçer.

 • Eksternal afetin hastaneyi tehdit edip etmediği, etkileme şiddeti ve zamanı hakkında bilgi toplar.

 • Hastanenin ihtiyacı olacak ekipman ve malzeme sayısı hakkında bilgi toplar.

 • Personel, ekipman, malzeme ve ilaç kaynakları ile ilgili mevcut yada öngörülen yetersizlikleri araştırır.

İrtibat Direktörü ( 2 - 12 saat )

 • Bilgilendirmeye devam eder.

 • Durum değerlendirmesi yapar.

 • Ölen hastaların kayıt bilgileri hakkında bilgi toplar.

 • Toplam yaralı sayısı ve tedavi edilmiş, tedavisi devam etmekte olan hastaların sayısı ve yaralanmaların türleri hakkında bilgi toplar.

 • Transport için kullanabilecek ambulans ve araç sayısı hakkında bilgi toplar.

 • Ekibin stres belirtilerini değerlendirir.

İrtibat Direktörü ( 12 saat sonrası )

 • Bilgilendirmeye devam eder.

 • Durum değerlendirmesi yapar.

 • Diğer hastanelerin afet anındaki çalışmalarından elde edilebilecek en ayrıntılı bilgileri toplar.

 • Ölen hastaların kayıt bilgileri hakkında bilgi toplar.

 • Toplam yaralı sayısı ve tedavi edilmiş, tedavisi devam etmekte olan hastaların sayısı ve yaralanmaların türleri hakkında bilgi toplar.

 • Ekibin stres belirtilerini değerlendirir.

İrtibat Direktörü (Aktivasyon Sonrası)

 • Bilgilendirmeye devam eder.

 • Durum değerlendirmesi yapar.

 • Raporlama yapar.

 • Ekibin stres belirtilerini değerlendirir.12.7. EMNİYET VE GÜVENLİK DİREKTÖRÜ


 1. Koordinasyon Merkezinde görevlidir, kendisine ulaşan bilgileri başkana iletir.

 2. Kendisine bağlı görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 3. Afet öncesi güvenliğe ilişkin risk analizlerinin yapılmasını sağlayarak, gerekli önlemleri alır.

 4. Uygun bir alana güvenlik merkezini kurar.

 5. Afet sırasında hastanenin tüm güvenlik ve emniyetinden sorumludur.

 6. Koordinasyon Merkezinin güvenliğinden sorumludur (görevliler dışında kimse alınmaz).

 7. Bina güvenliğinden sorumludur.

 8. Çalışanlar, hastalar, hasta yakınları ve ziyaretçilerin güvenliğinden sorumludur.

 9. Hasar tespitini yapmakla görevlendirilen mühendislik ekibinin sorumlusudur.

 10. Kurtarma personelinin güvenliğinden sorumludur.

 11. Taburcu edilen hastalar için hazırlanan ‘’Hasta Bekleme Alanı”nın güvenliğinden sorumludur.

 12. Ziyaretçilerin uygun zamanlarda hastaneye kabulünü ve denetlemesini yapar.

 13. Basın merkezinin güvenliğinden sorumludur.

 14. Medyaya ayrılan bölüm dışında çalışılmasına izin vermez.

 15. Binanın güvenliği ve giriş ve çıkış kontrolünü sağlar.

 16. Asansör ve merdivenlerin denetimini sağlar.

 17. Mahsur kalan kazazedelerin kurtarılmasında görev alır.

 18. Hırsızlık, darp, silahlı çatışma gibi ya da hastaneyi tehlikeye atacak bombalı bir saldırı veya herhangi bir saldırganın aranması, yakalanması ve etkisiz hale getirilmesinden sorumludur.

 19. Yaralı getiren tüm araçların giriş ve çıkışı kapatmayacak şekilde park etmesinden sorumludur.

 20. Yardıma gelen destek araçlarının trafiğini düzenler.

 21. Ambulans giriş ve çıkış yolundaki tüm araçların uzaklaştırılması ve ambulans trafiğinin (hava ve kara) düzenlenmesini sağlar ve denetler.

 22. Afet anında polis ve itfaiye gücü ile işbirliği yapar.

 23. Hastanenin tahliyesi sırasında güvenliği sağlar.

 24. Tahliye sonrası kilitleme ve hastanenin ekipman güvenliğini sağlar.

 25. Riskli bir durum saptadığında operasyonu durdurur.

 26. Güvenliği sağlanamayacak tehlikeli bölgelere giriş çıkışı yasaklar.

 27. Kısıtlanmış alanlardan yetkisiz personelin uzaklaştırılmasını sağlar.

 28. Gerektiğinde güvenlik aramalarının yapılmasını sağlar.

 29. Güvenliği tehlikeli görülen hasarlı bölgeleri hasar tespit ve kontrol sorumlusuna bildirir.

 30. Dekontaminasyon alanındaki güvenliği sağlar.

 31. Personel, hastalar ve ziyaretçiler dışında hastanedeki yiyecek, su, tıbbi kaynaklar, kan ürünleri kaynakları, ilaç kaynaklarının güvenliğini sağlar.


Emniyet ve Güvenlik Direktörü Zaman Yönetimi

Emniyet ve Güvenlik Direktörü ( 0 - 2 saat ):

 • Hastanede çalışan personelin güvenliğini sağlar.

 • Hastanede yatan hastaların güvenliğini sağlar.

 • Gelen hasta ve hasta yakınlarının güvenliğini sağlar.

 • İlk gelen yeşil kodlu hastaların yeşil alandaki güvenliğini sağlar.

 • İlk gelebilecek hastalar için trafik kontrolünü sağlar.

 • Varolan bilgileri Koordinasyon Merkezine bildirir, raporlar.

 • Hastanenin tehlikeli ve riskli bölgelerinin güvenliğini sağlar.

Emniyet ve Güvenlik Direktörü ( 2 - 12 saat ):

 • Bilgilendirmeye devam eder.

 • Durum değerlendirmesi yapar.

 • Personel ve hasta güvenliğine devam eder.

 • Gelen hasta ve hasta yakınlarının güvenliğini sağlamaya devam eder.

 • Trafik kontrolünü sağlamaya devam eder.

 • Hastanenin riskli bölgelerine giriş-çıkışı yasaklar.

 • Ekibin stres belirtilerini değerlendirir.

Emniyet ve Güvenlik Direktörü ( 12 saat sonrası ):

 • Bilgilendirmeye devam eder.

 • Durum değerlendirmesi yapar.

 • Personel ve hasta güvenliğine devam eder.

 • Gelen ve taburcu edilen hastaların güvenliğini sağlar.

 • Ekibin stres belirtilerini değerlendirir.

Emniyet ve Güvenlik Direktörü ( Aktivasyon Sonrası ):

 • Bilgilendirmeye devam eder.

 • Durum değerlendirmesi yapar.

 • Raporlama yapar.

 • Ekibin stres belirtilerini değerlendirir.

12.7.1. Giriş-Çıkış Kontrol Sorumlusu


 1. Kendisine bağlı görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde giriş-çıkış kontrolüne ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 3. Afet durumunda hastanenin ve operasyon sahasının giriş ve çıkışlarının kontrolünden sorumludur.

 4. Hastaneye ve Koordinasyon Merkezine yalnızca giriş-çıkış izni olan kişilerin alınmasını sağlar.

 5. Görevlileri, görev kartlarını almak üzere Koordinasyon Merkezine yönlendirir.

 6. Hastaneye araç ve yaya giriş-çıkışlarını koordine eder.

 7. Gerekli hallerde giriş-çıkışları kapatır.

 8. Belirlenmiş alanlardan (Koordinasyon Merkezi, Triaj, morg vb) yetkili olmayan insanları çıkarır.

 9. Şüpheli gördüğü araç ya da insanları arayabilir ve almayabilir.

 10. Uygun alanlara güvenlik şeridi çeker.

12.7.2. Kalabalık Kontrol Sorumlusu


 1. Kendisine bağlı görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde hastane içi ve civarı kalabalık kontrol işlerinin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 3. Afet anında klinik önlerinde ve çevresinde meydana gelen hasta yakınları kalabalığını HAP Başkanının belirlediği ziyaretçi alanlarına yönlendirir.

 4. Kalabalık esnasında doğabilecek olumsuzlukları(Hırsızlık, taciz, organ mafyası v.b) engellemek için gerekli önlemleri alır.

 5. Kalabalıkların düzeni ve paniğin önlenmesinden sorumludur.

 6. Kalabalık ortamlardan gerçek hastaların tedavi alanına ulaşmasından sorumludur.

12.7.3. Trafik Kontrol Sorumlusu


 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde hastane içi ve dışı trafik düzenlemesi işlerinin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 3. Gelen hasta, hasta yakını ve personel araçlarını afet durumu için önceden belirlenen park yerlerine yönlendirir.

 4. Ambulansların hastaneye giriş ve çıkış yollarının ayrı ve açık tutulmasından sorumludur.

 5. Ambulans giriş ve çıkış yolundaki tüm araçların uzaklaştırılması ve ambulans trafiğinin (hava ve kara) düzenlenmesini sağlar.

 6. Ambulans geçiş yollarının ve park yerlerinin boş tutulmasını sağlar.

 7. Ambulans giriş-çıkışları için gerekirse yeni rotalar belirler.

 8. Yanlış parkları önler ve yönlendirir.

12.7.4. Araştırma Sorumlusu


 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde araştırmaya ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 3. Hastanenin tehlikeli ve riskli bölgelerini değerlendirir ve kontrol eder.

 4. Olayın hemen ardından tüm hastaneyi gözden geçirerek güvenli ve güvensiz yerleri Güvenlik Direktörüne rapor eder.

 5. Tesis Hizmetleri Sorumlusuyla koordineli şekilde çalışır.

 6. Güvenliği olmayan yerlere girilmez işareti ve güvenlik şeridi yerleştirir.

 7. Hastane içinde mahsur kalan personel, hasta ve hasta yakınlarının araştırılması ve güvenliğinden sorumludur.

 8. Hastane içinde kalan gerekli ekipmanın araştırılması ve güvenliğinden sorumludur.

12.7.5. Kolluk Güç Ünitesi Sorumlusu


 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet süresince kolluk kuvvetleri ve hastane güvenlik birimlerinin birlikte çalışmasını sağlar.

 3. Afet öncesinde Solmaz Kılıçtepe Karakolu yetkilileri le görüşerek ön anlaşma ve hazırlıkları yapar.

 4. İhtiyaç halinde itfaiye, jandarma ve ilçe emniyet müdürlüğü ile irtibata geçer.

 5. Hastanede yaşanabilecek yasadışı olayların kontrolü ve önlenmesinden sorumludur.

12.7.6. Hastane Tahliye Ünitesi Sorumlusu


 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde tahliyeye ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 3. Hastaneden tahliye edilen hastaların güvenli olarak hastaneyi terk etmesinden sorumludur.

 4. Hastaneden tahliye edilen hastaların güvenli olarak yakınlarına teslim edilmesinden sorumludur.

 5. Hastaneden tahliye edilen hastaların güvenli olarak ambulans görevlilerine teslim edilmesinden sorumludur.

 6. HAP Başkanının hastanenin kısmen ya da tamamen tahliyesine karar vermesi halinde; Hastane Tahliye Ünitesi Sorumlusu, önceden belirlenen ve bu planda yer alan şekilde dikey veya yatay tahliyeyi sağlar.

Yüklə 3,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin