Ankara üNİversitesi tip faküLtesi İBNİ Sİna araştirma ve uygulama hastanesi TÜRKİye hastane afet plani ankara – 2015Yüklə 3,61 Mb.
səhifə7/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,61 Mb.
#15859
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35

12.9. LOJİSTİK DİREKTÖRÜ


 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Koordinasyon Merkezinde görevlidir, kendisine ulaşan bilgileri başkana iletir.

 3. Lojistik zincirde kuracağı iyi bir koordinasyon sistemiyle insan kaynağı, malzeme, hizmetlerin sağlanması ve fiziksel ortamın sürdürülmesi ile ilgili operasyonları organize eder ve yönetir.

 4. HAP aktivitelerine katılır.

 5. Su-Gıda, Tıbbi Malzeme, İletişim Malzemeleri ve Kapasite artışı ile ilgili ekipmanları temin eder.

 6. Yemeklerin dağıtımından ve bunun için gerekli malzemeyi temin etmekten sorumludur.

 7. Geçici bir süre yetecek kadar yakıt depolanmalıdır.

 8. Hastanenin ambulans ve nakil araçlarından sorumludur.

 9. İdari birimlerin çalışması için gerekli kırtasiye malzemelerini sağlar.

 10. Gerekli ilaçların temini Planlama, Lojistik ve Finans Birimlerince sağlanacaktır.

 11. Lojistik Birimi, Planlama Birimi ile birlikte tüketim hızını ve ihtiyaç miktarını hesaplayıp depolardan veya bağışlardan gereken malzemeyi temin etmek durumundadır.

 12. Afetlerde gerekecek temel tıbbi malzemeler aşağıdaki gibidir:

 • Dokümantasyon için gerekli malzemeler

 • Kimlik tespiti için gerekli malzemeler

 • Kimliği bilinmeyen hastaların numaralandırılması için malzemeler (hasta tanıtım kol bandı vb.)

 • Triaj kartları

 • Görev kartları

 • Tetkik istem formları

 • Eldiven, maske, kep, steril örtü, yanık bohçası, gazlı bez, sargı bezi vb pansuman malzemeleri

 • Pansuman setleri

 • Bol miktarda intravenöz mayi

 • Bol miktarda dikiş ipliği, elastik bandaj, pamuk, atel, alçı

 • Damar yolu malzemeleri, serum setleri, enjektör, iğne ucu

 • Santral venöz yol açmak için kateter

 • Toraks tüpü takılması için set

 • Dezenfektan maddeler

 • Su olmadığı durumlarda kullanılabilecek sabun ve şampuanlar

 • Tansiyon aleti, steteskop, boyunluk, travma tahtaları, kaşık sedye ve hava atelleri

 • İdrar sondaları ve torbaları, periton lavajı kateterleri, N/G tüpleri, entübasyon malzemesi, trakeostomi seti ve tüpleri

 • Taşınabilir monitör ve solunum cihazları, nabız oksimetre, bunların pil, batarya veya aküleri, ayrıca şarj edilmeleri için uygun şarj aletleri

 • Acil Tıp Anabilim Dalı tarafından belirtilen diğer malzemeler

 1. Hastanede görevli personelin ve yakınlarının hastaneye ulaşım sorunu Lojistik biriminden istenecek destekle çözülmelidir.

 2. Afetlerde, Koordinasyon Merkezine aşağıda listesi verilen gerekli malzeme ve cihazları (su, gıda, tıbbi malzeme, iletişim malzemeleri, kapasite artışı ile ilgili ekipman) temin etme, bu cihazların periyodik bakımı, ayrıca sağlıklı ve güvenli bir yerde saklanması görev sorumluluğu dahilindedir:

 • HAP'ın en az iki adet kopyası,

 • En az iki adet Afet İletişim Rehberi,

 • En az iki adet diğer kurumların telefon numaraları ve adreslerinin listesi,

 • Yeterli miktarda dokümantasyon ve kayıt malzemeleri (kırtasiye, yazı malzemesi ve daktilo gibi),

 • Afet Koordinasyon Merkezi'ne üniversite olanaklarına göre çekilecek telefon hattı, telsiz, cep telefonu, uydu telefon cihazları için gereken belgeler veya cihazlar,

 • Koordinasyon Merkezinde kullanılacak masa, sandalye ve diğer eşyalar,

 • Yönetim kurulu üyeleri ve giriş izni olan görevliler için tanımlayıcı kimlikler, görev kartları, yelek veya şapkalar,

 • Aydınlanma ve ısınma için elektrikli ve yakıtlı malzemeler,

 • Yağmur, soğuk veya kimyasal maddeler gibi etkenlere karşı uygun kıyafetler, maske, eldiven, su geçirmez çizmeler, diz-dirsek koruyucu malze­meler, gaz maskeleri, kask ve benzeri malzemeler,

 • Haber alabilmek için radyo ve televizyon, ayrıca elektrik kesintisi durumunda bu cihazları çalıştırabilmek için akü veya jeneratör,

 • Fotoğraf makinesi, video veya dijital görüntü çekim kameraları ve bunların gereken malzeme ve bataryaları,

 • Radyasyon detektörü,

 • Yangın söndürme cihazları,

 • Balta, balyoz, kazma ve kürek,

 • Afetlerde yönetim kurulu üyelerinin çalışması ve dinlenmesi için çadırlar,

 • İçme suyu ve yiyecek için termos ve buzluk,

 • Yönetim kurulunca gerekli görülen diğer malzemeler.

 1. Afet için kullanılacak özel ekipman (çadır, uyku tulumu, kurtarma ekipmanları) ve kıyafetleri temin eder.

 2. Afet anlarında elektrik kesintilerine karşı yeterli üç ve sayıda jeneratör temini ve bakımını sağlar.

 3. Aydınlanma ve ısınma için elektrikli ve yakıtlı malzemeler temin eder.

 4. Yağmur, soğuk veya kimyasal maddeler gibi etkenlere karşı uygun kıyafetler, maske, eldiven, su geçirmez çizmeler, diz-dirsek koruyucu malzemeler, gaz maskeleri, kask ve benzeri malzemeleri temin eder.

 5. Kimliklendirme ve diğer kayıtlar için video, kamera ve fotoğraf makinesi temin eder.

 6. Yangın tehlikesine karşı, yangın tespit ve alarm cihazları, yangın söndürme hortum ve tüplerini, balta, balyoz, kazma, kürek, fener, kask gibi kurtarma araçlarını temin eder.

 7. Personel ve kurtarma ekibi için yeterli su ve yiyecek sağlar.

 8. Hastanenin hasarda kullanılamaz bölgelerinin tespitini yapar.

 9. Hastanenin kullanılamaz duruma gelebileceği düşünülerek yeterli sayıda çadır temin eder.

 10. KBRN olaylarına karşı dekontaminasyon ünitesi ve koruyucu kıyafet temin eder.

 11. Hasarlanmaya bağlı hastaneyi boşaltma durumu söz konusu olduğunda, hangi kısımların boşaltılması gerektiğine karar verir.

 12. Elektrik, gaz ve su olmadığında yemeklerin hazırlanmasını, uygun olarak saklanıp ve dağıtılmasını sağlar.

 13. Eldeki yiyecek ve içecek kaynakları kullanılmaz halde ise alternatif beslenme kaynaklarını devreye sokar.

 14. Tek kullanımlık yemek ve servis takımları temin eder ve kullanıldıktan sonra imha edilmesini sağlar.

 15. Uzun süreli felaketlerde hastanenin idari işlerinin devamlılığının sağlanması açısından, çamaşırhane, ısınma ve temizlik gibi bakım işlerini Lojistik ve Planlama birimleri yönlendirmelidir.

Lojistik Direktörü Zaman Yönetimi

Lojistik Direktörü (0-2 saat)

 • HAP Başkanı’ndan görevlendirme alır ve bilgi verir.

 • Lojistik Bölümü Birim Sorumlularını bilgilendirir.

 • Bölüm eylem planı taslağının hazırlanmasını sağlar.

 • Bilgilendirme toplantıları düzenler.

Lojistik Direktörü (2-12 saat)

 • Afete müdahalede durum güncellemesi yapar.

 • Finans Direktörü ve İrtibat Direktörü yardımı ile ihtiyaç duyulan malzemeleri temin eder.

 • Personel ve malzeme sağlanmasını organize eder.

 • Kendisine bağlı aşağıdaki görevlerin yerine getirilmesini sağlar;

  • İletişim hizmetleri

  • Bilgi-işlem teknolojileri ve hizmetleri

  • Personel için su ve yiyecek hizmetleri

  • Personel desteği hizmetleri

  • Aile destek hizmetleri

  • Malzemelerin/gereçlerin sağlanması

  • Tesis hizmetlerinin sürdürülmesi

  • Ulaşım hizmetleri

  • Bölümü ile ilgili dokümantasyon

Lojistik Direktörü (12. saat sonrası)

 • Personelinin artan iş yükünü karşılama yeterliliğini sağlar.

 • Görevlilerin sağlık ve iş güvenliğini sağlar.

 • Kaynak gereksinimini kontrol eder.

 • Dokümantasyon işlemlerinin izlenmesini sağlar.

Lojistik Direktörü (Aktivasyon Sonrası)

 • Personelin rutin görevlerine dönüşünü sağlar.

 • Son bilgilendirmeler ve raporları düzenler.

 • Ekipman ve araçların eski yerlerine yerleştirilmesini sağlar.

 • Yönetimin bilgilendirilmesini sağlar.

 • Planlama ve Finans Direktörleri ile birlikte maliyet raporu oluşturulmasını sağlar.

12.9.1. Lojistik Destek Sorumlusu


 1. Kendisine bağlı görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde destek hizmetlerine ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 3. Destek hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar.

 4. Birimlerden gelen bilgileri değerlendirerek Lojistik Direktörünü bilgilendirir.

12.9.1.1. Personel Sağlığı Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde personel sağlığı hizmetlerine ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 3. Hasta ve yaralı personele tıbbi destek sağlar.

 4. Çalışan personelin sağlığını korumaya yönelik tedbirler alır.

 5. Lojistik Biriminden koruyucu ekipman ( uygun kıyafetler, maske, eldiven, su geçirmez çizmeler, diz-dirsek koruyucu malze­meler, gaz maskeleri, kask ve vb.) temin eder ve personelin bunları giymesini sağlar.

 6. Gerekli görülmesi durumunda salgın hastalıklara karşı sağlık çalışanları için aşılama programları hazırlar.

 7. İnsan sağlığına karşı tehlike oluşturan bölgede çalışması gereken personele gerekli ekipmanı sağlar.

 8. Afetlerden sonra çalışan personelde oluşabilecek endişe, sinirlilik ve depresyon hallerine yönelik psikolojik destek hizmeti verilmesini koordine eder.

12.9.1.2. Aile Destek Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde aile destek hizmetlerine ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 3. Afet halinde aile ve toplum yapısını korumaya yönelik çalışmaları yürütür.

 4. Personel ve gönüllü olarak görev alanların yakınlarının barınma ve beslenmelerine yönelik hizmetleri başlatır ve yönetir.

 5. Eve gidemeyecek olan hastane personelinin yakınlarının barınak, beslenme, sağlık bakımları ve çocuk bakımlarının karşılanmasından sorumludur.


12.9.1.3. Malzeme Destek Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde malzeme destek hizmetlerine ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 3. Tıbbi ve tıbbi olmayan malzeme ve gereçleri organize ve temin eder.

 4. Mevcut malzeme envanterini çıkartarak güncelliğini sağlar ve Destek Direktörünü bilgilendirir.

 5. Gelen tüm malzemeleri veri tabanına işler.

 6. Tüm kaynakların sınıflandırılması ve ardından teknik özellikler, toplam sayı vb. bilgileri bilgisayar ortamına aktarır.

 7. Kaynakların önem sırasına göre düzenlemesini ve anlaşılır biçimde etiketlemesini yapar.

 8. Depolarda dağıtımı sağlar, gönderilen tüm malzemeleri kaydeder.

 9. Dağıtıma hazır malzemelere yönelik Destek Direktörünü bilgilendirir.

 10. Yeterli miktarda dokümantasyon ve kayıt malzemesi (kırtasiye, yazı malzemesi ve daktilo gibi) bulunmasını sağlar.

12.9.1.4. Tesis Hizmetleri Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde tesis hizmetlerine ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 3. Hastanenin kapasitesinin afet durumunda HAP Başkanının belirttiği oranda artırılmasını sağlar.

 4. Sedye veya ek yatakların yerleştirebileceği boş alanları tespit ederek, afet durumunda kullanılır hale getirir.

 5. Büyük çaplı afetlerde, personel için yemekhane, banyo ve tuvalet gibi imkânların kurulmasını sağlar.

 6. Tesislerdeki hasarın yeri, tipi ve genişliği hakkında Araştırma Ünitesi Sorumlusu ile koordineli çalışarak Destek Direktörüne bilgi verir.

 7. Sağlam kalan işletme kapasitesini belirler ve gerekli düzenlemeleri yapar.

 8. Hizmetin devamlılığı için kullanılabilecek alan ve kliniklerin tespitini yapar.

 9. Yangın tehlikesine karşı yangın söndürme cihazlarının dolu ve çalışır durumda olmasını ve yangın dolaplarının kontrolünü sağlar.

 10. Afetlerde yönetim kurulu üyelerinin çalışması ve dinlenmesi için çadır temin eder.

 11. Afet merkezinde kullanılmak üzere masa sandalye vb ihtiyaçlarını temin eder.

12.9.1.5. Taşıma Hizmetleri Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde taşıma hizmetlerine ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 3. Yürüyebilen veya yürüyemeyen tüm yaralıların taşınmasını organize ve koordine eder.

 4. İnsan ve malzemelerin bir alandan diğer bir alana taşınmasını organize ve koordine eder.

 5. Hızlı ve güvenli taşıma hizmeti için mevcut ve alternatif ulaşım yollarının en doğru biçimde tespitini yapar.

 6. İlk yardımın ardından sağlık personeli, tıbbi araç-gereç, yiyecek ve alt yapı malzemelerinin taşınmasını sağlar.

 7. Gelişebilecek acil yiyecek ikmali için hazırlık yapar.

 8. Gerekli durumlarda diğer kurumlardan araç temini sağlar.

 9. Acil durumlarda araçların çalışır durumunun sürdürülebilmesi için sürekli tamirci bulunmasını sağlar.

12.9.2. Lojistik Alt Yapı Sorumlusu


 1. Kendisine bağlı görevlilerin belirlenmesi, atanması ve eğitimini sağlar.

 2. Alt yapıya ilişkin risk analizi yaparak/yaptırarak gerekli önlemleri alır.

 3. Afet halinde alt yapıya ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 4. Fiziki olanakların en iyi düzeyde kontrolünü sağlar, tıbbi görevlerin yerine getirilebilmesi için en uygun ortamın sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder.

 5. Enerji, aydınlatma, su, kanalizasyon, iklimlendirme, hasar tespit, tıbbi gazlar, tıbbi aletler, altyapı bütünlüğü, çevre sağlığı ve gıda hizmetlerini içeren hastanenin altyapı operasyonlarını sürdürmek ve düzeltmek için gerekli işleri yönetir ve düzenler.

 6. Altyapı bölümündeki problem ve ihtiyaçları değerlendir, kaynak yönetimini düzenler.

 7. Altyapı kapasitesini değerlendir, talep olan alanlara gerekli kaynakların dağıtımını düzenler.

 8. Uzun süreli felaketlerde enerji kesintisi durumunda gerekecek olan jeneratör, akü ve benzeri cihazların ve bunlar için gereken yakıtların temininden Lojistik Direktörü ile birlikte sorumludur.

 9. Oluşabilecek radyasyon kaçaklarına karşı önlem alır.

 10. Hastane araçları, aletler ve kazanlar için ek yakıt sağlanması ve ilgili depolara aktarılmasını sağlar. Bu depoların güvenliğinin sağlanmasında güvenlik şefiyle irtibat kurar.

 11. Yedek yakıt depolarının herhangi bir afet anında zarar görmeyecek şekilde seçilmiş, yerleştirilmiş ve kontrol altına alınmış olmasından sorumludur.

12.9.2.1. Enerji / Aydınlatma Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Elektrik ve aydınlatmaya ilişkin risk analizleri yaparak gerekli önlemleri alır.

 3. Afet halinde enerji ve aydınlatmaya ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 4. Uzun süreli felaketlerde enerji kesintisi durumunda gerekecek olan jeneratör, akü ve benzeri cihazların ve bunlar için gereken yakıtların temininden sorumludur.

 5. Elektrikle ilgili tehlikeleri tespit ederek önlem alır.

12.9.2.2. Su / Kanalizasyon Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesini, atanmasını ve eğitimini sağlar.

 2. Su ve kanalizasyona ilişkin risk analizleri yaparak/yaptırarak gerekli önlemleri alır.

 3. Afet halinde su ve kanalizasyona ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 4. Su ve kanalizasyon sistemlerindeki mevcut hasarları değerlendirerek öncelik sıralaması doğrultusunda tamir ve tadilatını yapar.

 5. KBRN tehdidine karşı dekontaminasyon yapılması durumunda Hasta/Bina Dekontaminasyon sorumlusu ile işbirliği yapar.

 6. Kirlenmeden etkilenmelerini engellemek için su depolarının düzenli bakımını yapar.

 7. Düşük su basıncı su borularından süzülen kirliliğin artma olasılığına karşı su basıncı kontrolünü yapar.

 8. Su kapasitesini takip ederek gerekli durumlarda su temini için diğer kurumlarla iletişime geçer.

 9. Tamir edilen boruların, rezervuarların ve diğer birimlerin temizlenmesi ve gerekirse dezenfekte edilmesini sağlar.

 10. Kanalizasyon sisteminin kapsadığı alan, drenaj kapasitesi ve atık suyun kalitesini değerlendirilir.

12.9.2.3. Isıtma / Havalandırma Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesi ve atanmasını sağlar.

 2. Kendisine bağlı görevlilerin eğitimini sağlar.

 3. Isıtma ve havalandırmaya ilişkin risk analizleri yaparak/yaptırarak gerekli önlemleri alır.

 4. Afet halinde ısıtma ve havalandırmaya ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 5. Isınma ve havalandırma sistemlerini kontrol ederek mevcut arızaları tespit eder, tamirini sağlar.

 6. Isıtma ve havalandırma hizmetlerinin güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.

 7. Tehlikeli gazların ortama yayılması durumunda bertaraf edilmesine yönelik havalandırma sisteminin yeterliliğini kontrol eder.


12.9.2.4. Bina / Zemin Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesi ve atanmasını sağlar.

 2. Kendisine bağlı görevlilerin eğitimini sağlar.

 3. Bina ve zemine ilişkin risk analizleri yaparak/yaptırarak gerekli önlemleri alır.

 4. Afet halinde bina ve zemine ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

12.9.2.5. Hasar Tespit Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesi ve atanmasını sağlar.

 2. Kendisine bağlı görevlilerin eğitimini sağlar.

 3. Belli afetlerde oluşacak hasara ilişkin risk analizleri yaparak/yaptırarak gerekli önlemleri alır.

 4. Afet halinde hasar değerlendirme ve gidermeye ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 5. Binanın kısmen ya da tamamen boşaltılması da dahil olmak üzere politika belirlemek amacıyla fiziksel olanakların son durumu hakkında gerekli bilgi sağlar.

 6. Gerektiğinde personelin ve hastaların nakledilebilecekleri güvenli alanları oluşturur.

 7. Afet halinde ihtiyaç miktarı ve önceliklerinin belirlenmesine yönelik hasar tespiti çalışmasını yaparak Lojistik Direktörüne bilgi verir.

12.9.2.6. Medikal Gaz Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesi ve atanmasını sağlar.

 2. Kendisine bağlı görevlilerin eğitimini sağlar.

 3. Medikal gazlara ilişkin risk analizleri yaparak/yaptırarak gerekli önlemleri alır.

 4. Afet halinde medikal gazlara ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 5. Afet halinde oksijen ve anestezik gaz sızıntılarını kontrol eder.

 6. Afet halinde olası riskleri değerlendirerek gerekli önlemleri alır.

12.9.2.7. Medikal Aletler Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesi ve atanmasını sağlar.

 2. Kendisine bağlı görevlilerin eğitimini sağlar.

 3. Medikal aletlere ilişkin risk analizleri yaparak/yaptırarak gerekli önlemleri alır.

 4. Afet halinde medikal aletlere ilişkin işlerin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 5. Afet halinde Arıza durumunda cihazların hızla tamirini sağlar.

 6. Afet halinde Medikal cihaz desteği gereken durumlarda kurum dışı firmalarla temasa geçer.

 7. Acil ekipman ve malzemelerin depoda veya hazır durumda bulunmasını sağlar.

 8. Tıbbi cihazlar yaygınlıkla alanda kullanılacak, basit ihtiyaçları karşılayacak, dayanıklı, sağlam ve kolay temizlenebilir olmalıdır. Bunların uygun paketler veya konteynırlar içinde etiketlenmiş olarak saklanmasından sorumludur.

 9. Afet durumunda gerekecek temel medikal aletler şunlardır:

 • Taşınabilir monitör

 • Taşınabilir solunum cihazları

 • Puls oksimetre

 • Bunların pil, batarya, akü veya şarj aletleri


12.9.2.8. Halk Sağlığı Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesi ve atanmasını sağlar.

 2. Kendisine bağlı görevlilerin eğitimini sağlar.

 3. Çevreye ilişkin risk analizleri yaparak/yaptırarak gerekli önlemleri alır.

 4. Afet halinde çevre sağlığı işlerinin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 5. Kişisel ve çevresel hijyen sağlanmasından sorumludur.

 6. Kısa vadede en sık görülen suya ve yiyeceklere dışkı bulaşması sonucu gelişebilecek hastalıklarına yönelik tedbirler alır.

 7. Etkili çevre sağlığı hizmetlerinin devamlılığını ve iyileştirilmesini sağlar.

 8. Sağlık riskinin artmış olduğu yerlere öncelik vererek değerlendirmesini yapar.

 9. İnsanların iyi halinin sağlanması ve korunması için gereken hizmetlere öncelik verir.

 10. Yeterli miktarda güvenli içecek su; temel temizlik tesisleri; dışkı atık su ve katı atıkların kontrolü ve uygun barınakların sağlanmasına yönelik çalışmalar yapar.

 11. Gıda koruma ve vektör kontrolü önlemlerinin uygulanmasını ve devamlılığını sağlar.

 12. Vektörlerin potansiyel üremelerine elverişli alanları araştırır ve azaltılmasını sağlar.

 13. Temel çevre sağlığı hizmetlerinin verilebileceği sağlam kalan işlevsel kapasiteyi belirler.

 14. Su, gıda, yerleşim, basit temizlik gereksinimleri gibi acil ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların kalitesini belirler.

 15. Suyun kapasitesini, bakteriyolojik ve kimyasal içeriğini değerlendirir.

 16. Acil durumlarda su kalitesini sağlamaya yönelik klorlama yapar.

 17. Potansiyel kimyasal kirletici unsurlar belirler ve analiz eder.

 18. Artık ve diğer tüm atıkların hijyenik bir şekilde tahliyesini sağlar.

 19. Çöp toplama sistemini yeniden düzenleyerek açıkta çöp bırakılmasının engellenmesini sağlar.

 20. Salgınları tanımlamak ve hızlı bir biçimde kontrolü için güvenilir bir hastalık rapor etme sistemi düzenler, rapor edilen bütün hastalık salgınlarını hızla incelenmek üzere Alt Yapı Direktörüne iletir.


12.9.2.9. Yiyecek Servis Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesi ve atanmasını sağlar.

 2. Kendisine bağlı görevlilerin eğitimini sağlar.

 3. Afet halinde yiyecek servis işlerinin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 4. Yiyecek ve stokları organize ederek paylaştırır.

 5. Kıtlık olasılığına karşı hazırlık yapar.

 6. Gıda hazırlama yerlerinin hasar tespitini yapar.

 7. Hijyen koşullarını güçlendirerek, yiyecek kaynaklı hastalıkların önlenmesini sağlar.

 8. Mutfak temizliğini kontrol eder.

 9. Yemek hazırlayan kişilerin bireysel hijyen koşullarını denetler.

 10. Mutfak gereçlerinin kaynamış ya da arıtılmış su ile yıkanmasını sağlar.

 11. Yiyecek rezervinin kemirgen ve böceklerin ulaşamayacağı kapalı alanlarda muhafaza edilmesini sağlar.

 12. Yiyecek ihtiyacını gözlemleyerek tedarik ve dağıtma programlarını hazırlar.


12.9.2.10. Asansör Servis Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesi ve atanmasını sağlar.

 2. Kendisine bağlı görevlilerin eğitimini sağlar.

 3. Afet halinde asansör hizmetlerinin sürekliliğini sağlama planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 4. Afet halinde asansör servis hizmetlerini yürütür.

 5. Afet halinde asansörlerde kalan olup olmadığını kontrol ederek, uygun tahliyesini sağlar.

12.9.3. Hastane Hizmet Sorumlusu


 1. Kendisine bağlı görevlilerin belirlenmesi, atanması ve eğitimini sağlar.

 2. Afet halinde hastane hizmet sunumu işlerinin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 3. Hastane iletişim sistemi, personelin su ve gıda desteği, bilgi teknoloji ve sistemlerinin sürekliliği için gerekli hizmetleri organize eder ve yürütür.

 4. Hastane Afet Koordinasyon Merkezinin bilgi işlem ve iletişim sisteminin kurulmasını sağlar.

 5. İletişim araç gereçleri, mevcut su ve gıda stoku ve iletişim ekipman stoklarını değerlendirerek ihtiyaçları ve malzeme envanterini Destek Direktörüne bildirir.

 6. Gerektiğinde Operasyon Direktörü ile birlikte geri kazanım (malzeme vb.) işlemlerinin takibini yapar.

 7. “Görev Sırasında Ölüm” raporlarını düzenler.

 8. Dini destek ve gönüllü kuruluşların yardımını koordine eder.

 9. Bölüm kapasitesini değerlendirir.

12.9.3.1. İletişim Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesi ve atanmasını sağlar.

 2. Kendisine bağlı görevlilerin eğitimini sağlar.

 3. Afet halinde iletişim işlerinin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 4. İç ve dış iletişimi sağlar ve koordine eder.

 5. İletişimle ilgili tüm kayıtları korur.

 6. Hızlı ve güvenilir biçimde haberleşmenin sağlanması için iletişim ekipmanlarını kontrol eder.

 7. Hastanenin iç-dış iletişim yetisini değerlendirir.

 8. Potansiyel arızaları tespit ederek gerekli önlemleri alır.

 9. Afet Koordinasyon Merkezi'ne olanaklarına göre çekilecek telefon hattı, telsiz, cep telefonu, uydu telefon cihazlar için gereken belgeler veya cihazları sağlar.

12.9.3.2. Bilgi İşlem Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesi ve atanmasını sağlar.

 2. Kendisine bağlı görevlilerin eğitimini sağlar.

 3. Afet halinde bilgi işlem hizmetlerinin sürekliliğini sağlama planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 4. Afet halinde verilerin güvenli bir biçimde toplanmasını ve gerekli birimlere ve kurumlara aktarılmasını sağlar.

 5. Mevcut hastane bilgi yönetim sisteminin çalışmaması durumunda kullanılacak alternatif yöntemleri belirler.

12.9.3.3. Personel Yiyecek-Su Sorumlusu

 1. Görevlilerin belirlenmesi ve atanmasını sağlar.

 2. Kendisine bağlı görevlilerin eğitimini sağlar.

 3. Afet halinde personel ve gönüllülere yiyecek ve su sağlama işlerinin planlarını yapar ve bu planları aktive eder.

 4. Afet halinde hizmet vermekte olan personel ve gönüllülere ihtiyaç doğrultusunda güvenli yiyecek ve su temin eder.

Yüklə 3,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin